Luận văn Thạc sỹ Giáo dục học Đề xuất một số giải pháp liên kết đào tạo nghề giữa trường cao đẳng nghề thành phố Hồ Chí Minh với doanh nghiệp nhằm nâng cao chất lượng dạy nghề

117 207 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/03/2017, 06:59

Header Page of 16 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ TẠ THỊ THU PHƯƠNG ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP LIÊN KẾT ĐÀO TẠO NGHỀ GIỮA TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VỚI DOANH NGHIỆP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY NGHỀ NGÀNH: GIÁO DỤC HỌC – 601401 Hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN TRẦN NGHĨA Tp Hồ Chí Minh, tháng 10/2013 Footer Page of 16 Header Page of 16 LÝ LỊCH CÁ NHÂN I LÝ LỊCH SƠ LƯỢC: Họ & tên: TẠ THỊ THU PHƯƠNG Giới tính: NỮ Ngày, tháng, năm sinh: 25/12/1988 Nơi sinh: ĐỒNG NAI Quê quán: VĨNH PHÚC Dân tộc: KINH Địa liên lạc: E/355 – KP5 – P LONG BÌNH – BIÊN HÒA – ĐỒNG NAI E-mail: tatthuphuong@gmail.com II QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO: Cao đẳng chuyên nghiệp: Hệ đào tạo: Cao đẳng quy Thời gian đào tạo từ 2006 đến 2009 Nơi học: Đại học Sư phạm kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh Ngành học: Công nghệ May Đại học: Hệ đào tạo: Đại học quy Thời gian đào tạo từ 2009 đến 2011 Nơi học: Đại học Sư phạm kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh Ngành học: Công nghệ May Footer Page of 16 Header Page of 16 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan công trình nghiên cứu Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố công trình khác Tp Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng năm 2013 Tạ Thị Thu Phương ii Footer Page of 16 Header Page of 16 LỜI CẢM TẠ Trong trình thực đề tài, người nghiên cứu nhận nhiều giúp đỡ, bảo, hướng dẫn tận tình thầy cô Viện Sư phạm kỹ thuật trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Tp Hồ Chí Minh, thầy cô trường Cao đẳng nghề Tp Hồ Chí Minh doanh nghiệp hợp tác tận tình giúp đỡ Người nghiên cứu xin gửi lời cám ơn chân thành đến: TS Nguyễn Trần Nghĩa, Hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề Tp Hồ Chí Minh cán hướng dẫn khoa học nhiệt tình giúp đỡ hướng dẫn người nghiên cứu suốt trình thực đề tài Quý thầy cô Viện Sư phạm kỹ thuật trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp Hồ Chí Minh Ban giám hiệu thầy cô trường Cao đẳng nghề Tp Hồ Chí Minh tận tình giúp đỡ hỗ trợ người nghiên cứu suốt trình thực đề tài Ban lãnh đạo cán quản lý doanh nghiệp hợp tác tận tình giúp đỡ người nghiên cứu thực đề tài Xin chân thành cám ơn iii Footer Page of 16 Header Page of 16 TÓM TẮT Với xu hội nhập để tăng sức cạnh tranh, mở rộng thị trường yêu cầu tất yếu doanh nghiệp phải đầu tư công nghệ, trang thiết bị đại điều đặc biệt quan trọng phải nâng cao chất lượng lực lượng lao động, phải có đội ngũ lao động, công nhân kỹ thuật lành nghề đáp ứng kịp thời yêu cầu phát triển doanh nghiệp Xuất phát từ yêu cầu đó, công tác đào tạo nghề đóng vai trò quan trọng việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp Trong năm qua, quan tâm đảng, nhà nước, đạo phủ cố gắng cấp, ngành mà công tác đào tạo nghề bước đổi phát triển đáp ứng tốt nhu cầu nhân lực kỹ thuật trực tiếp phục vụ phát triển kinh tế- xã hội Tại trường Cao đẳng nghề Tp Hồ Chí Minh việc dạy nghề bước phát triển với mô hình dạy nghề linh hoạt nhằm gắn đào tạo với sử dụng lao động theo nhu cầu thị trường phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng, địa phương Trên sở đó, đề tài nghiên cứu đề xuất số giải pháp liên kết đào tạo nghề trường Cao đẳng Nghề Tp Hồ Chí Minh với doanh nghiệp nhằm nâng cao chất lượng dạy nghề Đề tài luận văn thực nội dung sau: Nghiên cứu sở lý luận thực tiễn liên kết đào tạo nghề nhà trường với doanh nghiệp Khảo sát thực trạng liên kết đào tạo trường Cao đẳng nghề Tp Hồ Chí Minh với doanh nghiệp số nội dung: nội dung chương trình đào tạo, đội ngũ cán quản lý giáo viên, sở vật chất, tuyển sinh giải việc làm, trao đổi cung cấp thông tin nhà trường với doanh nghiệp Qua kết khảo sát nghiên cứu, người nghiên cứu đề xuất số giải pháp liên kết đào tạo nghề trường Cao đẳng Nghề Tp Hồ Chí Minh với doanh nghiệp nhằm nâng cao chất lượng dạy nghề Trong phần kết luận, người nghiên cứu trình bày kết luận chung, hướng phát triển đề tài, qua đề xuất số kiến nghị liên kết đào tạo nghề nhà trường với doanh nghiệp trường Cao đẳng nghề Tp Hồ Chí Minh iv Footer Page of 16 Header Page of 16 ABSTRACT Business world is changing faster To maintain an ongoing business, we need to be up to date with the latest technologies Therefor, it is important to train and teach students usable knowledge, so they will be ready for jobs after graduation Within the past years, having the support from the government, the quality of education has been improved for educators to continue with helping future students to get them ready by the time they finish with their studies Thanks to that, at Ho Chi Minh City vocational college, the college system has been able to provide the best quality of education that meets all the requirements To further advance in Vocational Education – Industry cooperation, I have come up with this project This project has done research contents are as follows: Study theoretical basic and practice of Vocational Education – Industry cooperation Survey reality of Ho Chi Minh City vocational college – Industry cooperation such as: programs, manageral and teaching staffs, facilities and training equipment, admission and jobs, school – industry cooperation in terms of information After a process of survey, analysis and evaluation, researcher has proposed some solution to improve the collaboration Ho Chi Minh City vocational college with enterprises In the conclusion: argued direction for subject development, researcher has contributed some proposals through studying process and the reality at Ho Chi Minh City vocational college v Footer Page of 16 Header Page of 16 MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU Lý lựa chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu Khách thể nghiên cứu Giả thuyết nghiên cứu Nhiệm vụ nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Giới hạn phạm vi nghiên cứu Cấu trúc luận văn PHẦN NỘI DUNG Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ LIÊN KẾT ĐÀO TẠO NGHỀ 1.1 Tổng quan vấn đề nghiên cứu 1.1.1 Tình hình liên kết đào tạo nhà trường với doanh nghiệp 1.1.2 Một số đề tài nghiên cứu có liên quan đến luận văn 1.2 Một số khái niệm 1.2.1 Đào tạo 1.2.2 Đào tạo nghề 1.2.3 Liên kết 10 1.2.4 Liên kết đào tạo nghề 10 1.3 Vai trò việc liên kết đào tạo Nhà trường Doanh nghiệp 10 1.4 Nội dung liên kết đào tạo Nhà trường Doanh nghiệp 12 1.5 Cơ sở thực tiễn số mô hình liên kết đào tạo giới 13 Chương 2: THỰC TRẠNG LIÊN KẾT ĐÀO TẠO GIỮA TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VỚI DOANH NGHIỆP 22 2.1 Giới thiệu trường Cao đẳng nghề thành phố Hồ Chí Minh 22 THÔNG TIN KHÁI QUÁT VỀ LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN VÀ THÀNH TÍCH NỔI BẬT CỦA TRƯỜNG 23 vi Footer Page of 16 Header Page of 16 2.2 Khảo sát thực trạng liên kết trường Cao đẳng Nghề Tp Hồ Chí Minh với doanh nghiệp 26 2.2.1 Mục tiêu khảo sát 26 2.2.2 Nội dung khảo sát 26 2.2.3 Lựa chọn công cụ thiết kế phiếu khảo sát 26 2.2.4 Mô tả trình khảo sát 27 2.2.5 Phạm vi khảo sát 27 2.2.6 Kết khảo sát 27 2.3 Phân tích kết khảo sát đưa nhận định 28 2.3.1 Mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo 28 2.3.2 Giáo viên 32 2.3.3 Cơ sở vật chất 33 2.3.4 Tuyển sinh giải việc làm sau tốt nghiệp 35 2.3.5 Về việc trao đổi cung cấp thông tin trường Cao đẳng nghề Tp Hồ Chí Minh với doanh nghiệp 37 2.3.6 Hiệu mối liên kết trường Cao đẳng nghề HCM với doanh nghiệp 39 2.4 Đánh giá thực trạng việc liên kết trường Cao đẳng nghề Tp Hồ Chí Minh với doanh nghiệp 45 2.4.1 Mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo 45 2.4.2 Đội ngũ giáo viên 45 2.4.3 Cơ sở vật chất 46 2.4.4 Tuyển sinh giải việc làm 46 2.4.5 Đánh giá kết học tập 47 2.5 Kiểm chứng tính thực tiễn tính khoa học kết khảo sát 48 TÓM TẮT CHƯƠNG II 50 Chương 3: ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP LIÊN KẾT ĐÀO TẠO NGHỀ GIỮA TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VỚI DOANH NGHIỆP 51 vii Footer Page of 16 Header Page of 16 3.1 Đề xuất giải pháp nâng cao tính hiệu liên kết đào tạo trường Cao đẳng nghề Tp Hồ Chí Minh với doanh nghiệp 51 3.1.1 Xây dựng nội dung chương trình đáp ứng yêu cầu doanh nghiệp 51 3.1.2 Phát triển giáo viên 56 3.1.3 Xây dựng sở vật chất 59 3.1.4 Đánh giá kết học nghề 62 3.1.5 Tuyển sinh 63 3.1.6 Việc làm sau tốt nghiệp 65 3.1.7 Thành lập phận quan hệ doanh nghiệp 67 3.1.8 Chủ trương sách nhà trường 70 3.2 Kiểm chứng tính logic, cấp thiết khả thi giải pháp 72 TÓM TẮT CHƯƠNG III 78 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 79 TÀI LIỆU THAM KHẢO 81 PHỤ LỤC 84 viii Footer Page of 16 Header Page 10 of 16 DANH SÁCH CÁC BẢNG BẢNG TRANG Bảng 2.1 Kiểm chứng kết khảo sát thực trạng liên kết đào tạo nghề trường Cao đẳng nghề Tp Hồ Chí Minh với doanh nghiệp 48 Bảng 3.1 Đánh giá chuyên gia giải pháp liên kết đào tạo nghề trường Cao đẳng nghề Tp HCM với doanh nghiệp 75 ix Footer Page 10 of 16 Header Page 103 of 16 Phụ lục PHIẾU XIN Ý KIẾN CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ GIÁO VIÊN Về liên kết Cơ sở dạy nghề với Doanh nghiệp Xin quý Ông/ Bà cho biết ý kiến thực trạng mối liên kết đào tạo, hợp tác trường Cao đẳng nghề Tp HCM với doanh nghiệp đào tạo nhân lực có trình độ cao đẳng nghề trung cấp nghề Ông/ Bà vui lòng trả lời câu hỏi cách đánh dấu ( x ) vào ô phù hợp viết thêm ý kiến riêng Ông/ Bà vào chỗ trống (…) Xin trân trọng cám ơn Ông/Bà! Câu 1: Ý kiến Ông/ Bà mức độ hiệu mối liên kết, hợp tác nhà trường với sở sử dụng lao động (gọi chung doanh nghiệp – DN) trình độ cao đẳng nghề, trung cấp nghề - Không hiệu quả; - Hiệu thấp; - Hiệu quả; - Rất hiệu Mức độ quan hệ STT Các nội dung liên kết Chưa có Nhà trường nhận thông tin phản hồi từ DN lực chuyên môn, phẩm chất đội ngũ lao động làm việc doanh nghiệp Footer Page 103 of 16 Nhà trường DN tổ chức hội nghị việc 91 Đôi Thường xuyên Hiệu liên kết Header Page 104 of 16 làm Kí hợp đồng đào tạo, bồi dưỡng cho công nhân doanh nghiệp Kí hợp đồng cung ứng lao động cho DN Nhà trường mời cán quản lý cán kĩ thuật doanh nghiệp tham dự hội thảo nâng cao chất lượng hiệu đào tạo Nhà trường nhận thông tin từ doanh nghiệp đề xuất, kiến nghị điều chỉnh chương trình đào tạo DN tạo điều kiện địa điểm cho sinh viên thực tập xí nghiệp Liên kết đào tạo thực hành doanh nghiệp Tổ chức cho giáo viên, sinh viên, cán quản lí nhà trường tham quan thực tế kĩ thuật công nghệ tổ chức sản xuất doanh nghiệp 10 Cấp học bổng cho sinh viên học tập trường 11 DN Hỗ trợ trang thiết bị cho nhà trường 12 DN tiếp nhận sinh viên tốt nghiệp vào làm doanh nghiệp 13 Hợp tác nhà nhà trường doanh nghiệp nghiên cứu khoa học (cùng làm tài trợ) 14 Footer Page 104 of 16 Nhà trường tổ chức khảo sát nhu cầu 92 Header Page 105 of 16 tuyển dụng doanh nghiệp Phối hợp với DN đào tạo, chuyển 15 giao công nghệ cho giáo viên nhà trường Các hoạt động phối hợp khác ( có 16 xin ghi cụ thể) Câu 2: Nếu trường cao đẳng nghề Tp HCM có mối quan hệ với DN nêu câu 1, xin Ông/ Bà cho biết việc thực mối quan hệ nào?  Thông qua trung tâm tư vấn giới thiệu việc làm  Thông qua quan điều phối chung hiệp hội nghề nghiệp  Trường cao đẳng nghề Tp HCM chủ động quan hệ  Doanh nghiệp chủ động quan hệ Cách khác (xin nêu cụ thể): Câu 3: Ý kiến Ông/ Bà mức độ phù hợp mục tiêu nội dung đào tạo nghề trình độ cao đẳng nghề trung cấp nghề nhà trường có phù hợp với yêu cầu doanh nghiệp sử dụng lao động hay không? ( Các mức độ từ thấp đến cao - Không phù hợp; 2- Ít phù hợp; 3- Tương đối phù hợp; – Phù hợp; - Rất phù hợp) STT Footer Page 105 of 16 Các nội dung học tập 93 Mức độ phù hợp Header Page 106 of 16 Về kiến thức: - Cao đẳng nghề - Trung cấp nghề Về kỹ năng, tay nghề: - Cao đẳng nghề - Trung cấp nghề Về thái độ, tác phong: - Cao đẳng nghề - Trung cấp nghề Câu 4: Ý kiến Ông/ Bà tay nghề đào tạo trình độ cao đẳng nghề, trung cấp nghề nhà trường với yêu cầu sản xuất doanh nghiệp (Các mức độ từ thấp đến cao – Yếu; – Trung bình; – Khá; – Tốt; – Xuất sắc) Chất lượng đào tạo so STT Các ngành đào tạo cao đẳng, trung cấp ( ngành với yêu cầu doanh điện tử ngành khí chế tạo máy) nghiệp 1 Về kiến thức: - Cao đẳng nghề - Trung cấp nghề Về kỹ năng, tay nghề: - Cao đẳng nghề - Trung cấp nghề Về thái độ, tác phong: - Footer Page 106 of 16 Cao đẳng nghề 94 Header Page 107 of 16 - Trung cấp nghề Câu 5: Ý kiến Ông/ Bà thời lượng học lí thuyết thực hành chương trình đào tạo nghề trình độ cao đẳng nghề trung cấp nghề (trong lĩnh vực nghề điện tử công nghiệp khí chế tạo máy) Nhẹ Thời lượng học lý thuyết thực hành trình độ cao đẳng nghề Thời lượng học lý thuyết thực hành trình độ cao đẳng nghề Phù hợp Nặng Lý thuyết Thực hành Lý thuyết Thực hành Câu 6: Theo nhận định Ông/ Bà số lượng đội ngũ giáo viên hữu giảng dạy Khoa/bộ môn nhà trường phạm vi quản lý ông bà phối hợp công tác nào? Số lượng giáo viên hữu so với nhu cầu Đủ Thiểu Thừa Câu 7: Thực trạng sở vật chất, trang thiết bị dạy nghề nhà trường phạm vi quản lý Ông/ Bà phối hợp công tác nào? S T T Footer Page 107 of 16 Mức độ đầy đủ Mức độ Mức độ đại Cơ sở vật chất trang thiết bị Thiếu Tương Đầy đối đủ đủ 95 Cũ Tương đối Mới Lạc hậu Tương đối Hiện đại Header Page 108 of 16 đại Phòng học lý thuyết Xưởng thực hành Thư viện, sách, giáo trình, tài liệu khác Các phương tiện đồ dung dạy học lớp Các thiết bị thực hành Xin chân thành cám ơn hợp tác Ông/Bà! Footer Page 108 of 16 96 Header Page 109 of 16 Phụ lục PHIẾU XIN Ý KIẾN DOANH NGHIỆP Về liên kết Doanh nghiệp với sở dạy nghề Xin quý Ông/ Bà đánh giá thực trạng đội ngũ lao động doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý Ông/ Bà; mối liên kết Doanh nghiệp với trường Cao đẳng nghề HCM đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao đẳng nghề trung cấp nghề Ông/ Bà vui lòng trả lời câu hỏi cách đánh dấu (x) vào ô phù hợp viết thêm ý kiến riêng Ông/ Bà vào chỗ trống (…) Xin trân trọng cám ơn Ông/Bà! Câu 1: Thông tin doanh nghiệp Tên doanh nghiệp: Điện thoại: email: Website: Địa chỉ: Loại hình doanh nghiệp:  Nhà nước  Trách nhiệm hữu hạn  Có vốn đầu tư nước  Tư nhân  Cổ phần  Khác ( xin nêu rõ): Ngành nghề sản xuất kinh doanh Câu 2: Xin Ông/ Bà cho biết thực trạng mức độ hiệu quan hệ trường cao đẳng nghề Tp HCM với doanh nghiệp nơi ông bà công tác - Không hiệu quả; - Hiệu thấp; - Hiệu quả; - Rất hiệu Footer Page 109 of 16 97 Header Page 110 of 16 Mức độ quan hệ STT Các nội dung hình thức quan hệ Trao đổi cung cấp thông tin đào tạo trường nhu cầu nhân lực doanh nghiệp Kí hợp đồng đào tạo, bồi dưỡng cho lao động có doanh nghiệp Kí hợp đồng cung ứng lao động cho DN Kí hợp đồng liên kết đào tạo thực hành DN DN tạo điều kiện địa điểm cho sinh viên thực tập xí nghiệp DN hỗ trợ sở vật chất trang thiết bị cho nhà trường DN hỗ trợ học bổng cho sinh viên học tập trường Hợp tác nhà nhà trường doanh nghiệp nghiên cứu khoa học (cùng làm tài trợ) DN tiếp nhận sinh viên tốt nghiệp trường cao đẳng nghề Tp HCM vào làm DN 10 Phản hồi từ doanh nghiệp tới trường cao đẳng nghề Tp HCM lực chuyên môn, phẩm chất đội ngũ lao động trình độ cao đẳng, trung cấp làm việc DN Footer Page 110 of 16 98 Chưa Đôi Thường có xuyên Hiệu liên kết Header Page 111 of 16 Phản hồi từ doanh nghiệp tới trường cao 11 đẳng nghề Tp HCM đề xuất, kiến nghị điều chỉnh chương trình đào tạo DN nhà trường tổ chức hội nghị 12 việc làm Liên kết với trường cao đẳng nghề Tp 13 HCM đào tạo thực hành doanh nghiệp Phối hợp với trường cao đẳng nghề Tp 14 HCM đào tạo, chuyển giao công nghệ cho giáo viên nhà trường Các hoạt động phối hợp khác ( có 15 xin ghi cụ thể) Câu 3: Nếu doanh nghiệp nơi Ông/Bà công tác có mối quan hệ với trường cao đẳng nghề Tp HCM nêu câu 2, xin Ông/ Bà cho biết việc thực mối quan hệ nào?  Thông qua trung tâm tư vấn giới thiệu việc làm  Thông qua quan điều phối chung hiệp hội nghề nghiệp  Trường cao đẳng nghề Tp HCM chủ động quan hệ  Doanh nghiệp chủ động quan hệ Cách khác (xin nêu cụ thể): Footer Page 111 of 16 99 Header Page 112 of 16 Câu 4: Phương thức tuyển dụng doanh nghiệp thực nào?  Đăng báo, phương tiện thông tin đại chúng  Thông qua trung tâm giới thiệu việc làm  Thông qua sở dạy nghề  Thông qua quan quản lí lao động nhà nước (sở lao động…) Cách khác (xin nêu cụ thể): Câu 5: Doanh nghiệp Ông/Bà có phận phụ trách đào tạo bồi dưỡng tay nghề cho công nhân không?  Có  Không Nếu có, hình thức tổ chức quản lí nào?  Tổ chức theo khóa tập trung, hội thảo chuyên đề doanh nghiệp  Gửi đến sở đào tạo nghề để bồi dưỡng theo đặt hàng doanh nghiệp Câu 6: Xin Ông/Bà cho biết ý kiến thực trạng số lượng lao động làm việc doanh nghiệp phạm vi quản lí Ông/Bà STT Các lĩnh vực nghề có lực lượng lao động trình độ cao đẳng nghề, trung cấp nghề Nghề thuộc lĩnh vực công nghệ kĩ thuật khí Nghề thuộc lĩnh vực Cao đẳng nghề Trung cấp nghề Cao đẳng nghề công nghệ kĩ thuật Trung cấp nghề điện tử Footer Page 112 of 16 100 Thực trạng số lượng Thiếu Đủ Thừa Header Page 113 of 16 Câu 7: Xin Ông/Bà cho biết ý kiến khả đáp ứng yêu cầu công việc lao động trường cao đẳng nghề Tp HCM làm việc doanh nghiệp nơi Ông/ Bà công tác so với yêu cầu sản xuất kinh doanh Chất lượng đào tạo so với yêu cầu STT Chất lượng nhân lực trình độ cao đẳng doanh nghiệp nghề, trung cấp nghề Yếu - Trung Kém Về kiến thức: - Cao đẳng nghề - Trung cấp nghề Về kỹ năng, tay nghề: - Cao đẳng nghề - Trung cấp nghề Về thái độ, tác phong: - Cao đẳng nghề - Trung cấp nghề Xin chân thành cám ơn hợp tác Ông/Bà! Footer Page 113 of 16 101 bình Khá Tốt Header Page 114 of 16 Phụ lục PHIẾU KHẢO NGHIỆM, LẤY Ý KIẾN CHUYÊN GIA Về tính khoa học thực tiễn kết khảo sát Kính gửi Ông/ Bà: Kính mong Ông/ Bà cho ý kiến kết khảo sát liên kết trường cao đẳng nghề Tp HCM với doanh nghiệp theo tiêu chí tính khoa học tính thực tiễn Ông/ Bà vui lòng trả lời câu hỏi cách đánh dấu (x) vào ô phù hợp viết thêm ý kiến riêng Ông/Bà vào chỗ trống (…) – Không rõ; – Không có tính khoa học, thực tiễn; – Ít có tính khoa học thực tiễn; – Tương đối có tính khoa học thực tiễn; –Có tính khoa học thực tiễn cao STT Nội dung khảo sát Tính khoa học Về việc cung cấp thông tin trường Cao đẳng nghề Tp HCM với doanh nghiệp Về việc tuyển sinh giải việc làm cho sinh viên Footer Page 114 of 16 Về việc liên kết xây 102 Tính thực tiễn 5 Header Page 115 of 16 dựng mục tiêu, chương trình đào tạo vấn đề liên kết đào tạo thực hành xí nghiệp cho sinh viên việc liên kết, hỗ trợ giáo viên, sinh viên nhà trường đào tạo nghề Đánh giá doanh nghiệp, cán quản lý giáo viên mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo nghề điện tử công nghiệp cắt gọt kim loại so với yêu cầu doanh nghiệp sử dụng lao động Hiệu mối liên kết Ông/Bà chỉnh sửa trực tiếp nội dung biện pháp tài liệu gửi kèm phiếu (Xin đính kèm kết khảo sát, đánh giá thực trạng số giải pháp liên kết đào tạo nghề trường cao đẳng nghề Tp HCM với doanh nghiệp người nghiên cứu nhằm nâng cao chất lượng dạy nghề) Xin chân thành cám ơn giúp đỡ quý Ông / Bà Footer Page 115 of 16 103 Header Page 116 of 16 Phụ lục PHIẾU KHẢO NGHIỆM Ý KIẾN CHUYÊN GIA Về tính cấp thiết, logic khả thi giải pháp liên kết đào tạo Kính gửi Thầy/Cô: Kính mong Thầy/ Cô cho ý kiến giải pháp liên kết đào tạo nghề trường Cao đẳng nghề Tp HCM với doanh nghiệp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo theo tiêu chí: tính logic, tính cấp thiết, tính khả thi Thầy/ Cô vui lòng trả lời câu hỏi cách đánh dấu (x) vào ô phù hợp viết thêm ý kiến riêng Thầy/ Cô vào chỗ trống (…) – Không rõ; – Không có tính cấp thiết, logic khả thi; – Tương đối có tính cấp thiết, logic khả thi; – Hoàn toàn có tính cấp thiết, logic khả thi STT Nội dung biện pháp Tính logic Xây dựng nội dung chương trình đáp ứng yêu cầu doanh nghiệp Phát triển giáo viên Xây dựng sở vật chất Footer Page 116 of 16 Chủ trương sách nhà trường Tăng cường công tác quản 104 Tính cấp thiết Tính khả thi 1 4 Header Page 117 of 16 lí Đánh giá Phát triển hệ thống thông tin Ngoài biện pháp nêu trên, Thầy/Cô thấy cần bổ sung thêm biện pháp nào? Thầy/ Cô chỉnh sửa trực tiếp nội dung biện pháp tài liệu gửi kèm phiếu ( Xin đính kèm kết khảo sát, đánh giá thực trạng số giải pháp liên kết đào tạo nghề trường cao đẳng nghề Tp HCM với doanh nghiệp người nghiên cứu nhằm nâng cao chất lượng dạy nghề) Xin chân thành cám ơn giúp đỡ quý Thầy/Cô Footer Page 117 of 16 105 ... giải pháp liên kết đào tạo nghề trường Cao đẳng nghề thành phố Hồ Chí Minh với doanh nghiệp nhằm nâng cao chất lượng dạy nghề Mục tiêu nghiên cứu Đề xuất số giải pháp liên kết đào tạo nghề đáp... liên kết đào tạo nghề Chương 2: Thực trạng liên kết đào tạo trường Cao đẳng nghề Tp Hồ Chí Minh với doanh nghiệp Chương 3: Đề xuất số giải pháp liên kết đào tạo nghề trường Cao đẳng Nghề Tp Hồ Chí. .. phương Trên sở đó, đề tài nghiên cứu đề xuất số giải pháp liên kết đào tạo nghề trường Cao đẳng Nghề Tp Hồ Chí Minh với doanh nghiệp nhằm nâng cao chất lượng dạy nghề Đề tài luận văn thực nội dung
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn Thạc sỹ Giáo dục học Đề xuất một số giải pháp liên kết đào tạo nghề giữa trường cao đẳng nghề thành phố Hồ Chí Minh với doanh nghiệp nhằm nâng cao chất lượng dạy nghề, Luận văn Thạc sỹ Giáo dục học Đề xuất một số giải pháp liên kết đào tạo nghề giữa trường cao đẳng nghề thành phố Hồ Chí Minh với doanh nghiệp nhằm nâng cao chất lượng dạy nghề, Luận văn Thạc sỹ Giáo dục học Đề xuất một số giải pháp liên kết đào tạo nghề giữa trường cao đẳng nghề thành phố Hồ Chí Minh với doanh nghiệp nhằm nâng cao chất lượng dạy nghề

Từ khóa liên quan