“Biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động giao nhận hàng hóa nhập khẩu của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại vận tải QT”

89 3,218 27
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/03/2017, 08:05

Tìm hiểu quy trình các bước để giao nhận hàng hóa nói chung, các giấy tờ thủ tục cần thiết để tiến hành giao nhận một lô hàng. Từ đó, đề xuất ra các biện pháp nhằm thúc đẩy và nâng cao hiệu quả hoạt động giao nhận hàng hóa nhập khẩu. DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nguyên văn B/L Bill of Lading CP Chi phí DT Doanh thu D/O Delivery Order KD Kinh doanh LĐ Lao động LN Lợi nhuận NK Nhập NSLĐ Năng suất lao động TNHH Trách nhiệm hữu hạn XNK Xuất nhập DANH MỤC BẢNG Số bảng Tên bảng Bảng 1.1 Kết giao nhận hàng nhập theo thời gian Bảng 1.2 Kết giao nhận hàng nhập theo mặt hàng Bảng 1.3 Kết giao nhận hàng nhập theo nguồn hàng Bảng 1.4 Kết giao nhận hàng nhập theo tiến độ Bảng 2.1 Cơ cấu lao động công ty giai đoạn 2014- 2015 Bảng 2.2 Cơ cấu tài sản công ty giai đoạn 2013- 2015 Bảng 2.3 Cơ cấu nguồn vốn công ty giai đoạn 2014- 2015 Bảng 2.4 Bảng 2.5 Bảng 2.6 Bảng 2.7 Bảng 2.8 Một số kết kinh doanh công ty giai đoạn 2013- 2015 Kết giao nhận nhập theo thời gian giai đoạn 2013- 2015 Kết giao nhận nhập theo mặt hàng giai đoạn 2013- 2015 Kết giao nhận nhập theo nguồn hàng giai đoạn 2013- 205 Kết giao nhận nhập theo tiến độ giai đoạn 2013- 2015 Bảng 2.9 Chỉ tiêu doanh thu giao nhận hàng nhập Bảng 2.10 Chỉ tiêu chi phí giao nhận hàng hóa nhập Bảng 2.11 Hiệu sử dụng lao động Bảng 2.12 Chỉ tiêu vốn kinh doanh giao nhận hàng hóa nhập Số trang DANH MỤC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ Số Tên Biểu đồ 2.1 Kết giao nhận nhập theo thời gian giai đoạn 2013- 2015 Biểu đồ 2.2 Kết giao nhận nhập theo mặt hàng giai đoạn 2013- 2015 Biểu đồ 2.3 Kết giao nhận nhập theo nguồn hàng giai đoạn 2013- 205 Biểu đồ 2.4 Kết giao nhận nhập theo tiến độ giai đoạn 2013- 2015 Sơ đồ 1.1 Sơ đồ tổng quát đối quy trình giao nhận hàng nhập Sơ đồ 2.1 Tổ chức máy công ty Sơ đồ 2.2 Quy trình giao nhận hàng nhập công ty Số trang LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong xu nước ta bước hội nhập vào mậu dịch tự khu vực (AFTA, APEC) mậu dịch giới (WTO), kinh tế đối ngoại đóng vai trò ngày quan trọng tăng trưởng phát triển kinh tế Do đó, việc nhận thức đầy đủ xu thời đại ngày đặt chiến lược kinh tế xu có ý nghĩa to lớn, chí có tính chất định nước ta Kể từ đại hội VI (12/1986) sách mở rộng kinh tế đối ngoại hợp tác kinh tế riêng đa phát triển ngày cao, phát huy sức mạnh vốn có nề kinh tế quốc gia Với sách hội nhập vào kinh tế giới tạo nhiều hội cho dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập Việt Nam phát triển Việc gia nhập WTO giúp cho hàng hóa dịch vụ ta hưởng đối xử bình đẳng tiếp cận thị trường nước thành viên lại WTO, sản phẩm dịch vụ ngành giao nhận vận tải không nằm quy luật Việt Nam lại thành viên ASEAN, ngành giao nhận vận tải có điều kiện thuận lợi mở rộng thị phần sang nước khu vực Đông Nam Á khai thác thị trường vận tải đầy tiềm khu vực mà tự mậu dịch khu vực mở Cùng với đó, có hội tiếp cận với phương thức quản lý tiên tiến, giải tranh chấp quốc tế thuận lợi hơn, nguồn vốn đầu tư thu hút, môi trường kinh doanh minh bạch Ngày nay, phát triển khoa học kỹ thuật hoạt động giao nhận vận tải tạo chiều hướng mậu dịch quốc tế ngày hậm hực Nó cho phép người giao nhận nâng cao chất lượng dịch vụ người gửi hàng, phát triển dịch vụ truyền thống mức độ cao Đặc biệt với đời vận tải đa phương thức mang lại hiệu to lớn cho hoạt động thương mại giới đơn giản hóa thủ tục hải quan thủ tục hành khác, làm giảm chi phí, tăng sức cạnh tranh cho hàng hóa ngoại thương mà rút ngắn thời gian, đảm bảo an toàn vận chuyển hàng hóa xuất nhập Vì vậy, với đời nhiều phương thức giao nhận trở thành nhân tố quan trọng thúc đẩy phát triển hoạt động ngoại thương nói riêng kinh tế đối ngoại nước ta nói chung Nhận thức tầm quan trọng hoạt động giao nhận hàng hóa xuất nhập xương sống, cốt lõi hoạt động ngoại thương Doanh nghiệp muốn đạt kết tốt, thu nhiều lợi nhuận kinh doanh dịch vụ giao nhận đòi hỏi phải thực tốt quy trình nghiệp vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập Do thúc đẩy em chọn đề tài: “Biện pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động giao nhận hàng hóa nhập công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại vận tải Q&T” cho khóa luận tốt nghiệp Tình hình nghiên cứu đề tài Đã có nhiều tài liệu nghiên cứu, tìm hiểu hoạt động giao nhận hàng hóa nhập Việt Nam như: - Luận án phó tiến sĩ tác giả Nguyễn Như Tiến: “Hiệu kinh tế biện pháp đẩy mạnh vận chuyển hàng hóa xuất nhập đường biển Container Việt Nam” - Khóa luận: “Giao nhận hàng hóa quốc tế đường biển công ty giao nhận kho vận ngoại thương – VIETRANS” tác giả Lã Thị Minh Trang (2012), “Một số giải pháp nhằ nâng cao hiệu nghiệp vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập công ty TNHH Liên Vận Minh Tường” tác giả Võ Đình Tuyết Lan (2009), “Nâng cao hiệu hoạt động giao nhận hàng hóa xuất nhập đường biển công ty cổ phần đại lý vận tải SaFi” tác giả Hoàng Thị Nguyệt Anh (2009), “Quy trình giao nhận hàng hóa xuất nhập đường biển công ty cổ phần đại lý giao nhận vận tải xếp dỡ Tân Cảng” tác giả Đoàn Thị Thu Huyền (2010), “Quy trình giao nhận hàng hóa đường biển số biện pháp nâng cao hiệu quy trình giao nhận hàng nhập công ty cổ phần Tiếp Vận Siêu Tốc” tác giả Đào Thị Thu Trang (2010) Tuy nhiên chưa có công trình khoa học nghiên cứu hoạt động giao nhận hàng hóa nhập công ty TNHH thương mại vận tải Q&T giai đoạn 2013- 2015 Mục tiêu nghiên cứu Dựa vào sở phân tích, đánh giá thực trạng nghiên cứu nhân tố tác động đến hoạt động giao nhận hàng hóa nhập công ty TNHH thương mại vận tải Q&T Từ đưa số biện pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động loại hình dịch vụ Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: - Quy trình giao nhận hàng hóa nhập - Kết giao nhận hàng hóa nhập công ty Phạm vi nghiên cứu: Quy trình giao nhận hàng hóa nhập công ty số liệu thống kê phục vụ cho đề tài nghiên cứu thu thập giai đoạn 2013- 1015 Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp phân tích tổng hợp lý thuyết - Phương pháp thống kê, so sánh, phân tích, tổng hợp Những đóng góp khóa luận - Hệ thống hóa sở lý luận giao nhận hàng hóa nhập - Đánh giá thực trạng hoạt động giao nhận hàng hóa nhập công ty TNHH thương mại vận tải Q&T - Đề số biện pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động giao nhận hàng nhập công ty Kết cấu khóa luận Khóa luận gồm chương: Chương 1: Tổng quan hoạt động giao nhận hàng hóa nhập Chương 2: Phân tích thực trạng hoạt động giao nhận hàng hóa nhập công ty TNHH thương mại vận tải Q&T Chương 3: Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động giao nhận hàng hóa nhập công ty TNHH thương mại vận tải Q&T Mặc dù em có nhiều cố gắng trình làm khóa luận tốt nghiệp, nhiên khóa luận chắn không tránh khỏi thiếu sót Em kính mong nhận góp ý tất thầy cô giáo tổ môn Kinh tế ngoại thương Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo hướng dẫn T.S Nguyễn Thái Sơn giúp đỡ em hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này! CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG GIAO NHẬN HÀNG HÓA NHẬP KHẨU 1.1 Một số nội dung giao nhận 1.1.1 Khái niệm Vận chuyển hàng hóa quốc tế phận cấu thành quan trọng buôn bán quốc tế, khâu thiếu trình lưu thông nhằm đưa hàng hóa từ nơi sản xuất đến nơi tiêu dùng Vậy dịch vụ giao nhận gì? Theo Quy tắc mẫu Liên đoàn hiệp hội giao nhận quốc tế (FIATA): Dịch vụ giao nhận (Freight forwarding service) loại dịch vụ liên quan đến vận chuyển, gom hàng, lưu kho, bốc xếp, đóng gói hay phân phối hàng hóa dịch vụ tư vấn hay có liên quan đến dịch vụ trên, kể vấn đề hải quan, tài chính, mua bảo hiểm, toán, thu nhập chứng từ liên quan đến hàng hóa” [3, 5] Còn theo Luật Thương Mại Việt Nam: dịch vụ giao nhận hàng hóa hành vi thương mại, theo người làm dịch vụ giao nhận hàng hóa nhận hàng từ người gửi, tổ chức vận chuyển, lưu kho, lưu bãi, làm thủ tục giấy tờ dịch vụ khác có liên quan để giao hàng cho người nhận theo ủy thác chủ hàng, người vận tải người giao nhận khác (gọi chung khách hàng) [3, 5] 1.1.2 Đặc điểm dịch vụ giao nhận Do loại hình dịch vụ nên dịch vụ giao nhận mang đặc điểm chung dịch vụ Đó hàng hóa vô hình nên tiêu chuẩn đánh giá chất lượng đồng nhất, cất giữ kho, sản xuất tiêu dùng diễn đồng thời, chất lượng dịch vụ phụ thuộc vào cảm nhận người phục vụ Nhưng hoạt động đặc thù nên dịch vụ có đặc điểm riêng: - Dịch vụ giao nhận không tạo sản phẩm vật chất, làm cho đối tượng thay đổi vị trí mặt không gian không tác động mặt kỹ thuật làm thay đổi đối tượng Nhưng giao nhận lại có tác động tích cực đến phát triển sản xuất nâng cao đời sống nhân dân - Mang tính thụ động: Đó dịch vụ phụ thuộc nhiều vào nhu cầu khách hàng, quy định người vận chuyển, ràng buộc pháp luật, thể chế phủ… - Mang tính thời vụ: Dịch vụ giao nhận dịch vụ phục vụ cho hoạt động xuất nhập nên phụ thuộc lớn vào lượng hàng hóa xuất nhậpthường hoạt động xuất nhập mang tính chất thời vụ nên hoạt động giao nhận chịu ảnh hưởng tính thời vụ - Ngoài việc làm thủ tục, môi giới, lưu cước, người làm dịch vụ giao nhận tiến hành dịch vụ khác gom hàng, chia hàng, bốc xếp nên để hoàn thành công việc tốt hay không phụ thuộc nhiều vào sở vật chất kinh nghiệm người giao nhận [10,7] 1.1.3 Yêu cầu dịch vụ giao nhận Cũng loại dịch vụ nào, dịch vụ giao nhận hàng hóa có đòi hỏi riêng mà người giao nhận phải đáp ứng thỏa mãn nhu cầu khách hàng Một số yêu cầu dịch vụ bao gồm: - Giao nhận hàng hóa phải nhanh gọn: Nhanh gọn thể thời gian hàng từ nơi gửi đến nơi nhận, thời gian bốc xếp, kiể đếm giao nhận Giảm thời gian giao nhận góp phần đưa hàng hóa vào đáp ứng nhu cầu khách hàng, muốn người giao nhận phải nắm quy trình, kỹ thuật, chủng loại hàng hóa, lịch tàu bố trí hợp lý phương tiện vận chuyển - Giao nhận xác, an toàn: Đây yêu cầu quan trọng để đảm bảo quyền lợi chủ hàng người vận chuyển Chính xác yếu tố chủ yếu CHƯƠNG 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG GIAO NHẬN HÀNG HÓA NHẬP KHẨU TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬN TẢI Q&T 3.1 Định hướng phát triển công ty thời gian tới 3.1.1 Phương hướng phát triển hoạt động giao nhận vận tải công ty TNHH Thương mại vận tải Q&T Để công ty phát triển cách ổn định, toàn diện trở thành doanh nghiệp giao nhận vận tải hàng đầu Việt Nam; tiến tới vươn xa trường quốc tế, ban giám đốc phòng ban liên quan đề số phương hướng sau: - Bảo toàn phát triển ục tiêu kinh doanh giao, hoàn thành nhiệm vụ kinh doanh - Phát huy kết quả, thành tích đạt được, tranh thủ thuận lợi, lường trước khó khăn thử thách, lập phương án kinh doanh, nghiên cứu thị trường - Đảm bảo công ăn việc là, bước cải thiện đời sống cho người lao động - Từng bước củng cố phát triển long tin để xứng đáng bạn hàng tin cậy khách hàng ngành - Phấn đấu 100% cán phòng kinh doanh có trình độ ngoại ngữ, biết sử dụng thành thạo máy tính, am hiểu luật pháp nước quốc tế, có trình độ lực thực thành thạo nghiệp vụ - Ứng dụng công nghệ thông tin, thương mại điện tử ngày phổ biến sâu rộng - Nâng cao chất lượng dịch vụ cung ứng cho khách hàng, phát triển đa dạng hóa cac loại hình dịch vụ vận tải giao nhận, đa dạng hóa mặt hàng kinh doanh phải đảm bảo cung ứng thường xuyên kịp thời; trì mặt hàng, loại hìn kinh doanh truyền thống công ty để dần hướng tới phát triển toàn diện - Tích cực tìm kiếm bạn hàng nước nhằm khai thác tối đa tiềm lực thị trường Ngoài mục tiêu mở rộng thị trường quốc tế, công ty phải trọng thị trường nước vốn tiềm ngày phát triển -Tăng nhanh tỷ trọng hoạt động giao nhận hàng hóa thị trường quốc tế coi mục tiêu then chốt nhiều thử thách công ty thời gian tới - Xây dựng kho bãi công ty nhằm đáp ứng nhu cầu truyền tải ngày cao lĩnh vực giao nhận hàng hóa xuất nhập công ty - Tăng cường mở rộng mối quan hệ với đơn vị ban ngành như: Tổng cụ hải quan, Thuế Bộ giao thông vận tải, hàng không, hàng hải… nhằm tranh thủ giúp đỡ việc ban hành quy chế, sách có lợi cho hoạt động kinh doanh công ty 3.1.2 Mục tiêu đề hoạt động giao nhận vận tải thời gian tới - Tốc độ tăng trưởng bình quân năm vận tải đạt 15%- 20%, dịch vụ giao nhận đạt từ 10%- 15% - Tiếp tục trì quan hệ bạn hàng lâu năm nước, khu vực ASEAN Gia tăng quan hệ với doanh nghiệp thuộc khu vực EU, Mỹ bạn hàng Trung Quốc - Tập trung mạnh vào dịch vụ giao nhận mang tính quốc tế - Đầu tư chiều sâu nghiên cứu thị trường lục địa Âu, Mỹ tập quán, kiện văn hóa, trị, tư khu vực để có sách tiếp cận phát triển phù hợp - Xây dựng lực lượng kinh doanh vững mạnh việc đào tạo nhân cốt cán cgo trình tiếp cận, xây dựng mở rộng tới thị trường nóng - Tiếp tục đẩy mạnh quảng bá thương hiệu trường quốc tế - Đẩy mạnh tiến độ thực dịch vụ giao nhận vận tải, bắt kịp với xu 3.2 Một số biện pháp nhằm nâng cao hoạt động giao nhận hàng hóa nhập công ty TNHH thương mại vận tải Q&T Trong giai đoạn đất nước thức gia nhập vào thị trường giới đòi hỏi công ty nước phải hoàn thiện mình, củng cố yếu mang tính cục để phát triển bền vững, hội nhập đủ sức cạnh tranh với công ty quốc tế Như vậy, công ty cần phải có thay đổi để theo kịp với xu đó? Qua đây, em muốn đưa số ý kiến nhằm góp phần xây dựng công ty thành đơn vị vững mạnh 3.2.1 Biện pháp việc kiểm tra áp mã H.S hàng hóa • Căn đề xuất Một vấn đề khó khăn mà công ty gặp phải việc giao hàng cho kịp tiến độ vấn đề áp mã hàng hóa (mã H.S) Mặc dù doanh nghiệp có chuẩn bị nghiên cứu kỹ mã H.S hàng hóanhập khẩu, phía Hải quan muốn áp ãm hàng hóa mức thuế suất cao doanh nghiệp muốn áp mã H.S mức thuế suất thấp Do gây cho việc làm thủ tục kéo dài thời gian kéo theo quy trình tốn nhiều thời gian chi phí • Cách thức thực Trước tiến hành làm thủ tục Hải quan, nhân viên giao nhận cần chuẩn bị hồ sơ cần thiết catalogue, tài liệu kỹ thuật…của hàng hóa nhằm tạo thuận lợi cho việc giải trình với cán Hải quan Công ty cần phải có nhân viên giàu kinh nghiệm áp mã H.S hàng hóa Nếu hàng hóa máy móc, thiết bị phức tạp, đòi hỏi kiến thức chuyên môn, nên yêu cầu nhân viên kỹ thuật phía khách hàng hỗ trợ trực tiếp tham gia Để áp ma hàng hóa (mã H.S) xác, cần nắm rõ công dụng, tính năng, mục đích sử dụng… hàng hóa Điều đòi hỏi nhân viên chứng từ phải có kiến thức tổng quát loại hàng hóa cấu biểu thuế nhập Đây nội dung quan trọng tờ khai ảnh hưởng trực tiếp đến số tiền thuế nhập giá trị gia tăng mà doanh nghiệp phải nộp cho nhà nước Nhân viên chứng từ cần phải luôn trau dồi cập nhật văn thuế ngành liên quan • Dự kiến hiệu - Giảm thời gian tranh luận mã H.S, giảm chi phí “thống nhất” mã H.S Hải quan người giao nhận - Quy trình hoạt động tiến độ kịp thời giao hàng cho khách hàng - Chi phí giao nhận giảm làm chi phí đầu vào hàng hóa giảm, giá thành hàng hóa thấp số đối thủ cạnh tranh dễ dàng tiêu thụ hàng hóa 3.2.2 Biện pháp việc chuẩn bị, kiểm tra chứng từ khai báo Hải quan • Căn đề xuất Hiện việc sai sót chứng từ thủ tục Hải quan gây cho quy trình chậm dự kiến công ty phải thời gian khoảng ngày làm việc để chỉnh sửa, ký đóng dấu lại chứng từ Khi Hải quan phát sai sót chứng từ họ trả chứng từ để chỉnh sửa lại Giải pháp đặt làm để phát sai sót chứng từ làm thủ tục Hải quan • Cách thức thực -Vì công ty nhỏ nên để tiết kiệm chi phí ban giám đốc giao cho phận giao nhận bố trí nhận viên chứng từ vừa phụ trách chứng từ nhập xuất Cần phải chuyên môn hóa phận chuẩn bị kiểm tra chứng từ 74auk hi nhân viên phụ trách hoàn thành việc chuẩn bị chứng từ, trưởng phòng nên dành thời gian để kiểm tra lại đồng chứng từ - Kết hợp với quan Hải quan để nắm bắt quy định quan Hải quan - Nhân viên chứng từ điền đầy đủ xác tiêu thức tờ khai hàng hóa nhập - Nhân viên chứng từ làm việc cẩn thận, tập trung cao độ rà soát chứng từ nhập • Dự kiến hiệu -Phát sai sót chứng từ làm thủ tục Hải quan, kịp thời điều chỉnh trước Hải quan phát - Tăng độ tin cậy từ khách hàng - Giảm thời gian chi phí lại để ký chứng từ giảm thời gian chi phí quy trình 3.2.3 Biện pháp tối thiểu hóa chi phí • Căn đề xuất Trong năm 2015 vừa qua, lợi nhuận công ty thu bị giảm so với năm 2014, nguyên nhân chi phí kinh doanh tăng cao so với tốc độ tăng doanh thu Vì công ty cần thực biện pháp nhằm giảm chi phí giúp công ty hoạt độnghiệu có khả mở rộng quy mô kinh doanh • Cách thức thực biện pháp - Tuyển chọn nhân viên người việc, hạn chế việc phải tốn chi phí nhiều cho việc đào tạo nhân viên không chuyên môn - Giảm chi phí nhân công cách chuyển công việc giấy tờ hệ thống điện tử - Giảm thiểu chi phí tổ chức hành như: tận dụng hội giảm giá dịch vụ bên ngoài, mua sắm trang thiết bị với giá ưu đãi, từ chối dịch vụ không cần thiết với hoạt động doanh nghiệp - Thương lượng với khách hàng khoản chi phí phát sinh trình giao nhận, để kiểm soát chi phí tốt - Tận dụng phương tiện vận tải, kho bãi công ty để vận chuyển bảo quản hàng hóa, hạn chế thuê bên làm tăng chi phí không đáng có Tận dụng mối quan hệ tốt với công ty giao nhận bạn để hợp tác vận chuyển khối lượng hàng nhiều - Kiểm soát việc sử dụng tài sản công ty, tránh tình trạng sử dụng lãng phí, sai mục đích - Thu hồi khoản nợ từ phía khách hàng để có nguồn vốn kinh doanh, hạn chế việc phải vay làm cho chi phí lãi vay tăng cao - Hoạch định chiến lược chi tiêu ngắn dài hạn cồn ty dựa đánh giá tổng quát khía cạnh cụ thể yếu tố chi phí có ảnh hưởng quan trọng tới tồn tài công ty, bao gồm: tham gia vào thị trường tiền tệ, xác định chiến lược tài cho chương trình, dự án công ty mở rộng hay thu hẹp sản xuất… • Dự kiến hiệu - Hạn chế chi phí, góp phần nâng cao lợi nhuận cho công ty - Tận dụng chi phí giảm để đầu tư kinh doanh có lợi 3.2.4 Biện pháp tối đa hóa doanh thu • Căn đề xuất Tốc độ tăng doanh thu thấp tốc độ tăng chi phí khiến cho lợi nhuận thu bị giảm Cùng với vốn đầu tư bỏ lớn mà chưa khai thác tận dụng hết khả nên công ty cần đưa biện pháp nhằm tăng doanh thu • Cách thức thực biện pháp - Khi nhận thông tin công ty thành lập có nhu cầu nhập hàng, xuất hàng công ty cần có kế hoạch tiếp cận với khách hàng tạo mối quan hệ gây ấn tượng ban đầu, thể mong muốn hợp tác lâu dài Sau đưa sách giá cạnh trang hợp lý để ký hợp đồng - Phát triển website công ty: công ty cần nâng cấp làm phong phú thêm website công ty để thu hút khách hàng tham quan hợp tác Đồng thời thúc đẩy thêm hình thức hợp tác, liên lạc qua mạng vừa hiệu lại tiết kiệm thời gian công sức - Giảm giá thời gian khách: Tuy lĩnh vực giao nhận hàng hóa, chất lượng quan trọng nhiều khách hàng giá lại mang tính chất quan trọng trình định Vì việc giảm giá thời điểm hàng xuống góp phần thu hút khách hàng, mang lại nguồn thu nhập ổn định việc làm cho nhân viên công ty - Công ty tiến hành liên doanh liên kết với công ty nước để tận dụng nguồn vốn công sức nghiên cứu thị trường mà lại tăng thị phần đồng thời hạn chế rủi ro • Dự kiến hiệu - Nâng cao doanh thu, tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp - Mở rộng thêm kinh doanh sản xuất, phát triển công ty quy mô lớn 3.2.5 Biện pháp nâng cao sở hạ tầng kho bãi, đầu tư thêm phương tiện vận chuyển • Căn đề xuất - Nâng cao sở hạ tầng trang thiết bị phục vụ cho nhu cầu giao nhận hàng hóa, cung cấp cho khách hàng dịch vụ có chất lượng cao - Nhằm nâng cao doanh thu • Cách thức thực biện pháp - Công ty cần xây dựng nâng cấp, mở rộng hệ thống kho bãi vừa giúp công ty tiết kiệm khoản chi phí đáng kể cho việc thuê kho lượng hàng hóa tải, vừa mở rộng dịch vụ cho thuê kho bãi, bổ sung phần lợi nhuận công ty - Đối với việc kinh doanh kho vận, công ty cần trang bị trang thiết bị đại phục vụ cho việc bốc dỡ, bảo quản, vận chuyển hàng hóa…đồng thời đưa hệ thống máy tính vào kho để tạo thuận lợi trình thực nghiệp vụ kho - Tận dụng tối đa thể tích trọng tải phương tiện vận tải nhằm giảm thiểu chi phí, tạo lợi cạnh tranh cho doanh nghiệp - Định kì sửa chữa thay trang thiết bị, máy móc kho hàng kiểm tra chất lượng vận tải xe, nâng cấp đội xe chở hàng để phục vụ tận nơi cho khách nhanh chóng, hạn, tránh tình trạng hư hỏng xảy trình vận chuyển hàng hóa - Tận dụng tối đa diện tích kho hàng, lô hàng lẻ nên có cách bố trí diện tích cho hợp lý, xây thêm kệ để xếp hàng lẻ, vừa tiết kiệm diện tích tối đa vừa mang lại cảm giác an toàn cho khách hàng hàng hóa bảo quản tốt • Dự kiến hiệu - Tăng doanh thu, mở rộng quy mô kinh doanh - Tạo niềm tin, thu hút khách hàng nâng cao chất lượng dịch vụ mà công ty cung cấp 3.2.6 Biện pháp nâng cao tay nghề cho nhân viên • Căn đề xuất - Nhân viên công ty làm trái ngành nghề - Trình độ ngoại ngữ chưa cao nên lung túng trình làm việc • Cách thức thực - Hàng năm, công ty nên tổ chức thi kỹ nghiệp vụ, khả giải vấn đề với bảng chấm công, việc theo dõi kiểm tra thường xuyên để có phương pháp đào tạo chuyên sâu - Ngay từ khâu tuyển dụng công ty nên nghiêm túc, khách quan để chọn nhân viên có tài thực sự, nhiệt tình công việc Như đảm bảo nhân viên nắm vững nghiệp vụ thuận lợi cho khâu đào tạo sau - Khuyến khích nhân viên trau dồi ngoại ngữ không làm giàu kiến thức cho mà phục vụ cho nhu cầu công việc, nên có chế độ lương thưởng cho phù hợp với lực nhân viên - Công ty cần cập nhật phổ biến văn pháp luật liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu, thay đổi sách Nhà nước, quy tắc Hải quan nhằm thực cách đắn, tiết kiệm chi phí thời gian làm thủ tục, để giúp cho công việc giao nhận dễ dàng hơn, tránh sai sót - Tổ chức khóa học nghiệp vụ ngoại thương, pháp luật… theo hình thức ngắn hạn - Có sách đãi ngộ tốt, thưởng phạt rõ ràng người có sáng kiến công việc, có tinh thần tự giác - Lãnh đạo công ty phái có ý thức cao, gương mẫu có trách nhiệm với công việc, dùng người cho phù hợp người việc tránh tình trạng phân công công việc chồng chéo • Dự kiến hiệu - Tránh áp lực cho toàn thể nhân viên công ty, tạo môi trường làm việc thoải mái mang lại hiệu cao - Tránh sai sót chuyên môn trình làm việc - Tạo môi trường chuyên nghiệp, nâng cao chất lượng dịch vụ 3.2.7 Biện pháp thâm nhập mở rộng thị trường • Căn đề xuất - Các đối tác giới hạn số thị trường quen thuộc, chưa có nhiều đối tác - Thị trường giao nhận giới hạn khu vực cảng biển miền Bắc - Ngày có nhiều doanh nghiệp xuất nhập tự doanh nên phải thu hút khách hàng để tăng doanh thu lợi nhuận • Cách thức thực - Tăng cường công tác nghiên cứu thị trường Mỗi doanh nghiệp muốn thành công phải am hiểu rõ môi trường mà định thâm nhập - Tìm hiểu nhu cầu lượng cầu dịch vụ công ty thị trường mức nào, khả phát triển - Nghiên cứu đối thủ cạnh tranh Ở thị trường lớn Mỹ, châu Âu kinh tế phát triển nên đối thủ cạnh tranh vấn đề cần tâ, cần tìm hiểu mức độ cạnh tranh thị trường sao, điểm mạnh yếu dối thủ cạnh tranh phương thức để công ty cạnh tranh với đối thủ - Các cán bộ, nhân viên công ty phải gặp gỡ khách hàng, tham dự họp, hội thảo qua tìm kiếm đối tác - Có thể tiến hành liên doanh với nước để tận dụng nguồn vốn hạn chế rủi ro thâm nhập vào thị trường - Mở thêm hệ thống đại lý nước để cắt giảm chi phí khách hàng có nhu cầu dịch vụ giao nhận hàng hóa nhanh chóng an toàn - Công ty thực đa dạng hóa loại hình dịch vụ, kết hợp vận tải đa phương thức để thỏa mãn nhu cầu đối tượng khách hàng, thu hút khách hàng • Dự kiến hiệu - Mở rộng sang thị trường tiềm năng, thu hút chinh phục khách hàng khó tính - Nâng cao thị phần công ty, mở rộng mạng lưới dịch vụ công ty để tạo uy tín niềm tin với khách hàng 3.2.8 Biện pháp hạn chế ảnh hưởng tính thời vụ • Căn đề xuất - Hoạt động giao nhận mang tính thời vụ gây khó khăn cho trình giao nhận ảnh hưởng đến doanh thu công ty - Vào mùa hàng xuống, công ty có đối tác làm ăn khiến cho lượng dịch vụ cung cấp không lớn, nhân viên công ty nhàn rỗi • Cách thức thực - Công ty cần có đối tác ký hợp đồng lớn dài hạn, đồng thời phải tạo dựng niềm tin thật vững với khách hàng - Giảm giá thời gian khách +Việc giảm giá thời điểm hàng xuống góp phân thu hút khách hàng, mang lại nguồn thu nhập ổn định việc làm cho nhân viên công ty +Trong trình giảm giá dịch vụ, công ty không tránh khỏi trường hợp có lợi nhuận lỗ Tuy nhiên, chiến lược giảm giá giúp công ty trì mở rộng mối quan hệ với khách hàng, thu hút số lượng khách hàng tiềm năng, điều mang lại lợi ích cho công ty tương lai + Khi tạo biểu giá công ty nên ý đến phản ứng khách hàng từ doanh nghiệp cạnh tranh khác Bởi lẽ, khách hàng lớn công ty họ có nhiều hợp đồng với công ty lúc cao điểm lúc hàng xuống Vì giá công ty đưa không hợp lý dễ dẫn đến phản ứng tiêu cực, gây lòng tin khách hàng - Tạo cho khách hàng dịch vụ miễn phí thời gian khách + Tăng cường kiểm tra hàng hóa quy cách, phẩm chất theo yêu cầu khách hàng, giải khiếu nại khách hàng mang lại lợi ích thật dễ nhận thấy cho khách hàng + Tư vấn cho khách hàng thị trường, tình hình hoạt động ngoại thương, luật pháp quốc tế, đối tác hang tàu lớn có uy tín, thủ tục cần thiết… + Giải thích đầy đủ, rõ ràng lợi ích dịch vụ mà công ty đem lại Trong thời kỳ vắng khách hàng, kho hàng rộng rãi, khả giải tỏa hàng hóa nhanh, công ty áp dụng hình thức khuyến miễn phí lưu kho mà không gây tốn nhiều cho công ty • Dự kiến hiệu - Ổn định nguồn hàng hóa giao nhận vào mùa hàng xuống, đảm bảo việc giao nhận hàng hóa cho khách hàng - Mang lại dịch vụ tốt cho khách hàng, đảm bảo lượng khách hàng không bị ảnh hưởng theo mùa vụ giao hàng KẾT LUẬN Dịch vụ giao nhận hàng hóa nhập nghề xuất Việt Nam Người kinh doanh dịch vụ giao nhận vừa người thiết kế, tổ chức làm thủ tục liên quan đến vận chuyển hàng hóa nhập Có thể nói, quy trình giao nhận hàng hóa nhập mắt xích quan trọng hoạt động nhập Sự tăng trưởng mạnh mẽ thương mại quốc tế Việt Nam phát triển nhanh chóng dịch vụ đặt doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực dịch vụ giao nhận hàng hóa trước hội thách thức không nhỏ Công ty TNHH thương mại vận tải Q&T doanh nghiệp non trẻ, khó tránh khỏi việc thiếu kinh nghiệm lĩnh vực hoạt động Quy trình giao nhận công ty thực không nằm mục đích đem lại hài lòng cho khách hàng, giảm thiểu chi phí thời gian thực Tuy nhiên, thực không tồn mặt hạn chế Hy vọng để giải công ty cần phải thực số giải pháp đề trên, tương lai gần với đề tài giúp công ty phát triển tốt DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO • Giáo trình tham khảo Phạm Mạnh Hiển, Nghiệp vụ giao nhận vận tải bảo hiểm ngoại thương, NXB Lao động- xã hội, Hà Nội T.S Trần Hòe (2012), Nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu, NXB Đại học kinh tế quốc dân, Hà Nội Trần Thị Kim Hương, Bài Giảng Nghiệp vụ Hải quan PGS.TS Vũ Hữu Tửu (2006), Giáo trình Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương, NXB Giáo Dục, Hà Nội T.S Ngô Thị Hải Xuân, Giao nhận vận tải quốc tế • Công trình khoa học Hoàng Thị Nguyệt Anh (2009), “Nâng cao hiệu hoạt động giao nhận hàng hóa xuất nhập đường biển công ty cổ phần đại lý vận tải SaFi” Đoàn Thị Thu Huyền (2010), “Quy trình giao nhận hàng hóa xuất nhập đường biển công ty cổ phần đại lý giao nhận vận tải xếp dỡ Tân Cảng” Võ Đình Tuyết Lan (2009), “Một số giải pháp nhằ nâng cao hiệu nghiệp vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập công ty TNHH Liên Vận Minh Tường” T.S Nguyễn Như Tiến (2000), “Hiệu kinh tế biện pháp đẩy mạnh vận chuyển hàng hóa xuất nhập đường biển Container Việt Nam” 10 Lã Thị Minh Trang (2012), “Giao nhận hàng hóa quốc tế đường biển công ty giao nhận kho vận ngoại thương – VIETRANS” 11 Đào Thị Thu Trang (2010), “Quy trình giao nhận hàng hóa đường biển số biện pháp nâng cao hiệu quy trình giao nhận hàng nhập công ty cổ phần Tiếp Vận Siêu Tốc” ...DANH MỤC BẢNG Số bảng Tên bảng Bảng 1.1 Kết giao nhận hàng nhập theo thời gian Bảng 1.2 Kết giao nhận hàng nhập theo mặt hàng Bảng 1.3 Kết giao nhận hàng nhập theo nguồn hàng Bảng 1.4 Kết... độ Bảng 2.1 Cơ cấu lao động công ty giai đoạn 2014- 2015 Bảng 2.2 Cơ cấu tài sản công ty giai đoạn 2013- 2015 Bảng 2.3 Cơ cấu nguồn vốn công ty giai đoạn 2014- 2015 Bảng 2.4 Bảng 2.5 Bảng 2.6 Bảng... theo tiến độ giai đoạn 2013- 2015 Bảng 2.9 Chỉ tiêu doanh thu giao nhận hàng nhập Bảng 2.10 Chỉ tiêu chi phí giao nhận hàng hóa nhập Bảng 2.11 Hiệu sử dụng lao động Bảng 2.12 Chỉ tiêu vốn kinh doanh
- Xem thêm -

Xem thêm: “Biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động giao nhận hàng hóa nhập khẩu của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại vận tải QT”, “Biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động giao nhận hàng hóa nhập khẩu của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại vận tải QT”, “Biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động giao nhận hàng hóa nhập khẩu của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại vận tải QT”, CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG GIAO NHẬN HÀNG HÓA, 1 Một số nội dung cơ bản về giao nhận, 4 Phạm vi các dịch vụ giao nhận, 5 Quy trình giao nhận hàng nhập khẩu, 7 Một số chỉ tiêu đánh giá kết quả, hiệu quả hoạt động giao nhận hàng hóa nhập khẩu, 8 Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động giao nhận hàng nhập khẩu, CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG GIAO NHẬN HÀNG HÓA NHẬP KHẨU CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI, 1 Giới thiệu về công ty TNHH thương mại vận tải Q&T, +Các đối thủ cạnh tranh của công ty, 2 Thực trạng hoạt động giao nhận của công ty TNHH thương mại vận tải Q&T giai đoạn 2013- 2015, CHƯƠNG 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG GIAO NHẬN HÀNG HÓA NHẬP KHẨU TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬN TẢI Q&T, 1 Định hướng phát triển của công ty trong thời gian tới, 2 Một số biện pháp nhằm nâng cao hoạt động giao nhận hàng hóa nhập khẩu của công ty TNHH thương mại vận tải Q&T

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm