Phân tích chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần dịch vụ bất động sản sao việt

63 392 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/03/2017, 14:19

Phân tích chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần dịch vụ bất động sản sao việt TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH KHOA KINH TẾ NGÀ NH KINH TẾ KẾ HOẠ CH VÀ ĐÀ U TƯ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Đề tài Phân tích chiến lược kinh doanh của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Sao Việt TP.HCM, ngà y 09 thá ng 04 năm 2016 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH KHOA KINH TẾ NGÀ NH KINH TẾ KẾ HOẠ CH VÀ ĐÀ U TƯ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Đề tài Phân tích chiến lược kinh doanh của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Sao Việt GVHD1 GVHD2 SVTH MSSV Lớp : T.S NGUYỄ N TÁ N KHUYÊN : Th.S TRÀ N THU VAN : NGUYỄN THẾ KỲ : 31121022485 : DT01 – K38 TP.HCM, ngà y 09 thá ng 04 năm 2016 LỜI CẢM ƠN Để khóa luận tốt nghiệp hoàn thành, nỗ lực thân kiến thức, kinh nghiệm tích luỹ qua trình học tập trường Đại học Kinh tế TP.HCM thời gian thực tập, làm việc Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Sao Việt Lời đầu tiên, em xin chân thành cảm ơn quý thầy Khoa Kinh Tế, tất thầy giảng viên Đại học Kinh tế TP.HCM giảng dạy em suốt thời gian qua, cho em học kiến thức bổ ích, giúp em trưởng thành vững vàng đường tương lai chọn Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy Nguyễn Tấn Khuyên trực tiếp hướng dẫn giúp đỡ em hoàn thành tốt khóa luận tốt nghiệp suốt trình thực Và em xin gửi lời cảm ơn đến anh chị Phòng Kinh DoanhCông ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Sao Việt tạo điều kiện cho em thực tập làm việc thực tế công ty Đặc biệt, em xin cám ơn anh chị Phòng Kinh Doanh 1, người trực tiếp hướng dẫn em làm khóa luận, nhiệt tình hỗ trợ, giúp em hoàn thành tốt trình thực tập mình, giúp em học hỏi nhiều kiến thức, tích luỹ nhiều kinh nghiệm thực tế đề xuất em tiếp tục làm việc Công ty Sao Việt Cuối cùng, lần em xin gửi lời chúc sức khoẻ thành công đến tất quý thầy anh chị làm việc Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Sao Việt TP.HCM, ngày 09 tháng 04 năm 2016 Sinh viên thực Nguyễn Thế Kỳ XÁC NHẬN CỦA QUAN THỰC TẬP NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu Phạm vi đối tượng nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Kết cấu đề tài CHƯƠNG 1: SỞ LÝ THUYẾT 1.1 Khái quát chiến lược 1.1.1 Khái niệm chiến lược 1.1.2 Vai trò định hướng chiến lược 1.1.3 Các yêu cầu chiến lược 1.1.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến xây dựng chiến lược 1.1.4.1 Môi trường bên 1.1.4.2 Môi trường bên (Môi trường nội bộ) 1.2 Các bước hoạch định chiến lược 1.2.1 Xác định chức năng, nhiệm vụ 1.2.2 Đánh giá môi trường bên 1.2.3 Đánh giá môi trường nội 1.2.4 Phân tích lựa chọn chiến lược 1.3 Các mô hình, công cụ để phân tích lựa chọn chiến lược 10 1.3.1 Chiến lược phổ quát Micheal Porter 11 1.3.2.1 Sự cạnh tranh doanh nghiệp ngành 11 1.3.2.2 Áp lực từ phía khách hàng 12 1.3.2.3 Sự đe dọa sản phẩm thay 12 1.3.2.4 Áp lực nhà cung cấp 12 1.3.2.5 Nguy thâm nhập đối thủ tiềm 12 1.3.2 Ma trận đánh giá yếu tố bên (EFE) 13 1.3.3 Ma trận đánh giá yếu tố bên (IFE) 14 1.3.4 Ma trận SWOT 14 CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN SAO VIỆT VÀ NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN 17 2.1 Tổng quan Công ty 17 2.1.1 Giới thiệu 17 2.1.2 Lĩnh vực kinh doanh 18 2.1.3 Tầm nhìn - Sứ mệnh - Giá trị cốt lõi 18 2.1.4 Khách hàng thị trường 19 2.1.5 Dịch vụ Công ty 20 2.1.6 cấu tổ chức 20 2.1.6.1 Sơ đồ tổ chức 20 2.1.6.2 Nhiệm vụ phòng ban 20 2.1.6.3 cấu nhân 21 2.1.7 Tình hình kinh doanh năm gần 22 2.2 Ngành bất động sản Việt Nam 23 2.2.1 Giới thiệu ngành bất động sản 23 2.2.2 Lịch sử hình thành ngành bất động sản 23 CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN SAO VIỆT 27 3.1 Phân tích yếu tố bên ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh Công ty Cổ phần Bất động sản Sao Việt 27 3.1.1 Môi trường tổng quát 27 3.1.1.1 Tác động môi trường vĩ mô 27 3.1.1.2 Tác động sách 29 3.1.2 Môi trường ngành 30 3.1.2.1 Đối thủ tiềm 30 3.1.2.2 Đối thủ cạnh tranh 30 3.1.2.3 Quyền thương lượng từ phía khách hàng 32 3.1.2.4 Quyền thương lượng từ nhà cung ứng 32 3.1.2.5 Đe dọa từ sản phẩm thay 33 3.1.3 Ma trận đánh giá yếu tố bên (EFE) 33 3.2 Phân tích yếu tố bên ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh Công ty Cổ phần Bất động sản Sao Việt 34 3.2.1 Điểm mạnh - Điểm yếu 34 3.2.2 Ma trận đánh giá yếu tố bên (IFE) 35 3.2.3 hội - Thách thức 36 3.2.4 Ma trận SWOT 37 CHƯƠNG 4: ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN SAO VIỆT 41 4.1 Mục tiêu năm 2016 giai đoạn 2016-2020 41 4.2 Chiến lược phát triển Công ty thời gian tới 42 4.2.1 Chiến lược phát triển thị trường 42 4.2.2 Chiến lược phát triển nguồn nhân lực 42 4.2.3 Chiến lược xây dựng thương hiệu 42 4.2.4 Chiến lược liên kết 42 4.3 Phân tích chiến lược theo BSC 43 4.4 Đánh giá chiến lược Công ty Sao Việt 45 4.4.1 Sự gắn kết sứ mệnh trình thực thi chiến lược Công ty Sao Việt 45 4.4.2 Tính hiệu chiến lược mối quan hệ với môi trường bên bên công ty 46 4.4.3 Các khó khăn, vấn đề nảy sinh từ trình gắn kết chiến lược công ty với môi trường cạnh tranh 46 4.4.4 Các khó khăn, vấn đề nảy sinh từ trình triển khai thực chiến lược Công ty Sao Việt 46 4.5 Đề xuất chiến lược cho Công ty 47 4.5.1 Mở rộng thị trường 47 4.5.2 Liên kết để phát triển 47 4.5.3 Tối đa hóa hoạt động cắt giảm chi phí 48 4.6 Một số giải pháp rút từ ma trận SWOT 48 4.6.1 Giải pháp nhân 48 4.6.2 Giải pháp Marketing 48 4.6.3 Giải pháp xây dựng phát triển thương hiệu 49 4.6.4 Giải pháp quản lý 49 KẾT LUẬN 51 TÀI LIỆU THAM KHẢO 53 DANH MỤC BẢNG BIỂU Hình 1.2: Mô hình áp lực cạnh tranh M.Porter 11 Hình 2.2: Sơ đồ tổ chức Công ty CP DV Bất động sản Sao Việt 20 Bảng 2.1: cấu nhân Công ty CP DV Bất động sản Sao Việt 21 Bảng 2.2: Tổng kết kết kinh doanh Công ty Sao Việt năm 2015 22 Bảng 3.1: Ưu – nhược điểm công ty đối thủ cạnh tranh 31 Bảng 3.2: Ma trận EFE Công ty CP DV Bất động sản Sao Việt 33 Bảng 3.3: Ma trận IFE Công ty CP DV Bất động sản Sao Việt 35 Bảng 3.4: Ma trận SWOT Công ty CP DV Bất động sản Sao Việt 37 Bảng 4.1: Bảng dự toán doanh thu lợi nhuận công ty từ đến năm 2020 41 Bảng 4.2: Bảng phân tích chiến lược công ty Sao Việt theo BSC 43 GVHD: T.S Nguyễn Tấn Khuyên Khóa luận tốt nghiệp Từ ma trận SWOT thấy chiến lược công ty thực lúc sau:  Đối với chiến lược SO: - Chiến lược thâm nhập thị trường: công ty Sao Việt nguồn nhân lực trẻ động, công tác đào tạo sách khuyến khích tốt kết hợp với phòng marketing hoạt động hiệu tìm kiếm, khai thác hội nhu cầu nhà tăng dần người dân thành phố Hồ Chí Minh Cùng với việc phát triển công cụ marketing thì việc thâm nhập thị trường dễ dàng - Chiến lược mở rộng thị trường: với máy lãnh đạo lực, tầm nhìn tốt đội ngũ nhân viên hăng hái tận dụng hội thị trường nhu cầu nhà ở, thu nhập người dân tăng, công nghệ phát triển dễ tiếp cận khách hàng xa cộng với sách hỗ trợ nhà nước công ty mở rộng thị trường - Chiến lược hội nhập về phía sau: Khách hàng thường lo sợ dự án không đảm bảo việc giao nhà Nhưng với thay đổi từ luật bất động sản 2014 với việc công ty quản lý tốt phòng marketing hiệu nên kết hợp với chủ đầu tư, nhà cung cấp uy tín để tạo lòng tin cho khách hàng Tạo thuận lợi cho chủ đầu tư, công ty quảng bá bán hàng tốt  Đối với chiến lược ST: - Chiến lược liên kết: việc liên kết trực tiếp với chủ đầu tư, tạo mối quan hệ bền chặt đồng thời đa dạng hóa dự án để dòng tiền ổn định chiến lược quan trọng giúp công ty nên phát huy sức mạnh khuôn khổ thị trường nay, tập trung khai thác thị trường TP.HCM  Đối với chiến lược WO: - Chiến lược phát triển nhân sự: đào tạo nhân quan trọng ngành bất động sản Nhân viên đào tạo cách gọi điện, đăng tin, số kĩ ứng xử để chăm sóc khách hàng kế hoạch marketing online Tuy nhiên trình đòi hỏi thời gian để nhân viên rèn luyện thành thục trải nghiệm Vì việc tuyển dụng liên tục buổi đào tạo giúp nâng cao trình độ cho nhân viên đồng thời nâng cao doanh thu cho công ty - Chiến lược phát triển thương hiệu: với điểm yếu nguồn vốn hạn chế, máy tổ chức chưa hoàn thiện kỹ nhân viên chưa cao công ty nên tận dụng hội sách hỗ trợ mua nhà, nhà cung cấp uy tín để thu hút khách hàng cộng với chiến lược marketing online SVTH: Nguyễn Thế Kỳ Trang 39 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: T.S Nguyễn Tấn Khuyên để quảng bá thương hiệu giúp việc tìm khách hàng quan tâm đến sản phẩm hiệu  Đối với chiến lược WT: - Chiến lược tối đa hóa lợi nhuận: công ty chưa mạnh thị trường, nên việc cần thiết tối đa hóa hiệu chi phí chi ra, cắt giảm chi phí không cần thiết; tập trung vào thị trường quen thuộc TP.HCM để khai thác Trang 40 SVTH: Nguyễn Thế Kỳ GVHD: T.S Nguyễn Tấn Khuyên Khóa luận tốt nghiệp CHƯƠNG 4: ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN SAO VIỆT 4.1 Mục tiêu năm 2016 giai đoạn 2016-2020  Tăng trưởng phát triển ổn định, chiếm 10 - 15% thị phần phân phối sản phẩm Bất Động Sản TP.HCM  Hoàn thiện cấu tổ chức công ty, nâng cao lực đội ngũ nhân viên, nâng cấp sở vật chất, máy móc, thiết bị  Ngày phát triển doanh nghiệp, đưa thương hiệu Sao Việt trở thành thương hiệu công ty môi giới Bất Động Sản uy tín chuyên nghiệp thị trường bất động sản  Sử dụng hiệu đồng vốn công ty, tạo khả sinh lợi tối đa  Mục tiêu tài chính: + Doanh thu: 15 tỷ VNĐ + Lợi nhuận: 4,5 tỷ VNĐ + Tốc độ tăng trưởng: khoảng 30% năm  Mục tiêu nguồn nhân lực: nâng cao chất lượng lẫn số lượng nhân viên, liên tục tuyển dụng nhân viên bồi dưỡng trình độ Tiến hành huấn luyện kĩ năng, kiến thức chia sẻ kinh nghiệm cho nhân viên nâng cao, trau dồi khả ứng biến, xử lí vấn đề cho nhân viên cũ hướng tới tác phong chuyên nghiệp  Phấn đấu tăng doanh thu lợi nhuận đạt 30% Mức doanh thu năm 2016 dự kiến đạt 13,3 tỷ đồng, lợi nhuận khoảng 2.9 tỷ đồng Bảng 4.1: Bảng dự đoán doanh thu lợi nhuận công ty từ đến năm 2020 (triệu đồng) Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 STT Chỉ tiêu Doanh thu 15483 20283 26367 34277 44560 Lợi nhuận 2922 3798 4938 6419 8345 (Nguồn: Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Sao Việt) SVTH: Nguyễn Thế Kỳ Trang 41 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: T.S Nguyễn Tấn Khuyên 4.2 Chiến lược phát triển Công ty thời gian tới 4.2.1 Chiến lược phát triển thị trường Trong thời gian tới, khu Nam, công ty Sao Việt tập trung vào dự án khu Đông TPHCM (chủ yếu Quận 2), khu Tây Bắc, Tây Nam thành phố (Quận 6, Quận Gò Vấp, Quận Bình Chánh…) Đây khu vực dự báo điểm hội tụ thị trường Bất Động Sản thành phố bắt đầu kêu gọi đầu tư khu đô thị vệ tinh, đầu tư sở hạ tầng Hàng loạt dự án nhà thuộc phân khúc trung bình Quận 6, Gò Vấp, Quận 12, Bình Chánh, Bình Tân bán tốt nhờ lợi tập trung số đông khách hàng công nhân từ khu công nghiệp người nhập cư từ địa phương vào thành phố Tuy vậy, công ty song song hoạt động dự án khu vực Quận 2, Quận 7, vốn từ lâu điểm hội tụ sôi thị trường bất động sản, tập trung vào phân khúc trung cao cấp Để thực chiến lược này, Công ty Sao Việt cần nghiên cứu kỹ lưỡng thói quen tiêu dùng, thị trường khu vực này, phong tục tập quán khách hàng địa phương để đưa định đắn, nên phân phối dự án để mở rộng thị trường công ty đem lại doanh thu cao 4.2.2 Chiến lược phát triển nguồn nhân lực Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển lớn mạnh công ty, yêu cầu phát triển nguồn nhân lực cần thiết Chiến lược phát triển nguồn nhân lực cần tập trung vào chất lượng, không ngừng đào tạo/đào tạo lại lực lượng chỗ, xây dựng đội ngũ kế thừa xứng tầm Công ty cần nhiều sách nhằm thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao làm việc cho công ty Song song quy trình đào tạo bố trí cách hợp lý, lịch trình rõ ràng Bố trí công việc người, việc nhằm khai thác tối đa khả sáng tạo của người lao động Tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp không thiếu phần thân thiện, tập trung phát triển văn hóa doanh nghiệp 4.2.3 Chiến lược xây dựng thương hiệu Trong thời gian tới, công ty kế hoạch xây dựng phát triển thương hiệu Sao Việt để khách hàng thấy đặc trưng văn hóa, nhận biết chất lượng dịch vụ công ty thị trường bất động sản Tiếp tục trì hoàn thiện hệ thống giá trị cốt lõi công ty, xây dựng hình ảnh Sao Việt thông qua tận tâm nhân viên với khách hàng, lãnh đạo cấp quản lý, đồng thời cung cấp cho khách hàng sản phẩm, dịch vụ tốt nhất, để hình ảnh Sao Việt bật thị trường bất động sản nhiều cạnh tranh 4.2.4 Chiến lược liên kết Hợp tác, liên kết với đối tác khác thị trường điều cần thiết để trì phát triển công ty Điều giảm bớt phần áp lực doanh số chia sẻ Trang 42 SVTH: Nguyễn Thế Kỳ GVHD: T.S Nguyễn Tấn Khuyên Khóa luận tốt nghiệp phần dự án cho đối tác Tạo mối quan hệ tốt đẹp với đối tác tạo tiền đề cho giao dịch sau Không hợp tác với đối tác lĩnh vực bất động sản, Công ty Sao Việt hợp tác với công ty không thuộc lĩnh vực Ngân hàng, bảo hiểm, đối tượng tiếp xúc trực tiếp với khách hàng tiềm trung tâm thương mại, khách sạn, khu nghỉ dưỡng,… Việc tổ chức vận hành hệ thống trung gian phân phối mang tính linh hoạt không cứng nhắc đòi hỏi quản lý khôn khéo từ phía công ty để tạo thoải mái lòng tin với đối tác Trong tình hình nay, việc xây dựng hệ thống phân phối trung gian vấn đề vô quan trọng Công ty Với áp lực lớn doanh số mà thương hiệu Công ty gắn liền với dự án, ban giám đốc Công ty xem xét mở rộng kênh phân phối bằng hình thức phát triển hệ thống “cộng tác viên”, xây dựng liên kết sàn Qua tạo điều kiện thuận lợi cho tình hình phân phối bất động sản thị trường đem lại doanh thu cao 4.3 Phân tích chiến lược theo BSC Bảng 4.2: Bảng phân tích chiến lược Công ty Sao Việt theo BSC Nội dung Mục tiêu - Tối thiểu hóa chi phí hoạt động - Tăng trưởng doanh thu đôi với phát triển dịch vụ tư vấn marketing Tài - Tối đa hóa lợi nhuận thông qua việc chuyển nhượng dự án kinh doanh hộ trung cao cấp SVTH: Nguyễn Thế Kỳ Thước đo - Doanh thu hàng năm Chỉ tiêu Biện pháp - Tăng trưởng doanh thu - Tuyển dụng đào tạo nhân viên giỏi - Tăng trưởng - Tăng trưởng cấu quy mô cấu công ty quy mô - Lợi nhuận ròng - Tăng trưởng thu nhập bình hàng năm quân cán bộ, - Chất lượng công nhân viên dịch vụ tư vấn hỗ trợ kinh doanh hộ trung cao cấp, kết hợp với chuyển nhượng dự án - Đa dạng hóa hoàn chỉnh sản phẩm - Triển khai tiến độ dự án - Hạn chế tối đa dự án tồn đọng - Mở rộng đội ngũ nhân viên tư vấn chăm sóc Trang 43 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: T.S Nguyễn Tấn Khuyên khách hàng Khách hàng - Nâng cao hài lòng khách hàng với dịch vụ sản phẩm công ty - Nâng cao khóa đào tạo nhân viên với chất lượng cao - Số lượng hộ hộ dự án bán chuyển nhượng - Số lượng khách hàng tiềm từ khâu chuẩn bị đất, tư vấn thủ tục xây dựng, quản lý thi công xây lấp - Mức độ hài lòng khách hàng dịch vụ công ty - thống lãnh đạo tới nhân viên công ty - Áp dụng quy Quy trình trình quản lý ISO vào hoạt nội động kinh doanh - Gắn liền trách nhiệm quyền hạn - Nuôi dưỡng niềm tự hào Trang 44 - Chất lượng công tác tuyển dụng; công tác đào tạo bồi dưỡng - Quản lý hồ sơ, tài liệu - Nhu cầu thỏa mãn khách hàng - Thái độ làm việc mức độ trung thành nhân viên - Duy trì số lượng nhà đầu tư khách hàng - Đào tạo đội ngũ nhân viên giao tiếp tốt với khách hàng - Tăng trưởng số lượng khách hàng, nhà đầu tư - Trưởng phòng việc chuyên môn chuyển nhượng trực tiếp dự việc gặp khách thực hàng chức - Sáng tạo cách dự án tiếp cận khách hàng mới, cập nhật thông tin khách hàng - Phân đoạn quản lý theo khách hàng mục tiêu - Tất phận phòng ban biết hợp đồng thực công ty - Họp hàng tuần để rút kinh nghiệm - Tăng cường trao đổi, góp ý phận để thống hành động - Từng phận quy trình rõ ràng SVTH: Nguyễn Thế Kỳ GVHD: T.S Nguyễn Tấn Khuyên Khóa luận tốt nghiệp công ty cá nhân - Các tiêu chất lượng phận - Xây dựng văn hóa đặc thù công ty - chế - Đội ngũ nhân sách đánh giá viên trình độ lực đãi kiến thức cao ngộ theo - Cán nhân suất làm việc viên tinh - Cán quản lý thần tập thể, đánh giá theo chấp nhận tuần, thử thách tháng, - Xây dựng quý chế đánh giá, - Nâng cao trình độ hiểu biết lãnh đạo - Đội ngũ nhân viên phòng ban điều hành Năng lực học hỏi phát triển - Năng lực làm việc cá nhân khả làm việc nhóm - Sự phối hợp phòng ban sách đãi ngộ rõ ràng - Giữ chân người tài với thu nhập tương xứng - Tiêu chuẩn hóa đội ngũ cán thái độ, kỹ kiến thức - Đào tạo đội ngũ mà kiến thức, kỹ năng, tảng, tố chất thiếu - Tìm kiếm phát triển nhân tài - Duy trì môi trường làm việc tốt, động thường xuyên đánh giá chất lượng 4.4 Đánh giá chiến lược Công ty Sao Việt 4.4.1 Sự gắn kết sứ mệnh trình thực thi chiến lược Công ty Sao Việt Với mục tiêu đề trở thành công ty hàng đầu lĩnh vực kinh doanh bất động sản, lực cạnh tranh với công ty lĩnh vực khu vực quốc gia, cung cấp dịch vụ tư vấn kinh doanh bất động sản SVTH: Nguyễn Thế Kỳ Trang 45 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: T.S Nguyễn Tấn Khuyên quy trình dự án đầu tư, Công ty Sao Việt thành tựu định lĩnh vực bất động sản, gây dựng tín nhiệm nhà đầu tư khách hàng Kết thực thể đắn, tính gắn kết sứ mệnh trình thực thi chiến lược Công ty Sao Việt Tuy nhiên, với lực cạnh tranh hạn chế với công ty lĩnh vực, Công ty Sao Việt đường hoàn thành sứ mệnh đặt mình thông qua việc nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ trình thực thi chiến lược mình 4.4.2 Tính hiệu chiến lược mối quan hệ với môi trường bên bên công ty Với môi trường bên ngoài: Môi trường bên tạo cho Công ty Sao Việt hội thách thức Chiến lược hoạt động Công ty Sao Việt giai đoạn đầu giúp công ty giảm bớt tác động tiêu cực từ môi trường Với nỗ lực trình tình hình hoạt động ổn định ngày phát triển công ty vòng năm (2016-2020), công ty bước sáng suốt cẩn trọng Với môi trường bên trong: Quá trình gắn kết trình hoạt động với môi trường bên Công ty Sao Việt tương đối phù hợp, cấu công ty bền vững, nhân viên tính gắn kết cao Tuy nhiên, công ty chưa khả thích nghi cao với dự án quy mô lớn, tính chấp nhận rủi ro lãnh đạo công ty chưa cao, dẫn đến thu hẹp tiềm phát triển công ty 4.4.3 Các khó khăn, vấn đề nảy sinh từ trình gắn kết chiến lược công ty với môi trường cạnh tranh Trong trình gây dựng thương hiệu phát triển hoạt động kinh doanh, Công ty Sao Việt gặp phải khó khăn nảy sinh từ trình gắn kết chiến lược doanh nghiệp với môi trường cạnh tranh Hiện nay, với tiềm bất động sản Việt Nam, nhiều công ty cung cấp sản phẩm, dịch vụ nhà đất Việc Công ty Sao Việt lựa chọn sản phẩm dự án để phát triển vấn đề cho chiến lược phát triển lâu dài Việc lựa chọn loại hình sản phẩm không phù hợp với thị hiếu khách hàng lực công ty ảnh hưởng đến khả cạnh tranh mở rộng thương hiệu Công ty Sao Việt thị trường Thêm vào đó, với khó khăn từ trình pháp lý mua bán chuyển nhượng, lợi công ty chất lượng bị suy giảm Đồng thời, với lực thị trường chưa cao, Công ty Sao Việt phải chịu sức ép lớn từ đối thủ cạnh tranh ngành nguy gia nhập ngành từ đối thủ tiềm khác 4.4.4 Các khó khăn, vấn đề nảy sinh từ trình triển khai thực hiện chiến lược Công ty Sao Việt Trong trình thực thi chiến lược mình, Công ty Sao Việt gặp phải nhiều vấn đề khó khăn trình triển khai sau: Sự cạnh tranh dội từ Trang 46 SVTH: Nguyễn Thế Kỳ GVHD: T.S Nguyễn Tấn Khuyên Khóa luận tốt nghiệp công ty đối thủ tiềm lực, sức ép từ môi trường kinh tế đà phục hồi, sức ép từ khách hàng, nhà đầu tư Khó khăn phía nhân để thực thi chiến lược: Tuy đội ngũ công nhân viên gắn kết cống hiến vì phát triển nghiệp chung, đội ngũ nhân viên lại chưa nhiều kinh nghiệm dự án tầm quy mô cao biến động lớn thị trường Đội ngũ cán cần phải bồi dưỡng nhiều mặt kinh nghiệm kỹ năng, trình độ tay nghề mình để thích ứng cao với khó khăn, biến động lường trước 4.5 Đề xuất chiến lược cho Công ty 4.5.1 Mở rộng thị trường Công ty Sao Việt gia nhập vào thị trường Bất Động Sản thời gian khai thác thị trường khách hàng thành phố Hồ Chí Minh Những điểm cho chiến lược thâm nhập thị trường công ty là: o Đẩy mạnh công vào khu vực ngoại vi thành phố nóng lên nhu cầu biệt thự, hộ, hộ cao cấp khu vực phía Đông (Quận 2) với hàng loạt dự án như: The CBD Premium Home, Centara Thủ Thiêm, Vingroup Masteri Thảo Điền, La Astoria,… quận xa dự án Summer Square Quận 6, Samland Airport quận Gò Vấp,… o Đẩy mạnh công tác đầu tư cho marketing để gia tăng hội tìm đến khách hàng nhu cầu, mua liệu khách hàng để nhân viên tiếp cận làm quen việc giao tiếp ứng xứ với khách hàng, mua tên miền trang web riêng cho phòng, hỗ trợ thiết kế xây dựng trang web hấp dẫn chuyên nghiệp để tăng lòng tin cho khách hàng o Việc mở rộng thị trường chắc chắn đòi hỏi phải gia tăng số lượng nhân viên bán hàng, nâng cao trình độ bồi dưỡng lực nhân viên cũ lẫn nhân viên để tiếp cận khách hàng tốt hơn, làm thỏa mãn yêu cầu thắc mắc người mua dự án mà họ cần 4.5.2 Liên kết để phát triển Trong bối cảnh thị trường Bất Động Sản giai đoạn phục hồi đà phát triển thì liên kết chặt chẽ chủ dự án sàn giao dịch Bất Động Sản nói chung sàn giao dịch Bất Động Sản nói riêng cần đẩy mạnh theo nguyên tắc đôi bên lợi Điều giúp công ty tạo mối quan hệ tốt bên hợp tác, mà nguồn doanh thu ổn định, hỗ trợ tốt trình tư vấn thỏa mãn tốt nhu cầu khách hàng SVTH: Nguyễn Thế Kỳ Trang 47 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: T.S Nguyễn Tấn Khuyên 4.5.3 Tối đa hóa hoạt động cắt giảm chi phí Trong tình trạng kinh tế bước hồi phục, thị trường Bất Động Sản đà phát triển thì việc gia tăng hiệu từ dòng tiền bỏ cắt giảm chi phí không cần thiết việc ưu tiên hàng đầu công ty Công ty Sao Việt thực cắt giảm chi phí để tăng lợi nhuận bằng cách lên kế hoạch làm việc khoa học, giảm bớt chi phí phụ, cắt giảm nhân lực yếu kém, tắt thiết bị điện không cần thiết không sử dụng, quy định việc sử dụng văn phòng phẩm cách hiệu 4.6 Một số giải pháp rút từ ma trận SWOT 4.6.1 Giải pháp nhân sự Với đặc điểm hoạt động lĩnh vực dịch vụ, nhân lực đóng vai trò vô quan trọng Để nâng cao đội ngũ nhằm thực tốt chiến lược cần thực số công việc sau: o Với nguồn nhân lực làm việc công ty cần thường xuyên kiểm tra kiến thức đặc biệt việc học thuộc sản phẩm dự án Kiểm tra kỹ chào hàng cho khách bằng email, điện thoại, tin nhắn, đăng tin… kỹ tư vấn sản phẩm cho khách hàng Khách hàng tiếp xúc với đội ngũ bán hàng nên việc kiểm tra thường xuyên đội ngũ quan trọng Thường xuyên trao đổi trau dồi thêm kỹ chăm sóc khách hàng cho đội ngũ nhân lực o Các sách khuyến khích tinh thần hăng hái làm việc nhân viên nên áp dụng Đây cách giữ chân nhân viên giỏi lại lâu dài với công ty Chính sách thưởng theo doanh số, tăng hoa hồng lũy tiến theo doanh số o Với nguồn nhân lực tuyển dụng phải đào tạo kỹ cần thiết, phân công nhân viên cũ kinh nghiệm kèm cặp nhân viên o Đối với cấp lãnh đạo nên học hỏi trau dồi thêm kiến thức quản lý, lãnh đạo 4.6.2 Giải pháp Marketing Công nghệ yếu tố thay đổi nhanh chóng, phát triển ngày Ứng dụng giúp mang lại nhiều lợi ích phải nhanh nhạy để bắt kịp thay đổi Bộ phận marketing vừa làm công tác quảng bá hình ảnh công ty vừa tìm kiếm khách hàng Để nâng cao khả phận thực số việc sau: o Đội ngũ marketing cần chủ động theo thay đổi công nghệ Hỗ trợ cho đội ngũ học ứng dụng Trang 48 SVTH: Nguyễn Thế Kỳ GVHD: T.S Nguyễn Tấn Khuyên Khóa luận tốt nghiệp o Nên phân chia thành phận bên chuyên làm để quảng bá, nâng cao hình ảnh công ty Một phận chuyên tìm kiếm khách hàng, nhận hotline Tạo chuyên nghiệp công việc giúp nhân viên làm tốt o sách giúp đội ngũ hỗ trợ cho nhân viên bán hàng bằng cách cho nhân viên marketing nhận hoa hồng theo doanh thu nhân viên bán hàng 4.6.3 Giải pháp xây dựng phát triển thương hiệu Việc xây dựng phát triển thương hiệu vô cần thiết nay, để cạnh tranh, hợp tác hay tiếp xúc với khách hàng thì thương hiệu mà người ta quan tâm Ngay từ đầu nên biện pháp nhằm xây dựng thương hiệu để việc phát triển sau tốt hơn: o Xây dựng hình ảnh công ty bằng thái độ, tận tâm nhân viên khách hàng Để lại lòng khách hàng thỏa mãn, hài lòng với dịch vụ o Cung cấp cho khách hàng sản phẩm chủ đầu tư uy tín, đảm bảo chất lượng cung cấp thông tin xác tạo tin tưởng tuyệt việc cung cấp dịch vụ môi giới công ty o Bên cạnh hỗ trợ phòng marketing, xây dựng hình ảnh quảng bá cho nhiều người biết đến với phương châm hoạt động vì lợi ích khách hàng 4.6.4 Giải pháp quản lý Để thực tốt chiến lược cho thời gian tới, quản lý khâu cần quan tâm o Nhà quản lý phải vạch chương trình, mục tiêu ngắn hạn để giúp việc thực chiến lược dễ dàng khâu kiểm tra tốt o Nhà quản lý cần theo dõi thay đổi yếu tố môi trường bên bên để điều chỉnh chương trình hoạt động cho phù hợp, cần linh động, nhanh nhạy o Thực cấu lại máy công ty cho hoàn chỉnh, chuyên môn hóa phòng ban để công việc thực tốt o Quan trọng trình thực chiến lược cần liên tục kiểm tra, kiểm tra để xem làm gì chưa làm được, chương trình hợp lý để tiếp tục thực SVTH: Nguyễn Thế Kỳ Trang 49 Khóa luận tốt nghiệp Trang 50 GVHD: T.S Nguyễn Tấn Khuyên SVTH: Nguyễn Thế Kỳ GVHD: T.S Nguyễn Tấn Khuyên Khóa luận tốt nghiệp KẾT LUẬN Công việc hoạch định chiến lược kinh doanh công ty thực quan trọng cần thiết, giúp cho công ty hướng đắn, lộ trình cụ thể Một chiến lược kinh doanh hiệu kết hợp với trình thực đắn đảm bảo tốt cho thành công tổ chức Công ty điểm mạnh điểm yếu, vì phải tận dụng điểm mạnh để phát triển đồng thời khắc phục điểm yếu để ngày phát triển Công tác hoạch định chiến lược kinh doanh giúp công ty nhìn tổng quan môi trường bên lẫn bên mình, đánh giá kết hợp chúng lại tạo hội kinh doanh cho mình Đối với thân Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Sao Việt thì việc hoạch định giúp công ty hướng riêng mình lúc thị trường bất động sản dần hồi phục phát triển Công tác đảm bảo bước hoạch định chiến lược vô quan trọng Mỗi bước giúp cho nhà hoạch định không bỏ sót điều gì đảm bảo phân tích kỹ lưỡng yếu tố từ vào giúp việc đưa chiến lược tốt Trong trình làm việc công ty, em xin đưa số ý kiến chủ quan mình góp phần nâng cao công tác hoạch định cho công ty Quá trình thực tập làm việc công ty, em tìm hiểu công tác hoạch định chiến lược công ty, thực hành làm việc với giúp đỡ tận tình giám đốc công ty, trưởng nhóm kinh doanh anh chị đồng nghiệp Dù cố gắng hoàn thành khóa luận kiến thức hiểu biết nhiều hạn chế nên viết nhiều sai sót, mong nhận thông cảm ý kiến đóng góp Thầy từ công ty SVTH: Nguyễn Thế Kỳ Trang 51 Khóa luận tốt nghiệp Trang 52 GVHD: T.S Nguyễn Tấn Khuyên SVTH: Nguyễn Thế Kỳ GVHD: T.S Nguyễn Tấn Khuyên Khóa luận tốt nghiệp TÀI LIỆU THAM KHẢO Fred R David (2006), Concepts of Strategic Management - Khái luận Quản trị chiến lược, NXB Thống kê, Hà Nội Robert S Kaplan, David P Norton (2012), The Balanced Scorecard – Thẻ điểm cân bằng, DT Books NXB Trẻ, TP.HCM Michael E Porter (2013), Chiến lược cạnh tranh, DT Books NXB Trẻ, TP.HCM Lê, Ngọc Tuyên (2015), Năm phá bất động sản, Vnexpress – tin nhanh Việt Nam, http://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-tuc/bat-dong-san/nam-but-pha-cua-batdong-san-3335101.html, 20-03-2016 Hà Quang (2016), Thị trường bất động sản 2015: Dấu ấn “bàn tay hữu hình”, Báo Đầu tư Bất động sản, http://tinnhanhchungkhoan.vn/bat-dong-san/thi-truong-bat-dong-san2015-dau-an-ban-tay-huu-hinh-139990.html, 20-03-2016 (2010), Khái niệm chiến lược kinh doanh, Thư viên học liệu mở Việt Nam, http://voer.edu.vn/m/khai-niem-ve-chien-luoc-kinh-doanh/a93b5a5c, 01-03-2016 (2012), Báo cáo phân tích ngành bất động sản, Công ty cổ phần chứng khoán Phương Nam Phòng kế toán – Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Sao Việt Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Sao Việt, http://www.savireal.com SVTH: Nguyễn Thế Kỳ Trang 53 ... Chương 3: Phân tích tình hình Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất Động Sản Sao Việt o Chương 4: Định hướng chiến lược phát triển Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất Động Sản Sao Việt Trang SVTH: Nguyễn Thế Kỳ... công nhân viên chức, giám đốc, bác sĩ, kỹ sư, nhà kinh doanh Bất động sản, nhà kinh doanh chứng khoán, nhà buôn bán Chính đa dạng giúp cho Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất Động Sản Sao Việt kinh doanh. .. 2.2: Sơ đồ tổ chức Công ty CP DV Bất động sản Sao Việt 20 Bảng 2.1: Cơ cấu nhân Công ty CP DV Bất động sản Sao Việt 21 Bảng 2.2: Tổng kết kết kinh doanh Công ty Sao Việt năm 2015 22
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần dịch vụ bất động sản sao việt, Phân tích chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần dịch vụ bất động sản sao việt, Phân tích chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần dịch vụ bất động sản sao việt

Từ khóa liên quan