Đánh giá kết quả điều trị của Peginterferon alpha-2b kết hợp Ribavirin ở bệnh nhân viêm gan virus C mạn tính và giá trị của Fibroscan trong chẩn đoán xơ hóa gan (FULL TEXT)

186 690 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/03/2017, 20:17

Bệnh viêm gan virus C (VGVRC) đã được xác định trong hơn 3 thập kỷ qua, nhưng cho đến nay VGVRC vẫn đang là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây viêm gan mạn tính, xơ gan và ung thư tế bào gan [1],[2]. Theo thông báo của Tổ chức Y tế Thế giới (TCYTTG), trên toàn cầu có khoảng 130 - 170 triệu người nhiễm virus viêm gan C (HCV) và theo ước tính khoảng 80% các trường hợp nhiễm HCV sẽ tiến triển thành viêm gan mạn tính [3]. Trong quá trình tiến triển của bệnh viêm gan virus C mạn tính (VGVRCMT) có sự tích tụ quá mức các chất cơ bản giàu protein và collagen ở khoảng gian bào, gây rối loạn cấu trúc nhu mô gan, xơ gan, bệnh gan mất bù [4],[5]. Vì vậy, các y văn đều nhận định việc xác định tình trạng xơ hóa gan là một trong những yếu tố quan trọng để tiên lượng sự tiến triển của bệnh. Cho đến nay sinh thiết gan vẫn được coi là tiêu chuẩn vàng để đánh giá tình trạng xơ hóa gan [6],[7]. Tuy nhiên, đây là một thủ thuật xâm lấn nên có một số hạn chế như gây đau, có một số tai biến như chảy máu,… ngoài ra còn được ghi nhận là có thể có sai số [8]. Để khắc phục các hạn chế của kỹ thuật sinh thiết gan, một số phương pháp không xâm nhập đã được khuyến cáo nghiên cứu áp dụng vào thực hành điều trị bệnh. Năm 2014, TCYTTG đã khuyến cáo sử dụng các phương pháp không xâm nhập như Fibroscan và APRI để theo dõi tiến triển của xơ hóa gan trên bệnh nhân VGVRCMT thay thế cho các giải pháp xâm nhập [9]. Về điều trị, hiện tại các Hiệp hội gan mật quốc tế và TCYTTG đang khuyến cáo nghiên cứu các giải pháp điều trị VGVRCMT bằng thuốc kháng virus phù hợp với sự phân bố của các kiểu gen HCV ở mỗi khu vực [9],[10],[11]. Mục tiêu được đề ra cho điều trị là đạt được tiêu chuẩn đáp ứng virus bền vững (ĐƯVRBV) [9],[12]. Tiêu chuẩn này được xem là tiêu chuẩn khỏi bệnh, giúp giữ vững hoặc cải thiện mức độ xơ hóa tổ chức nhu mô gan, cải thiện tiên lượng bệnh [13],[14]. Tại Việt Nam từ năm 2015 trở về trước, phác đồ peginterferon alfa-2b phối hợp ribavirin (pegIFN alfa-2b + RBV) vẫn đang là phác đồ cơ bản cho hiệu quả điều trị cao. Hiện đã có một số nghiên cứu đánh giá hiệu quả của phác đồ trên dựa trên các chỉ số sinh hóa, virus học [15],[16]. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại các nghiên cứu vẫn chưa có bằng chứng về hiệu quả của phác đồ pegIFN alfa-2b + RBV cũng như giá trị của kỹ thuật Fibroscan dựa trên bằng chứng về thay đổi mô bệnh học ở bệnh nhân VGVRCMT tại Việt Nam. Cho đến nay nhiều phác đồ mới điều trị cho bệnh nhân VGVRCMT đang được nghiên cứu tuy nhiên việc đánh giá kết quả điều trị của từng phác đồ bằng các phương pháp nghiên cứu chặt chẽ, các minh chứng khoa học cũng như áp dụng các kỹ thuật mới trong thực hành chẩn đoán và điều trị sẽ có ý nghĩa to lớn trong thực hành lâm sàng cũng như có giá trị khoa học. Xuất phát từ thực tế trên, chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: “Đánh giá kết quả điều trị của peginterferon alpha-2b kết hợp ribavirin ở bệnh nhân viêm gan virus C mạn tính và giá trị của Fibroscan trong chẩn đoán xơ hóa gan” với các mục tiêu sau: 1. Đánh giá kết quả điều trị bệnh viêm gan virus C mạn tính bao gồm cả xơ gan còn bù bằng phác đồ peginterferon alpha-2b kết hợp ribavirin 2. Đánh giá giá trị của Fibroscan so sánh với bằng chứng mô bệnh học trong xác định mức độ xơ hóa gan ở bệnh nhân viêm gan virus C mạn tính. B GIO DC V O TO B Y T TRNG I HC Y H NI NGễ ANH TH Đánh giá kết điều trịcủa peginterferon alpha-2b kết hợp ribavirin bệnh nhân viêm gan virus C mạn tính giá trịcủa Fibroscan chẩn đoán hóa gan Chuyờn ngnh: Truyn nhim v cỏc bnh nhit i Mó s: 62720153 LUN N TIN S Y HC H NI - 2017 T VN Bnh viờm gan virus C (VGVRC) ó c xỏc nh hn thp k qua, nhng cho n VGVRC ang l mt nhng nguyờn nhõn hng u gõy viờm gan mn tớnh, x gan v ung th t bo gan [1],[2] Theo thụng bỏo ca T chc Y t Th gii (TCYTTG), trờn ton cu cú khong 130 - 170 triu ngi nhim virus viờm gan C (HCV) v theo c tớnh khong 80% cỏc trng hp nhim HCV s tin trin thnh viờm gan mn tớnh [3] Trong quỏ trỡnh tin trin ca bnh viờm gan virus C mn tớnh (VGVRCMT) cú s tớch t quỏ mc cỏc cht c bn giu protein v collagen khong gian bo, gõy ri lon cu trỳc nhu mụ gan, x gan, bnh gan mt bự [4],[5] Vỡ vy, cỏc y u nhn nh vic xỏc nh tỡnh trng x húa gan l mt nhng yu t quan trng tiờn lng s tin trin ca bnh Cho n sinh thit gan c coi l tiờu chun vng ỏnh giỏ tỡnh trng x húa gan [6],[7] Tuy nhiờn, õy l mt th thut xõm ln nờn cú mt s hn ch nh gõy au, cú mt s tai bin nh chy mỏu, ngoi cũn c ghi nhn l cú th cú sai s [8] khc phc cỏc hn ch ca k thut sinh thit gan, mt s phng phỏp khụng xõm nhp ó c khuyn cỏo nghiờn cu ỏp dng vo thc hnh iu tr bnh Nm 2014, TCYTTG ó khuyn cỏo s dng cỏc phng phỏp khụng xõm nhp nh Fibroscan v APRI theo dừi tin trin ca x húa gan trờn bnh nhõn VGVRCMT thay th cho cỏc gii phỏp xõm nhp [9] V iu tr, hin ti cỏc Hip hi gan mt quc t v TCYTTG ang khuyn cỏo nghiờn cu cỏc gii phỏp iu tr VGVRCMT bng thuc khỏng virus phự hp vi s phõn b ca cỏc kiu gen HCV mi khu vc [9],[10],[11] Mc tiờu c cho iu tr l t c tiờu chun ỏp ng virus bn vng (VRBV) [9],[12] Tiờu chun ny c xem l tiờu chun bnh, giỳp gi vng hoc ci thin mc x húa t chc nhu mụ gan, ci thin tiờn lng bnh [13],[14] Ti Vit Nam t nm 2015 tr v trc, phỏc peginterferon alfa-2b phi hp ribavirin (pegIFN alfa-2b + RBV) ang l phỏc c bn cho hiu qu iu tr cao Hin ó cú mt s nghiờn cu ỏnh giỏ hiu qu ca phỏc trờn da trờn cỏc ch s sinh húa, virus hc [15],[16] Tuy nhiờn, cho n thi im hin ti cỏc nghiờn cu cha cú bng chng v hiu qu ca phỏc pegIFN alfa-2b + RBV cng nh giỏ tr ca k thut Fibroscan da trờn bng chng v thay i mụ bnh hc bnh nhõn VGVRCMT ti Vit Nam Cho n nhiu phỏc mi iu tr cho bnh nhõn VGVRCMT ang c nghiờn cu nhiờn vic ỏnh giỏ kt qu iu tr ca tng phỏc bng cỏc phng phỏp nghiờn cu cht ch, cỏc minh chng khoa hc cng nh ỏp dng cỏc k thut mi thc hnh chn oỏn v iu tr s cú ý ngha to ln thc hnh lõm sng cng nh cú giỏ tr khoa hc Xut phỏt t thc t trờn, chỳng tụi tin hnh nghiờn cu ti: ỏnh giỏ kt qu iu tr ca peginterferon alpha-2b kt hp ribavirin bnh nhõn viờm gan virus C mn tớnh v giỏ tr ca Fibroscan chn oỏn x húa gan vi cỏc mc tiờu sau: ỏnh giỏ kt qu iu tr bnh viờm gan virus C mn tớnh bao gm c x gan cũn bự bng phỏc peginterferon alpha-2b kt hp ribavirin ỏnh giỏ giỏ tr ca Fibroscan so sỏnh vi bng chng mụ bnh hc xỏc nh mc x húa gan bnh nhõn viờm gan virus C mn tớnh Chng TNG QUAN TI LIU 1.1 Lch s bnh viờm gan virus C mn tớnh T nhng nm 1970, Alter H.J v cng s ó ghi nhn nhiu trng hp viờm gan sau truyn mỏu v gi cỏc trng hp ny l viờm gan virus khụng A khụng B [17] Nm 1987, Houghton M v Choo Q.L ó phõn lp c virus viờm gan C nh phng phỏp nhõn dũng n tớnh v khng nh l cn nguyờn ca cỏc trng hp viờm gan virus khụng A khụng B [18] S phỏt hin HCV ó m mt bc tin mi chn oỏn v iu tr cho cỏc trng hp VGVRC Nm 1991, C quan qun lý thuc v dc phm Hoa K (FDA) cho phộp s dng interferon alfa (IFN) iu tr cho cỏc bnh nhõn VGVRCMT [19],[20] T ú n ó cú mt s tin b iu tr cho cỏc bnh nhõn VGVRCMT Nm 2001 phỏc pegIFN + RBV c xut s dng ó gúp phn nõng cao hiu qu iu tr cho cỏc bnh nhõn VGVRCMT [21] Tuy nhiờn phỏc ny cng cú nhiu hn ch nh t l thnh cụng ch t 50-60% v cú nhiu tỏc dng khụng mong mun [12],[22] Hin nay, cỏc phỏc thuc khỏng virus tỏc ng trc tip (DAA) cú hiu qu cao ang c tip tc nghiờn cu a vo s dng [23],[24],[25] 1.2 Tỡnh hỡnh dch t hc viờm gan virus C Theo bỏo cỏo mi nht ca TCYTTG, trờn phm vi ton cu hin cú khong 130 170 triu ngi, tc khong 3% dõn s th gii nhim HCV [3],[26],[27] T l mc VGVRCMT dao ng t 0,5% cỏc nc chõu u lờn n gn 20% khu vc ng bng sụng Nile thuc Ai Cp [28],[29] Ti Phỏp, nhiu nghiờn cu khỏc cho thy t l mc nhúm dõn c tui t 18 n 80 l 0,84% [30] Cú nhiu nghiờn cu trờn cỏc nhúm dõn c khỏc nhau, cho thy t l nhim HCV ngi s dng ma tỳy lờn ti gn 60%, t l ny nhúm ngi cho mỏu l 0,23% [31] Ti M, theo Trung tõm d phũng v kim soỏt bnh tt (CDC), VGVRC l bnh mn tớnh lõy truyn qua ng mỏu ph bin nht c tớnh cú khong 3,2 triu ngi mc VGVRCMT Nhúm i tng hay gp bao gm nhúm ngi 40 59 tui, nam gii, khụng cú ngun gc Tõy Ban Nha, cú trỡnh hc v thu nhp thp [32] Tuy nhiờn, t sut mc v mụ hỡnh lõy nhim HCV thng khụng y s thiu ht nghiờn cu cỏc nhúm cú nguy c mc cao nh tự nhõn, ngi s dng ma tỳy, nghin ru, ngi nhp c bt hp phỏp v ngi vụ gia c [33],[34] Ti Vit Nam, theo c tớnh, t l nhim HCV ngi trng thnh dao ng khong 2,0 2,9% Theo mt nghiờn cu Vin V sinh dch t Trung ng thc hin, t l nhim HCV nhúm nguy c thp (ngi cho mỏu, ph n cú thai, tõn binh) l 0,5%, t l ny ngi s dng ma tỳy l 55,6%, bnh nhõn lc thn chu k l 26,6%, nhúm i tng hnh ngh mi dõm l 8,7% v bnh nhõn c truyn mỏu l 6,0% [35] Tuy vy, dch t hc VGVRCMT ti Vit Nam cha y cha cú mt h thng giỏm sỏt chung trờn phm vi ton quc [36],[37] 1.3 ng lõy truyn Cho n nay, HCV ó c xỏc nh cú ng lõy truyn chớnh l qua ng mỏu Thụng qua ng ny s cú phng thc virus xõm nhp t ngi ny sang ngi khỏc l lõy trc tip, qua quan h tỡnh dc v t m sang Trong ú lõy truyn trc tip (qua tiờm chớch ma tỳy, truyn mỏu) l hỡnh thc lõy truyn ph bin nht [26],[27] Lõy nhim qua quan h tỡnh dc ớt gp hn nhng cú th tng lờn nu mc cỏc bnh lõy truyn qua quan h tỡnh dc, cú nhiu bn tỡnh, quan h tỡnh dc khụng an ton, quan h tỡnh dc thụ bo [38],[39] T l lõy nhim HCV t m sang cỏc b m cú RNA-HCV dng tớnh khong 4,3% T l ny tng lờn ti 22,1% cỏc b m cú ng nhim HIV- HCV [40],[41] 1.4 c im virus hc 1.4.1 Cu trỳc virus viờm gan C HCV thuc h Flaviviridae, cú ng kớnh 55 65 nm v trng lng phõn t khong 4106 daltons B gen (genome) ca HCV l mt chui RNA n cú cc tớnh dng, nm bờn phn nucleocapsid hỡnh a din V lipid cha cỏc protein E1 v E2 1.4.2 Cu trỳc b gen ca virus viờm gan C Hỡnh 1.1: S cu trỳc b gen ca HCV [42] Ghi chỳ: 5NTR: cc khụng mó hoỏ 3NTR: cc khụng mó hoỏ Envelope: v S: cu trỳc NS: khụng cu trỳc C: lừi E1, E2: glycoprotein ca lp v IRES: v trớ gn kt Ribosome B gen ca HCV l mt chui n RNA cc tớnh dng cú khong 9.400 nucleotide, c chia lm vựng [42],[43],[44]: Vựng khụng mó hoỏ (5 NTR) gm 341 344 nucleotide õy l vựng cú ớt khỏc bit nht gia cỏc phõn nhúm HCV khỏc Chc nng ca vựng ny l tham gia vo vic iu ho quỏ trỡnh nhõn lờn ca HCV Vựng ny cũn cú v trớ gn kt vi ribosome, c gi l IRES (internal ribosome entry site) ng quỏ trỡnh gii mó sinh tng hp chui polyprotein tin virion Vựng mó hoỏ nm gia u v Vựng ny ch cú mt khung c m nht (open reading frame) gm 9.379 9.481 nucleotide, c gii mó tng hp mt polyprotein tin cht (precursor) ca virus gm 3.010 3.033 a xit amin Chui polyprotein vựng mó húa ny s c cỏc protease ca HCV v cỏc peptidase ca t bo ch phõn ct thnh cỏc protein cu trỳc v protein khụng cu trỳc nh: Cỏc protein cu trỳc c to t cỏc gen C, E1, E2 õy l cỏc protein thnh phn tham gia cu trỳc phn t virus Cỏc protein khụng cu trỳc bao gm: o NS2 l phõn t cú phn thc hin hai chc nng khỏc Phn u tn cựng l N k nc cú tỏc dng gn vi mt mng t bo tham gia vo s hỡnh thnh ca virus NS2 carboxy (C) l mt phn ca protease NS2/3 o Protease NS2/3 xỳc tỏc cho quỏ trỡnh phõn ct ti v trớ NS2/3 Protease cú vai trũ thit yu s nhõn ụi ca RNA v s lõy truyn HCV o NS4B l mt protein k nc mnh cú th gõy bin i mng, úng vai trũ quan trng s hỡnh thnh phc hp chộp ca virus o NS5A phosphoryl húa tham gia ch yu vo s chộp RNA, nhiờn vai trũ chớnh xỏc ca nú cha c xỏc nh rừ rng NS5A gn kt vi RNA iu ho quỏ trỡnh t chộp RNA n s to thnh virus S xut hin NS5A cú liờn quan n s khỏng interferon - alfa o NS5B l mt RNA ph thuc RNA polymerase (RNA-dependent RNA polymerase: RdRp), l enzyme lừi ca b mỏy khuch i RNA ca virus Vựng khụng mó hoỏ (3NTR) bao gm on: on u tiờn cú chiu di thay i t 28-42 nucleotide Tip theo l on poly (U) hoc poly (A) bỏo hiu kt thỳc quỏ trỡnh gii mó Tn cựng l mt on X gm 98 nucleotide, ớt b bin i, cú vai trũ quan trng quỏ trỡnh nhõn lờn ca HCV vỡ õy l ni u ca quỏ trỡnh tng hp chui RNA cc tớnh õm Ngoi vựng ny cũn cú chc nng iu ho quỏ trỡnh gii mó, to s n nh cho RNA v quỏ trỡnh bao bc b gen bng phn capsid 1.4.3 S nhõn lờn ca virus viờm gan C HCV gn kt vi cỏc t bo gan thụng qua cỏc receptors SRB1, CD81, LDL sau ú xõm nhp vo t bo gan nh c ch nhp bo (endocytosis) v ci b phn nucleocapsid bờn ngoi Vt liu di truyn ca HCV sau c bm vo t bo s chộp phõn t RNA b xung (cRNA) cú cc tớnh õm Tip theo chui RNA cc tớnh õm ny s lm khuụn mu tng hp chui RNA cc tớnh dng C giai on ny c thc hin di tỏc dng ca RNA polymerase ca virus Quỏ trỡnh ny khụng qua trung gian ADN nờn khụng cú s ho nhp ca b gen ca HCV vo cht liu di truyn ca t bo vt ch u 5NTR v 3NTR úng mt vai trũ quan trng i vi quỏ trỡnh nhõn lờn v gii mó ca virus c bit l vựng NTR cú v trớ gn kt ca ribosome (IRES) gii mó u khụng mó hoỏ l ni u ca quỏ trỡnh tng hp chui RNA(-) di tỏc dng ca enzymRNA polymerase Chui polypeptide sau c tng hp di tỏc dng ca cỏc peptidases ca t bo ch v ca virus s c phõn ct thnh cỏc protein cu trỳc v khụng cu trỳc Sau ú chui RNA cc tớnh dng cựng cỏc protein cu trỳc v khụng cu trỳc s tỏi t hp thnh tin virion, hũa vi mng t bo ch, mc chi v gii phúng bờn ngoi t bo [42],[44] Hỡnh 1.2: Vũng i HCV (Hepatitis C lifecycle) [45] Ghi chỳ: a)Interaction with host cell: Tng tỏc vi t bo ch; b)Receptor mediated endocytosis: Xõm nhp t bo qua cỏc receptor; c) Fusion/uncoating: Hũa mng v thỏo v; d)Translation and processing: Gii mó v tng hp protein; e)Membrane associated RNA replication: Tng hp RNA ti mng ty lp th; f)Virion morphogenesis: Hỡnh thnh virion; g)Virion maturation: Hon thin virion; h)Virion release: Gii phúng virion 1.4.4 Cỏc kiu gen ca virus viờm gan C So sỏnh b gen ca HCV cho thy cú s khỏc bit rt ln gia cỏc chng HCV phõn lp c Da vo s khỏc bit ú, ngi ta phõn loi HCV thnh cỏc kiu gen hoc cỏc di nhúm (subtype) khỏc Khi b gen ca HCV khỏc 30% 35% trỡnh t nucleotide thỡ chỳng thuc kiu gen khỏc Cỏc kiu gen c t tờn bng cỏc ch s Trong cựng mt kiu gen, nu cú s khỏc bit 20% 30% trỡnh t nucleotide thỡ c xp thnh phõn di nhúm khỏc Cỏc di nhúm c ký hiu bng cỏc ch cỏi t a n g theo th t phỏt hin [46],[47] Hin nay, ngi ta xỏc nh cú ớt nht kiu gen v hn 50 di nhúm khỏc Kiu gen 1b thng gp Chõu u, Th Nh K, Nht Bn v Thỏi Lan, kiu gen cng thng gp nhng ớt hn kiu gen (10% - 40%) Kiu gen thng gp n , Pakistan, c v Sctlen Kiu gen thng gp Trung ụng v Chõu Phi Kiu gen thng gp Nam Phi ú kiu gen thng gp Hng Kụng, Ma Cao, Vit Nam [48],[49],[50] Vic xỏc nh cỏc kiu gen khỏc ca HCV khụng ch cú ý ngha v dch t hc, c lc, kh nng gõy bnh m cũn giỳp xỏc nh cỏc phỏc iu tr phự hp ỏp ng vi iu tr bng pegIFN ca cỏc kiu gen l khỏc [46],[48] 1.5 Sinh bnh hc viờm gan virus C 1.5.1 C ch gõy tn thng t bo gan Hin cha xỏc nh chớnh xỏc c ch HCV gõy phỏ hy t bo gan Virus nhõn lờn mc cao khụng phi l nguyờn nhõn trc tip gõy tn thng t bo gan Nng virus cao mỏu cng c ghi nhn ngi cú tn thng gan mc ti thiu hoc khụng cú tn thng gan Nhiu nghiờn cu cho thy, tỡnh trng tn thng t bo gan liờn quan n HCV cú th l hu qu ca quỏ trỡnh ỏp ng dch ca c th vt ch c trng ca VGVRC l s xõm nhp t cỏc t bo lympho vo nhu mụ gan Thc t, giai on cp tớnh, s xõm nhp ny cú vai trũ c ch v loi b virus Tuy nhiờn, s hin din lõu di ca cỏc t bo lympho nhu mụ gan cú th dn n tỡnh trng tn thng nhu mụ gan kộo di Nhiu nghiờn cu ó chng minh mi liờn h mt thit gia tỡnh trng tng aminotransferases v s hin din ca cỏc t bo lympho TCD8+ nhu mụ gan [51],[52] Hn na, mt s gi thit cho rng s gia tng nng cỏc trung gian húa hc gõy kớch thớch viờm nh cytokine mRN cng lm gia tng tỡnh trng hoi t t bo gan v thỳc y tin trin x húa gan Thc t, bnh nhõn cú tn thng gan liờn quan vi HCV cho thy cú s thõm nhim cỏc t bo lympho TCD8+ l ch yu (cỏc t bo úng vai trũ ch o quỏ trỡnh ngn chn virus) C ch tn thng nhu mụ gan VGVRC cũn cú s tham gia ca mt s t bo khỏc nh CD4, NK v lympho T iu hũa (Treg) Tuy vy c ch thc gõy tn thng gan VGVRC cha c xỏc nh mt cỏch chớnh xỏc [53],[54] Ch s NC au u Ngy xut hin Mt mi cú ý ngha Ngy xut hin Run chõn tay Ngy xut hin Bt u iu tr Tun Tun 12 Tun 24 Tun 48 H/C gi cỳm Ngy xut hin Suy nhc Ngy xut hin Gy sỳt cõn Ngy xut hin Bun nụn Ngy xut hin Nụn Ngy xut hin Chỏn n Ngy xut hin a chy Ngy xut hin Ngy xut hin au bng Ngy xut hin Khụ ming Ch s NC Chúng mt Ngy xut hin Mt ng Ngy xut hin Kớch thớch Ngy xut hin Trm cm Ngy xut hin Mt trung Ngy xut hin Ri lon cm xỳc Ngy xut hin Rng túc Ngy xut hin Nga Ngy xut hin Khụ da Ngy xut hin Bt u iu tr Tun Tun 12 Tun 24 Tun 48 Phỏt ban Ngy xut hin Ho Ngy xut hin Khú th Ngy xut hin au c, au h ng Ngy xut hin Gim ham mun TD V CN LM SNG Bt u iu tr Ch s NC Tun Tun 12 Tun 24 Tun 48 ALT (U/L) AST (U/L) GGT (U/L) Ure (mmol/L) Creatinin (àmol/L) Glucose (mmol/L) Bilirubin TP (mcmol/L) Bilirubin TT (mcmol/L) Bilirubin GT (mcmol/L) Protein huyt tng (g/L) Albumin huyt tng (g/L) T l A/G T l PT (%) INR Hng cu (x1012/L) HGB (g/L) Hematocrit (%) Tiu cu (x109/L) Bch cu (x109/L) BC NTT (%) TSH (ng/L) FT3 (ng/L) FT4 (pg/L) Kiu gen HCV (1-6) AFP (ng/L) Nc tiu Kt qu ti lng virus 24 tun Trc T Tun Tun 12 Tun 24 Tun 48 sau T HCV-RNA (U/L) VI KT QU Mễ BNH HC Trc iu tr Sau iu tr KPa F F0 F0 Ch s NC Fibroscan gan F1 F2 F3 F4 F1 F2 F3 F4 Sinh thit gan hot ng A1 Mc x húa F0 A2 F1 A3 F2 F3 A1 F4 F0 A2 F1 A3 F2 F3 X trớ tỏc dng ph F4 Ph lc PHIU NG í THAM GIA NGHIấN CU H Ni ngy thỏng nm 20 Mó s: Tờn ti: ỏnh giỏ kt qu iu tr ca peginterferon alpha-2b kt hp ribavirin bnh nhõn viờm gan virus C mn tớnh v giỏ tr ca Fibroscan chn oỏn x húa gan õy l nghiờn cu c tin hnh ti Bnh Vin Bnh Nhit i Trung ng nhm thu thp cỏc thụng tin liờn quan n tỡnh trng viờm gan virus C v tin trin ca bnh ny bng theo dừi triu chng lõm sng v xột nghim Vic tham gia nghiờn cu ny l hon ton t nguyn Trong quỏ trỡnh thm khỏm, phng vn, vic anh/ch tr li chớnh xỏc l vụ cựng quan trng i vi nghiờn cu Vỡ vy chỳng tụi mong mun anh/ch s hp tỏc v giỳp chỳng tụi cú c nhng thụng tin chớnh xỏc nht Trong quỏ trỡnh theo dừi, anh/ch s c ch nh tin hnh xột nghim sinh thit gan õy l mt xột nghim cn thit chn oỏn chớnh xỏc nguyờn nhõn gõy bnh, giai on tin trin v tiờn lng bnh Khi tin hnh sinh thit anh/ch cú th b au, chỳng tụi s iu tr cho anh/ch bng cỏc thuc gim au m bo tớnh riờng t, ton b cỏc thụng tin anh/ch cung cp s c chỳng tụi tng hp cựng vi cỏc thụng tin thu thp t cỏc anh/ch khỏc v hon ton c bo mt Trong quỏ trỡnh nghiờn cu, nu khụng mun, anh/ch cú th t chi v cú quyn rỳt nghiờn cu bt c lỳc no Khi ú mi thụng tin v anh/ch s khụng c s dng Mi cõu hi liờn quan n nghiờn cu ny xin liờn h vi: Nghiờn cu viờn: Ngụ Anh Th, in thoi: 0902210218, Email: anhthe07@gmail.com Anh/ch cú ng ý tham gia nghiờn cu ny khụng? cú , khụng Tờn v ch ký ngi nghiờn cu Tờn v ch ký ngi tham gia nghiờn cu Ph lc PHIU NG í SINH THIT GAN H Ni ngy thỏng nm 20 Mó s: Tờn ti: Ln sinh thit th: , ỏnh giỏ kt qu iu tr ca peginterferon alpha-2b kt hp ribavirin bnh nhõn viờm gan virus C mn tớnh v giỏ tr ca Fibroscan chn oỏn x húa gan õy l nghiờn cu c tin hnh ti Bnh Vin Bnh Nhit i Trung ng nhm thu thp cỏc thụng tin liờn quan n tỡnh trng viờm gan virus C v tin trin ca bnh ny bng theo dừi triu chng lõm sng v xột nghim sinh thit gan Anh/ch s c tin hnh xột nghim sinh thit gan õy l mt xột nghim cn thit chn oỏn chớnh xỏc nguyờn nhõn gõy bnh, giai on tin trin v tiờn lng bnh VGVRCMT Khi tin hnh sinh thit anh/ch cú th b au, chỳng tụi s iu tr cho anh/ch bng cỏc thuc gim au Vic ng ý sinh thit gan l hon ton t nguyn Trong quỏ trỡnh sinh thit gan cú th cú mt s du hiu khú chu nh au, chy mỏu, phi nm ngh ngi ti ch vũng 6h Vỡ vy chỳng tụi mong mun anh/ch s hp tỏc v thong bỏo cho chỳng tụi cú bt k du hiu bt thng no m bo tớnh riờng t, ton b cỏc thụng tin anh/ch cung cp s c chỳng tụi tng hp cựng vi cỏc thụng tin thu thp t cỏc anh/ch khỏc v hon ton c bo mt Anh/ch cú th t chi v cú quyn t chi sinh thit bt c no Khi ú mi thụng tin v anh/ch s khụng c s dng Mi cõu hi liờn quan n nghiờn cu ny xin liờn h vi: Nghiờn cu viờn: Ngụ Anh Th, in thoi: 0902210218, Email: anhthe07@gmail.com Anh/ch cú ng ý sinh thit gan khụng? cú , khụng Tờn v ch ký ngi nghiờn cu Tờn v ch ký ngi tham gia nghiờn cu DANH MC CC CH VIT TT AASLD American Association for the Study of Liver Diseases (Hip Hi gan mt Hoa K) ADN A xớt De-o-ụ-xy-ri-bụ-nu-clờ-ớch AFP Alfa fetus protein ALT Alanine aminotransferase APRI AUROC Aspartate aminotransferase to platelet ratio index (ch s APRI) Din tớch di ng cong (Area Under the ROC curves) RNA A xớt Ri-bụ-nu-clờ-ớch AST Aspartate aminotransferase BMI Body mass index (Ch s c th) BVBNT Bnh vin Bnh nhit i Trung ng DAA Direct acting antivirals (Thuc khỏng virus tỏc ng trc tip) VR ỏp ng virus VRBV ỏp ng virus bn vng VRM ỏp ng virus mun VRN ỏp ng virus nhanh VRS ỏp ng virus sm EASL European Association for the Study of the Liver (Hip Hi gan mt chõu u) Hb Hemoglobin (huyt cu t) HBV Hepatitis B Virus (Virus viờm gan B) HCC Hepatocellular Carcinoma (Ung th nguyờn phỏt t bo gan) HIV Human immunodeficiency virus (Virus gõy suy gim dch ngi) IFN Interferon INR International normal ratio NS Non Structure (Khụng cu trỳc) PegIFN alfa Peginterferon alfa PegIFN alfa-2b + RBV Peginterferon alfa-2b kt hp ribavirin RBV Ribavirin RT-PCR Real time Polymerase Chain Reaction (Phn ng khuch i gen thi thc) SLBC S lng bch cu SLBCTT S lng bch cu a nhõn trung tớnh SLHC S lng hng cu SLTC S lng tiu cu TLVR Ti lng virus X SD Trung bỡnh lch chun UI Unit Internationale (n v Quc t) VGVRCMT Viờm gan virus C mn tớnh HCV Virus viờm gan C TCYTTG T chc y t Th gii (Word Health Organisation) MC LC T VN Chng 1: TNG QUAN TI LIU 1.1 Lch s bnh viờm gan virus C mn tớnh 1.2 Tỡnh hỡnh dch t hc viờm gan virus C 1.3 ng lõy truyn 1.4 c im virus hc 1.4.1 Cu trỳc virus viờm gan C 1.4.2 Cu trỳc b gen ca virus viờm gan C 1.4.3 S nhõn lờn ca virus viờm gan C 1.4.4 Cỏc kiu gen ca virus viờm gan C 1.5 Sinh bnh hc viờm gan virus C 1.5.1 C ch gõy tn thng t bo gan 1.5.2 S hỡnh thnh x húa gan 10 1.6 Chn oỏn viờm gan virus C 12 1.6.1 Lõm sng 12 1.6.2 Cn lõm sng 14 1.7 iu tr VGVRCMT 22 1.7.1 Mc tiờu iu tr 22 1.7.2 Ch nh iu tr 22 1.7.3 Cỏc thuc iu tr VGVRCMT 23 1.7.4 Phỏc iu tr 28 1.7.5 ỏnh giỏ hiu qu iu tr 29 1.7.6 Cỏc tỏc dng khụng mong mun 31 1.8 Tỡnh hỡnh nghiờn cu v VGVRCMT trờn Th gii v Vit Nam 32 1.8.1 Mt s nghiờn cu v iu tr VGVRCMT trờn Th gii 32 1.8.2 Tỡnh hỡnh nghiờn cu v iu tr VGVRCMT ti Vit Nam 34 1.8.3 Tỡnh hỡnh nghiờn cu v Fibroscan trờn Th gii v Vit Nam 35 Chng 2: I TNG V PHNG PHP NGHIấN CU 39 2.1 i tng nghiờn cu 39 2.1.1 Tiờu chun chn bnh nhõn 39 2.1.2 Tiờu chun loi tr 39 2.2 a im v thi gian nghiờn cu 40 2.3 Phng phỏp nghiờn cu 41 2.3.1 Thit k nghiờn cu 42 2.3.2 C mu v cỏch chn mu 42 2.3.3 Phng phỏp tin hnh 42 2.4 Cỏc k thut cn lõm sng c ỏp dng nghiờn cu 48 2.4.1 Xột nghim huyt hc, sinh húa mỏu, virus 48 2.4.2 Sinh thit gan 49 2.4.3 Xỏc nh mc x húa gan bng Fibroscan 54 2.5 Cỏc tiờu chun ỏnh giỏ 54 2.5.1 Tiờu chun chn oỏn VGVRCMT 54 2.5.2 Tiờu chun ỏnh giỏ xột nghim huyt hc v sinh húa 55 2.5.3 Tiờu chun ỏnh giỏ ỏp ng virus 56 2.5.4 Mt s tiờu chun ỏnh giỏ kt qu iu tr khỏc 56 2.6 Thu thp v x lý s liu 57 2.7 o c nghiờn cu 59 Chng 3: KT QU NGHIấN CU 60 3.1 Mt s c im ca nhúm bnh nhõn nghiờn cu 60 3.1.1 c im nhõn khu hc 60 3.1.2 c im lõm sng bnh nhõn VGVRCMT trc iu tr 62 3.1.3 c im cn lõm sng bnh nhõn VGVRCMT trc iu tr 63 3.2 Kt qu iu tr VGVRCMT bng phỏc peginterferon alfa -2b phi hp ribavirin 66 3.2.1 Kt qu iu tr v lõm sng 67 3.2.2 Kt qu iu tr v xột nghim 68 3.2.3 Cỏc tỏc dng khụng mong mun 76 3.2.4 Cỏc yu t nh hng n kt qu iu tr 79 3.3 Kt qu nghiờn cu giỏ tr ca Fibroscan so sỏnh vi mụ bnh hc bnh nhõn VGVRCMT 82 3.3.1 Kt qu nghiờn cu v mụ bnh hc 82 3.3.2 Kt qu nghiờn cu v giỏ tr ca Fibroscan chn oỏn x húa gan bnh nhõn VGVRCMT 89 Chng 4: BN LUN 95 4.1 Mt s c im ca bnh nhõn nghiờn cu 95 4.1.1 c im nhõn khu hc 95 4.1.2 c im lõm sng 97 4.1.3 c im cn lõm sng 97 4.2 Kt qu iu tr VGVRCMT bng phỏc peginterferon alfa 2b phi hp ribavirin 98 4.2.1 Kt qu iu tr v lõm sng 99 4.2.2 Kt qu iu tr v xột nghim 101 4.2.3 Cỏc tỏc dng khụng mong mun 110 4.2.4 Cỏc yu t nh hng n kt qu iu tr 113 4.3 Kt qu nghiờn cu giỏ tr ca Fibroscan so sỏnh vi mụ bnh hc bnh nhõn viờm gan virus C mn tớnh 117 4.3.1 Kt qu nghiờn cu v mụ bnh hc 117 4.3.2 Giỏ tr ca Fibroscan chn oỏn x húa gan bnh nhõn VGVRCMT 124 KT LUN .133 KIN NGH .135 DANH MC CC CễNG TRèNH NGHIấN CU KHOA HC LIấN QUAN N LUN N TI LIU THAM KHO PH LC DANH MC BNG Bng 1.1: Mt s ch s ỏnh giỏ mc x húa gan .20 Bng 1.2: Phõn loi ỏp ng virus .30 Bng 1.3: Cỏc tỏc dng khụng mong mun ca peginterferon + ribavirin .31 Bng 2.1: Thi im, cỏc ch s ỏnh giỏ kt qu nghiờn cu v tỏc dng khụng mong mun ca thuc .47 Bng 2.2: Cỏc dng tn thng mụ bnh hc 52 Bng 2.3: Phõn loi giai on x húa gan theo Metavir 53 Bng 2.4: Tiờu chun ỏnh giỏ ch s hemoglobin, bch cu, tiu cu 55 Bng 2.5: Tiờu chun ỏnh giỏ men ALT, AST, bilirubin 55 Bng 3.1: c im nhõn khu hc bnh nhõn nghiờn cu 60 Bng 3.2: c im ngh nghip, a d v nguy c lõy nhim HCV 61 Bng 3.3: Triu chng lõm sng 62 Bng 3.4: Kt qu xột nghim huyt hc 63 Bng 3.5: Kt qu xột nghim chc nng gan 64 Bng 3.6: Kt qu xột nghim chc nng thn, tuyn giỏp v ng mỏu .65 Bng 3.7: Ti lng virus viờm gan C trc iu tr 65 Bng 3.8: Phõn b bnh nhõn theo nhúm iu tr 66 Bng 3.9: ỏnh giỏ kt qu iu tr ca 90 bnh nhõn tham gia nghiờn cu 67 Bng 3.10: Thay i xột nghim chc nng gan quỏ trỡnh iu tr 68 Bng 3.11: ỏp ng virus quỏ trỡnh iu tr 69 Bng 3.12: ỏp ng virus theo kiu gen .70 Bng 3.13: Cỏc dng tn thng mụ bnh hc trờn tiờu bn sinh thit gan trc v sau iu tr .72 Bng 3.14: Xu hng thay i mc x húa gan trc v sau iu tr 73 Bng 3.15: Thay i hot ng viờm hoi t trc v sau iu tr .74 Bng 3.16: Cỏc tỏc dng khụng mong mun trờn lõm sng 76 Bng 3.17: Thay i xột nghim huyt hc quỏ trỡnh iu tr 77 Bng 3.18: Tỏc dng khụng mong mun v huyt hc .77 Bng 3.19: Thay i xột nghim chc nng thn, chc nng tuyn giỏp v AFP quỏ trỡnh iu tr 78 Bng 3.20: Liờn quan gia yu t nhõn khu hc vi tỡnh trng VR 79 Bng 3.21: Yu t kiu gen, ti lng virus vi cỏc tỡnh trng VR .79 Bng 3.23: Tng quan gia ch s xột nghim vi tỡnh trng VR .80 Bng 3.24: Mi tng quan gia ch s nghiờn cu vi kt qu mụ bnh hc sau iu tr 81 Bng 3.25: i chiu s thay i mc x húa gan vi VR 82 Bng 3.26: Tn thng mụ bnh hc trờn tiờu bn sinh thit gan 83 Bng 3.27: i chiu kt qu sinh thit vi cỏc yu t nhõn khu hc 86 Bng 3.28: Tng quan gia yu t nhõn khu hc vi x húa gan 86 Bng 3.29: i chiu lõm sng v mc x húa gan trc iu tr 87 Bng 3.30: i chiu kt qu sinh thit gan v xột nghim huyt hc 87 Bng 3.31: Mi tng quan gia cỏc ch s huyt hc vi mc x húa gan trc iu tr 88 Bng 3.32: i chiu kt qu sinh thit gan v xột nghim chc nng gan 88 Bng 3.33: i chiu kt qu sinh thit gan vi ch s RNA HCV 89 Bng 3.34: im ct ca Fibroscan cỏc giai on x húa gan 89 Bng 3.35: tin cy ca Fibroscan chn oỏn x húa gan 91 Bng 3.36: Kt qu Fibroscan theo phõn loi Metavir trc iu tr 92 Bng 3.37: i chiu kt qu Firoscan v mt s yu t nhõn khu hc 93 Bng 3.38: i chiu kt qu Fibroscan v cỏc ch s huyt hc .94 Bng 3.39: i chiu kt qu Fibroscan v cỏc ch s sinh húa 94 DANH MC BIU Biu 3.1: Phõn b kiu gen HCV ca bnh nhõn nghiờn cu 66 Biu 3.2: Thay i lõm sng quỏ trỡnh iu tr .67 Biu 3.3: Mc x húa gan theo kt qu sinh thit gan trc v sau iu tr .71 Biu 3.4: So sỏnh hot ng hoi t viờm theo kt qu sinh thit gan trc v sau iu tr 74 Biu 3.5: Mc x húa gan theo Fibroscan trc v sau iu tr 75 Biu 3.6: i chiu kt qu Fibroscan trc v sau iu tr 75 Biu 3.7: Mc x húa gan theo phõn loi Metavir .82 Biu 3.8: hot ng hoi t viờm theo mụ bnh hc 84 Biu 3.9: Giỏ tr di ng cong ca Fibroscan 90 Biu 3.10: i chiu kt qu Fibroscan vi kt qu sinh thit gan 93 DANH MC HèNH NH Hỡnh 1.1: S cu trỳc b gen ca HCV Hỡnh 1.2: Vũng i HCV Hỡnh 1.3: Vai trũ ca t bo hỡnh quỏ trỡnh hỡnh thnh x húa gan v cỏc hu qu ca bnh gan mn tớnh 12 Hỡnh 1.4: Cu trỳc phõn t ribavirin 23 Hỡnh 1.5: Vũng i v cỏc ớch tỏc ng ca cỏc DAA 27 Hỡnh 2.1: S nghiờn cu 41 Hỡnh 2.2: Mỏy o ti lng virus v gii trỡnh t gen .48 Hỡnh 2.3: Sỳng v kim sinh thit Bardđ Magnumđ 49 Hỡnh 2.4: Sinh thit gan ti khoa Viờm gan, BVBNT 51 Hỡnh 2.5: Lc ỏnh giỏ hot ng theo Metavir 53 Hỡnh 2.6: ỏnh giỏ mc x húa gan bng Fibroscan ti BVBNT 54 Hỡnh 3.1: Kt qu sinh thit trc v sau iu tr 73 Hỡnh 3.2: nh chp tiờu bn cỏc giai on x húa gan t F0 F1 84 Hỡnh 3.3: nh chp tiờu bn cỏc giai on x húa gan t F2 F3 85 Hỡnh 3.4: nh chp tiờu bn giai on x gan 85 Hỡnh 3.5: cng ca gan trờn Fibroscan 92 5,8,12,23,27,49,51,54, 66,67,71,73,74,75,82,84,85,90,92,93 1-4,6,7,9-11,13-22,24-26,28-48,50,52,53,55-65,68-70,72,76-81,83,86-89,91,94- ... th c tế trên, tiến hành nghiên c u đề tài: Đánh giá kết điều trị peginterferon alpha-2b kết hợp ribavirin bệnh nhân viêm gan virus C mạn tính giá trị Fibroscan chẩn đoán xơ hóa gan với m c tiêu... sau: Đánh giá kết điều trị bệnh viêm gan virus C mạn tính bao gồm xơ gan bù ph c đồ peginterferon alpha-2b kết hợp ribavirin Đánh giá giá trị Fibroscan so sánh với chứng mô bệnh h c x c định m c. .. nguyên nhân c liên quan đến HCV, suy gan, biến chứng bệnh gan, ung thư gan nhu c u ghép gan Ở bệnh nhân tình trạng xơ hóa gan nặng nề, ĐƯVRBV coi khỏi bệnh Ở bệnh nhân c m c độ xơ hóa gan nặng xơ
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá kết quả điều trị của Peginterferon alpha-2b kết hợp Ribavirin ở bệnh nhân viêm gan virus C mạn tính và giá trị của Fibroscan trong chẩn đoán xơ hóa gan (FULL TEXT), Đánh giá kết quả điều trị của Peginterferon alpha-2b kết hợp Ribavirin ở bệnh nhân viêm gan virus C mạn tính và giá trị của Fibroscan trong chẩn đoán xơ hóa gan (FULL TEXT), Đánh giá kết quả điều trị của Peginterferon alpha-2b kết hợp Ribavirin ở bệnh nhân viêm gan virus C mạn tính và giá trị của Fibroscan trong chẩn đoán xơ hóa gan (FULL TEXT)

Từ khóa liên quan