GIÁ TRỊ CỦA CHỤP CLVT 64 DÃY TRONG CHẨN ĐOÁN BẤT THƢỜNG GIẢI PHẪU CẦU CƠ ĐỘNG MẠCH VÀNH

4 421 2
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/01/2017, 21:20

GIÁ TRỊ CỦA CHỤP CLVT 64 DÃY TRONG CHẨN ĐOÁN BẤT THƢỜNG GIẢI PHẪU CẦU CƠ ĐỘNG MẠCH VÀNH Lê Anh Đức, BM CĐHA, Đại học Y Dược Thái Nguyên Nguyễn Quốc Dũng, Trịnh Tú Tâm, Nguyễn Hoàng Thịnh, Khoa CĐHA, BV Hữu Nghị H Nội Abstract: Purpose.This study aimed to assess the prevalence and characteristics of myocardial bridging in patients who underwent multislice computed tomography coronary angiography Materials and methods A total of 118 patients ( mean age 63) we consecutively examined with 64-slice MSCT-CA from 8/2011 to 7/2012 in Frienship Hospital for suspected Result Myocardial bridging was present in 118 patients ( mean age 63) Bridges were variable length ( 2cm 12%) and depth (superficial 43%, intramyocardial 57%) and frequently localized in ??? segment or the ??? artery (??%) Conclusion MSCT-CA is a reliable, noninvasive method that is able to depict myocardial bridging Tóm tắt: Mục tiêu.Đánh giá tỉ lệ cầu mạch vành số đặc điểm chúng bệnh nhân chụp CLVT 64 dãy Đối tượng phương pháp Đánh giá dựa 118 BN chụp CLVT mạch vành BV Hữu Nghị từ 8/2011 đến 7/2012 Kết Cầu mạch vành xuất 118 bệnh nhân bất thường giải phẫu mạch vành (dộ tuổi trung bình = 63), độ dài cầu (2cm 12%) độ sâu (nông 43%, sâu 57%) Kết luận.CLVT 64 dãy phương pháp đánh giá không xâm lấn có hiệu phát tổn thương cầu mạch vành 1.Đặt vấn đề Cầu dị dạng bẩm sinh động mạch vành (ĐMV) ĐMV không bề mặt tim mà xuyên phía lớp cơ, lớp gọi cầu Đặc điểm cầu ĐMV gây chèn ép ĐMV tương ứng tâm thu gây triệu chứng đau thắt ngực, block nhĩ thất kịch phát, thiếu máu tim gắng sức đột tử ngừng tim Trong đa số trường hợp, bình thường cầu triệu chứng [1] Tiêu chuẩn vàng để chẩn đoán cầu chụp mạch vành ( conventional coronary angiography – CCA) thấy hình ảnh ĐMV bị ép tâm thu Hiện có nhiều phương pháp để đánh giá cầu ĐMV siêu âm lòng mạch ( intravascular ultrasound), Doppler mạch vành đặc biệt chụp CLVT mạch máu đa dãy đầu dò Những nghiên cứu gần máy chụp CLVT 16 64 dãy cho thấy cầu phát phương tiện nhờ vào tiến khả tái tạo ảnh đa mặt phẳng phần mềm xử lý ảnh sau chụp, tỉ lệ phát cầu ĐMV nghiên cứu cao tỉ lệ cầu báo cáo nghiên cứu chụp mạch trước đây.[4] Mục tiêu nghiên cứu bao gồm:  Đánh giá tỉ lệ cầu ĐMV phát chụp CLVT 64 dãy  Tìm hiểu số đặc điểm hình ảnh cầu ĐMV chụp CLVT 64 dãy Đối tƣợng phƣơng pháp nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu Nghiên cứu tiến hành tất bệnh nhân chụp ĐMV Khoa Chẩn đoán Hình ảnh, Bệnh viện Hữu Nghị Hà nội khoảng thời gian từ tháng 08/2011 đến tháng 07/2012 Phương pháp nghiên cứu Nghiên cứu mô tả, thu thập thông tin theo phương pháp tiến cứu hồi cứu tư liệu đĩa lưu trữ khoa Đánh giá hình ảnh xử lý số liệu Hình ảnh CLVT đánh giá bác sỹ chẩn đoán hình ảnh có kinh nghiệm lĩnh vực chẩn đoán bệnh lý mạch vành Tất hình ảnh xử lý phần mềm tái tạo ảnh sau chụp MPR, cMPR, MIP, VR để đánh giá cầu tình trạng xơ vữa mạch Các phần tim phân chia theo hướng dẫn Hội tim mạch Hoa Kỳ (AHA) Các biến số nghiên cứu bao gồm:  Chiều dài cầu (2cm)  Vị trí cầu  Mảng xơ vữa lòng mạch (50% lòng mạch)  Các mảng xơ vữa thân thân chung vành trái (LM), LAD, đông mạch mũ (LCX) ghi nhận có Số liệu thu được xử lý phần mềm thống kê SPSS Kết Cầu mạch vành xuất 118 bệnh nhân bất thường giải phẫu mạch vành (dộ tuổi trung bình = 63), độ dài cầu (2cm 12%) độ sâu (nông 43%, sâu 57%) Trong tổng số 118 BN có bất thường cầu ĐM gặp bất thường ĐM gian thất trước đoạn nhánh khác không gặp Bảng Vị trí bất thường cầu n Tỷ lệ (%) Đoạn gần 05 4.24 Đoạn 90 76.27 Đoạn xa 23 19.49 Tổng 118 100 Nhận xét: Trong tổng số 118 BN có cầu ĐM gian thất trước đoạn chiếm tỷ lệ cao 76.27%, đoạn xa có 23 trường hợp chiếm 19.49% lại đoạn gần 5BN chiếm 4.24% Bàn luận Bình thường mạch vành lớp thượng tâm mạc lớp mô mỡ, mạch sâu vào lớp tim gây thít hẹp nhiều tim hoạt động Theo Takahiro Hayashi, MD tượng gặp đoạn mạch mạch vành NC gặp ĐM gian thất trước, có lẽ ĐM mũ, ĐMV phải ĐM gian thất trước ĐM gian thất trước nằm sát với tim Trong kết nghiên cứu bất thường cầu có 118 BN chiếm 10.65%, đoạn gần có 05 BN chiếm 4.24%, 90 BN có cầu đoạn chiếm 76.27% 23 BN có cầu đoạn xa chiếm tỷ lệ 19.49% theo So yeon Kim bất thường dạng cầu phát hiên chụp mạch khoảng 0.5% - 2.5% phẫu tích xác Geringer E khoảng 15% - 20%, Andrew tỷ lệ bất thường cầu ĐM gian thất trước gặp khoảng 2-25%, theo Guillem[38] tỷ lệ bất thường chung nhánh ĐMV 5% Như nghiên cứu có tỷ lệ bất thường tương đương với tác giả nước Phần lớn BN biểu lâm sàng số trường hợp nguyên nhân gây đột tử người lao động nặng hay vận động viên thi đấu Năm 1737, Reyman lần mô tả bất thường bẩm sinh hệ mạch vành sợi tim bao bọc phần ĐMV Bất thường đặt tên cầu ĐMV Đặc điểm ĐMV có cầu bị tim đè ép tâm thu, tình trạng thường triệu chứng Cầu ĐMV thường xuất đoạn LAD.Các nhánh xiên nhánh bên liên quan 18-40% số trường hợp.Ferreira cs chia làm loại cầu cơ: nằm nông (75%) tim (25%) Với cầu nông ( hay cầu không hoàn toàn), mạch vành bị bao bọc không hoàn toàn sợi tim, phần lại lớp mỏng cấu trúc liên kết mô đệm, thần kinh, mỡ Có khác biệt lớn tỉ lệ cầu báo cáo nghiên cứu CCA nghiên cứu phương tiện chẩn đoán mới.Sự khác biệt liên quan tới trình chọn lựa chuẩn bị bệnh nhân để đánh giá Tỉ lệ thấp chụp mạch trường hợp cầu nông gây đè ép nhẹ mạch máu bị bỏ qua chụp mạch Ngoài ra, diện hẹp mạch vành đầu gần gây cản trở cho việc quan sát mạch máu đoạn sau chỗ hẹp chụp mạch Cầu gây đau thắt ngực, nhồi máu tim, rối loạn chức thất trái, block nhĩ thất kịch phát, thiếu máu tim gắng sức đột tử ngừng tim, nhiên đa số trường hợp triệu chứng Bệnh nhân xuất đau ngực không ổn định đau thắt ngực, nhiên triệu chứng thường không tương đương với chiều dài, độ sâu mức độ bị ép cầu Các cầu không hoàn toàn cầu ngắn thường không cần can thiệp mạch Các lựa chọn điều trị cho cầu bao gồn: dùng thuốc (chẹn β, chẹn kênh Ca) can thiệp mạch ( đặt stent, phẫu thuật bypass cắt tim), việc lựa chọn phụ thuộc vào chiều dài độ sâu cầu Cầu coi nguyên nhân gây nhồi máu tim bệnh nhân xơ vữa mạch vành Tuy nhiên cần lưu ý có 15% lưu lượng mạch vành lưu thông tâm thu Thiếu máu tim kết kết hợp nhịp tim nhanh (do làm thay đổi lượng máu tới ĐMV tâm trương), co thắt xoắn mạch vành tâm thu (dẫn tới tổn thương tế bào nội mô lòng mạch hoạt hóa tiểu cầu tạo huyết khối) Đoạn gần ĐMV có cầu thường hình thành mảng xơ vữa, nhiên tượng không thấy trường hợp ĐMV nằm sâu tim, điều ĐMV nằm sâu tim tế bào dạng bọt (foam cell) tế bào trơn biến đổi (modified smooth muscle cell) Tính chất huyết động học giải thích cho trình hình thành mảng xơ vữa Ở đầu gần cầu tế bào nội mô mạch máu thường tế bào dẹt, đa giác, đa hình thái gây áp lực dòng chảy thấp, phần mạch máu cơ, tế bào nội mô có hình tốc độ dòng chảy cao Tốc độ dòng chảy thấp làm giải phóng yếu tố kích hoạt tế bào nội mô góp phần tạo mảng xơ vữa, bên cạnh áp lực cao lên thành mạch gây tổn thương tới tế bào nội mô tăng nguy tạo mảng xơ vữa huyết khối CCA tiêu chuẩn vàng chẩn đoán cầu với hình ảnh ĐMV bị ép tâm thu Các biện pháp chẩn đoán khác bao gồm siêu âm lòng mạch Doppler mạch vành Đã có số báo cáo vấn đề phát cầu CLVT đa dãy Các nghiên cứu CLVT 16 dãy cho thấy tỉ lệ cầu 3,5-5,7% Nghiên cứu CLVT 64 dãy cho tỉ lệ cầu khoảng 10,9-44% Nghiên cứu Zeina cho thấy cầu yếu tố gây mảng xơ vữa đầu gần ĐMV liên quan.Nghiên cứu Lubarsky cho thấy ĐMV nằm sâu mảng xơ vữa Cademartiri tỉ lệ cầu cao nhóm bệnh nhân có mảng xơ vữa (7,4% vs 2,8%) Kết cho thấy CLVT đa dãy đầu dò phương pháp chẩn đoán cầu không xâm lấn có độ tin cậy cao Tỉ lệ cầu nghiên cứu ??% phù hợp với nghiên cứu tác giả sử dụng phương pháp chẩn đoán giới cao so với tỉ lệ phát CCA truyền thống Các ưu điểm CLVT gồm: phương pháp chẩn đoán không xâm nhập, đánh giá cụ thể chiều dài, độ sâu, vị trí cầu mảng xơ vữa có Nhược điểm nghiên cứu không đối chiếu tất trường hợp với CCA phương pháp có giá trị chẩn đoán (+) cao Nhóm bệnh nhân nghiên cứu nhóm bệnh nhân lựa chọn trước tiền sử bệnh mạch vành dấu hiệu lâm sàng liên quan nguyên nhân để bệnh nhân chụp CLVT 5.Kết luận Nhờ có phát triển CLVT, bác sỹ chẩn đoán hình ảnh đánh giá giải phẫu bệnh lý mạch vành có cầu mà không cần sử dụng phương tiện chẩn đoán can thiệp CLVT 64 dãy cung cấp thông tin cụ thể với bệnh lý mạch vành nói chung cầu nói riêng, bệnh lý liên quan đến mảng xơ vữa kèm theo từ hỗ trợ lâm sàng lập kế hoạch điều trị can thiệp cần TÀI LIỆU THAM KHẢO Đỗ Xuân Hợp (1978), Giải phẫu ngực, nhà xuất y học, Hà nội Phạm Ngọc Hoa, Lê Văn Phƣớc (2008), CT ngực, Nhà xuất Y học, TPHCM Phạm Gia Khải cộng (2000): “Bước đầu đánh giá kết phương pháp nong ĐMV bóng đặt khung giá đỡ Stent điều trị ĐMV cho 131 bệnh nhân viện tim mạch quốc gia”, Kỷ yếu công trình nghiên cứu khoa học(138-149) Hoàng Thị Vân Hoa (2008) đánh giá điểm vôi hoá xơ vữa ĐMV chụp cắt lớp vi tính 64 dãy tai Bệnh viện Bạch mai - luận văn tốt nghiệp bác sĩ nôi trú bệnh viện – chuyên nghành chẩn đoán hình ảnh 21-24 Hội Tim Mạch Học Việt Nam (2008) “Tình hình bệnh tim mạch nay”, Đại hội Tim mạch Đông nam Á lần thứ17 S M KO,MD and K S KIM,MD (2007), Multidetector-row CT coronary angiographic finding of myocar-dial bridging, The British Journal of Radiology, 80(2007), e196– e200 Tuncay Hazirolan, Murat Canyigit, Musturay Karcaaltincaba, Merve Gulbiz Dagoglu, Deniz Akata, Kudret Aytemir, Aytekin Besim, Myocardial Bridging on MDCT, AJR2007; 188:1074–1080 0361–803X/07/1884–1074 ... triển CLVT, bác sỹ chẩn đoán hình ảnh đánh giá giải phẫu bệnh lý mạch vành có cầu mà không cần sử dụng phương tiện chẩn đoán can thiệp CLVT 64 dãy cung cấp thông tin cụ thể với bệnh lý mạch vành. .. vàng chẩn đoán cầu với hình ảnh ĐMV bị ép tâm thu Các biện pháp chẩn đoán khác bao gồm siêu âm lòng mạch Doppler mạch vành Đã có số báo cáo vấn đề phát cầu CLVT đa dãy Các nghiên cứu CLVT 16 dãy. .. khoa Đánh giá hình ảnh xử lý số liệu Hình ảnh CLVT đánh giá bác sỹ chẩn đoán hình ảnh có kinh nghiệm lĩnh vực chẩn đoán bệnh lý mạch vành Tất hình ảnh xử lý phần mềm tái tạo ảnh sau chụp MPR,
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁ TRỊ CỦA CHỤP CLVT 64 DÃY TRONG CHẨN ĐOÁN BẤT THƢỜNG GIẢI PHẪU CẦU CƠ ĐỘNG MẠCH VÀNH, GIÁ TRỊ CỦA CHỤP CLVT 64 DÃY TRONG CHẨN ĐOÁN BẤT THƢỜNG GIẢI PHẪU CẦU CƠ ĐỘNG MẠCH VÀNH, GIÁ TRỊ CỦA CHỤP CLVT 64 DÃY TRONG CHẨN ĐOÁN BẤT THƢỜNG GIẢI PHẪU CẦU CƠ ĐỘNG MẠCH VÀNH

Từ khóa liên quan