giáo án môn sinh học lớp 6 cả năm theo chuẩn kiến thức kĩ năng mới năm học 2016 2017

142 819 0
  • Loading ...
1/142 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/01/2017, 14:46

Trờng THCS Hợp Tiến Giáo Viên : Giáo án: Sinh học Hoàng Xuân Thành Tuần 1: Ngày soạn : Ngày giảng: Tiết 1: 15 / / 2013 / / 2013 Mở đầu sinh học Bài 1: Đặc điểm thể sống I Mục tiêu Kiến thức - Nêu đợc đặc điểm chủ yếu thể sống - Phân biệt vật sống vật không sống Kĩ - Rèn kĩ tìm hiểu đời sống hoạt động sinh vật Thái độ - Giáo dục lòng yêu thiên nhiên, yêu thích môn học ii Chuẩn bị giáo viên học sinh Giáo viên + Giáo án, tài liệu tham khảo + Tranh vẽ thể đợc vài nhóm sinh vật, sử dụng hình vẽ H 2.1 tr SGK Học sinh: - Nghiên cứu iii tổ chức hoạt động dạy học Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Họat động 1: 1-Nhận dạng vật sống vật không sống - GV cho học sinh kể tên số - HS tìm sinh vật gần với đời con, đồ vật sung quanh chọn sống nh : nhãn , vải , cây, con, đồ vật để quan sát đậu , gà, lợn, bàn, ghế - GV yêu cầu học sinh trao đổi theo - Chọn đại diện: Con gà, đậu, nhóm ngời ngời, theo câu bàn hỏi - Trong nhóm cử ngời ghi lại + Con gà, đậu cần điều kiện đề nhữnh ý kiện trao đổi thống sống ? nhóm + Cái bàn có cần ĐK giống nh - Yêu cầu thấy đợc gà đậu gà đậu để tồn không ? đợc chăm sọc lớn lên , bàn + Sau thời gian chăm sóc, đối tợng không thay đổi tăng kích thớc đối tợng không tăng kích thớc ? - GV chữa cách gọi học sinh trả lời - GV cho học sinh tìm thêm số ví - Đại diện nhóm trình bày ý kiến dụ vật sống vật không sống nhóm, nhóm khác bổ sung chọn ý kiến Trờng THCS Hợp Tiến Giáo Viên : Giáo án: Sinh học Hoàng Xuân Thành - GV yêu cầu học sinh đa kết luận Kết luận : Vật sống: Lấy thức ăn, nớc uống, sinh sản Vật không sống: Không lấy thức ăn, không lớn lên Hoạt động 2: Đặc điểm thể sống - GV cho HS quan sát bảng trang - HS quan sát bảng SGK ,chú ý cột SGK, GV giải thích tiêu đề cột - HS hoàn thành bảng trang SGK - GV yêu cầu HS hoạt động độc lập - GV kẻ bảng SGK vào bảng phụ - Một HS lên ghi kết vào - GV chữa cách gọi HS trả lời bảng GV, HS khác theo dõi nhận xét , bổ sung GV nhận xét - HS ghi tiếp ví dụ khác vào bảng Kết luận : Đặc điểm cỏ thể sống - Trao đổi chất với môi trờng - Lớn lên sinh sản Kết luận chung: Học sinh đọc kết luận tr SGK Bài 2: nhiệm vụ sinh học I Mục tiêu Kiến thức - Nêu đợc số thí dụ để thấy đợc đa dạng sinh vật với mặt lợi hại chúng - Biết đợc bốn nhóm sinh vật : Động vật, thực vật, vi khuẩn , nấm - Hiểu đợc nhiệm vụ sinh học thực vật học Kĩ - Quan sát, so sánh Thái độ - Yêu thiên nhiên môn học - Giáo dục ý thức sử dụng hợp lí, bảo vệ phát triển cải tạo thực vật ii Chuẩn bị giáo viên học sinh Giáo viên + Giáo án, tài liệu tham khảo + Tranh to quang cảnh tự nhiên có số động vật thực vật khác Học sinh: - Nghiên cứu iii tổ chức hoạt động dạy học Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Hoạt động 3- Sinh vật tự nhiên a Sự đa dạng giới sinh vật - HS hoàn thành bảng thống kê trang Trờng THCS Hợp Tiến Giáo Viên : Giáo án: Sinh học Hoàng Xuân Thành - GV yêu cầu học sinh làm tập mục SGK (ghi tiếp số cây, khác) V trang SGK - Qua bảng thống kê, em có nhận sét - Nhận xét theo cột dọc, bổ sung có giới sinh vật ? (Gợi ý: Nhận xét hoàn chỉnh phần nhận xét nơi sống, kích thớc ? Vai trò ngời ? ) - Sự phong phú môi trờng sống , - Sự trao đổi nhóm để rút kết kích thớc, khả di chuyển sinh luận sinh vật đa dạng vật nói lên điều ? b Các nhóm sinh vật - GV Yêu cầu HS quan sát lại bảng - HS xếp loại riêng ví dụ thuộc thống kê chia giới sinh vật động vật hay thực vật thành nhóm ? - HS khó xếp nấm vào nhóm - HS nghiên cứu độc lập nội dung nào, GV cho HS nghiên cứu thông tin thông tin tr SGK kết hợp với quan sát HS 2.1 (tr.8 SGK) - Thông tin cho em biết điều ? - Nhận xét: Sinh vật tự nhiên đợc - Khi phân chia sinh vật thành nhóm, chia làm nhóm lớn: vi khuẩn nấm ngời ta dựa vào đặc điểm ? ,thực vật , động vật (GV gợi ý : -HS khác nhắclại kết luận để + Động vật di chuyển lớp ghi nhớ + Thực vật có mầu xanh Kết luận: Sinh vật tự nhiên đa + Nấm mầu xanh (lá) dạng chia thành nhóm: Vi khuẩn, + Vi sinh vật vô nhỏ bé ) Nấm, Thực vật, Động vật Hoạt động 4: Nhiệm vụ sinh học - GV yêu cầu H đọc mục thông tin tr.8 - Cho HS đọc thông tin đến lần , SGK trả lời câu hỏi : tóm tắt nội dung đẻ trả lời câu - Nhiệm vụ sinh vật học ? hỏi - GV gọi đén HS trả lời - HS nghe bổ sung hay nhắc lại - GV cho HS đọc to phần nội phần trả lời cuả bạn dung: Nhiệm vụ thực vật học cho Kết luận : lớp nghe - GV gọi HS đọc phần kết luận - Nhiệm vụ sinh học - Nhiệm vụ thực vật học khung tr.9 SGK Hoạt động 5: Củng cố, kiểm tra đánh giá - GV: đa câu hỏi : - Thế giới sinh vật đa dạng đợc thể nh ? - Em làm để sử dụng hợp lí, bảo vệ phát triển cải tạo thực vật ? - Ngời ta phân chia sinh vật tự nhiên thành nhóm ? Hãy kể tên nhóm ? - Cho biết nhiệm vụ sịnh học thực vật học ? Hoạt động 4: Hớng dẫn vê nhà Trờng THCS Hợp Tiến Giáo Viên : Giáo án: Sinh học Hoàng Xuân Thành + Học sinh ôn lại kiến thức quang hợp sách Tự nhiên xã hội tiểu học + Su tầm tranh ảnh thực vật nhiều môi trờng + Học cũ hoàn thành tập 1, + Nghiên cứu bài: Đặc điểm chung thực vật Ngày soạn : 16 / / 2013 Ngày giảng: / / 2013 Tiết : Đại cơng giới thực vật Đặc điểm chung thực vật I Mục tiêu Kiến thức H nắm đợc đặc điểm chung thực vật H hiểu đa dạng phong phú thực vật Kỹ Rèn kỹ quan sát, so sánh Kỹ hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm Thái độ Giáo dục lòng yêu tự nhiên, bảo vệ đa dạng phong phú thực vật ii Chuẩn bị giáo viên học sinh Giáo viên + Giáo án, tài liệu tham khảo + Tranh ảnh khu rừng vờn cây, sa mạc, hồ nớc Học sinh: - Học cũ nghiên cứu - Su tầm tranh ảnh loài thực vật sống trái đất Ôn lại kiến thức quang hợp sách Tự nhiên xã hội tiểu học iii tổ chức hoạt động dạy học Hoạt động : Sự phong phú da dạng thực vật Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Hoạt động cá nhân: - HS quan sát hình 3.1 3.4 (tr.10 - GV yêu cầu HS quan sát tranh SGK) tranh ảnh mang theo - Hoạt động: nhóm (4 ngời) ý: Nơi sống thực vật - Thảo luận câu hỏi tr.11 SGK Tên thực vật - GV quan sát nhóm nhắc - Phân công nhóm: nhở hay gợi ý cho nhóm có học + bạn đọc câu hỏi (theo thứ tự cho lực yếu nhóm nghe) + bạn ghi chép nội dung trả lời nhóm - GV chữa cách gọi H đại - Thảo luận: Đa ý kiến thống diện cho nhóm trình bày, nhóm nhóm khác bổ sung VD: + Thực vật sống nơi Trờng THCS Hợp Tiến Giáo Viên : Giáo án: Sinh học Hoàng Xuân Thành - GV yêu cầu sau thảo luận HS rút Trái đất Sa mạc thực vật, đồng kết luận thực vật phong phú + Cây sống mặt nơc rễ ngắn, thân xốp - GV tìm hiểu có nhóm có - Lắng nghe phần trình bày bạn kết đúng, nhóm cần bổ sung (nếu cần) bổ sung Kết luận: Thực vật sống nơi Trái đất chúng đa dạng thích nghi với môi trờng sống - HS đọc thêm thông tin số lợng loài thực vật Trái đất Việt Nam - Em làm để bảo vệ đa dạng phong phú thực vật ? Hoạt động 2: Đặc điểm chung thực vật Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh - GV yêu cầu HS làm tập mục - HS kẻ bảng tr.11 SGK vào vở, hoàn tr.11 SGK thành nội dung - GV kẻ bảng lên bảng - HS lên viết bảng GV - GV chữa nhanh nội dung đơn giản - Nhận xét: Động vật có di chuyển - GV đa số tợng yêu cầu thực vật không di chuyển vào có tính HS nhận xét hoạt động sinh hớng sáng vật: - Từ bảng tợng rút + Con gà, mèo, chạy, đặc điểm chung thực vật + Cây trồng vào chậu đặt cửa sổ, Kết luận: Thực vật có khả chế thời gian cong chỗ ánh tạo chất dinh dỡng, khả di chuyển sáng Từ rút đặc điểm chung Kết luận chung: HS đọc to phần kết luận đóng khung cuối thực vật Hoạt động 5: Củng cố, kiểm tra đánh giá - GV cho HS trả lời câu hỏi 1, 2, SGK trang 12 Hoạt động 4: Hớng dẫn vê nhà + Học cũ hoàn thành tập + Đọc phần Em có biết SGK trang 12 + Nghiên cứu bài: Có phải tất thực vật có hoa + Theo nhóm mẫu: dơng xỉ, cỏ Kiểm tra, ngày tháng năm 2013 Trờng THCS Hợp Tiến Giáo Viên : Giáo án: Sinh học Hoàng Xuân Thành Ngày soạn : Ngày giảng: 22 / 08 / 2013 / / 2013 Tiết Có phải tất thực vật có hoa - I Mục tiêu: Kiến thức: Học sinh biết quan sát, so sánh để phân biệt có hoa hoa dựa vào đặc điểm quan sinh sản (hoa, quả) Phân biệt năm lâu năm Kỹ năng: Rèn kỹ quan sát, so sánh, kỹ hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm Thái độ: Giáo dục lòng yêu thích môn, ý thức tự giác thói quen học tập Giáo dục lòng yêu thiên nhiên bảo vệ thực vật II Chuẩn bị giáo viên học sinh: Giáo viên: + Giáo án, tài liệu tham khảo, bảng phụ + Tranh vẽ phóng to hình 4.1,4.2 SGK + Mẫu cà chua có hoa + Su tầm tranh ảnh loài thực vật Học sinh: - Nghiên cứu - Su tầm dơng xỉ, đậu III Tổ chức hoạt động học tập: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Hoạt động 1: kiểm tra cũ phát triển - HS1: Trả lời câu hỏi Câu 1: Em trình bày đa dạng Trờng THCS Hợp Tiến Giáo Viên : Giáo án: Sinh học Hoàng Xuân Thành phong phú thực vật ? - HS2: Trả lời câu hỏi Câu 2: Đặc điểm chung thực vật ? Hoạt động 2: Thực vật có hoa thực vật không hoa - GV cho HS tìm hiểu quan - HS quan sát hình 4.1(SGK trang 13) đối cải chiếu với bảng SGK - Cây cải có loại quan ? - Có hai loại quan: Chức loại quan ? + Cơ quan sinh dỡng: Rễ, thân, có chức nuôi dỡng - GV chia nhóm + Cơ quan sinh sản: Hoa, quả, hạt có - Cho học sinh phân biệt thực vật có hoa chức sinh sản, trì phát triển thực vật hoa nòi giống - HS quan sát tranh mẫu nhóm Chú - GV theo dõi hoạt động nhóm, ý quan sinh dỡng, quan sinh sản gọi 1-3 nhóm trình bày kết quả, hoàn Kết hợp hình 4.2 hoàn thành bảng thành bảng - Dựa vào đặc điểm có hoa thực vật - Đại diện nhóm trình bày, nhóm bổ sung thực vật chia thành nhóm ? Kết luận: Thực vật có hai nhóm thực - GV cho HS đọc trả lời câu hỏi: vật có hoa thực vật hoa Thế thực vật có hoa - Dựa vào phân biệt thực vật có hoa hoa ? hoa - GV chữa nhanh Lu ý học sinh thắc mắc: Cây hoa hồng - HS làm nhanh tập SGK trang 14 quả, hoa cúc , su hào, bắp Kết luận: cải hoa + Thực vật thực vật có hoa thực vật mà quan sinh sản hoa, quả, hạt + Thực vật thực vật không hoa thực vật mà quan sinh sản hoa, quả, hạt Hoạt động 3: Cây năm lâu năm - GV viết lên bảng số nh: - HS thảo luận theo nhóm ghi lại nội Cây lúa, ngô, mớp gọi năm dung giấy Cây hồng xiêm, mít, vải gọi lâu năm Tại ngời ta lại nói nh ? - HS thảo luận theo nhóm theo hớng - GV hớng cho HS ý tới việc thực hoa, kết lần đời vật hoa, kết lần để phân biệt năm lâu năm vòng đời Kết luận: + Cây năm hoa, kết lần - GV cho HS phân biệt năm vòng đời lâu năm từ rút kết luận + Cây lâu năm hoa, kết nhiều lần - GV cho HS kể thêm số ví dụ vòng đời - Kết luận chung: Trờng THCS Hợp Tiến Giáo Viên : Giáo án: Sinh học Hoàng Xuân Thành Hoạt động 4: Cũng cố kiểm tra đánh giá - GV cho HS đọc ghi nhớ - GV cho HS trả lời câu hỏi 1, 2, SGK trang 15 Hoạt động 5: Hớng dẫn nhà - HS học cũ hoàn thành tập - Đọc phần Em có biết ? SGK trang 16 - HS nghiên cứu - Chuẩn bị số rêu tờng Ngày soạn : Ngày giảng: 23 / / 2013 / / 2013 Chơng I Tế bào thực vật thực hành: kính lúp, kính hiển vi cách sử dụng Tiết I Mục tiêu: - Kiến thức: - HS nhận biết đợc phận kính lúp kính hiển vi - Biết cách sử dụng kính lúp, bớc sử dụng kính hiển vi Kỹ năng: - Rèn luyện kỹ thực hành, có ý thức giữ gìn bảo vệ kính hiển vi kính lúp - Rèn kỹ quan sát, kỹ hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm Thái độ: - Giáo dục lòng yêu thích môn, ý thức tự giác thói quen học tập II Chuẩn bị giáo viên học sinh: Giáo viên: + Kính lúp, kính hiển vi, vài hoa, rễ nhỏ + Giáo án, tài liệu tham khảo, bảng phụ Học sinh: - Nghiên cứu III Tổ chức hoạt động học tập: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Hoạt động 1: kiểm tra cũ phát triển Câu 1: Em phân biệt thực vật có hoa - HS1: Trả lời câu hỏi thực vật hoa ? Thực vật có hoa có quan ? Chức ? - HS2: Trả lời câu hỏi Câu 2: Phân biệt lâu năm Trờng THCS Hợp Tiến Giáo Viên : Giáo án: Sinh học Hoàng Xuân Thành năm ? Cho ví dụ ? Hoạt động 2: Kính lúp cách sử dụng - GV yêu cầu HS đọc SGK trang 17 cho HS đọc nắm bắt ghi nhớ cấu biết kính lúp có cấu tạo nh ? tạo trả lời: Kính lúp gồm phần: + Tay cầm kim loại - HS đọc nội dung hớng dẫn SGK + Tấm kính lồi mặt - HS cầm kính lúp đối chiếu trang 17, quan sát H.5.2 - GV kiểm tra t đặt kính lúp HS hình ghi nh - Trình bày lại cách sử dụng kính cuối kiểm tra hình vẽ rêu lúp cho lớp nghe: Tay trái cầm kính lúp Đẻ mắt kính sát vật mẫu, mắt nhìn vào mắt kính, di chuyển kính lúp lên nhìn rõ vật - HS quan sát rêu cách tách riêng đặt lên giấy vẽ lại hình rêu quan sát đợc Hoạt động 3: Kính hiển vi cách sử dụng - GV yêu cầu HS hoạt động nhóm - HS đặt kính trớc bàn, đại diện đọc SGK trang 18 Cả nhóm nghe kết hợp hình 5.3 để xác định phận - GV kiểm tra cách gọi đại diện kính 1-2 nhóm trình bày Kết luận: Kính hiển vi có phần: Chân kính Thân kính Bàn kính - HS trả lời phận riêng lẻ phận - GV làm thao tác sử dụng để HS theo - Đó thân kính có ống kính để phóng vật to đợc dõi bớc - Nếu có điều kiện, GV phát cho - Đọc mục SGK trang 19 để nắm nhóm tiêu để quan sát đợc bớc sử dụng - HS tối thiểu phải làm thao tác để nhìn thấy mẫu - Cách sử dụng SGK Hoạt động 4: Cũng cố kiểm tra đánh giá - GV cho HS đọc ghi nhớ Gọi 1-2 HS lên trình bày cấu tạo kính lúp kính hiển vi Hoạt động 5: Hớng dẫn nhà - HS học cũ hoàn thành tập - Đọc phần Em có biết ? SGK trang 20 Trờng THCS Hợp Tiến Giáo Viên : Giáo án: Sinh học Hoàng Xuân Thành - HS nghiên cứu - Mỗi nhóm chuẩn bị mang củ hành tây, cà chua chín Kiểm tra, ngày tháng năm 2013 Tuần Ngày soạn : Ngày giảng: / / 2013 / / 2013 Tiết thực hành: quan sát tế bào thực vật - I Mục tiêu: Kiến thức: HS phải làm đợc tiêu tế bào thực vật Kỹ năng: Có kỹ sử dụng kính hiển vi, tập vẽ hình quan sát đợc kính hiển vi Thái độ: Bảo vệ, giữ gìn dụng cụ, trung thực: Chỉ vẽ hình quan sát đợc II Chuẩn bị giáo viên học sinh: Giáo viên: + Giáo án, tài liệu tham khảo, bảng phụ + Biểu bì vảy hành thịt cà chua chín + Tranh phóng to củ hành tiêu tế bào vảy hành, cà chua chín, kính hiển vi Học sinh: - Nghiên cứu III Tổ chức hoạt động học tập: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Hoạt động 1: kiểm tra cũ phát triển - HS1: Trả lời câu hỏi Câu 1: Em trình bày cấu tạo kính lúp cách sử dụng ? Câu 2: Em trình bày cấu tạo kính - HS2: Trả lời câu hỏi hiển vi cách sử dụng ? Hoạt động 2: Quan sát tế bào dới kính hiển vi - GV yêu cầu nhóm đợc phân - HS quan sát H6.1 SGK trang 21 công đọc cách tiến hành lấy mẫu - Đọc nhắc lại thao tác 10 Trờng THCS Hợp Tiến Giáo Viên : Giáo án: Sinh học Hoàng Xuân Thành Tuần 31 Ngày soạn : Ngày giảng: Tiết 61 02 / / 2013 / / 2013 vi khuẩn I Mục tiêu: Kiến thức: - Kể đợc mặt có ích có hại vi khuẩn thiên nhiên đời sống ngời - Hiểu đợc ứng dụng thực tế vi khuẩn đời sống sản xuất - Nắm đợc nét đại cơng vi rút Kỹ năng: - Rèn kỹ làm việc độc lập làm việc theo nhóm - Rèn kỹ quan sát, kỹ khái quát hoá Thái độ: - Giáo dục lòng yêu thích môn, ý thức tự giác thói quen học tập - Có ý thức giữ vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trờng để tránh tác hại vi khuẩn gây II Chuẩn bị giáo viên học sinh: Giáo viên: + Giáo án, tài liệu tham khảo, bảng phụ Học sinh: - Học cũ, nghiên cứu 128 Trờng THCS Hợp Tiến Giáo Viên : Giáo án: Sinh học Hoàng Xuân Thành III Tổ chức hoạt động học tập: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Hoạt động 1: kiểm tra cũ phát triển - HS1: Trả lời câu hỏi Câu 1: Hình dạnh, kích thớc cấu tạo vi rút ? Câu 2: Vi khuẩn diệp lục - HS2: Trả lời câu hỏi dinh dỡng cách ? Hoạt động 2: Vai trò vi khuẩn - GV yêu cầu HS quan sát kỹ H 50.2 a Vi khuẩn có ích - HS quan sát H 50.2 + đọc thích + đọc thích làm tập điền từ - GV gợi ý cho HS hình tròn: hoàn thành tập điền từ Từ cần điền: Vi khuẩn, muối khoáng, Là vi khuẩn - GV chốt lại khâu trình biến chất hữu đổi xác động vật, rụng vi khuẩn biến đổi thành muối khoáng cung cấp - HS nghiên cứu mục thông tin lại cho thảo luận nhóm nội dung - Cho HS đọc thông tin đoạn + Trong tự nhiên: (Tr.162) Phân huỷ chất hữu thành chất - Thảo luận: Vi khuẩn có vai trò vô để sử dụng tự nhiên ? Và đời sống Góp phần hình thành than đá, dầu ngời ? lửa (GV giải thích khái niệm cộng sinh) - GV gọi hai nhóm phát biểu tổ chức + Trong đời sống: Nông nghiệp: Vi khuẩn cố định đạm thảo luận nhóm bổ sung nguồn đạm cho đất + Chế biến thực phẩm: Vi khuẩn lên men + Vai trò công nghệ sinh học Kết luận: Vi khuẩn có vai trò tự nhiên đời sống ngời: Phân huỷ chất hữu thành chất vô cơ, góp phần hình thành than đá,dầu lửa, nhiều vi khuẩn ứng dụng công nghiệp, nông nghiệp chế biến thực phẩm b Vi khuẩn có hại - GV yêu cầu HS thảo luận câu + HS kể tên số bệnh vi khuẩn hỏi: gây ngời (động vật, thực vật + Hãy kể tên vài bệnh vi biết) khuẩn gây ? + Giải thích thức ăn bị ôi thiu - HSG: Các loại thức ăn để lâu vi khuẩn hoại sinh làm hỏng thức ngày dễ bị ôi thiu ? Muốn thức ăn không bị ôi thiu phải làm ăn ? Muốn giữ thức ăn ngăn ngừa vi khuẩn 129 Trờng THCS Hợp Tiến Giáo Viên : Giáo án: Sinh học Hoàng Xuân Thành - GV bổ sung, chỉnh lý bệnh vi khuẩn gây Ví dụ: Bệnh tả: Do phẩy khuẩy tả Bệnh lao: Do trực khuẩn lao - GV phân tích cho HS có vi khuẩn có hai tác dụng có ích có hại Ví dụ: Vi khuẩn phân huỷ chất hữu cơ: + Có hại: làm hỏng thực phẩm + Có lợi: phân huỷ xác động thực vật - GV chốt lại tác hại vi khuẩn - Yêu cầu HS liên hệ hành động thân phòng chống tác hại vi khuẩn gây Hoạt động 3: - Giới thiệu thông tin khái quát đặc điểm vi rút - Yêu cầu HS kể vài bệnh vi rút gây ? sinh sản cách: giữ lạnh, phơi khô, ớp muối Kết luận: Các vi khuẩn ký sinh gây bệnh cho ngời, nhiều vi khuẩn hoại sinh làm hỏng thực phẩm, gây ô nhiễm môi trờng Sơ lợc vi rút - HS kể vài bệnh: Ví dụ: cúm gà, sốt vi rút ngời, ngời nhiẽm HIV Kết luận: Vi rút nhỏ, cha có cấu tạo tế bào sống, ký sinh bắt buộc thờng gây bệnh cho vật chủ Kết luận chung: HS đọc SGK Hoạt động 4: Cũng cố kiểm tra đánh giá - GV cho HS đọc ghi nhớ - GV cho HS trả lời câu hỏi 1, SGK trang 161 1, 2, trang 164 Hoạt động 5: Hớng dẫn nhà - HS học cũ hoàn thành tập 50 - Đọc phần em có biết SGK trang 164 - Nghiên cứu 51 - Chuẩn bị: Nấm rơm Ngày soạn : Ngày giảng: Tiết 62 nấm I Mục tiêu: Kiến thức: - Nắm đợc đặc điểm cấu tạo dinh dỡng mốc trắng - Phân biệt đợc phần nấm rơm 130 03 / / 2013 / / 2013 Trờng THCS Hợp Tiến Giáo Viên : Giáo án: Sinh học Hoàng Xuân Thành - Nêu đợc đặc điểm chủ yếu nấm nói chung (về cấu tạo, dinh dỡng, sinh sản) Kỹ năng: - Rèn kỹ làm việc độc lập làm việc theo nhóm - Rèn kỹ quan sát, phân tích Thái độ: - Giáo dục lòng yêu thích môn, ý thức tự giác thói quen học tập - Giáo dục ý thức bảo vệ thực vật II Chuẩn bị giáo viên học sinh: Giáo viên: + Giáo án, tài liệu tham khảo, bảng phụ + Mẫu: mốc trắng, nấm rơm + Kính hiển vi: Phiến kính, kim mũi nhọn Học sinh: - Học cũ, nghiên cứu - Mẫu: mốc trắng, nấm rơm III Tổ chức hoạt động học tập: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Hoạt động 1: Kiểm tra cũ phát triển Câu 1: Vi khuẩn có hình dạng - HS1: Trả lời câu hỏi ? Cấu tạo ? - HS2: Trả lời câu hỏi Câu 2: Vi khuẩn dinh dỡng nh ? Thế vi khuẩn ký sinh, vi khuẩn hoại sinh ? - HS3: Trả lời câu hỏi Câu 3: Vi khuẩn có vai trò ? A mốc trắng nấm rơm Hoạt động 2: I Mốc trắng Quan sát hình dạng cấu tạo mốc trắng - GV: Nhắc lại thao tác xem kính hiển - HS lắng nghe vi - Hớng dẫn cách lấy mẫu mốc yêu - Cấu tạo: cầu quan sát hình dạng, màu sắc, + Hình dạng: dạng sợi phân nhánh cấu tạo sợi mốc, hình dạng, vị trí túi + Màu sắc: không màu, bào tử (nếu điều kiện quan diệp lục sát dùng tranh) + Cấu tạo: Sợi mốc có chất bào, nhiều nhân, vách ngăn tế bào Kết luận: Nh thông tin mục (Tr.165) - GV tổng kết lại, bổ sung (nếu cần) - GV đa thông tin dinh dỡng sinh sản mốc trắng Hoạt động 3: Một vài loại mốc khác - GV dùng tranh giới thiệu mốc xanh, - HS quan sát hình 51.2 , nhận biết 131 Trờng THCS Hợp Tiến Giáo Viên : Giáo án: Sinh học Hoàng Xuân Thành mốc tơng, mốc rợu + Phân biệt loại mốc với mốc trắng ? - GV giới thiệu quy trình làm tơng hay làm rợu để HS biết mốc xanh, mốc tơng, mốc rợu Nhận biết loại mốc thực tế + Mốc tơng: Màu vàng hoa cau làm tơng + Mốc rợu: Làm rợu ( màu trắng) + Mốc xanh: Màu xanh hay gặp vỏ cam, Hoạt động 4: II Nấm rơm - Yêu cầu HS quan sát mẫu vật - HS quan sát mẫu nấm rơm phân đối chiếu với tranh vẽ ( H51.3) phân biệt: biệt phần nấm ? + Mũ nấm, cuống nấm sợi nấm + Gọi HS tranh gọi tên + Các phiến mỏng dới mũ nấm phần nấm - Một HS phần nấm + Hớng dẫn HS lấy phiến mỏng lớp bổ sung dới mũ nấm đặt lên phiến kính dầm - HS tiến hành quan sát bào tử nấm nhẹ quan sát bào tử kính lúp mô tả hình dạng - Yêu cầu HS: nhắc lại cấu tạo nấm mũ ? Kết luận: Nh thông tin SGK ( r.167) - GV bổ sung chốt lại cấu tạo Kết luận chung: HS đọc SGK nấm mũ Hoạt động 5: Cũng cố kiểm tra đánh giá - GV cho HS đọc ghi nhớ - GV cho HS trả lời câu hỏi 1, 2, 3, SGK trang 167 Hoạt động 6: Hớng dẫn nhà - HS học cũ hoàn thành tập 51 tiết - Đọc phần em có biết SGK trang 167 - Nghiên cứu 51 tiếp - Thu thập số phận bị nấm Kiểm tra, ngày tháng năm 2013 132 Trờng THCS Hợp Tiến Giáo Viên : Giáo án: Sinh học Hoàng Xuân Thành Tuần 32 Ngày soạn : Ngày giảng: Tiết 63 10 / / 2013 / / 2013 nấm (tiếp) I Mục tiêu: Kiến thức: - Biết đợc vài điều kiện thích hợp cho phát triển nấm, từ liên hệ áp dụng ( cần thiết) - Nêu đợc số ví dụ nấm có ích nấm có hại ngời Kỹ năng: - Rèn kỹ làm việc độc lập làm việc theo nhóm - Rèn kỹ quan sát, kỹ khái quát hoá - Kỹ vận dụng kiến thức giải thích tợng thực tế Thái độ: - Giáo dục ng yêu thích môn, ý thức tự giác thói quen học tập - Biết cách ngăn chặn phát triển nấm có hại, phòng ngừa số bệnh da nấm II Chuẩn bị giáo viên học sinh: Giáo viên: + Giáo án, tài liệu tham khảo, bảng phụ Học sinh: - Học cũ, nghiên cứu - Mẫu vật: Nấm có ích: Nấm hơng, nấm rơm, nấm linh chi Một số phận bị bệnh nấm III Tổ chức hoạt động học tập: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Hoạt động 1: Kiểm tra cũ phát triển - HS1: Trả lời câu hỏi Câu 1: Nấm trắng nấm rơm có cấu tạo nh ? Chúng sinh sản - HS2: Trả lời câu hỏi ? Cấu tạo ? Câu 2: Nấm có đặc điểm giống với vi khuẩn ? - HS3: Trả lời câu hỏi Câu 3: So sánh nấm tảo ? B đặc điểm sinh học tầm quan trọng nấm Hoạt động 2: I Đặc điểm sinh học - Yêu cầu HS trao đổi thảo luận câu luận trả lời câu hỏi: hỏi: + Nấm nhiệt độ độ ẩm thích hợp + Tại muốn gây mốc trắng để phát triển, nấm không cần ánh 133 Trờng THCS Hợp Tiến Giáo Viên : Giáo án: Sinh học Hoàng Xuân Thành cần để rơm nhiệt độ phòng vẩy thêm nớc ? + Tại quần áo để lâu ngày không phơi nắng để nơi ẩm thờng bị nấm mốc ? + HSG: Tại chỗ tối nấm phát triển đợc ? sáng chúng không xảy tợng quang hợp, ngợc lại, ánh sáng tác dụng diệt nấm, phải thờng xuyên phơi quần áo, chăn màn, đồ đạc trớc cất để tránh nấm mốc phát triển Điều kiện phát triển nấm - Nấm sử dụng chất hữu có sẵn cần nhiệt độ, độ ẩm thích hợp để phát triển Cách dinh dỡng - HS đọc thông tin suy nghĩ để trả lời yêu cầu nêu đợc hình thức dinh dỡng: hoại sinh, ký sinh, cộng sinh Kết luận: Nấm thể dị dỡng: hoại sinh hay ký sinh Một số nấm cộng sinh - Nêu điều kiện phát triển nấm ? - GV cho HS đọc thông tin mục để củng cố kết luận - Yêu cầu HS đọc thông tin mục trả lời câu hỏi: Nấm diệp lục nấm dinh dỡng hình thức ? - Cho HS lấy ví dụ nấm hoại sinh nấm ký sinh Hoạt động 3: II Tầm quan traọng nấm Nấm có ích - Yêu cầu HS đọc thông tin SGK - HS đọc bảng thông tin ghi nhớ tr.169 trả lời câu hỏi: Nêu công dụng công dụng (Bảng SGK trang 169) nấm ? Lấy ví dụ ? - GV tổng kết lại công dụng nấm có ích - Giới thiệu vài nấm có ích - HS nhận dạng số nấm có ích tranh Kết luận: Nh bảng SGK ( Tr.169) Nấm có hại - HS: Nấm kỹ sinh thực vật gây - Cho HS quan sát mẫu bệnh cho trồng làm thiệt hại mùa tranh: Một số phận bị bệnh màng nấm trả lời câu hỏi: Nấm gây tác hại cho thực vật ? - Giới thiệu vài nấm có hại gây bệnh thực vật - HS đọc thông tin SGK ( 169 70) - Yêu cầu HS đọc thông tin SGK kết hợp kiến thức thực tế kể tên trả lời câu hỏi: Kể số nấm có hại số nấm gây hại cho ngời ? - Yêu cầu kể đợc: nấm ký sinh gây - Cho HS quan sát nhận dạng số bệnh cho ngời ( VD: hắc lào, lang nấm độc ben, nấm tóc ); Nấm độc gây ngộ - Muốn phòng trừ bệnh nấm độc gây phải làm ? - HS thảo luận đề biện pháp cụ - Muốn đồ đạc, quần áo không bị nấm thể 134 Trờng THCS Hợp Tiến Giáo Viên : Giáo án: Sinh học Hoàng Xuân Thành Kết luận: Nấm gây số tác hại nh: + Nấm ký sinh gây bệnh cho thực vật cho ngời + Nấm mốc làm hỏng thức ăn, đồ dùng + Nấm độc gây ngộ độc Kết luận chung: HS đọc SGK Hoạt động 4: Cũng cố kiểm tra đánh giá - GV cho HS đọc ghi nhớ - GV cho HS trả lời câu hỏi 1, 2, 3, SGK trang 170 Hoạt động 5: Hớng dẫn nhà - HS học cũ hoàn thành tập 51 - Nghiên cứu 52 - Chuẩn bị: Thu thập vài mẫu địa y thân to mốc phải làm ? Ngày soạn : Ngày giảng: Tiết 64 10 / / 2013 / / 2013 Địa y I Mục tiêu: Kiến thức: - Nhận biết đợc địa y tự nhiên qua đặc điểm hình dạng, màu sắc nơi mọc - Hiểu đợc thành phần cấu tạo địa y - Hiểu đợc hình thức sống cộng sinh Kỹ năng: - Rèn kỹ làm việc độc lập làm việc theo nhóm - Rèn kỹ quan sát, phân tích Thái độ: - Giáo dục lòng yêu thích môn, ý thức tự giác thói quen học tập - Giáo dục ý thức bảo vệ thực vật II Chuẩn bị giáo viên học sinh: Giáo viên: + Giáo án, tài liệu tham khảo, bảng phụ Học sinh: - Học cũ, nghiên cứu - Mộu vật địa y III Tổ chức hoạt động học tập: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 135 Trờng THCS Hợp Tiến Giáo Viên : Giáo án: Sinh học Hoàng Xuân Thành Hoạt động 1: kiểm tra cũ phát triển - HS1: Trả lời câu hỏi Câu 1: Cho biết đặc điểm sinh học nấm ? - HS2: Trả lời câu hỏi Câu 2: Cho biết vai trò nấm ? Cho ví dụ ? Hoạt động 2: Quan sát hình dạng, cấu tạo - Yêu cầu HS quan sát mẫu + tranh - HS hoạt động nhóm H52.1, H52.2 trả lời câu hỏi: + HS nhóm quan sát mẫu địa y + Mẫu địa y em lấy đâu ? mang đối chiếu H51.1 trả lời + Nhận xét hình dạng bên câu hỏi ý nêu đợc: địa y ? Nơi sống Thuộc dạng dịa y mô tả hình dạng - GV cho HS trao đổi với tổng - Hình dạng cấu tạo: kết lại hình dạng, cấu tạo địa y ? + Địa y có hình vảy hình cành + Cấu tạo địa y gồm sợi nấm xen lẫn tế bào tảo - Vai trò: - Vai trò nấm tảo đời + Nấm cung cấp muối khoáng cho sống địa y ? tảo + Tảo quang hợp tạo chất hữu nuôi sống hai bên + HSG: Thế hình thức sống + Hình thức sống cộng sinh: hình cộng sinh ? thức sống chung hai thể sinh vật (cả hai bên có lợi) Hoạt động 3: Vai trò - Yêu cầu HS đọc thông tin mục - HS đọc thông tin trả lời câu hỏi trả lời câu hỏi: Địa y có vai trò + Tạo thành đất tự nhiên ? + Là thức ăn hơu Bắc Cực + Là nguyên liệu chế nớc hoa, phẩm nhuộm - HS phát biểu bổ sung Kết luận: Nh SGK Hoạt động 4: Cũng cố kiểm tra đánh giá - GV cho HS đọc ghi nhớ - GV cho HS trả lời câu hỏi 1, 2, SGK trang 172 Hoạt động 5: Hớng dẫn nhà - HS học cũ hoàn thành tập 52 - Hoàn thành tập sinh học Kiểm tra, ngày tháng năm 2013 Tuần 33 Ngày soạn : Ngày giảng: 136 20 / / 2013 / / 2013 Trờng THCS Hợp Tiến Giáo Viên : Tiết 65 Giáo án: Sinh học Hoàng Xuân Thành tập I Mục tiêu: Kiến thức: Học song học sinh có khả - Hệ thống kiến thức chơng trình sinh học - Hoàn thành tập khó cha àm đợc Kỹ năng: - Rèn kỹ tu duy, phân tích, tự nghiên cứu SGK Thái độ: - Nâng cao nhận thức tự giác học tập II Chuẩn bị giáo viên học sinh: Giáo viên: + Giáo án, tài liệu tham khảo Học sinh: - Ôn tập hoàn thành tập sinh học III Tổ chức hoạt động học tập: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Hoạt động 1: Cha tập tập sinh học - GV yêu cầu HS hoàn thành tập - HS hoàn thành tập sinh sinh học học - Trong trình làm tập khó cha lam đợc đề xuất để lớp - HS hỏi tập khó làm tập - GV hớng dẫn HS hoàn thành nhng tập khó theo đề xuất học sinh - HS lắng nghe làm vào tập Hoạt động 2: I Nhận xét đánh giá - Sau học sinh hoàn thành hết - HS xuất trình tập tập tập giáo viên thu tập vài học sinh kiểm tra đánh giá + Nêu u điểm cần phát huy cố - HS lắng nghe gắng + Nêu nhợc điểm cần khắc phục Hoạt động 3: Hớng dẫn nhà - HS tiếp tục hoàn thành tập sinh học cha hoàn thành - HS ôn tâp sinh học 6, đặc biệt chơng trình học kỳ II Tiết 66 ôn tập 137 Ngày soạn : Ngày giảng: 21 / / 2013 / / 2013 Trờng THCS Hợp Tiến Giáo Viên : Giáo án: Sinh học Hoàng Xuân Thành I Mục tiêu: Kiến thức: Học song học sinh có khả - Hệ thống hoá kiến thức xác hoá, khắc sâu kiến thức Kỹ năng: - Rèn kỹ diễn đạt kiến thức học - Vận dụng kiến thức học để giải vấn đề đặt - Rèn luyện kỹ phân tích, so sánh, tổng hợp khái quát hoá., hoạt động nhóm Thái độ: - Nâng caco ý thức học sinh việc bảo vệ môi trờng địa phơng II Chuẩn bị giáo viên học sinh: Giáo viên: + Giáo án, tài liệu tham khảo, bảng phụ Học sinh: - Học ôn tập sinh học III Tổ chức hoạt động học tập: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Hoạt động 1: I Hệ thống hoá kiển thức sinh học (học kỳ II) - GV cho học sinh trả lời câu hỏi: Hoa sinh sản hữu tính + Nêu cấu tạo chức phận hoa ? - HS nhớ lại kiến thức học trả lời + Căn vào đâu để ngời ta phân chia câu hỏi hoa ? Theo cách phân chia hoa - HS khác nhấn xét, bổ sung cần chia thành loại ? + Thụ phấn ? Phân biệt hoa tự thụ phấn hoa giao phấn ? + Đặc điểm hoa thụ phấn nhờ sâu bọ nhờ gió ? + Thụ tinh ? Trình bày tạo hạt tạo ? Quả hạt + Căn vào đâu để ngời ta phân chia ? Theo cách phân chia - HS nhớ lại kiến thức học trả lời chia thành loại ? câu hỏi + Nêu cấu tạo hạt ? Phân biệt hạt - HS khác nhấn xét, bổ sung cần mầm hạt hai mầm ? + Hạt có cách phát tán ? Đặc điểm thích nghi với cách phát tán ? + Để hạt nảy mầm cần có điều Các nhóm thực vật kiện ? - HS nhớ lại kiến thức học trả lời 138 Trờng THCS Hợp Tiến Giáo Viên : Giáo án: Sinh học Hoàng Xuân Thành + Đặc điểm vê môi trờng sống, cấu tạo, sinh sản nhóm thực vật: Tảo, rêu, quyết, hạt trần, hạt kín ? + Vai trò nhóm thực vật nói chung va đại diện nhóm nói riêng ? + Phân biệt đợc lớp mầm lớp hai mầm ? + Khái niệm phân loại thực vật, bậc phân loại, sơ đô ngành thực vật đặc điểm ? + Quá trình xuất phát triển giới thực vật ? + Nguồn gốc trồng ? + Vai trò thực vật điều hoà khí hậu, bảo vệ đất nớc ngời, động vật ? + Đa dạng thực vật Việt Nam giới, nguyên nhân suy giảm, hậu biện pháp khắc phục ? câu hỏi - HS khác nhấn xét, bổ sung cần Vai trò thực vật - HS nhớ lại kiến thức học trả lời câu hỏi - HS khác nhấn xét, bổ sung cần Vi khuẩn nấm - địa y - HS nhớ lại kiến thức học trả lời câu hỏi - HS khác nhấn xét, bổ sung cần + Đặc điểm cấu tạo, dinh dỡng sinh sản vi rút - vi khuẩn, nấm địa y ? + Vai trò vi khuẩn, nấm địa y ? Hoạt động 2: Hớng dẫn học sinh hệ thống hoá kiến thức sinh học - HSG: GV hớng dẫn học sinh hệ thồng - HS lắng nghe tiến hành hệ thống hoá kiến thức theo hóa kiến thức dạng sơ đồ nhánh sơ đồ dạng nhánh Hoạt động 3: Hớng dẫn nhà - HS tiếp tục ôn tập toàn chơng trình sinh học - HS nghiên cứu 53 Kiểm tra, ngày tháng năm 2013 Tiết 68, 69, 70: tham quan thiên nhiên ( tiết) 139 Trờng THCS Hợp Tiến Giáo Viên : Giáo án: Sinh học Hoàng Xuân Thành I Mục tiêu học: - Xác định đợc nơi sống, phân bố nhóm thực vật - Quan sát đặc điểm hình thái để nhận biết đại diện số ngành thực vật - Củng cố mở rộng kiến thức tính đa dạng thích nghi thực vật điều kiện sống cụ thể - Rèn kỹ quan sát, thực hành - Kỹ làm việc độc lập, theo nhóm - Có lòng yêu thiên nhiên, bảo vệ cối II Chuẩn bị cho buổi tham quan Giáo viên: - GV chuẩn bị địa điểm: GV trực tiếp tìm địa điểm trớc - Dự kiến phân công nhóm, nhóm trởng Học sinh: - Ôn tập kiến thức có liên quan - Chuẩn bị dụng cụ ( theo nhóm) + Dụng cụ đào đất + Túi ni lông trắng + Kéo cắt + Kẹp ép tiêu + Panh, kính lúp + Nhãn ghi tên ( theo mẫu) - Kẻ sẵn bảng theo mẫu SGK ( tr.173) III Các hoạt động buổi tham quan Hoạt động 1: Quan sát thiên nhiên - GV nêu yêu cầu hoạt động: theo nhóm - Nội dung quan sát + Quan sát hình thái thực vật, nhận xét đặc điểm thích nghi thực vật + Nhận dạng thực vật, xếp chúng vào nhóm + Thu thập vật mẫu - Ghi chép thiên nhiên: GV dẫn yêu cầu nội dung phải ghi chép - Cách thực hiện: a Quan sát hình thái số thực vật + Quan sát: rễ, thân, lá, hoa, 140 Trờng THCS Hợp Tiến Giáo Viên : Giáo án: Sinh học Hoàng Xuân Thành + Quan sát hình thái sống môi trờng: cạn, nớc tìm đặc điểm thích nghi + Lấy mẫu cho vào túi ni lông: Lu ý HS sau lấy mẫu gồm phận: - Hoa - Cành nhỏ ( cây) - Cây ( nhỏ) Buộc nhãn tên để tránh nhầm lẫn ( GV nhắc nhở Hs lấy mẫu mọc dại) b Nhận dạng thực vật, xếp chúng vào nhóm - Xác định tên số quen thuộc - Vị trí phân loại: Tới lớp: thực vật hạt kín Tới ngành ngành rêu, dơng xỉ, hạt trần c Ghi chép - Ghi chép điều quan sát đợc - Thống kê vào bảng kẻ sẵn Hoạt động 2: Quan sát nội dung tự chọn - HS tiến hành theo nội dung + Quan sát biến dạng rễ, thân, + Quan sát mối quan hệ thực vật với thực vật thực vật với động vật + Nhận xét phân bố thực vật khu vực tham quan - Cách thực hiện: GV phân công nhóm lựa chọn nội dung quan sát Ví dụ nội dung b: cần quan sát vấn đề sau: + Hiện tợng mọc cây: rêu, lỡi mèo tai chuột + Hiện tợng bóp cổ: si, đa, đề mọc gỗ to + Quan sát thực vật sống ký sinh: tầm gửi, dây tơ hồng + Quan sát hoa thụ phấn nhờ sâu bọ Rút nhận xét mối quan hệ thực vật với thực vật thực vật với động vật Hoạt động 3: Thảo luận toàn lớp - Khi khoảng 30 phút GV tập trung lớp - Yêu cầu đại diện nhóm trình bày kết quan sát đợc lớp bổ sung - GV giải đáp thắc mắc HS - Nhận xét đánh giá nhóm Tuyên dơng nhóm tích cực - Yêu cầu HS viết báo cáo thu hoạch theo mẫu SGK ( Tr 173) 141 bạn Trờng THCS Hợp Tiến Giáo Viên : Giáo án: Sinh học Hoàng Xuân Thành IV Bài tập nhà Hoàn thiện báo cáo thu hoạch Tập làm mẫu khô - Dùng mẫu thu hái đợc đẻ làm mẫu khô - Cách làm: theo hớng dẫn SGK Ngày soạn : / / 2013 Ngày giảng: / / 2013 Tiết 70: kiểm tra học kỳ II (Đề phòng giáo dục Triệu Sơn) 142 ... sinh học thực vật học Kĩ - Quan sát, so sánh Thái độ - Yêu thiên nhiên môn học - Giáo dục ý thức sử dụng hợp lí, bảo vệ phát triển cải tạo thực vật ii Chuẩn bị giáo viên học sinh Giáo viên + Giáo. .. thích môn, ý thức tự giác thói quen học tập II Chuẩn bị giáo viên học sinh: Giáo viên: + Giáo án, tài liệu tham khảo, bảng phụ + Tranh hình 11.2 Học sinh: - Nghiên cứu III Tổ chức hoạt động học. .. nhận biết kiến thức, yêu thích môn học Thái độ: - Giáo dục lòng yêu thích môn, ý thức tự giác thói quen học tập II Chuẩn bị giáo viên học sinh: Giáo viên: + Giáo án, tài liệu tham khảo, bảng phụ
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án môn sinh học lớp 6 cả năm theo chuẩn kiến thức kĩ năng mới năm học 2016 2017, giáo án môn sinh học lớp 6 cả năm theo chuẩn kiến thức kĩ năng mới năm học 2016 2017, giáo án môn sinh học lớp 6 cả năm theo chuẩn kiến thức kĩ năng mới năm học 2016 2017, Họat động 6. Hướng dẫn về nhà, Họat động 3 2. Đặc điểm thích nghi với các cách phát tán của quả và hạt, Họat động 4 3. Cây sống trong những môi trường đặc biệt, Họat động 3 2. Một vài loại dương xỉ thường gặp

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn