Tiết 53: Phong cách ngôn ngữ báo chí

3 10,558 85
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/06/2013, 11:45

Phan thị hờng phong cách ngôn ngữ báo chí Ngày 4- 12-2007 Phong cách ngôn ngữ báo chí Tiết: 53 Ngời soạn: Phan Thị Hờng. A. Yêu cầu cần đạt. Giúp học sinh: - Hiểu đợc kháI niệm ngôn ngữ báo chí, các thể loại chủ yếu của phong cách ngôn ngữ báo chí, đặc điểm của phong cách ngôn ngữ báo chí. - Phân biệt đợc phong cách ngôn ngữ báo chí với các phong cách ngôn ngữ khác đăng tải trên báo. - Có kĩ năng viết một mẫu tin, phân tích một bài phóng sự. B. Phơng tiện thực hiện. SGK, SGV, Thiết kế bài dạy, Giáo án. C. Cách thức tiến hành. Gv tổ chức giờ dạy theo sự kết hợp giữa các phơng pháp: Nêu vấn đề, trao đổi, thảo luận, trả lời câu hỏi. D. Tiến trình dạy học. 1. ổn định tổ chức. 2. Kiểm tra bài cũ. Phong cách ngôn ngữ báo chí? Ngôn ngữ báo chí? - Phong cách ngôn ngữ báo chí là kiểu diễn đạt đợc sử dụng ở báo, đài trong các mục tin tức bình luận, tiểu phẩm, phóng sự - Ngôn ngữ báo chíngôn ngữ dùng để thông báo tin tức thời sự, sự kiện, những d luận quần chúng nhằm thúc đẩy sự tiến bộ của xã hội. 3. Bài mới. Hoạt động của GV- HS Yêu cầu cần đạt. GV: Về phơng tiện biểu đạt ta xét ở những phơng diện nào? (Từ vựng, ngữ pháp, các biện pháp tu từ) GV: Em hiểu thế nào là từ vựng? GV: Qua những bản tin, các phóng sự, tiểu phẩm em có nhận xét gì về việc sử dụng từ ngữ ở các thể loại này? GV: Em thấy ngôn ngữ báo chí thờng sử dụng loại câu nào? II. Phơng tiện diễn đạt và đặc trng của ngôn ngữ báo chí. 1. Các phơng tiện biểu đạt. a. Từ vựng. - Từ vựng là toàn bộ các từ của một ngôn ngữ. Báo chí có nhiều thể loại, mỗi thể loại thờng có cách sử dụng loại từ riêng. + Bản tin: Thờng sử dụng danh từ chỉ địa danh, tên ngời, thời gian, sự kiện. +Phóng sự: Thờng dùng nhiều từ ngữ miêu tả sự kiện, hình ảnh, địa phơng, nhân vật. + Tiểu phẩm thờng dùng nhiều từ ngữ thân mật, gần gủi, mang sắc thái mỉa mai, châm biếm. b. Ngữ pháp. Sử dụng nhiều kiểu câu song thờng sử dụng câu đơn (Vì ngôn 1 Phan thị hờng phong cách ngôn ngữ báo chí GV: Tại sao ngôn ngữ báo chí thờng sử dụng loại câu đó? GV: Phong cách ngôn ngữ báo chí đ- ợc thể hiện ở cả dạng nói và dạng viết. Vậy khi sử dụng cần lu ý điều gì? GV: Phong cách ngôn ngữ báo chí có những đặc trng cơ bản nào? GV: Thé nào là ngôn ngữ có tính thông tin thời sự? Tại sao ngôn ngữ báo chí lại đòi hỏi đặc điểm này? GV: Thế nào là ngôn ngữ ngắn gọn? Tại sao ngôn ngữ báo chí lại có đặc điểm này? GV: Báo chí thu hút sự chú ý của ng- ời đọc bằng cách nào? GV: Bố cục trình bày của một bản tin nh thế nào? ngữ báo chí phải ngắn ngọn). Tuy nhiên tuỳ theo từng thể loại, có thể sử dụng câu phức, câu gắn với lời ăn tiếng nói hàng ngày của nhân dân (Tiểu phẩm), câu sáng tạo: Vd: Hiền nhng không lành, đẹp nhng không đẹp. - Chức năng của ngôn ngữ báo chí là cung cấp thông tin, tin tức thời sự một cách chính xác nên phải sử dụng những câu ngắn ngọn, dễ hiểu. c. Về biện pháp tu từ. - Sử dụng tất cả các biện pháp tu từ: Hình ảnh so sánh, ẩn dụ, đảo ngữ. Nhng tránh lối nói mơ hồ gây hiểu nhầm. VD: SGK và giáo viên đọc một số bản tin, phóng sự yêu cầu học sinh chỉ ra các biện pháp tu từ đợc sử dụng ở đó. Lu ý: ở dạng nói cần phải phát âm chuẩn, rõ ràng, tốc độ vừa phải. ở dạng viết cần chọn các kiểu chữ, cỡ chữ 2. Đặc trng của ngôn ngữ báo chí. a. Tính thông tin, thời sự. - Ngôn ngữ có tính thông tin, thời sự: là ngôn ngữ cung cấp những tin tức nóng hổi từng ngày, đòi hỏi phải chính xác về thời gian, địa điểm, nhân vật, sự kiện. - Vì chức năng của ngôn ngữ báo chí là truyền bá thông tin kịp thời, chính xác cho ngời đọc ngời nghe phải có đặc điểm này. b. Tính ngắn gọn. - Lối văn ngắn gọn: Là dễ hiểu không rờm rà, lợng thông tin cao. Một tờ báo luôn đợc qui định cụ thể về số trang (nhật báo không quá 12 trang). Lợng thông tin yêu cầu cao, số câu chữ có hạn nên phải sử dụng lối văn ngắn gọn mới đáp ứng đợc. c. Tính sinh động, hấp dẫn. Không phải thể loại nào cũng viết đợc sinh động, hấp dẫn. Nh- ng thể loại nào cũng có khả năng thu hút sự chú ý của ngời đọc. + Sử dụng từ ngữ, đặt câu kích thích sự tò mò của ngời đọc. + Cách đặt tiêu đề. Ví dụ: (SGK) III. Luyện tập. - Bố cục trình bày của một bản tin: Nguồn tin, địa điểm, thời gian, sự việc, ý kiến ngắn về sự kiện. Bài tập 1. Nó thể hiện đợc phong cách ngôn gữ báo chí vì: Nó mang tính thời sự: Cung cấp cho ngời đọc thông tin một cách cụ thể, chính xác, có thời gian, có địa điểm, có ý kiến. + Mang tính ngắn gọn: Mỗi câu là một thông tin. Bài tập 2: 2 Phan thị hờng phong cách ngôn ngữ báo chí GV: Hớng dẫn HS làm các bài tập. Viết phóng sự cần: Xác địng xem vấn đề, hiện tợng nào đang đợc d luận quan tâm. VD: Viết phóng sự về sự ô nhiễm môi trờng. Lập đề cơng: Thời gian, địa danh nơi xảy ra sự kiện. + Ngời chứng kiến sự kiện. + Nguyên nhân dẫn tới thc trạng này + Nỗi lo của nhân dân- chính quyền địa phơng. +ý kiến đề nghị khắc phục Dặn dò: Học thuộc phần ghi nhớ ở SGK. Về nhà viết hoàn chỉnh thành bài phóng sự. Soạn trớc bài: Thực hành về lựa chọn trật tự các bọ phận trong câu. Bổ sung- rút kinh nghiệm. 3 . ngôn ngữ báo chí, các thể loại chủ yếu của phong cách ngôn ngữ báo chí, đặc điểm của phong cách ngôn ngữ báo chí. - Phân biệt đợc phong cách ngôn ngữ báo. chức. 2. Kiểm tra bài cũ. Phong cách ngôn ngữ báo chí? Ngôn ngữ báo chí? - Phong cách ngôn ngữ báo chí là kiểu diễn đạt đợc sử dụng ở báo, đài trong các mục
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiết 53: Phong cách ngôn ngữ báo chí, Tiết 53: Phong cách ngôn ngữ báo chí, Tiết 53: Phong cách ngôn ngữ báo chí