lực hấp dẫn -thao giang cấp trường

15 414 2
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/06/2013, 01:26

TRƯỜNG THPT BC EAKAR TỔ VẬT LÝ VỀ DỰ GIỜ MÔN VẬT LÝ LỚP 10B6 GV: Nguyễn Đức Hòa Câu hỏi 1 Phát biểu định luật III Niutơn? Câu hỏi 2 Nêu những đặc điểm của cặp “lực và phản lực” trong tương tác giữa hai vật? Một quyển sách đặt nằm yên trên mặt bàn nằm ngang , vậy có những lực nào tác dụng lên quyển sách? Câu hỏi 3 Kiểm tra bài cũ Tại sao táo rụng xuống mặt đất mà Mặt trăng lại không? HỆ MẶT TRỜI Lực nào đã giữ cho Trái đất và các hành tinh trong hệ mặt trời chuyển động gần như tròn đều quanh mặt trời ? I. Lực hấp dẫn II. Định luật vạn vật hấp dẫn III. Trọng lựctrường hợp riêng của lực hấp dẫn I. Lực hấp dẫn Mọi vật trong vũ trụ đều hút nhau với một lực gọi là lực hấp dẫn II. Định luật vạn vật hấp dẫn 1. Định luật Lực hấp dẫn giữa hai chất điểm tỉ lệ thuận với tích hai khối lượng của chúng và tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa chúng r 2. Biểu thức G = 6,67.10 -11 Nm 2 /kg 2 Hằng số hấp dẫn F hd1 F hd2 (1) 2 r 2 m 1 m G. hd F = Tại sao ta không nhận thấy được lực hấp dẫn giữa các vật thể thông thường ? Vì hằng số hấp dẫn G rất nhỏ, muốn lực hấp dẫn lớn thì khối lượng của hai vật phải phải rất lớn (khối lượng hành tinh) Lưu ý -Khoảng cách giữa hai vật phải rất lớn so với kích thước của chúng - Hai vật đồng chất, có dạng hình cầu. Biểu thức (1) chỉ áp dụng được cho các trường hợp: F hd R F hd III. Lực hấp dẫn của Trái đất và một vật Thế nào là sự rơi tự do? Trong quá trình rơi tự do vật chịu tác dụng của lực nào? Trọng lực là gì? Trọng lực của một vật thể trên bề mặt hành tinh là lực hấp dẫn của hành tinh tác dụng lên vật Trọng lực của vật trên bề mặt trái đất là lực hấp dẫn của trái đất tác dụng lên vật 2 h)(R mM G.P + = 2 )hR( M .Gg + = Lực này truyền cho vật gia tốc rơi tự do g. Theo định II Niu tơn ta có: Vậy : mgP = P M g R h h Nếu :h << R thì 2 R M Gg = Trọng lực đặt vào một điểm đặc biệt gọi là trọng tâm của vật Trường hấp dẫn do trái đất gây ra xung quanh nó gọi là trường trọng lực [...]... mi tu 100.000 tn khi chỳng cỏch nhau 0,5 km Lc ú cú lm chỳng tin li gn nhau khụng?Gii thớch ? * Theo định luật vạn vật hấp dẫn suy ra :F = 2,7 N * Lực này không làm cho chúng tiến lại gần nhau được * Vì lực này quá nhỏ so với nhiều lực khác tác dụng vào tàu như: Lực của sóng gió, lực cản của nước , nên nó không làm cho hai tàu gần nhau được VN DNG Tớnh gia tc ri t do cao h = 320 km bit bỏn kớnh...VN DNG Câu nào sau đây là đúng khi nói về lực hấp dẫn do Trái Đất tác dụng lên Mặt Trăng và do Mặt Trăng tác dụng lên Trái Đất ? A.Hai lc ny cựng phng, cựng chiu B Hai lc ny cựng phng, ngc chiu C Hai lc ny cựng chiu, cựng ln D Phng ca hai lc luụn . vạn vật hấp dẫn III. Trọng lực là trường hợp riêng của lực hấp dẫn I. Lực hấp dẫn Mọi vật trong vũ trụ đều hút nhau với một lực gọi là lực hấp dẫn II. Định. Hằng số hấp dẫn F hd1 F hd2 (1) 2 r 2 m 1 m G. hd F = Tại sao ta không nhận thấy được lực hấp dẫn giữa các vật thể thông thường ? Vì hằng số hấp dẫn G rất
- Xem thêm -

Xem thêm: lực hấp dẫn -thao giang cấp trường, lực hấp dẫn -thao giang cấp trường, lực hấp dẫn -thao giang cấp trường

Từ khóa liên quan