ĐÁNH GIÁ VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO NHẬN THỨC VỀ GIÁ TRỊ SỐNG TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC HỌC SINH KHỐI THCS TẠI TRƯỜNG THCS VÀ THPT NGUYỄN TẤT THÀNH

36 307 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/03/2017, 14:36

Nhận thức về giá trị sống trách nhiệm là giúp học sinh: (i) hiểu nội dung của giá trị sống và tạo hứng thú trong việc khám phá giá trị đó theo nhiều hình thức khác nhau; (ii) nhận biết các giá trị của bản thân, của mọi người và của thế giới; (iii) biết tác động của những hành vi, ứng xử tiêu cực và tích cực trong các hành vi giao tiếp. TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI TRƯỜNG THCS THPT NGUYỄN TẤT THÀNH ĐỀ TÀI DỰ THI KHOA HỌC KỸ THUẬT CẤP TRƯỜNG Tên đề tài: ĐÁNH GIÁ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO NHẬN THỨC VỀ GIÁ TRỊ SỐNG TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC HỌC SINH KHỐI THCS TẠI TRƯỜNG THCS THPT NGUYỄN TẤT THÀNH Lĩnh vực: Khoa học xã hội – Hành vi Người hướng dẫn: Lê Thị Lệ Thủy Tác giả: Nguyễn Tú Linh – Lớp 7A2 Nguyễn Minh Tâm – Lớp 7A2 Hà Nội, tháng 12 năm 2016 MỤC LỤC Mở đầu Sự cần thiết phải nghiên cứu Mục tiêu đối tượng nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Kết cấu báo cáo Chương I - Tổng quan giáo dục giá trị sống trách nhiệm việc hình thành nhân cách trẻ, đặc biệt trẻ độ tuổi thiếu niên Khái niệm giá trị sống trách nhiệm Vai trò mục tiêu giáo dục giá trị sống cho học sinh trung học sở, đặc biệt giá trị sống trách nhiệm 2.1 Đặc điểm tâm lí tuổi thiếu niên 2.2 Vai trò, mục tiêu tác động giáo dục giá trị sống, đặc biệt giá trị sống Trách nhiệm Chương trình giáo dục giá trị sống Chương II - Đánh giá thực trạng nhận thức giá trị sống trách nhiệm học sinh trung học sở Trường THCS THPT Nguyễn Tất Thành Chương trình giáo dục giá trị sống Trường THCS THPT Nguyễn Tất Thành Kết điều tra nhận thức giá trị sống trách nhiệm Trường THCS THPT Nguyễn Tất Thành 2.1 Cách thức điều tra 2.2 Xử lý số liệu Kết nghiên cứu 3.1 Giá trị sống trách nhiệm nhận thức rõ ràng xác 3.2 Trách nhiệm thân 3.3 Trách nhiệm học tập trường học 3.4 Trách nhiệm gia đình người xung quanh 3.5 Trách nhiệm xã hội 3.6 Hành động thể trách nhiệm Chương III - Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao nhận thức giá trị sống trách nhiệm học sinh trung học sở Trường THCS THPT Nguyễn Tất Thành Đối với nhà trường thầy cô giáo 1.1 Xây dựng lan tỏa học trách nhiệm 1.2 Xây dựng hình mẫu trách nhiệm Tăng cường trách nhiệm cha mẹ học sinh gia đình Suy nghĩ thực hành động có trách nhiệm Kết luận Tài liệu tham khảo 1 2 4 6 10 15 15 15 15 16 16 17 18 20 21 22 23 24 24 25 26 26 31 35 Bảng - Bảng tổng hợp nhận thức giá trị sống trách nhiệm học sinh khối 6, Bảng - Bản tổng hợp kết trách nhiệm thân học sinh khối 6, Bảng - Bảng tổng hợp kết trách nhiệm học sinh khối 6, 7, việc học tập trường học Bảng - Bảng tổng hợp kết trách nhiệm học sinh khối 6, người xung quanh gia đình Bảng - Bảng tổng hợp trách nhiệm trách nhiệm NAM học sinh lớp 6, 7, xã hội Đề tài:Đánh giá đề xuất giải pháp nhằm nâng cao nhận thức giá trị sống trách nhiệm MỞ ĐẦU Sự cần thiết phải nghiên cứu Martin Luther King nói: “Chỉ thông minh không đủ Thông minh kèm theo giá trị sống tốt, đích giáo dục tốt” Ngày nay, học sinh tập trung nhiều vào việc học kỹ sống để chuẩn bị cho mưu sinh tương lai Nhưng cần phải học sống nào, tức học cách biết ứng phó trước nhiều tình huống, quản lý cảm xúc, học cách giao tiếp ứng xử, giải mâu thuẫn mối quan hệ thể thân cách tích cực Với mục đích vậy, điều cần thiết giáo dục học sinh không dừng lại việc dạy họckhơi gợi giá trị tốt đẹp vốn sẵn có người Có tảng giá trị sống, học sinh không bị lôi giá trị vật chất việc định hình mục đích sống Giá trị sống giúp học sinh cân mục tiêu vật chất trình phát triển Tuy nhiên, nhiều lý do, nay, giá trị sống tốt đẹp có lúc bị che lấp khiến xa rời với điều quý giá, quan trọng có ý nghĩa Những ưu điểm việc khuyến khích phát triển giá trị sống học sinh to lớn Khoa học chứng minh đứa trẻ lớn lên với giá trị sống tích cực hạnh phúc sống trường Chúng biết cân mong muốn thân nhu cầu người khác, đóng góp nhiều cho xã hội Ngược lại, đứa trẻ không dạy giá trị sống từ bé, có nhiều vấn đề mà chúng phải đương đầu lớn lên, như: nghiện thuốc lá, bỏ học, bạo lực,… Vì vậy, điều quan trọng cần cung cấp cho trẻ hiểu dạy chúng giá trị sống kỹ cần thiết sống sớm tốt để chúng trở thành công dân hữu ích tương lai Donald R.Grossnickle- Phát triển giá trị Trách nhiệmnhân xã hội- Trung tâm giáo dục an toàn quốc gia Mỹ Page Đề tài:Đánh giá đề xuất giải pháp nhằm nâng cao nhận thức giá trị sống trách nhiệm Chương trình giáo dục giá trị sống đưa vào lồng ghép chương trình học từ tiểu học trung học phổ thông, có Trường THCS THPT Nguyễn Tất Thành Tuy nhiên, nay, chưa có nghiên cứu đánh giá hiệu chương trình giáo dục học sinh trung học sở Vì vậy, việc đánh giá đề xuất giải pháp nhằm nâng cao nhận thức giá trị sống trách nhiệm học sinh khối trung học sở, đặc biệt học sinh khối trung học sở Trường THCS THPT Nguyễn Tất Thành cần thiết Mục tiêu đối tượng nghiên cứu Mục tiêu chung nghiên cứu gia tăng hiểu biết giá trị sống “trách nhiệm” Trên sở đó, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao tính trách nhiệm học sinh khối trung học sở Trường THCS THPT Nguyễn Tất Thành, đặc biệt tập trung vào khối 6, trường Mục tiêu cụ thể nghiên cứu là: (i) Làm rõ khái niệm trách nhiệm; (ii) Làm rõ trách nhiệm thân, trách nhiệm gia đình, trách nhiệm trường học, trách nhiệm xã hội toàn cầu; (iii) Điều tra khảo sát xây dựng báo cáo đánh giá thực trạng hiểu biết giá trị sống trách nhiệm học sinh trung học sở Trường THCS THPT Nguyễn Tất Thành; (iv) Đề xuất giải pháp cụ thể khả thi nhằm nâng cao nhận thức giá trị sống trách nhiệm học sinh trung học sở Trường THCS THPT Nguyễn Tất Thành Đối tượng nghiên cứu học sinh trung học sở khối lớp 6, Trường THCS THPT Nguyễn Tất Thành Phương pháp nghiên cứu Đề tài sử dụng phương pháp chủ yếu sau: - Phương pháp nghiên cứu tài liệu - Phương pháp điều tra Page Đề tài:Đánh giá đề xuất giải pháp nhằm nâng cao nhận thức giá trị sống trách nhiệm - Phương pháp vấn - Phương pháp xin ý kiến chuyên gia - Phương pháp phân tích liệu Kết cấu báo cáo Báo cáo xây dựng thành chương hai phần mở đầu, kết luận; cụ thể sau: Phần mở đầu: tập trung nêu cần thiết phải nghiên cứu, mục tiêu, đối tượng, phương pháp nghiên cứu Chương I - Tổng quan giáo dục giá trị sống trách nhiệm việc hình thành nhân cách trẻ, đặc biệt trẻ độ tuổi thiếu niên Chương II - Đánh giá thực trạng nhận thức giá trị sống trách nhiệm học sinh trung học sở Trường THCS THPT Nguyễn Tất Thành Chương III - Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao nhận thức giá trị sống trách nhiệm học sinh trung học sở Trường THCS THPT Nguyễn Tất Thành Phần Kết luận Page Đề tài:Đánh giá đề xuất giải pháp nhằm nâng cao nhận thức giá trị sống trách nhiệm Chương I Tổng quan giáo dục giá trị sống Trách nhiệm việc hình hành nhân cách học sinh trẻ, đặc biệt trẻ độ tuổi thiếu niên Khái niệm giá trị sống Trách nhiệm Từ “giáo dục”, theo nghĩa gốc Latin, có nghĩa khơi dậy có sẵn người Giá trị thừa nhận có ý nghĩa tích cực sống người Giá trị sống (hay gọi “giá trị sống”, “giá trị sống”) điều mà người cho tốt, quan trọng, phải có cho Vì thế, giá trị sống sở hành động sống, chi phối hành vi hướng thiện người Mỗi người cá thể riêng biệt, giá trị sống mang tính cá nhân Tuy nhiên, có 12 giá trị sống hướng người đến sống tốt đẹp Các giá trị sống cốt lõi cụ thể sau: hòa bình, tôn trọng, yêu Page Đề tài:Đánh giá đề xuất giải pháp nhằm nâng cao nhận thức giá trị sống trách nhiệm thương, khoan dung, hạnh phúc, trách nhiệm, hợp tác, khiêm tốn, trung thực, giản dị, tự do, đoàn kết Trong đó: hòa bình tự hai giá trị sống chung; khoan dung, khiêm tốn, giản dị, trung thực, yêu thương, hạnh phúc sáu giá trị sống thuộc phẩm cách cá nhân; tôn trọng, hợp tác, đoàn kết, trách nhiệm bốn giá trị quan hệ liên nhân cách Theo Từ điển tiếng Việt bản, trách nhiệm điều phải làm, phải gánh vác phải nhận lấy Trách nhiệm nói lên đặc trưng nhân cách việc thực nghĩa vụ xã hội đề Nếu nghĩa vụ đặt cho người vấn đề nhận thức thực yêu cầu xã hội, trách nhiệm thể người hoàn thành hoàn thành đến mức không hoàn thành yêu cầu xã hội Trách nhiệm tương xứng hoạt động với nghĩa vụ, hệ tự ý chí người, đặc trưng cho hoạt động có ý thức người Về mặt pháp lí, việc xem xét trách nhiệmnhân phải thống quyền nghĩa vụ, quyền rộng trách nhiệm lớn2 Theo Dianne Tillmen, trách nhiệm chấp nhận đòi hỏi thực nhiệm vụ với khả tốt Người có trách nhiệm người thực nhiệm vụ giao theo mục tiêu đề tiến hành nhiệm vụ với lòng trực, thiện chí ý thức việc làm3 Theo nhà giáo dục Gene Bedley (1988), trách nhiệm có nghĩa chấp nhận cá nhân, thực tế người phải tự chịu trách nhiệm cho hành vi thân, bao gồm ý nghĩ, lựa chọn, định, lời nói hành động Trách nhiệm có nghĩa biết nguyên nhân kết tạo Bách khoa toàn thư Việt Diane Tillman- Những giá trị sống cho tuổi trẻ Nhà xuất Tổng hợp TP Hồ Chí Minh Năm 2009 Page Đề tài:Đánh giá đề xuất giải pháp nhằm nâng cao nhận thức giá trị sống trách nhiệm Vì vậy, giá trị sống trách nhiệm coi xương sống phát triển nhân cách học sinh để trở thành công dân tốt có trách nhiệm tương lai Vai trò mục tiêu giáo dục giá trị sống cho học sinh trung học sở, đặc biệt giá trị sống Trách nhiệm 2.1 Đặc điểm tâm lí tuổi thiếu niên Lứa tuổi học sinh trung học sở gọi lứa tuổi thiếu niên có vị trí đặc biệt thời kỳ phát triển trẻ em, lứa tuổi không trẻ em chưa người lớn Sự phát triển đột biến thể, với đặc trưng dậy yếu tố chi phối mạnh mẽ phát triển tâm lí tuổi thiếu niên Đây giai đoạn trẻ bứt phá lần thứ hai đời cá nhân với phát triển mạnh mẽ, thiếu cân đối mặt trí tuệ, đạo đức Sự thay đổi vị trẻ gia đình xã hội tạo hoàn cảnh đặc biệt phát triển tâm lí trẻ em tuổi thiếu niên: “Hoàn cảnh không xác định” Đây giai đoạn trẻ bộc lộ nhu cầu phát triển nhân cách tính tích cực xã hội mạnh mẽ thân nhằm lĩnh hội giá trị, chuẩn mực định, nhằm xây dựng quan hệ thỏa đáng với người lớn, bạn bè cuối nhằm vào thân, thiết kế nhân cách mình, thiết kế tương lai với ý đồ thực ý định, mục đích, nhiệm vụ,… cách độc lập4 Phương hướng phát triển tính người lớn lứa tuổi xảy theo hướng: (i) Đối với số em, trí thức sách làm cho em hiểu biết nhiều, mặt khác đời sống em hiểu biết ít; (ii) Một số em quan tâm đến học tập nhà trường, quan tâm đến vấn đề làm cho phù hợp với mốt, coi trọng việc giao tiếp với người lớn để tỏ người lớn; (iii) Một số không biểu tính người lớn thực tế rèn luyện có đức tính người lớn trách nhiệm, độc lập,… Lê Văn Hồng, Lê Ngọc Lan, Nguyễn Văn Thàng- Tâm lý học lứa tuổi tâm lý học sư phạm Nhà xuất Đại học Quốc gia Hà Nội Năm 2001 Page Đề tài:Đánh giá đề xuất giải pháp nhằm nâng cao nhận thức giá trị sống trách nhiệmgia đình, địa vị em thay đổi Các em thừa nhận thành viên tích cực, giao nhiệm vụ cụ thể, tham gia bàn bạc định hướng phát triển thân tương lai,…Những thay đổi động viên, kích thích giá trị sống trách nhiệm học sinh trung học sở phát triển 2.2 Vai trò, mục tiêu tác động giáo dục giá trị sống, đặc biệt giá trị sống Trách nhiệm Học sinh trung học sở lứa tuổi ham tìm tòi, ham khám phá, ham thực hành Đây điều kiện thuận lợi để giáo viên gợi mở, hướng dẫn em ứng dụng hành vi tảng giá trị sống vào sống thân, chia sẻ chúng với gia đình, xã hội Có tảng giá trị sống vững chắc, học sinh trung học sở không sa đà vào thú chơi vật chất tầm thường mà biết cách tôn trọng thân người khác, biết cách hợp tác,…, định hướng đến mục đích sống với giá trị nhân văn cao cả, tự cảm thấy thân có trách nhiệm, có đủ khả tạo dựng sống cho thân giới xung quanh trở nên tốt đẹp Giáo dục giá trị sống cho học sinh trung học sở có giá trị sau: (i) Cung cấp kiến thức, rèn luyện kĩ để phát triển hoàn thiện học sinh cách toàn diện, bao gồm thể chất, tinh thần, cảm xúc vai trò xã hội; (ii) Tạo động cơ, xây dựng tinh thần trách nhiệm cho học sinh trước lựa chọn giá trị theo hướng tích cực cho thân xã hội; (iii) Khuyến khích, truyền cảm hứng cho học sinh thực lựa chọn giá trị theo hướng tích cực thân đem lại lợi ích cho thân xã hội Giáo dục giá trị sống cho học sinh trung học sở có mục tiêu sau: Thứ nhất, mặt kiến thức: (i) Hướng dẫn học sinh tìm hiểu nội dung giá trị sống, tạo hứng thú việc khám phá giá trị theo nhiều hình thức khác nhau; (ii) Giúp học sinh nhận biết giá trị thân, người Page 10 Đề tài:Đánh giá đề xuất giải pháp nhằm nâng cao nhận thức giá trị sống trách nhiệm Khoảng từ 30% đến 40% bạn hỏi thể điểm yếu này, học sinh khối lớp có tỷ lệ khoảng 30%, khối lớp có tỷ lệ tương đương xấp xỉ 40% Một điểm đáng ý nữa, Bảng câu hỏi nghiên cứu đưa số hình mẫu tiếng Martin Luther King, Neil Armstrong, Mẹ Theresa, nhiên, tỷ lệ học sinh biết nhân vật Chẳng hạn, học sinh lớp có 8% biết rõ nhân vật Bảng - Bản tổng hợp kết trách nhiệm thân 3.3 Trách nhiệm học tập trường học Kết nghiên cứu cho thấy, học sinhtrách nhiệm cao việc học tập, thể hiện: - Trên 90% học sinh học giờ, tuân thủ kỷ luật trường, lớp Khoảng 95%, lớp thường tập trung nghe giảng, trả lời câu hỏi, hỏi lại không hiểu, ghi chép đầy đủ, chuẩn bị tập đầy đủ - trước đến lớp Hơn 70% học sinh thường chuẩn bị trước kỳ thi từ trước có đề cương ôn tập (chẳng hạn: thiết lập mind-map cho môn học; làm - kiểm tra thử,…) 90% học sinh thể có khả hợp tác, làm việc nhóm Gần 100% học sinh thể kính trọng thầy cô giáo tôn trọng - bạn Trên 90% học sinh thường làm nộp hạn Bảng - Bảng tổng hợp kết Trách nhiệm học sinh khối 6, 7, việc học tập trường học Page 22 Đề tài:Đánh giá đề xuất giải pháp nhằm nâng cao nhận thức giá trị sống trách nhiệm Từ kết nghiên cứu nói trên, nhóm nghiên cứu nhận thấy học sinh trung học sở có ý thức trách nhiệm tốt việc học tập tuân thủ quy định trường lớp, kính trọng thầy cô giáo tôn trọng bạn bè 3.4 Trách nhiệm gia đình người xung quanh Đối với công việc gia đình, có khoảng 70% học sinh chủ động làm công việc nhà giúp đỡ bố mẹ, học sinh nữ làm việc nhà nhiều học sinh nam (27% học sinh nữ thường xuyên làm việc nhà so với tỷ lệ nam 13%) Tuy nhiên, tỷ lệ làm việc nhà thường xuyên nam nữ học sinh khối xấp xỉ nam làm nhiều (nam 23% nữ 19%) Chỉ khoảng 55% học sinh quan tâm đến cảm giác, thái độ người gia đình với thái độ tích cực Một điểm đáng ý có 21% học sinh thường xuyên nói chuyện với bố mẹ quan điểm lĩnh vực: trách nhiệm thân gia đình; định hướng thân tương lai,…Một điểm đáng ý tỷ lệ đặc biệt thấp học sinh nam khối có 7% số lượng học sinh thường xuyên nói chuyện với bố mẹ vấn đề nêu Đồng thời, số học sinh thể quan điểm muốn tự chủ việc định định hướng tương lai mình, không muốn theo đường bố mẹ lựa chọn Bảng - Bảng tổng hợp điều tra Trách nhiệm học sinh khối 6, người xung quanh gia đình Điều quan trọng học sinh hỏi tôn trọng định người gia đình Đối với người xung quanh, khoảng 50% số học sinh quan tâm đến thái độ tình cảm người xung quanh; định việc liên quan đến Page 23 Đề tài:Đánh giá đề xuất giải pháp nhằm nâng cao nhận thức giá trị sống trách nhiệm thân, bạn có quan tâm đến nhu cầu thái độ người có liên quan Trên 50% biết chủ động xin lỗi làm sai việc 3.5 Trách nhiệm xã hội Số liệu từ kết hỏi học sinh cho thấy, khoảng 50% học sinh thể có trách nhiệm liên quan đến hoạt động xã hội, như: dọn dẹp vệ sinh môi trường, giúp đỡ người gặp hoàn cảnh khó khăn Có quan tâm đến vấn đề môi trường mà dư luận quan tâm nay, như: lũ lụt, ô nhiễm môi trường Hà Nội, Hơn 60% học sinh nhận thức trách nhiệm phải biết sử dụng hiệu nguồn lực để tạo thay đổi tích cực Bảng - Bảng tổng hợp kết đánh giá tinh thần trách nhiệm NAM học sinh lớp 6, 7, xã hội Không chút Một chút Khá nhiều Nhiều Thường xuyên 3.6 Hành động thể trách nhiệm Khi hỏi việc lựa chọn hành động để thể người có trách nhiệm, có xấp xỉ khoảng 100 phương án trả lời với hầu hết học sinh hỏi lựa chọn việc sau:    Cố gắng hoàn thành công việc giao hết khả Tự giác chủ động học tập tốt Kiểm soát chịu trách nhiệm với lời nói việc làm thân Như vậy, từ số liệu điều tra, nhóm nghiên cứu nhận thấy, học sinh trung học sở Trường THCS THPT Nguyễn Tất Thành nhận thức tốt đắn giá trị sống trách nhiệm, có trách nhiệm với thân, gia đình, người xung quanh xã hội Page 24 Đề tài:Đánh giá đề xuất giải pháp nhằm nâng cao nhận thức giá trị sống trách nhiệm Tuy nhiên, số điểm yếu mà học sinh cần phải khắc phục Để trở thành công dân có trách nhiệm tương lai, nỗ lực tự thay đổi, phát huy điểm mạnh hạn chế điểm yếu, gia đình nhà trường đóng vai trò quan trọng trình hoàn thiện thân học sinh Chương III Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao nhận thức giá trị sống trách nhiệm học sinh trung học sở Trường THCS THPT Nguyễn Tất Thành Page 25 Đề tài:Đánh giá đề xuất giải pháp nhằm nâng cao nhận thức giá trị sống trách nhiệm Hiến chương Liên Hiệp Quốc khẳng định nguyên lý:”Xác nhận lại niềm tin vào quyền bản, phẩm chất giá trị người” Mỗi học sinh cần biết quan tâm đến giá trị sống, có khả sáng tạo tích cực học tập có hội Học sinh cần phát triển toàn diện dựa tảng giá trị môi trường học tập an toàn, tích cực, có tôn trọng hiểu biết lẫn nhau, phát huy khả đưa định có ý thức xã hội Việc học giá trị sống làm tăng hạnh phúc cho cá nhân toàn thể xã hội.12 Trên sở kết đánh giá thực trạng nhận thức giá trị sống trách nhiệm học sinh trung học sở Trường THCS THPT Nguyễn Tất Thành, nhóm nghiên cứu đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao nhận thức giá trị sống trách nhiệm học sinh trung học sở Trường tập trung vào nhóm đối tượng nhà trường/thầy cô giáo; bố mẹ học sinh thân học sinh, cụ thể sau: Đối với nhà trường thầy cô giáo 1.1 Xây dựng lan tỏa học giá trị sống Trách nhiệm Giá trị sống trách nhiệm học Nhà trường có vai trò quan trọng việc đưa học trách nhiệm để học sinh nhận thức Trên sở đó, học sinh học ý nghĩa giá trị giá trị sống trách nhiệm Nhà trường sử dụng nhiều hoạt động (như: thảo luận sinh hoạt, tập nhóm, ) xây dựng “Mạng liên hệ môn học dạy Giá trị” 13 để học sinh áp dụng kiến thức vào thực tế Chẳng hạn, khái niệm “nhận trách nhiệm tức chấp nhận thử thách”, nhà trường gia đình phối hợp để giúp học sinh nhận thức hiểu khái niệm Bởi vì, nhiều tình đường đời, chúng 12 Diane Tillman Những giá trị sống dành cho trẻ từ đến 14 tuổi Nhà xuất trẻ, năm 2010 13 Diane Tillman Những giá trị sống dành cho trẻ từ đến 14 tuổi Nhà xuất trẻ, năm 2010 Page 26 Đề tài:Đánh giá đề xuất giải pháp nhằm nâng cao nhận thức giá trị sống trách nhiệm ta có hai lựa chọn – dũng cảm đối mặt với chúng nhận trách nhiệm trước đời tìm cách trốn chạy Lựa chọn thứ hai không mang lại cho ta thành công bên hay hài lòng từ nội tâm Chỉ cách chấp nhận thử thách trốn chạy, ta tìm hài lòng nội tâm Đây học có ý nghĩa mà học sinh cần cảm nhận trải nghiệm Hoặc học sinh cần phải hiểu cách thức người trách nhiệm làm việc Đó làm việc dựa hai sở: (1) người có điều xứng đáng để đóng góp, (2) tình cần đến hợp tác cạnh tranh Tự cao hay tự ti đánh bẫy người có trách nhiệm Họ ý thức kết cao dựa vào người, nhóm người, hay quốc gia Người có trách nhiệm biết hợp tác nhiệm vụ, hợp tác để đem lại lợi ích cho người Bài học áp dụng thường xuyên thông qua việc thực hành thường xuyên tập nhóm học sinh với việc phân công công việc rõ ràng, thời hạn yêu cầu chất lượng,… Tuy nhiên, việc học có hiệu học sinh trao đổi, phân tích học thực hành thực tế Vì vậy, diễn đàn, câu lạc trao đổi giá trị sống trách nhiệm cần thường xuyên tổ chức hoạt động thiện nguyện, bảo vệ môi trường học sinh cần tăng cường 1.2 Xây dựng hình mẫu trách nhiệm Việc học tập bắt chước hình mẫu tốt quan trọng để hình thành định hướng phát triển nhân cách hành vi ứng xử học sinh Việc bắt chước hình mẫu nhân vật tiếng giới nước Điều cần thiết cho học sinh vì: người làm cha mẹ, nhà giáo dục, lãnh đạo, người tiếng, người có ảnh hưởng lớn lĩnh vực mẫu mực hành xử xã hội Page 27 Đề tài:Đánh giá đề xuất giải pháp nhằm nâng cao nhận thức giá trị sống trách nhiệm Các nghiên cứu khoa học cho thấy nguyên tắc học hỏi chung quan sát hành vi trải nghiệm sống thực tế người mà ta ngưỡng mộ tôn trọng để bắt chước hành vi, thái độ ứng xử tich cực Chính bổn phận người đóng vai trò mẫu mực chấp nhận nêu gương Vai trò lớn cần phải quan tâm nhiều đến việc sống gương đời Theo quan điểm nhóm nghiên cứu, thầy cô giáo Trường THCS THPT Nguyễn Tất Thành hình mẫu tốt để học tập noi gương giá trị sống trách nhiệm Trường THCS THPT Nguyễn Tất Thành với người giáo viên tận tụy, mẫn cán hết lòng học sinh, không cung cấp kiến thức mà nơi dạy học sinh trở thành người tốt Vì vậy, phẩm chất, lời nói, hành động thầy cô giáo gương để học sinh học tập Đồng thời, việc học tập nêu gương học sinhtrách nhiệm quan trọng tạo hiệu ứng lan tỏa bạn đồng trang lứa, sở để lan rộng giá trị sống toàn trường Tăng cường trách nhiệm cha mẹ học sinh gia đình Như phân tích nội dung 2.1 Chương 1, đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi thiếu niên phát triển mạnh mẽ, thiếu cân đối mặt trí tuệ, đạo đức Đồng thời, theo kết nghiên cứu đánh giá nhận thức giá trị sống trách nhiệm trách nhiệm thân cho thấy số học sinh trung học sở Trường THCS THPT Nguyễn Tất Thành thể quan điểm muốn tự chủ việc định định hướng tương lai mình, không muốn theo đường bố mẹ lựa chọn Vì vậy, theo quan điểm nhóm nghiên cứu, bố mẹ cần dành thời gian nhiều cho cái, quan tâm đến suy nghĩ, điểm mạnh điểm yếu con, tôn trọng suy nghĩ hành động Trên sở hướng dẫn lựa chọn đường đích đến đắn tương lai Đồng thời, Page 28 Đề tài:Đánh giá đề xuất giải pháp nhằm nâng cao nhận thức giá trị sống trách nhiệm việc định hướng tương lai con, bố mẹ tránh áp đặt mà cần có trao đổi cởi mở để có đồng thuận Học sinh cần mở lòng trao đổi cụ thể, rõ ràng quan điểm bố mẹ Nghiên cứu năm 2015 UNICEF vai trò trường học việc phát triển tính cách, giá trị sống kỹ sống học sinh 14 phát 82% học sinh lứa tuổi từ đến 22 tuổi Montenegro muốn lớn lên giống bố mẹ Lý cho việc lựa chọn vào thái độ hành vi ứng xử bố mẹ người khác Do vậy, bố mẹ người có trách nhiệm gương cho học tập suy nghĩ, định, lời nói, thái độ, hành động có trách nhiệm Mặt khác, biết bố mẹ người thầy quan trọng trẻ Vì vậy, cha mẹ nên tham gia lớp học giá trị sống Tại đây, cha mẹ có hội để phát thảo luận giá trị sống có ý nghĩa với họ, xây dựng nhận thức làm họ học giá trị sống, thực hành hoạt động giá trị sống, phát triển hiểu biết kỹ để truyền đạt giá trị sống cho họ Suy nghĩ hành động có trách nhiệm học sinh Theo kết nghiên cứu, trách nhiệm gia đình, người xung quanh xã hội học sinh trung học sở Trường THCS THPT Nguyễn Tất Thành yếu Do vậy, mặt nhận thức, học sinh trung học sở phải hiểu trách nhiệm “nói đôi với làm” Một vấn đề người hay mức phải thường không làm điều mà nói Nếu ta tin tưởng vào nguyên tắc giá trị định điều ta làm cách ta hành động cần phải phù hợp với niềm tin giá trị ta Điểm quan trọng thứ hai học sinh trung học sở cần phải biết “Nhận trách nhiệm cho hành động khiến ta trưởng thành.” Thật 14 Ana Pesikan, vai trò trường học việc phát triển tính cách, giá trị sống kỹ sống học sinh, UNICEF, 2015 Page 29 Đề tài:Đánh giá đề xuất giải pháp nhằm nâng cao nhận thức giá trị sống trách nhiệm dễ để đổ lỗi cho người khác hay cho hoàn cảnh tạo khó khăn Nhưng biện hộ cách để ta chín chắn Khi ý thức trưởng thành mình, ý thức suy nghĩ, cảm xúc tình cảm thân hiểu chúng ảnh hưởng đến cách hành xử Khi nhận trách nhiệm cho lựa chọn hành động thân Chúng ta không bị phụ thuộc hoàn cảnh hay tình bắt đầu cảm thấy tự Từ suy nghĩ đắn giá trị sống trách nhiệm học sinh trung học sở cần áp dụng vào thực tiễn Hoạt động cá nhân đóng vai trò định trực tiếp tới hình thành phát triển nhân cách người Điều hoàn toàn phù hợp với quan điểm triết học “Tự thân vận động” Như ta thấy, đường tác động có mục đích, tự giác xã hội giáo dục đến hệ trẻ hiệu thân cá nhân học sinh không tiếp nhận, không hưởng ứng tác động đó, không trực tiếp tham gia vào hoạt động nhằm phát triển tâm lý, hình thành nhân cách Bởi vậy, hoạt động nhân tố tác động định trực tiếp hình thành phát triển nhân cách cá nhân Điều hoàn toàn phù hợp với quy luật tự thân vận động, động lực bên phát triển nói chung Quá trình tham gia hoạt động làm cho người hình thành phẩm chất phát triển Vì vậy, hoạt động hàng ngày, cần luôn suy nghĩ hành động có trách nhiệm Thực hành hàng ngày suy nghĩ hành động có trách nhiệm hình thành thói quen trách nhiệm Khoa học chứng minh thói quen yếu tố định thành bại đời Để hình thành thói quen trách nhiệm, học sinh áp dụng theo số cách thức sau: - Hàng ngày, học sinh tự đánh giá công việc làm có trách nhiệm công việc làm chưa có trách nhiệm, sao? Page 30 Đề tài:Đánh giá đề xuất giải pháp nhằm nâng cao nhận thức giá trị sống trách nhiệm - Lập danh sách người theo bạn có trách nhiệm Vì bạn lại chọn người hành động người theo bạn - có trách nhiệm? Lập danh sách việc mà bạn trở nên có trách nhiệm gia đình - việc bạn có trách nhiệm trường thực Hỏi người lớn cách thức mà khiến họ thể có trách - nhiệm công việc Xem phim tập phân tích đặc điểm tính cách nhân vật để tìm nhân vật có trách nhiệm, nhân vật trách nhiệm - Tìm người tiếng có trách nhiệm, tìm xem ví dụ hành động thể họ trách nhiệm, dàng để tìm ví dụ không? Ngoài ra, học sinh cần tăng cường tính chủ động, tránh tình trạng thụ động Gia đình trường học cần tạo khoảng không gian lớn để học sinh phát triển tính chủ động, chịu trách nhiệm, định, hợp tác, thể quan điểm cá nhân tự xây dựng kế hoạch thân, cách tổ chức hoạt động: - Mở rộng ảnh hưởng nhóm bạn đồng trang lứa,… thông qua hoạt - động ngoại khóa, câu lạc bộ… Tổ chức hoạt động trải nghiệm, phân biệt giữa: hành động, lời nói thái độ thể trách nhiệm hành động, lời nói, thái độ thể - hiện/biểu thiếu trách nhiệm Tổ chức hoạt động trải nghiệm việc chủ động nhận trách nhiệm, xin lỗi, khoan dung … Kết luận UNESCO nêu bốn cột đỡ giáo dục: học để biết, để làm, để làm người, để chung sống Học sinh phát triển toàn diện dựa tảng giá trị môi trường học tập an toàn, tích cực, có tôn trọng hiểu biết lẫn nhau, phát huy khả đưa định có ý thức xã hội Page 31 Đề tài:Đánh giá đề xuất giải pháp nhằm nâng cao nhận thức giá trị sống trách nhiệm Chính vậy, việc học tập rèn luyện để trở thành người có trách nhiệm thân, gia đình xã hội quan trọng Căn vào mục tiêu cụ thể nghiên cứu “Đánh giá đề xuất giải pháp nhằm nâng cao nhận thức giá trị sống trách nhiệm học sinh khối trung học sở Trường THCS THPT Nguyễn Tất Thành”, nhóm nghiên cứu có số kết luận sau: (1) Kết lý luận: • Giá trị sống trách nhiệm 12 giá trị sống hướng người đến sống tốt đẹp hơn, bốn giá trị quan hệ liên nhân cách Trách nhiệm thể khía cạnh: với thân, • trường/lớp, gia đình, xã hội/cộng đồng Nhận thức giá trị sống trách nhiệm giúp học sinh: (i) hiểu nội dung giá trị sống tạo hứng thú việc khám phá giá trị theo nhiều hình thức khác nhau; (ii) nhận biết giá trị thân, người giới; (iii) biết tác động hành vi, ứng xử tiêu cực • tích cực hành vi giao tiếp Giá trị sống trách nhiệm phẩm chất đáng quý Việc giáo dục thực hành học giá trị sống trách nhiệm giúp học sinh phát triển khả tự chủ, tự lực, hợp tác, tự định, theo đuổi mục tiêu, kỷ luật, • tôn trọng, bền vững, lòng tự trọng, hiệu tự kiểm soát Tác động tích cực việc giáo dục giá trị sống giúp học sinh trở nên siêng hơn, không khí trường học bình yên hơn, mối quan hệ học sinh thầy cô giáo chặt chẽ, học sinh giáo viên hạnh phúc hơn, • bố mẹ tin tưởng vào nhà trường thầy cô giáo Nhà trường bố mẹ có vai trò quan trọng việc dạy, hướng dẫn, tạo môi trường gương để học sinh học áp dụng học giá trị sống trách nhiệm (2) Kết nghiên cứu thực tiễn: Page 32 Đề tài:Đánh giá đề xuất giải pháp nhằm nâng cao nhận thức giá trị sống trách nhiệmVề mức độ nhận thức giá trị sống trách nhiệm, học sinh trung học sở Trường THCS THPT Nguyễn Tất Thành nhận thức tốt • đắn Đối với thân học tập, học sinh trung học sở Trường học sinhtrách nhiệm, có lối sống lành mạnh, quan tâm đến học • tập rèn luyện kỷ luật Một số điểm yếu đáng ý mà học sinh trung học sở Trường cần phải khắc phục như: cần tăng tính chủ động việc xây dựng kế hoạch định hướng thân; tự đánh giá để biết rõ điểm mạnh, điểm yếu thân cách thức khắc phục; nhận thức phân biệt sai; học cách biết bày tỏ thái độ quan tâm, chia sẻ với người thân gia đình với người xung quanh; biết cách bày tỏ bảo vệ quan điểm cá nhân cách tích cực; tham gia gánh vác công việc giúp gia đình Nhóm nghiên cứu đánh giá kết việc nhận thức đắn xác giá trị sống trách nhiệm nói nguyên nhân sau:  Nguyên nhân chủ quan: a) Do học sinh Trường THCS THPT Nguyễn Tất Thành tuyển chọn đầu vào chất lượng cao nên có b)  trách nhiệm với việc học Các học sinh có nhu cầu phát triển cách toàn diện thể chất tinh thần Nguyên nhân khách quan: a) Chương trình giáo dục giá trị sống dạy thực hành b) cách bản, liên tục hiệu trường Trường THCS THPT Nguyễn Tất Thành có đội ngũ c) giáo viên chuyên nghiệp tận tâm với công việc Sự quan tâm, đạo sát sao, hướng tạo điều kiện Ban giám hiệu Trường THCS THPT Nguyễn Tất Thành chương trình giáo dục giá trị sống Page 33 Đề tài:Đánh giá đề xuất giải pháp nhằm nâng cao nhận thức giá trị sống trách nhiệm Nghiên cứu đề xuất giải pháp cho nhóm đối tượng nhà trường/thầy cô giáo, cha mẹ học sinh nhằm nâng cao nhận thức giá trị sống trách nhiệm học sinh trung học sở Trường THCS THPT Nguyễn Tất Thành: 1) Đối với nhà trường thầy cô giáo a) Xây dựng lan tỏa học giá trị sống trách nhiệm Giá trị sống trách nhiệm học Nhà trường có vai trò quan trọng việc đưa học trách nhiệm để học sinh nhận thức, trao đổi áp dụng Những diễn đàn, câu lạc trao đổi giá trị sống trách nhiệm cần thường xuyên tổ chức hoạt động thiện nguyện, bảo vệ môi trường, học sinh cần tăng cường b) Xây dựng hình mẫu trách nhiệm Việc học tập bắt chước hình mẫu tốt quan trọng để hình thành định hướng phát triển nhân cách hành vi ứng xử học sinh Thầy cô giáo bạn đồng trang lứa có trách nhiệm hình mẫu tốt để tạo hiệu ứng lan tỏa giá trị sống trách nhiệm 2) Tăng cường trách nhiệm cha mẹ học sinh gia đình Bố mẹ người thầy quan trọng trẻ Bố mẹ cần dành thời gian nhiều cho cái, quan tâm đến suy nghĩ, điểm mạnh điểm yếu con, tôn trọng suy nghĩ hành động con, trao đổi cởi mở tránh áp đặt Đồng thời, bố mẹ gương cho lời nói, thái độ, hành động Bố mẹ cần tham gia khóa học giá trị sống để phát thảo luận giá trị sống có ý nghĩa với họ, xây dựng nhận thức làm họ học giá trị sống, thực hành hoạt động giá trị sống, phát triển hiểu biết kỹ để truyền đạt giá trị sống cho họ Page 34 Đề tài:Đánh giá đề xuất giải pháp nhằm nâng cao nhận thức giá trị sống trách nhiệm 3) Suy nghĩ hành động có trách nhiệm học sinh Thực hành hàng ngày hoạt động cá nhân suy nghĩ hành động có trách nhiệm để hình thành thói quen Thói quen tích cực yếu tố quan trọng để định thành công sống Gia đình trường học cần tạo khoảng không gian lớn để học sinh phát triển tính chủ động, chịu trách nhiệm, định, hợp tác, thể quan điểm cá nhân tự xây dựng kế hoạch thân Hạn chế chủ yếu nghiên cứu đối tượng nghiên cứu tập trung vào học sinh khối trung học sở khối 6,7 Kết nghiên cứu xác đối tượng nghiên cứu mở rộng hơn, bao gồm thầy cô giáo cha mẹ học sinh trung học sở Trường THCS THPT Nguyễn Tất Thành Hướng nghiên cứu đề xuất nghiên cứu vai trò nhà trường gia đình việc giáo dục giá trị sống học sinh trung học sở Trường THCS THPT Nguyễn Tất Thành có đối chứng trường THCS khác quận Cầu Giấy Tài liệu tham khảo Donald R.Grossnickle- Phát triển giá trị Trách nhiệmnhân xã hội- Trung tâm giáo dục an toàn quốc gia Mỹ Bách khoa toàn thư Việt Diane Tillman- Những giá trị sống cho tuổi trẻ Nhà xuất Tổng hợp TP Hồ Chí Minh Năm 2009 Ana Pesikan, vai trò trường học việc phát triển tính cách, giá trị sống kỹ sống học sinh, UNICEF, 2015 Page 35 Đề tài:Đánh giá đề xuất giải pháp nhằm nâng cao nhận thức giá trị sống trách nhiệm Lê Văn Hồng, Lê Ngọc Lan, Nguyễn Văn Thàng- Tâm lý học lứa tuổi tâm lý học sư phạm Nhà xuất Đại học Quốc gia Hà Nội Năm 2001 Phạm Quỳnh- Giáo dục giá trị sống cho học sinh trung học sở Chương trình giáo dục giá trị sống http://www.giatricuocsong.org/ Diane Tillman Những giá trị sống dành cho trẻ từ đến 14 tuổi Nhà xuất trẻ, năm 2010 Chương trình Giáo dục Giá trị sống dạy cho học sinh Nguyễn Tất Thành 10 Lovat, T et al., (2009), Projeect to test and measure the impact of Value Education on student and school ambience, University of Newcastle, Australia 11 Living value education., (2012) Overview Author 12 Diane Tillman., (2002) Developing values schematic: the LVEP method 13 Diane Tillman., (2002) Theoretical background and support for living values: an educational program Page 36 ... người Giá trị thừa nhận có ý nghĩa tích cực sống người Giá trị sống (hay gọi giá trị sống , giá trị sống ) điều mà người cho tốt, quan trọng, phải có cho Vì thế, giá trị sống sở hành động sống, ... đặc biệt giá trị sống trách nhiệm 2.1 Đặc điểm tâm lí tuổi thiếu niên 2.2 Vai trò, mục tiêu tác động giáo dục giá trị sống, đặc biệt giá trị sống Trách nhiệm Chương trình giáo dục giá trị sống Chương... quanh không hiểu giá trị bải học này, Phạm Quỳnh- Giáo dục giá trị sống cho học sinh trung học sở Donald R.Grossnickle- Phát triển giá trị Trách nhiệm cá nhân xã hội- Trung tâm giáo dục an toàn
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁNH GIÁ VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO NHẬN THỨC VỀ GIÁ TRỊ SỐNG TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC HỌC SINH KHỐI THCS TẠI TRƯỜNG THCS VÀ THPT NGUYỄN TẤT THÀNH, ĐÁNH GIÁ VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO NHẬN THỨC VỀ GIÁ TRỊ SỐNG TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC HỌC SINH KHỐI THCS TẠI TRƯỜNG THCS VÀ THPT NGUYỄN TẤT THÀNH, ĐÁNH GIÁ VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO NHẬN THỨC VỀ GIÁ TRỊ SỐNG TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC HỌC SINH KHỐI THCS TẠI TRƯỜNG THCS VÀ THPT NGUYỄN TẤT THÀNH

Từ khóa liên quan