Những biện pháp cơ bản góp phần duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm ở Công ty TNHH TESECO

56 157 0
  • Loading ...
1/56 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/03/2017, 05:58

Header Page of 166 LUẬN VĂN: Những biện pháp góp phần trì mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm Công ty TNHH TESECO Footer Page of 166 Header Page of 166 Lời mở đầu Trong năm qua, thực công đổi toàn diện chuyển kinh tế nước ta từ kinh tế kế hoạch hoá tập trung quan liêu bao cấp sang kinh tế thị trường có quản lý vĩ mô Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa Hoạt động kinh tế thị trường có quản lý Nhà nước, doanh nghiệp thực trở thành chủ thể kinh tế trình tái sản xuất xã hội Các doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế tiếp thêm sức mạnh mới, không ngừng phát triển nâng cao chất lượng, số lượng quy mô hoạt động Trải qua hoàn cảnh khó khăn thử thách doanh nghiệp bước khẳng định vị thương trường, đóng góp phần to lớn vào nghiệp phát triển chung kinh tế nước nhà Thị trường luôn biến động, có đào thải theo quy luật vốn có Và điều cốt lõi, doanh nghiệp muốn đứng vững phát triển thị trường bắt buộc phải có: vốn, lao động trình độ quản lý, điều kiện doanh nghiệp áp dụng tận dụng cách triệt để vào công việc kinh doanh đơn vị Vấn đề đặt doanh nghiệp đứng vững phát triển thị trường, hoạt động sản xuất kinh doanh ngày đạt hiệu tốt hay giậm chân chỗ, hay them chí làm ăn thua lỗ đến phá sản? Câu trả lời hoàn toàn phụ thuộc vào nhận thức lực khả nắm bắt thị trường nhà quản lý Trong chế thị trường nay, doanh nghiệp vừa người sản xuất, đồng thời vừa người trực tiếp tiêu thụ sản phẩm làm ra, doanh nghiệp phải đảm bảo mục tiêu cuối lợi nhuận Thị trường thay đổi nhu cầu ngày cao Thị trường trở thành vấn đề định tồn vong doanh nghiệp Để tồn phát triển kinh tế thị trường đòi hỏi doanh nghiệp phải tung sản phẩm phù hợp với nhu cầu tiêu dùng với hiệu “hãy sản xuất mà khách hàng thích, bán sản xuất mà khách hàng cần”, thêm vào chất lượng sản phẩm yếu tố quan trọng mà doanh nghiệp phải quan tâm đến đồng thời cố gắng giảm chi phí hạ giá thành sản phẩm để phù hợp với thu nhập người tiêu dùng.Từ sở , xây dựng chiến lược lâu dài nhằm thoả mãn nhu cầu khách hàng Footer Page of 166 Header Page of 166 Điều tạo chữ tín với khách hàng, mà chữ tín kinh doanh tài sản vô hình lớn doanh nghiệp, nhờ tài sản mà doanh nghiệp phát huy mạnh riêng , phát triển liên tục bền vững để vươn lên chiếm lĩnh thị trường Qua lý luận thực tiễn, thấy người yếu tố quan trọng, tất yếu cần phải có doanh nghiệp, yếu tố người định thành công doanh nghiệp Vì việc thu hút lao động, bố trí lao động mới, xếp lại lao động, giải quan hệ lao động yếu tố quan trọng chức quản trị Bất kỳ doanh nghiệp muốn chiến thắng cạnh tranh, có uy tín chỗ đứng thị trường Muốn cách khác phải trì mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, tạo cho doanh nghiệp có vị ngày ổn định, đảm bảo cho việc tiêu thụ sản phẩm đạt hiệu tốt Điều phụ thuộc vào trình độ chiếm thị phần lớn thị trường vai trò nhà quản lý, mặt khác giúp cho doanh nghiệp tận dụng đến mức cao ưu nguồn lực, hạn chế nhiều rủi ro nhằm đạt hiệu kinh tế cao kinh doanh Mỗi doanh nghiệp tế bào tạo nên hệ thống kinh tế quốc dân nước Doanh nghiệp có phát triển kinh doanh tốt giúp cho đất nước phồn vinh phát triển Vì chủ doanh nghiệp phải biết cách kinh doanh để làm giàu cho thân, cho doanh nghiệp cho đất nước Muốn có kết doanh nghiệp phải tìm cho thị trường tiêu thụ sản phẩm thích hợp Muốn tiêu thụ nhiều sản phẩm thị trường doanh nghiệp phải mở rộng Chính vậy, doanh nghiệp phải tìm cách để trì thị trường truyền thống mở rộng thị trường Trước thực tế với kiến thức tích luỹ trình học tập Công ty TNHH TESECO nghiên cứu tìm hiểu, phân tích sâu đánh giá hoạt động kinh doanh, mặt mạnh, mặt yếu công tác quản trị, hội nguy doanh nghiệp Là sinh viên khoa quản trị kinh doanh – cử nhân kinh tế tương lai – mong muốn hiểu tất vấn đề có liên quan đến thị trường cách hệ thống sâu sắc, mong muốn tích luỹ kinh nghiệm góp phần công sức nhỏ bé tồn phát triển Công ty Và lý thúc định chọn đề tài : “Những biện pháp góp phần trì mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm Công ty TNHH TESECO” Ngoài phần mở đầu kết luận, chuyên đề chia làm phần: Footer Page of 166 Header Page of 166 Phần I : Duy trì mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm nhân tố cần thiết để doanh nghiệp tồn phát triển Phần II : Thực trạng giải pháp thực nhằm trì mở rộng thị trường Công ty TESECO Phần III : Những biện pháp góp phần trì mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm Công ty TESECO Phần I trì mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm nhân tố cần thiết để doanh nghiệp tồn phát triển I số quan điểm thị trường : Khái niệm thị trường Thị trường đời gắn liền với sản xuất hàng hoá, môi trường để tiến hành hoạt động giao dịch mang tính chất thương mại doanh nghiệp công nghiệp Trong xã hội phát triển, thị trường không thiết địa điểm cụ thể gặp gỡ trực tiếp người mua người bán mà doanh nghiệp khách hàng giao dịch, thoả thuận với thông qua phương tiện thông tin viễn thông đại Cùng với phát triển sản xuất hàng hoá, khái niệm thị trường ngày trở nên phong phú đa dạng Có số khái niệm phổ biến thị trường sau: 1.1 Thị trường nơi mua bán hàng hoá, nơi gặp gỡ để tiến hành hoạt động mua bán người mua người bán 1.2 Thị trường biểu thu gọn trình mà thông qua định tổ chức,đơn vị kinh tế tiêu dùng mặt hàng nào, định doanh nghiệp sản xuất gì, sản xuất định người lao động việc làm bao lâu, cho định giá 1.3 Thị trường kết hợp cung cầu, người mua người bán bình đẳng cạnh tranh Số lượng người mua người bán nhiều hay phản ánh quy mô thị trường lớn hay nhỏ Việc xác định nên mua hay bán bàng hoá dịch vụ Footer Page of 166 Header Page of 166 với khối lượng giá quan hệ cung cầu định Từ ta thấy thị trường nơi thực kết hợp hai khâu sản xuất tiêu dùng hàng hoá 1.4 Thị trường phạm trù riêng sản xuất hàng hoá Hoạt động thị trường thể qua nhân tố có mối quan hệ hữu với nhu cầu hàng hoá dịch vụ, cung ứng hàng hoá dịch vụ giá hàng hoá dịch vụ 1.5 Khái niệm thị trường hoàn toàn không tách rời khái niệm phân công lao động xã hội Các Mác nhận định:“hễ đâu có phân công lao động xã hội có sản xuất hàng hoá có thị trường Thị trường chẳng qua biểu phân công lao động xã hội phát triển vô tận” 1.6 Thị trường theo quan điểm Maketing, hiểu bao gồm tất khách hàng tiềm ẩn có nhu cầu hay mong muốn cụ thể, sẵn sàng có khả tham gia trao đổi để thoả mãn nhu cầu mong muốn Tóm lại, thị trường hiểu nơi gặp gỡ cung cầu loại hàng hoá, dịch vụ hàng hoá hay cho đối tác có giá trị Ví dụ thị trường sức lao động bao gồm người muốn đem sức lao động để đổi lấy tiền công hàng hoá Để công việc trao đổi thuận lợi, dần xuất tổ chức kiểu văn phòng, trung tâm giới thiệu, xúc tiến việc làm cho người lao động Cũng tương tự thế, thị trường tiền tệ đem lại khả vay mượn, cho vay tích luỹ tiền bảo đảm an toàn cho nhu cầu tài tổ chức, giúp họ hoạt động liên tục Như điểm lợi ích người mua người bán gía hình thành sở thoả thuận nhân nhượng lẫn cung cầu Phân loại phân đoạn thị trường 2.1 Phân loại thị trường : Thị trường hình thành từ hệ thống cung cầu ,nó tổng thể mối quan hệ phức tạp Để dễ dàng tiếp cận tìm hiểu cặn kẽ tính chất thị trường ta phân loại thi trường theo tiêu thức sau:  Phân loại theo tính chất: Thị trường thành thị, nông thôn :hình thức phân chia dựa vào sựa khác biệt thành thị nông thôn mặt dân cư ,thu nhập,địa lý …ở nước ta, thị trường thành thị trọng điểm sôi động song thị trường nông thôn lại rộng lớn có nhiều tiềm Footer Page of 166 Header Page of 166  Phân loại theo đối tượng mua bán -Thị trường hàng hóa : Đây loại thị trường có quy mô lớn ,phức tạp ,tinh vi Trong thị trường diễn hoạt động mua bán hàng hóa với mục đích thỏa mãn nhu cầu tiêu dùng vật chất -Thị trường lao động : Những người lao động cung ứng sức lao động ,còn doanh nghiệp có nhu cầu lao động Lương giá lao động Nhiều người thất nghiệp tạo canh tranh thị trường lao động mức lương tất nhiên giảm xuống , đây, xuất mối quan hệ mua bán sức lao động Thị trường gắn bó chặt chẽ với nhân tố người : nhân cách ,tâm lý, thị hiếu,và chịu ảnh hưởng số quy luật đặc thù -Thị trường chất xám : Là nơi diễn trao đổi tri thức : mua quyền, bí công nghệ… -Thị trường vốn :Có thị trường vốn ta có cung ,cầu giá Thật ra, quyền sở hữu vốn không di chuyển quyền sử dụng vốn chuyển nhượng qua vay nợ Những thành phần kinh tế sẵn có vốn dưa vốn vào thị trường ,những người cần vốn lại tới người cho vay Người vay phải trả tỷ lệ lãi xuất ,tức họ phải trả cho quyền sử dụng vốn -Thị trường tiền tệ tín dụng : Là nơi diễn hoạt động trao đổi mua bán tiền tệ ,trái phiếu ,cổ phiếu giấy tờ có giá trị khác Với phát triển kinh tế, loại thị trường quan trọng định phát triển xã hội Trên thị trường vốn tiền tệ trung gian ngân hàng  Phân loại theo phạm vi: -Thị trường giới : Là nơi diễn hoạt động trao đổi mua bán quốc gia.Hiện xu hướng tòan cầu hóa kinh tế, thị trường giới phát triển mạnh mẽ hết với tham gia hầu hết toàn kinh tế quốc gia toàn cầu.Thị trường giới công ty đa quốc gia, công ty xuyên quốc gia tham gia kinh doanh,là nơi giao lưu kinh tế trị,xã hội nơi định giá quốc tế.Ngoài quy luật thị trường ra,thị trường giới chịu tác đọng thông lệ quốc tế biến đổi theo quốc gia dặc thù Footer Page of 166 Header Page of 166 -Thị trường quốc gia : Là nơi diễn hoạt động mua bán phạm vi quốc gia.Thị trường thị phần thị trường quốc tế,chịu biến động chi phối tình hình thị trường khu vực thị trường giới.Ngày nay,rất thị trường quốc gia tồn độc lập.Với xu hợp tác bình đẳng,mọi kinh tế quốc gia nhiều hội nhập vào thị trường giới Phân loại theo khả biến nhu cầu thành thực -Thị trường thực tế : Là khả mà người mua thực tế mua hàng hóa để thỏa mãn nhu cầu tiêu dùng -Thị trường tiềm : Là môt thị trường thực tế phận khách hàng có nhu cầu có khả toán lí mà chưa mua hàng hóa để thỏa mãn nhu cầu -Thị trường lý thuyết : Là thị trường tiềm phận khách hàng có nhu cầu không chưa có khả toán Phân loại theo vai trò thị trường hệ thống thị trường -Thị trường chính(trung tâm) -Thị trường phụ(nhánh)  Phân loại theo số lượng người mua người bán thị trường -Thị trường độc quyền: Độc quyền đơn phương Độc quyền đa phương -Thị trường cạnh tranh: Cạnh tranh hoàn hảo Cạnh tranh không hoàn hảo 2.2 Phân đoạn thị trường: Người làm thị trường tiêu dùng công nghiệp từ lâu nhận thấy rằng:thị trường không bao gồm khách hàng đại khác hàng tương lai với nhu cầu mong muốn nhau.Một công ty marketing công nghiệp bán hàng hóa dịch vụ cho hàng trăm nhà sản xuất khác ngành công nghiệp.Vì vậy,phân đoạn thị trường yếu tố chủ chốt,xác định chiến lược marketing lâu dài có hiệu Phân đoạn thị trường việc vào mục đích nghiên cứu tiêu thức cụ thể để phân chia thị trường hay phân chia khách hàng vào đoạn phân biệt đồng với nhau(khác biệt đoạn đồng đoạn).Người ta gọi phân đoạn thị trường Footer Page of 166 Header Page of 166 trình phân chia đối tượng tiêu dùng thành nhóm,trên sở điểm khác biệt nhu cầu,tính cách hay hành vi Đoạn thị trường nhóm đối tượng tiêu dùng có phản ứng tập hợp kích thích marketing Và vậy,các doanh nghiệp cần phải phân đoạn thị trường thị trường thể thống không đồng nhất,trong có nhiều người mua người bán có trình độ,nhu cầu,mong muốn,đặc điểm,thói quen tiêu dùng khác nhau.Khả doanh nghiệp có hạn,do doanh nghiệp cần phải tìm cho đoạn thị trường phù hợp với đặc điểm chiến lược marketing để thích ứng với thị trường Thị trường phong phú ,đa dạng thị trường cần phải phân đoạn.Việc phân đoạn thị trường đòi hỏi phải thu thập đầy đủ thông tin phân tích ,lựa chọn dựa vào tiêu thức chủ yếu sau: -Phân đoạn theo địa lý : Thị trường tổng thể chia cắt thành nhiều đơn vị địa lý : Vùng,miền,tỉnh,thành phố,quận,huyện,phương xă.Đây sở phân đoạn áp dụng phổ biến khác biệt nhu cầu thường gắn kết với yếu tố địa lý -Phân đoạn theo hành vi tiêu dùng : Thị trường người tiêu dùng phân chia thành nhóm đồng đặc tính :lý mua sắm,lợi ích tìm kiếm,lòng trung thành, số lượng tỉ lệ sử dụng,cường độ tiêu thụ ,tình trạng sử dụng (đã sử dụng,chưa sử dụng,không sử dụng) Nếu doanh nghiệp thực trọn vẹn việc phân đoạn thị trường đòn bẩy ,có nghĩa thông số sử dụng để phân đoạn thị trường phải liên quan đến nhu cầu mong muốn người mua ảnh hưởng đến việc mua.Phân đoạn thị trường khiến cho khách hàng thỏa mãn nhu cầu ngươc lại dẫn đến mối quan hệ tốt,lâu dài người mua người bán.Vì phân đoạn thị trường yếu tố cần thiết để thực quan điểm marketing có hiệu Vai trò chức thị trường: 3.1 Vai trò thị trường Hoạt động kinh doanh doanh nghiệp góp phần vào việc thoả mãn nhu cầu thị trường, kích thích đời nhu cầu nâng cao chất lượng nhu cầu Tuy nhiên chế thị trường, thị trường có vai trò đặc biệt quan trọng đối Footer Page of 166 Header Page of 166 với hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Thị trường vừa động lực, vừa điều kiện, vừa thước đo kết hiệu kinh doanh doanh nghiệp - Là động lực: Thị trường đặt nhu cầu tiêu dùng, buộc doanh nghiệp muốn tồn phải nắm bắt nhu cầu định hướng mục tiêu hoạt động phải xuất phát từ nhu cầu Ngày nay, mức sống người dân tăng lên cách rõ rệt khả toán họ cao Bên cạnh đó, đơn vị, tổ chức kinh tế lĩnh vực hoạt động kinh doanh đua cạnh tranh dành giật khách hàng cách gay gắt thị trường có chấp nhận doanh nghiệp tồn ngược lại bị phá sản Vậy thị trường động lực sản xuất,cũng kinh doanh thương mại doanh nghiệp - Là điều kiện: Thị trường bảo đảm cung ứng có hiệu yếu tố cần thiết để doanh nghiệp thực tốt nhiệm vụ hoạt động kinh doanh Nếu doanh nghiệp có nhu cầu loại yếu tố sản xuất hay loại hàng hóa tình hình cung ứng thị trường có ảnh hưởng trực tiếp tiêu cực tích cực tới hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Vậy thị trường điều kiện hoạt động kinh doanh doanh nghiệp - Là thước đo: Thị trường kiểm nghiệm tính khả thi hiệu phương án hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Trong qua trình hoạt động kinh doanh thương mại, doanh nghiệp phải đối mặt với trường hợp khó khăn đỏi hỏi phải có tính toán cân nhắc trước định Mỗi định ảnh hưởng đến thành công hay thất bại doanh nghiệp Thị trường có chấp nhận, khách hàng có ưa chuộng sản phẩm hàng hoá doanh nghiệp chứng minh phương