giáo án môn sinh học 7 theo chuẩn kiến thức kĩ năng

182 746 0
  • Loading ...
1/182 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/01/2017, 14:44

Trờng THCS Hợp Tiến Giáo án: Sinh học Hoàng Xuân Thành Giáo Viên : Tuần Ngày soạn : Ngày giảng: 16 / / 2013 / / 2013 Mở Đầu Tiết 1: I Thế giới động vật đa dạng, phong phú Mục tiêu: Kiến thức: - Giúp học sinh chứng minh đợc đa dạng phong phú ĐV thể số loài môi trờng sống Kỹ năng: - Rèn luyện cho học sinh kỹ quan sát, so sánh hoạt động nhóm Thái độ: - Giáo dục cho học sinh ý thức học tập yêu thích môn học II Chuẩn bị giáo viên học sinh: Giáo viên: - Phơng tiện: + Giáo án, tài liệu tham khảo + Tranh ảnh ĐV môi trờng sống chúng - Phơng pháp: Thảo luận, làm việc nhóm, trực quan, vấn đáp gợi mở Học sinh: - Chuẩn bị III Tổ chức hoạt động học tập: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Hoạt động 1: Kiểm tra cũ phát triển - Thế giới ĐV đa dạng phong phú Nớc - HS lắng nghe ta vùng nhiệt đới, nhiều tài nguyên rừng biển đợc thiên nhiên u đãi cho giới ĐV đa dạng phong phú Vậy chúng đa dạng phong phú nh ? Hoạt động 2: Sự đa dạng loài phong phú số lợng cá thể - GV y/c hs ng/cứu sgk, qs hình 1.1 & 1.2(T56),trả lời câu hỏi: - HS: số lợng loài nay:1,5 tr, kích Trờng THCS Hợp Tiến Giáo Viên : Giáo án: Sinh học Hoàng Xuân Thành thớc khác - Sự phong phú loài đợc thể ntn ? - GV: ghi tóm tắt lên bảng - GV: y/c nhóm hs thực lệnh sgk (T6) - GV: cho đại diện nhóm trình bày đáp án, nhóm khác bổ sung (nếu cần) - GV thông báo: Một số ĐV đợc - Thế giới ĐV đa dạng loài ngời hoá thành vật nuôi, có đa dạng số lợng cá thể loài nhiều điểm phù hợp với nhu cầu ngời Hoạt động 3: Sự đa dạng môi trờng sống - GV y/c hs hình 1.4 & hoàn thành tập điền thích - GV chửa nhanh tập - GV cho hs thảo luận & thực lệnh (T8) - GV hỏi thêm: Hãy cho ví dụ để c/m phong phú môi sống ĐV - GV cho hs thảo luận toàn lớp rút kết luận - HS: + dới nớc:cá, tôm, mực + cạn: voi, gà, +trên không: loài chim - HS: Gấu trắng bắc cực, đà điểu sa mạc, cá phát sáng đáy biển, lơn đáy bùn - ĐV có khắp nơi chúng thích nghi với môi trờng sống Hoạt động 4: Cũng cố kiểm tra đánh giá - GV cho HS nhắc lại phần kiến thức từ đọc kết luận SGK - GV cho HS làm tập sau Khoanh tròn vào chữ ứng với cầu trả lời Động vật có khắp nơi do: A Chúng có khả thích nghi cao B Sự phân bố có sẵn từ xa xa C Do ngời tác động D Cả A, B C ĐV phong phú do: A Số cá thể có nhiều B Sinh sản nhanh C Số lợng nhiều D ĐV sống khắp nơi trái đất E Con ngời lai, tạo nhiều giống G Đv di c từ nơi xa đến Hoạt động 5: Hớng dẫn nhà Trờng THCS Hợp Tiến Giáo Viên : Giáo án: Sinh học Hoàng Xuân Thành - HS học cũ hoàn thành tập - Nghiên cứu Phân biệt động vật với thực vật Đặc điểm chung động vật Ngày soạn : Ngày giảng: Tiết 2: 17/ / 2013 / / 2013 Phân biệt động vật với thực vật Đặc điểm chung động vật I Mục tiêu: Kiến thức: - Giúp hs nêu đợc đặc điểm để phân biệt ĐV với TV & đặc điểm chung ĐV, nắm đợc sơ lợc cách phân chia giới ĐV - Hiểu đợc mối quan hệ môi trờng chất lợng sống ngời Kỹ năng: - Rèn luyện cho hs khả quan sát, so sánh, phân tích, tổng hợp & hoạt động nhóm Thái độ: - Giáo dục cho hs ý thức học tập & yêu thích môn - Bảo vệ đa dạng sinh học II Chuẩn bị giáo viên học sinh: Giáo viên: -Phơng tiện: + Giáo án, tài liệu tham khảo + Tranh hình 2.1; 2.2 sgk - Phơng pháp: So sánh, phân tích, hoạt động nhóm Học sinh: -Học cũ chuẩn bị III Tổ chức hoạt động học tập: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Hoạt động 1: Kiểm tra cũ phát triển - Nêu đa dạng phóng phú - HS: Trả lời câu hỏi giới động vật ? Trờng THCS Hợp Tiến Giáo Viên : Giáo án: Sinh học Hoàng Xuân Thành - Nếu đem so sánh gà với bàng - HS: Lắng nghe ta thấy chúng khác hoàn toàn.Xong chúng thể sống Phân biệt chúng cách nào? Hoạt động 2: Đặc điểm chung động vật a Vấn đề 1: So sánh ĐV với TV - GV y/c hs qs hình 2.1 & thực lệnh (T9) sgk - GV kẻ bảng lên bảng để hs chửa - GV nhận xét & thông báo kết - GV tiếp tục y/c hs thảo luận câu hỏi sgk (T9) phần I - GV cho đại diện nhóm trả lời - HS hoàn thành bảng SGK - HS dựa vào kết bảng thảo luận: + Giống nhau:ctạo từ TB, lớn lên, sinh sản + Khác nhau: Di chuyển, dị dỡng, thần kinh ,giác quan, thành TB b Vấn đề 2: Đặc điểm chung ĐV - HS: Đáp án đúng: ô 1, 3, - GV y/c hs thực lệnh mục II - Động vật có đặc điểm phân (T10) ( HS chọn đặc điểm ĐV) biệt với thực vật - V ghi câu trả lời lên bảng & phần bổ + Có khả di chuyển sung + Có hệ thần kinh giác quan - GV y/c hs rút kết luận + Chủ yếu dị dỡng Hoạt động 3: Sơ lợc phân chia giới động vật - GV gọi hs đọc thông tin mục III sgk (T10) & gv giới thiệu : - Có ngành ĐV: + Giới ĐV chia thành 20 + ĐVKXS : ngành ngành(h:2.2sgk) + ĐVCXS : ngành + Chơng trình SH7 có ngành Hoạt động 4: Vai trò ĐV - GV y/c nhóm hs đọc thông tin & thực - HS hoàn thành bảng SGK trang 11 lệnh sgk (T11) - GV kẻ sẳn bảng để hs chửa - GV gọi hs lên bảng ghi kết vào bảng - ĐV mang lại lợi ích nhiều mặt cho - ĐV có quan hệ với đs ngời ntn ? ngời nhiên số loài có hại - Y/C hs rút kết luận vai trò Trờng THCS Hợp Tiến Giáo Viên : Giáo án: Sinh học Hoàng Xuân Thành đv Hoạt động 5: Cũng cố kiểm tra đánh giá -GV cho HS nhắc lại phần kiến thức từ đọc kết luận SGK -HS trả lời câu hỏi cuối Hoạt động 6: Hớng dẫn nhà -HS học cũ hoàn thành tập -Nghiên cứu - Học & đọc mục Có thể em cha biết - Chuẩn bị : Tìm hiểu đs đv xung quanh: Ngâm rơm cỏ khô vào bình nớc trớc ngày Váng nớc ao, hồ, rễ bèo nhật Kiểm tra, ngày tháng năm 2013 Zab fff Tuần Ngày soạn : Ngày giảng: Tiết Thực hành 23/ / 2013 / / 2013 Trờng THCS Hợp Tiến Giáo Viên : Giáo án: Sinh học Hoàng Xuân Thành quan sát số động vật nguyên sinh i mục tiêu Kiến thức - HS thấy đợc đại diện điển hình cho ngành động vật nguyên sinh là: Trùng roi trùng đế giày - Phân biệt đợc hình dạng, cách di chuyển đại diện Kỹ - Rèn luyện kỹ sử dụng quan sát mẫu kính hiển vi Thái độ - Giáo dục ý thức học tập, yêu thích môn học - Nghiêm túc, tỉ mỉ, cẩn thận ii Chuẩn bị giáo viên học sinh Giáo viên - Phơng tiện: + Kính hiển vi, lam kính, la men, kim nhọn, ống hút, khăn lau + Tranh trùng đế giày, trùng roi, trùng biến hình + Giáo án, tài liệu tham khảo - Phơng pháp: Trực quan, hoạt động nhóm, vấn đáp gợi mở Học sinh: + Nghiên cứu mới, học cũ + Váng nớc, ao, hồ, rễ bèo Nhật Bản, dơm khô ngâm nớc ngày iii tổ chức hoạt động dạy học Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Họat động - Kiểm tra cũ phát triển Câu 1: Em nêu đặc điểm chung - HS1: Trả lời câu động vật ? Câu 2: ý nghĩa động vật - HS2: Trả lời câu đời sống ngời ? Họat động - Quan sát trùng giày - GV lu ý thực hành - HS làm việc theo nhóm phân nên GV cần hớng dẫn cách quan sát công - Hớng dẫn thao tác: + Dùng ống hút lấy giọt nhỏ nớc - Các nhóm tự ghi nhớ thao tác Trờng THCS Hợp Tiến Giáo Viên : Giáo án: Sinh học Hoàng Xuân Thành ngâm rơm (chỗ thành bình) GV + Nhỏ lên lam kính rải vài sợi để cản tốc độ soi dới kính hiển vi + Điều chỉnh thị trờng nhìn cho rõ + Quan sát hình 3.1 trang 14 SGK, nhận biết trùng giày - GV kiểm tra kính - Lần lợt thành viên nhóm nhóm lấy mẫu soi dới kính hiển vi, nhận biết trùng giày - GV kiểm tra kính - Lần lợt thành viên nhóm lấy mẫu soi dới kính hiên vi, nhận biết nhóm - GV hớng dẫn học sinh cách cố định trùng giày mẫu vật: Dùng lamen đậy giọt n- - Vẽ sơ lợng hình dạng trùng giày - HS tiếp tục quan sát trùng giày di ớc, lấy giấy thấm bớt nớc chuyển - Đáp án: - Giáo viên yêu cầu HS hoàn thành + Trùng giày có hình dạng không tập trang 15 SGK Chọn câu trả lời đối xứng, có hình giày + Trùng giày di chuyển Vừa tiến vừa xoay Họat động - Quan sát trùng roi - GV yêu cầu HS quan sát hình 3.2 3.3 SGK trang 15 - GV yêu cầu cách lấy mẫu vật quan sát tơng tự nh quan sát trùng giày - GV gọi đại diện lên thao tác nh hoạt động GV kiểm tra kính hiển vi nhóm - GV yêu cầu HS hoàn tập SGK trang 16 - HS tự quan sát hình SGK để nhận biết trùng roi - Trong nhóm thay lấy mẫu vật để bạn quan sát - Các nhóm nên lấy váng nớc xanh nớc ao hay rũ nhẹ rế bào để có trùng roi - HS hoàn tập SGK trang 16 + Trùng roi di chuyển vữa tiến vừa xoay + Trùng roi có mầu xanh nhờ màu sắc hạt diệp lục Trờng THCS Hợp Tiến Giáo án: Sinh học Hoàng Xuân Thành Giáo Viên : suốt màng thể Cấu tạo: Là tế bào (0,05mm) hình thoi, có roi, điểm mắt, hạt diệp lục, hạt dự trữ, không bào co bóp Di chuyển: Roi xoáy vào nớc vừa tiến vừa xoay Họat động Củng cố , kiểm tra đánh giá - HS vẻ hình trùng giày trùng roi vào vào ghi thích Họat động Hớng dẫn nhà - Học cũ trả lời câu hỏi SGK - Nghiên cứu Ngày soạn : Ngày giảng: Tiết 24/ / 2013 / / 2013 trùng roi i mục tiêu Kiến thức - HS nêu đợc đặc điểm cấu tạo, dinh dỡng, sinh sản trùng roi xanh có khả hớng sáng - Nêu thấy đợc bớc di chuyển quan trọng từ động vật đơn bào đến động vật đa bào qua đại diện tập đoàn trùng roi Kỹ - Rèn luyện kỹ quan sát thu thập kiến thức - Rèn kỹ hoạt động nhóm Thái độ - Giáo dục ý thức học tập, yêu thích môn học ii Chuẩn bị giáo viên học sinh Giáo viên - Phơng tiện: Trờng THCS Hợp Tiến Giáo Viên : Giáo án: Sinh học Hoàng Xuân Thành + Tranh sơ đồ 4.1, 2, + Giáo án, tài liệu tham khảo - Phơng pháp: Trực quan, hoạt động nhóm, vấn đáp gợi mở Học sinh: Nghiên cứu mới, học cũ iii tổ chức hoạt động dạy học Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Họat động - Kiểm tra cũ phát triển Câu 1: Em cho biết trùng giày th- - HS1: Trả lời câu ờng có đâu cách di chuyển ? Câu 2: Em cho biết cách di chuyển trùng roi, trùng roi có màu - HS2: Trả lời câu xanh đâu ? - Động vật nguyên sinh nhỏ bé, đợc quan sát trớc Bài hôm tiếp tục tìm hiểu số đặc điểm trùng roi Họat động - I Trùng roi xanh - GV yêu cầu HS quan sát hình 4.1, SGK nghiên cứu thông tin SGK với kiến thức trớc hoàn thành bảng sau - HS quan sát hình 4.1, SGK nghiên cứu thông tin SGK với kiến thức trớc hoàn thành bảng sau Tên động vật Trùng roi xanh Đặc điểm Dinh dỡng Sinh sản Đáp án Tên động vật Đặc điểm Dinh dỡng Trùng roi xanh - Tự dỡng dị dỡng Trờng THCS Hợp Tiến Giáo Viên : Sinh sản Giáo án: Sinh học Hoàng Xuân Thành - Hô hấp: Trao đổi khí qua màng tế bào - Bài tiết: Nhờ không bào co bóp - Vô tính cách phân đôi theo chiều dọc - GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi - HS trả lời câu hỏi + Trình bày trình sinh sản + HS dựa vào hình 4.2 SGK trả lời, la trùng roi xanh ý nhân phân chia trớc đến phần - GV giới thiệu nhờ có điểm mắt có khác khả cảm nhận ánh sáng Họat động - II Tập đoàn trùng roi - GV yêu cầu HS nghiên cứu SGK - HS nghiên cứu SGK quan sát hình quan sát hình 4.3 SGK trang 18 hoàn 4.3 SGK trang 18 hoàn thành tập thành tập SGK trang 19 SGK trang 19: Trùng roi, tế bào, đơn bào, đa bào - GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi: - HS trả lời câu hỏi: + Tập đoàn vôn vốc dinh dỡng nh + Một số thể làm nhiệm ? vụ di chuyển bắt mồi + Hình thức sinh sản tập đoàn vôn + Khi sinh sản số tế bào chuyển vốc ? vào phân chia thành tập đoàn - Qua ta thấy đợc tập đoàn bắt đầu có phân chia chức cho số tế bào - Tập đoàn vôn vốc cho ta suy nghĩ mối quan hệ động vật đơn bào - Tập đoàn vôn vốc trung gian động vật đa bào ? động vật đơn bào động vật đa bào - Em rút kết luận tập đoàn vôn vôc ? - Tập đoàn trùng roi gồm nhiều tế bào, bớc đàu có phân hoá chức Họat động Củng cố , kiểm tra đánh giá - HS đọc kết luận cuối - HS trả lời câu hỏi SGK Họat động Hớng dẫn nhà - Học cũ trả lời câu hỏi SGK - Đọc phần em có biết ? 10 Trờng THCS Hợp Tiến Giáo án: Sinh học Hoàng Xuân Thành Giáo Viên : Họat động 3: II Ví dụ minh họa cấp độ tuyệt chủng động vật quý Việt Nam - GV: Yêu cầu HS đọc câu trả lời lựa - HS: Hoạt động độc lập với SGK hoàn chọn, quan sát hình 60 trang 197 hoàn thành bảng tập , vài HS chỉnh bảng: Một số ĐV quý đại diện lên điền , Hs khác theo dõi cần Việt Nam nhận xét, bổ sung - GV chuẩn kiến thức Bảng số động vật quý Việt Nam S Tên động vật Cấp độ đe doạ TT 10 quý ốc xà cừ Tôm hùm đá Cà cuống Cá ngựa gai Rùa núi vàng Gà lôi trắng Khớu đầu đen Sóc đỏ Hơu xạ Khỉ vàng tuyệt chủng Rất nguy cấp Nguy cấp Sẽ nguy cấp Sẽ nguy cấp Nguy cấp nguy cấp nguy cấp nguy cấp Rất nguy cấp nguy cấp Giá trị động vật quý Kỹ nghệ khảm trai Thực phẩm ngon, xuất Thực phẩm, đặc sản gia vị Dợc liệu chữa bệnh hen Dợc liệu, đồ kỹ nghệ ĐV đặc hữu, làm cảnh ĐV đặc hữu, làm cảnh Thẩm mĩ, làm cảnh Dợc liệu sản xuất nớc hoa Giá trị dợc liệu, vật mẫu y học - GV hỏi: Qua bảng cho biết: - HS: Trả lời + ĐV quý có giá trị ? Kết luận: Cấp độ tuyệt chủng ĐV + Em có nhận xét cấp độ đe doạ quý hiễm Việt Nam đợc biểu thị: tuyệt chủng ĐV quý ? nguy cấp, nguy cấp, nguy cấp, + Kể thêm số ĐV quý mà em nguy cấp biết ? - GV chuẩn kiến thức Họat động 4: III Bảo vệ động vật quý - GV nêu câu hỏi: + HSG: Vì phải bảo vệ động quý ? + HSG: Cần có biện pháp để bảo vệ ĐV quý ? + Liên hệ với thân đa làm để bảo vệ ĐV quý ? - GV chuẩn kiến thức - HS: Cá nhân HS tự hoàn thiện câu trả lời , đại diện trả lời, HS nhóm khác bổ sung - Các biện pháp bảo vệ ĐV quý hiếm: + Cấm săn bắn, buôn bán, giữ trái phép + Bảo vệ môi trờng sống chúng + Chăn nuôi, chăm sóc đầy đủ 168 Trờng THCS Hợp Tiến Giáo Viên : Giáo án: Sinh học Hoàng Xuân Thành + Xây dựng khu dự trữ thiên nhiên Hoạt động 5: Củng cố, kiểm tra đánh giá - GV cho HS nhắc lại phần kiến thức bản, đọc kết luận SGK - HS trả lời câu hỏi + Thế ĐV quý ? + Phải bảo vệ ĐV quý nh ? Họat động 6: Hớng dẫn nhà - Học cũ, hoàn thành tập Bài 60 - Đọc mục Em có biết SGK trang 198 - HS nghiên cứu - Bài 61 Ngày soạn : 12 / / 2013 Ngày giảng: / / 2013 Tiết 64 thực hành: tìm hiểu số động vật có tầm quan trọng kinh tế địa phơng i mục tiêu Kiến thức: HS tìm hiểu thông tin từ sách báo, thực tiễn sản xuất địa phơng để bổ sung kiến thức số ĐV có tầm quan trọng thực tế địa phơng Kỹ năng: Phân tích, tổng hợp thông tin theo chủ đề Thái độ Giáo dục ý thức học tập, yêu thích môn học ii Chuẩn bị giáo viên học sinh Giáo viên: + Giáo án, tài liệu tham khảo Học sinh: - HS học cũ chuẩn bị - HS: Su tầm số thông tin số loài ĐV có giá trị địa phơng iii tổ chức hoạt động dạy học Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 169 Trờng THCS Hợp Tiến Giáo Viên : Giáo án: Sinh học Hoàng Xuân Thành Họat động - Kiểm tra cũ phát triển Câu 1: + Thế ĐV quý ? - HS1: Trả lời câu Các cấp độ ? Ví dụ ? Câu 2: Giá trị động vật quý - HS2: Trả lời câu ? Phải bảo vệ ĐV quý nh ? - HS lắng nghe Hoạt động 1: Hớng dẫn cách thu thập thông tin - GV: + Yêu cầu HS chia nhóm ngời + Xếp lại nội dung thông tin cho phù hợp với yêu cầu 1) Tên loài động vật cụ thể Ví dụ: Tôm , cá, gà, lợn, trâu, bò 2) Địa điểm: Chăn nuôi gia đình hay địa phơng + Điều kiện sống loài động vật bao gồm: nguồn thức ăn, khí hậu + Điều kiện sống khác đặc trng cho loài: Ví dụ: Bò cần bãi chăn thả, tôm cá cần mặt nớc rộng 3) Cách nuôi + Làm chuồng trại: đủ ấm mùa đông, thoáng mát mùa hè + Số lợng loài, cá thể + Cách chăm sóc: - Lợng thức ăn, loại thức ăn - Cách chế biến: phơi khô, nấu chín - Thời gian ăn: Thời kỳ vỗ béo, thời kỳ sinh sản, thời kỳ nuôi dỡng non + Vệ sinh chuồng trại + Giá trị tăng trọng 4) Giá trị kinh tế + Gia đình: - Thu thập loài - Tổng thu nhập xuất chuồng - Giá trị Việt Nam đồng / năm + Địa phơng: - Tăng nguồn thu nhập kinh tế cho địa phơng - Ngành kinh tế mũi nhọn địa phơng + Đối với quốc gia Hoạt động 2: Báo cáo học sinh 170 Trờng THCS Hợp Tiến Giáo Viên : Giáo án: Sinh học Hoàng Xuân Thành - GV: + Cho nhóm lần lợt báo cáo kết trớc lớp + Các nhóm khác theo dõi, nhận xét, bổ sung Hoạt động 3: Củng cố, kiểm tra đánh giá - Nhận xét chuẩn bị nhóm - Đánh giá kết báo cáo nhóm báo cáo Họat động 4: Hớng dẫn nhà - Học cũ, hoàn thành tập Bài 61 - HS nghiên cứu - Bài 62 Kiểm tra, ngày tháng năm 2013 Tuần 33 Ngày soạn : 20 / / 2013 Ngày giảng: / / 2013 Tiết 65 THựC HàNH: tìm hiểu số động vật có tầm quan trọng kinh tế địa phơng i mục tiêu 171 Trờng THCS Hợp Tiến Giáo Viên : Giáo án: Sinh học Hoàng Xuân Thành Kiến thức: HS tìm hiểu thông tin từ sách báo, thực tiễn sản xuất địa phơng để bổ sung kiến thức số ĐV có tầm quan trọng thực tế địa phơng Kỹ năng: Phân tích, tổng hợp thông tin theo chủ đề Thái độ Giáo dục ý thức học tập, yêu thích môn học ii Chuẩn bị giáo viên học sinh Giáo viên: + Giáo án, tài liệu tham khảo Học sinh: - HS học cũ chuẩn bị - HS: Su tầm số thông tin số loài ĐV có giá trị địa phơng iii tổ chức hoạt động dạy học Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Hoạt động 1: Hớng dẫn cách thu thập thông tin - GV: + Yêu cầu HS chia nhóm ngời + Xếp lại nội dung thông tin cho phù hợp với yêu cầu 1) Tên loài động vật cụ thể Ví dụ: Tôm , cá, gà, lợn, trâu, bò 2) Địa điểm: Chăn nuôi gia đình hay địa phơng + Điều kiện sống loài động vật bao gồm: nguồn thức ăn, khí hậu + Điều kiện sống khác đặc trng cho loài: Ví dụ: Bò cần bãi chăn thả, tôm cá cần mặt nớc rộng 3) Cách nuôi + Làm chuồng trại: đủ ấm mùa đông, thoáng mát mùa hè + Số lợng loài, cá thể + Cách chăm sóc: - Lợng thức ăn, loại thức ăn - Cách chế biến: phơi khô, nấu chín - Thời gian ăn: Thời kỳ vỗ béo, thời kỳ sinh sản, thời kỳ nuôi dỡng non + Vệ sinh chuồng trại + Giá trị tăng trọng 4) Giá trị kinh tế 172 Trờng THCS Hợp Tiến Giáo án: Sinh học Hoàng Xuân Thành Giáo Viên : + Gia đình: - Thu thập loài - Tổng thu nhập xuất chuồng - Giá trị Việt Nam đồng / năm + Địa phơng: - Tăng nguồn thu nhập kinh tế cho địa phơng - Ngành kinh tế mũi nhọn địa phơng + Đối với quốc gia Hoạt động 2: Báo cáo học sinh - GV: + Cho nhóm lần lợt báo cáo kết trớc lớp + Các nhóm khác theo dõi, nhận xét, bổ sung Hoạt động 3: Củng cố, kiểm tra đánh giá - Nhận xét chuẩn bị nhóm - Đánh giá kết báo cáo nhóm báo cáo Họat động 4: Hớng dẫn nhà - Học cũ, hoàn thành tập Bài 61 - HS nghiên cứu - Bài 62 Ngày soạn : 21 / / 2013 Ngày giảng: / / 2013 Tiết 66 ôn tập Kỳ II I Mục tiêu học Kiến thức: 173 Trờng THCS Hợp Tiến Giáo án: Sinh học Hoàng Xuân Thành Giáo Viên : - HS nêu đợc tiến hoá giới động vật từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp - HS thấy rõ đặc điểm thích nghi động vật với môi trờng sống - HS rõ đợc giá trị nhiều mặt giới động vật Kỹ năng: - Kỹ phân tích, tổng hợp kiến thức Thái độ - Giáo dục ý thức học tập, yêu thích môn học II Chuẩn bị đồ dùng dạy học: - Tranh ảnh số loài động vật - Bảng phụ cho HS hoạt động nhóm III Tổ chức dạy học: - ổn định - Bài Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Họat động - I Tiến hóa giởi động vật - GV yêu cầu HS đọc SGK thảo luận nhóm hoàn thành bảng 1: Sự tiến hoá giới động vật - GV chuẩn kiến thức Đặc điểm Cơ thể đơn bào ĐV Ngành nguyên sinh Trùng Đại roi diện Đối xứng Cơ thể toả tròn mềm Ruột khoang Thuỷ tức - HS cá nhân đọc , thảo luận nhóm hoàn thành bảng, đại diện nhóm lên điền, nhóm khác theo dõi, bổ sung Cơ thể đa bào Đối xứng hai bên Cơ thể có Cơ thể Cơ thể có xơng mềm có xơng vỏ đá vôi kitin Thân Chân khớp ĐV có xơng mềm sống Các ngành giun Giun Trai sông đũa, giun đất - GV yêu cầu HS dựa bảng thảo luận: + HSG: Sự tiến hoá giới động Cá chép, ếch, thằn lằn, chim bồ câu, thỏ - HS thảo luận, trả lời, Hs khác nhận xét 174 Châu chấu Trờng THCS Hợp Tiến Giáo Viên : Giáo án: Sinh học Hoàng Xuân Thành vật đợc thể nh ? vật - GV chuẩn kiến thức Giới động vật tiến hoá từ đơn giản đến phức tạp (về tổ chức thể, phận nâng đỡ ) Họat động - II Sự thích nghi thứ sinh - GV yêu cầu Hs nhớ lại nhóm ĐV cho biết: + Sự thích nghi ĐV với môi trờng sống thể nh ? + HSG: Thế tợng thứ sinh ? Cho ví dụ cụ thể ? + Hãy tìm loài bò sát, chim, thú có loài quay trở lại môi trờng nớc ? - HS thảo luận thống ý kiến, trả lời câu hỏi ,đại diện nhóm trình bày, nhóm khác theo dõi nhận xét, bổ sung + Các loài động vật có cấu tạo thích nghi với môi trờng sống chúng + Một số loài có tợng thích nghi thứ sinh (quay lại sống môi trơng nớc) + Ví dụ: Cá voi sống nớc Họat động - III Tầm quan trọng thực tiễn động vật - GV yêu cầu nhóm hoàn thành bảng SGK trang 201 - GV chuẩn kiến thức - HS cá nhân nhiên cứu nội dung bảng 2, trao đổi nhóm, tìm tên động vật cho phù hợp với nội dung - HS thảo luận nhóm thống ý kiến, đại diện nhóm lên điền , nhóm khác theo dõi, bổ sung Tầm quan trọng thực tiễn ĐV có ích ĐV có - Thực phẩm (vật nuôi, đặc sản) - Dợc liệu - Công nghệ - Nông nghiệp - Làm cảnh - Trong tự nhiên - Đối với nông nghiệp - Đối với đời sống ngời Tên loài ĐV không xơng sống Tôm, cua, rơi, mực san hô giun đất trai ngọc nhện, ong Châu chấu, sâu gai, bọ rùa 175 ĐV có xơng sống Cá, chim, thú gấu, khỉ, rắn bò, cầy, công trâu, bò, gà vẹt cá, chim Chuột Trờng THCS Hợp Tiến Giáo Viên : hại - Đối với sức khoẻ ngời Giáo án: Sinh học Hoàng Xuân Thành ruồi, muỗi giun đũa, sán rắn độc - GV: Yêu cầu HS dựa bảng cho biết: - HS: Dựa nội dung bảng trả lời + ĐV có vai trò ? + Đa số ĐV có lợi cho tự nhiên cho đời sống ngời + ĐV có tác hại nh ? + Một số ĐV gây hại Họat động 4: Củng cố Dựa bảng nêu tiến hoá giới động vật Dựa bảng nêu tầm quan trọng động vật Họat động 5: Dặn dò Kiểm tra, ngày tháng năm 2013 Tuần 34: Ngày soạn : / / 2013 Ngày giảng: / / 2013 Tit 67 : THC HNH: THAM QUAN THIấN NHIấN I Mục tiêu học Kiến thức: - Tạo hội cho HS tiếp xúc với thiên nhiên giới động vật - HS quan sát đợc nghiên cứu động vật sống tự nhiên Kỹ năng: 176 Trờng THCS Hợp Tiến Giáo Viên : Giáo án: Sinh học Hoàng Xuân Thành - Quan sát, dụng dụng cụ để theo dõi hoạt động sống động vật - Tập cách nhận biết động vật ghi chép thiên nhiên Thái độ Giáo dục lòng yêu thiên nhiên, ý thức bảo vệ động vật ( động vật có ích) II Chuẩn bị đồ dùng dạy học: - HS: + Lọ chứa mẫu, vợt bắt động vật, kính lúp cầm tay, túi nilông + Vở ghi chép kẻ sẵn bảng nh SGK trang 205 - GV: Chổi lông, kim nhọn, khay đựng mẫu, kẹp (panh) - Địa điểm: Vờn trờng, cỏnh ng lỳa III Tổ chức dạy học: - Kiểm tra: Kể tên động vật có hình thức di chuyển? Có hình hức di chuyển? Có hình thức di chuyển? - Bài GV thông báo: + Tiết 67: Học lớp + Tiết 68: Quan sát thu thập mẫu + Tiết 69: Báo cáo Tiết 67 (bài 64): Học lớp HĐ1: GV giới thiệu sơ lợc địa điểm tham quan: * Đặc điểm: + Có môi trờng + Một số loài thực vật động vật gặp HĐ2: GV giới thiệu trang bị dụng cụ cá nhân nhóm: * Dụng cụ cân thiết: túi có dây đeo chứa: + Giấy báo rộng, kính lúp cầm tay + Bút, sổ ghi chép * Dụng cụ chung nhóm: + Vợt bớm, vợt thuỷ sinh, kẹp mẫu, chổi lông + Kim nhọn, khay đựng mẫu + Lọ chứa mẫu vật sống HĐ3: GV giới thiệu cách sử dụng dụng cụ: + Với động vật nớc: dùng vợt thuỷ sinh vợt động vật lên lấy chổi lông quét nhẹ vào khay (chứa nớc) + Với động vật cạn hay cây: trải rộng báo dới gốc rung cành hay dùng vợt bớm để hứng, bắt , cho vào túi nilông 177 Trờng THCS Hợp Tiến Giáo Viên : Giáo án: Sinh học Hoàng Xuân Thành + Với động vật đất (sâu, bọ): dùng kẹp mềm gắp cho vào túi nilông (chú ý đục lỗ nhỏ) + Với động vật lớn nh động vật có xơng sống (cá, ếch, thằn lằn) dùng vợt bớm bắt cho vào hộp chứa mẫu HĐ4: GV giới thiệu cho HS cách ghi chép + Đánh dấu vào bảng trang 205 SGK (bảng kẻ sẵn) + Mỗi nhóm cử HS ghi chép (Đặc điểm nhất) - Củng cố GV cho HS nhắc lại thao tác sử dụng dụng cụ cần thiết thực hành tham quan - Dặn dò HS chuẩn bị đầy đủ cho sau tham quan thiên nhiên Ngày soạn : / / 2013 Ngày giảng: / / 2013 TIT 68: THC HNH: THAM QUAN THIấN NHIấN I Mục tiêu học Kiến thức: - Tạo hội cho HS tiếp xúc với thiên nhiên giới động vật - HS quan sát đợc nghiên cứu động vật sống tự nhiên Kỹ năng: - Quan sát, s dụng dụng cụ để theo dõi hoạt động sống động vật - Tập cách nhận biết động vật ghi chép thiên nhiên Thái độ Giáo dục lòng yêu thiên nhiên, ý thức bảo vệ động vật ( động vật có ích) II Chuẩn bị đồ dùng dạy học: - HS: + Lọ chứa mẫu, vợt bắt động vật, kính lúp cầm tay, túi nilông + Vở ghi chép kẻ sẵn bảng nh SGK trang 205 - GV: Chổi lông, kim nhọn, khay đựng mẫu, kẹp (panh) - Địa điểm: Vờn trờng, cỏnh ng lỳa III Tổ chức dạy học: - GV: Kim tra s chun b ca hs 178 Trờng THCS Hợp Tiến Giáo Viên : Giáo án: Sinh học Hoàng Xuân Thành Tiết 68: Tiến hành tham quan trời (theo ni dung tit 67) *GV yêu cầu: + Hoạt động theo nhóm HS + Giữ trật tự, nghiêm túc, không trèo cây, lội nớc sâu + Lấy đợc mẫu đơn giản HĐ1: GV thông báo nội dung cần quan sát Quan sát ĐV phân bố theo môi trờng + Trong môi trờng có động vật nào? + Số lợng cá thể (nhiều hay ít) Quan sát thích nghi di chuyển chúng môi trờng + Động vật có cách di chuyển phận nào? Quan sát thích nghi dinh dỡng động vật + Các loài động vật có hình thức dinh dỡng nh nào? Ví dụ: ăn lá, ăn hạt, ăn động vật nhỏ, hút mật Quan sát mối quan hệ thực vật động vật + Động vật có ích cho thực vật + Động vật có hại cho thực vật Quan sát tợng ngụy trang động vật Có tợng sau: + Màu sắc giống cây, cành cây, màu đất + Duỗi thể giống cành khô hay + Cuộn tròn giống đá Quan sát số lợng thành phần động vật tự nhiên + Từng môi trờng có thành phần loài nh thếnào? + Trong môi trờng số lợng cá thể nh thếnào? + Loài động vật môi trờng đó? HĐ2: HS tiến hành quan sát: *HS: Trong nhóm phân công tất phải đợc quan sát: , Ngời ghi chép , Ngời giữ mẫu Thay phiên lấy mẫu quan sát Lu ý: Bảo quản mẫu cẩn thận *GV: Bao quát toàn lớp, hớng dẫn giúp đỡ nhóm học yếu Nhắc nhở HS lấy đầy đủ mẫu nơi quan sát 179 Trờng THCS Hợp Tiến Giáo Viên : Giáo án: Sinh học Hoàng Xuân Thành - GV nhn xột ỏnh giỏ cui tit thc hnh v hng dn HS v nh vit bo cỏo Tuần 35: Ngày soạn : / / 2013 Ngày giảng: / / 2013 TIT 69: THC HNH: THAM QUAN THIấN NHIấN I Mục tiêu học Kiến thức: - Tạo hội cho HS tiếp xúc với thiên nhiên giới động vật - HS quan sát đợc nghiên cứu động vật sống tự nhiên 180 Trờng THCS Hợp Tiến Giáo Viên : Giáo án: Sinh học Hoàng Xuân Thành Kỹ năng: - Quan sát, s dụng dụng cụ để theo dõi hoạt động sống động vật - Tập cách nhận biết động vật ghi chép thiên nhiên Thái độ Giáo dục lòng yêu thiên nhiên, ý thức bảo vệ động vật ( động vật có ích) II Chuẩn bị đồ dùng dạy học: - HS: + Lọ chứa mẫu, vợt bắt động vật, kính lúp cầm tay, túi nilông + Vở ghi chép kẻ sẵn bảng nh SGK trang 205 - GV: Chổi lông, kim nhọn, khay đựng mẫu, kẹp (panh) - Địa điểm: Vờn trờng, cỏnh ng lỳa III Tổ chức dạy học: - GV: Kim tra s chun b ca hs HĐ1: HS tiến hành quan sát tiếp: *HS: Trong nhóm phân công tất phải đợc quan sát: , Ngời ghi chép , Ngời giữ mẫu Thay phiên lấy mẫu quan sát Lu ý: Bảo quản mẫu cẩn thận *GV: Bao quát toàn lớp, hớng dẫn giúp đỡ nhóm học yếu Nhắc nhở HS lấy đầy đủ mẫu nơi quan sát HĐ3: Báo cáo kết *GV yêu cầu HS tập trung vào chỗ mát *Các nhóm báo cáo kết gồm: + Bảng tên động vật môi trờng + Mẫu thu thập đợc + Đánh giá số lợng, thành phần động vật tự nhiên *Báo cáo xong GV cho HS thả mẫu môi trờng chúng - GV nhn xột ỏnh giỏ cui tit thc hnh v hng dn HS v nh vit bo cỏo - Củng cố, dặn dò: Ôn tập chơng trình sinh hoc Ngày soạn : / / 2013 181 Trờng THCS Hợp Tiến Giáo Viên : Giáo án: Sinh học Hoàng Xuân Thành Ngày giảng: Tiết 70: kiểm tra học kỳ II (Đề phòng giáo dục Triệu Sơn) 182 / / 2013 [...]... tiêu 1 Kiến thức - HS nêu đợc đặc điểm hình dạng cấu tạo dinh dỡng và cách sinh sản của thuỷ tức đại diện cho ngành ruột khoang và là ĐV đa bào đầu tiên 2 Kỹ năng - Rèn luyện kỹ năng quan sát thu thập kiến thức 20 Trờng THCS Hợp Tiến Giáo Viên : Giáo án: Sinh học 7 Hoàng Xuân Thành - Rèn kỹ năng hoạt động nhóm 3 Thái độ - Giáo dục ý thức học tập, yêu thích môn học ii Chuẩn bị của giáo viên và học sinh. .. Kỹ năng - Rèn luyện kỹ năng quan sát, phân tích, tổng hợp 3 Thái độ 24 Trờng THCS Hợp Tiến Giáo án: Sinh học 7 Hoàng Xuân Thành Giáo Viên : - Giáo dục ý thức học tập, yêu thích môn học ii Chuẩn bị của giáo viên và học sinh 1 Giáo viên - Phơng tiện: + Tranh: H 9.1, 2, 3 Tranh một số động vật nguyên sinh khác + Giáo án, tài liệu tham khảo - Phơng pháp: Trực quan, hoạt động nhóm, vấn đáp gợi mở 2 Học sinh: ... 1 Kiến thức - HS nêu đợc đặc điểm hình dạng, vòng đời của một số giun dẹp kí sinh - HS thông qua các đại diện của ngành giun dẹp nêu đợc những đặc điểm chung của giun giẹp 2 Kỹ năng - Rèn luyện kỹ năng quan sát thu thập kiến thức - Rèn kỹ năng hoạt động nhóm 33 Trờng THCS Hợp Tiến Giáo Viên : Giáo án: Sinh học 7 Hoàng Xuân Thành 3 Thái độ - Giáo dục ý thức học tập, yêu thích môn học - Giáo dục ý thức. .. Tiết 11 Sán lá gan i mục tiêu 1 Kiến thức - HS nêu đợc đặc điểm nổi bật của ngành giun dẹp là cơ thể đối xứng hai bên - Chỉ rõ đặc điểm cấu tạo của sán lá gan thích nghi với đời sống kí sinh 2 Kỹ năng - Rèn luyện kỹ năng quan sát, phân tích, tổng hợp 3 Thái độ - Giáo dục ý thức học tập, yêu thích môn học, vệ sinh môi trờng, phòng chống giun sán ký sinh 30 Trờng THCS Hợp Tiến Giáo án: Sinh học 7 Hoàng... động vật nguyên sinh và những tác hại do động nguyên sinh gây ra 2 Kỹ năng - Rèn luyện kỹ năng quan sát, phân tích, tổng hợp 3 Thái độ - Giáo dục ý thức học tập, yêu thích môn học ii Chuẩn bị của giáo viên và học sinh 1 Giáo viên - Phơng tiện: + Tranh: H7.1 Tranh một số động vật nguyên sinh khác + Giáo án, tài liệu tham khảo - Phơng pháp: Trực quan, hoạt động nhóm, vấn đáp gợi mở 2 Học sinh: + Nghiên... mục tiêu 1 Kiến thức - HS nêu đợc những đặc điểm chung nhất của ngành ruột khoang - HS chỉ rõ đợc vai trò của ngành ruột khoang trong tự nhiên và trong đời sống 2 Kỹ năng - Rèn luyện kỹ năng quan sát thu thập kiến thức - Rèn kỹ năng hoạt động nhóm 3 Thái độ - Giáo dục ý thức học tập, yêu thích môn học ii Chuẩn bị của giáo viên và học sinh 1 Giáo viên - Phơng tiện: + Tranh: H10.1, 2 + Giáo án, tài liệu... Kiến thức - HS nêu đợc đặc điểm cấu tạo trùng sốt rét và trùng kiết lị phù hợp với lối sống kí sinh - HS chỉ rõ những tác hại do 2 loại trùng gây ra và cách phòng chống bệnh sót rét 2 Kỹ năng - Rèn luyện kỹ năng quan sát thu thập kiến thức - Rèn kỹ năng hoạt động nhóm 3 Thái độ - Giáo dục ý thức học tập, yêu thích môn học - Giáo dục ý thức vệ sinh, bảo vệ môi trờng sống của cơ thể ii Chuẩn bị của giáo. .. Hoàng Xuân Thành Giáo Viên : ii Chuẩn bị của giáo viên và học sinh 1 Giáo viên - Phơng tiện: + Tranh cấu tạo sán lông và sán lá gan (H 11.1 SGK.41) * Tranh vòng đời của sán lá gan + Giáo án, tài liệu tham khảo - Phơng pháp: Trực quan, hoạt động nhóm, vấn đáp gợi mở 2 Học sinh: + Nghiên cứu bài mới, học bài cũ iii tổ chức hoạt động dạy học Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Họat động 1... ii Chuẩn bị của giáo viên và học sinh 1 Giáo viên - Phơng tiện: + Tranh sơ đồ 6.1, 2, 3, 4 trong SGK + Giáo án, tài liệu tham khảo - Phơng pháp: Trực quan, hoạt động nhóm, vấn đáp gợi mở 2 Học sinh: 14 Trờng THCS Hợp Tiến Giáo Viên : Giáo án: Sinh học 7 Hoàng Xuân Thành Nghiên cứu bài mới, học bài cũ iii tổ chức hoạt động dạy học Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Họat động 1 - Kiểm tra...Trờng THCS Hợp Tiến Giáo Viên : Giáo án: Sinh học 7 Hoàng Xuân Thành - Nghiên cứu bài mới bài 5 Kiểm tra, ngày tháng năm 2013 Tuần 3 Ngày soạn : Ngày giảng: Tiết 5 1 / 9 / 2013 / / 2013 trùng biến hình và trùng giày i mục tiêu 1 Kiến thức - HS nêu đợc đặc điểm cấu tạo di chuyển, dinh dỡng và sinh sản của trùng biến và trùng dày 11 Trờng THCS Hợp Tiến Giáo Viên : Giáo án: Sinh học 7 Hoàng Xuân Thành ... thập kiến thức - Rèn kỹ hoạt động nhóm Thái độ - Giáo dục ý thức học tập, yêu thích môn học ii Chuẩn bị giáo viên học sinh Giáo viên - Phơng tiện: Trờng THCS Hợp Tiến Giáo Viên : Giáo án: Sinh học. .. - Giáo dục ý thức học tập, yêu thích môn học, vệ sinh môi trờng, phòng chống giun sán ký sinh 30 Trờng THCS Hợp Tiến Giáo án: Sinh học Hoàng Xuân Thành Giáo Viên : ii Chuẩn bị giáo viên học sinh. .. hợp Thái độ 24 Trờng THCS Hợp Tiến Giáo án: Sinh học Hoàng Xuân Thành Giáo Viên : - Giáo dục ý thức học tập, yêu thích môn học ii Chuẩn bị giáo viên học sinh Giáo viên - Phơng tiện: + Tranh: H
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án môn sinh học 7 theo chuẩn kiến thức kĩ năng, giáo án môn sinh học 7 theo chuẩn kiến thức kĩ năng, giáo án môn sinh học 7 theo chuẩn kiến thức kĩ năng, Họat động 3 - II. Tập đoàn trùng roi., Họat động 3 - II. Hải quỳ, san hô., Họat động 2 - I. Một só giun dẹp khác., Họat động 2 - I. Một só giun tròn khác., Họat động 4. Củng cố , kiểm tra đánh giá, Họat động 3 - II. Một số tập tính của thân mềm., Hoạt động 4: IV. Sinh sản và phát triển, Họat động 1: Kiểm tra bài cũ và phát triển bài mới, Họat động 3: III. Tầm quan trọng thực tiễn của ĐVKCXS, Họat động 5: Hướng dẫn về nhà, Cả ngày và đêm, Họat động 3: II. Tiến hành thực hành, Vành tai lớn dài cử động được theo các phía, Họat động 4: III. Hệ thần kinh và giác quan, Họat động 3 - III. Tầm quan trọng thực tiễn của động vật

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn