Sáng kiến kinh nghiệm SKKN phát triển tư duy học sinh qua việc sử dụng phiếu học tập trong kĩ thuật dạy học mảnh ghép dạy bài 15 tiêu hóa ở động vật

21 350 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2017, 21:29

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: "PHÁT TRIỂN TƯ DUY HỌC SINH QUA VIỆC SỬ DỤNG PHIẾU HỌC TẬP TRONG KĨ THUẬT DẠY HỌC MẢNH GHÉP DẠY BÀI 15: TIÊU HÓA Ở ĐỘNG VẬT" PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ Các nhà khoa học, nhà sư phạm nhận định rằng: tài liệu học tập có sâu sắc nội dung khoa học bổ ích mặt khách quan tác dụng phát triển trí tuệ học sinh em không tự suy nghĩ, không lĩnh hội chúng biến thành riêng Hiện nhà trường tình trạng học sinh học tập thụ động, chưa có thói quen làm việc tích cực chủ động lĩnh hội kiến thức nên việc giáo viên chuẩn bị phiếu học tập áp dụng kĩ thuật dạy học đại vào giảng dạy kích thích tư tự học, sáng tạo học sinh tiếp cận kiến thức Kỹ thuật dạy học mảnh ghép kĩ thuật dạy học mang tính hợp tác, kết hợp cá nhân, nhóm liên kết nhóm nhằm giải nhiệm vụ phức hợp, kích thích tham gia tích cực nâng cao vai trò cá nhân trình hợp tác Ngoài ra, giáo viên sử dụng kĩ thuật dạy học đại kết hợp xây dựng phiếu học tập tạo tranh luận học tập, rèn luyện cho học sinh cách nhận xét có lí lẽ, có chứng rõ ràng, dẫn chứng làm cho trí óc em có “kỉ luật” việc học phát biểu cách mạch lạc Với thời gian sau ba năm dạy thử rút kinh nghiệm, tiếp tục chọn đề tài: “Phát triển tư học sinh qua việc sử dụng phiếu học tập kĩ thuật dạy học mảnh ghép dạy 15: Tiêu hóa động vật” Trường THPT Khoái Châu có nhiều điều kiện thuật lợi sở vật chất để áp dụng kĩ thuật dạy học đại nhằm mục đích xây dựng tính tự học học sinh, tạo cho học sinh kĩ tự tìm kiếm tri thức vừa với sức Đề tài áp dụng lớp 11A8, lớp đối chứng 11A9, hai lớp có tỉ lệ học sinh thụ động học tập cao khối 11 trường PHẦN II: NỘI DUNG A Kĩ thuật dạy học sử dụng: Ngay phân công dạy khối 11, trình dạy phát tài liệu, trao đổi hướng dẫn em làm quen với phương pháp dạy giáo viên, điều vừa thuận lợi cho học sinh tiếp cận học, vừa giúp truyền tải kiến thức cho học sinh có hiệu Để dạy học theo kĩ thuật mảnh ghép, Giáo viên qui định việc chia nhóm học tập (được tiến hành trước học) Lớp học chia thành nhóm học tập để thảo luận nội dung học vòng học tập Giáo viên giao nhiệm vụ cho nhóm học tập vòng, cử học sinh( nhóm trưởng thư kí) nhóm vòng sứ giả Nhóm trưởng có khả điều hành hoạt động nhóm có khả thuyết trình tốt; thư kí có khả quan sát tốt chữ viết rõ ràng Thời gian nghiên cứu, sản phẩm cần nghiên cứu nhóm thể phiếu học tập qua vòng Vòng 1: - Nhóm hoàn thành phiếu học tập số - Nhóm hoàn thành phiếu học tập số - Nhóm hoàn thành phiếu học tập số Hết thời gian thảo luận vòng học sinh nhanh chóng chuyển sang vòng 2: Sứ giả nhóm chuyển sang nhóm 2, nhóm chuyển sang nhóm 3; nhóm chuyển sang nhóm 1, nhóm chuyển sang nhóm 3; nhóm chuyển sang nhóm 1; nhóm chuyển sang nhóm tạo nhóm học tập Vòng 2: Sứ giả thành viên nhóm có nhiệm vụ giảng cho nghe nội dung nghiên cứu vòng (đã giáo viên chỉnh sửa nhóm vòng 1) Sau nhóm thảo luận phiếu học tập số Nội dung nghiên cứu vòng học sinh trình bày giấy A0 bảng fooc nhóm Khi hết thời gian vòng thảo luận, giáo viên cử đại diện thông báo kết thảo luận vòng B Soạn giảng theo kĩ thuật mảnh ghép: I Mục tiêu: Kiến thức - Phân biệt trao đổi chất lượng thể với môi trường với chuyển hoá vật chất lượng tế bào - Trình bày mối quan hệ trình trao đổi chất trình chuyển hoá nội bào - Nêu đặc điểm thích nghi cấu tạo chức quan tiêu hoá nhóm động vật khác điều kiện sống khác Kĩ - Quan sát tranh hình sơ đồ để thu nhận kiến thức - Phát triển kĩ liên hệ thực tế Thái độ Giáo dục ý thức bảo vệ động vật, thực vật môi trường sống chúng, đặc biệt động vật hoang dã quí hiếm, bảo tồn đa dạng sinh học II Chuẩn bị: - Giáo viên: Máy chiếu, phiếu học tập, giảng điện tử có sử dụng hình 15.1, 15.2 15.3, 15.4, 15.5, 15.6 SGK số hình ảnh sưu tầm liên quan học - Học sinh: Học cũ , đọc trước học, giấy A0 (hoặc bảng fooc), bút dạ, nam châm III Tiến trình học: Ổn định tổ chức (2 phút): Kiểm tra sĩ số, vị trí học sinh qui định (theo sơ đồ) nhóm học tập, dụng cụ nhóm 2 Kiểm tra cũ : Không Bài (36 phút): Hoạt động thày trò GV nêu vai trò trao đổi chất thể môi trường chuyển hoá nội bào Nội dung kiến thức theo chuẩn KTKN Trao đổi chất thể với môi trường giúp lấy chất cần thiết (chất dinh dưỡng) từ môi trường (các chất hữu phức tạp phải trải qua trình biến đổi hệ tiêu hoá thành chất đơn giản) cung cấp cho trình chuyển hoá nội bào Quá trình chuyển hoá nội bào tạo lượng cung cấp cho hoạt động sống tế bào thể (trong có hoạt động trao đổi chất), tổng hợp chất cần thiết xây dựng nên tế bào, thể… Các sản phẩm không cần thiết thừa đào thải thông qua hệ tiết, hô hấp… I Tiêu hóa - Khái niệm Hoạt động 1: Tìm hiểu khái niệm tiêu hóa tiêu hóa nhóm động vật Giáo viên chiếu slide câu hỏi trắc nghiệm SGK học sinh chọn đáp án khái niệm tiêu hóa ? Động vật có hình thức tiêu hóa Tiêu hóa trình biến đổi chất dinh dưỡng thức ăn thành chất đơn giản mà thể hấp thụ - Các hình thức tiêu hóa: Tiêu hóa nội bào: tiêu hóa xảy bên tế bào Tiêu hóa ngoại bào: tiêu hóa xảy bên tế bào Mục II, III, IV giáo viên dạy học theo kĩ thuật mảnh ghép Vòng 1: Nhóm hoàn thành phiếu học tập số 1: Tiêu hóa động vật chưa có quan tiêu hóa Cùng thời gian đó, nhóm hoàn thành phiếu học tập số 2: Tiêu hóa động vật có túi tiêu hóa, nhóm hoàn thành phiếu học tập số 3: Tiêu hóa động vật có ống tiêu hóa Học sinh quan sát hình ảnh giáo viên chiếu slide để thảo luận nhóm Giáo viên kiểm tra nội dung thảo luận nhóm để chỉnh sửa kịp thời Hết thời gian thảo luận giáo viên gọi đại diện học sinh nhóm có làm tốt vòng dán kết thảo luận phiếu học tập 1, 3; Học sinh tập trung nghe đại diện báo cáo II Tiêu hóa động vật chưa có c quan tiêu hóa Đại diện: Động vật đơn bào Quá trình tiêu hóa: Thức ăn không bào tiêu hoá Chất dinh dưỡng đơn giản vào tế bào chất, chất thải (xuất bào) Kết luận: Tiêu hoá chủ yếu nội bào Thức ăn thực bào bị phân huỷ nhờ enzim thuỷ phân chứa lizôxôm III Tiêu hóa động vật có túi tiêu hóa - Đại diện: Ruột khoang, giun dẹp - Túi tiêu hoá hình thành từ nhiều tế bào, tạo thành hình túi có lỗ thông bên (miệng = hậu môn) Trên thành túi tiêu hoá có nhiều TB tuyến có chức tiết enzim vào lòng túi tiêu hoá - Quá trình tiêu hoá thức ăn: Thức ăn tiêu hóa ngoại bào nhờ tế bào thành túi tiết enzim tiêu hóa tạo thành thức ăn tiêu hóa dở dang, sau thức ăn tiếp tục tiêu hóa nội bào thành chất đơn giản III Tiêu hóa động vật có ng tiêu hóa - Đại diện: Động vật có xương sống nhiều loài động vật không xương sống - Cấu tạo ống tiêu hóa: Giáo viên chốt kiến thức mục I, II, III học sinh nghiên cứu vòng GV lưu ý: Đặc điểm trình tiêu hoá thức ăn ống tiêu hoá: Thức ăn theo chiều ống tiêu hoá (từ miệng  hậu môn) nên không bị trộn lẫn với chất thải túi tiêu hoá Dịch tiêu hoá không bị hoà loãng với nước Thức ăn theo chiều, ống tiêu hoá hình thành phận với chức riêng (tiêu hoá học, hoá học, hấp thụ thức ăn) nên hiệu tiêu hoá cao Ống tiêu hoá ống dài, có lỗ thông bên (miệng, hậu môn), cấu tạo gồm nhiều phận có chức khác - Quá trình tiêu hóa: Tiêu hóa ngoại bào (diễn ống tiêu hóa, nhờ enzim thủy phân tiết từ tế bào tuyến tiêu hóa) Thức ăn qua ống tiêu hóa biến đổi học hóa học thành chất dinh dưỡng đơn giản hấp thụ vào máu GV thông báo sứ giả nhóm di chuyển tạo nhóm Hoạt động 2: Tìm hiểu chiều hướng tiến hóa chung hệ tiêu hóa động vật Vòng 2: nhóm thảo luận để hoàn thành phiếu học tập số Giáo viên chốt kiến thức học sinh nghiên cứu vòng 2, Chiều hướng tiến hóa chung hệ tiêu hóa động vật Cấu tạo ngày phức tạp: từ quan tiêu hoá (thức ăn tiêu hoá không bào tiêu hoá) đến có quan tiêu hoá, từ túi tiêu hoá đến ống tiêu hoá Từ tiêu hoá nội bào đến tiêu hoá ngoại bào, nhờ tiêu hoá ngoại bào mà động vật ăn thức ăn có kích thước lớn Sự chuyên hoá chức ngày rõ rệt: Sự chuyên hoá cao phận ống tiêu hoá làm tăng hiệu tiêu hoá thức ăn Củng c (5 phút): Giáo viên nhấn mạnh nội dung trọng tâm (mục I, II, III) Hướng dẫn (2 phút): Lưu giữ nội dung phiếu học tập thảo luận nhà tự làm lại vào vở, trả lời câu hỏi SGK/66, xem trước 16 “Tiêu hóa động vật (tiếp theo) PHẦN III: KẾT QUẢ Từ thực tế giảng dạy thấy: Để giúp học sinh tham gia vào học tập cách tích cực, tránh thụ động, ỷ lại phương pháp dạy học nhà trường có vai trò to lớn Theo tôi, dạy học sử dụng kĩ thuật dạy học đại kết hợp xây dựng phiếu học tập, với việc ứng dụng công nghệ thông tin giảng dạy phương pháp tích cực nhằm hướng tới mục tiêu Với phương pháp này, học sinh làm việc nhóm nhỏ thành viên nhóm có hội tham gia vào nhiệm vụ phân công sẵn Học sinh thực thi nhiệm vụ cách chủ động, tích cực định hướng giáo viên Hơn nữa, trình hợp tác thảo luận thành viên nhóm học tập hội để em gần gũi học tập, giúp em rèn luyện nhiều kĩ sống: lí luận, nghe, tập trung, toàn tâm toàn ý làm việc Kết lớp 11A8 (36 học sinh) trước áp dụng kĩ thuật dạy học tích cực là: Loại G (%) K (%) TB (%) Yếu (%) Kém (%) Tỉ lệ 58 25 17 Kết giảng dạy lớp thực nghiệm 11A8 lớp đối chứng 11A9 thể bảng đây: Loại G (%) K (%) TB (%) Yếu (%) Kém (%) 11A8 (36HS) 25 61 14 11A9 (36HS) 14 58 28 Lớp Biểu đồ so sánh tỉ lệ loại học sinh lớp 11A trước thực nghiệm sau trình thực nghiệm thể sau: Ghi Tỉ lệ (%) Trước thực nghiệm nghiệm10A7 100% Sau thực nghiệm 80% 60% 40% 20% Giỏi Khá TB Yếu Lớp Biểu đồ so sánh tỉ lệ loại học sinh lớp 11A sau trình thực nghiệm lớp đối chứng 11A9 thể sau: Ghi Tỉ lệ (%) Lớp thực nghiệm 11A8 100% Lớp đối chứng 11A9 80% 60% 40% 20% [ Giỏi Khá TB Yếu Lớp PHẦN IV: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Sau trình thử nghiệm dạy học kĩ thuật mảnh ghép số nghiên cứu mở rộng thêm dạy kĩ thuật dạy học kết hợp với phiếu học tập Sau trình áp dụng đồng nghiệp rút số điểm cần lưu ý tổ chức dạy học theo kĩ thuật mảnh ghép: - Các sứ giả vòng có trình độ khác nhau, cần xác định yếu tố hỗ trợ kịp thời để tất sứ giả hoàn thành nhiệm vụ vòng 1, chuẩn bị cho vòng - Số lượng mảnh ghép không nên lớn để đảm bảo thành viên truyền đạt kiến thức cho - Đặc điểm nhiệm vụ vòng nhiệm vụ phức hợp giải sở nắm vững kiến thức có vòng Do vậy, giáo viên cần xác định rõ yếu tố cần thiết kĩ năng, kiến thức yếu tố hỗ trợ cần thiết để giúp học sinh giải nhiệm vụ phức hợp Với mục đích dạy học để nâng cao khả tự học, chủ động lĩnh hội kiến thức học sinh, trình giảng dạy giáo viên phải động biết kết hợp nhiều phương pháp giảng dạy Trước lên lớp, giáo viên phải giới thiệu trước cho học sinh xem trước nội dung học tự xây dựng số câu hỏi cho học đẻ tự giải vấn đề giáo viên đặt Tôi nhận thấy nên phối hợp phương tiện dạy học khác tiết học, phối hợp nhịp nhàng thuyết giảng với kĩ thuật dạy học đại giúp học sinh tăng cường tính tự lập, chủ động học tập Do vậy, việc đổi phương pháp dạy học, thiết kế dạy theo kĩ thuật dạy học đại trở nên dễ dàng, thuận lợi nhiều giáo viên tâm huyết với nghề quan tâm Tuy nhiên, trình tiếp tục thực đề tài, thấy có số vấn đề khó khăn nảy sinh là: - Một số học sinh khả tập trung chưa cao nên khoảng 20 phút đầu em làm việc tích cực được, thời gian lại hiệu học tập giảm nhiều - Khi sứ giả di chuyển để tạo nhóm tác phong vài em chậm gây thời gian cho học - Một số học sinh chưa tự giác, giáo viên phải thường xuyên nhắc nhở học sinh lưu giữ nội dung phiếu học tập thảo luận để tự hoàn thành vào để học Theo học sinh rèn luyện phương pháp tự học tốt em lĩnh hội nhiều tri thức từ kiến thức học nhà trường kĩ xử lí tốt tình đời sống Đó mục đích để thực đề tài “Phát triển tư học sinh qua việc sử dụng phiếu học tập kĩ thuật dạy học mảnh ghép dạy 15: Tiêu hóa động vật” Khoái Châu, ngày 20/04/2014 Người thực Vũ Thị Thoàn TÀI LIỆU THAM KHẢO Sách giáo khoa Sinh học 11 - Nhà xuất giáo dục Sinh học 11- Sách giáo viên - Nhà xuất giáo dục Hướng dẫn thực chuẩn kiến thức, kĩ môn Sinh học lớp 11 - Nhà xuất giáo dục, năm 2009 Chỉnh sửa tài liệu “hướng dẫn thực chuẩn kiến thức, kĩ Sinh học , Bộ giáo dục Đào tạo, năm 2010 Hướng dẫn thực điều chỉnh nội dung dạy học môn Sinh học, cấp THPT (Kèm theo Công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01 tháng năm 2011 Bộ Giáo dục Đào tạo) http:www.google.com.vn Tài liệu tập huấn kĩ thuật dạy học - Bộ giáo dục Đào tạo, năm 2010 (dự án Việt - Bỉ) Bài tập chọn lọc Sinh học 11 - Nhà xuất giáo dục, năm 2008 Rèn luyện kĩ Sinh học 11 - Nhà xuất giáo dục Việt Nam, năm 2009 PHẦN PHỤ LỤC - Một số hình ảnh học sinh thảo luận nhóm học tập: - Các hình ảnh phiếu học tập sử dụng dạy: Hình ảnh 1: Tiêu hóa nội bào tr ng giày Hình ảnh 2: Tiêu hóa thức n túi tiêu hóa thủy tức Hình ảnh 3: Ống tiêu hóa số động vật ng tiêu hóa người Họ tên: Lớp: Phiếu học tập s (8 phút): Tiêu hóa động vật chưa có quan tiêu hóa Đại diện: Quá trình tiêu hóa thức ăn: Họ tên: Lớp: Phiếu học tập s (8 phút): Tiêu hóa động vật có túi tiêu hóa Đại diện: Cấu tạo túi tiêu hóa: Quá trình tiêu hóa thức ăn: Họ tên: Lớp: Phiếu học tập s (8 phút): Tiêu hóa động vật có ống tiêu hóa Đại diện: Cấu tạo ống tiêu hóa: Quá trình tiêu hóa thức ăn: Họ tên: Lớp: Phiếu học tập s (5 phút): Nêu chiều hướng tiến hóa chung hệ tiêu hóa MỤC LỤC S tự thứ Nội dung Trang Phần I: Đặt vấn đề Phần II: Nội dung A Kĩ thuật dạy học sử dụng B Soạn giảng theo kĩ thuật mảnh ghép Phần III: Kết Phần IV: Kết luận kiến nghị 10 Tài liệu tham khảo 12 Phần phụ lục 13 ... học phát biểu cách mạch lạc Với thời gian sau ba năm dạy thử rút kinh nghiệm, tiếp tục chọn đề tài: Phát triển tư học sinh qua việc sử dụng phiếu học tập kĩ thuật dạy học mảnh ghép dạy 15: Tiêu. .. tốt tình đời sống Đó mục đích để thực đề tài Phát triển tư học sinh qua việc sử dụng phiếu học tập kĩ thuật dạy học mảnh ghép dạy 15: Tiêu hóa động vật Khoái Châu, ngày 20/04/2014 Người thực... số 1: Tiêu hóa động vật chưa có quan tiêu hóa Cùng thời gian đó, nhóm hoàn thành phiếu học tập số 2: Tiêu hóa động vật có túi tiêu hóa, nhóm hoàn thành phiếu học tập số 3: Tiêu hóa động vật có
- Xem thêm -

Xem thêm: Sáng kiến kinh nghiệm SKKN phát triển tư duy học sinh qua việc sử dụng phiếu học tập trong kĩ thuật dạy học mảnh ghép dạy bài 15 tiêu hóa ở động vật , Sáng kiến kinh nghiệm SKKN phát triển tư duy học sinh qua việc sử dụng phiếu học tập trong kĩ thuật dạy học mảnh ghép dạy bài 15 tiêu hóa ở động vật , Sáng kiến kinh nghiệm SKKN phát triển tư duy học sinh qua việc sử dụng phiếu học tập trong kĩ thuật dạy học mảnh ghép dạy bài 15 tiêu hóa ở động vật

Từ khóa liên quan