án kinh doanh có hiệu ngược lại Vậy thị trường thước đo hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Như thông qua thị trường (mà trước hết hệ thống giá cả) doanh nghiệp nhận biết phân phối nguồn lực Trên thị trường, giá hàng hoá dịch vụ, giá yếu tố đầu vào (như máy móc thiết bị, nguồn sản phẩm hàng hóa, đất đai, lao động, vốn ) luôn biến động nên phải sử dụng có hiệu nguồn lực để tạo hàng hoá dịch vụ đáp ứng kịp thời nhu cầu hàng hoá thị trường xã hội Footer Page of 166 Header Page 10 of 166 3.2 Chức thị trường:  Chức thừa nhận: Nếu sản phẩm doanh nghiệp sản xuất hay nhập tiêu thụ thị trường, tức hàng hoá doanh nghiệp thị trường chấp nhận, lúc tồn lượng khách hàng định có nhu cầu sãn sàng trả tiền để có hàng hoá nhằm thoả mãn nhu cầu trình tái sản xuất đầu tư doanh nghiệp nhờ mà thực Thị trường thừa nhận tổng khối lượng hàng hoá dịch vụ đưa giao dịch, tức thừa nhận giá trị giá trị sử dụng chúng, chuyển giá trị cá biệt thành giá trị xã hội Sự phân phối phân phối lại nguồn lực nói lên thừa nhận thị trường Chức đòi hỏi doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh phải tìm hiểu kỹ thị trường, đặc biệt nhu cầu thị trường Xác định cho thị trường cần với khối lượng  Chức thực thị trường Thông qua hoạt động trao đổi thị trường, người bán người mua thực mục tiêu Người bán nhận tiền chuyển quyền sở hữu cho người mua Đổi lại, người mua trả tiền cho người bán để có giá trị sử dụng hàng hoá Tuy nhiên, thể gía trị xảy thị trường chấp nhận giá trị sử dụng hàng hoá Do đó, sản xuất hàng hoá dịch vụ doanh nghiệp không tìm cách để giảm thiểu chi phí mà phải ý xem lợi ích đem lại từ sản phẩm có phù hợp với nhu cầu thị trường hay không Như thông qua chức thực thị trường, hàng hoá dịch vụ hình thành nên giá trị trao đổi để làm sở cho việc phân phối nguồn lực  Chức điều tiết kích thích thị trường Cơ chế thị trường điều tiết việc chuyển dịch cấu kinh tế , tức kích thích doanh nghiệp đầu tư kinh doanh vào lĩnh vực có mức lợi nhuận hấp dẫn, có tỷ suất lợi nhuận cao, tạo di chuyển sản xuất từ ngành sang ngành khác Thể rõ chức điều tiết đào thải quy luật cạnh tranh Doanh nghiệp nào, nội lực mình, thoả mãn tốt nhu cầu thị trường, phản ứng cách kịp thời, linh hoạt, sáng tạo với biến động thị trường tồn phát Footer Page 10 of 166 Header Page 42 of 166 +Đánh giá xem mức chi phí kinh doanh có phù hợp thị trường chấp nhận hay không + Đối với khu vực thị trường cụ thể, phận nghiên cứu thị trường phải dự đoán xác - Thời điểm khách hàng mua, mua nào, bao nhiêu, chủng loại, quy cách, mẫu mã mà khách hàng mong muốn - Giá thị trường chấp nhận - Phương thức giao toán thích hợp khách hàng - Địa điểm thời gian mà khách hàng cần Để phận nghiên cứu thị trường thực tốt , phải có đầu tư thích đáng, cán tuyển dụng phải người có trình độ, kinh nghiệm, khả phân tích tổng hợp tốt, có tinh thần trách nhiệm cao, trang bị đầy đủ phương tiện kỹ thuật Bên cạnh đó, công ty thường xuyên nên tổ chức hội nghị khách hàng, việc làm có ý nghĩa để công ty khách hàng hiểu biết lẫn nhau, tạo không khí thân thiện công ty khách hàng Hiệu qủa công tác nghiên cứu thị trường giúp cho doanh nghiệp có nhìn xa có tầm chiến lược phát triển phù hợp với thời kỳ Trong chế thị trường, doanh nghiệp bán hàng biết nhu cầu chi li khách hàng, đáp ứng mong đợi khách hàng Công tác nghiên cứu thị trường giúp công ty nắm bắt qui luật thị trường, khả phát triển thị trường thu nhập dân cư vùng, từ có kế hoạch tiêu thụ sản phẩm phù hợp với đặc điểm nhu cầu xã hội Tóm lại việc nghiên cứu nhu cầu thị trường có vai trò quan trọng góp phần trì mở rộng thị trường tiêu thụ công ty Kết công tác giúp cho doanh nghiệp có khả nắm bắt nhu cầu thị trường, xác định khả cầu hàng hóa thị trường để đáp ứng khung hàng hóa cách hợp lý từ tạo hội phát triển kinh doanh cho doanh nghiệp Footer Page 42 of 166 Header Page 43 of 166 II Biện pháp 2: Tăng cường biện pháp huy động vốn sử dụng vốn có hiệu Hiện nguồn vốn kinh doanh công ty có từ nguồn tạo công ty, chưa có đầu tư tổ chức kinh tế công ty chưa có sách huy động vốn thích hợp Vì vậy, công ty cần đẩy mạnh tìm kiếm vay từ nguồn vốn ưu đãi, vay tổ chức nước với lãi suất thấp Muốn vậy, công ty phải hoàn thành kế hoạch dự án đầu tư có chất lượng để trình bày với đối tác Ngoài ra, công ty cần có sách thu hút vốn tổ chức cá nhân công ty nhằm thực việc sản xuất kinh doanh sử dụng vốn có hiệu Bên cạnh công ty cần liên doanh, liên kết với tổ chức nước, tìm đối tác việc đầu tư, tạo điều kiện cho công ty kinh doanh phát triển có hiệu Như ông cha ta có câu: “Buôn tài không dài vốn” Việc huy động vốn sử dụng vốn có hiệu giúp công ty giảm chi phí hoạt động kinh doanh, tăng nhanh vòng quay vốn tạo khả tiêu thụ sản phẩm Công ty Trong chế thị trường, vốn kinh doanh với doanh nghiệp vấn đề sống để doanh nghiệp đứng vững phát triển Hiện nay, với tổng số vốn lưu động Công ty hạn hẹp làm ảnh hưởng đến việc tiêu thụ sản phẩm, dẫn đến việc ảnh hưởng khả sử dụng vốn Công ty Tham gia vào thị trường cạnh tranh, Công ty phải đương đầu với biến động phức tạp, phải có kế hoạch đối phó với khó khăn, tình xảy thị trường, thách thức đối thủ cạnh trạnh, biến đổi nhu cầu thị trường Muốn dành thắng lợi cạnh tranh, công ty phải cải tiến, đổi sản phẩm hàng hóa thời kỳ để trì mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm Tiền đề để Công ty thực vốn, việc làm cần thiết tưởng thực tầm tay lại khó khăn thiếu vốn, kinh phí hạn hẹp Sự thiếu vốn trình trạng xúc đa số doanh nghiệp nay, cách khác công ty cần có sách, biện pháp để huy động vốn sử dụng vốn cách có hiệu nhằm thu lợi nhuận cao cho Công ty Hiệu Footer Page 43 of 166 Header Page 44 of 166 việc huy động vốn sử dụng vốn có hiệu nâng cao tính kinh tế chủ động kinh doanh, giúp công ty phát huy tối đa khả cạnh tranh hàng hóa khả tiêu thụ sản phẩm, mạnh uy tín thị trường nhằm góp phần trì phát triển thị trường Công ty III.Biện pháp 3: Coi trọng công tác quản trị nhân công ty *Về cấu tổ chức Thành lập phận thị trường làm chân rết cho phòng kinh doanh Bộ phận có trách nhiệm tổ chức công tác xúc tiến thị trường, tổ chức khảo sát tổ chức, tổng hợp giới thiệu thông tin từ đối thủ cạnh tranh cho doanh nghiệp, tổ chức hội thảo, thúc đẩy hoạt động hỗ trợ bán hàng Nhìn chung công ty có cấu điều hành tương đối gọn nhẹ, tránh tình trạng cồng kềnh, phức tạp Nhưng hệ thống tổ chức chưa hợp lý, linh hoạt thiếu chặt chẽ, hoạt động phòng ban Công ty chưa đồng Do đó, công ty cần có kế hoạch điều chỉnh lại cho phòng ban hoạt động đạt hiệu tốt đồng thời hỗ trợ lẫn hoạt động kinh doanh để có đủ mạnh, tiềm nhằm cạnh tranh với đối thủ cạnh tranh Tổ chức công tác quản trị tốt, thúc đẩy công ty làm ăn có hiệu hơn, từ đẩy mạnh đầu tư kinh doanh sang nhiều lĩnh vực khác mà thị trường có nhu cầu doanh nghiệp để tạo thêm nguồn vốn cho Công ty xếp lại cấu tổ chức hợp lý, phù hợp với mô hình kinh doanh Công ty *Về tổ chức lao động Đây vấn đề cần quan tâm, công ty phải có kế hoạch chiến lược phát triển lâu dài nhằm xây dựng đội ngũ lao động mạnh chất lượng, đủ số lượng để đáp ứng đòi hỏi tình hình thị trường Hiện phần lớn đội ngũ cán lãnh đạo Công ty có trình độ Đại học Tuy nhiên yêu cầu chế thị trường với xu vận động không ngừng khoa học công nghệ cán lãnh đạo công ty phải thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao trình độ kiến thức kinh doanh, đào tạo đào tạo lại cán bộ, Footer Page 44 of 166 Header Page 45 of 166 trước hết đội ngũ tiếp thị, xúc tiến mở rộng thị trường, cán quản lý kỹ thuật để theo kịp với tình hình trở thành nhà quản trị gia giỏi Kiên thay cán thiếu lực, động, lười suy nghĩ, không giám mạnh dạn đầu tư thời gian sức lực làm chậm tiến độ phát triển công ty Còn phần đội ngũ nhân viên có lợi bề dày kinh nghiệp có phần hạn chế tính động, sáng tạo chế kinh tế thị trường Do đó, cần có kế hoạch đạo tạo đào tạo lại lao động, sử dụng hợp lý nguồn lao động như: Phân loại lực lượng lao động để giải hình thức đào tạo phù hợp ngắn hạn hay dài hạn Mặt khác, Công ty kết hợp với chế quản lý khuyến khích tạo điều kiện cho người lao động phát huy hết khả đồng thời Công ty cần có kế hoạch sách quy hoạch, đào tạo cán lãnh đạo có kế hoạch tuyển dụng lực lượng lao động trẻ, đào tạo quy chuyên sâu từ trường Đại học, Cao đẳng nhằm bổ sung vào lao động lành nghề Công ty Công tác phải thường xuyên theo dõi, làm tốt nhân tố hỗ trợ, bổ sung có hiệu cho biện pháp khác IV.Biện pháp 4: Nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa trì phát triển mặt hàng truyền thống 1.Nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa Ngày nay, với xu phát triển thời đại, lối sống người ngày đại nhu cầu người không đơn giản trước Cuộc sống người không đòi hỏi cách đơn giản có cơm ăn, áo mặc mà họ đòi hỏi phải có cơm ăn ngon hơn, áo mặc đẹp Họ không dễ dàng mua mà nhà sản xuất bán mà mua họ cần, họ cần phải đồng thời họ thích Bởi vì, muốn tiêu thụ sản phẩm hàng hóa điều kiện tiên hàng hóa việc đảm bảo chất lượng tiện lợi tiêu dùng phải độc đáo lạ phù hợp với lối sống đại, đủ sức hấp dẫn, đủ sức gây ấn tượng với khách hàng Chỉ có đáp ứng mong đợi khách hàng, thể đầy đủ ý nghĩa việc hướng tới lợi ích người tiêu dùng, công ty Trước đòi hỏi thị Footer Page 45 of 166 Header Page 46 of 166 trường, công ty muốn đứng vững cạnh tranh cần phải có biện pháp nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa như: Tăng cường công tác kiểm tra chất lượng hàng hóa từ khâu đầu đến khâu cuối -Tổ chức công tác cung cấp nguồn hàng đầu vào đầy đủ, kịp thời, đồng đảm bảo chất lượng, áp dụng chế độ khuyến khích vật chất chịu trách nhiệm hàng hóa tung thị trường tiêu thụ -Sử dụng hiệu sở vật chất kỹ thuật có -Tích cực đào tạo, sử dụng đội ngũ cán kỹ thuật, cán quản lý công nhân lành nghề -Ngoài việc tận dụng tối đa hội có ký kết hợp đồng nhập khẩu, đội ngũ kỹ thuật viên cần tích cực tìm kiếm nguồn hàng có chất lượng cao Bên cạnh đó, công ty cần phải đa dạng hóa mặt hàng kinh doanh nhằm đáp ứng đầy đủ nhu cầu khách hàng Như biết nhà tiêu dùng người định cuối việc tiêu thụ hàng hóa Do vậy, chất lượng hàng hóa điều kiện việc mở rộng thị trường Công ty phải bán hàng thật, chủng loại mà khách hàng cần đảm bảo chất lượng hàng bán để từ “khách nhớ nhà hàng” tiêu thụ nhiều hàng hóa Khi người tiêu dùng mua tức tin lựa chọn đắn Do vậy, tín nhiệm Công ty thể qua chất lượng hàng hóa bán chấp nhận khách hàng Vì vậy, để phù hợp với nhu cầu khó tính khách hàng giai đoạn toàn thể cán công nhân viên công ty phải cố gắng hoạt động kinh doanh hoạt động quản lý nhằm tạo khả thích ứng tốt với hoàn cảnh thị trường, nhạy bén trước biến cố xảy linh hoạt việc tạo lập kế hoạch kinh doanh Đồng thời công ty có biện pháp khuyến khích để nâng cao ý thức cán công nhân viên Footer Page 46 of 166 Header Page 47 of 166 Hiện giới Nhật Bản nước mà công nhân viên chức họ có ý thức tổ chức kỷ luật cao, làm việc tự giác, công việc - điều cần phải học tập họ Để làm việc lâu dài công ty cần phải giáo dục đào tạo nhân viên qua lớp, nâng cao ý thức tự giác công việc để người thấy trách nhiệm chất lượng hàng hóa bán thị trường tạo điều kiện cho công ty tăng doanh số, tiết kiệm vốn đầu tư, nâng cao khả thích ứng công ty kinh tế thị trường Như vậy, muốn giữ vững mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm công ty phải luôn đổi mới, nâng cao chất lượng mặt hàng ngày phù hợp với thị hiếu, yêu cầu người tiêu dùng 2.Duy trì phát triển mặt hàng truyền thống Hiện trì phát triển mặt hàng truyền thống : Cáp quang, Máy phát điện, Máy xúc mục tiêu hàng đầu Công ty cạnh tranh thị trường mặt hàng thiết bị chuyên dụng khốc liệt nên khả trì Công ty gặp nhiều khó khăn Các mặt hàng có giá trị cao, nên định mua hàng người tiêu dùng phải tham khảo cách kỹ lưỡng, xem xét cẩn thận để đưa định Vì vậy, yếu tố chất lượng giá người tiêu dùng đặc biệt quan tâm Do vậy, Công ty cần phải có chiến lược giá hợp lý để cạnh tranh với đối thủ khác Để trì, khôi phục phát triển mặt hàng truyền thống công ty cần phải có biện pháp như: -Tổ chức nghiên cứu thị trường mặt hàng -Có sách giá hợp lý, phù hợp với thời kỳ biến động thị trường -Giảm chi phí đến mức tối đa -Do phải cạnh tranh với mặt hàng nhập lậu nên công ty cần phải hạ giá thành sản phẩm Footer Page 47 of 166 Header Page 48 of 166 -Theo dõi tình hình biến động phát triển đối thủ cạnh tranh -Đầu tư vốn vào mặt hàng truyền thống để cạnh tranh thị trường -Tuy phân phối đặc điểm vùng khác nên công ty phải có sách để tăng thêm chi phí đảm bảo lợi nhuận Chính vậy, sách giá công ty phải áp dụng cách hợp lý vùng, khu vực có khuyến khích vật chất (thưởng suất, hoa hồng ) nhân viên bán hàng khách hàng, đồng thời kích thích nhu cầu khách hàng tiêu dùng mua hàng hóa Công ty Tóm lại, nâng cao chất lượng hàng hóa việc trì phát triển mặt hàng truyền thống Công ty định hướng chiến lược phát triển lâu dài cần thiết, công ty cần nhanh chóng thực tốt biện pháp Hiệu công tác mang lại nguồn thu, uy tín, chỗ đứng Công ty thị trường có cạnh tranh khốc liệt Có hoạt động kinh doanh công ty đạt kết tốt V.Biện pháp 5: Tăng cường thông tin quảng cáo hoạt động hỗ trợ xúc tiến bán hàng Tăng cường thông tin quảng cáo Thông tin quảng cáo hoạt động hỗ trợ xúc tiến bán hàng có tác dụng vô quan trọng việc kích thích gợi mở nhu cầu khách hàng, giúp cho cung cầu gặp Sự ý khách hàng đến sản phẩm hàng hóa để từ dẫn đến việc mua hàng hóa Do vậy, hiệu hoạt động quảng cáo xúc tiến bán hàng không thước đo đo xác Nếu chi phí cho quảng cáo để phục vụ cho chiến dịch quảng cáo tốt, tiếp cận tốt khách hàng mục tiêu chắn doanh số bán cao Vì vậy, công ty nên chọn vài hình thức quảng cáo cho phù hợp với kinh phí (đài, báo, ti vi ) để đưa thông tin hàng hóa công ty đến với người tiêu dùng nhiều nhất, gây ấn tượng nhiều Trong Footer Page 48 of 166 Header Page 49 of 166 nội dung quảng cáo phải hướng vào lợi ích tiêu dùng, mạnh công ty địa điểm cụ thể, phương thức toán, vận chuyển nhanh gọn, tiện lợi Trước tình hình nay, công ty cần có nhận thức đắn quảng cáo tác dụng quảng cáo Để phát huy vai trò quảng cáo cần phải tránh ý nghĩ cho hàng hóa thị trường tồn kho, chất lượng quảng cáo mà phải coi quảng cáo công cụ đắc lực phục vụ cho việc bán hàng trường hợp Từ công ty nên tăng cường đầu tư cho quảng cáo cách dành cho quảng cáo phần chi phí thích hợp không nhiều không công ty dành phần doanh thu nhỏ cho quảng cáo Chính thế, Công ty phải trì cách đặn, thường xuyên việc quảng cáo phương tiện thông tin đại chúng Để thành công việc quảng cáo nội dung quảng cáo phải thực hợp lý, lôi hấp dẫn nhiều khách hàng ý đến gây uy tín Công ty Do đó, Công ty tiêu thụ nhiều hàng hóa, doanh thu tăng lên năm Thông thường chương trình quảng cáo gây nhiều ý nhiều khó quên ti vi chương trình kẽ phim dù chi phí quảng cáo cao hiệu thu lớn 2.Tăng cường hoạt động hỗ trợ xúc tiến bán hàng Hoạt động xúc tiến bán hàng công cụ quan trọng thiếu Mục đích hoạt động xúc tiến nhằm lôi kéo khách hàng đến Công ty thông tin cho khách hàng hàng hóa Công ty Việc tiếp cận giúp Công ty tăng nhanh khối lượng hàng hóa bán đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ góp phần tối đa lợi nhuận cho Công ty Hoạt động xúc tiến bán hàng có tác dụng khơi dậy nhu cầu tiền đề khách hàng làm nảy sinh nhu cầu thúc đẩy định mua hàng khách hàng, giới thiệu cho khách hàng biết rõ ưu hàng hóa lạ đặc tính riêng hàng hóa Ngày nay, định mua số sản phẩm hàng hóa nhà tiêu dùng việc xác định giá cả, chất lượng hàng hóa, mẫu mã, chủng loại việc xác Footer Page 49 of 166 Header Page 50 of 166 định dịch vụ kèm theo (đặc biệt dịch vụ sau bán hàng) mà nhà kinh doanh thực có thích hợp không đóng vai trò quan trọng tiến trình mua sắm họ Một hàng hóa bán với nhiều dịch vụ kèm theo giá trị cao, nhà kinh doanh, doanh nghiệp không trọng để đến vấn đề bên sản phẩm, hàng hóa mà phải quan tâm đến yếu tố bên có tác dụng tới hoạt động tiêu thụ Do công ty kinh doanh mặt hàng chủ yếu thiết bị chuyên dụng nên cần phải ý đến dịch vụ như: Sửa chữa, lắp đặt, bảo hành, hướng dẫn người tiêu dùng, bảo quản hàng hóa -Tổ chức đội vận tải tốt nhằm tạo điều kiện giao hàng thuận tiện cho khách hàng mua hàng với khối lượng lớn -Đối với cửa hàng giới thiệu sản phẩm hàng hóa Công ty, cần phải có đặt hợp lý, mẫu mã trang trí đẹp, gây cảm giác thoải mái, tiện lợi cho khách hàng -Có kế hoạch đào tạo đội ngũ bán hàng có trình độ nghiệp vụ để hướng dẫn giới hiệu hàng hóa công ty với thái độ ân cần, niềm nở, đáp ứng đòi hỏi khách hàng hàng hóa công ty -Tạo mối quan hệ mật thiết với khách hàng khách hàng truyền thống ngày chặt chẽ tạo nhiều hội thu hút khách hàng (hoạt động có ý nghĩa quan trọng công tác tiêu thụ cạnh tranh hàng hóa công ty thị trường) -Tạo khả cạnh tranh uy tín Công ty thương trường Do vậy, muốn đạt lợi ích công ty cần quan tâm ý tới việc tổ chức hoạt động, dịch vụ kèm theo trước sau hoạt động bán hàng việc đào tạo cán công nhân thực công tác Tổ chức công tác tốt giúp cho Công ty có lợi phát triển, phát huy tính hữu ích sản phẩm đến đơn vị, tổ chức tiêu dùng, thông qua Công ty khắc phục điểm yếu qua công tác bán hàng Đặc biệt, Công ty phải thường xuyên tổ chức hội nghị khách hàng nhằm thu ý kiến góp ý khách hàng, từ rút kinh nghiệm cho thời kỳ kinh doanh Footer Page 50 of 166 Header Page 51 of 166 Tóm lại tăng cường thông tin quảng cáo hoạt động hỗ trợ xúc tiến bán hàng phải công ty kết hợp chặt chẽ, tác động qua lại lẫn từ tạo điều kiện làm vũ khí sắc bén để Công ty chiến thắng cạnh tranh VI.Một số kiến nghị cấp Thực trạng hoạt động kinh doanh công ty TNHH TESECO năm qua có nhiều biến đổi quan trọng mặt từ sở vật chất đến nhận thức tư không tránh khỏi khiếm khuyết Để tạo điều kiện cho hàng hóa Công ty có khả cạnh tranh với sản phẩm Công ty khác hàng nhập lậu, mở rộng thị trường tiêu thụ, Nhà nước cần phải thực nhiều biện pháp đồng để hỗ trợ khuyến kích phát triển doanh nghiệp kinh doanh thương mại - dịch vụ -Nhà nước cần phải thực luật thuế xuất nhập để chống hàng lậu thuế tràn vào làm lũng loạn thị trường có sách bảo trợ hàng hóa sản xuất nước -Nên dành khoản vốn lãi suất thấp cho vay dài hạn vào -5 năm đầu không tính lãi cho vay nguồn vốn ODA Tóm lại: Trong kinh tế thị trường muốn trì mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, công ty cần phải đáp ứng mong muốn đòi hỏi thị trường người tiêu dùng Thân mật, cởi mở tận tình chu đáo trình phục vụ khách hàng thứ nam châm thu hút khách hàng Bên cạnh công ty cần phải kết hợp giải pháp rút kinh nghiệm qua năm hoạt động kinh doanh mình, kinh doanh mặt hàng thích ứng với thị trường sách Nhà nước thực theo thứ tự ưu tiên biện pháp Muốn tồn đứng vững cạnh tranh khác công ty phải trì mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm Footer Page 51 of 166 Header Page 52 of 166 Kết luận Trong chế thị trường trì mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm nhiệm vụ sống doanh nghiệp nói chung Công ty TESECO nói riêng Duy trì mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm giúp cho công ty bù đắp chi phí tăng doanh thu từ tăng lợi nhuận kết cuối tăng thu nhập cho người lao động Điều mang lại hiệu xã hội lớn làm cho sống cải thiện, xã hội phát triển Qua thời gian thực tập Công ty TESECO với kiến thức học ghế nhà trường mà kết Chuyên đề tốt nghiệp này, em muốn đóng góp phần vào vấn đề mà Công ty quan tâm, trì mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm Danh mục tài liệu tham khảo Marketing QTKD - Trương Đình Chiến - PGS.PTS Tăng Văn Bền (NXB thống kê - 1998) Kinh tế trị học - Đại học Kinh Tế Quốc Dân (NXB giáo dục - 1998) “Chiến lược quản lý kinh doanh ” - lasseprephilippe – 1996 Tạp chí công nghiệp tài năm 2000 Maketing – Philipkotler (NXB – TK - 1997) Maketing quản lý kinh tế – Trương Đình Chiến – PSG.PTS Tăng Văn Bền (NXBTK - 1998) Footer Page 52 of 166 Header Page 53 of 166 Một số tài liệu báo cáo Công ty TESECO năm 2001,2002,2003 Footer Page 53 of 166 Header Page 54 of 166 Mục lục Lời mở đầu Phần I trì mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm nhân tố cần thiết để doanh nghiệp tồn phát triển I số quan điểm thị trường : Khái niệm thị trường Phân loại phân đoạn thị trường 2.1 Phân loại thị trường : 2.2 Phân đoạn thị trường: Vai trò chức thị trường: .8 3.1 Vai trò thị trường 3.2 Chức thị trường: 10 II vai trò việc trì mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp 11 Thế trì mở rộng thị trường sản phẩm 11 Duy trì mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm tất yếu khách quan doanh nghiệp 12 III nhân tố ảnh hưởng đến trì mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp 13 Quan hệ cung cầu - giá thị trường: 13 Nhịp độ phát triển ngành kinh tế quốc dân: 14 Sức cạnh tranh doanh nghiệp 14 Trình độ quản lý doanh nghiệp 15 Nhân tố kỹ thuật công nghệ 16 Phần II 17 Thực trạng giải pháp thực nhằm trì 17 mở rộng thị trường công ty teseco 17 I Quá trình hình thành phát triển công ty: 17 II Một số đặc điểm kinh tế kỹ thuật chủ yếu ảnh hưởng tới việc trì mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm Công ty 18 Footer Page 54 of 166 Header Page 55 of 166 1.Đặc điểm kinh doanh doanh nghiệp 18 Chức nhiệm vụ 18 3.Cơ cấu tổ chức máy Công ty : 19 Sơ đồ2: Bộ máy quản lý Công ty TESECO 19 Cơ sở vật chất kỹ thuật Công ty 20 Nguồn lao động 21 Nguồn cung ứng hàng hoá Công ty 22 Cơ cấu mặt hàng chủ yếu 23 III Tình hình chiếm lĩnh thị trường Công ty TESECO 24 1.Phân tích tình hình thực kế hoạch tiêu thụ sản phẩm thị trường Công ty 24 Phân tích tình hình trì mở rộng thị trường sản phẩm Công ty TESECO năm qua 28 Một số giải pháp nhằm trì mở rộng thị trường mà Công ty TESECO thực năm qua 33 3.1 Hạ gía thành sản phẩm 33 3.2 Nghiên cứu để tìm nguồn hàng hóa, sản phẩm mới: 34 3.3 Xác định vị trí chiến lược mặt hàng qua công tác tiêu thụ sản phẩm Công ty 34 IV Đánh giá chung tình hình thực công tác trì mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm Công ty TESECO 35 Những ưu điểm thị trường tiêu thụ sản phẩm Công ty 35 Những tồn việc tiêu thụ sản phẩm Công ty 36 Nguyên nhân dẫn đến tồn việc trì mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm công ty 37 3.1.Các nguyên nhân phía công ty 37 Phần III 39 Những biện pháp góp phần trì mở rộng thị trường 39 tiêu thụ sản phẩm công ty TNHH TESECO 39 I Biện pháp 1: Tăng cường công tác điều tra nghiên cứu thị truờng 40 II Biện pháp 2: Tăng cường biện pháp huy động vốn sử dụng vốn có hiệu 45 III.Biện pháp 3: Coi trọng công tác quản trị nhân công ty 46 Footer Page 55 of 166 Header Page 56 of 166 IV.Biện pháp 4: Nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa trì phát triển mặt hàng truyền thống 47 V.Biện pháp 5: Tăng cường thông tin quảng cáo hoạt động hỗ trợ xúc tiến bán hàng 50 VI.Một số kiến nghị cấp 53 Kết luận 54 Danh mục tài liệu tham khảo 54 Footer Page 56 of 166 ... triển Phần II : Thực trạng giải pháp thực nhằm trì mở rộng thị trường Công ty TESECO Phần III : Những biện pháp góp phần trì mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm Công ty TESECO Phần I trì mở rộng. .. vào kinh doanh Đến lượt kỹ thuật lại góp phần vào việc đẩy nhanh tốc độ tiêu thụ sản phẩm, trì mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm III nhân tố ảnh hưởng đến trì mở rộng thị trường tiêu thụ sản. .. vai trò việc trì mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp Thế trì mở rộng thị trường sản phẩm Duy trì mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm việc trì mở rộng nơi trao đổi, mua bán hàng hoá
- Xem thêm -

Xem thêm: Những biện pháp cơ bản góp phần duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm ở Công ty TNHH TESECO, Những biện pháp cơ bản góp phần duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm ở Công ty TNHH TESECO, Những biện pháp cơ bản góp phần duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm ở Công ty TNHH TESECO

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn