Bài 3 Tiệt - Giới thiệu về máy tính

6 560 3
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/06/2013, 01:25

Bµi 3 Gi¸o ¸n ®iÖn tö tin häc líp 10 GV Giáp Văn Hưng Trường: THPT BC Lục Ngạn TiÕt 5: Bài 3. Giới thiệu về máy tính 1. Khái niệm hệ thống tin học Phần cứng ( Hardware Hardware). Phần mềm ( Software Software). Sự quản lí và điều khiển của con người con người. Là hệ thống dùng để nhập, xử lí, xuất, truyền, lư u trữ thông tin. Gồm ba thành phần: Gồm máy tính và các thiết bị Gồm các chương trình Chà o bạn ! 2. Sơ đồ cấu trúc của một máy tính Thiết bị vào Thiết bị ra Bộ xử lí trung tâm Bộ xử lí trung tâm Bộ điều khiển Bộ số học / lôgic Bộ nhớ trong Bộ nhớ ngoài (Bàn phím, chuột, máy quét) (Màn hình, máy in, loa) 3. Bộ xử lí trung tâm (CPU) C Central P Proccessing U Unit Là thành phần quan trọng nhất của máy tính, đó là thiết bị chính thực hiện và điều khiển việc thực hiện chương trình. Bộ điều khiển (Control Unit) - CU Điều khiển các bộ phận thực hiện chương trình. Bộ số học/lôgic (Arithmetic/Logic Unit) ALU Thực hiện các phép toán số học và lôgic. 4. Bộ nhớ Là nơi chương trình được đưa vào để thực hiện và là nơi lưu trữ dữ liệu đang được xử lí. ROM (Read Only Memory). Bộ nhớ chỉ đọc chứa một số chương trình hệ thống do nhà sản xuất đưa vào RAM (Random Access Memory). Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên, thông tin sẽ bị mất đi khi tắt máy hoặc mất điện a. Bộ nhớ trong (Main memory) Hãy nhớ! Hệ thống tin học dùng: Nhập, Nhập, xử lí, xuất , truyển, lưu trữ xử lí, xuất , truyển, lưu trữ thông tin. Sơ đồ cấu trúc máy tính. Chức năng của bộ xử lí trung tâm CPU CU và ALU, Register Bộ nhớ trong RAM -ROM. Bộ điểu khiển Bộ số học / logic bộ nhớ trong Bộ nhớ ngoài Thiết bị vào Thiết bị ra Bộ xử lí trung tâm . Bµi 3 Gi¸o ¸n ®iÖn tö tin häc líp 10 GV Giáp Văn Hưng Trường: THPT BC Lục Ngạn TiÕt 5: Bài 3. Giới thiệu về máy tính 1. Khái niệm hệ. phím, chuột, máy quét) (Màn hình, máy in, loa) 3. Bộ xử lí trung tâm (CPU) C Central P Proccessing U Unit Là thành phần quan trọng nhất của máy tính, đó là
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 3 Tiệt - Giới thiệu về máy tính, Bài 3 Tiệt - Giới thiệu về máy tính, Bài 3 Tiệt - Giới thiệu về máy tính

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn