Kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho việt nam p2 end

62 213 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2017, 10:36

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Bảng 3.1 Mức tăng nhiệt độ ( oC) trung bình năm so với thời kỳ 1980-1999 theo kịch phát thải trung bình (B2) STT Tỉnh, thành phố 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 Lai Châu Điện Biên Sơn La Hòa Bình Hà Giang Cao Bằng Lào Cai Yên Bái Tuyên Quang Bắc Kạn Thái Nguyên Lạng Sơn Phú Thọ Bắc Giang Quảng Ninh Vĩnh Phúc Bắc Ninh Hà Nội Hƣng Yên Hải Dƣơng Hải Phòng Hà Nam Thái Bình Nam Định Ninh Bình Thanh Hóa Nghệ An Hà Tĩnh Quảng Bình Quảng Trị Thừa Thiên - Huế Đà Nẵng Quảng Nam Quảng Ngãi Bình Định Phú Yên Khánh Hòa Ninh Thuận Bình Thuận Kon Tum Gia Lai Đắk Lắk Đắk Nông Lâm Đồng Tây Ninh Bình Dƣơng Bình Phƣớc Tp Hồ Chí Minh Đồng Nai Bà Rịa - Vũng Tàu Long An Đồng Tháp Tiền Giang Bến Tre Vĩnh Long Trà Vinh An Giang Cần Thơ Hậu Giang Sóc Trăng Bạc Liêu Kiên Giang Cà Mau Các mốc thời gian kỷ 21 2020 2030 2040 0,5 0,5 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,7 0,6 0,5 0,5 0,4 0,5 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,3 0,5 0,5 0,4 0,3 0,5 0,6 0,6 0,5 0,5 0,4 0,4 0,3 0,5 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,4 0,5 0,5 0,3 0,5 0,7 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,8 0,7 0,7 0,7 0,8 0,7 0,8 0,8 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 0,6 0,7 0,8 0,7 0,7 0,7 0,9 1,0 1,0 0,7 0,7 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,5 0,7 0,7 0,5 0,5 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,6 0,6 0,5 0,7 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,6 0,7 0,7 0,5 0,7 1,0 1,1 1,2 1,0 1,0 1,0 1,1 1,0 1,0 0,9 1,1 1,0 1,1 1,1 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,0 0,9 0,9 1,1 1,0 1,0 1,1 1,3 1,4 1,3 1,0 1,0 0,8 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 0,6 0,9 1,0 0,8 0,7 1,1 1,2 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 0,7 1,0 0,9 0,8 0,8 0,7 0,7 0,8 1,0 1,0 0,7 1,0 2050 1,2 (1,0 - 1,6) 1,4 (1,0 - 1,6) 1,5 (1,2 - 1,8) 1,3 (1,2 - 1,4) 1,3 (1,2 - 1,4) 1,3 (1,2 - 1,4) 1,4 (1,2 - 1,6) 1,3 (1,2 - 1,6) 1,3 (1,2 - 1,4) 1,2 (1,0 - 1,4) 1,4 (1,2 - 1,6) 1,3 (1,2 - 1,4) 1,4 (1,2 - 1,6) 1,4 (1,2 - 1,6) 1,3 (1,2 - 1,4) 1,3 (1,2 - 1,6) 1,4 (1,2 - 1,6) 1,4 (1,2 - 1,6) 1,4 (1,2 - 1,6) 1,4 (1,2 - 1,6) 1,3 (1,2 - 1,4) 1,1 (1,0 - 1,4) 1,2 (1,0 -1,4 ) 1,4 (1,2 - 1,6) 1,3 (1,2 - 1,4) 1,2 (1,0 - 1,4) 1,4 (1,2 - 1,6) 1,7 (1,4 - 1,8) 1,8 (1,6 - 2,0) 1,7 (1,6 - 2,0) 1,3 (1,0 - 1,6) 1,3 (1,2 - 1,4) 1,1 (1,0 - 1,4) 1,2 (1,0 - 1,4) 1,2 (1,0 - 1,4) 1,3 (1,0 - 1,6) 1,2 (1,0 - 1,4) 1,2 (1,0 - 1,4) 1,3 (1,2 - 1,4) 0,8 (0,5 - 1,2) 1,2 (1,0 - 1,6) 1,2 (0,5 - 1,6) 1,0 (0,5 - 1,4) 0,9 (0,5 - 1,6) 1,4 (1,2 - 1,6) 1,5 (1,4 - 1,6) 1,5 (1,2 - 1,6) 1,3 (1,2 - 1,4) 1,3 (1,2 - 1,6) 1,1 (1,0 - 1,6) 1,1 (1,0 - 1,4) 0,8 (0,5 - 1,2) 1,1 (1,0 - 1,4) 1,1 (1,0 - 1,2) 1,1 (1,0 - 1,2) 1,1 (1,0 - 1,4) 0,9 (0,5 - 1,2) 0,9 (0,5 - 1,2) 1,1 (1,0 - 1,4) 1,2 (1,0 - 1,4) 1,3 (1,0 - 1,4) 0,9 (0,5 - 1,2) 1,4 (1,0 - 1,4) 2060 2070 2080 2090 1,5 1,7 1,8 1,6 1,5 1,5 1,7 1,5 1,6 1,5 1,7 1,6 1,7 1,7 1,6 1,6 1,7 1,7 1,7 1,6 1,6 1,4 1,5 1,7 1,6 1,5 1,6 2,0 2,2 2,1 1,5 1,6 1,3 1,5 1,5 1,6 1,5 1,5 1,6 1,0 1,5 1,5 1,2 1,1 1,8 1,8 1,8 1,7 1,6 1,4 1,3 1,0 1,5 1,4 1,3 1,2 1,0 1,1 1,3 1,5 1,6 1,0 1,6 1,8 2,0 2,1 1,9 1,8 1,8 2,0 1,7 1,8 1,7 2,0 1,9 2,0 2,0 1,9 1,8 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,6 1,7 2,0 1,9 1,7 1,9 2,4 2,5 2,5 1,8 1,8 1,5 1,7 1,7 1,9 1,8 1,8 1,8 1,2 1,7 1,8 1,4 1,3 2,1 2,1 2,1 2,0 1,8 1,6 1,5 1,2 1,8 1,6 1,5 1,4 1,2 1,2 1,5 1,7 1,9 1,2 1,9 2,0 2,3 2,4 2,1 2,0 2,0 2,3 2,0 2,1 1,9 2,2 2,1 2,2 2,3 2,1 2,1 2,2 2,2 2,2 2,2 2,1 1,8 1,9 2,3 2,1 2,0 2,2 2,7 2,8 2,8 2,0 2,1 1,7 1,9 1,9 2,1 2,0 2,0 2,0 1,3 1,9 2,0 1,6 1,5 2,3 2,4 2,4 2,2 2,1 1,8 1,7 1,3 2,0 1,8 1,7 1,6 1,4 1,4 1,7 2,0 2,2 1,4 2,2 2,2 2,5 2,7 2,4 2,2 2,2 2,5 2,2 2,3 2,1 2,4 2,3 2,5 2,5 2,3 2,3 2,4 2,4 2,4 2,4 2,3 2,0 2,1 2,5 2,3 2,2 2,4 2,9 3,1 3,1 2,2 2,3 1,9 2,1 2,1 2,4 2,2 2,2 2,3 1,5 2,1 2,2 1,7 1,6 2,6 2,6 2,6 2,4 2,3 2,0 1,8 1,5 2,2 2,0 1,9 1,8 1,5 1,5 1,9 2,2 2,4 1,5 2,4 2100 2,4 (1,9 - 2,8) 2,7 (1,9 - 2,8) 2,9 (2,2 - 3,4) 2,6 (2,2 - 2,8) 2,4 (2,2 - 2,8) 2,4 (2,2 - 2,8) 2,7 (2,2 - 3,1) 2,4 (2,2 - 3,1) 2,5 (2,2 - 2,8) 2,3 (2,2 - 2,8) 2,7 (2,2 - 2,8) 2,5 (2,2 - 2,8) 2,7 (2,2 - 2,8) 2,7 (2,5 - 2,8) 2,5 (2,2 - 2,8) 2,6 (2,5 - 2,8) 2,6 (2,5 - 2,8) 2,6 (2,5 - 2,8) 2,6 (2,5 - 2,8) 2,6 (2,2 - 2,8) 2,5 (2,2 - 2,8) 2,3 (2,2 - 2,8) 2,3 (2,2 - 2,8) 2,7 (2,5 - 2,8) 2,5 (2,2 - 2,8) 2,4 (2,2 - 2,8) 2,6 (2,2 - 2,8) 3,2 (2,5 - 3,4) 3,4 (3,1 - 3,7) 3,3 (2,8 - 3,7) 2,4 (2,2 - 3,1) 2,5 (2,2 - 2,8) 2,0 (1,9 - 2,2) 2,3 (1,9 - 2,5) 2,3 (2,2 - 2,8) 2,5 (2,2 - 3,1) 2,4 (1,9 - 2,8) 2,4 (1,9 - 2,8) 2,5 (2,2 - 2,8) 1,6 (1,3 - 2,2) 2,3 (1,6 - 3,1) 2,4 (1,9 - 2,8) 2,0 (1,9 - 2,8) 1,8 (1,6 - 2,8) 2,7 (2,5 - 2,8) 2,7 (2,5 - 2,8) 2,9 (2,5 - 3,1) 2,7 (2,5 - 2,8) 2,6 (2,5 - 2,8) 2,3 (2,2 - 2,8) 2,0 (1,9 - 2,8) 1,7 (1,6 - 2,2) 2,4 (1,9 - 2,5) 2,2 (1,9 - 2,5) 2,1 (2,2 - 2,5) 2,0 (1,9 - 2,2) 1,6 (1,3 - 1,9) 1,7 (1,6 - 2,5) 2,1 (1,9 - 2,5) 2,3 (1,9 - 2,5) 2,6 (2,2 - 2,8) 1,6 (1,3 - 2,2) 2,6 (1,9 - 2,8) Kịch biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho Việt Nam 55 BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 3.2 Kịch biến đổi khí hậu lƣợng mƣa 3.2.1 Lượng mưa mùa mưa năm a) Lượng mưa mùa đông (tháng XII-II) Lƣợng mƣa mùa đông Việt Nam có xu hƣớng tăng hầu hết diện tích phía Bắc (từ Quảng Bình trở ra), giảm hầu khắp diện tích phía Nam (từ Quảng Trị trở vào) Theo kịch phát thải thấp, vào kỷ 21, lƣợng mƣa mùa đông tăng đến 2% hầu hết diện tích Đông Bắc Bộ, phần diện tích Bắc Trung Bộ đa phần diện tích Đông Nam Bộ Khu vực Tây Bắc Bộ, phía Tây Thanh Hóa - Nghệ An có mức tăng từ đến 4% Lƣợng mƣa giảm từ đến 12% Nam Trung Bộ, Tây Nguyên đa phần diện tích Nam Bộ, phần diện tích thuộc Đông Tây Nguyên cực nam Trung Bộ có mức giảm cao so với khu vực khác, khoảng 8-12% (Hình 3.28a) Vào cuối kỷ 21, mức tăng lƣợng mƣa mùa đông dao động từ đến 6% đại phận diện tích Bắc Bộ Bắc Trung Bộ; đó, phần diện tích Tây Bắc Bộ có mức tăng từ đến 6% Lƣợng mƣa giảm toàn diện tích phía Nam, mức giảm từ đến 14%, phần lớn diện tích thuộc khu vực Tây Nguyên, cực nam Trung Bộ Đông Nam Bộ có mức giảm cao nhất, từ 10 đến 14% (Hình 3.28b) a) b) Hình 3.28 Mức thay đổi lượng mưa mùa đông (%) vào (a) cuối kỷ 21 (b) theo kịch phát thải thấp Theo kịch phát thải trung bình, vào kỷ 21, hầu hết diện tích Đông Bắc Bộ Bắc Trung Bộ có lƣợng mƣa tăng với mức phổ biến dƣới 2%, riêng Tây Bắc Bộ khu vực tỉnh Hà Tĩnh có mức tăng cao hơn, từ đến 4% Lƣợng mƣa giảm từ đến 12% phía Nam (từ Đà Nẵng trở vào), đó, phần diện tích thuộc Kịch biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho Việt Nam 56 BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG khu vực Tây Nguyên, cực Nam Trung Bộ Đông Nam Bộ có mức giảm nhiều nhất, từ 8-12% (Hình 3.29) Đến cuối kỷ 21, mức tăng lƣợng mƣa hầu hết diện tích Bắc Bộ Bắc Trung Bộ dao động từ 0-6%, riêng phần diện tích Tây Bắc Bộ có mức tăng 6% Lƣợng mƣa giảm từ đến 14% phía Nam, đó, Tây Nguyên, cực nam Trung Bộ Đông Nam Bộ có mức giảm cao hơn, từ 10 đến 14% (Hình 3.30) Theo kịch phát thải cao, lƣợng mƣa trung bình mùa đông hầu khắp diện tích Bắc Bộ Bắc Trung Bộ tăng đến 4% (vào kỷ 21) đến 6% (vào cuối kỷ 21), đó, khu vực Tây Bắc có mức tăng cao so với khu vực khác Lƣợng mƣa giảm Nam Trung Bộ, Tây Nguyên Nam Bộ với mức giảm đến 10% (giữa kỷ 21) đến 14% (vào cuối kỷ 21), nơi có mức giảm lớn Nam Trung Bộ Tây Nguyên (Hình 3.31) Hình 3.29 Mức thay đổi lượng mưa mùa đông (%) vào kỷ 21 theo kịch phát thải trung bình a) b) Hình 3.31 Mức thay đổi lượng mưa mùa đông (%) vào (a) cuối kỷ 21 (b) theo kịch phát thải cao Kịch biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho Việt Nam 57 BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Hình 3.30 Mức thay đổi lượng mưa mùa đông (%) vào cuối kỷ 21 theo kịch phát thải trung bình b) Lượng mưa mùa xuân (tháng III-V) Theo kịch phát thải thấp, lƣợng mƣa mùa xuân có xu hƣớng giảm hầu hết diện tích nƣớc ta, với mức giảm đến 6% vào kỷ 21 đến 10% vào cuối kỷ 21 Khu vực có mức giảm nhiều phần diện tích Trung Bộ Tây Nguyên Lƣợng mƣa tăng thấy vài nơi thuộc Bắc Kịch biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho Việt Nam 58 BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Bộ với mức tăng khoảng dƣới 2% (Hình 3.32) a) b) Hình 3.32 Mức thay đổi lượng mưa mùa xuân (%) vào (a) cuối kỷ 21 (b) theo kịch phát thải thấp Theo kịch phát thải trung bình, vào kỷ 21, lƣợng mƣa giảm hầu hết diện tích lãnh thổ nƣớc ta, với mức giảm phổ biến khu vực Bắc Bộ dƣới 2% khu vực từ Thanh Hóa trở vào có mức giảm phổ biến từ đến 6% (Hình 3.33) Lƣợng mƣa tăng xảy vài nơi thuộc Bắc Bộ, với mức tăng khoảng 2% Đến cuối kỷ 21, lƣợng mƣa khu vực Bắc Bộ giảm khoảng 4% Mức giảm phần lớn khu vực từ Thanh Hóa trở vào từ 4-10%; đa phần diện tích Tây Nguyên phần nhỏ diện tích Trung Bộ có lƣợng mƣa giảm từ 10 đến 14% (Hình 3.34) Hình 3.33 Mức thay đổi lượng mưa mùa xuân (%) vào kỷ 21 theo kịch phát thải trung bình Kịch biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho Việt Nam 59 BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Hình 3.34 Mức thay đổi lượng mưa mùa xuân (%) vào cuối kỷ 21 theo kịch phát thải trung bình Theo kịch phát thải cao, lƣợng mƣa mùa xuân khu vực Bắc Bộ giảm khoảng 2% (vào kỷ 21) đến 4% (vào cuối kỷ 21); đại phận diện tích phía Nam (từ Thanh Hóa trở vào), mức giảm phổ biến từ 2-6% (vào kỷ) từ đến 14% (vào cuối kỷ 21), khu vực có lƣợng mƣa giảm nhiều Bắc Tây Nguyên (Hình 3.35) Kịch biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho Việt Nam 60 BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG a) b) Hình 3.35 Mức thay đổi lượng mưa mùa xuân (%) vào (a) cuối kỷ 21 (b) theo kịch phát thải cao c) Lượng mưa mùa hè (tháng VI-VIII) Theo kịch phát thải thấp, lƣợng mƣa mùa hè có xu hƣớng tăng toàn lãnh thổ Mức tăng phổ biến phía Bắc (từ Thừa Thiên Huế trở ra) từ đến 6% (vào kỷ 21) từ 4-10% (vào cuối kỷ 21) Mức tăng phổ biến vào cuối kỷ 21 phía Nam (từ Đà Nẵng trở vào) dƣới 4% (Hình 3.36) a) b) Hình 3.36 Mức thay đổi lượng mưa mùa hè (%) vào (a) cuối kỷ 21 (b) theo kịch phát thải thấp Kịch biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho Việt Nam 61 BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Theo kịch phát thải trung bình, vào kỷ 21, lƣợng mƣa mùa hè toàn lãnh thổ Việt Nam tăng, với mức tăng cao đến 6% Mức tăng khu vực phía Bắc cao so với khu vực phía Nam (Hình 3.37) Vào cuối kỷ 21, lƣợng mƣa mùa hè tăng đến 14% Trong đó, mức tăng cao xảy khu vực Bắc Bộ (phổ biến từ đến 14%) thấp (dƣới 3%) khu vực Tây Nguyên (Hình 3.38) Theo kịch phát thải cao, lƣợng mƣa mùa hè tăng 6% vào kỷ 21 đến 18% vào cuối kỷ 21 Mức tăng cao xảy khu vực Bắc Bộ thấp khu vực Tây Nguyên (Hình 3.39) Hình 3.37 Mức thay đổi lượng mưa mùa hè (%) vào kỷ 21 theo kịch phát thải trung bình a) b) Hình 3.39 Mức thay đổi lượng mưa mùa hè (%) vào (a) cuối kỷ 21 (b) theo kịch phát thải cao d) Lượng mưa mùa thu (tháng IX-XI) Kịch biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho Việt Nam 62 BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Tƣơng tự nhƣ lƣợng mƣa mùa hè, lƣợng mƣa mùa thu có xu hƣớng tăng toàn lãnh thổ Tuy nhiên, Bắc Bộ lại có mức tăng nhỏ so với khu vực khác nƣớc Hình 3.38 Mức thay đổi lượng mưa mùa hè (%) vào cuối kỷ 21 theo kịch phát thải trung bình Theo kịch phát thải thấp, mức tăng lƣợng mƣa trung bình mùa thu vào kỷ 21 Bắc Bộ dƣới 2%; khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh từ Kịch biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho Việt Nam 63 BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG đến 4%; khu vực từ Quảng Trị trở vào có mức tăng từ đến 6% Đến cuối kỷ 21, lƣợng mƣa tăng phổ biến đến 4% Bắc Bộ từ đến 10% khu vực từ Thanh Hóa trở vào (Hình 3.40) a) b) Hình 3.40 Mức thay đổi lượng mưa mùa thu (%) vào (a) cuối kỷ 21 (b) theo kịch phát thải thấp Theo kịch phát thải trung bình, vào kỷ 21, mức tăng cao lƣợng mƣa khu vực phía Bắc (từ Quảng Bình trở ra) khoảng 4%; khu vực phía Nam (từ Quảng Trị trở vào) có mức tăng từ đến 10% (Hình 3.41) Vào cuối kỷ 21, lãnh thổ Việt Nam, lƣợng mƣa tăng đến 14% Trong đó, khu vực Bắc Bộ có mức tăng thấp (dƣới 4%) tăng cao Bắc Tây Nguyên, phần diện tích Nam Trung Bộ Tây Nam Bộ, với mức tăng từ 10 đến 14% (Hình 3.42) Hình 3.41 Mức thay đổi lượng mưa mùa thu (%) vào kỷ 21 theo kịch phát thải trung bình Kịch biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho Việt Nam 64 BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 65 Wigley T M L., and Raper S C B (1992), “Implications for climate and sea level of revised IPCC emissions scenarios” (357), pp 293-300 66 Wilby R.L et al (2004), Guideline for use of Climate Scenarios developed from Statistical Downscaling Methods, NOAA 67 Wilks D.S (2006), Statistical Methods in the Atmospheric Sciences, Elsevier 68 WMO, UNEP (2001), Special Report on Emissions Scenarios IPCC Special Report on Climate Change Cambridge University Press 69 Xuhua Cheng, Yiquan Qi, Wen Zhou (2008), “Trends of sea level variations in the Indo-Pacific warm pool”, Global and Planetary Change, (63), pp 57–66 Kịch biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho Việt Nam 102 BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG PHỤ LỤC Phụ lục Danh sách trạm khí tƣợng phục vụ việc tính toán xây dựng kịch BĐKH theo phƣơng pháp chi tiết hoá thống kê TT Tên trạm 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 Điện Biên Mƣờng Tè Tuần Giáo Sìn Hồ Lai Châu Pha Đin Tam Đƣờng Sơn La Quỳnh Nhai Yên Châu Mộc Châu Sông Mã Cò Nòi Phù Yên Sa Pa Bắc Hà Lục Yên Than Uyên Yên Bái Văn Chấn Phố Ràng Bắc Quang Hà Giang Hoàng Su Phì Bắc Mê Chiêm Hóa Hàm Yên Tuyên Quang Cao Bằng Nguyên Bình Bảo Lạc Trùng Khánh Chợ Rã Ngân Sơn Lạng Sơn Thất Khê Bắc Sơn Đình Lập Hữu Lũng Bắc Cạn Định Hóa Thái Nguyên Phú Hộ Tam Đảo Minh Đài Móng Cái Vĩ độ Kinh độ 21,4 21,4 21,6 21,4 22,1 21,6 22,4 21,3 21,8 21,1 20,9 21,1 21,1 21,3 22,3 22,5 22,1 22,0 21,7 21,6 21,3 22,5 22,8 22,8 22,7 22,2 22,1 21,8 22,7 22,7 22,9 22,8 22,5 22,5 21,8 22,3 21,9 21,5 21,5 22,1 21,9 21,6 21,5 21,5 21,2 23,5 103,0 102,8 103,4 103,3 103,2 103,5 103,5 103,9 103,6 104,3 104,6 103,7 104,2 104,7 103,8 107,3 104,7 103,9 104,9 104,5 104,5 104,8 105,0 104,7 105,4 105,3 105,0 105,2 106,2 105,9 106,5 106,5 105,7 106,0 106,8 106,5 106,2 107,1 106,3 105,8 105,6 105,8 105,2 105,6 105,1 108,0 TT Tên trạm 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 Tiên Yên Uông Bí Cửa Ông Hòn Gai Bắc Giang Lục Ngạn Sơn Động Hiệp Hòa Bắc Yên Việt Trì Vĩnh Yên Láng Sơn Tây Ba Vì Mai Châu Hà Đông Hòa Bình Kim Bôi Chi Nê Lạc Sơn Hải Dƣơng Hƣng Yên Phù Liễn Thái Bình Phủ Lý Nam Định Nho Quan Ninh Bình Văn Lý Thanh Hóa Bái Thƣợng Yên Định Hồi Xuân Nhƣ Xuân Tĩnh Gia Tây Hiếu Quỳ Châu Vinh Đô Lƣơng Tƣơng Dƣơng Quỳnh Lƣu Quỳ Hợp Con Cuông Hƣơng Khê Hà Tĩnh Đồng Hới Vĩ độ Kinh độ 21,3 21,0 21,0 20,5 21,3 21,4 21,3 21,4 21,3 21,3 21,4 21,0 21,1 21,1 20,7 21,0 20,8 20,7 20,5 20,5 20,9 20,7 20,8 20,5 20,5 20,4 20,3 20,3 20,1 19,8 19,9 20,0 20,3 19,6 19,5 19,3 19,7 18,7 18,9 19,3 19,1 19,3 19,1 18,2 18,4 17,5 107,4 106,8 107,3 107,1 106,2 106,6 106,8 106,0 104,4 105,4 105,6 105,9 105,5 105,6 105,1 105,8 105,3 105,5 105,3 105,5 106,3 106,1 106,6 106,4 105,4 106,2 105,7 106,0 106,3 105,8 105,4 105,7 105,1 105,6 105,8 105,4 105,1 105,7 105,3 104,4 105,6 105,1 105,9 105,7 105,9 106,6 TT Tên trạm 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 Nam Đông Huế Ba Đồn Tuyên Hóa Đông Hà A Lƣới Đà Nẵng Trà Mi Tam Kỳ Quy Nhơn Hoài Nhơn Ba Tơ Quãng Ngãi Nha Trang Tuy Hòa Sơn Hòa Phan Thiết Plâycu Đắc Tô An Khê Kon Tum Ayunpa Buôn Mê Thuột Buôn Hồ M’Đrăk Đắc Nông Đà Lạt Liên Khƣơng Bảo Lộc Phƣớc Long Hàm Tân Đồng Phú Tây Ninh Vũng Tàu Mộc Hóa Ba Tri Càng Long Mỹ Tho Cần Thơ Sóc Trăng Cao Lãnh Phú Quốc Rạch Giá Châu Đốc Cà Mau Vĩ độ Kinh độ 16,2 16,4 17,8 17,8 16,8 16,2 16,0 15,4 15,6 13,8 14,5 14,8 15,1 12,3 13,1 13,1 10,9 14,0 14,7 13,9 14,3 13,4 12,7 12,9 12,7 12,0 11,9 11,8 11,5 11,8 10,7 10,5 11,3 10,3 10,8 10,0 10,0 10,3 10,0 9,6 10,5 10,2 10,0 10,8 9,2 107,7 107,7 106,4 106,1 107,8 107,4 108,2 108,2 108,5 109,2 109,0 108,7 108,8 109,2 109,3 109,0 108,1 108,0 107,8 108,6 107,6 108,9 108,1 108,3 108,8 107,7 108,4 108,4 107,8 106,9 107,8 107,0 106,1 107,1 105,9 106,6 106,2 106,4 105,8 106,0 105,6 104,0 105,1 105,1 105,3 Kịch biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho Việt Nam 103 BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Phụ lục Mức tăng nhiệt độ (oC) trung bình mùa đông (XII-II) so với thời kỳ 19801999 theo kịch phát thải trung bình (B2) STT Các mốc thời gian kỷ 21 Tỉnh, thành phố 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 Lai Châu Điện Biên Sơn La Hòa Bình Hà Giang Cao Bằng Lào Cai Yên Bái Tuyên Quang Bắc Kạn Thái Nguyên Lạng Sơn Phú Thọ Bắc Giang Quảng Ninh Vĩnh Phúc Bắc Ninh Hà Nội Hƣng Yên Hải Dƣơng Hải Phòng Hà Nam Thái Bình Nam Định Ninh Bình Thanh Hóa Nghệ An Hà Tĩnh Quảng Bình Quảng Trị Thừa Thiên - Huế Đà Nẵng Quảng Nam Quảng Ngãi Bình Định Phú Yên Khánh Hòa Ninh Thuận Bình Thuận Kon Tum Gia Lai Đắk Lắk Đắk Nông Lâm Đồng Tây Ninh Bình Dƣơng Bình Phƣớc Tp Hồ Chí Minh Đồng Nai Bà Rịa - Vũng Tàu Long An Đồng Tháp Tiền Giang Bến Tre Vĩnh Long Trà Vinh An Giang Cần Thơ Hậu Giang Sóc Trăng Bạc Liêu Kiên Giang Cà Mau 0,6 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,6 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,4 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,4 0,5 0,3 0,3 0,5 0,3 0,4 0,4 0,3 0,4 0,4 0,3 0,4 0,3 0,4 0,8 1,0 1,0 0,8 0,8 0,8 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8 0,8 0,6 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,8 0,7 0,7 0,5 0,6 0,7 0,7 0,7 0,6 0,7 0,5 0,4 0,7 0,5 0,6 0,6 0,4 0,6 0,5 0,5 0,6 0,4 0,6 1,1 1,4 1,4 1,1 1,1 1,2 1,3 1,1 1,2 1,1 1,2 1,2 1,1 1,2 1,1 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,2 1,3 1,3 1,1 1,1 0,9 1,0 0,9 1,0 0,8 0,8 0,9 0,8 1,0 1,0 0,9 0,7 0,8 0,9 1,0 0,9 0,9 1,0 0,7 0,5 1,0 0,7 0,8 0,8 0,5 0,8 0,7 0,7 0,8 0,6 0,9 1,5 1,8 1,8 1,5 1,5 1,5 1,6 1,4 1,5 1,4 1,5 1,5 1,5 1,5 1,4 1,5 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,4 1,5 1,6 1,6 1,4 1,4 1,1 1,3 1,2 1,3 1,0 1,1 1,1 1,0 1,4 1,3 1,2 1,0 1,1 1,2 1,3 1,2 1,2 1,2 0,9 0,7 1,3 0,9 1,1 1,0 0,7 1,0 0,9 0,9 1,1 0,8 1,1 1,8 2,2 2,2 1,8 1,8 1,8 2,0 1,7 1,9 1,7 1,9 1,8 1,8 1,8 1,7 1,8 1,7 1,8 1,7 1,7 1,7 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,7 1,8 2,0 2,0 1,7 1,7 1,4 1,6 1,5 1,6 1,2 1,3 1,3 1,3 1,7 1,6 1,5 1,2 1,3 1,4 1,5 1,4 1,4 1,5 1,1 0,8 1,5 1,1 1,3 1,2 0,8 1,3 1,1 1,1 1,3 1,0 1,4 2,1 2,6 2,5 2,1 2,1 2,1 2,3 2,0 2,2 2,0 2,2 2,1 2,1 2,1 2,0 2,1 2,0 2,1 2,0 2,0 1,9 1,8 1,8 1,9 1,9 1,8 2,0 2,1 2,3 2,3 2,0 2,0 1,6 1,9 1,7 1,8 1,4 1,5 1,6 1,5 1,9 1,8 1,7 1,4 1,5 1,7 1,8 1,7 1,7 1,8 1,3 0,9 1,8 1,3 1,5 1,4 1,0 1,5 1,3 1,3 1,5 1,1 1,6 2,4 2,9 2,8 2,4 2,3 2,4 2,6 2,2 2,4 2,3 2,4 2,4 2,4 2,4 2,2 2,4 2,3 2,3 2,3 2,3 2,2 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,3 2,4 2,6 2,6 2,3 2,2 1,8 2,1 1,9 2,1 1,6 1,7 1,8 1,6 2,2 2,1 1,9 1,5 1,8 1,9 2,0 1,9 1,9 2,0 1,5 1,1 2,0 1,5 1,7 1,6 1,1 1,7 1,5 1,4 1,7 1,3 1,8 2,6 3,2 3,1 2,6 2,6 2,6 2,9 2,4 2,7 2,5 2,7 2,7 2,6 2,6 2,4 2,6 2,5 2,6 2,5 2,5 2,4 2,3 2,3 2,4 2,3 2,3 2,5 2,7 2,9 2,9 2,5 2,4 2,0 2,3 2,1 2,3 1,8 1,9 1,9 1,8 2,4 2,3 2,1 1,7 1,9 2,1 2,2 2,1 2,0 2,2 1,6 1,2 2,2 1,6 1,9 1,8 1,2 1,8 1,6 1,6 1,8 1,4 2,0 2,8 3,4 3,4 2,8 2,8 2,9 3,1 2,6 2,9 2,7 2,9 2,9 2,8 2,9 2,6 2,8 2,8 2,8 2,7 2,7 2,6 2,5 2,5 2,6 2,6 2,5 2,7 2,9 3,1 3,1 2,8 2,7 2,2 2,5 2,3 2,5 1,9 2,0 2,1 2,0 2,6 2,5 2,3 1,8 2,1 2,2 2,4 2,3 2,2 2,4 1,8 1,3 2,4 1,8 2,1 1,9 1,3 2,0 1,8 1,7 2,0 1,5 2,1 Kịch biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho Việt Nam 104 BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Phụ lục Mức tăng nhiệt độ (oC) trung bình mùa xuân (III-V) so với thời kỳ 19801999 theo kịch phát thải trung bình (B2) STT Tỉnh, thành phố 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 Lai Châu Điện Biên Sơn La Hòa Bình Hà Giang Cao Bằng Lào Cai Yên Bái Tuyên Quang Bắc Kạn Thái Nguyên Lạng Sơn Phú Thọ Bắc Giang Quảng Ninh Vĩnh Phúc Bắc Ninh Hà Nội Hƣng Yên Hải Dƣơng Hải Phòng Hà Nam Thái Bình Nam Định Ninh Bình Thanh Hóa Nghệ An Hà Tĩnh Quảng Bình Quảng Trị Thừa Thiên - Huế Đà Nẵng Quảng Nam Quảng Ngãi Bình Định Phú Yên Khánh Hòa Ninh Thuận Bình Thuận Kon Tum Gia Lai Đắk Lắk Đắk Nông Lâm Đồng Tây Ninh Bình Dƣơng Bình Phƣớc Tp Hồ Chí Minh Đồng Nai Bà Rịa - Vũng Tàu Long An Đồng Tháp Tiền Giang Bến Tre Vĩnh Long Trà Vinh An Giang Cần Thơ Hậu Giang Sóc Trăng Bạc Liêu Kiên Giang Cà Mau Các mốc thời gian kỷ 21 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100 0,5 0,5 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,5 0,5 0,5 0,7 0,7 0,7 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,5 0,5 0,5 0,4 0,5 0,5 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,4 0,2 0,5 0,3 0,4 0,3 0,2 0,4 0,3 0,4 0,4 0,3 0,5 0,7 0,7 0,8 0,8 0,7 0,7 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 1,0 1,0 1,1 0,9 0,8 0,7 0,7 0,8 0,9 0,8 0,8 0,8 0,6 0,7 0,7 0,6 0,6 0,8 0,7 0,7 0,8 0,7 0,9 0,5 0,3 0,7 0,4 0,6 0,5 0,3 0,6 0,5 0,5 0,6 0,4 0,7 1,1 1,0 1,2 1,1 1,0 1,0 1,2 1,0 1,0 0,9 1,0 1,0 1,2 1,1 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,0 1,1 1,2 1,1 1,1 1,1 1,4 1,4 1,5 1,2 1,1 1,0 1,0 1,1 1,2 1,1 1,1 1,1 0,8 1,0 1,0 0,8 0,8 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2 0,7 0,5 1,0 0,6 0,8 0,6 0,4 0,8 0,7 0,7 0,8 0,6 0,9 1,4 1,3 1,6 1,4 1,3 1,3 1,5 1,3 1,3 1,2 1,4 1,3 1,5 1,4 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,5 1,5 1,4 1,4 1,8 1,9 2,0 1,6 1,4 1,2 1,3 1,4 1,5 1,4 1,4 1,4 1,0 1,3 1,2 1,0 1,0 1,4 1,3 1,3 1,4 1,3 1,6 1,0 0,6 1,3 0,8 1,1 0,8 0,5 1,0 0,9 0,9 1,0 0,7 1,2 1,7 1,6 1,9 1,7 1,5 1,6 1,8 1,5 1,6 1,5 1,6 1,6 1,8 1,7 1,6 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,6 1,7 1,8 1,8 1,7 1,7 2,2 2,3 2,4 1,9 1,7 1,5 1,6 1,8 1,9 1,7 1,7 1,7 1,2 1,5 1,5 1,2 1,2 1,7 1,7 1,6 1,7 1,6 2,0 1,2 0,7 1,6 1,0 1,3 1,0 0,6 1,3 1,1 1,1 1,3 0,9 1,4 1,9 1,8 2,2 2,0 1,8 1,9 2,1 1,8 1,9 1,7 1,9 1,8 2,1 2,0 1,8 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,9 1,9 2,0 2,1 2,1 1,9 1,9 2,5 2,6 2,8 2,2 2,0 1,8 1,9 2,1 2,2 1,9 2,0 2,0 1,4 1,8 1,8 1,4 1,4 2,0 1,9 1,9 2,0 1,9 2,3 1,4 0,8 1,9 1,1 1,5 1,2 0,8 1,5 1,3 1,3 1,5 1,0 1,7 2,2 2,1 2,5 2,3 2,0 2,1 2,4 2,0 2,1 1,9 2,2 2,1 2,4 2,2 2,1 2,3 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,4 2,3 2,2 2,2 2,9 3,0 3,1 2,5 2,3 2,0 2,2 2,3 2,5 2,2 2,2 2,2 1,6 2,0 2,0 1,6 1,6 2,2 2,2 2,2 2,3 2,2 2,6 1,5 0,9 2,1 1,3 1,7 1,3 0,9 1,7 1,4 1,4 1,7 1,1 1,9 2,4 2,3 2,7 2,5 2,2 2,3 2,6 2,2 2,3 2,1 2,4 2,3 2,7 2,4 2,3 2,5 2,5 2,5 2,5 2,4 2,4 2,4 2,4 2,6 2,6 2,4 2,4 3,2 3,3 3,4 2,8 2,5 2,2 2,4 2,6 2,7 2,4 2,4 2,5 1,8 2,2 2,2 1,8 1,8 2,5 2,4 2,4 2,5 2,4 2,8 1,7 1,0 2,4 1,4 1,9 1,5 0,9 1,8 1,6 1,6 1,9 1,3 2,1 2,6 2,5 3,0 2,7 2,4 2,5 2,9 2,4 2,5 2,3 2,6 2,5 2,9 2,6 2,5 2,7 2,7 2,7 2,7 2,6 2,6 2,6 2,7 2,8 2,8 2,6 2,6 3,4 3,6 3,7 3,0 2,7 2,4 2,6 2,8 3,0 2,6 2,6 2,7 1,9 2,4 2,4 1,9 1,9 2,7 2,6 2,6 2,8 2,6 3,1 1,8 1,1 2,6 1,5 2,0 1,6 1,0 2,0 1,7 1,7 2,0 1,4 2,2 Kịch biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho Việt Nam 105 BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Phụ lục Mức tăng nhiệt độ (oC) trung bình mùa hè (VI-VIII) so với thời kỳ 19801999 theo kịch phát thải trung bình (B2) STT Các mốc thời gian kỷ 21 Tỉnh, thành phố 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 Lai Châu Điện Biên Sơn La Hòa Bình Hà Giang Cao Bằng Lào Cai Yên Bái Tuyên Quang Bắc Kạn Thái Nguyên Lạng Sơn Phú Thọ Bắc Giang Quảng Ninh Vĩnh Phúc Bắc Ninh Hà Nội Hƣng Yên Hải Dƣơng Hải Phòng Hà Nam Thái Bình Nam Định Ninh Bình Thanh Hóa Nghệ An Hà Tĩnh Quảng Bình Quảng Trị Thừa Thiên - Huế Đà Nẵng Quảng Nam Quảng Ngãi Bình Định Phú Yên Khánh Hòa Ninh Thuận Bình Thuận Kon Tum Gia Lai Đắk Lắk Đắk Nông Lâm Đồng Tây Ninh Bình Dƣơng Bình Phƣớc Tp Hồ Chí Minh Đồng Nai Bà Rịa - Vũng Tàu Long An Đồng Tháp Tiền Giang Bến Tre Vĩnh Long Trà Vinh An Giang Cần Thơ Hậu Giang Sóc Trăng Bạc Liêu Kiên Giang Cà Mau 0,3 0,5 0,5 0,4 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,4 0,5 0,5 0,5 0,4 0,5 0,5 0,4 0,5 0,5 0,3 0,4 0,5 0,4 0,4 0,5 0,7 0,7 0,6 0,3 0,4 0,3 0,3 0,4 0,5 0,4 0,5 0,5 0,2 0,5 0,4 0,4 0,5 0,6 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,5 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,3 0,5 0,5 0,4 0,5 0,3 0,6 0,5 0,7 0,7 0,6 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,5 0,7 0,6 0,7 0,7 0,7 0,6 0,7 0,7 0,6 0,7 0,7 0,5 0,5 0,7 0,7 0,6 0,7 1,0 1,1 0,9 0,4 0,6 0,4 0,5 0,6 0,7 0,7 0,7 0,8 0,4 0,8 0,6 0,7 0,7 0,9 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 0,7 0,6 0,5 0,7 0,7 0,8 0,5 0,8 0,7 0,6 0,8 0,5 0,8 0,7 0,9 0,9 0,9 0,8 0,7 0,9 0,8 0,8 0,7 0,9 0,8 1,0 1,0 1,0 0,9 1,0 1,0 0,9 1,0 1,0 0,7 0,7 1,0 0,9 0,8 1,0 1,4 1,5 1,3 0,6 0,8 0,6 0,7 0,8 1,0 1,0 1,0 1,1 0,5 1,1 0,9 0,9 1,0 1,3 1,4 1,4 1,3 1,3 1,3 1,0 0,8 0,8 1,0 1,0 1,1 0,7 1,2 1,0 0,8 1,1 0,7 1,2 0,9 1,2 1,2 1,1 1,0 0,9 1,2 1,1 1,0 1,0 1,2 1,1 1,3 1,3 1,3 1,1 1,2 1,2 1,1 1,3 1,3 0,8 1,0 1,3 1,2 1,1 1,3 1,9 1,9 1,7 0,7 1,1 0,8 0,9 1,0 1,3 1,2 1,3 1,4 0,7 1,5 1,2 1,2 1,3 1,7 1,7 1,8 1,7 1,6 1,7 1,3 1,1 1,0 1,3 1,3 1,4 0,9 1,5 1,2 1,1 1,4 0,9 1,5 1,1 1,5 1,5 1,4 1,2 1,1 1,4 1,3 1,2 1,2 1,5 1,3 1,5 1,6 1,5 1,4 1,5 1,5 1,4 1,6 1,5 1,0 1,2 1,6 1,4 1,3 1,5 2,3 2,3 2,0 0,9 1,3 0,9 1,1 1,3 1,6 1,5 1,6 1,7 0,8 1,8 1,4 1,5 1,6 2,0 2,1 2,2 2,1 2,0 2,1 1,5 1,3 1,2 1,6 1,5 1,7 1,1 1,8 1,5 1,3 1,7 1,1 1,9 1,2 1,7 1,7 1,6 1,4 1,3 1,6 1,5 1,5 1,4 1,7 1,5 1,8 1,8 1,8 1,6 1,8 1,8 1,6 1,8 1,8 1,2 1,4 1,9 1,7 1,5 1,8 2,6 2,7 2,4 1,1 1,5 1,1 1,3 1,5 1,9 1,8 1,9 2,0 0,9 2,1 1,6 1,7 1,8 2,4 2,5 2,6 2,5 2,4 2,4 1,8 1,5 1,4 1,8 1,8 2,0 1,3 2,1 1,7 1,5 1,9 1,3 2,2 1,4 1,9 2,0 1,8 1,6 1,5 1,8 1,7 1,6 1,5 1,9 1,7 2,0 2,1 2,0 1,8 2,0 2,0 1,8 2,1 2,0 1,4 1,5 2,1 1,9 1,7 2,0 3,0 3,1 2,7 1,2 1,7 1,2 1,5 1,7 2,1 2,0 2,1 2,3 1,1 2,4 1,8 1,9 2,1 2,7 2,8 2,9 2,8 2,6 2,7 2,0 1,7 1,6 2,0 2,0 2,2 1,5 2,4 2,0 1,7 2,2 1,5 2,4 1,5 2,1 2,2 2,0 1,7 1,6 2,0 1,9 1,8 1,7 2,1 1,9 2,2 2,3 2,2 2,0 2,2 2,2 2,0 2,3 2,2 1,5 1,7 2,3 2,1 1,9 2,2 3,3 3,4 2,9 1,3 1,9 1,3 1,7 1,8 2,3 2,2 2,3 2,5 1,2 2,6 2,0 2,1 2,3 3,0 3,1 3,2 3,1 2,9 3,0 2,2 1,8 1,7 2,3 2,2 2,5 1,6 2,6 2,2 1,9 2,4 1,6 2,7 1,7 2,3 2,3 2,1 1,9 1,8 2,2 2,0 2,0 1,8 2,3 2,1 2,4 2,5 2,4 2,1 2,4 2,4 2,2 2,5 2,4 1,6 1,8 2,5 2,3 2,1 2,4 3,6 3,7 3,2 1,4 2,0 1,4 1,8 2,0 2,5 2,4 2,5 2,7 1,3 2,8 2,2 2,3 2,5 3,2 3,4 3,5 3,3 3,2 3,3 2,4 2,0 1,9 2,4 2,4 2,7 1,8 2,8 2,3 2,0 2,6 1,8 2,9 Kịch biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho Việt Nam 106 BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Phụ lục Mức tăng nhiệt độ (oC) trung bình mùa thu (IX-XI) so với thời kỳ 19801999 theo kịch phát thải trung bình (B2) STT Các mốc thời gian kỷ 21 Tỉnh, thành phố 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 Lai Châu Điện Biên Sơn La Hòa Bình Hà Giang Cao Bằng Lào Cai Yên Bái Tuyên Quang Bắc Kạn Thái Nguyên Lạng Sơn Phú Thọ Bắc Giang Quảng Ninh Vĩnh Phúc Bắc Ninh Hà Nội Hƣng Yên Hải Dƣơng Hải Phòng Hà Nam Thái Bình Nam Định Ninh Bình Thanh Hóa Nghệ An Hà Tĩnh Quảng Bình Quảng Trị Thừa Thiên - Huế Đà Nẵng Quảng Nam Quảng Ngãi Bình Định Phú Yên Khánh Hòa Ninh Thuận Bình Thuận Kon Tum Gia Lai Đắk Lắk Đắk Nông Lâm Đồng Tây Ninh Bình Dƣơng Bình Phƣớc Tp Hồ Chí Minh Đồng Nai Bà Rịa - Vũng Tàu Long An Đồng Tháp Tiền Giang Bến Tre Vĩnh Long Trà Vinh An Giang Cần Thơ Hậu Giang Sóc Trăng Bạc Liêu Kiên Giang Cà Mau 0,5 0,5 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,5 0,4 0,5 0,5 0,6 0,5 0,5 0,4 0,4 0,6 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,4 0,5 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,3 0,4 0,4 0,6 0,4 0,5 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,6 0,4 0,6 0,7 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,8 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,7 0,8 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 0,6 0,6 0,9 0,7 0,7 0,8 0,8 0,9 0,9 0,7 0,7 0,6 0,7 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,5 0,6 0,6 0,8 0,6 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,8 0,7 0,8 0,6 0,7 0,8 0,7 0,7 0,7 0,6 0,9 0,6 0,9 1,0 1,1 1,2 1,0 1,0 1,0 1,1 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 1,0 1,1 1,0 0,9 1,1 1,1 1,2 1,0 1,0 0,8 0,9 1,2 1,0 0,9 1,1 1,2 1,3 1,3 1,0 1,0 0,9 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,7 0,9 0,9 1,2 0,8 1,1 1,2 1,2 1,1 1,1 0,9 1,1 0,9 1,1 0,9 1,0 1,1 1,0 1,0 1,0 0,9 1,2 0,8 1,2 1,3 1,4 1,5 1,3 1,3 1,3 1,4 1,2 1,3 1,3 1,5 1,4 1,3 1,5 1,3 1,2 1,4 1,4 1,5 1,4 1,3 1,0 1,2 1,6 1,3 1,2 1,4 1,5 1,7 1,7 1,3 1,3 1,1 1,2 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2 0,9 1,2 1,2 1,5 1,0 1,5 1,5 1,5 1,4 1,4 1,2 1,4 1,2 1,4 1,2 1,3 1,4 1,2 1,4 1,3 1,1 1,6 1,0 1,6 1,5 1,7 1,8 1,6 1,6 1,6 1,7 1,5 1,6 1,5 1,8 1,7 1,6 1,8 1,6 1,5 1,7 1,7 1,8 1,6 1,5 1,3 1,4 1,9 1,6 1,5 1,7 1,8 2,0 2,1 1,6 1,6 1,4 1,5 1,4 1,4 1,5 1,5 1,5 1,1 1,4 1,4 1,8 1,2 1,8 1,8 1,8 1,7 1,7 1,5 1,7 1,5 1,7 1,4 1,6 1,7 1,5 1,6 1,6 1,4 1,9 1,2 1,9 1,8 2,0 2,1 1,9 1,8 1,9 1,9 1,8 1,9 1,8 2,1 1,9 1,9 2,1 1,9 1,7 2,0 2,0 2,1 1,9 1,8 1,5 1,7 2,2 1,9 1,7 1,9 2,1 2,4 2,4 1,9 1,9 1,6 1,7 1,6 1,6 1,7 1,7 1,7 1,3 1,7 1,6 2,1 1,4 2,1 2,1 2,1 2,0 2,0 1,7 2,0 1,7 1,9 1,7 1,8 2,0 1,8 1,9 1,8 1,6 2,2 1,4 2,2 2,0 2,3 2,4 2,2 2,1 2,1 2,2 2,0 2,1 2,0 2,3 2,2 2,1 2,4 2,1 1,9 2,2 2,2 2,4 2,2 2,0 1,7 1,9 2,5 2,1 1,9 2,2 2,4 2,7 2,7 2,1 2,1 1,8 2,0 1,8 1,9 1,9 1,9 1,9 1,4 1,9 1,9 2,4 1,6 2,3 2,4 2,4 2,3 2,2 2,0 2,2 1,9 2,2 1,9 2,1 2,2 2,0 2,2 2,1 1,8 2,5 1,6 2,5 2,2 2,5 2,7 2,4 2,3 2,3 2,4 2,2 2,3 2,2 2,6 2,4 2,3 2,6 2,3 2,1 2,4 2,4 2,6 2,4 2,2 1,8 2,1 2,8 2,3 2,1 2,4 2,7 3,0 3,0 2,3 2,4 2,0 2,2 2,0 2,1 2,1 2,1 2,1 1,6 2,1 2,0 2,7 1,8 2,6 2,6 2,7 2,5 2,5 2,1 2,5 2,1 2,4 2,1 2,3 2,4 2,2 2,4 2,3 2,0 2,8 1,8 2,8 2,4 2,7 2,9 2,6 2,5 2,5 2,6 2,4 2,5 2,4 2,8 2,6 2,5 2,8 2,5 2,3 2,6 2,6 2,8 2,6 2,4 2,0 2,2 3,0 2,5 2,3 2,6 2,9 3,2 3,2 2,5 2,6 2,1 2,4 2,2 2,2 2,3 2,3 2,3 1,7 2,2 2,2 2,9 1,9 2,8 2,9 2,9 2,7 2,7 2,3 2,7 2,3 2,6 2,2 2,5 2,7 2,4 2,6 2,5 2,2 3,0 1,9 3,0 Kịch biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho Việt Nam 107 BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Phụ lục Mức thay đổi (%) lượng mưa mùa đông (XII-II) so với thời kỳ 1980-1999 theo kịch phát thải trung bình (B2) STT Tỉnh, thành phố 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 Lai Châu Điện Biên Sơn La Hòa Bình Hà Giang Cao Bằng Lào Cai Yên Bái Tuyên Quang Bắc Kạn Thái Nguyên Lạng Sơn Phú Thọ Bắc Giang Quảng Ninh Vĩnh Phúc Bắc Ninh Hà Nội Hƣng Yên Hải Dƣơng Hải Phòng Hà Nam Thái Bình Nam Định Ninh Bình Thanh Hóa Nghệ An Hà Tĩnh Quảng Bình Quảng Trị Huế Đà Nẵng Quảng Nam Quảng Ngãi Bình Định Phú Yên Khánh Hòa Ninh Thuận Bình Thuận Kon Tum Gia Lai Đắk Lắk Đắk Nông Lâm Đồng Tây Ninh Bình Dƣơng Bình Phƣớc Tp Hồ Chí Minh Đồng Nai Vũng Tàu Long An Đồng Tháp Tiền Giang Bến Tre Vĩnh Long Trà Vinh An Giang Cần Thơ Hậu Giang Sóc Trăng Bạc Liêu Kiên Giang Cà Mau Các mốc thời gian kỷ 21 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 1,2 1,1 1,5 0,7 0,6 0,3 0,4 0,4 0,3 0,0 0,5 -0,3 0,6 0,3 0,4 0,5 0,9 1,1 0,7 0,4 0,0 1,2 0,9 0,8 0,8 0,7 0,7 1,1 0,8 0,7 -0,9 -1,5 -1,2 -2,0 -2,5 -1,7 -3,2 -3,2 -3,1 -2,7 -2,9 -3,0 -2,6 -3,8 -3,3 -3,0 -2,6 -3,0 -2,9 -3,3 -2,7 -2,2 -2,9 -2,1 -2,5 -2,2 -2,2 -2,4 -2,1 -1,4 -2,3 -2,5 -2,9 1,8 1,7 2,2 1,0 0,9 0,5 0,6 0,6 0,5 0,0 0,8 -0,5 0,9 0,5 0,6 0,7 1,3 1,6 1,0 0,6 0,0 1,7 1,4 1,1 1,2 1,0 1,0 1,6 1,2 1,0 -1,2 -2,1 -1,8 -2,9 -3,6 -2,5 -4,7 -4,6 -4,6 -3,9 -4,2 -4,3 -3,9 -5,6 -4,9 -4,4 -3,9 -4,5 -4,3 -4,8 -4,0 -3,2 -4,3 -3,1 -3,6 -3,3 -3,3 -3,5 -3,1 -2,1 -3,3 -3,6 -4,3 2,6 3,0 3,9 4,5 5,1 2,4 2,8 3,7 4,3 4,8 3,2 4,0 4,9 5,7 6,4 1,5 1,9 2,3 2,6 3,0 1,3 1,7 2,1 2,4 2,7 0,7 0,8 1,1 1,2 1,4 0,8 1,1 1,4 1,6 1,7 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 0,7 0,9 1,1 1,2 1,4 0,0 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 1,1 1,4 1,7 2,0 2,2 -0,6 -0,9 -1,0 -1,2 -1,4 1,3 1,6 1,9 2,3 2,5 0,7 1,0 1,3 1,6 1,8 0,9 1,1 1,3 1,6 1,7 1,1 1,3 1,6 1,8 2,0 1,9 2,4 2,9 3,4 3,8 2,2 2,9 3,5 4,1 4,6 1,4 1,8 2,2 2,6 2,8 0,8 1,0 1,3 1,5 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 3,1 3,8 4,4 4,9 1,9 2,5 3,1 3,6 4,0 1,5 1,9 2,4 2,8 3,1 1,7 2,1 2,6 3,1 3,4 1,4 1,8 2,3 2,6 3,0 1,4 1,8 2,2 2,5 2,8 2,2 2,8 3,5 4,0 4,6 1,6 2,1 2,6 3,0 3,4 1,4 1,8 2,2 2,5 2,9 -1,7 -2,2 -2,7 -3,2 -3,6 -3,0 -3,8 -4,7 -5,4 -6,1 -2,5 -3,2 -3,9 -4,5 -5,1 -4,0 -5,2 -6,4 -7,4 -8,4 -5,0 -6,6 -8,0 -9,3 -10,5 -3,5 -4,6 -5,6 -6,5 -7,3 -6,7 -8,6 -10,4 -12,1 -13,7 -6,5 -8,4 -10,2 -11,9 -13,5 -6,5 -8,3 -10,2 -11,8 -13,4 -5,5 -7,0 -8,6 -10,1 -11,4 -6,0 -7,7 -9,4 -10,9 -12,3 -6,1 -7,9 -9,6 -11,2 -12,6 -5,4 -7,0 -8,5 -9,9 -11,2 -7,9 -10,3 -12,5 -14,6 -16,5 -6,9 -8,9 -10,8 -12,6 -14,2 -6,2 -8,0 -9,7 -11,3 -12,8 -5,5 -7,1 -8,6 -10,0 -11,4 -6,3 -8,2 -9,9 -11,6 -13,1 -6,1 -7,9 -9,5 -11,1 -12,6 -6,8 -8,8 -10,7 -12,5 -14,1 -5,6 -7,3 -8,9 -10,4 -11,7 -4,5 -5,8 -7,1 -8,3 -9,3 -6,1 -7,9 -9,6 -11,2 -12,6 -4,4 -5,7 -7,0 -8,2 -9,2 -5,1 -6,7 -8,1 -9,5 -10,7 -4,7 -6,0 -7,2 -8,5 -9,6 -4,7 -6,0 -7,3 -8,5 -9,6 -4,9 -6,4 -7,7 -9,0 -10,2 -4,4 -5,7 -6,9 -8,0 -9,1 -3,0 -3,9 -4,7 -5,5 -6,2 -4,7 -6,1 -7,4 -8,6 -9,7 -5,1 -6,6 -8,0 -9,4 -10,6 -6,0 -7,8 -9,4 -11,0 -12,4 2090 2100 5,6 5,3 7,1 3,3 3,0 1,5 1,9 1,8 1,5 -0,1 2,5 -1,5 2,8 2,0 1,9 2,3 4,2 5,1 3,2 1,8 0,0 5,5 4,5 3,5 3,8 3,3 3,1 5,0 3,7 3,2 -3,9 -6,7 -5,6 -9,3 -11,6 -8,1 -15,1 -14,9 -14,7 -12,5 -13,6 -13,9 -12,3 -18,2 -15,7 -14,1 -12,5 -14,4 -13,9 -15,5 -12,9 -10,3 -13,9 -10,2 -11,8 -10,5 -10,6 -11,2 -10,0 -6,8 -10,7 -11,7 -13,6 6,1 5,8 7,7 3,6 3,2 1,7 2,1 1,9 1,7 -0,1 2,7 -1,6 3,1 2,2 2,1 2,4 4,6 5,5 3,4 2,0 0,0 5,9 4,8 3,8 4,1 3,6 3,4 5,5 4,1 3,5 -4,3 -7,3 -6,1 -10,0 -12,5 -8,8 -16,4 -16,1 -16,0 -13,6 -14,7 -15,1 -13,3 -19,7 -17,0 -15,3 -13,6 -15,7 -15,1 -16,8 -14,0 -11,2 -15,1 -11,0 -12,8 -11,4 -11,5 -12,2 -10,7 -7,4 -11,6 -12,7 -14,8 Kịch biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho Việt Nam 108 BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Phụ lục Mức thay đổi (%) lượng mưa mùa xuân (III-V) so với thời kỳ 1980-1999 theo kịch phát thải trung bình (B2) STT Tỉnh, thành phố 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 Lai Châu Điện Biên Sơn La Hòa Bình Hà Giang Cao Bằng Lào Cai Yên Bái Tuyên Quang Bắc Kạn Thái Nguyên Lạng Sơn Phú Thọ Bắc Giang Quảng Ninh Vĩnh Phúc Bắc Ninh Hà Nội Hƣng Yên Hải Dƣơng Hải Phòng Hà Nam Thái Bình Nam Định Ninh Bình Thanh Hóa Nghệ An Hà Tĩnh Quảng Bình Quảng Trị Huế Đà Nẵng Quảng Nam Quảng Ngãi Bình Định Phú Yên Khánh Hòa Ninh Thuận Bình Thuận Kon Tum Gia Lai Đắk Lắk Đắk Nông Lâm Đồng Tây Ninh Bình Dƣơng Bình Phƣớc Tp Hồ Chí Minh Đồng Nai Vũng Tàu Long An Đồng Tháp Tiền Giang Bến Tre Vĩnh Long Trà Vinh An Giang Cần Thơ Hậu Giang Sóc Trăng Bạc Liêu Kiên Giang Cà Mau Các mốc thời gian kỷ 21 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 -0,5 -0,5 -0,5 -0,4 -0,3 -0,5 -0,4 -0,6 -0,7 -0,3 -0,5 -0,5 -0,4 -0,1 -0,4 -0,5 -0,5 -0,5 -0,6 -0,6 -0,4 -0,5 -0,6 -0,6 -0,5 -1,1 -1,1 -1,7 -2,0 -2,0 -1,7 -1,9 -1,6 -1,8 -2,6 -1,5 -1,8 -1,3 -1,0 -2,1 -2,3 -1,7 -2,5 -1,8 -1,8 -1,8 -1,8 -1,6 -1,5 -1,0 -1,1 -1,4 -1,5 -1,0 -1,3 -1,6 -1,6 -1,4 -1,4 -1,5 -1,2 -1,2 -0,8 -0,8 -0,8 -0,7 -0,6 -0,4 -0,7 -0,6 -0,9 -1,0 -0,4 -0,7 -0,8 -0,6 -0,2 -0,6 -0,8 -0,8 -0,7 -0,9 -0,9 -0,6 -0,8 -0,9 -0,8 -0,8 -1,6 -1,7 -2,4 -2,9 -3,0 -2,4 -2,8 -2,4 -2,6 -3,8 -2,2 -2,6 -1,9 -1,5 -3,1 -3,4 -2,6 -3,7 -2,6 -2,6 -2,6 -2,6 -2,3 -2,1 -1,5 -1,7 -2,0 -2,3 -1,5 -1,9 -2,3 -2,4 -2,0 -2,0 -2,2 -1,7 -1,8 -1,2 -1,1 -1,1 -1,0 -0,8 -0,6 -0,9 -0,9 -1,2 -1,4 -0,6 -1,0 -1,1 -0,8 -0,3 -0,8 -1,1 -1,1 -1,0 -1,3 -1,3 -0,9 -1,1 -1,2 -1,2 -1,1 -2,2 -2,3 -3,4 -4,1 -4,2 -3,4 -4,0 -3,4 -3,6 -5,3 -3,1 -3,7 -2,7 -2,2 -4,3 -4,8 -3,6 -5,1 -3,6 -3,6 -3,7 -3,7 -3,3 -3,0 -2,1 -2,3 -2,9 -3,2 -2,2 -2,7 -3,2 -3,4 -2,8 -2,9 -3,1 -2,4 -2,5 -1,7 -1,4 -1,4 -1,3 -1,1 -0,8 -1,2 -1,1 -1,6 -1,7 -0,8 -1,3 -1,4 -1,0 -0,4 -1,0 -1,4 -1,4 -1,3 -1,7 -1,6 -1,1 -1,4 -1,6 -1,5 -1,4 -2,9 -3,0 -4,4 -5,3 -5,4 -4,4 -5,2 -4,4 -4,7 -6,9 -4,0 -4,7 -3,4 -2,8 -5,5 -6,2 -4,6 -6,6 -4,7 -4,7 -4,7 -4,8 -4,2 -3,9 -2,6 -3,0 -3,7 -4,1 -2,8 -3,5 -4,1 -4,4 -3,7 -3,7 -4,0 -3,2 -3,2 -2,3 -1,7 -1,8 -1,6 -1,3 -1,0 -1,5 -1,4 -1,9 -2,1 -0,9 -1,6 -1,7 -1,2 -0,5 -1,2 -1,8 -1,8 -1,6 -2,1 -2,0 -1,4 -1,7 -2,0 -1,9 -1,7 -3,5 -3,7 -5,4 -6,5 -6,6 -5,4 -6,4 -5,3 -5,7 -8,4 -4,9 -5,8 -4,2 -3,4 -6,7 -7,6 -5,7 -8,1 -5,7 -5,7 -5,8 -5,8 -5,1 -4,7 -3,2 -3,7 -4,5 -5,0 -3,4 -4,3 -5,0 -5,3 -4,5 -4,5 -4,9 -3,8 -3,9 -2,7 -2,0 -2,3 -2,1 -2,3 -1,9 -2,1 -1,5 -1,7 -1,2 -1,3 -1,7 -1,9 -1,6 -1,8 -2,2 -2,5 -2,5 -2,8 -1,1 -1,2 -1,8 -2,1 -2,0 -2,2 -1,4 -1,6 -0,7 -0,8 -1,4 -1,6 -2,1 -2,3 -2,0 -2,3 -1,9 -2,1 -2,4 -2,7 -2,3 -2,6 -1,6 -1,8 -2,0 -2,2 -2,3 -2,6 -2,2 -2,5 -2,0 -2,3 -4,1 -4,6 -4,3 -4,8 -6,3 -7,1 -7,6 -8,6 -7,7 -8,7 -6,3 -7,1 -7,3 -8,3 -6,2 -7,0 -6,7 -7,5 -9,8 -11,0 -5,7 -6,4 -6,7 -7,6 -4,9 -5,5 -4,0 -4,5 -7,8 -8,8 -8,8 -9,9 -6,6 -7,4 -9,4 -10,6 -6,7 -7,5 -6,7 -7,5 -6,7 -7,6 -6,8 -7,7 -6,0 -6,8 -5,5 -6,2 -3,8 -4,2 -4,3 -4,8 -5,2 -5,9 -5,8 -6,5 -4,0 -4,5 -5,0 -5,6 -5,9 -6,6 -6,2 -7,0 -5,2 -5,9 -5,3 -6,0 -5,7 -6,4 -4,5 -5,1 -4,6 -5,2 -3,2 -3,6 2090 2100 -2,5 -2,6 -2,3 -1,9 -1,5 -2,1 -2,0 -2,8 -3,1 -1,3 -2,3 -2,4 -1,8 -0,9 -1,8 -2,6 -2,5 -2,3 -3,0 -2,9 -2,0 -2,4 -2,8 -2,7 -2,5 -5,1 -5,3 -7,8 -9,5 -9,5 -7,8 -9,2 -7,7 -8,3 -12,1 -7,1 -8,4 -6,1 -5,0 -9,8 -11,0 -8,2 -11,7 -8,3 -8,3 -8,4 -8,5 -7,5 -6,9 -4,7 -5,3 -6,5 -7,2 -5,0 -6,2 -7,3 -7,7 -6,5 -6,6 -7,1 -5,6 -5,7 -4,0 -2,7 -2,8 -2,5 -2,0 -1,6 -2,3 -2,2 -3,0 -3,3 -1,5 -2,5 -2,6 -1,9 -1,0 -1,9 -2,8 -2,7 -2,5 -3,2 -3,1 -2,2 -2,6 -3,1 -2,9 -2,7 -5,5 -5,8 -8,5 -10,3 -10,4 -8,5 -9,9 -8,3 -9,0 -13,2 -7,7 -9,1 -6,6 -5,4 -10,6 -11,9 -8,9 -12,7 -9,0 -9,0 -9,1 -9,2 -8,1 -7,5 -5,1 -5,8 -7,1 -7,8 -5,4 -6,7 -7,9 -8,4 -7,0 -7,0 -7,6 -6,0 -6,2 -4,3 Kịch biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho Việt Nam 109 BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Phụ lục Mức thay đổi (%) lượng mưa mùa hè (VI-VIII) so với thời kỳ 1980-1999 theo kịch phát thải trung bình (B2) STT Tỉnh, thành phố 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 Lai Châu Điện Biên Sơn La Hòa Bình Hà Giang Cao Bằng Lào Cai Yên Bái Tuyên Quang Bắc Kạn Thái Nguyên Lạng Sơn Phú Thọ Bắc Giang Quảng Ninh Vĩnh Phúc Bắc Ninh Hà Nội Hƣng Yên Hải Dƣơng Hải Phòng Hà Nam Thái Bình Nam Định Ninh Bình Thanh Hóa Nghệ An Hà Tĩnh Quảng Bình Quảng Trị Huế Đà Nẵng Quảng Nam Quảng Ngãi Bình Định Phú Yên Khánh Hòa Ninh Thuận Bình Thuận Kon Tum Gia Lai Đắk Lắk Đắk Nông Lâm Đồng Tây Ninh Bình Dƣơng Bình Phƣớc Tp Hồ Chí Minh Đồng Nai Vũng Tàu Long An Đồng Tháp Tiền Giang Bến Tre Vĩnh Long Trà Vinh An Giang Cần Thơ Hậu Giang Sóc Trăng Bạc Liêu Kiên Giang Cà Mau Các mốc thời gian kỷ 21 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100 1,9 2,4 1,7 2,1 2,3 2,0 2,0 2,5 1,9 1,7 2,6 2,0 2,3 1,4 2,3 2,3 2,4 2,3 3,0 2,1 1,6 2,1 2,5 2,6 2,2 2,4 2,0 1,3 1,9 2,5 1,4 0,7 0,8 1,4 1,2 1,0 1,0 0,5 0,3 0,2 0,4 0,0 0,6 0,3 1,2 1,0 0,7 0,9 0,8 0,6 1,1 0,9 0,6 0,7 0,7 0,9 0,6 0,9 0,9 1,1 0,9 0,9 0,8 2,8 3,5 2,6 3,0 3,3 3,0 2,9 3,7 2,7 2,5 3,8 2,9 3,3 2,3 3,3 3,4 3,5 3,4 4,4 3,1 2,3 3,1 3,7 3,9 3,2 3,5 3,0 1,9 2,8 3,7 2,0 1,0 1,2 2,0 1,7 1,4 1,4 0,8 0,4 0,3 0,6 0,1 0,9 0,4 1,7 1,4 1,0 1,2 1,2 0,8 1,6 1,2 0,8 0,9 1,0 1,3 0,9 1,2 1,3 1,6 1,3 1,3 1,1 3,9 4,9 3,6 4,2 4,7 4,2 4,0 5,2 3,8 3,5 5,3 4,0 4,6 3,4 4,7 4,8 4,9 4,7 6,1 4,3 3,3 4,3 5,2 5,4 4,5 4,9 4,2 2,6 3,9 5,3 2,8 1,5 1,6 2,9 2,3 2,0 2,0 1,1 0,6 0,4 0,9 0,1 1,3 0,5 2,4 1,9 1,3 1,7 1,7 1,1 2,3 1,8 1,2 1,3 1,4 1,8 1,2 1,7 1,8 2,2 1,9 1,8 1,6 5,1 6,4 4,6 5,4 6,0 5,4 5,2 6,7 4,9 4,5 6,8 5,2 6,0 4,7 6,0 6,2 6,3 6,1 7,9 5,6 4,2 5,6 6,7 7,0 5,9 6,3 5,4 3,4 5,0 6,8 3,6 1,9 2,1 3,7 3,0 2,5 2,6 1,4 0,8 0,5 1,1 0,1 1,7 0,7 3,2 2,4 1,7 2,2 2,2 1,5 3,0 2,3 1,5 1,7 1,8 2,3 1,5 2,3 2,4 2,9 2,4 2,3 2,0 6,2 7,2 8,1 7,7 9,0 10,1 5,6 6,6 7,4 6,6 7,7 8,7 7,3 8,6 9,6 6,5 7,6 8,6 6,3 7,4 8,3 8,2 9,6 10,8 6,0 7,0 7,9 5,5 6,5 7,3 8,3 9,7 10,9 6,3 7,4 8,3 7,3 8,5 9,6 6,1 7,4 8,7 7,3 8,5 9,6 7,5 8,8 9,9 7,7 8,9 10,1 7,4 8,6 9,7 9,6 11,2 12,6 6,8 7,9 8,9 5,1 6,0 6,7 6,8 8,0 9,0 8,1 9,5 10,7 8,5 9,9 11,2 7,1 8,3 9,4 7,7 8,9 10,0 6,6 7,7 8,6 4,2 4,8 5,4 6,2 7,1 8,0 8,3 9,7 10,9 4,4 5,1 5,8 2,3 2,6 3,0 2,5 2,9 3,3 4,5 5,2 5,9 3,6 4,2 4,8 3,1 3,6 4,1 3,1 3,7 4,1 1,7 2,0 2,2 1,0 1,2 1,3 0,6 0,7 0,8 1,3 1,6 1,8 0,1 0,1 0,2 2,1 2,4 2,7 0,9 1,0 1,1 3,9 4,5 5,1 3,0 3,5 3,9 2,1 2,5 2,8 2,7 3,1 3,5 2,6 3,1 3,5 1,8 2,1 2,4 3,6 4,2 4,7 2,8 3,2 3,6 1,8 2,1 2,4 2,1 2,4 2,7 2,2 2,6 2,9 2,8 3,3 3,7 1,9 2,2 2,5 2,7 3,2 3,6 2,9 3,4 3,8 3,5 4,1 4,6 2,9 3,4 3,8 2,8 3,3 3,7 2,5 2,9 3,2 9,0 11,2 8,2 9,6 10,6 9,5 9,2 11,9 8,7 8,0 12,0 9,2 10,6 9,8 10,6 10,9 11,1 10,7 13,9 9,9 7,4 9,9 11,8 12,3 10,3 11,1 9,5 6,0 8,9 12,0 6,4 3,3 3,7 6,5 5,2 4,5 4,6 2,5 1,4 0,8 1,9 0,2 3,0 1,2 5,6 4,3 3,1 3,9 3,8 2,6 5,2 4,0 2,7 3,0 3,2 4,1 2,7 4,0 4,2 5,1 4,3 4,1 3,6 9,7 12,1 8,8 10,4 11,5 10,3 9,9 12,9 9,4 8,7 13,0 10,0 11,4 10,8 11,5 11,8 12,0 11,6 15,1 10,7 8,1 10,7 12,7 13,4 11,2 12,0 10,3 6,5 9,6 13,1 6,9 3,6 4,0 7,1 5,7 4,8 5,0 2,7 1,6 0,9 2,1 0,2 3,3 1,3 6,0 4,7 3,3 4,2 4,1 2,8 5,6 4,3 2,9 3,3 3,5 4,4 3,0 4,3 4,8 5,5 4,6 4,4 3,9 Kịch biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho Việt Nam 110 BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Phụ lục Mức thay đổi (%) lượng mưa mùa thu (IX-XI) so với thời kỳ 1980-1999 theo kịch phát thải trung bình (B2) STT Tỉnh, thành phố 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 Lai Châu Điện Biên Sơn La Hòa Bình Hà Giang Cao Bằng Lào Cai Yên Bái Tuyên Quang Bắc Kạn Thái Nguyên Lạng Sơn Phú Thọ Bắc Giang Quảng Ninh Vĩnh Phúc Bắc Ninh Hà Nội Hƣng Yên Hải Dƣơng Hải Phòng Hà Nam Thái Bình Nam Định Ninh Bình Thanh Hóa Nghệ An Hà Tĩnh Quảng Bình Quảng Trị Huế Đà Nẵng Quảng Nam Quảng Ngãi Bình Định Phú Yên Khánh Hòa Ninh Thuận Bình Thuận Kon Tum Gia Lai Đắk Lắk Đắk Nông Lâm Đồng Tây Ninh Bình Dƣơng Bình Phƣớc Tp Hồ Chí Minh Đồng Nai Vũng Tàu Long An Đồng Tháp Tiền Giang Bến Tre Vĩnh Long Trà Vinh An Giang Cần Thơ Hậu Giang Sóc Trăng Bạc Liêu Kiên Giang Cà Mau Các mốc thời gian kỷ 21 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100 0,5 0,2 0,5 0,6 0,3 0,6 0,6 0,5 0,3 0,3 0,4 0,6 0,6 0,4 0,6 0,5 0,8 0,9 0,7 0,7 0,7 0,8 1,4 0,9 0,7 1,0 1,5 1,0 1,0 1,7 2,4 1,8 1,6 3,6 2,7 2,4 2,6 2,1 1,8 2,6 2,7 2,1 2,0 1,7 1,9 1,8 1,8 2,1 2,3 2,8 3,1 2,7 1,9 2,7 2,4 1,9 3,0 2,6 2,6 2,5 2,4 2,5 2,3 0,7 0,3 0,7 0,9 0,4 0,8 0,8 0,7 0,5 0,5 0,6 0,8 0,9 0,6 1,0 0,7 1,2 1,3 1,1 1,1 1,1 1,2 2,1 1,3 1,0 1,4 2,2 1,4 1,5 2,5 3,5 2,7 2,4 5,3 4,0 3,5 3,8 3,0 2,6 3,8 3,9 3,1 3,0 2,4 2,8 2,7 2,7 3,1 3,4 4,1 4,6 3,9 2,8 4,0 3,5 2,7 4,5 3,8 3,8 3,7 3,5 3,6 3,3 0,9 0,5 1,0 1,3 0,6 1,2 1,1 1,0 0,7 0,7 0,8 1,2 1,2 0,9 1,3 1,0 1,7 1,8 1,5 1,5 1,5 1,6 2,9 1,8 1,4 2,0 3,1 2,0 2,0 3,5 4,9 3,7 3,3 7,4 5,7 5,0 5,4 4,2 3,7 5,4 5,6 4,4 4,2 3,4 3,9 3,8 3,8 4,3 4,8 5,7 6,5 5,5 4,0 5,6 5,0 3,8 6,3 5,3 5,3 5,2 5,0 5,1 4,7 1,2 1,5 1,7 1,9 0,6 0,8 0,9 1,0 1,3 1,6 1,9 2,1 1,7 2,0 2,4 2,7 0,8 0,9 1,1 1,2 1,5 1,9 2,2 2,5 1,5 1,8 2,1 2,4 1,2 1,5 1,8 2,0 0,9 1,1 1,3 1,5 0,9 1,1 1,3 1,4 1,0 1,2 1,4 1,6 1,5 1,8 2,1 2,4 1,6 2,0 2,3 2,6 1,3 1,6 2,0 2,3 1,7 2,1 2,5 2,8 1,3 1,6 1,9 2,1 2,2 2,7 3,1 3,5 2,4 2,9 3,4 3,8 1,9 2,3 2,7 3,0 1,9 2,3 2,7 3,0 2,0 2,4 2,8 3,1 2,1 2,5 3,0 3,4 3,8 4,6 5,3 6,0 2,3 2,8 3,3 3,7 1,8 2,2 2,6 3,0 2,6 3,1 3,6 4,1 4,0 4,9 5,7 6,5 2,6 3,1 3,7 4,1 2,6 3,2 3,8 4,2 4,5 5,5 6,4 7,2 6,4 7,8 9,1 10,2 4,9 5,9 6,9 7,8 4,3 5,2 6,1 6,9 9,6 11,7 13,6 15,3 7,3 8,8 10,3 11,7 6,4 7,8 9,1 10,2 6,9 8,4 9,8 11,1 5,5 6,6 7,7 8,7 4,7 5,8 6,7 7,6 7,0 8,5 9,9 11,2 7,1 8,7 10,1 11,5 5,7 6,9 8,1 9,2 5,4 6,5 7,6 8,6 4,4 5,3 6,2 7,0 5,0 6,1 7,1 8,0 4,9 6,0 7,0 8,0 4,9 6,0 6,9 7,9 5,5 6,8 7,9 8,9 6,2 7,6 8,8 10,0 7,3 8,9 10,4 11,8 8,3 10,1 11,8 13,3 7,1 8,6 10,1 11,4 5,1 6,2 7,3 8,2 7,2 8,8 10,2 11,6 6,4 7,8 9,1 10,2 4,9 5,9 6,9 7,8 8,1 9,9 11,5 13,0 6,9 8,3 9,7 11,0 6,9 8,4 9,7 11,0 6,7 8,2 9,5 10,7 6,5 7,9 9,1 10,3 6,6 8,0 9,3 10,5 6,1 7,4 8,6 9,7 2,1 1,1 2,3 2,9 1,3 2,7 2,6 2,2 1,7 1,6 1,8 2,7 2,8 2,6 3,1 2,3 3,9 4,2 3,4 3,4 3,5 3,7 6,6 4,1 3,3 4,5 7,1 4,5 4,7 7,9 11,3 8,5 7,6 16,9 12,8 11,3 12,2 9,6 8,3 12,3 12,6 10,1 9,5 7,8 8,8 8,7 8,6 9,8 10,9 13,0 14,6 12,5 9,0 12,7 11,3 8,6 14,3 12,1 12,1 11,8 11,4 11,6 10,7 2,3 1,2 2,5 3,2 1,4 2,9 2,8 2,4 1,8 1,7 1,9 2,9 3,1 2,9 3,3 2,5 4,2 4,5 3,6 3,6 3,7 4,0 7,2 4,4 3,5 4,9 7,7 4,9 5,1 8,7 12,2 9,3 8,2 18,3 13,9 12,2 13,2 10,4 9,1 13,3 13,7 10,9 10,3 8,4 9,6 9,5 9,4 10,6 11,9 14,1 15,9 13,6 9,8 13,8 12,2 9,4 15,5 13,1 12,8 12,8 12,3 12,6 11,6 Kịch biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho Việt Nam 111 BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Phụ lục 10 Mức tăng nhiệt độ (oC) trung bình tháng kỷ 21 số khu vực theo kịch trung bình Kịch biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho Việt Nam 112 BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Kịch biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho Việt Nam 113 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 2065 2070 2075 2080 2085 2090 2095 2100 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 2065 2070 2075 2080 2085 2090 2095 2100 DX(%) -20 -40 DX(%) -40 -60 -60 -80 -80 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 2065 2070 2075 2080 2085 2090 2095 2100 -40 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 2065 2070 2075 2080 2085 2090 2095 2100 DX(%) -20 DX(%) 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 2065 2070 2075 2080 2085 2090 2095 2100 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 2065 2070 2075 2080 2085 2090 2095 2100 DX(%) 60 40 40 20 20 0 -20 DX(%) 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 2065 2070 2075 2080 2085 2090 2095 2100 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 2065 2070 2075 2080 2085 2090 2095 2100 DX(%) 20 -20 DX(%) BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Phụ lục 11 Mức thay đổi lượng mưa (%) tháng kỷ 21 số khu vực theo kịch trung bình 60 Điện Biên 40 Sa Pa 40 20 -40 -40 -20 -40 -60 -60 -80 -80 Năm Năm Tuyên Quang Hà Nội -20 -40 -60 -60 -80 -80 Năm Năm 40 Vinh 40 20 20 Con Cuông -20 Năm Năm 40 Đà nẵng 40 Trà My 20 20 -20 -60 -40 -60 -80 -80 Năm Năm Kịch biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho Việt Nam 114 DX(%) -40 -60 -60 -80 -80 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 2065 2070 2075 2080 2085 2090 2095 2100 -20 DX(%) -40 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 2065 2070 2075 2080 2085 2090 2095 2100 -60 -80 -80 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 2065 2070 2075 2080 2085 2090 2095 2100 -60 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 2065 2070 2075 2080 2085 2090 2095 2100 DX(%) -20 -40 DX(%) DX(%) -40 -60 -60 -80 -80 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 2065 2070 2075 2080 2085 2090 2095 2100 -20 DX(%) -40 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 2065 2070 2075 2080 2085 2090 2095 2100 BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Tuy Hòa 40 40 An Khê 20 20 -20 Năm Năm 40 Liên Khƣơng 40 Phƣớc Long 20 20 -20 -40 Năm Năm 40 Cần Thơ 40 Sóc Trăng 20 20 -20 Năm Năm Kịch biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho Việt Nam 115 BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Kịch biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho Việt Nam 116 ... 87,2 Kịch biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho Việt Nam 76 BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Hình 4.1 Bản đồ nguy ngập khu vực ven biển Việt Nam ứng với mực nước biển dâng 1m Kịch biến đổi khí hậu, nước. .. đổi khí hậu, nước biển dâng cho Việt Nam 82 BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Hình 4.7 Bản đồ nguy ngập khu vực tỉnh Quảng Trị ứng với mực nước biển dâng 1m Kịch biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho Việt. .. nước biển dâng 1m Kịch biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho Việt Nam 81 BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Hình 4.6 Bản đồ nguy ngập khu vực tỉnh Quảng Bình ứng với mực nước biển dâng 1m Kịch biến đổi
- Xem thêm -

Xem thêm: Kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho việt nam p2 end , Kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho việt nam p2 end , Kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho việt nam p2 end

Từ khóa liên quan