TỔ CHỨC DẠY HỌC CHƯƠNG “CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ” VẬT LÝ 11 THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TỰ HỌC CỦA HỌC SINH VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA THÍ NGHIỆM

87 672 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2017, 19:44

ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM KHOA VẬT - - TRẦN THỊ THÙY DƯƠNG TỔ CHỨC DẠY HỌC CHƯƠNG “CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ” VẬT 11 THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TỰ HỌC CỦA HỌC SINH VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA THÍ NGHIỆM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP HUẾ, KHÓA HỌC 2012 - 2016 ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM KHOA VẬT - - TRẦN THỊ THÙY DƯƠNG TỔ CHỨC DẠY HỌC CHƯƠNG “CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ” VẬT 11 THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TỰ HỌC CỦA HỌC SINH VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA THÍ NGHIỆM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Giảng viên hướng dẫn: PGS TS LÊ VĂN GIÁO HUẾ, KHÓA HỌC 2012 - 2016 Khóa luận tốt nghiệp Lời Cảm Ơn Trong trình học tập nghiên cứu hoàn thành khóa luận, nhận giúp đỡ tận tình quý báu quý Thầy Cô giáo, bạn bè gia đình Tôi xin bày tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc đến: - PGS.TS Lê Văn Giáo, người hướng dẫn khoa học, tận tình giúp đỡ, động viên trình nghiên cứu hoàn thành luận - Ban Giám Hiệu trường Đại học phạm Huế, Phòng Đào Tạo Đại Học & Sau Đại học, Khoa Vật lý, quý Thầy Cô giáo tận tình giảng dạy suốt trình học tập, nghiên cứu hoàn thành khóa luận tốtnghiệp Cuối cùng, xin bày tỏ lòng biết ơn đến gia đình, bạn bè thân hữu dành tình cảm, động viên giúp đỡ học tập, nghiên cứu để hoàn thành khóa luận Huế, tháng năm GVHD: PGS.TS Lê Văn Giáo SVTH: Trần Thị Thùy Dương Khóa luận tốt nghiệp 2016 Tác giả khóa luận Trần Thị Thùy Dương BẢNG GHI CHÚ VIẾT TẮT Viết tắt Viết đầy đủ GV Giáo Viên HS Học Sinh THPT Trung Học Phổ Thông QTDH Quá Trình Dạy Học PPTN Phương Pháp Thực Nghiệm PPDH Phương Pháp Dạy Học TN Thực Nghiệm SGK Sách Giáo Khoa GVHD: PGS.TS Lê Văn Giáo SVTH: Trần Thị Thùy Dương Khóa luận tốt nghiệp MỤC LỤC Trang GVHD: PGS.TS Lê Văn Giáo SVTH: Trần Thị Thùy Dương Khóa luận tốt nghiệp PHẦN MỞ ĐẦU chọn đề tài Mục đích dạy học ngày nước ta giới không dừng lại việc truyền thụ cho học sinh (HS) tri thức, kỹ mà loài người tích lũy trước đây, mà đặc biệt quan tâm đến việc bồi dưỡng cho HS lực sáng tạo tri thức mới, phương pháp mới, cách giải vấn đề phù hợp với hoàn cảnh đất nước, dân tộc Theo Luật giáo dục năm 2005 điều 28.2 có ghi: “Phương pháp giáo dục phổ thông phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo học sinh, phù hợp với đặc điểm lớp học, môn học, bồi dưỡng phương pháp tự học, khả làm việc nhóm, rèn luyện kỹ vận dụng kiến thức vào thực tiễn, tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho học sinh.”[12, mục 5] Do nhà trường phải tập trung vào việc tạo hội điều kiện học tập thuận lợi cho HS, yêu cầu mặt kích thích HS phát huy cao độ tính tích cực học tập, mặt khác yêu cầu người giáo viên (GV) phải khuyến khích, hướng dẫn tổ chức học tập cho HS phải chủ động việc chiếm lĩnh tri thức, kinh nghiệm giá trị cần thiết cho thân để họ có khả thích ứng cao việc tiếp cận xu hướng dạy học mới.Vì lẽ đó, người GV cần phải nghiên cứu PPDH nhằm cải thiện chất lượng dạy học Yêu cầu chất lượng nguồn nhân lực đặt đòi hỏi phải đổi mục tiêu, nội dung trình đào tạo cấp học bậc học hệ thống giáo dục quốc dân nước ta Thực tế, có nhiều hoạt động nhằm đổi phương pháp dạy học (PPDH) phát động triển khai nhiều hình thức khác Tuy nhiên, nhiều biện pháp dạy học phát huy tính tích cực, lực tự học cho HS chưa triển khai Một điều GV nói chung GV Vật nói riêng quan tâm đến dạy học phải đảm bảo tính đắn, tính khoa học kiến thức đồng thời phải phát huy lực tự học học sinh Dạy học phát triển lực tự học dạy học cho học sinh người tự lĩnh hội tri thức Ta biết tăng cường lực tự học cho học sinh yếu tố quan trọng góp phần vào việc nâng cao chất lượng giáo dục [9] GVHD: PGS.TS Lê Văn Giáo SVTH: Trần Thị Thùy Dương Khóa luận tốt nghiệp Vật gắn liền với thực nghiệm việc sử dụng thí nghiệm dạy học biện pháp dạy học phù hợp thiếu, chương “cảm ứng điện từ” xuất kiến thức trừu tượng, khó hiểu GV dạy viên dạy chương cần cho học sinh tiến hành thí nghiệm kiểm chứng lại để học sinh hiểu sâu kiến thức hơn, chủ động chiếm lĩnh tri thức.xong số trường phổ thông việc sử dụng thí nghiệm để dạy học Vật việc học sinh tự thực hành thí nghiệm ngày hạn chế Vì dạy học nâng cao lực tự học học sinh với việc sử dụng thí nghiệm dạy học Vật PPDH tích cực đã, sử dụng nhiều thời gian tới Xuất phát từ đó, chọn nghiên cứu đề tài: “Tổ chức dạy học chương “Cảm ứng điện từ” Vật 11 theo định hướng phát triển lực tự học học sinh với hỗ trợ thí nghiệm” nhằm kích thích hứng thú học tập học sinh, tạo cho học sinh lòng tin với khoa học Mục tiêu nghiên cứu Sử dụng thí nghiệm dạy học chương “Cảm ứng điện từ” Vật 11, qua phát triển lực học học sinh, góp phần nâng cao hiệu dạy học Đối tượng nghiên cứu - Cơ sở lí luận thực tiễn việc tổ chức dạy học chương “Cảm ứng điện từ” Vật - 11 với hỗ trợ thí nghiệm Kiến thức chương “Cảm ứng điện từ” Vật 11 Phần mềm hỗ trợ thiết kế thí nghiệm Giả thuyết khoa học Nếu đề xuất quy trình việc sử dụng thí nghiệm (thí nghiệm học sinh) với việc sử dụng quy trình để thiết kế tiến trình dạy học hỗ trợ cho QTDH chương “Cảm ứng điện từ” Vật 11 tạo hứng thú cho HS, phát triển lực tự học học sinh, góp phần tích cực hóa hoạt động nhận thức HS, qua nâng cao hiệu dạy học Vật trường THPT Nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu sở lí luận thực tiễn việc phát triển lực tự học HS với hỗ trợ thí nghiệm dạy học chương “cảm ứng điện từ” Vật 11 GVHD: PGS.TS Lê Văn Giáo SVTH: Trần Thị Thùy Dương Khóa luận tốt nghiệp - Nghiên cứu nội dung chương “cảm ứng điện từ” - Nghiên cứu nội dung thí nghiệm chương “cảm ứng điện từ” - Sử dụng tiến hành thí nghiệm dạy học chương “Cảm ứng điện từ” Vật 11 để phát huy lực tự học cho học sinh - Thiết kế tiến trình dạy học bồi dưỡng lực tự học chương “cảm ứng điện từ” với việc sử dụng thí nghiệm Phạm vi nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu hoạt động tổ chức dạy học chương “Cảm ứng điện từ” Vật 11 với việc sử dụng thí nghiệm (thí nghiệm học sinh) Phương pháp nghiên cứu 7.1 Phương pháp nghiên cứu lí thuyết - Nghiên cứu sở lí luận PPDH, giáo trình, tài liệu liên quan đến việc phát huy tính tích cực hóa nhận thức, phát triển lực tự học HS hoạt động - dạy học Nghiên cứu luận văn, nghiên cứu khoa học, Tạp chí chuyên ngành, sách - báo có liên quan đến đề tài Nghiên cứu chương trình, SGK, sách tập, tài liệu tham khảo liên quan đến - chương “Cảm ứng điện từ” Vật 11 Nghiên cứu sử dụng thí nghiệm qua tài liệu, internet truyền hình Tổng hợp lựa chọn thí nghiệm phù hợp với nội dung kiến thức - chương cụ thể chương Xây dựng quy trình tiến hành thí nghiệm dựa tài liệu nghiên cứu Nghiên cứu số phần mềm hỗ trợ cho việc thiết kế thí nghiệm 7.2 Phương pháp thực tiễn - Nghiên cứu nội dung kiến thức chương “Cảm ứng điện từ” Vật 11 Nghiên cứu số thí nghiệm hỗ trợ trình dạy học chương “Cảm ứng - điện từ” Vật 11 Nghiên cứu thiết kế tiến trình dạy học số chương “Cảm ứng điện từ” Vật 11 với việc sử dụng thí nghiệm Cấu trúc khóa luận GVHD: PGS.TS Lê Văn Giáo 10 SVTH: Trần Thị Thùy Dương Khóa luận tốt nghiệp - Nhắc nhở HS làm tập SGK SBT, - Ghi nhớ học cũ chuẩn bị 3.3 Giáo án Bài 41: HIỆN TƯỢNG TỰ CẢM I MỤC TIÊU Kiến thức - Nêu dự đoán cho vấn đề dòng điện qua mạch biến thiên thời gian dòng điện biến thiên mạch có sinh dòng điện cảm ứng hay không - Suy luận hệ giả thuyết: Khi đóng mạch ngắt mạch điện cường độ dòng điện biến thiên nên mạch xuất suất điện động cảm ứng xuất dòng điện cảm ứng - Hiểu chất phân biệt tượng tự cảm đóng mạch, ngắt mạch - Phát biểu định nghĩa tượng tự cảm giải thích tượng tự cảm - đóng ngắt mạch điện Viết công thức xác định hệ số tự cảm ống dây, công thức xác định suất - điện động tự cảm Kĩ Phát huy lực tự học HS mức độ tự tiến hành thao tác thí nghiệm - thục, xử kết thí nghiệm hợp HS đề xuất phương án tiến hành thí nghiệm kiểm chứng kiến thức Vận dụng định luật Len-xơ để giải thích tượng tự cảm đóng ngắt mạch điện Đề xuất phương án kiểm tra hệ quả, tiến hành thí nghiệm, quan sát kỹ thí - nghiệm rút nhận xét Vận dụng công thức xác định hệ số tự cảm ống dây, công thức xác định - suất điện động tự cảm để giải tập SGK số tập có liên quan Thái độ Hứng thú công việc tìm hiểu kiến thức Chăm nghe giảng xây dựng bà tốt Thái độ hợp tác với bạn, với GV làm việc nhóm Rèn luyện tính tích cực, thái độ trung thực làm việc Rèn luyện thái độ khách quan, trung thực, tác phong tỉ mỉ, cẩn thận, xác, tinh - - thần hợp tác tiến hành thí nghiệm, xử lí kết thí nghiệm Có ý thức tự học, tự tìm tòi kiến thức II Chuẩn bị Giáo viên Chuẩn bị tốt giáo án GVHD: PGS.TS Lê Văn Giáo 73 SVTH: Trần Thị Thùy Dương Khóa luận tốt nghiệp - Các dụng cụ thí nghiệm tượng tự cảm đóng ngắt mạch điện Một số hình ảnh minh họa liên quan tượng tự cảm sống Phiếu học tập Gói câu hỏi phù hợp với kiến thức HS, phương pháp dạy học giúp tăng tính tự - học HS Học sinh Ôn lại kiến thức “Hiện tượng cảm ứng điện từ Suất điện động cảm ứng” vàÔn - lại kiến thức tượng cảm ứng điện từ học cấp II Đọc trước bài: ‘‘Hiện tượng tự cảm” III Tiến trình dạy học Hoạt động (25 phút): Tìm hiểu tượng tự cảm - Yêu cầu HS cho biết: - HS thảo luận trả lời: + Điềukiện xuất dòng điện cảm ứng + Từ thông qua mạch kín biến thiên mạch? mạch xuất dòng điện cảm ứng + Dòng điện i gây từ trường + Một dòng điện biến thiên sinh mạch, từ trường gây từ thông xung quanh từ trường biến thiên Do qua mạch Khi cường độ dòng điện đó, mạch điện kín có dòng điện mạch biến thiên theo thời gian biến thiên theo thời gian, có xuất thìtrong mạch có xuất dòng điện dòng điện cảm ứng cảm ứng không? - GV nhận xét, Yêu cầu HS đề suất thí - HS thảo luận nhóm: nghiệm chứng minh dòng điện mạch biến thiên theo thời gian mạch xuất dòng điện cảm ứng + Đó ngắt đóng công tắt, HS tiếp + Gợi ý: Trong thực tế có cách tục suy luận, kết hợp sgk đề xuất TN làm cường độ dòng điện mạch biến hình 41.1 TN hình 41.2 sgk trang 197 thiên? - HS lắng nghe tiến hành TN, hoàn - GV nhận xét yêu cầu HS tiến hành thành phiếu học tập 1, sau cử đại TN theo nhóm diện lên trình bày: + Giới thiệu dụng cụ: Có bảng TN gồm: Nguồn(6V), biến trở R (điều chỉnh để điện trở bóng đèn giống nhau), bóng đèn, cuộn cảm L, khóa K, bóng đèn - Yêu cầu nhóm làm TN hoàn thành phiếu học tập số * Thí nghiệm đóng mạch: +Hiện tượng: Khi đóng khóa K, đèn sáng lên đèn sáng lên từ từ - Do cuộn dây GVHD: PGS.TS Lê Văn Giáo 74 SVTH: Trần Thị Thùy Dương Khóa luận tốt nghiệp -Yêu cầu HS quan sát nêu hiệntượng đóng khóa K - Nguyên nhân ngăn cản khiến đèn không sáng lên đèn 1? - Giải thích? - Giải thích: Khi đóng khóa K, dòng điện qua cuộn dây tăng, từ thông ống dây biến đổi, cuộn dây xuất dòng điện cảm ứng , có tác dụng chống lại nguyên nhân gây → ngược chiều i→ Đèn sáng từ từ - HS lắng nghe - GV nhận xét rút kiến thức Ta thấy đóng mạch xuất dòng - HS tiến hành TN trình bày: điện cảm ứng chống lại tăng dòng điện Vậy ta ngắt mạch - Hiện tượng : Đèn Ne lóe lên tắt nào? * TN ngắt mạch: - Giải thích: Khi ngắt K, dòng điện qua cuộn dây iL giảm đột ngột xuống Trong ống dây xuất dòng điện cảm ứng, iC có tác dụng chống lại nguyên nhân gây nó, tức chống lại giảm - Yêu cầu HS quan sát nêu hiệntượng i→iC chiều i → dòng điện qua bóng đèn làm đèn lóe sáng lên ngắt khóa K trước tắt - Giải thích - HS lắng nghe ghi nhận - HS nêu định nghĩa: Hiện tượng cảm - GV nhận xét rút kiến thức: ta thấy ứng điện từ mạch điện ngắt mạch điện xuất dòng biến đổi dòng điện mạch gây gọi tượng tự điện cảm ứng cảm - GV kết luận: Hiện tượng cảm ứng điện từ xuất TN gọi tượng tự cảm Vậy - HS suy nghĩ trả lời vào phiếu học tập số nêu định nghĩa tượng tự cảm - Yêu cầu HS vận dụng giải thích: nguyên nhân dụng cụ, thiết bị điện ta sử - HS lắng nghe dụng nhà dể bị hư hỏng ngắt mạch điện đóng mạch điện - GV thông báo tự cảm trường hợp riêng tượng cảm ứng điện từ Vì mà có tượng tự cảm xảy mạch mạch xuất suất điện động suất điện GVHD: PGS.TS Lê Văn Giáo 75 SVTH: Trần Thị Thùy Dương Khóa luận tốt nghiệp động người ta gọi suất điện động tự cảm giá trị suất điện động xác định vào phần Hoạt động 2: (15phút)Tìm hiểu hệ số tự cảm suất điện động tự cảm GVHD: PGS.TS Lê Văn Giáo 76 SVTH: Trần Thị Thùy Dương Khóa luận tốt nghiệp - GV thông báo: Dòng điện i gây từ - HS lắng nghe ghi nhận trường, từ trường gây từ thông qua mạch gọi từ thông riêng mạch Ta tìm công thức - HS suy nghĩ trả lời - Yêu cầu HS viết công thức xác định cảm + Cảm ứng từ dòng điện tròn: ứng từ dòng điện tròn dòng điện ống dây + Cảm ứng từ dòng điện ống dây: B = 4π.10-7n.i - B tỉ lệ với i? + B tỉ lệ thuận với i - GV rút mối quan hệ khác tỷ lệ với B suy i: mặt - Tiếp thu ghi nhớ tỷ lệ với i - Vậy từ thông qua diện tích giới hạn mạch điện tỉ lệ với cường độ dòng điện mạch đó: Φ = Li với L hệ số tỉ lệ gọi hệ số tự cảm - GV thông báo đơn vị L hệ SI Henri, kí hiệu H - GV hướng dẫn HS thành lập công thức - HS suy nghĩ tính L + Nếu ống dây có N vòng diện tích vòng S từ thông qua ống dây +Φ = NBS (2) tính nào? + Gọi l chiều dài ống dây, n số vòng dây đơn vị độ dài số vòng dây + N = nl N là? + Từ công thức (1) công thức tính cảm ứng từ dòng điện ống GVHD: PGS.TS Lê Văn Giáo 77 SVTH: Trần Thị Thùy Dương Khóa luận tốt nghiệp Hoạt động 3: (5 phút) Củng cố giao nhiệm vụ học tập - GV thông báo tượng tự cảm có - HS lắng nghe ghi nhận nhiều ứng dụng mạch điện xoay chiều Cuộn cảm phần tử quan trọng mạch điện xoay chiều có mạch dao động máy biến áp GV cho HS quan sát số ứng dụng Loa, Rơ le, máy biến áp, Bugi xe máy, Ghitar điện, … (phụ lục 2) - Củng cố kiến thức vừa học - HS lắng nghe ghi nhớ nhiệm vụ - Giao nhiệm vụ nhà: + Làm tập 1,2,3 SGK/199 + Chuẩn bị trước 42 3.4 Kết luận chương Từ biện pháp đề xuất, chương thiết kế số giảng theo hướng tăng cường sử dụng thí nghiệm để bồi dưỡng lực tự học cho HS tin tưởng kết dạy học hỗ trợ thí nghiệm theo tiến trình có kết khả quan giả thuyết khoa học đề Trong tiến trình dạy học bài, đưa toán, vấn đề gợi mở để đưa HS vào tình cần phát huy tính tích cực, tự lực, rèn luyện lực sáng tạo Bên cạnh đó, dự kiến câu trả lời, phương án HS nêu để chuẩn bị cho GV trước giảngdạy Bên canh có nhận xét sau: + Nhìn chung, tiến trình dạy học soạn thảo có tính khả thi Việc HS đặt vào vị trí người nghiên cứu, đóng vai nhà bác học xây dựng kiến thức làm họ mò, hứng thú, tích cực, tự chủ học tập + Qua hình thức học này, HS bộc lộ suy nghĩ Năng lực sáng tạo HS phát triển đặc biệt giai đoạn đề xuất phương án kiểm tra giả thuyết Điều trước HS có hội thể hiện, bộc lộ + Bên cạnh đó, nhận thấy số hạn chế: Dạy học theo tiến trình soạn thảo nhiều thời gian cách dạy truyền thống khoảng 10 phút; Đối tượng thí nghiệm ít, cần phải mở rộng hơn, tìm kiếm nhiều thí nghiệm hơn, đặc biệt thí nghiệm tự tạo; Cũng nên kết hợp nhiều phương pháp dạy học để tăng tính tực cực học tập cho HS GVHD: PGS.TS Lê Văn Giáo 78 SVTH: Trần Thị Thùy Dương Khóa luận tốt nghiệp PHẦN KẾT LUẬN CHUNG Thực mục đích nghiên cứu đối chiếu với nhiệm vụ đề tài xin có số kết luận chung sau: + Trên sở nghiên cứu chất hoạt động học, chức hoạt động dạy, luận việc xây dựng tiến trình dạy học theo giai đoạn PPTN làm sáng tỏ sở luận việc tổ chức trình dạy học theo giai đoạn PPTN nhằm phát huy tính tích cực, tự chủ, bồi dưỡng lực sáng tạo HS + Tìm hiểu tình hình dạy học phần "Cảm ứng điện từ" lớp 11 THPT nhằm xác định khó khăn chủ yếu sai lầm phổ biến HS học phần + Trên sở vận dụng luận tổ chức dạy học theo giai đoạn PPTN luận điểm khoa học nghiên cứu chiến lược dạy học phát triển hoạt động tìm tòi, sáng tạo giải vấn đề khoa học, phương pháp dạy học tích cực, xây dựng tiến trình dạy học "Hiện tượng cảm ứng điện từ Suất điện động cảm ứng", "Dòng điện Fu-cô", "Hiện tượng tự cảm" theo giai đoạn PPTN Thông qua hoạt động này, HS phát huy tính tích cực, tự chủ, hình thành phát triển lực sáng tạo + Cải tiến dụng cụ thí nghiệm để xây dựng định luật Lenz, dụng cụ thí nghiệm minh họa dòng điện Foucault đưa vào sử dụng dạy học + Trên sở nghiên cứu chương trình, sách giáo khoa Vật 11 nâng cao, xây dựng hệ thống thí nghiệm phù hợp, GV lựa chọn để sử dụng cho khâu khác trình dạy học chương “cảm ứng điện từ” cách có hiệu Và định hướng để GV tự tuyển chọn, biên soạn sử dụng hợp lí trình dạy học + Do điều kiện có hạn, soạn thảo ba thuộc phần "Cảm ứng điện từ" Trong ba "Hiện tượng cảm ứng điện từ Suất điện động cảm ứng", "Dòng điện Fu – cô", "Hiện tượng tự cảm" xây dựng tiến hành theo giai đoạn theo định hướng phát triển lực tự học học sinh hổ trợ thí nghiệm + Do thời gian dùng để nghiên cứu thuyết với thực tế ngắn nên tổ chức thực nghiệm trình nghiên cứu thuyết lớp GVHD: PGS.TS Lê Văn Giáo 79 SVTH: Trần Thị Thùy Dương Khóa luận tốt nghiệp đối chứng cụ thể Nhưng PPDH với hỗ trợ thí nghiệm QTDH không xa lạ trường THPT Phương pháp đã, phương pháp ứng dụng nhiều QTDH môn học nói chung môn Vật nói riêng + Những kết kết luận rút từ khóa luận tạo điều kiện cho có mở rộng nghiên cứu sang phần khác chương trình Cuối cùng, hi vọng luận văn góp phần nhỏ vào việc đổi phương pháp dạy học trường phổ thông GVHD: PGS.TS Lê Văn Giáo 80 SVTH: Trần Thị Thùy Dương Khóa luận tốt nghiệp TÀI LIỆU THAM KHẢO Dương Trọng Bái – Vũ Thanh Khiết (1999), Từ điển Vật phổ thông, NXB Giáo dục Đặng Thành Hưng (2008), Thiết kế học nhằm tích cực hóa học tập, Tạp chí Giáo dục Lê Đình, Trần Huy Hoàng (2005), Cơ sở khoa học việc bồi dưỡng lực tự học, tự nghiên cứu cho sinh viên phạm ngành Vật lý, ĐHSP Huế Lê Văn Giáo (2004), Thí nghiệm phương tiện trực quan dạy học Vật trường THPT, NXB ĐHSP Huế Lê Văn Giáo (2008), Bài giảng Tích cực hóa hoạt động nhận thức học sinh dạy học vật lí trường phổ thông, Trường Đại học phạm – Đại học Huế Lương Duyên Bình (Tổng chủ biên), 2007, Sách giáo viên Vật 11, NXB GD Nguyễn Thế Khôi (tổng chủ biên) – Nguyễn Phúc Thuần - Nguyễn Ngọc Hưng Vũ Thanh Khiết – Phạm Xuân Quế - Phạm Đình Thiết – Nguyễn Trần Trác (2007), Vật 11 nâng cao, NXB Giáo Dục, Hà Nội Nguyễn Minh Phương (2007), tổng quan khung lực học sinh mục tiêu giáo dục trung học phổ thông, Đề tài nghiên cứu khoa học viện khoa học giáo dục Việt Nam Nguyễn Thị Thiên Nga (2003), Nâng cao hiệu dạy học Vật trường trung học phổ thông thông qua biện pháp tổ chức hoạt động tự học cho học sinh, 10 Luận văn Thạc sĩ Khoa học giáo dục, Trường Đại học phạm Huế Trần Huy Hoàng (2006), Nghiên cứu sử dụng thí nghiệm với hỗ trợ máy vi tính dạy học số kiến thức học nhiệt học trung học phổ 11 thông, Luận án Tiến sĩ Giáo dục học, Trường Đại học Vinh Vũ Thanh Khiết – Nguyễn Thế Khôi – Vũ Ngọc Hồng (1977), Giáo trình Điện đại cương tập 3, NXB Giáo dục 12 Các trang Web: Trang web: http://www.thuvienvatly.com Trang web: http://vatlysupham.com Trang web: http://violet.vn/kieutrung/present/show/entry_id/4561121 Trang web: http://doc.edu.vn/tai-lieu/luan-van-nghien-cuu-su-dung-thi-nghiemtheo-huong-boi-duong-nang-luc-tu-hoc-cho-hoc-sinh-trong-day-hoc-chuong-dientich-23612/ GVHD: PGS.TS Lê Văn Giáo 81 SVTH: Trần Thị Thùy Dương Khóa luận tốt nghiệp Trang web: http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Luat-Giao-duc- 2005-38-2005-QH11-2636.aspx GVHD: PGS.TS Lê Văn Giáo 82 SVTH: Trần Thị Thùy Dương GVHD: PGS.TS Lê Văn Giáo SVTH: Trần Thị Thùy Dương PHỤ LỤC PHỤ LỤC MỘT SỐ HÌNH ẢNH HIỆN TƯỢNG CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ GVHD: PGS.TS Lê Văn Giáo SVTH: Trần Thị Thùy Dương PHỤ LỤC ỨNG DỤNG CỦA HIỆN TƯỢNG TỰ CẢM GVHD: PGS.TS Lê Văn Giáo SVTH: Trần Thị Thùy Dương GVHD: PGS.TS Lê Văn Giáo SVTH: Trần Thị Thùy Dương GVHD: PGS.TS Lê Văn Giáo SVTH: Trần Thị Thùy Dương ... dung chương “cảm ứng điện từ” - Nghiên cứu nội dung thí nghiệm chương “cảm ứng điện từ” - Sử dụng tiến hành thí nghiệm dạy học chương “Cảm ứng điện từ” Vật lý 11 để phát huy lực tự học cho học sinh. .. “Cảm ứng điện từ” Vật lý 11 theo định hướng phát triển lực tự học học sinh với hỗ trợ thí nghiệm nhằm kích thích hứng thú học tập học sinh, tạo cho học sinh lòng tin với khoa học Mục tiêu nghiên... KHÓA HỌC 2012 - 2016 ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KHOA VẬT LÝ - - TRẦN THỊ THÙY DƯƠNG TỔ CHỨC DẠY HỌC CHƯƠNG “CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ” VẬT LÝ 11 THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TỰ HỌC CỦA
- Xem thêm -

Xem thêm: TỔ CHỨC DẠY HỌC CHƯƠNG “CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ” VẬT LÝ 11 THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TỰ HỌC CỦA HỌC SINH VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA THÍ NGHIỆM, TỔ CHỨC DẠY HỌC CHƯƠNG “CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ” VẬT LÝ 11 THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TỰ HỌC CỦA HỌC SINH VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA THÍ NGHIỆM, TỔ CHỨC DẠY HỌC CHƯƠNG “CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ” VẬT LÝ 11 THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TỰ HỌC CỦA HỌC SINH VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA THÍ NGHIỆM

Từ khóa liên quan