SKKN xây dựng chương trình đào tạo ngắn hạn giáo viên mầm non phục vụ nhu cầu phổ cập mầm non lớp 5 tuổi

8 248 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/12/2016, 23:39

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: " XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGẮN HẠN GIÁO VIÊN MẦM NON PHỤC VỤ YÊU CẦU PHỔ CẬP MẦM NON TUỔI" I Cơ sở lý luận sở thực tiễn: - Căn Quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 09/02/2010 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ em năm tuổi giai đoạn 2010 - 2015 - Căn kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 19/01/2011 UBND tỉnh Kiên Giang thực Đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi giai đoạn 2010 – 2015 - Căn tình hình giáo dục mầm non địa bàn tỉnh 69 xã, phường, thị trấn chưa có trường mầm non, để đạt yêu cầu phổ cập mầm non tuổi đến năm 2015 phải cần đào tạo bổ sung thêm 1453 giáo viên mầm non, kế hoạch trường Cao đẳng Sư phạm đào tạo theo tiêu từ năm 2010 - 2015 dự kiến cho trường khoảng 1200 giáo viên, theo tiến độ đến năm 2015 thiếu khoảng 300 giáo viên mầm non, lại tập trung thiếu giáo viên vào giai đoạn đầu kế hoạch số giáo viên mần non hàng năm trường qui chưa đáp ứng yêu cầu phát triển đề án phổ cập Trên sở nêu trên, để đáp ứng đầu năm học 2012 - 2013 năm số giáo viên mầm non đào tạo qui theo tiêu kế hoạch trường Cao đẳng Sư phạm cần có phương án đào tạo khẩn trương số giáo viên mầm non để bổ sung kịp thời đầu năm học 2012 2013 Tuy nhiên tổ chức đào tạo cấp tốc không theo chương trình đào tạo qui người học sau tốt nghiệp không cấp tốt nghiệp Từ thực tiễn dựa sở chương trình đào tạo trung cấp mầm non qui để xây dựng chương trình đào tạo ngắn hạn giáo viên mầm non có liên thông để sau đào tạo ngắn hạn giai đoạn người học trường giảng dạy, hè sau trở lại trường sư phạm để hoàn chỉnh chương trình đào tạo cấp tốt nghiệp Trung cấp sư phạm mầm non II Chương trình đào tạo ngắn hạn giáo viên mầm non: - Tên chương trình: chương trình đào tạo ngắn hạn giáo viên mầm non - Đối tượng: tốt nghiệp THPT tương đương - Số tiết: 320 tiết (Lý thuyết 290 tiết, thực tập 30 tiết) Mục tiêu: 1.1 Phẩm chất: Yêu trẻ, chăm chỉ, có tinh thần trách nhiệm ý thức kỷ luật thực nhiệm vụ chăm sóc giáo dục trẻ 1.2 Năng lực: - Có hiểu biết đặc điểm tâm sinh lý trẻ mầm non phương pháp tổ chức hoạt động chăm sóc - giáo dục trẻ mầm non 1.3 Kỹ năng: - Biết giao tiếp, phối hợp với đồng nghiệp phụ huynh để tổ chức số hoạt động chăm sóc – giáo dục trẻ Nội dung chương trình: + Chương trình đào tạo: 320 tiết (lý thuyết 290 tiết, thực tập 30 tiết) TT Môn Học Số Tiết Đặc điểm thể trẻ em ( Giải phẩu sinh lý trẻ) 20 Vệ sinh chăm sóc trẻ em MN (Vệ sinh trẻ em) 15 Dinh dưỡng (Dinh dưỡng trẻ em) 20 Tâm lý học trẻ em (Tâm lý trẻ em) 30 Phương pháp giáo dục âm nhạc (PPGD âm nhạc) 20 Giáo dục học mầm non (Giáo dục trẻ em) 30 Phòng bệnh an toàn sơ cấp cứu (Bệnh học) 20 10 11 12 13 14 Phương pháp phát triển ngôn ngữ giao tiếp với trẻ (PP Phát triển NN) Phương pháp làm quen với môi trường xung quanh cho trẻ MN (PP cho trẻ LQMTXQ) Phương pháp làm quen với Toán (PP cho trẻ làm quen với biểu tượng Toán) Phương pháp tạo hình cho trẻ (PP hướng dẫn hoạt động tạo hình) Phương pháp làm quen tác phẩm VH cho trẻ MN (PP làm quen VH) Phương pháp hướng dẫn số tập vận động cho trẻ (Múa PP vận động theo nhạc) Hoạt động vui chơi (Làm đồ chơi) 20 20 20 20 20 20 15 15 Thực tập 30 3- Bảng so sánh chương trình ngắn hạn chương trình TCCN: Chương trình đào tạo ngắn hạn STT Tên môn học Đặc điểm thể trẻ em Vệ sinh chăm sóc trẻ MN Số tiết 20 15 Chương trình đào tạo TCCN STT Tên môn học GP Sinh lý trẻ Vệ sinh trẻ em Số tiết 45 30 Dinh dưỡng Dinh dưỡng trẻ em 45 Tâm lý học trẻ em Tâm lý trẻ em 45 Phương pháp GD âm nhạc Giáo dục học mầm non Phòng bệnh an toàn sơ cấp cứu PPGD âm nhạc 20 45 30 Giáo dục trẻ em 60 20 Bệnh học 45 Phương pháp phát triển ngôn ngữ 20 PP phát triển ngôn ngữ 45 giao tiếp với trẻ PP làm quen môi PP trường xung quanh 20 cho trẻ MN làm quen môi trường xung quanh cho 45 trẻ MN 10 PP làm quen với toán 10 10 11 PP tạo hình cho trẻ 20 11 phẩm VH cho trẻ 20 12 PP cho trẻ làm quen biểu tượng Toán PP hướng dẫn hoạt động tạo hình 45 45 PP làm quen tác 12 PP làm quen văn học 45 MN PP hướng dẫn số 13 tập vận động cho 20 13 trẻ 14 15 Hoạt động vui chơi Thực tập cuối khóa 15 30 14 Múa PP vận động theo nhạc Làm đồ chơi 15 Thực tập 16 Chính Trị 45 30 tuần 120 17 18 Tâm lý học đại cương Giáo dục học đại cương 30 30 19 Tiếng anh 90 20 Giáo dục thể chất 90 21 Giáo dục quốc phòng 75 22 Toán sở 30 23 Âm nhạc (nhạc lý) 30 24 Tin học 60 25 Tiếng việt 30 26 VH dân gian VH thiếu nhi 30 27 PP dạy học tích hợp 30 28 Sức khỏe tâm thần 30 29 PPGD Thể chất 45 4- Giải pháp thực hiện: - Trên sở chương trình đào tạo TCSP mầm non trường CĐSP Kiên Giang với tổng số tiết 1410 tiết đào tạo học kỳ (2 năm), dã xây dựng chương trình đào tạo ngắn hạn nêu với 320 tiết để thực tháng hè với bình quân ngày tiết dạy gồm môn học chuyên môn chương trình với tỉ lệ số tiết từ 50% đến 66% số tiết qui định chương trình đào tạo Trung cấp nhằm giúp người học sau hoàn thành học ngắn hạn thực công tác giảng dạy trường mầm non huyện thiếu nhiều - Đối tượng khu vực tuyển sinh: phòng GD ĐT huyện thiếu nhiều giáo viên mầm non tuyển học sinh Tốt nghiệp THPT có hộ huyện để sau tháng đào tạo trở phục vụ huyện tuyển sinh III Kết luận: Chương trình xây dựng để đào tạo ngắn hạn giáo viên mầm non phục vụ yêu cầu thực phổ cập mầm non tuổi, đáp ứng yêu cầu thiếu giáo viên mầm non số huyện Chương trình xây dựng để đào tạo ngắn hạn có tính liên thông để tiếp tục đào tạo cho người học hoàn chỉnh chương trình Trung cấp Sư phạm Mầm non Do chương trình xây dựng nhằm giải yêu cầu cấp bách trước mắt đồng thời đáp ứng mục tiêu lâu dài việc sử dụng đội ngũ giáo viên mầm non ngành giáo dục tỉnh nhà sau người đào tạo chương trình hoàn chỉnh chương trình TCSP Mầm non liên thông lên Đại học Sư phạm Mầm non Tháng 5/2012 Người viết SKKN Lê Ngọc Diệp ... chương trình đào tạo qui người học sau tốt nghiệp không cấp tốt nghiệp Từ thực tiễn dựa sở chương trình đào tạo trung cấp mầm non qui để xây dựng chương trình đào tạo ngắn hạn giáo viên mầm non. .. giáo viên mầm non tuyển học sinh Tốt nghiệp THPT có hộ huyện để sau tháng đào tạo trở phục vụ huyện tuyển sinh III Kết luận: Chương trình xây dựng để đào tạo ngắn hạn giáo viên mầm non phục vụ. .. yêu cầu thực phổ cập mầm non tuổi, đáp ứng yêu cầu thiếu giáo viên mầm non số huyện Chương trình xây dựng để đào tạo ngắn hạn có tính liên thông để tiếp tục đào tạo cho người học hoàn chỉnh chương
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN xây dựng chương trình đào tạo ngắn hạn giáo viên mầm non phục vụ nhu cầu phổ cập mầm non lớp 5 tuổi , SKKN xây dựng chương trình đào tạo ngắn hạn giáo viên mầm non phục vụ nhu cầu phổ cập mầm non lớp 5 tuổi , SKKN xây dựng chương trình đào tạo ngắn hạn giáo viên mầm non phục vụ nhu cầu phổ cập mầm non lớp 5 tuổi

Từ khóa liên quan