Sáng kiến kinh nghiệm PHƯƠNG PHÁP dạy NÂNG CAO kỹ THUẬT XUẤT PHÁT THẤP học SINH THPT

21 247 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/12/2016, 19:23

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: "PHƢƠNG PHÁP DẠY NÂNG CAO KỸ THUẬT XUẤT PHÁT THẤP HỌC SINH THPT" PHẦN 1: MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài: Thể dục thể thao môn quan trọng sống người, có mối hệ chặt chẻ giáo dục thể chất với trình lao động hình thức giáo dục khác Chính trường phổ thông nôi để em rèn luyện thể thao, nhằm góp phần vào việc phát triển thể thao nước ta giai đoạn mới, mục tiêu hệ thống giáo dục phát triển toàn diện đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ lao động, làm tảng thể lực cho học sinh Trong môn điền kinh môn thể thao thiếu trường phổ thông Chạy ngắn nội dung điển hình phát triển tốc độ, cường độ biên độ hội tụ đầy đủ yếu tố Nhanh – Mạnh – Bền thể thao, em tập luyện hoàn chỉnh kỹ thuật giai đọan chạy ngắn để nâng cao thành tích chạy ngắn cho em Phân phối chương trình môn Thể Dục dành cho cấp trung học phổ thông môn chạy ngắn lớp 10 học sinh chủ yếu học kỹ thuật xuất phát thấp, chạy lao, chạy quãng chạy đích sở chủ yếu tập bổ trợ Theo yêu cầu công tác dạy kỹ thuật chạy ngắn bên cạnh tiếp tục nâng cao dần xuất phát thấp tập tập lại nhiều lần với nội dung để em hình thành kỹ năng, kỹ xảo xuất phát thấp chạy lao sau xuất phát thấp, khâu quan trọng để em đạt thành tích chạy nhanh sớm đạt tốc độ khoảng thời gian ngắn Từ yêu cầu tiến hành nghiên cứu đề tài > Phạm vi nghiên cứu: 1.2 - Đối tượng nghiên cứu: học sinh lớp 10 trường THPT Cao lãnh 2.2 - Thời gian nghiên cứu: từ tháng năm 2012 đến tháng năm 2013 chia giai đoạn: - Giai đoạn 1: giai đoạn chọn đề tài - Giai đoạn 2: giai đoạn tiến hành tập luyện cho học sinh theo phương pháp lựa chọn để nâng cao thành tích - Giai đoạn 3: giai đoạn hoàn thiện đánh giá kết học sinh 2.3 - Địa điểm - dụng cụ nghiên cứu - Địa điểm: Sân trường THPT Cao Lãnh (huyện Cao lãnh- tỉnh Đồng Tháp) - Dụng cụ: tranh vẽ kỹ thuật xuất phát thấp, bàn đạp xuất phát thấp, còi, cờ phất lệnh phương pháp nghiên cứu: Xuất phát từ tầm quan trọng việc giảng dạy kỹ thuật xuất phát thấp để nâng cao thành tích chạy ngắn mà sáng kiến kinh nghiệm xin đề cập vào vấn đề dạy” kỹ thuật xuất phát thấp” cho học sinh đồng nghiệp để trao đổi có phương pháp đổi đạt hiểu 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu: Thông qua việc giảng dạy nhiều năm thấy dạy xuất phát thấp cho học sinh, thân rút số kinh nghiệm giảng dạy nội dung em đạt thành tích tốt chạy nhanh đạt tốc độ ban đầu thời gian ngắn 3.3 Phương pháp nghiên cứu: - Phương pháp cụ thể mà sử dụng đề tài là: phương pháp giảng giải phân tích phương pháp thị phạm động tác ( làm mẩu động tác) + phương pháp giảng giải phân tích: phương pháp dùng lời nói người thầy truyọc sinh nhận thức kiến thức mà học để tạo cho việc thực động tác xác Kết thúc phần bản, tập trung học sinh lại, giáo viên nhấn mạnh mấu chốt kỹ thuật xuất phát thấp đặt vị trí bàn đạp Đặc biệt lệnh : * Lệnh “Vào chỗ”: Tư người, khoảng cách hai chân bàn đạp (theo vị trí tranh vẽ, khoảng cách giữ hai tay rộng vai chút, bàn tay tiếp xúc với đất đầu ngón tay, tay chếch hình chữ V, trọng tâm rơi vào hai tay, đầu gối chân sau…(phụ lục tranh minh họa vào chổ) * Lệnh “Sẳn sàng”: Từ từ nâng mông lên chuyển trọng tâm trước, hai vai nhô trước khỏi vạch xuất phát, mắt nhìn thẳng trước từ đến mét.( phụ lục tranh minh họa sẵn sàng) * Lệnh “Chạy”: Hai chân đạp mạnh, đạp chân sau vào bàn đạp sau bước phía trước bước nhỏ, tiếp đạp chân trước vào bàn đạp trước nhanh chống chân rời bàn đạp trước khỏi vạch xuất phát, kết họp đánh tay nhanh lao người phía trước gọi chạy lao sau xuất phát.( phụ lục tranh minh họa xuất phát) Giáo viên gọi học sinh lên thực lại kĩ thuật xuất phát thấp cho lớp quan sát, nhận xét, củng cố lại Phần củng cố này, học sinh thực bước kể hầu hết em nắm tốt, kiến thức vững chắc, kỹ thực động tác đạt yêu cầu cao Kết quả: Qua thực tế dạy kỹ thuật xuất phát thấp theo phương pháp trên, điều kiện sân bãi trường nội thành em làm quen với bàn đạp cách đặt chúng, khó lòng để đóng bàn đạp luyện tập Nhưng với kỹ thuật xuất phát thấp kể trên, điều thực tế em luyện tập kỹ thuật xuất phát thấp giống vô tuyến truyền hình, em xem quan sát qua tranh vẽ minh họa, từ em hứng thú tập luyện việc hình thành kỹ động tác tốt hơn, kiến thức hiểu nhanh Các em bị sai sót so với tranh vẽ động tác sửa sai không tốn nhiều thời gian, dành nhiều thời gian cho luyện tập Với tranh vẽ biểu thị vị trí bàn đạp giúp em hiểu biết cách bố trí bàn đạp Qua em nắm vững để áp dụng vào thực tế luyện tập, kiến thức khai thác cách sâu rộng, dạy có hiệu thực tế cao Với hình thức tập luyện tập thể, giúp em hình thành kỹ động tác đồng loạt, sau kỹ lặp lặp lại thông qua việc phân nhóm luyện tập Kết hợp luyện tập nghĩ ngơi hợp lý nên khối lượng vận động phù hợp với học sinh không mệt mỏi mà không nhẹ, đáp ứng nhiệm vụ giáo dục thể chất Nội dung tiết học khắc sâu, không gò bó, đồng thời phát huy hạt nhân nòng cốt đội ngũ lớp Khi áp dụng phương pháp dạy kỹ thuật xuất phát thấp cho lớp 10CBo6 thu kết khả quan, có tiến triển tốt so với lớp chưa áp dụng phương pháp kỹ thuật xuất phát thấp lớp 10CBo7 (lớp đối chứng) cụ thể thể qua bảng sau: Bảng thống kê kết Tổng KẾT QUẢ số học Giỏi HS Khá Tỷ lệ % HS Trung bình Tỷ lệ % HS sinh Lớp 10 CBo7 Tỷ lệ % 45 13 28.9 % 22 48.9 % 10 22.2 % 45 17 37.8 % 25 55.6 % 6.6 % (Đối chứng) Lớp 10CBo6 (Thực nghiệm) + Ghi chú: Năm đánh giá kết học tập em qua kiểm tra xếp loại: Đạt (Đ) – chưa đạt (CĐ) Cho nên khó so sánh kế quả, chuyển qua xếp loại: Giỏi – Khá - Trung bình PHẦN III: Kết luận kiến nghị I Kết luận: Qua dạy kỹ thuật xuất phát thấp cho học sinh, thân rút học kinh nghiệm là: - Về phía giáo viên: + Nhờ sử dụng hợp lý tranh vẽ hình minh họa nên giải thích, giảng giải nhiều mà học sinh tiếp thu tốt hiểu nhanh hơn, tranh vẽ mà có giải thích nhiều Chính thời lượng làm việc giáo viên rút ngắn + Việc phân nhóm luyện tập vừa giúp học sinh chủ động, tích cực tập luyện, vừa giúp giáo viên có nhiều thời gian kèm cặp sửa chữa cho học sinh yếu Do kết hiệu giảng nâng cao - Về phía học sinh: + Nhờ tranh vẽ minh họa giáo viên, em chủ động nhận thức kỹ thuật xuất phát thấp nhanh so với việc tranh vẽ minh họa Thông qua tranh vẽ 100% em thực động tác đặt tay sau vạch xuất phát giai đoạn “vào chổ”, động tác “sẳn sàng”, xuất phát “chạy” em nắm bắt nhanh so với việc không sử dụng tranh ảnh minh họa + Vì trình nhận thức học sinh so với tiết dạy theo phương pháp cũ mà tranh ảnh minh họa, học theo phương pháp đổi học sinh luyện tập kỹ thuật xuất phát thấp chạy lao xuất phát nhiều nên lượng vận động học đầy đủ, đảm bảo yêu cầu học luyện tập kỹ thuật gắn liền với phát triển thể lực học sinh + Việc phân nhóm tập luyện (theo giới tính thể lực) dạy theo phương pháp đổi giúp em thấy tự nhiên, tự tin luyện tập kỹ thuật xuất phát thấp thi đua luyện tập, học sinh nữ, em không e dè thực tập chạy Điều góp phần công việc nâng cao hiệu giảng dạy, đồng thời phát huy có hiệu đội ngũ cốt cán lớp + Với trò chơi mà giáo viên áp dụng tập xuất phát thấp, cho thấy em hào hứng, sôi tham gia nhiệt tình Mặt khác giúp cho em vận dụng học vừa thu hút toàn lớp tham gia đầy đủ, vừa tạo không khí phấn khởi thi đấu em nam em nữ tháo gở tâm lý ngại ngùng II Kiến nghị: Để học thể dục có tiết dạy học hiệu thấy cần trang bị nhiều đồ dùng dạy học như: tranh vẽ minh họa kỹ thuật động tác, băng hình mô tả kỹ thuật chạy, phương tiện phục vụ cho công tác dạy học đường chạy, đồng hồ bấm giây, dây đích, còi, tài liệu tham khảo… Trên chút kinh nghiệm trình dạy kỹ thuật xuất phát thấp cho học sinh trung học phổ thông Cao lãnh Tôi mong góp ý chân thành từ bạn đồng nghiệp hội đồng thẩm định sáng kiến kinh nghiệm trường Để sáng kiến kinh nghiệm tốt ... kỹ thuật xuất phát thấp để nâng cao thành tích chạy ngắn mà sáng kiến kinh nghiệm xin đề cập vào vấn đề dạy kỹ thuật xuất phát thấp cho học sinh đồng nghiệp để trao đổi có phương pháp đổi đạt... thức học sinh so với tiết dạy theo phương pháp cũ mà tranh ảnh minh họa, học theo phương pháp đổi học sinh luyện tập kỹ thuật xuất phát thấp chạy lao xuất phát nhiều nên lượng vận động học đầy... (huyện Cao lãnh- tỉnh Đồng Tháp) - Dụng cụ: tranh vẽ kỹ thuật xuất phát thấp, bàn đạp xuất phát thấp, còi, cờ phất lệnh phương pháp nghiên cứu: Xuất phát từ tầm quan trọng việc giảng dạy kỹ thuật xuất
- Xem thêm -

Xem thêm: Sáng kiến kinh nghiệm PHƯƠNG PHÁP dạy NÂNG CAO kỹ THUẬT XUẤT PHÁT THẤP học SINH THPT , Sáng kiến kinh nghiệm PHƯƠNG PHÁP dạy NÂNG CAO kỹ THUẬT XUẤT PHÁT THẤP học SINH THPT , Sáng kiến kinh nghiệm PHƯƠNG PHÁP dạy NÂNG CAO kỹ THUẬT XUẤT PHÁT THẤP học SINH THPT

Từ khóa liên quan