GIÁO ÁN NGỮ VĂN 10 CHUẨN CỰC HAY CẢ NĂM

346 483 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/03/2017, 18:56

GIÁO ÁN NGỮ VĂN 10 MỚI HAY 2017GIÁO ÁN BÀI GIẢNG NGỮ VĂN 10 MỚI HAY THAM KHẢO TỐT 2017GIÁO ÁN NGỮ VĂN 10 MỚI HAY 2017GIÁO ÁN BÀI GIẢNG NGỮ VĂN 10 MỚI HAY THAM KHẢO TỐT 2017GIÁO ÁN NGỮ VĂN 10 MỚI HAY 2017GIÁO ÁN BÀI GIẢNG NGỮ VĂN 10 MỚI HAY THAM KHẢO TỐT 2017 Giỏo ỏn Ng 10 (Bn PDF, cú bn Word) Ngy son: Tit:1 c vn: Ngày dạy: tổng quan văn học việt nam A.Mc tiờu bi hc: Giỳp hs:- Nhn thc c nhng nột ln ca nn VHVN v phng din: cỏc b phn hp thnh, cỏc thi kỡ phỏt trin (thời kì từ kỉ X- XIX) - Bit dng cỏc tri thc ú tỡm hiu v h thng hóa nhng tỏc phm s hc v VHVN - Bi dng nim t ho v VHVN B S chun b ca thy v trũ: - Sgk, sgv v cỏc ti liu tham kho - Hs soạn theo câu hỏi sgk - Gv thit k dy- hc C Cỏch thc tin hnh: Gv t chc gi dy- hc theo cỏch kt hp cỏc hỡnh thc nờu , trao i - tho lun v tr li cỏc cõu hi D Tin trỡnh dy hHYUc: ổn nh t chc lp 2.Bi mi: * Gii thiu bi mi: Nh th Huy Cn tng ca ngi nhng truyn thng tt p ca ngi Vit Nam: Sng vng chói bn nghỡn nm sng sng Lng eo gm, tay mm mi bỳt hoa Trong m thc sỏng hai b suy tng Sng hiờn ngang m nhõn ỏi, chan hòa Ngi Vit Nam hiờn ngang bt khut, trc họa ngoi xõm thỡ ngi trai trn, ngi gỏi nh nuụi cỏi cựng con, thm gic n nh, n b cng ỏnh, tt c nhm mc ớch p quõn thự xung đất en Bi ngi Vit Nam yờu hòa bỡnh, luụn khỏt khao c lp, t Bờn cnh ý c lp, thm sõu tõm hn ngi Vit cũn mang t cht ngh s Lp cha trc, lp sau tip ni ko ngng sỏng to ó lm nờn mt nn VHVN phong phỳ v th loi, cú nhiu tỏc gi v tỏc phm u tỳ cp hc trc, cỏc em ó c tip xỳc, tỡm hiu khỏ nhiu tỏc phm VHVN ni ting xa nay.Trong chng trỡnh Ng Vn THPT, cỏc em li tip tc c tìm hiu v bc tranh nn VH nc nh mt cỏch ton din v cú h thng hn.Tit hc hụm nay, chỳng ta cựng tỡm hiu bi hc s cú v trớ v tm quan trng c bit: Tng quan VHVN Hoạt động gv hs Yêu cầu cần đạt Giỏo ỏn Ng 10 (Bn PDF, cú bn Word) -VHVN bao gồm phận lớn nào? -VH dân gian gì? Ngời trí thức có tham gia sáng tác VH dân gian ko? Nêu vài VD mà em biết? - Kể tên thể loại VH dân gian? - Đặc trng VH dân gian? - Vai trò VH dân gian? - VH viết gì? - Đặc trng VH viết? - Các thành phần chủ yếu VH viết? Nêu vài tác phẩm thuộc thành phần đó? - Hệ thống thể loại VH viết? I Các phận VHVN: VH dân gian: - K/n: Là sáng tác tập thể truyền miệng nhân dân lao động - Ngời trí thức có tham gia sáng tác VH dân gian nhng phải tuân thủ đặc trng VH dân gian, trở thành tiếng nói tình cảm chung nhân dân lao động VD: Bài ca dao:Trong đầm đẹp sen (Một nhà nho), Tháp Mời đẹp sen (Bảo Định Giang), Hỡi cô tát nớc bên đàng (Bàng Bá Lân), - Các thể loại VH dân gian: Thần thoại, truyền thuyết, sử thi, truyện cổ tích, truyện cời, truyện ngụ ngôn, tục ngữ, câu đố, ca dao, vè, truyện thơ, chèo - Đặc trng: + Tính tập thể + Tính truyền miệng + Tính thực hành (gắn bó phục vụ trực tiếp cho sinh hoạt khác đời sống cộng đồng) - Vai trò: + Giữ gìn, mài giũa phát triển ngôn ngữ dân tộc + Nuôi dỡng tâm hồn nhân dân + Góp phần hình thành phát triển VH viết VH viết: - K/n: Là sáng tác trí thức, đợc ghi lại chữ viết, mang dấu ấn tác giả - Đặc trng: Là sáng tạo cá nhân, mang dấu ấn cá nhân - Các thành phần chủ yếu: + VH viết chữ Hán + VH viết chữ Nôm + VH viết chữ quốc ngữ - Hệ thống thể loại: + Từ kỉ X-XIX: VH chữ Hán:+ Văn xuôi + Thơ + Văn biền ngẫu VH chữ Nôm:+ Thơ + Văn biền ngẫu + Từ đầu kỉ XX- nay:+ Tự + Trữ tình + Kịch * Lu ý: Hai phận VH dân gian VH viết có tác động qua lại Khi tinh hoa hai phận văn học kết tinh lại nhng cá tính sáng tạo, điều kiện lịch sử định Giỏo ỏn Ng 10 (Bn PDF, cú bn Word) hình thành thiên tài VH (Nguyễn Trãi, Nguyễn Du, Hồ Chí Minh, ) II Các thời kì phát triển VHVN: VH trung đại (Thời kì từ kỉ X-XIX): Gv chuyển ý, dẫn dắt - Nêu cách phân kì tổng a VH chữ Hán: quát VH viết - Chữ Hán du nhập vào VN từ đầu công nguyên VN? Ba thời kì lớn đợc - VH viết VN thực hình thành vào kỉ X dân tộc ta giành đợc độc lập phân định ntn? - Chữ Hán đợc du nhập vào VN từ khoảng thời gian nào? Tại đến - Các tác giả, tác phẩm tiêu biểu: kỉ X, VH viết VN + Lí Thờng Kiệt: Nam quốc sơn hà thực hình thành? + Trần Quốc Tuấn: Hịch tớng sĩ - Kể tên số tác giả, + Nguyễn Trãi: Bình Ngô đại cáo, Quân trung tác phẩm VH viết từ mệnh tập, + Nguyễn Du: Độc Tiểu Thanh kí, Sở kiến chữ Hán tiêu biểu? hành, - Em biết chữ b Văn học chữ Nôm: Nôm phát triển - Chữ Nôm loại chữ ghi âm tiếng Việt dựa sở chữ Hán ngời Việt sáng tạo từ kỉ VH chữ Nôm? XIII -VH chữ Nôm:+ Ra đời vào kỉ XIII + Phát triển kỉ XV (tác giả, tác phẩm tiêu biểu: Nguyễn Trãi- Quốc âm thi tập, Lê Thánh Tông- Hồng Đức quốc âm thi tập, ) + Đạt đến đỉnh cao vào kỉ XVIII- đầu kỉ XIX (tác giả, tác phẩm tiêu - ý nghĩa chữ Nôm biểu: Nguyễn Du- Truyện Kiều, Đoàn Thị ĐiểmChinh phụ ngâm, Thơ Nôm Hồ Xuân Hơng, ) VH chữ Nôm? - ý nghĩa chữ Nôm VH chữ Nôm: + Chứng tỏ ý chí xây dựng VH văn hóa độc lập dân tộc ta + ảnh hởng sâu sắc từ VH dân gian nên VH chữ Nôm gần gũi tiếng nói tình cảm nhân dân lao động + Khẳng định truyền thống lớn VH dân tộc (CN yêu nớc, tính thực CN nhân đạo) + Phản ánh trình dân tộc hóa dân chủ hóa VH trung đại E Củng cố, dặn dò: Yêu cầu hs:- Học - Làm tập: lập bảng so sánh VH dân gian VH viết Giỏo ỏn Ng 10 (Bn PDF, cú bn Word) Ngày soạn: Tiết: Đọc văn: Ngày dạy: tổng quan văn học việt nam(tiếp) A.Mc tiờu bi hc: Giỳp hs:- Nhn thc c cỏc giai đoạn phỏt trin VHVNHĐ v mt s nột c sc truyn thng ca VH dõn tc - Bit dng cỏc tri thc ú tỡm hiu v h thng hóa nhng tỏc phm s hc v VHVN - Bi dng nim t ho v VHVN B S chun b ca thy v trũ: - Sgk, sgv v cỏc ti liu tham kho - Hs soạn theo câu hỏi sgk - Gv thit k dy- hc C Cỏch thc tin hnh: Gv t chc gi dy- hc theo cỏch kt hp cỏc hỡnh thc nờu , trao i- tho lun v tr li cỏc cõu hi D Tin trỡnh dy hc: ổn nh t chc lp Kiểm tra cũ: Câu hỏi: Phân biệt VHDG VH viết? Các thành phần VHTĐ? ý nghĩa chữ Nôm VH chữ Nôm? Giỏo ỏn Ng 10 (Bn PDF, cú bn Word) 3.Bi mi: *Gii thiu bi mi Hoạt động gv hs -Vì VHVN kỉ XX đợc gọi VH đại? Hs thảo luận, trả lời Gv nhận xét, chốt ý: Vì:+ Nó phát triển thời kì mà QHSX chủ yếu dựa vào trình đại hóa + Những t tởng tiến văn minh phơng Tây xâm nhập vào VN thay đổi t duy, tình cảm, lối sống ngời Việt thay đổi quan niệm thị hiếu VH + ảnh hởng VH phơng Tây sở kế thừa tinh hoa VH dân tộc - VHHĐ đợc chia thành giai đoạn nhỏ nào? Nêu đặc điểm giai đoạn VH 1900-1930? - Kể tên tác giả tiêu biểu giai đoạn này? Yêu cầu cần đạt VH đại (Từ đầu kỉ XX- hết kỉ XX): a VHVN từ 1900- 1930: - Đặc điểm: Là giai đoạn văn học giao thời + Dấu tích VH trung đại: quan niệm thẩm mĩ, số thể loại VH trung đại (thơ Đờng luật, văn biền ngẫu, ) đợc lớp nhà nho cuối mùa sử dụng + Cái mới: VHVN bớc vào quỹ đạo đại hóa, có tiếp xúc, học tập VH châu Âu - Các tác giả tiêu biểu: Tản Đà, Hồ Biểu Chánh, Phạm Duy Tốn, Phan Bội Châu, b VHVN từ 1930-1945: - Đặc điểm: + VH phát triển với nhịp độ mau lẹ - Nêu đặc điểm + Công đại hóa VH hoàn thành VHVN giai đoạn từ 1930-1945? Gv gợi mở: Đây giai đoạn phát triển rực rỡ VHVNHĐ Nền VH nớc ta với trăm nhà đua tiếng nh trăm hoa đua nở Một năm ta ba mơi năm ngời(VũNgọc Phan) - Nhịp độ phát triển VHVN giai đoạn Giỏo ỏn Ng 10 (Bn PDF, cú bn Word) ntn? Công - Các tác giả tiêu biểu: đại hóa VH + Thế Lữ, Xuân Diệu, Chế Lan Viên, Nguyễn dân tộc hoàn thành Bính, cha? + Ngô Tất Tố, Nam Cao, Vũ Trọng Phụng, - Kể tên tác giả Nguyễn Tuân, tiêu biểu? + Tố Hữu, Hồ Chí Minh, + Hoài Thanh, Hải Triều, c VHVN từ 1945-1975: - Đặc điểm: Là giai đoạn VH cách mạng + VH đợc đạo t tởng, đờng lối - Nêu đặc điểm VHVN giai đoạn Đảng + VH phát triển thống phục vụ nhiệm vụ từ 1945-1975? Gv gợi mở: Giai đoạn trị 1945-1975 giai đoạn lịch sử đầy biến động, đau thơng nhng hào hùng dân tộc ta Cả nớc gồng lên để tiến hành hai chiến tranh vệ quốc vĩ đại VHVN gắn bó sâu sắc, gơng xê dịch đờng lớn để phản ánh kịp thời tranh - Nội dung phản ánh chính: sống - VHVN đợc + Sự nghiệp đấu tranh cách mạng đạo t tởng, đờng lối + Công xây dựng sống nhân tổ chức nào? phục dân vụ nhiệm vụ gì? VH mang đậm cảm hứng sử thi chất lãng Những nội dung phản mạn cách mạng ánh nó? - Các tác giả tiêu biểu: - Kể tên tác giả Quang Dũng, Nguyễn Đình Thi, Hoàng Cầm, Tô tiêu biểu? Hoài, Kim Lân, Nguyễn Minh Châu, Phạm Tiến Duật, Xuân Quỳnh, - Nêu đặc điểm d VHVN từ 1975- hết kỉ XX: VHVN giai đoạn - Đặc điểm: từ 1975- hết kỉ + VHVN bớc vào giai đoạn phát triển XX? + Hai mảng đề tài lớn là: lịch sử chiến tranh cách mạng ngời Việt Nam đơng đại - Kể tên tác giả - Các tác giả tiêu biểu: tiêu biểu? Lê Lựu, Nguyễn Khắc Trờng, Bảo Ninh, Nguyễn Huy Thiệp, Nguyễn Thị Thu Huệ, Đánh giá: Nền VHVN đạt đợc thành tựu to lớn: + Kết tinh đợc tác giả VH lớn: Nguyễn Trãi, Nguyễn Du, Hồ Chí Minh, + Nhiều tác phẩm có giá trị đợc dịch nhiều thứ tiếng giới: Truyện Kiều, Nhật kí tù, Thơ tình Xuân Diệu, Giỏo ỏn Ng 10 (Bn PDF, cú bn Word) Gv chuyển ý, dẫn dắt Mối quan hệ ngời Việt Nam với giới tự nhiên đợc biểu qua mặt nào? VD minh họa? - Từ mối quan hệ gắn bó sâu sắc ngời Việt Nam thiên nhiên, em thấy ngời Việt có tình cảm với thiên nhiên ntn? - Tại CN yêu nớc lại trở thành nội dung quan trọng bật VHVN? Vì: + Nhân dân ta có lòng yêu nớc nồng nàn, sớm có ý thức xây dựng quốc gia độc lập, tự + Do điều kiện tự nhiên đặc biệt đất nớc ta phải đấu tranh chống ngoại xâm để giành giữ độc lập lòng yêu nớc đợc mài giũa - Những biểu CN yêu nớc VHVN? + Có vị trí xứng đáng VH nhân loại III Con ngời Việt Nam qua VH: Con ngời Việt Nam mối quan hệ với giới tự nhiên: - Nhận thức, cải tạo, chinh phục giới tự nhiên: VD: + Thần thoại Thần trụ trời, Quả bầu tiên, giải thích hình thành giới tự nhiên ngời + Truyền thuyết Sơn Tinh- Thủy Tinh khát vọng chinh phục giới tự nhiên - Thiên nhiên ngời bạn tri âm, tri kỉ: VD: + Ca dao quê hơng đất nớc: Đờng vô xứ Nghệ quanh quanh Hỡi cô tát nớc bên đờng Đứng bên ni đồng ngó bên tê đồng + Thơ Nôm Nguyễn Trãi, Hồ Xuân Hơng, Nguyễn Khuyến, - Thiên nhiên gắn với lí tởng thẩm mĩ, đạo đức nhà nho: VD: Tùng, cúc, trúc, mai cốt cách ngời quân tử (thơ Nguyễn Trãi, Nguyễn Bỉnh Khiêm, ) - Thiên nhiên thể tình yêu quê hơng, đất nớc, yêu sống đặc biệt tình yêu lứa đôi: VD: Ca dao tình yêu vật thân thuộc tình yêu quê hơng đất nớc Sóng (Xuân Quỳnh), Tơng t (Nguyễn Bính), Hơng thầm (Phan Thị Thanh Nhàn), Con ngời Việt Nam có tình yêu thiên nhiên sâu sắc thấm thía Con ngời Việt Nam mối quan hệ với quốc gia dân tộc: - CN yêu nớc - nội dung quan trọng bật VHVN - Biểu hiện: + Tình yêu quê hơng (yêu cảnh đẹp quê hơng đất nớc) + Niềm tự hào truyền thống văn hóa dân tộc, lịch sử dựng nớc giữ nớc hào hùng + ý chí căm thù quân xâm lợc tinh thần xả thân độc lập tự CN yêu nớc nội dung tiêu biểu, giá trị quan trọng VHVN Giỏo ỏn Ng 10 (Bn PDF, cú bn Word) - Em nêu biểu mối quan hệ ngời Việt Nam xã hội? Phân tích VD minh họa? - Theo em, ý thức cá nhân gì? - ý thức thân ngời Việt Nam đợc biểu VH ntn? Gợi mở: Mối quan hệ ý thức cá nhân ý thức cộng đồng? Khi ngời Việt Nam trọng đến ý thức cá nhân, ý thức cộng đồng? Nêu giai đoạn VH minh họa? - Xu hớng VH nớc ta gì? Em có tán đồng tác phẩm đề cao quyền hởng thụ theo ngời ko? Vì sao? Hs đọc học phần Con ngời Việt Nam mối quan hệ với xã hội: - Mơ ớc xã hội công tốt đẹp ớc muốn, khát vọng muôn đời nhân dân ta VD: Truyện cổ tích (Tấm Cám, Thạch Sanh, ) khát vọng công lí hiền gặp lành, ác giả ác báo - Tố cáo, phê phán lực chuyên quyền bày tỏ lòng cảm thông với nhân dân bị áp VD: Truyện Kiều (Nguyễn Du), Chinh phụ ngâm (Đoàn Thị Điểm), Tắt đèn (Ngô Tất Tố), - Nhận thức, phê phán, cải tạo xã hội VD: Từ Hải (Truyện Kiều), Chị Sứ (Hòn đất), Chị út Tịch (Ngời mẹ cầm súng), ngời với ý chí quật cờng, có sức mạnh tiềm tàng ko chấp nhận nạn nhân đau khổ xã hội áp bất công mà ko ngừng đấu tranh cho tự do, hạnh phúc, nhân phẩm quyền sống - Cảm hứng xã hội sâu đậm tiền đề hình thành CN thực CN nhân đạo VHVN - VHVN sâu phản ánh công xây dựng sống khó khăn gian khổ nhng đầy hứng khởi tin vào tơng lai VD: Mùa lạc (Nguyễn Khải), Rẻo cao (Nguyên Ngọc), Con ngời Việt Nam ý thức thân: - ý thức cá nhân: ý thức ngời với mặt song song tồn (thể xác- tâm hồn, năng- văn hóa, t tỏng vị kỉ- t tởng vị tha, ý thức cá nhân- ý thức cộng đồng, ) - Biểu hiện: + VHVN ghi lại trình lựa chọn, đấu tranh để khẳng định đạo lí làm ngời ngời Việt Nam kết hợp hài hòa hai phơng diện: ý thức cá nhân ý thức cộng đồng + Vì lí khác nên giai đoạn định, VHVN đề cao hai mặt Trong chiến tranh công cải tạo, chinh phục tự nhiên, cần huy động sức mạnh cộng đồng, VHVN đề cao ý thức cộng đồng (VHVN giai đoạn kỉ X-XIV, 1945-1975) Khi sống yên bình, ngời có điều kiện quan tâm đến đời sống cá nhân quyền sống cá nhân bị chà đạp, ý thức cá nhân đợc đề cao (VHVN giai đoạn kỉ XVIII- đầu XIX, 1930-1945) + Xu hớng VH nớc ta nay: xây dựng đạo lí làm ngời với phẩm chất tốt đẹp (nhân ái, Giỏo ỏn Ng 10 (Bn PDF, cú bn Word) ghi nhớ (sgk) thuỷ chung, tình nghĩa, vị tha, đức hi sinh nghiệp nghĩa, ).VHVN đề cao quyền sống cá nhân nhng ko chấp nhận chủ nghĩa cá nhân cực đoan IV Tổng kết học: Ghi nhớ (sgk) E Củng cố, dặn dò: Yêu cầu hs: - Học - Làm tập: Lập bảng so sánh VHTĐ VHHĐ - Đọc trớc bài: Hoạt động giao tiếp ngôn ngữ Ngày soạn: 21/8/08 Tiết :3 Tiếng Việt: Ngày dạy: hoạt động giao tiếp ngôn ngữ A Mục tiêu học: Giúp hs:- Nắm đợc kiến thức hoạt động giao tiếp ngôn ngữ; nhân tố giao tiếp: nhân vật, hoàn cảnh, nội dung, mục đích, phơng Giỏo ỏn Ng 10 (Bn PDF, cú bn Word) 10 tiện, cách thức giao tiếp; hai trình hoạt động giao tiếp ngôn ngữ - Xác định nhân tố giao tiếp hoạt động giao tiếp, nâng cao lực giao tiếp nói (viết) lực phân tích, lĩnh hội giao tiếp - Giáo dục thái độ hành vi phù hợp hoạt động giao tiếp ngôn ngữ B Sự chuẩn bị thầy trò: - Sgk, sgv - Một số tài liệu hoạt động giao tiếp ngôn ngữ - Hs đọc trớc học - Gv thiết kế dạy- học C Cách thức tiến hành: Gv tổ chức dạy- học theo cách kết hợp hình thức trao đổi- thảo luận, trả lời câu hỏi D Tiến trình dạy- học: ổn định tổ chức lớp Kiểm tra cũ: Câu hỏi: Em nêu phận hợp thành VHVN? VH viết đợc chia thành thời kì chủ yếu nào? Con ngời VN đợc khắc họa qua mối quan hệ VH? Qua đó, em thấy ngời VN bộc lộ phẩm chất đáng quý nào? Bài mới: * Giới thiệu mới: Nhà văn Tô Hoài tác phẩm Dế Mèn phiêu lu kí có phát thú vị loài kiến Theo ông, loài kiến biết giao tiếp, chúng trao đổi thông tin chạm đầu vào đờng di chuyển Với loài ngời, hoạt động giao tiếp điều kiện quan trọng để tồn phát triển Con ngời giao tiếp nhiều phơng tiện khác Nhng phơng tiện giao tiếp quan trọng nhất, hiệu nhất, diễn thờng xuyên ngời xã hội lúc, nơi ngôn ngữ (nói viết) Để thấy đợc điều đó, hôm nay, tìm hiểu hoạt động giao tiếp ngôn ngữ Hoạt động gv hs Yêu cầu cần đạt Yêu cầu hs đọc ngữ I Tìm hiểu ngữ liệu: liệu sgk, thảo Ngữ liệu 1: VB Hội nghị Diên Hồng luận, trả lời câu - Nhân vật giao tiếp: Vua vị bô lão - Cơng vị: hỏi: a Hoạt động giao tiếp + Vua- ngời đứng đầu triều đình, cai quản đất nớc, đợc VB ghi lại diễn chăm lo cho muôn dân bề nhân vật + Các vị bô lão- ngời đại diện cho trăm họ bề dới giao tiếp nào? Hai bên có cơng vị quan hệ - Đổi vai: với ntn? Lợt 1: Vua Trần nói- bô lão nghe b Trong hoạt động giao + Lợt 2: Các bô lão nói- vua Trần nghe tiếp trên, nhân vât + + 3: Vua Trần hỏi- bô lão nghe giao tiếp lần lợt đổi vai + Lợt Lợt 4: Các bô lão trả lời- vua Trần nghe (vai ngời nói- ngời nghe) ntn? Ngời nói Đổi vai lần lợt tiến hành hoạt - Hành động vua Trần (ngời nói): hỏi bô lão động cụ thể nào? Ngời liệu tính ntn quân Mông Cổ hãn tràn sang - Hành động bô lão (ngời nói): xin đánh Giỏo ỏn Ng 10 (Bn PDF, cú bn Word) 332 Ngày soạn: Tiết: 102 Làm văn: Ngày dạy: luyện tập viết đoạn văn nghị luận a Mục tiêu học: Giúp hs:- Ôn tập củng cố cách viết đoạn văn nghị luận - Viết đợc đoạn văn nghị luận phù hợp với vị trí chức chúng văn nghị luận B Sự chuẩn bị thầy trò: - Sgk, sgv - Thiết kế dạy- học C Cách thức tiến hành: Gv tổ chức dạy- học theo cách kết hợp hình thức phát vấn- đàm thoại, thực hành viết đoạn văn cụ thể, sửa chữa, rút kinh nghiệm D Tiến trình dạy- học: ổn định tổ chức lớp Kiểm tra cũ Bài mới: * Giới thiệu mới: Tiếp nối với việc tìm hiểu, rèn luyện kĩ lập dàn ý, tìm hiểu phơng pháp, thao tác nghị luận, để viết đợc văn nghị luận giàu sức thuyết phục, học hôm rèn luyện kĩ viết đoạn văn nghị luận Hoạt động gv yêu cầu cần đạt hs Đề 1: Bàn vai trò I Đề 1: Giỏo ỏn Ng 10 (Bn PDF, cú bn Word) 333 tác dụng to lớn sách đời sống tinh thần ngời, nhà văn M Go-rơki có viết: Sách mở rộng trớc mắt chân trời mới. Hãy giải thích bình luận ý kiến Hs nhắc lại dàn ý Dàn ý: Mở bài: - Nêu vai trò sách từ xa đến đời sống tinh thần nguời - Trích dẫn câu nói M Go-ro-ki Thân bài: a Sách sản phẩm tinh thần kì diệu ngời: - Sách sản phẩm văn minh nhân loại - Sách kết lao động trí tuệ - Sách có sức mạnh vợt ko gian thời gian b Sách mở rộng chân trời mới: - Sách cung cấp hiểu biết giới xung quanh, vũ trụ bao la, đất nớc xa xôi giới - Sách giúp hiểu biết sống ngời qua thời kì khác nhau, hiểu biết đời sống văn hóa, tâm t, tình cảm, khát vọng ngời nơi xa xôi - Sách giúp ngời tự khám phá dân tộc mình, thân chắp cánh ớc mơ, nuôi dỡng khát vọng c Cần có thái độ với sách việc đọc sách: - Đọc sách mang lại lợi ích nên phải biết chọn sách mà đọc, biết học hỏi làm theo điều tốt đẹp sách - Sách quan trọng nhng học sách cha đủ mà phải biết học thực tế Kết bài: - Khẳng định tác dụng to lớn sách việc đọc sách - Nêu phơng hớng hành động cá nhân II Luyện tập viết đoạn văn: Đoạn 1: - Chủ đề: Sách cung cấp hiểu biết giới xung quanh, vũ trụ bao la, đất nớc xa xôi Gv yêu cầu hs chia nhóm viết đoạn văn giới - Các ý bản: triển khai ý Một số em đọc đoạn + Mỗi ngời thờng sống phạm vi ko gian văn mình, em định, thời gian đời ngời hữu hạn nhng khát vọng hiểu biết ngời lại vô tận Từ nhỏ, khác nhận xét, bổ ngời đợc học chữ để tiếp cận với công cụ sung Gv nhận xét, chốt lại hiểu biết hữu hiệu: sách ý cần triển + Những sách KHTN giúp ngời khám phá vũ trụ vô tận với quy luật nó, chất khai, nêu vài dẫn vật, tợng tự nhiên xung quanh ta chứng: + Sách KHTN:Những + Những sách KHXH giúp ngời hiểu biết sách Bru-nô, đời sống cộng đồng đất nớc khác Ga-li-lê trái đất với đặc điểm kinh tế, trị, lịch sử, văn thái dơng hệ mở hóa, thời kì đ- Giỏo ỏn Ng 10 (Bn PDF, cú bn Word) 334 ờng chinh phục tự nhiên; Sách thuyết tiến hóa Đác-uyn, gen di truyền Men- đen giúp hiểu rõ giống loài sinh vật ngời; + Sách KHXH: Sách triết học Các-mác Ăng-ghen giúp ngời làm cách mạng tiến bộ; Sách văn học Bandắc giúp hiểu rõ giới t với sức mạnh lạnh lùng đồng tiền; Đọc thơ Ta-gor, Lí Bạch, Đỗ Phủ, hiểu đời sống tâm hồn dân tộc ấn Độ, Trung Hoa, ; Đọc Nguyễn Trãi, Nguyễn Du, Hồ Xuân Hơng, Cao Bá Quát, hiểu ông cha ta xa đau khổ mơ ớc gì; - Tìm dẫn chứng minh họa cho lí lẽ này? Hs thảo luận, trả lời Gv nhận xét, chốt ý Đoạn 2: - Chủ đề: Sách giúp hiểu biết sống ngời qua thời kì khác nhau, hiểu biết đời sống văn hóa, tâm t, tình cảm, khát vọng ngời nơi xa xôi - Các lí lẽ dẫn chứng minh họa: + Sách giúp hiểu biết sống ngời qua thời kì khác Dẫn chứng: Các sách lịch sử tái chân thực lịch sử loài ngời qua thời kì; sách văn học tái hiện thực khách quan thông qua giới hình tợng; + Sách giúp hiểu biết đời sống văn hóa, tâm t, tình cảm, khát vọng ngời nơi xa xôi Dẫn chứng: Những sách văn học: Những sử thi cổ chân dung tinh thần cộng đồng ngời : Ra-ma-ya-na (ấn Độ), Ô-đi-xê (Hi Lạp), ; tác phẩm Lỗ Tấn, M Gor-ki, V Huygô, Đoạn 3: Giỏo ỏn Ng 10 (Bn PDF, cú bn Word) 335 - Tìm dẫn chứng minh họa cho lí lẽ này? Hs thảo luận, trả lời Gv nhận xét, chốt ý - Thế sách tốt, sách xấu? Hs thảo luận, trả lời Gv nhận xét, bổ sung: + Sách tốt sách phản ánh quy luật tự nhiên đời sống xã hội; giúp ngời hiểu rõ thân để có ý thức quyền lợi nghĩa vụ đời sống; giúp dân tộc hiểu biết, gần gũi hơn, ca ngợi công tình hữu nghị; tiếp thêm ý chí, nghị lực; giúp tâm hồn ngời trở nên sáng, độ lợng, phong phú hơn, hớng ngời đến giá trị chân- thiện- mĩ + Sách xấu sách xuyên tạc đời sống, đem đến kiến thức sai lầm; kì thị, chia rẽ tình đoàn kết dân tộc; kích động bạo lực, chiến tranh thị hiếu thấp - Chủ đề: Sách giúp ngời tự khám phá dân tộc mình, thân chắp cánh ớc mơ, nuôi dỡng khát vọng - Các lí lẽ dẫn chứng minh họa: + Sách giúp ngời tự khám phá dân tộc mình: qua sách lịch sử văn học trình hình thành phát triển dân tộc, trình dựng nớc giữ nớc, anh hùng tên tuổi ngời hi sinh thầm lặng, vô danh, đặc biệt lịch sử tâm hồn dân tộc + Sách giúp ngời tự khám phá thân chắp cánh ớc mơ, nuôi dỡng khát vọng: soi vào kho tàng tri thức nhân loại hiểu biết ngời vô nhỏ bé; thấy đợc mặt tốt- xấu thân; tủ sách hạt giống tâm hồn nuôi dỡng ớc mơ khát vọng, Đoạn 4: - Chủ đề: Cần xác định thái độ với sách việc đọc sách - Các lí lẽ dẫn chứng minh họa: + Sách có nhiều loại cần chọn sách tốt để đọc + Học hỏi điều hay sách áp dụng kiểm nghiệm lại thực tiễn + Kết hợp học sách thực tế sống Lí thuyết màu xám có đời mãi xanh tơi Giỏo ỏn Ng 10 (Bn PDF, cú bn Word) 336 hèn ngời - Làm để ko bị biến thành tủ mọt đựng sách đọc sách? - Từ việc viết đoạn văn trên, em thấy cần có lu ý viết đoạn văn nghị luận? * Chú ý: Khi viết đoạn văn nghị luận, cần: - Có liên kết với đoạn văn trớc - Cần có chủ đề chung - Các lí lẽ dẫn chứng mạch lạc, hợp lí * Củng cố, dặn dò: Yêu cầu hs:- Hoàn thiện đoạn văn vào tập - Soạn bài: Ôn tập phần Làm Văn Ngày soạn: Tiết: 103 Làm văn: a Mục tiêu học: viết quảng cáo Giỏo ỏn Ng 10 (Bn PDF, cú bn Word) 337 Giúp hs:- Hiểu đợc đặc điểm, yêu cầu văn quảng cáo - Nắm đợc cách viết quảng cáo cho sản phẩm dịch vụ - Viết đợc văn quảng cáo B Sự chuẩn bị thầy trò: - Sgk, sgv - Một số văn quảng cáo - Thiết kế dạy- học C Cách thức tiến hành: Gv tổ chức dạy- học theo cách kết hợp hình thức phát vấn- đàm thoại, trao đổi-thảo luận D Tiến trình dạy- học: ổn định tổ chức lớp Kiểm tra cũ Bài mới: * Giới thiệu mới: Hàng ngày, em bắt gặp nhiều văn quảng cáo báo chí, tờ rơi, đài phát thanh, truyền hình, Vậy, vai trò yêu cầu văn quảng cáo gì? Làm để viết đợc văn quảng cáo hấp dẫn, thuyết phục? Bài học hôm nay, tìm hiểu vấn đề Yêu cầu cần đạt I Vai trò yêu cầu chung văn quảng cáo: Văn quảng cáo đời sống: - Thế văn a Khái niệm văn quảng cáo: quảng cáo? Là văn thông tin sản phẩm hay dịch vụ nhằm thu hút thuyết phục khách hàng tin vào chất lợng, lợi ích, tiện lợi sản phẩm, dịch vụ mà ham thích mua hàng sử dụng dịch vụ - Các văn quảng b Tìm hiểu số văn quảng cáo: cáo sgk nói - Văn quảng cáo: Bán máy vi tính điều gì? quảng cáo cho công ti bán máy vi tính - Các văn th- Văn quảng cáo: Phòng khám đa khoa H.D ờng gặp đâu? quảng cáo cho dịch vụ khám chữa bệnh - Kể tên số loại văn - Các văn thờng gặp tờ rơi, ti vi, báo chí, quảng cáo thờng - Một số loại văn quảng cáo: dịch vụ điện gặp? thoại di động, xi măng, thép, dầu gội, - Để tạo hấp dẫn, Yêu cầu chung văn quảng cáo: văn đợc trình a Cách trình bày tạo hấp dẫn: bày ntn? - Kết hợp sử dụng từ ngữ hình ảnh minh họa - Văn đợc chia tách thành phần rõ ràng, - Phân tích mặt hạn chế cách trình bày từ ngữ tạo ấn tợng thị giác - Từ ngữ dễ hiểu, câu văn ngắn gọn văn quảng b VD: cáo sgk? - VD (1): Văn quảng cáo loại nớc giải khát Hoạt động gv hs Giỏo ỏn Ng 10 (Bn PDF, cú bn Word) 338 Dài dòng, ko làm rõ đặc tính u việt sản phẩm cần quảng cáo - VD (2): Văn quảng cáo cho loại kem trắng da Quá cờng điệu công dụng sản phẩm khiến - Các yêu cầu văn ngời nghe khó tin quảng cáo? c Các yêu cầu văn quảng cáo: - Nội dung thông tin: làm rõ trọng tâm, trung thực, tôn trọng pháp luật phong mĩ tục - Tính hấp dẫn: ngôn ngữ ngắn gọn, súc tích, mẻ, tạo ấn tợng Yêu cầu hs thực hành - Tính thuyết phục: tạo đợc niềm tin nơi ngời làm tập: ngời đọc Viết quảng cáo cho sản nghe, II Cách viết văn quảng cáo: phẩm rau Xác định nội dung cho lời quảng cáo: Gợi mở: u điểm rau sạch: - Nêu đặc điểm u - Những Chăm bón: việt rau + Đợc trồng đất rau truyền thống, ko bị pha mặt: chăm bón, sử dụng tạp hóa chất độc hại thuốc bảo vệ thực vật, + Đợc tới nớc chất lợng, giá cả? + Ko sử dụng thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ thuốc kích thích tăng trởng - Chất lợng: + Tơi ngon + Có tác dụng tốt cho sức khỏe: cung cấp vitamin thiết yếu, giải nhiệt, điều hòa tiêu hóa, - Giá chủng loại: Chủng loại phong phú, đáp ứng vị Yêu cầu hs đọc văn + + hợp lí quảng cáo viết theo Giá Chọn hình thức quảng cáo: cách quy nạp so Dùng cách quy nạp sánh - Dùng cách so sánh Gv nhận xét, bổ sung Yêu cầu hs đọc làm * Ghi nhớ: (sgk) tập III Luyện tập: Gv nhận xét, chốt đáp Bài 1: án Các quảng cáo ngắn gọn, súc tích nhng nêu đầy đủ nôi dung cần quảng cáo: VB 1: Xe F.X ko sản phẩm vợt trội (sang trọng, tinh tế, mạnh mẽ, quyến rũ) mà ngời bạn đáng tin cậy VB 2: Sữa tắm H đặc biệt- thơm ngát hơng hoa bí làm đẹp VB 3: Sự thông minh, tự động hóa máy ảnh M làm cho tiện lợi, dễ sử dụng Bài 2: (BTVN) * củng cố, dặn dò: Yêu cầu hs:- Hoàn thiện tập - Soạn Ôn tập phần Làm Văn Giỏo ỏn Ng 10 (Bn PDF, cú bn Word) 339 Ngày soạn: Tiết: 104 Làm văn: ôn tập phần làm văn a Mục tiêu học: Giúp hs:- Ôn lại tri thức kĩ viết kiểu văn học THCS nâng cao lớp 10 - Chuẩn bị tốt cho kiểm tra cuối năm B Sự chuẩn bị thầy trò: - Sgk, sgv - Hs trả lời hệ thống hóa kiến thức qua câu hỏi ôn tập sgk - Gv thiết kế dạy- học C Cách thức tiến hành: Gv tổ chức dạy- học theo cách kết hợp hình thức phát vấn- đàm thoại, trao đổi thảo luận D Tiến trình dạy- học: ổn định tổ chức lớp Kiểm tra cũ Bài mới: * Giới thiệu mới: Gv (hỏi): Em nhắc lại đơn vị kiến thức Làm văn học chơng trình Ngữ Văn 10? Hs (trả lời): Các đơn vị kiến thức Làm văn học chơng trình Ngữ Văn 10: Văn tự sự, thuyết minh, nghị luận; Cách tóm tắt văn tự sự, thuyết minh; Lập kế hoạch cá nhân viết quảng cáo; Cách thức trình bày vấn đề Hoạt động gv hs Gv chia hs thành nhóm thảo luận trả lời câu hỏi: Câu 1: Nêu đặc điểm kiểu văn tự sự, thuyết minh, nghị luận yêu cầu kết hợp chúng thực tế văn bản? Yêu cầu cần đạt I Lí thuyết: Câu 1: a Văn tự sự: - Khái niệm: Tự trình bày việc (sự kiện) có quan hệ nhân dẫn đến kết cục, biểu lộ ý nghĩa - Mục đích: Biểu ngời, quy luật đời sống, bày tỏ thái độ, tình cảm b Văn thuyết minh: - Khái niệm: Thuyết minh kiểu văn nhằm giải thích, trình bày xác, khách quan cấu tạo, tính chất, quan hệ, giá trị, vật, tợng, vấn đề thuộc tự nhiên, xã hội ngời - Mục đích: Giúp ngời đọc có tri thức khách quan thái độ đắn với chúng c Nghị luận: - Khái niệm: Nghị luận trình bày t tởng, quan điểm tự nhiên, xã hội ngời luận điểm, luận cách lập luận Giỏo ỏn Ng 10 (Bn PDF, cú bn Word) 340 - Mục đích: Thuyết phục ngời tin theo đúng, tốt, từ bỏ sai, xấu d Mối quan hệ loại văn trên: - Tự sự: có sử dụng yếu tố miêu tả, biểu cảm, thuyết minh, nghị luận - Thuyết minh: có sử dụng yếu tố miêu tả, tự sự, nghị luận - Nghị luận: có sử dụng yếu tố miêu tả, biểu cảm, thuyết minh việc sử dụng kết hợp kiểu văn nhằm tạo linh hoạt, thuyết phục hấp dẫn cho loại văn Câu 2: Sự việc chi tiết Câu 2: tiêu biểu văn - Sự việc xảy đợc nhận thức có ranh tự gì? Cho biết cách giới rõ ràng, phân biệt với xảy chọn việc chi tiết khác tiêu biểu viết kiểu - Sự việc tiêu biểu việc quan trọng văn này? góp phần hình thành cốt truyện - Chi tiết tiểu tiết tác phẩm mang sức chứa lớn cảm xúc t tởng - Chi tiết đặc sắc chi tiết tập trung thể rõ nét việc tiêu biểu - Các bớc thực việc lựa chọn việc, chi tiết tiêu biểu: + Xác định đề tài, chủ đề câu chuyện + Dự kiến cốt truyện (sự việc tiêu biểu) + Triển khai việc chi tiết Câu 3: Câu 3: Trình bày cách lập dàn ý, - Cách lập dàn ý: viết đoạn văn tự có sử + Xác định đề tài: Kể việc gì, chuyện gì? dụng yếu tố miêu tả + Xác định nhân vật biểu cảm? + Dự kiến cốt truyện: Sự việc 1, 2, 3, - Dàn ý chung: + MB: Giới thiệu câu chuyện (hoàn cảnh, ko gian, thời gian, nhân vật, ) + TB: Kể việc, chi tiết theo diễn biến câu chuyện, kết hợp yếu tố miêu tả biểu cảm + KB: Nêu cảm nghĩ nhân vật chi tiết đặc sắc Câu 4: Câu 4: Các phơng pháp thuyết minh thông Trình bày phơng dụng: pháp thuyết minh thờng - Định nghĩa đợc sử dụng - Phân tích, phân loại văn thuyết minh? - Liệt kê, nêu ví dụ - Giảng giải nguyên nhân- kết - So sánh - Dùng số liệu Câu 5: Câu 5: Làm để viết đợc a.Yêu cầu đảm bảo tính chuẩn xác: Giỏo ỏn Ng 10 (Bn PDF, cú bn Word) 341 văn thuyết minh chuẩn xác, hấp dẫn? Câu 6: Trình bày cách lập dàn ý viết đoạn văn thuyết minh? Câu 7: Trình bày cấu tạo lập luận, thao tác nghị luận cách lập dàn ý cho văn nghị luận? Câu 8: Trình bày yêu cầu cách thức tóm tắt VB tự VB thuyết minh? - Tìm hiểu thấu đáo trớc viết - Thu thập đầy đủ tài liệu tham khảo, tài liệu có giá trị - Chú ý vấn đề thời điểm xuất tài liệu để cập nhật thông tin b Yêu cầu đảm bảo tính hấp dẫn: - Đa chi tiết cụ thể, sinh động, số xác để văn ko trừu tợng, mơ hồ - So sánh để làm bật khác biệt, tạo ấn tợng - Kết hợp sử dụng kiểu câu linh hoạt - Khi cần nên phối hợp nhiều loại kiến thức để đối tợng thuyết minh đợc soi rọi từ nhiều mặt Câu 6: a Cách lập dàn ý: - MB: Giới thiệu đối tợng thuyết minh - TB: Cung cấp đặc điểm, tính chất, số liệu, đối tợng - KB: Vai trò, ý nghĩa đối tợngđối với đời sống b Cách viết đoạn văn thuyết minh: - Xác định chủ đề đoạn văn - Sử dụng hợp lí phơng pháp thuyết minh - Đảm bảo tính liên kết hình thức nội dung - Dùng từ, đặt câu sáng, phong cách ngôn ngữ Câu 7: a Cấu tạo lập luận: - Luận điểm - Các luận - Các phơng pháp lập luận b Các thao tác nghị luận: - Diễn dịch - Quy nạp - Phân tích - Tổng hợp - So sánh c Cách lập dàn ý: - Nắm yêu cầu đề - Tìm hệ thống luận điểm, luận - Sắp xếp luận điểm, luận hợp lí Câu 8: - Yêu cầu tóm tắt VB tự sự: + Tôn trọng nội dung tác phẩm + Thỏa mãn yêu cầu văn + Đáp ứng đợc mục đích tóm tắt - Tóm tắt VB tự theo nhân vật chính: Giỏo ỏn Ng 10 (Bn PDF, cú bn Word) 342 - Các cách tóm tắt VB tự sự: tóm tắt theo cốt truyện tóm tắt theo nhân vật - Tóm tắt Vb thuyết minh nhằm hiểu nắm đợc nội dung VB Câu 9: Nêu đặc điểm cách viết kế hoạch cá nhân quảng cáo? Câu 10: Nêu cách thức trình bày vấn đề? * Củng cố, dặn dò: Mục đích:+ Giúp ta nắm vững tính cách , số phận nhân vật + Góp phần tìm hiểu đánh giá tác phẩm - Cách thức tóm tắt VB tự sự: + Xác định mục đích tóm tắt + Đọc kĩ VB, xác định nhân vật chính, đặt nhân vật mối quan hệ với nhân vật khác diễn biến việc cốt truyện + Viết VB tóm tắt lời văn mình, trích dẫn nguyên văn số từ ngữ, câu văn tác phẩm - Yêu cầu tóm tắt VB thuyết minh: VB tóm tắt phải rõ ràng, xác so với nôi dung văn gốc - Cách thức tóm tắt VB thuyết minh: + Xác định mục đích, yêu cầu tóm tắt + Đọc kĩ VB gốc để nắm đợc đối tợng thuyết minh + Tìm bố cục văn + Viết tóm tắt lời văn Câu 9: - Đặc điểm cách viết kế hoạch cá nhân: + Thể rõ mục tiêu, nội dung, cách thức thời gian tiến hành + Lời văn ngắn gọn, thể dới mục lớn nhỏ khác nhau, cần thiết kẻ bảng - Đặc điểm cách viết quảng cáo: + Ngắn gọn, súc tích, hấp dẫn, tạo ấn tợng + Trung thực, tôn trọng pháp luật phong mĩ tục + Chọn đợc nội dung độc đáo, gây ấn tợng, thể tính u việt sản phẩm, dịch vụ trình bày theo kiểu quy nạp so sánh sử dụng từ ngữ khẳng định tuyệt đối + Kết hợp sử dụng từ ngữ hình ảnh minh họa Câu 10: - Cách thức trình bày vấn đề: + Trớc trình bày cần tìm hiểu, suy nghĩ, nắm đặc điểm vấn đề, đối tợng cần trình bày + Chuẩn bị đề tài, đề cơng cho nói + Khi trình bày cần tuân thủ trình tự: khởi đầudiễn biến- kết thúc - Yêu cầu: đảm bảo yêu cầu nội dung, ngữ điệu, cử chỉ, ánh mắt, điệu bộ, cảm xúc, để lôi ngời nghe Giỏo ỏn Ng 10 (Bn PDF, cú bn Word) 343 Yêu cầu hs:- Về ôn lại, hoàn thiện câu hỏi ôn tập - Chuẩn bị tốt cho kiểm tra cuối năm đề thi khảo sát chất l ợng học kì năm học 2008-2009 Giỏo ỏn Ng 10 (Bn PDF, cú bn Word) 344 Câu 1:(3đ) Tìm phân tích tác dụng biện pháp tu từ câu thơ sau: Biết bao bớm lả ong lơi, Cuộc say đầy tháng trận cời suốt đêm Dập dìu gió cành chim, Sớm đa Tống Ngọc, tối tìm Trờng Khanh (Truyện Kiều- Nguyễn Du) Câu 2:(7đ) Nhận xét đoạn trích Trao duyên (Truyện Kiều- Nguyễn Du), có ý kiến cho rằng: Cái thần đoạn thơ chỗ: Trao duyên mà không trao đợc tình! Đau khổ vô tận! Cao đẹp vô ngần! Anh (chị) phân tích đoạn trích Trao duyên để làm sáng tỏ ý kiến đề thi khảo sát chất l ợng học kì năm học 2008-2009 Câu 1:(3đ) Anh (chị) nêu đặc điểm nội dung sáng tác Nguyễn Du? Đóng góp ông cho chủ nghĩa nhân đạo văn học trung đại Việt Nam giai đoạn từ kỉ XVIII đến nửa đầu kỉ XIX gì? Câu 2:(7đ) Cảnh ngộ tâm trạng nàng Kiều đoạn trích Nỗi thơng (Truyện Kiều- Nguyễn Du) Đáp án: Câu 1:(3đ) Biện pháp tu từ đối (đối tơng thành): Bớm lả- ong lơi, say đầy thángtrận cời suốt đêm, gió- cành chim, sớm đa Tống Ngọc- tối tìm Trờng Khanh.(1đ) Tác dụng: phơi bày thực tình cảnh trớ trêu, ô nhục kéo dài Kiều chốn lầu xanh, bọn khách làng chơi vào dập dìu tấp nập Cách dùng hình ảnh ớc lệ có tính đối xứng thể thái độ trân trọng, cảm thông tác giả với nhân vật, giúp nhân vật giữ đợc chân dung cao đẹp (2đ) Câu 2:(7đ) Mở bài:(0.5đ) Giỏo ỏn Ng 10 (Bn PDF, cú bn Word) 345 - Giới thiệu Nguyễn Du, Truyện Kiều trích đoạn Trao duyên - Dẫn nhận định Thân bài:(6đ) a Giải thích nhận định:(1đ) Lời nhận định thần- linh hồn, điều cốt lõi, điểm đặc sắc đoạn Trao duyên Nó hoàn toàn đắn, kim nam để tìm hiểu đoạn trích - Trao duyên mà không trao đợc tình!: chữ duyên ban đầu thuật ngữ Phật giáo gắn bó với từ kiếp trớc, sau chuyển thành từ toàn dân có ý nghĩa hôn nhân nam nữ Qua đoạn trích, thấy Kiều trao đợc mối nhân duyên Kim Trọng cho Thuý Vân nhng trao đợc tình yêu nàng dành cho Kim Trọng - Đau khổ vô tận!: Đó tâm trạng Kiều phải dằn lòng trao mối duyên đẹp đẽ, trao khát khao hạnh phúc sau nhờ đợc Vân trả nghĩa cho chàng Kim nhng Kiều không thản mà đau đớn - Cao đẹp vô ngần!: Qua đoạn trích thấy đợc quan niệm tình yêu đẹp đẽ, đắn, tiến vẻ đẹp đáng quý trí tuệ nhân cách Thuý Kiều b Phân tích- chứng minh:(5đ) - Kiều trao đợc duyên cho Thuý Vân:(2đ) + Hoàn cảnh đặc biệt khác thờng (2 câu đầu) + ớc nguyện Kiều (2 câu tiếp) + Lời thuyết phục Kiều: Kiều kể lại vắn tắt câu chuyện tình yêu cho Vân hiểu thấy tình yêu thiêng liêng đợc trời đất chứng giám nên Kiều phụ bạc chàng Kim Nhng nàng nhắc đến hoàn cảnh éo le, vẹn hiếu trọn tình đợc Nàng chọn chữ hiếu nên trở thành kẻ phụ bạc Kim Trọng Do vậy, nàng cậy nhờ Vân giúp đợc sống vẹn nghĩa trọn tình với chàng Ba lí thuyết phục:- Vân trẻ - Tình cảm chị em ruột thịt - Nếu Vân giúp dù có chết Kiều vui lòng, mãn nguyện đợc thơm lây ngời sống vẹn nghĩa trọn tình + Trao kỉ vật hoàn tất việc trao duyên - Kiều trao đợc tình yêu:(2đ) + Biểu hiện:- Vì có giằng xé dội lí trí tình cảm hành động trao kỉ vật (ptích hai chữ chung) - Khi trao duyên, nàng đau khổ vô tận Sau trao đợc duyên rồi, nàng coi nh chết khứ tơi đẹp, hạnh phúc rực rỡ trở thành ảo ảnh xa xôi (ptích ngày xa) tởng tợng viễn cảnh tơng lai chết oan, chết hận, ảm đạm (ptích Mai sau thác oan) ý thức chia li, tan vỡ đột ngột, thảm khốc, đau đớn đến mê sảng (ptích Bây từ đây) - Cao đẹp vô ngần:(1đ) + Qua đoạn trích, ta thấy đợc quan niệm tình yêu Kiều: t/y- tình cảm thuỷ chung, mãnh liệt thiêng liêng, tình gắn với nghĩa đắn, tiến Giỏo ỏn Ng 10 (Bn PDF, cú bn Word) 346 + Trong hoàn cảnh bi kịch, Kiều thểv đợc vẻ đẹp trí tuệ thông minh sắc sảo ( qua lời thuyết phục thấu lí đạt tình) + Đức hi sinh, lòng vị tha Kiều Kết bài:(0.5đ) - Khẳng định lại giá trị lời nhận định - Nêu cảm xúc, suy nghĩ tài (nghệ thuật ngôn từ, miêu tả tâm lí nhân vật) lòng Nguyễn Du qua đoạn trích ... luận - Lập bảng hệ thống - Thần thoại - Ca dao - Tục ngữ - Chèo thể loại VH dân gian? - Sử thi - Câu đố - Truyền thuyết - Truyện cổ tích - Truyện cời - Truyện ngụ ngôn - Truyện thơ - Vè - Tri... lĩnh vực t tởng- trị * Từ ngữ : - Văn 1, 2: Từ ngữ thông thờng, giàu hình ảnh - Văn 3: Từ ngữ trị * Cách thức thể nội dung: - Văn 1, 2: Thông qua hình ảnh cụ thể, có tính hình tợng - Văn 3: Dùng... đích giao tiếp: - Văn thuộc phong cách ngôn ngữ nghệ thuật Giỏo ỏn Ng 10 (Bn PDF, cú bn Word) 22 - Văn thuộc phong cách ngôn ngữ sinh hoạt - Văn thuộc phong cách ngôn ngữ khoa học - Văn thuộc phong
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO ÁN NGỮ VĂN 10 CHUẨN CỰC HAY CẢ NĂM, GIÁO ÁN NGỮ VĂN 10 CHUẨN CỰC HAY CẢ NĂM, GIÁO ÁN NGỮ VĂN 10 CHUẨN CỰC HAY CẢ NĂM