ĐỔI VẬN CHO NGƯỜI MỆNH KHUYẾT

203 3,379 13
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/02/2017, 11:19

ĐỔI VẬN CHO NGƯỜI MỆNH KHUYẾT - QUYỂN THU ĐÔNG ĐỔI VẬN CHO NGƯỜI MỆNH KHUYẾT QUYỂN THU - ĐÔNG Tác giả: LÝ CƯ MINH Người dịch: TIẾN THÀNH LỜI GIỚI THIỆU MỆNH KHUYẾT LÀ GÌ? Thiên nhân hợp tư tưởng quan trọng triết học cổ đại phương Đông Các chế độ xã hội việc sản xuất, sinh hoạt quan điểm nhân sinh người xưa chịu ảnh hưởng tư tưởng Quan niệm thiên mệnh Nho gia, thuyết mệnh định tự nhiên Đạo gia đời ảnh hưởng quan niệm thiên nhân hợp Thậm chí cổ nhân vận dụng quan niệm thiên nhân hợp vào văn hóa mệnh lý bát tự, chuyển hóa thông tin thời gian không gian người sinh thành trạng thái ngũ hành vượng khuyết, từ suy đoán cát đời Nói cách đơn giản, thuyết mệnh lý bát tự tương tự thống kê học số lý thời xưa, hệ quan sát kiểm tra chứng nghiệm nhiều trường hợp thực tế, cuối đúc rút kết luận mối tương quan thời gian đời bốn mùa, ngũ hành Trong trình vận dụng thực tế, khó tránh khỏi tình trạng nhiều người học không tinh thông nên biến thành công cụ mê tín Song với tư cách thành tố quan trọng văn hóa truyền thống phương Đông, tư tưởng bốn mùa sinh hóa, thiên nhân hợp đến nguyên giá trị Cùng với phát triển thời đại, người có nhiều cách lý giải hoàn toàn quan niệm thiên nhân hợp - chung sống hài hòa với tự nhiên, dưỡng sinh thể theo biến đối bốn mùa, lựa chọn nơi tốt theo môi trường, phương pháp để đạt trạng thái sinh tồn tốt nhằm thuận ứng với tự nhiên Người ta ngày nhận thức rằng: Là phần vũ trụ tự nhiên, thuận theo thiên thời, coi trọng địa lý, người phát huy tinh hoa trời đất, động Nhưng thành tố văn hóa truyền thống diễn sinh từ quan niệm thiên nhân hợp mệnh lý bát tự lại dần trở nên xa lạ, khó hiểu lý thuyết rối ren huyễn hóa thuật sĩ giang hồ Ngày nay, không học giả có nghiên cứu sâu thuật số thực đơn giản hóa lý thuyết thuật số, lọc bỏ yếu tố lạc hậu, đưa vào yếu tố đại, giúp người học nắm bắt dễ Lý Cư Minh nhà nghiên cứu thuật số có ảnh hưởng lớn, gương điển hình việc phát huy văn hóa truyền thống Trung Hoa thành công việc quảng bá giới Sau thời gian nghiên cứu, kết hợp văn hóa mệnh lý truyền thống theo quan niệm thiên nhân hợp với văn hóa đại, Lý Cư Minh sáng tạo học thuyết mệnh khuyết đại, đơn giản dễ thực hành Theo đó, người mệnh khuyết chia thành bốn loại: Người mệnh khuyết Kim, sinh vào khoảng ngày 19 tháng đến ngày tháng dương lịch, tức sinh vào mùa xuân, bát tự họ thường Mộc thịnh Kim suy Người mệnh khuyết Thuỷ, sinh vào khoảng ngày tháng đên ngày tháng dương lịch, tức sinh vào mùa hạ, bát tự họ thường Hoả vượng Thuỷ nhược Người mệnh khuyết Mộc, sinh vào khoảng ngày tháng đến ngày tháng 11 dương lịch, tức sinh vào mùa thu, bát tự họ thường Kim nhiều Mộc Người mệnh khuyết Hỏa, sinh vào khoảng ngày tháng 11 đến ngày 18 tháng dương lịch, tức sinh vào mùa đông, bát tự họ thường Thủy thịnh Hoả suy Người xưa nói, “tri mệnh cải mệnh” (biết mệnh thay đổi mệnh), vậy, biết thiếu hành động để bổ sung, bù đắp Lý thuyết bàn việc “biết mệnh từ cải mệnh, biết vận từ cải vận”, trước hết kế thừa học thuyết thiên nhân hợp quy luật vũ trụ môi trường tự nhiên, cho mùa quan trọng định vượng suy ngũ hành Thí dụ mùa xuân vạn vật sinh trưởng, Mộc thịnh Kim suy; mùa hạ thời tiết oi bức, Hoả vượng Thuỷ suy; mùa thu vạn vật héo tàn, Kim vượng Mộc suy; mùa đông trời giá rét, Thuỷ vượng Hoả suy… Dưới nhận thức tổng thể trạng thái suy vượng ngũ hành, lý thuyết đơn giản hóa tổng kết phương pháp suy đoán truyền thống, rút đặc điểm chung vượng suy ngũ hành người đời vào mùa khác nhau, từ đưa phương thức hướng dẫn cải vận đời sống hàng ngày Để giúp bạn đọc dễ học, Lý Cư Minh chia sẻ với bạn đọc tinh túy văn hóa truyền thống ngôn ngữ phổ thông, dễ hiểu Những phương pháp trình bày sách liên quan đến ăn, mặc, ở, lại quen thuộc đời sống thường ngày, đồng thời kiến nghị lời khuyên lựa chọn tỉ mỉ, giúp độc giả bình thường dễ dàng áp dụng đời sống thường ngày LỜI TÁC GIẢ Nếu đọc sách này, bạn nhận biết nhiều điều, bí mật lớn sống phát “Bát tự thần toán”, lại dẫn chứng thực tế Bí mật liên quan đến vận mệnh người Nghiên cứu thuật số, cần phải ý ba phương diện sau: Đưa vào giáo dục, phận môn thiên văn địa lý Đưa vào triết học, di sản nhân loại việc tìm hiểu vũ trụ Thuật số tiểu đạo bạn dùng làm công cụ kiếm ăn, bạn nghiên cứu trời, thuật số đại pháp Tiểu nhân dùng tiểu đạo, quân tử dùng đại đạo Phạm vi môn học vấn phụ thuộc vào việc người vận dụng Điều có liên quan đến tu dưỡng, học vấn, trí tuệ, hoài bão… người học “Tử Bình mệnh lý” triết học cổ đại Trung Hoa kho báu, nhiều người vào kho báu tưởng biết tinh túy nó, tứ tấu “Ngạ Hoả mệnh” (mệnh khuyết Hoả), “Ngạ Thuỷ mệnh” (mệnh khuyết Thuỷ), “Ngạ Mộc mệnh” (mệnh khuyết Mộc), “Ngạ Kim mệnh” (mệnh khuyết Kim) “Bát tự cải vận học” không bổ sung Bát tự Dụng thần để biết mình, mà cách tận dụng ngũ hành khuyết để điều chỉnh yếu tố sống, giúp thay đổi vận mệnh Đây lập luận xuyên suốt sách, tiếp nối nghiên cứu tiền nhân “Bát tự học”, làm cho “Tử Bình mệnh lý” tiếp tục phát triển Mặc dù sách luận chứng xác, cần nói rõ hai điểm: Bát tự thần toán phù hợp áp dụng cho người khu vực có bốn mùa giao hòa bình thường, không tính toán không xác Bát tự Dụng thần, 88% việc vận dụng chia theo dương lịch, chắn không sai sót, có 10-12% chịu chi phối ngày sinh, có Dụng thần khác biến cục Thiên can hợp Địa chi hợp Cục, người chiếm số lượng ít, chia theo dương lịch, thiếu Dụng thần quan trọng nhất, Kỵ thần Người khuyết Thuỷ nhiều khuyết Kim, người khuyết Hoả nhiều khuyết Mộc, người không hẳn khuyết hành Ngũ hành, bạn khuvết hành, theo phép phân chia dương lịch tại, chắn bạn khuyết Bạn vừa xem mệnh khuyết mình, vừa đối chiếu với khứ xem có sách nói hay không, phải đối chiếu vận dụng linh hoạt Lý Cư Minh Phần MÙA THU - MỆNH KHUYẾT MỘC (Những người sinh từ ngày tháng đến ngày tháng 11 dương lịch) Chương SINH VÀO MÙA THU PHẢI COI TRỌNG MỘC 18 phương pháp giúp bạn thoát khỏi khó khăn KIM THỊNH CẦN NHIỀU MỘC Những người sinh vào tháng Thân, Sửu (từ ngày tháng đến ngày tháng 10 dương lịch), Bát tự họ Kim vượng, phải lấy Mộc làm Dụng thần quan trọng nhất, thông thường cần thêm chút Hoả để tăng thêm Hoả tính, cần tăng thêm chút Thuỷ để tiết Kim làm cho dịu bớt, loại Bát tự Mộc phải Dụng thần quan trọng Những người sinh vào mùa thu Mộc Dụng thần quan trọng hàng đầu Năm 2010 năm Canh Dần, “Canh” Kim, “Dần” Mộc, năm 2008 2019 vận Mậu Tý Mộc vận Ngũ Tý, năm 2010 người khuyết Mộc chắn gặt hái lớn Tháng đỉnh cao người có mệnh khuyết Mộc từ ngày tháng đến ngày tháng dương lịch, tháng đỉnh cao từ ngày tháng 12 đến ngày tháng năm sau Giờ lành để người có mệnh khuyết Mộc xuất phát đến sáng, đến chiều đến 11 đêm Người khuyết Mộc có hội lớn để thành công, lại có “hàng ‘cùng’ thập bát chưởng” (mô theo tên chiêu thức “Hàng long thập bát chưởng” (18 chưởng hàng phục rồng) Cái Bang tiểu thuyết Kim Dung, 18 phương pháp giúp thoát khỏi khó khăn khốn), hành vận người Năm 2004 2005 qua năm Giáp Ất Mộc, người khuyết Mộc may mắn Năm 2008 2009 vận Mậu Tý Mộc, khoảng thời gian này, người khuyết Mộc lại bắt đầu hành vận SỬ DỤNG MÀU LỤC Người khuyết Mộc đương nhiên màu lục màu hành vận tốt nhất, quần áo lấy màu lục làm màu chính, bít tất màu lục quan trọng nhất, nhiều người có mệnh khuyết Mộc hành vận thích quân phục, quân phục có màu xanh rừng điển hình, thứ quân trang có màu lục Mỗi tối trước ngủ thời khắc tốt vận Mộc, người có mệnh khuyết Mộc không ngủ giường sắt, phải ngủ giường gỗ, drap giường chăn lấy màu lục làm gam màu chủ đạo Đương nhiên mức độ đậm nhạt tùy bạn định, màu lục đẹp, xấu Rất nhiều có màu cà phê, màu cà phê Thổ, màu Mộc, màu Mộc phải màu lục SỐNG Ở NƠI CÓ NHIỀU CÂY Người có mệnh khuyết Mộc tốt chọn nhà xung quanh trồng toàn cây, nhà có cảnh vườn, nhà nhìn phía núi, núi cối hoa cỏ rậm rạp có vận tốt Không kỵ đại thụ gần nhà, số người có mệnh khuyết Mộc trồng đầy cỏ nhà, phương pháp để lấy vận Mộc Sàn nhà dùng gỗ thích, vách tường dùng màu lục nhạt tốt Rất nhiều người khuyết Mộc mà mệnh chưa tuyệt thường có tình trạng cối nhà mọc lan vào nhà LẤY VẬN TỪ SAO TỨ LỤC VĂN XƯƠNG MỘC Sao Tứ Lục Mộc năm 2010 bay đến phía Bắc, người có mệnh khuyết Mộc năm cần mở cửa sổ lớn phía Bắc nhà lấy Mộc khí phương Bắc Nếu muốn làm cho Mộc tinh phương Bắc vượng hơn, trồng bốn trúc Văn Xương nước phương này, đặt khóm trúc khai vận Phương Bắc có lợi cho người mệnh khuyết Mộc nằm ngồi, giường toạ Nam hướng Bắc giường khai vận tốt người mệnh khuyết Mộc ngủ, người mệnh khuyết Mộc nên ngủ để chân phía Nam đầu quay phía Bắc Nếu cách bố trí nhà hạn chế, đặt giường vị trí Văn Xương kê giường toạ Tây hướng Đông, phía Đông thuộc Mộc NHỮNG VẬT DỤNG GIÚP TĂNG CƯỜNG VẬN MỘC TRONG NHÀ Người khuyết Mộc nên học thổi tiêu thổi sáo, phương pháp tăng Mộc khí, gõ mõ tiếng gỗ, phương pháp giúp người có mệnh khuyết Mộc hành vận tốt, người mệnh khuyết Mộc treo tiêu bên giường đặt mõ bàn viết tăng vận Mộc mạnh Nếu nhiên thích gõ mõ, thổi tiêu thổi sáo vận Mộc mệnh thúc Tranh vận Mộc vẽ trúc vẽ thỏ giúp bạn vượng, thứ họ vẽ Mộc MANG MỘC ĐẾN VỊ TRÍ HOÀNG ĐẾ Ở PHÍA ĐÔNG BẮC Năm 2004 trở trước vận bảy, năm cuối vận bảy có bay phía Tây Bắc để đương lệnh, đại diện phía tây vị trí Hoàng đế, người có mệnh khuyết Mộc lại vào phía Tây Bắc đất Kim, e Mộc không đủ, ngồi nằm khu vực chân nên giẫm thảm màu lục xung quanh nên trồng nhiều trúc khai vận để tăng cường vận Mộc Từ năm 2004 trở sau, vận tám đến, phía Đông Bắc đương lệnh, người khuyết Mộc phải mang Mộc đến phía Đông Bắc Muốn hóa tiết Ngũ Hoàng Nhị Hắc cần phải dùng đến đồ đồng Người khuyết Mộc dùng đồ đồng, cần đề trà Ô Long hộp kín Dùng đồng để hóa giải Ngũ Hoàng Nhị Hắc, trà bổ sung vận Mộc, phương pháp cử lưỡng tiện NÊN ĐEO ĐÁ MÀU Đá màu đá phát đạt, loại đá vân có bảy màu, đá màu lục có Mộc tính mạnh, dùng dây màu lục để đeo đá màu Loại đá màu Alexander thấy phát năm 2003 có tác dụng tăng cường kỳ diệu, phối hợp với đá màu lục, người mệnh khuyết Mộc hổ thêm cánh NGƯỜI KHUYẾT MỘC ĐỒNG THỜI KHUYẾT PHÁT (TÓC), KHUYẾT GIÁP (MÓNG TAY) “Phát” tóc, “giáp” móng tay Đại diện cho Mộc thể gan mật, bệnh tật mà người có mệnh khuyết Mộc cần cẩn thận bệnh gan bệnh mật, có ba phương pháp làm cho thể có vận Mộc thật mạnh: Mệnh khuyết Mộc nên để tóc dài có vận tốt Mệnh khuyết Mộc nên để móng tay dài, nữ giới để móng tay dài đơn giản, nam giới để móng ngón tay út dài 3mm Mệnh khuyết Mộc có lông người nhiều tốt, để râu phương pháp tăng cường vận tốt Do người có mệnh khuyết Mộc không kiêng để râu tóc dài THỰC VẬT VÀ CÁC LOẠI QUẢ LÀ THỨC ĂN ĐỔI VẬN Người khuyết Mộc đương nhiên ăn thứ liên quan đến Mộc có vận tốt Người mệnh khuyết Mộc nên ăn nhiều rau mầm, salad, lấy loại rau có màu xanh làm vật trợ vận, rau xanh non trợ vận Người mệnh khuyết Mộc nên ăn nhiều trái có màu xanh, thí dụ kiwi, nước chanh giúp người khuyết Mộc hành vận Mía nên ăn, mà loại đặt nên nhà để trợ vận Mọi loại dưa thức ăn trợ vận cho người có mệnh khuyết Mộc Người khuyết Mộc ăn chay giao vận tốt Uống Đông dược ăn chay Mọi loại nấm Mộc Thực vật giàu khí Mộc Linh chi Người khuyết Mộc uống trà Linh chi dùng Linh chi làm thuốc mang lại vận tốt Có thể để nấm Linh chi nhà 10 THỎ, HỔ, MÈO LÀ MỘC TỐT LÀNH Người có mệnh khuyết Mộc muốn hành vận cần dùng mèo đồ chơi Hổ thuộc họ mèo, hổ thuộc Mộc Chú mèo máy Doraemon Mộc Do trẻ em khuyết Mộc nên để nhiều mèo đồ chơi phòng Vịt Mộc, cua Mộc, người có mệnh khuyết Mộc đặt vịt gỗ đầu giường sinh Mộc sinh vận Da hổ Mộc Mặc quần áo có hoa văn da hổ có Mộc khí mạnh 11 NUÔI MÈO VÀ THỎ ĐỂ TRỢ VẬN MỘC Người có mệnh khuyết Mộc trồng nhiều cối hoa cỏ nhà, tốt nuôi mèo, thỏ, vịt để trợ vận Mộc Nuôi cua dưỡng Mộc Mèo phải có đuôi vểnh lên, nuôi thỏ tốt hai Nuôi vịt ồn người có Bát tự khuyết Mộc nhận nhiều Mộc 12 DU LỊCH VỀ PHÍA ĐÔNG ĐỂ LẤY VẬN MỘC Người có mệnh khuyết Mộc nên thường xuyên phía Đông Người Trung Quốc coi Nhật Bản, Mỹ đất Mộc, phía Đông Do chuyến du lịch đến Mỹ, Nhật lấy vận Mộc Người có mệnh khuyết Mộc muốn hành vận, gần đến Đông Kinh (Tokyo) - Nhật Bản có Mộc khí mạnh, “Đông” từ "Đông” Kinh Mộc phương Đông 13 SÁCH LÀ CỨU TINH CỦA NGƯỜI CÓ MỆNH KHUYẾT MỘC Nếu người khuyết Mộc, bạn nên dùng nhiều đồ gia dụng gỗ nhà, gỗ trắc loại gỗ người vận Mộc nên dùng, tác phẩm điêu khắc gỗ thật trợ vận, thỏ, mèo gỗ Mèo tranh thêu dùng để trợ vận cho người có mệnh khuyết Mộc Rèm cửa sổ vải Mộc, cửa sổ người khuyết Mộc toàn gỗ tốt Người khuyết Mộc nên giữ sách vở, tạp chí nhà, chúng Mộc Quần áo Mộc, làm từ vỏ mà thành Người khuyết Mộc để nhiều sách nhà thích mua sắm quần áo định vận tốt, thực mua sắm công trình lấy Mộc Quần áo Mộc, sách Mộc, người thích mua sắm mà khuyết Mộc mua trang sức đồng hay nhựa, vấn đề họ hành vận hay hành vận suy, hành vận mua “Mộc” Người có mệnh khuyết Mộc nên để nhiều sách nhà, tốt lập thư phòng riêng, đồng thời sử dụng nhiều đồ gia dụng gỗ, rèm cửa sổ vải 14 SÁNG SỚM LÀ THỜI ĐIỂM LẤY VẬN MỘC Người có mệnh khuyết Mộc gặp khó khăn mắc bệnh nan y hay phá sản, lối thoát, thức dậy lúc sáng, công viên sườn núi nơi có nhiều để lấy Mộc tăng vận Người phụ nữ không nên sinh đẻ nữa, Kim bát tự nhiều, cô cân Chúng ta lại xem bát tự, Nhật nguyên cô thuộc Kỷ Thổ, thực đời cô lo cơm áo, Ngọ Hoả bay vào cung Lộc Thần Nhưng đại vận cô Tý Thuỷ, nên năm cô tiêu tốn tiền bạc nhiều đời Bạn xem ô năm Dần nhận thấy Ngọ Hoả bay vào Kim Quỹ, Tướng Tinh, tức cô thích hợp làm người làm thuê, tốt làm ngành có liên quan đến kinh tế, tài chính, ngân hàng… Bây xem Thần Sát cô Chữ Mậu vào Hoa Cái, có lợi, cho thấy cô nắm quyền Chữ Mùi bước vào Thiên Hỷ Bản Yên, nghĩa cô phải khắp nơi, có hội nước Ý nghĩa Thiên Hỷ cô phải làm nhiều chuyện vui, thân cố gắng mở lòng vui vẻ, Hoả cô 11 CANH KIM CẦN HỎA ĐỂ TÔI LUYỆN Chúng ta lại xem bát tự khác Người phụ nữ họ Mã, xét riêng họ cô cô khuyết Hoả mà đầu thai nhà họ Mã cho thấy vận mệnh cô không kém, có Ngọ Hoả đến cứu Đối với nữ giới sinh vào ngày Canh Kim Hoả đại diện cho chồng cô Đối với nam giới Canh Kim, Hoả đại diện cho nhân tố trui rèn Người khuyết Hoả sinh vào ngày Canh Kim phải bồi dưỡng Hoả hành vận Chữ Hợi bát tự nêu có chứa Nhâm Thuỷ Giáp Mộc Do Giáp Mộc đời, mà Giáp Mộc Thiên Tài, nên cô có cải ổn định, đầy đủ Chức Mộc sinh vượng Đinh Hoả, mà Hoả chồng, Mộc quan trọng cô, giúp cô có nhiều cải Nhưng Mộc có vấn đề, bị ẩm, Mộc mà ẩm sinh Hoả Chữ Hợi chứa Thuỷ giá lạnh, cộng thêm Canh Tý có nhiều Thuỷ, khiến cho bát tự thường xuyên muốn dùng Mộc để sinh Hoả, Mộc ẩm, tức Hoả sinh không mạnh Người phụ nữ năm 34 tuổi, đại vận hành Dần, chữ Dần đương nhiên có lợi cho người khuyết Hoả Sau năm, cô bước vào đại vận Kỷ Mão, chỗ may mắn bát tự cô Chữ Mão Mộc, thân Hoả, gặp chữ khác coi nhiều Hoả, chữ Tuất Do diện tướng người phụ nữ cho thấy cô hành vận, nên khẳng định bên cạnh cô có nhiều người việc liên quan đến chữ Tuất giúp cô tiếp tục vận tốt Cô kỵ gặp Thìn, Thìn xua đuổi Tuất, bát tự cô chữ Thìn Song cô khuyết Hoả, lý sau 35 tuổi, đại vận hoàn toàn thiếu Hoả, mà đời cô cần Hoả để trui rèn, Hoả chồng, cô phải có đủ Hoả có vận chồng tốt Bởi Hoả nhân tố quan trọng toàn bát tự cô, bát tự thuộc loại thứ ba: Thuộc Canh Kim cần Hoả để trui rèn NHẬT NGUYÊN Kỷ Ất Canh Giáp Dậu Hợi Tý Thân 15 25 Mậu Dần Kỷ Mão Còn loại thứ tư người sinh nhằm tháng Thìn, tháng Sửu, Thìn Sửu Thổ ẩm, Thổ ẩm làm Hoả tính Loại thứ năm bát tự có nhiều Mộc, nhiều tạp Mộc mọc đầy nên cần Hoả để đốt Mộc Loại thứ sáu bát tự mà toàn cục Hoả Ba thí dụ nêu trên, chi tiết bình luận sách khác chuyên bát tự Xin ý: Bạn tìm bảng Thần Sát xem Dụng thần vào Thần Sát nào, qua nhận nhiều gợi ý Bạn nghiền ngẫm nội dung sách tìm bí mật vận mệnh từ phương pháp cải vận có sách Đây sách quý, nội dung toàn sách điều tiền nhân chưa nói, phát nhiều năm tác giả, vạch hướng cho người nghiên cứu mệnh lý, dùng để xem xét lại “Tử Bình mệnh lý” Đây nguyên nhân để sách “mệnh khuyết” xuất Người học mệnh lý không đọc sách Chương CON ĐƯỜNG THÀNH CÔNG Cách thức giúp bạn cải vận CẢI VẬN NHỜ THẦN TƯỢNG Có phương pháp giúp tìm sống nơi đường, nhờ người giúp Vận mệnh người trời định, thí dụ bát tự mật mã nhân kiếp trước, quan niệm “cải vận theo mệnh khuyết” giúp bạn tìm kiếm hỗ trợ tốt từ nhân tố trời định Cái gọi “quý nhân” người kiếp trước thiếu nợ bạn, kiếp phải trả lại cho bạn, cứu giúp bạn Người người đầu gối tay ấp với bạn, cái, bạn bè, đồng sự, chí người trợ duyên mà bạn chưa gặp mặt Nhưng người thực giúp đỡ bạn thần tượng bạn Từ nhỏ đến lớn, có thần tượng độ tuổi khác Mỗi thần tượng lai có bát tự riêng, cho thấy ngũ hành người mạnh hay yếu Khi bạn hành vận suy mà bạn hâm mộ thần tượng, bát tự tràn ngập hành mà bạn không cần, Nhưng bạn hành vận mà hâm mộ thần tượng bát tự người có nhiều mật mã mà bạn cần Bởi vậy, thần tượng có ngũ hành bạn cần nhiều nên ghi nhớ, hành vận suy, làm “fan” cuồng người Nhưng thần tượng mà bạn thích quý nhân bạn thích người Vì thế: Các bậc phụ huynh ý kiểm tra thần tượng em xem họ có ích cho vận trình em hay không Có thể giới thiệu cho em số thần tượng có ích cho việc học tập vận trình chúng để mộ chúng có mục tiêu cao thượng Nếu bạn chưa yêu thích thần tượng, lựa chọn thần tượng có ích cho vận trình bạn Nếu bạn khuyết Hoả, thần tượng khuyết Hoả người bạn yêu thích, điều mà sách nói khuyết Thuỷ bạn không làm, mà làm ngược lại Những thần tượng khuyết mệnh Thuỷ người bạn cần Do đó: Khuyết Hoả phải xem thêm khuyết Thuỷ, điều khuyết Thuỷ cần làm mà khuyết Hoả không làm vận hành Khuyết Thuỷ phải xem thêm khuyết Hoả, việc mà khuyết Hoả phải làm, khuyết Thuỷ không làm Khuyết Kim phải xem thêm khuyết Mộc Khuyết Mộc phải xem thêm khuyết Kim Điều quan trọng phải biết không làm Giờ đây, bạn hiểu nhiều người lại mê thần tượng đến thế, tất ngũ hành gây nên Phụ lục TÍNH CÁCH VÀ NHỮNG KHIẾM KHUYẾT CỦA NGƯỜI KHUYẾT MỘC VÀ NGƯỜI KHUYẾT HỎA NGƯỜI MỆNH KHUYẾT MỘC SINH VÀO MÙA THU Phục vụ nghĩa, phân tích để xử lý công việc Phát huy tình yêu thương hòa đồng với người khác Tính cách xoi mói đặc trưng lớn người khuyết Mộc sinh vào mùa Thu Người khuyết Mộc có ý thức tự kiềm chế cao, đòi hỏi việc phải hoàn hảo, yêu cầu cao công việc Bản thân trọng vẻ ngoài, mắc bệnh ưa sẽ, hay lau dọn nhà cửa Trong đời sống thường ngày người khuyết Mộc người ủng hộ pháp luật nghĩa, có phê bình xác việc, thích làm công việc nghĩa, thích chia sẻ khó khăn với người khác Về mặt công việc, theo đạo trung dung nên hòa đồng với người, phát huy tinh thần yêu thương, làm đối tác với người khác có hiệu lý tưởng Người khuyết Mộc tư rõ ràng, xử bản, biết cách xếp công việc, đồng thời xử lý nhiều vấn đề công việc khác nhau, phù hợp làm công tác phân tích, phù hợp làm quản lý Do người khuyết Mộc có tinh thần nghĩa trách nhiệm mạnh mẽ, nên họ khắt khe với người không tuân thủ kỷ luật Người khuyết Mộc sợ sinh bệnh, mắc bệnh than thở, họ đặc biệt trọng sức khỏe, lý họ không sợ trời, không sợ đất, sợ bị ma bệnh khống chế NGƯỜI MỆNH KHUYẾT HỎA SINH TRONG MÙA ĐÔNG Áp dụng chân lý cách đắn Luôn muốn tìm hiểu sống Người khuyết Hoả sinh mùa đông thích vật mới, bẩm sinh thông minh, kiên quyết, thành thực, biết tự tìm niềm vui, không xa cách lạnh nhạt với người thân bạn bè Do người khuyết Hoả tự phụ tài năng, đề phòng nên dễ mắc bẫy người khác Thường ngày họ sống khép kín, tỏ lạnh nhạt với người khác giới, đê bị vỡ dòng nước lũ ạt, ngăn lại Người khuyết Hoả thường ngày sở thích đặc thù, thiếu óc hài hước, nói cứng nhắc, không sành ăn mặc, cần hy sinh tất cho gia đình, người thân Người khuyết Hoả dễ động lòng, hay lơ đễnh, không chuyên vào vật, họ người dễ buồn rầu, người khác hướng dẫn làm nên nghiệp lớn Sứ mệnh sống người khuyết Hoả phải phá vỡ phạm trù tôi, giải phóng để tạo nên sống có ý nghĩa Phụ lục CẢI VẬN BẰNG ĂN UỐNG THEO 12 CON GIÁP Phương Mệnh Các thức ăn cải vận khuyết Nếu thường xuyên ăn thịt gà rước ba cát Phúc Tinh, Thiên Đức Phúc Đức Ăn nhiều bánh pháp đổi vận Mệnh ăn uống khuyết Kim kem giúp vui vẻ người tuổi Tý Mệnh khuyết Thuỷ Tốt ăn thịt bò, cá để tăng cường khả tích trữ tài sản Ăn đậu phụ, sữa đậu nành, nấm mây, nấm tuyết, yến sào, mè đen tốt cho vận khí Hãy cẩn thận với thịt heo mỡ Mệnh Ăn nhiều thịt thỏ rau củ tăng cường tình khuyết cảm vợ chồng Tốt ăn kiwi, hạt quả, điều, mơ Mộc Mệnh Bổ vận ăn thịt bò thịt dê xào ớt, ăn cay khuyết nhiều bí đổi vận Không ăn thịt Hoả ngựa, gây phá tài hao tổn nhiều Mệnh Phương Các thức ăn cải vận khuyết Nên ăn nhiều thịt ức gà để tăng cường khả tụ pháp đổi vận Mệnh tài, tăng quyền uy Nhưng không ăn uống khuyết ăn nhiều thịt gà da gà béo, rước lấy họa Kim tiểu nhân Ăn nhiều rau kim châm lạc quan vui vẻ người tuổi Sửu Mệnh khuyết Thuỷ Ăn nhiều thịt heo tăng vận Không nên ăn nhiều trứng cá cá nhỏ, nên ăn mộc nhĩ, nấm bào ngư, nấm tuyết, bột ngọc trai, cá để tăng tài vận, không ăn thịt bò khô tẩm ớt Mệnh khuyết Mộc Nên ăn nhiều đu đủ có lợi cho tài vận, thứ đến sơn hào, không nên ăn nhiều thịt thỏ Nấm thức ăn nên lựa chọn hàng đầu, tốt mộc nhĩ, nên uống nhiều trà Ăn súp thịt rắn tốt nhất, nhận quyền Mệnh lực đề bạt Người tuổi Sửu ăn rắn khuyết nhận quyền uy “Tam Đài” Ăn thịt dê Hoả giải khó khăn, lại bất lợi cho tiền tài, gây hao tổn lớn Mệnh Phương khuyết Các thức ăn cải vận Có thể ăn thịt ức gà, súp rắn, thịt bò để tăng hành pháp đổi vận Mệnh Kim mà cần Hổ Dần Mộc, Mộc khuyết Kim ăn uống khuyết khó có thành tựu, Kim vượng có lợi cho hôn Kim nhân, dễ rước lấy thị phi, may nhờ có Tử Vi, Long Đức trấn giữ nên hóa thành cát người tuổi Dần Mệnh Phải uống nhiều nước, tốt nên ăn thịt heo để khuyết tăng cường khả phù trì quý nhân lục hợp, Thuỷ Mệnh khuyết Mộc Mệnh khuyết Hoả Phương Mệnh an thần định khí, giúp đầu óc tỉnh táo Có thể ăn nhiều rau thịt thỏ loại hạt để tăng cường khả sinh sản nữ giới, ăn chân giò heo, đậu phộng hầm chân gà, đu đủ hầm đuôi cá, chân vịt tăng hành Mộc Có thể ăn nhiên thực phẩm Việt Nam, chả giò chiên, gà nấu cà ri, thức ăn nướng xâu…, ăn chút thịt dê, gà rán, trứng gà hai lớn Tử Vi Long Đức hóa thành cát Các thức ăn cải vận pháp đổi khuyết Ăn bánh kem, thịt ức gà, bơ, rau kim châm, canh phổi vận ăn uống Mệnh heo cát Nguyệt Đức, Tử Vi, khuyết Long Oức hóa thành cát, trưởng người Kim bối cấp giúp đỡ, tăng cường nhân duyên tình yêu tuổi Mão Ăn súp cá, súp đậu phụ, tôm hùm, sủi cảo, bánh bao Mệnh Thiên Đức, Nguyệt Đức, Phúc khuyết Tinh, Địa Giải, hóa cát cát từ bốn Thuỷ phương, có lợi cho việc nước du học tình yêu Mệnh khuyết Mộc Mệnh khuyết Hoả Mệnh Phương khuyết Ăn thịt thỏ, kiwi, điều, mơ trần bì, canh chân gà đậu phộng, cà rốt nấu chân giò heo… tăng tài vận, tăng cường khả làm việc hội nghề nghiệp người tuổi Mão Ăn nhiều cà chua, ớt, tỏi, gừng gặp hóa cát, ăn thịt dê mang lại công danh khoa giáp cho người tuổi Mão, nghiệp thăng tiến, chiêu tài lập đại cát đại lợi Các thức ăn cải vận Thường xuyên ăn cải ngồng, cải rổ, rau dền, giá, cà pháp đổi vận Mệnh chua, thịt gà, cá, người tuổi Thìn làm ăn uống khuyết Phúc tinh chiếu rọi, đời phúc lộc lo Kim lắng, đại lợi cho tài vận, nghiệp tài nghệ người tuổi Thìn người tuổi Thìn Mệnh Uống nhiều nước ăn nhiều loại dưa, bí, bầu, khuyết thịt heo bơ, gà, tôm, bào ngư sinh vượng Thuỷ kho tài “Kim Quỷ” vận nghiệp Mệnh Có thể ăn nhiều giò heo, chân vịt, chân gà Phụ nữ kết hôn khuyết Mộc ăn cua để tăng vận chồng khuyết Người tuổi Thìn khuyết Mộc ăn rau quả, Mộc điều, hạt thông, rau bó xôi, cải thìa, kiêng ăn thịt thỏ Mệnh khuyết Hoả Mệnh Ăn thức ăn cay vui vẻ mang lại vận tốt nhất, trưởng bối, cấp dìu dắt quý nhân giúp gặp hóa cát, đại lợi cho thi cử quyền uy người khuyết Hoả Các thức ăn cải vận Phương khuyết pháp đổi Mệnh Ăn thịt ức gà có vận tốt nhất, dễ đạt công vận khuyết danh khoa bảng, ăn lòng heo, gan gà, bơ, ăn uống Kim người tuổi Tỵ Mệnh khuyết Thuỷ bánh kem để tăng vận, phải ăn thêm rau Ăn cá có vận tốt nhất, hai đại cát Tử Vi Long Đức phù trợ, rước đến Thiên Hỷ, Thái Âm, Tuế Hợp đại lợi cho nhân duyên để phát triển nghiệp Mệnh Có thể ăn chút rau quả, điều, hạt dẻ, hạt thông, khuyết tươi hầm thịt bò, kiêng ăn thịt thỏ, ăn thịt thỏ rước Mộc lấy gây tổn thất Mệnh Có thể ăn thức ăn có vị cay, ăn bò khuyết cà ri, bíp-tết giúp nhận phù trợ Hoả Mệnh cát Thiên Đức, Nguyệt Đức, nhận tình yêu Các thức ăn cải vận Phương khuyết pháp đổi Mệnh Ăn rau kim châm, nấm bào ngư hấp gà, tôm hùm, thịt vận khuyết ức gà, thịt bò mang lại nhân duyên, Kim nghiệp danh lợi ổn định cho người tuổi Ngọ khuyết Kim Mệnh Nên ăn bò Kiêng ăn cá dễ khiến khuyết nghiệp không thuận lợi, phá tài có cảm giác khốn Thuỷ đốn Mệnh Ăn cà rốt, cà tím, khoai lang, măng tre, khoai tây, đậu khuyết cô-ve, đậu Hà Lan, khoai môn… đại lợi cho Mộc quan hệ xã hội danh lợi… Mệnh Có thể ăn nhiều ớt ăn thức ăn có nhiệt khuyết cao, ăn nhiều thịt dê, hương thảo, hành tây, cà Hoả chua… Mệnh Phương Các thức ăn cải vận khuyết Ăn nhiều thịt bò khô, canh hạnh nhân nấu phổi heo, pháp đổi vận Mệnh gà, vịt… có lợi cho việc đến nơi khác nước ăn uống khuyết phát triển, đại lợi cho xuất ngoại, duyên vợ Kim chồng, trợ lực quý nhân, rước Địa Giải giúp gặp hóa cát người Ăn nhiều hải sản, vi cá, thịt heo, bơ, ruột heo, đường tuổi Mùi Mệnh khuyết Thuỷ phèn hấp yến sào… mang lại danh tiếng khoa bảng cho người tuổi Mùi khuyết Thuỷ, tăng phúc huệ cát tường, việc gặp hóa cát, có tai họa tự hóa giải, tăng duyên vợ chồng Mệnh Ăn chút thịt thỏ, hạt quả, cải ngồng, cà tím, cà chua, khuyết đu đủ, cam quýt, kiwi, lê, táo, nho… đạt Mộc nơi quan trường, đặc biệt có lợi cho nam giới Mệnh Ăn nhiều thức ăn cay có Mộc Hoả, ăn lẩu cay, vịt khuyết quay… giao du rộng rãi, tâm tình vui vẻ Hoả Mệnh Các thức ăn cải vận Phương khuyết pháp đổi Mệnh Ăn táo, lê lựa chọn hàng đầu, thứ đến ăn vận khuyết thịt gà, thịt bò sữa bò, ăn rau kim ăn uống Kim người tuổi Thân Mệnh khuyết Thuỷ châm, nấm dễ rước lấy thị phi phân tranh Ăn nhiều cá hải sản có vận tốt nhất, ăn heo hầm, bò hầm, yến sào đường phèn, súp gà sữa tươi nước dừa thúc đẩy nghiệp phát triển, rước tài vận Mệnh Ăn thịt thỏ, cà rốt, măng, Kiwi, chuối, hồng mệnh nữ khuyết ăn cua nhận hai đại cát Tử Vi, Mộc Mệnh khuyết Hoả Long Đức giúp gặp hóa cát Ăn dê hầm, thịt dê khô giúp sinh vượng Hồng Loan, tăng duyên vợ chồng Ăn thịt rắn hay tranh cãi, có giải hóa giải Kiêng ăn thịt chó Mệnh Các thức ăn cải vận Phương khuyết pháp đổi Mệnh Ăn bơ, bánh kem, thịt bò, thịt gà đại lợi cho việc vận khuyết lập nghiệp tài vận ăn uống Kim Mệnh Ăn thịt bò, tôm hùm, bí nấu thịt gà, cá ngân, bào ngư người khuyết hấp giúp người tuổi Dậu khuyết Thủy thăng tiến tuổi Dậu Thuỷ Mệnh khuyết Mộc Mệnh nghiệp, phát triển văn hóa nghệ thuật Lựa chọn hàng đầu ăn nhiều rau quả, ăn nhiều cua tăng vượng vận chồng, ăn măng, nấm tươi, giò heo, chân vịt không nên ăn thịt thỏ dễ Ăn nhiều cà chua, cơm chiên đậu côve, ớt xanh, ớt khuyết Hoả đỏ xào thịt bò, chà giò chiên hóa giải điều hung, sinh vượng Hồng Loan, tăng tình cảm vợ chồng Mệnh Các thức ăn cải vận Phương khuyết pháp đổi Mệnh Ăn nhiều nấm kim cô thịt bò, thịt ức gà, bơ vận khuyết bánh kem, ăn thịt bò, súp rắn tốt nhất, nhận ăn uống Kim Mệnh Ăn nhiều cá, lòng heo, đậu phụ non, sữa đậu nành, người khuyết thịt heo nhận trợ lực cát đại tuổi Tuất Thuỷ lợi cho khoa bảng, công danh Mệnh Ăn cải ngồng, đậu cô-ve, cà chua, đu đủ, nhãn, táo, khuyết cam, điều, hạch đào, hạch nhân có lợi cho Mộc Mệnh khuyết Hoả Mệnh khuyết Mệnh khuyết Phương pháp đổi vận ăn uống người Kim trợ lực Tử Vi, Long Đức mối quan hệ xã hội, hợp tác, xa Ăn ớt có lợi cho vận nhất, tăng cường kho tài “Kim Qủy” đại lợi cho nghiệp Ăn súp rắn tăng thêm Hồng Loan giúp tăng vận vợ chồng Các thức ăn cải vận Ăn lạp xưởng hấp gà, bơ, bánh kem giúp nghiệp thăng tiến, rước kho tài “Kim Qũy”, tướng tinh giúp đương vận Có thể ăn súp phổi hen để tăng cường danh tiếng lợi nhuận Mệnh Ăn canh cá bổ thận, ăn thịt heo, bào ngư hấp khuyết đại lợi cho đời sống vợ chồng, không nên ăn thịt bò Thuỷ Mệnh Ăn nhiều rau xanh, thịt thỏ, hạt quả, đu đủ, hồng, khuyết Mộc salad tăng vượng kho tài: “Kim Qũy” có lợi cho Tam Đài, Bát Tọa chủ khoa bảng, công danh Mệnh Ăn ruốc thịt ngũ hương có vị cay, giàu Hỏa tinh khuyết nhận cát Tử Vi, Long Đức Địa Hoả giải giúp hóa giải điềm MỤC LỤC Lời giới thiệu Lời tác giả Phần 1: MÙA THU - MỆNH KHUYẾT MỘC Chương 1: Sinh vào mùa thu phải coi trọng Mộc Chương 2: Để có vận mộc ngày Chương 3: Mật mã vận mộc bạn Chương 4: Thiên sống mùa thu Chương 5: Cơ sở sống việc lấy Mộc Chương 6: Tác dụng Mộc Chương 7: Con đường thành công - cách thức giúp bạn cải vận Phần 2: MÙA ĐÔNG - MỆNH KHUYẾT HỎA Chương 1: Người sinh vào mùa đông phải trọng hỏa Chương 2: Để có vận hỏa ngày Chương 3: Mật mã vận hỏa bạn Chương 4: Tìm kiếm phúc vận hỏa Chưcmg 5: Tác dụng hỏa Chương 6: Để vận tốt đồng hành bạn Chương 7: Con đường thành công - cách thức giúp bạn cải vận Phụ lục 1: Tính cách khiếm khuyết người khuyết mộc người khuyết hoả Phụ lục 2: Cải vận ăn uống theo 12 giáp -// ĐỔI VẬN CHO NGƯỜI MỆNH KHUYẾT QUYỂN THU – ĐÔNG Tác giả: LÝ CƯ MINH Người dịch: TIẾN THÀNH NHÀ XUẤT BẢN HỒNG ĐỨC Nhà A2 - 261 Phố Thụy Khuê, Phường Thụy Khuê, Tây Hồ, HN ĐT: 08043538 Chịu trách nhiệm xuất bản: BÙI VIỆT BẮC Biên tập: Nguyễn Thế Vinh Biên tập Văn Lang: Phan Quân Trình bày: Thanh Lan Vẽ bìa: Kim Lan Sửa in: Ngọc Phương CÔNG TY CP VĂN HÓA VĂN LANG - NS VĂN LANG 40-42 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1, TP.HCM ĐT: 3.8.242157 - 3.8.233022 - Fax: 84.8.235079 In 2.000 khổ 16 x 24cm Công ty CP Văn hóa Văn Lang KHXB số 321-2012/CXB/23-08/HĐ In xong nộp lưu chiểu quý năm 2012
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỔI VẬN CHO NGƯỜI MỆNH KHUYẾT, ĐỔI VẬN CHO NGƯỜI MỆNH KHUYẾT, ĐỔI VẬN CHO NGƯỜI MỆNH KHUYẾT