sáng kiến kinh nghiệm một số BIỆN PHÁP LUYỆN đọc ĐÚNG CHO học SINH lớp 1 TRONG các TIẾT tập đọc

31 309 0
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/12/2016, 08:36

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: “MỘT SỐ BIỆN PHÁP LUYỆN ĐỌC ĐÚNG CHO HỌC SINH LỚP TRONG CÁC TIẾT TẬP ĐỌC” TaiLieu.VN Page Mở đầu I-/ LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Văn học nghệ thuật ngôn ngữ, nhận thức giới sống người xã hội Tác phẩm văn học dùng phương tiện ngôn từ để sáng tạo nên hình tượng sống người, quê hương, xử sở đem lại cho người đọc rung cảm thực sáng Trong nhà trường tiểu học Việt Nam coi Tiếng Việt môn học trung tâm, làm móng môn học khác Môn Tiếng Việt trường tiểu học có nhiệm vụ vô vùng quan trọng hình thành kỹ năng: Nghe – nói - đọc – viết cho học sinh Tập đọc phân môn chương trình Tiếng Việt bậc tiểu học Đây phân môn có vị trí đặc biệt chương trình đảm nhiệm việc hình thành phát triển kỹ đọc, kỹ quan trọng hàng đầu học sinh bậc tiểu học Kỹ đọc có nhiều mức độ: đọc đúng, đọc nhanh (lưu loát, trôi chảy), đọc có ý thức (thông hiểu nội dung điều đọc hay gọi đọc hiểu) đọc diễn cảm Khi học sinh đọc tốt, viết tốt em tiếp thu môn học khác cách chắn Từ học sinh hoàn thành lực giao tiếp Những kỹ tự nhiên mà có Nhà trường phải bước hình thành trường tiểu học nhận nhiệm vụ đặt viên gạch Nên việc dạy học phải có định hướng, có kế hoạch từ lớp đến lớp Đặc biệt học sinh lớp - Lớp đầu cấp - việc dạy đọc cho em thật vô quan trọng em có đọc tốt lớp học lớp em nắm bắt yêu cầu cao môn Tiếng Việt Việc dạy đọc lớp quan trọng từ chỗ em phải đọc đánh vần tiếng đến việc đọc thông thạo văn việc tương đối khó với em mà mục tiêu dạy Tiếng Việt phải hướng đến giáo dục học sinh yêu tiếng Việt cách nêu bật sức mạnh biểu đạt Tiếng Việt, giàu đẹp âm thanh, phong phú ngữ điệu việc biểu đạt nội dung Thế nay, trường tiểu học, mặt âm ngôn ngữ, đặc biệt ngữ điệu chưa ý mức Đó lý cho học sinh đọc nói chưa tốt Đó ý khiến cho nhiều trường hợp, học sinh không hiểu văn đọc Cũng nhiều giáo viên lớp khác, suy nghĩ nhiều cách dạy tập đọc lớp Đặc biệt rèn cho học sinh đọc thông văn mà phải đọc văn đọc Vấn đề đặt làm để giúp em đọc tiếng, TaiLieu.VN Page đọc liền tiếng từ, câu, đọc ngữ điệu, biết cách ngắt nghỉ văn thơ, văn văn xuôi Những băn khoăn lý chọn đề tài: “Một số biện pháp luyện đọc cho học sinh lớp tiết tập đọc” II-/ MỤC ĐÍCH NHIỆM VỤ CỦA ĐỀ TÀI Tập đọc phân môn thực hành nhiệm vụ hình thành kỹ đọc cho học sinh Kỹ đọc có nhiều mức độ: đọc đúng, đọc nhanh Dạy đọc giáo dục lòng ham đọc sách cho học sinh giúp cho em thấy đường đặc biệt để tạo cho sống trí tuệ phát triển Tập đọc góp phần làm giàu vốn kiến thức ngôn ngữ, bồi dưỡng cho học sinh lòng yêu thiện đẹp, dạy cho cách tư có hình ảnh Đặc điểm dạy tập đọc lớp chỗ :đây bước chuyển tiếp từ dạy “học vần” sang dạy “tập đọc” (ở lớp 2) Giờ tập đọc lớp vận dụng phương pháp học vần, phương pháp tập đọc Yêu cầu tập đọc lớp củng cố hệ thống âm vần đọc (nhất vần khó) đọc tiếng, liền tiếng từ, câu, đoạn, Bước đầu biết cách ngắt dấu câu, biết lên giọng hạ giọng Để làm tốt nhiệm vụ nêu trên, đề tài mục đích đưa số biện pháp để giúp học sinh đọc thông văn đọc ngữ điệu nói chung, ngắt giọng nói riêng nhằm nâng cao chất lượng dạy tập đọc lớp III-/ ĐỐI TƢỢNG NGHIÊN CỨU Đối tượng nghiên cứu thực trạng dạy đọc lớp trường tiểu học nói chung HS trường Tiểu học Thị trấn Cửa Việt nói riêng IV-/ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Để thực đề tài sử dụng phương pháp sau : - Phương pháp thu nhận tài liệu; - Phương pháp điều tra khảo sát thực tế; - Dạy thực nghiệm; - Trao đổi, toạ đàm với đồng nghiệp TaiLieu.VN Page Chương I CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG I-/ VỊ TRÍ, NHIỆM VỤ CỦA DẠY ĐỌC Ở TIỂU HỌC Vị trí dạy đọc tiểu học a Khái niệm đọc: Môn Tiếng Việt trường phổ thông có nhiệm vụ hình thành lực hoạt động ngôn ngữ cho học sinh Năng lực hoạt động ngôn ngữ thể bốn dạng hoạt động, tương ứng với chúng bốn kỹ nghe, nói, đọc, viết Đọc dạng hoạt động ngôn ngữ, trình chuyển dạng thức chữ viết sang lời nói có âm thông hiểu (ứng với hình thức đọc thành tiếng), trình chuyển trực tiếp từ hình thức chữ viết thành đơn vị nghĩa âm (ứng với đọc thầm) Đọc không công việc giải mã gồm phần chữ viết phát âm, nghĩa “đánh vần” lên thành tiếng theo ký hiệu chữ viết mà trình nhận thức để có khả thông hiểu đọc Trên thực tế, nhiều người ta không hiểu khái niệm “đọc” cách đầy đủ Nhiều chỗ người ta nói đến đọc nói đến việc sử dụng mã chữ âm việc chuyển từ âm sang nghĩa không ý mức b Ý nghĩa việc đọc Những kinh nghiệm đời sống, thành tựu văn hoá, khoa học, tư tưởng, tình cảm hệ trước người đương thời phần lớn ghi lại chữ viết Nếu đọc người tiếp thu văn minh loài người, sống sống bình thường, có hạnh phúc với nghĩa từ xã hội đại Biết đọc, người nhân khả tiếp nhận lên nhiều lần, từ biết tìm hiểu, đánh giá sống nhận thức mối quan hệ tự nhiên, xã hội, tư Biết đọc người có khả chế ngự phương tiện văn hoá giúp họ giao tiếp với giới bên người khác, thông hiểu tư tưởng tình cảm người khác, đặc biệt đọc tác phẩm văn chương, người không thức tỉnh nhận thức mà rung động tình cảm, nảy nở ước mơ tốt đẹp, khơi dậy lực hành động sức mạnh sáng tạo bồi dưỡng tâm hồn đọc người điều kiện hưởng thụ TaiLieu.VN Page giáo dục mà xã hội dành cho họ, hình thành nhân cách toàn diện Đặc biệt thời đại bủng nổ thông tin biết đọc ngày quan trọng giúp người ta sử dụng nguồn thông tin, đọc học, học học mãi, đọc để tự học, học đời Vì lý lẽ dạy đọc có ý nghĩa to lớn tiểu học Đọc trở thành đòi hỏi người học Đầu tiên trẻ phải học đọc, sau trẻ phải đọc để học Đọc giúp trẻ em chiếm lĩnh ngôn ngữ để dùng giao tiếp học tập Nó công cụ để học tập môn học khác Nó tạo hứng thú động học tập Nó tạo điều kiện để học sinh có khả tự học tinh thần học tập đời Nó khả thiếu người văn minh Đọc cách có ý thức tác động tích cực tới trình độ ngôn ngữ tư người đọc, việc dạy đọc giúp học sinh hiểu biết hơn, bồi dưỡng em lòng yêu thiện đẹp, dạy cho em biết suy nghĩ cách logic biết tư có hình ảnh Như đọc có ý nghĩa to lớn bao gồm nhiệm vụ giáo dưỡng, giáo dục phát triển Nhiệm vụ dạy đọc tiểu học Những điều vừa nêu khẳng định cần thiết việc hình thành phát triển cách có hệ thống có kế hoạch lực đọc cho học sinh Tập đọc với tư cách phân môn Tiếng Việt tiểu học có nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu – hình thành phát triển lực đọc cho học sinh Phân môn học vần thực nhiệm vụ dạy đọc dạy đọc mức độ sơ nhằm giúp học sinh sử dụng mã chữ âm Việc thông hiểu văn đặt mức độ thấp chưa có hình thức chuyển thẳng từ chữ sang nghĩa (đọc thầm) Như vậy, tập đọc với tư cách phân môn tiếng Việt tiếp tục thành tựu dạy học mà học cần đạt được, nâng lên mức đầy đủ hoàn chỉnh Tập đọc phân môn thực hành nhiệm vụ quan trọng hình thành lực đọc cho học sinh Năng lực đọc tạo nên từ bốn kỹ bốn yêu cầu chất lượng “đọc”: đọc đúng, đọc nhanh (đọc lưu loát, trôi chảy), đọc có ý thức (thông hiểu nội dung điều đọc hay gọi đọc hiểu) đọc diễn cảm Bốn kỹ hình thành hình thức đọc: đọc thành tiếng đọc thầm Chúng rèn luyện đồng thời hỗ trợ lẫn Sự hoàn thiện kỹ có tác động tích cực đến kỹ khác Ví dụ, đọc tiền đề đọc nhanh cho phép thông hiểu nội dung văn Ngược lại, không hiểu điều đọc đọc nhanh diễn cảm Nhiều TaiLieu.VN Page khó mà nói rạch ròi kỹ làm sở cho kỹ nào, nhờ đọc mà hiểu hay nhờ hiểu mà đọc Vì vậy, dạy đọc xem nhẹ yếu tố Nhiệm vụ thứ hai dạy đọc giáo dục lòng ham đọc sách, hình thành thói quen làm việc với văn bản, với sách cho học sinh Nói cách khác thông qua việc dạy đọc phải giúp học sinh thích đọc thấy khả đọc có lợi ích cho em đời, phải làm cho học sinh thấy đường đặc biệt để tạo cho sống trí tuệ đầy đủ phát triển Ngoài việc đọc có nhiệm vụ khác làm giàu kiến thức ngôn ngữ, đời sống kiến thức văn hoá cho học sinh, phát triển ngôn ngữ tư duy, giáo dục tư tưởng đạo đức, tình cảm, thị hiếu thẩm mỹ cho em II-/ NHỮNG CƠ SỞ CỦA VIỆC DẠY ĐỌC Ở TIỂU HỌC Cơ sở tâm lý, sinh lý việc dạy đọc Để tổ chức dạy đọc cho học sinh, cần hiểu rõ trình đọc, nắm chất kỹ đọc Đặc điểm tâm lý sinh lý học sinh đọc hay chế đọc sở việc dạy học Như nói, đọc hoạt động trí tuệ phức tạp mà sở việc tiếp nhận thông tin chữ viết dựa vào hoạt động quan thị giác Chúng ta vào phân tích đặc điểm trình - Đọc xem hoạt động có hai mặt quan hệ mật thiết với nhau, việc sử dụng mã gồm hai phương diện Một mặt trình vận động mắt, sử dụng mã chữ - âm để phát cách trung thành dòng văn tự ghi lại lời nói âm Thứ hai vận động tư tưởng, tình cảm, sử dụng mã chữ - nghĩa tức mối liên hệ chữ ý tưởng, khái niệm chứa đựng bên để nhớ hiểu cho nội dung đọc - Đọc bao gồm yếu tố tiếp nhận mắt hoạt động quan phát âm, quan thính giác thông hiểu đọc Càng ngày yếu tố gần hơn, tác động đến nhiều Nhiệm vụ cuối phát triển kỹ đọc đạt đến tổng hợp mặt riêng lẻ trình đọc, điểm phân tích biết người biết đọc người đọc thành thạo Càng có khả tổng hợp mặt việc đọc hoàn thiện, xác, biểu cảm nhiêu TaiLieu.VN Page - Dễ dàng nhận thấy thuật ngữ "đọc" sử dụng nhiều nghĩa : theo nghĩa hẹp, việc hình thành kỹ đọc trùng với nắm kỹ thuật đọc (tức việc chuyển dạng thức chữ viết từ thành âm thanh), theo nghĩa rộng, đọc hiểu kỹ thuật đọc từ riêng lẻ mà câu, bài) ý nghĩa hai mặt thuật ngữ đọc ghi nhận tài liệu tâm lý học phương pháp dạy học Từ hiểu đọc với nghĩa thứ hai - đọc xem hoạt động lời nói có thành tố: Tiếp nhận dạng thức chữ viết từ Chuyển dạng thức chữ viết thành âm thanh, nghĩa phát âm từ theo chữ (đánh vần) đọc thành tiếng tuỳ thuộc vào trình độ nắm kỹ thuật đọc Thông hiểu đọc (từ, cụm từ, câu, bài) kỹ đọc kỹ phức tạp, đòi hỏi trình luyện lâu dài chia việc hình thành kỹ làm giai đoạn : phân tích tổng hợp (còn gọi giai đoạn phát sinh, hình thành cấu trúc chỉnh thể hành động) giai đoạn tự động hoá Giai đoạn dạy học vần phân tích chữ đọc tiếng theo âm Giai đoạn tổng hợp đọc thành từ trọn vẹn, có tiếp nhận từ thị giác phát âm trùng với nhận thức ý nghĩa Tiếp theo thông hiểu ý nghĩa "từ" cụm từ câu trước phát âm, tức đọc thực đoán nghĩa Bước sang lớp 2, lớp học sinh bắt đầu đọc tổng hợp Trong năm học cuối cấp, đọc ngày tự động hoá, nghĩa người đọc ngày quan tâm đến trình đọc mà ý nhiều đến việc chiếm lĩnh văn hoá (bài khoá), nội dung kiện, cấu trúc chủ đề, phương tiện biểu đạt Thời gian gần đây, người trọng đến mối quan hệ quy định lẫn việc hình thành kỹ đọc hình thành kỹ làm việc với văn Nghĩa đòi hỏi giáo viên tổ chức học đọc cho việc phân tích nội dung đọc đồng thời hướng dẫn đọc có ý thức đọc Việc đọc nhằm vào nhận thức Chỉ xem đứa trẻ biêt đọc đọc mà hiểu trương điều đọc Đọc hiểu nghĩa chữ viết Nếu trẻ không hiểu từ ta đưa cho chúng đọc, chúng hứng thú học tập khả thành công Do hiểu đọc tạo động cơ, hứng thú cho việc đọc Để có tập đọc đạt kết tốt người giáo viên phải nắm đặc điểm tâm sinh lý học sinh nắm đặc điểm yêu cầu, chất kỹ chế mục đích cần đạt tiết dạy tập đọc Trên sở sử dụng phương pháp cho phù hợp Cơ sở ngôn ngữ văn học việc dạy đọc TaiLieu.VN Page Phương pháp dạy tập đọc phải dựa sở ngôn ngữ học Nó liên quan mật thiết với số vấn đề ngôn ngữ học vấn đề âm, tả, chữ viết, ngữ điệu (thuộc ngữ âm học), vấn đề nghĩa từ, câu, đoạn, (thuộc từ vựng học, ngữ nghĩa học), vấn đề dấu câu, kiểu câu… Phương pháp dạy học tập đọc phải dựa kết nghiên cứu ngôn ngữ học, việt ngữ học vấn đề nói để xây dựng, xác lập nội dung phương pháp dạy học Bốn phẩm chất đọc tách rời sở ngôn ngữ học Không coi trọng mức sở này, việc dạy học mang tính tuỳ tiện không đảm bảo hiệu dạy học a Vấn đề âm tiếng Việt Chính âm chuẩn mực phát âm ngôn ngữ có giá trị hiệu mặt xã hội Vấn đề chuẩn mực phát âm tiếng Việt vấn đề thời sự, có nhiều ý kiến khác Nó liên quan đến nhiều vấn đề khác chuẩn hoá ngôn ngữ, giữ gìn sáng Tiếng Việt, mục đích việc xây dựng âm b Vấn đề ngữ điệu Tiếng Việt Theo nghĩa hẹp, ngữ điệu thay đổi giọng nói, giọng đọc, lên cao hay hạ thấp giọng đọc, giọng nói Ngữ điệu thành phần ngôn điệu Ngữ điệu yếu tố gắn chặt với lời nói, yếu tố tham gia tạo thành lời nói Mỗi ngôn ngữ có ngữ điệu riêng Ngữ điệu tiếng Việt, ngôn ngữ có điệu khác, chủ yếu biểu lên giọng xuống giọng (cao độ), nhấn giọng (cường độ), ngừng giọng (trường độ) chuyển giọng (phối hợp trường độ cường độ) Ngữ điệu tượng phức tạp tách thành yếu tố có quan hệ với nhau: chỗ nghỉ (ngưng giọng hay ngắt giọng) trọng âm, âm điệu, âm nhịp âm sắc Dạy đọc ngữ điệu dạy học sinh biết làm chủ yếu tố c Cơ sở lý thuyết bản, phong cách học văn học dạy đọc Việc dạy đọc dựa lý thuyết văn tiêu chuẩn để phân tích, đánh giá văn (ở muốn nói đến đọc tiểu học) nói chung lý thuyết để phân tích, đánh giá tác phẩm văn chương nói riêng Việc hình thành kỹ đọc đúng, đọc diễn cảm đọc hiểu cho học sinh phải dựa tiêu chuẩn đánh giá văn tốt: tính xác, tính đắn tính thẩm mỹ, dựa đặc điểm vè kiểu ngôn ngữ, phong cách chức năng, thể loại văn bản, đặc điểm loại thể tác phẩm văn chương dùng làm ngữ liệu đọc tiểu học Ví TaiLieu.VN Page dụ, cách đọc khai thác để hiểu nội dung thơ, đoạn tả cảnh, câu tục ngữ, truyền thuyết, sử, có tính chất khoa học thưởng thức… khác Việc hướng dẫn học sinh tìm hiểu nội dung đọc phải dựa hiểu biết đề tài, chủ đề, kết cấu nhân vật, quan hệ nội dung hình thức, biện pháp thể tác phẩm văn học, nhằm miêu tả, kể chuyện biểu phương tiện biện pháp tu từ… Việc luyện đọc cho học sinh phải dựa hiểu biết đặc điểm ngôn ngữ văn học, tính hình tượng, tính tổ chức cao tính hàm súc, đa nghĩa Tất vấn đề thuộc phạm vi nghiên cứu lý thuyết văn học Vì ta dễ dàng nhận thấy phương pháp dạy tập đọc không dựa thành tựu nghiên cứu lý thuyết văn nói chung nghiên cứu văn học nói riêng III-/ TỔ CHỨC DẠY ĐỌC THÀNH TIẾNG Ở TIỂU HỌC Chuẩn bị cho việc đọc Giáo viên hướng dẫn học sinh chuẩn bị tâm để đọc Khi ngồi đọc cần phải ngồi ngắn, khoảng cách từ mắt đến sách nên nằm khoảng 30-35 cm, cổ đầu thẳng, phải thở sâu thở chậm để lấy Ở lớp, cô giáo gọi đọc, học sinh phải bình tĩnh, tự tin, không hấp tấp đọc Trước nói việc rèn đọc đúng, cần nói tiêu chí cường độ tư đọc, tức rèn đọc to, đọc đàng hoàng Trong hoạt động giao tiếp, đọc thành tiếng, người đọc lúc đóng hai vai: vai - mặt thường nhấn mạnh - người tiếp nhận thông tin chữ viết; vai thứ hai người trung gian để truyền thông tin đưa văn viết đến người nghe Khi giữ vai thứ hai này, người đọc thực việc tái văn Vì vậy, đọc thành tiếng, người đọc đọc cho cho người khác cho hai Đọc với phát biểu lớp hai hình thức giao tiếp trước đám đông trẻ em nên giáo viên phải coi trọng khâu chuẩn bị để đảm bảo thành công, tạo cho em tự tin cần thiết Khi đọc thành tiếng, em phải tính đến người nghe Giáo viên cần cho em hiểu em đọc cho cô giáo mà tất bạn nghe nên cần đọc đủ lớn tất người nghe rõ Nhưng nghĩa đọc to gào lên Để luyện cho học sinh đọc nhỏ "lí nhí", giáo viên cần tập cho em đọc to chừng bạn xa lớp nghe thấy Giáo viên nên cho học sinh đứng bảng để đối diện với người nghe Tư đứng đọc phải vừa đàng hoàng, vừa thoải mái, sách phải mở rộng cầm hai tay.Giáo viên làm mẫu, đối tượng HS vùng nông thôn , GV cần nắm bắt khéo léo , tâm lý HS, giúp HS mạnh dạn, tự tin lúc đọc TaiLieu.VN Page Luyện đọc a Đọc tái mặt âm đọc cách xác, lỗi Đọc đọc không thừa, không sót âm, vần, tiếng Đọc phải thể ngữ âm chuẩn, tức đọc âm Nói cách khác không đọc theo cách phát âm địa phương lệch chuẩn Đọc bao gồm việc đọc âm (đúng âm vị) ngắt nghỉ chỗ (đọc ngữ điệu) b Luyện đọc phải rèn cho học sinh thể xác âm vị tiếng Việt.Với HS Thị Trấn Cửa Việt cần rèn đọc yếu tố sau: - Đọc phụ âm đầu: Ví dụ: có ý thức phân biệt để không đọc: “dảy dây”, “khoẻ khắn” mà phải đọc “nhảy dây” ,“khỏe khoắn”, ý phân biệt âm d âm nh., âm x âm s : “chim sẻ” thành “chim xẻ”.v.v… - Đọc âm chính: Ví dụ: có ý thức phân biệt để không đọc “iu tin, lịu” mà phải đọc “ưu tiên, lựu” - Đọc âm cuối: Ví dụ: có ý thức không đọc: “luông luông” mà phải đọc “luôn luôn” - Đọc bao gồm đọc tiết tấu, ngắt hơi, nghỉ hơi, ngữ điều câu Ngữ điệu tượng phức tạp, tách thành yếu tố có quan hệ với nhau: chỗ nghỉ (ngưng giọng hay ngắt giọng), trọng âm, âm điệu, âm nhịp âm sắc Dạy đọc ngữ điệu dạy cho học sinh làm chủ yếu tố Đọc ngữ điệu nói chung, ngắt giọng nói riêng vừa mục đích dạy đọc thành tiếng, vừa phương tiện giúp học sinh chiếm lĩnh nội dung đọc Khi dạy đọc giáo viên cần phải dựa vào nghĩa, vào quan hệ ngữ pháp tiếng, từ để ngắt cho Khi đọc không tách từ làm hai Ví dụ không ngắt “Con/ cò mà ăn đêm Đậu phải cành/ mềm lộn/ cổ xuống ao” - Ông già bẻ gãy đũa / cách dễ dàng Không tách giới từ với danh từ sau Thí dụ không đọc: “Như chim chích TaiLieu.VN Page 10 - Giáo viên nêu cách đọc hay: giọng đọc, nhấn giọng, ngắt giọng - Giáo viên đọc mẫu lần - Học sinh đọc (cá nhân  đồng thanh) c Luyện nói - Học sinh nhìn vào tranh ảnh SGK để luyện nói chủ đề mà đọc yêu cầu Củng cố – dặn dò Dặn dò học sinh đọc lại nhiều lần chuẩn bị sau Sau thời gian tiến hành tìm hiểu điều tra thực trạng, rút số kết luận sau: * Giờ tập đọc có vị trí quan trọng tiểu học * Giáo viên nhận thức ý nghĩa việc tập đọc nhiệm vụ dạy đọc * Trong tập đọc giáo viên làm mẫu nhiều mà chưa để em tự phát cách đọc * Trong tập đọc có người dự giáo viên ý đến học sinh yếu đối tượng thường đọc chậm, làm thời gian, làm giảm tiến độ tiết dạy Đối với học sinh Qua nhiều năm dạy học, nhận thấy tiểu học em thường coi nhẹ môn tập đọc em cho môn tập đọc môn dễ suy nghĩ môn toán mà cần đọc trôi chảy, lưu loát Các em chưa để ý đến việc đọc Một số học sinh phát âm sai thói quen có từ trước tiếng địa phương Khi đọc em hay mắc lỗi ngắt giọng, em ngắt giọng để lấy cách tuỳ tiện (còn gọi ngắt giọng sinh lý) Học sinh tiểu học nói chung học sinh lớp nói riêng phần lớn em biết bắt chước cô cách tự nhiên TaiLieu.VN Page 17 Chương III ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC Từ việc nghiên cứu sở thực tiễn sở lý luận việc dạy đọc nhận thấy dạy đại trà chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu dạy đọc tiểu học Do dể khắc phục hạn chế, phát huy ưu điểm có thực tế Tôi xin mạnh dạn đưa số biện pháp hướng dẫn học sinh rèn đọc để nâng cao hiệu tập đọc lớp nói riêng tiểu học nói chung Đó là: Đọc mẫu: - Bài đọc mẫu giáo viên đích mẫu hình thành kỹ đọc giáo viên phải đảm bảo chất lượng đọc chuẩn, đọc rõ ràng, trôi chảy diễn cảm Giáo viên yêu cầu lớp ổn định trật tự tạo cho học sinh tâm lý nghe đọc, hứng thú nghe đọc yêu cầu học sinh đọc thầm theo Khi đọc giáo viên đứng vị trí bao quát lớp, không lại, cầm sách mở rộng, mắt phải dừng sách nhìn lên học sinh không để đọc bị gián đoạn - Đối với học sinh lớp giai đoạn đầu (khoảng  đầu) giáo viên chép đọc lên bảng học sinh theo dõi cô đọc bảng, giai đoạn sau giáo viên nêu yêu cầu học sinh theo dõi sách giáo khoa để tạo cho em có thói quen làm việc với sách Hƣớng dẫn đọc Sách giáo khoa tập đọc lớp chủ yếu có dạng bài: - Dạng thơ, chủ yếu thể thơ – tiếng - Dạng văn xuôi Cụ thể 42 đọc có: - 23 dạng văn xuôi - 19 dạng thơ Việc hướng dẫn đọc thể tiết a Luyện đọc từ ngữ TaiLieu.VN Page 18 Đối với lớp dù dạng văn xuôi hay thơ trước luyện đọc toàn học sinh ôn luyện âm vần Trong phần em ôn luyện vần sở luyện đọc từ khó, hay nhầm lẫn đọc có Để thực tốt phần này, việc cần lựa chọn thêm từ ngữ khác mà học sinh lớp hay nhầm lẫn phát âm sai em luyện đọc Trong thực tế, hàng ngày lên lớp thực điều Thí dụ: Bài “Hoa Ngọc Lan” Sách giáo khoa yêu cầu luyện đọc từ sau “ Hoa lan, dày, lấp ló” Khi dạy, dựa vào tình hình đọc lớp từ tìm thêm số từ ngữ khác cần luyện đọc từ ngữ: “xanh thẫm, nụ hoa, cánh xoè duyên dáng, ngan ngát, toả khắp vườn, khắp nhà…” Sở dĩ lựa chọn thêm từ ngữ thực tế lớp dạy vần số em đọc chưa tốt, em hay nhầm lẫn vần, phụ âm đầu dấu Cụ thể như: Từ Học sinh đọc nhầm Xanh thẫm Sân thấm Nụ hoa Nụ hao Cánh xoè duyên dáng Cánh xèo duyên dáng Ngan ngát Ngan ngác Toả khắp vườn, khắp nhà Toả khắc vườn, khắc nhà Giáo viên nên học sinh tự nêu từ mà em cảm thấy khó đọc phát âm Thí dụ: Bài “Chú công” SGK yêu cầu luyện đọc từ “nâu gạch, rẻ quạt, rực rỡ, lóng lánh” em học sinh lớp nêu từ mà em cho khó đọc là: “màu sắc, xoè tròn” đọc dễ bị lẫn “màu sắc” với “màu xắc”, “xoè tròn” với “xèo tòn” TaiLieu.VN Page 19 Khi cho em luyện đọc từ ngữ, giáo viên nên kết hợp phân tích tiếng để giúp học sinh nhớ lại âm vần học Tuy nhiên cần tập trung gọi học sinh đọc yếu, song để giúp em đọc việc gọi số em giỏi đọc thật to, thật xác việc làm thiếu êm yếu bắt chước bạn để đọc em có ý thức tự sửa Sau lớp đồng từ ngữ Cần tăng cường cho em nhận xét đọc, hay say, sai đâu, em tự sửa lại cho bạn Nếu học sinh không làm việc đó, giáo viên phải kịp thời uốn nắn sửa sai cho em Nhất thiết phải có khen chê kịp thời - Không luyện đọc từ tập đọc mà tiết tăng cường Tiếng Việt đưa tập phân biệt phụ âm đầu vần để giúp em phát âm tốt Thí dụ: Dạng tập điền vần điền phụ âm đầu + Bài tập 1: Điền l hay n ….o… ắng , …o…ê , ….í….ẽ , ….áo…ức + Bài tập 2: Điền r, d, gi … ộn….ã , … ập ….ờn , tháng… iêng + Bài tập 3: Điền s, x …ản …uất , …anh….anh …ung phong , , …o….ánh ….ừng…ững + Bài tập 4: Điền vần ăc, hay ăp m… trời , m… áo kh……… nơi , , đôi m…… th…… nến + Bài tập 5: Điền vần anh hay ăn ch … len , c…… đẹp m… khoẻ , , c…… nhà tr…… .v v nhiều tập khác dạng Sau học sinh điền xong giáo viên phải yêu cầu kiểm tra emđọc Nếu em đọc sai giáo viên phải kịp thời uốn nắn Phần luyện đọc từ giáo viên làm tốt, hướng dẫn học sinh đọc kỹ giúp cho em đọc trơn đọc tốt TaiLieu.VN Page 20 b Đọc đúng: dạng thơ Thơ tiếng nói tình cảm, phản ánh người thời đại cách cao đẹp, thơ giàu chất trữ tình Vì đọc thơ cần thể tình cảm tác giả gửi gắm từ, dòng thơ, nhịp thơ để truyền cảm xúc đến người nghe Vì đọc thơ phải đọc dòng thơ, vần thơ, thể thơ để thể sắc thái, tình cảm Khi dạy tập đọc thơ công việc thiếu giáo viên học sinh ngắt nhịp câu thơ Thực tế cho thấy học sinh mắc lỗi ngắt nhịp không tính đến nghĩa đọc theo áp lực nhạc thơ Học sinh tìm có dấu câu ngắt nhịp Do dạy đọc thơ giai đoạn đầu thường chép lên bảng câu thơ cần ý ngắt giọng hướng dẫn Thí dụ: Bài “Tặng Cháu” Vở / ta tặng cháu yêu ta Tỏ chút lòng yêu cháu / gọi Mong cháu / công mà học tập Mai sau / cháu giúp nước non nhà Học sinh luyện đọc câu đọc nối tiếp hết Giáo viên cho em dùng ký hiệu đánh dấu vào sách để đọc không bị quên Đến giai đoạn sau (khoảng từ học kỳ II trở đi) để học sinh nhìn vào sách nêu cách ngắt giọng câu thơ (vì thơ lớp thường ngắn nên công việc không chiếm nhiều thời gian tiết dạy) Nếu học sinh nói giáo viên công nhân cho em đánh dấu vào sách Nếu học sinh nói sai giáo viên sửa lại cho học sinh Thí dụ 1: Bài “Mẹ cô” Học sinh thường ngắt nhịp sau: Buổi sáng / bé chào mẹ Chạy tới ôm / cổ cô Buổi chiều / bé / chào cô Rồi sào / vào lòng mẹ TaiLieu.VN Page 21 Mặt trời / mọc / lặn Trên đôi chân / lon ton Hai chân trời / Là mẹ / cô giáo Tôi sửa lại câu học sinh sai nêu cho em thấy ngắt nhịp lại sai Thí dụ: Câu “chạy tới ôm cổ cô” ngắt nhịp sai “ôm cổ cô”là cụm từ liền nhau, ngắt giọng sau chữ “cổ” cụm từ bị tách nghĩa không rõ ràng Hay câu “Buổi chiều bé chào cô” tương tự sửa cách đọc thơ sau: Buổi sáng / bé chào mẹ Chạy tới / ôm cổ cô Buồi chiều / bé chào cô Rồi / sà vào lòng mẹ Mặt trời mọc / lặn Trên đôi chân lo ton Hai chân trời / Là mẹ / cô giáo Thí dụ 2: Bài “Kể cho bé nghe” Khi đọc học sinh thường ngắt dòng thơ lần thói quen sửa lại hướng dẫn cho em cách đọc vắt dòng: cuối dòng đọc vắt sang dòng 2, cuối dùng đọc vắt sang dòng Cứ hết Bên cạnh việc rèn đọc tập đọc lớp tiết tăng cường tiếng Việt thường đưa câu thơ thơ ngắn để giúp học sinh luyện đọc ngắt giọng, câu ứng dụng hay ứng dụng có phần học vần TaiLieu.VN Page 22 Thí dụ: “Lá thu kêu xào xạc Con nai vàng ngơ ngác Đạp vàng khô” Hay “Tiếng dừa làm dịu nắng trưa Gọi đàn gió đến dừa múa reo Trời đầy tiếng rì rào Đàn cò đánh nhịp bay vào bay ra” c Đọc đúng: dạng văn xuôi Tương tự thơ, giáo viên cần rèn cho em biết ngắt, nghỉ cho Cần phải dựa vào nghĩa dấu câu để ngắt cho Khi đọc không tách từ làm hai, tức không ngắt từ Việc ngắt phải phù hợp với dấu câu, nghĩ dấu phẩy, nghỉ lâu dấu chấm Đối với câu văn dài cần hướng dẫn học sinh ngắt cho phù hợp Cụ thể cho học sinh tự tìm câu văn dài giáo viên đưa Sau yêu cầu học sinh xác định cách ngắt giọng, gọi học sinh nhận xét sai Đối với học sinh lớp giáo viên chưa nên hỏi nhiều việc em lại ngắt giọng mà thấy giáo viên công nhận ngay, sai sửa cho em giải thích để em thấy rõ Sau xác định ngắt giọng câu văn dài giáo viên phải nhấn mạnh cho em thấy tầm quan trọng việc ngắt, nghỉ câu văn, đoạn văn Muốn xác định cách ngắt giọng phải dựa vào nghĩa vào tiếng, từ, dấu câu Thí dụ: Bài “Trường em” Câu dài cần hướng dẫn cách ngắt nghỉ là: “Ở trường / có cô giáo hiền mẹ / có nhiều bè bạn thân thiết anh em /” Tôi chép câu lên bảng hướng dẫn cách ngắt (vì chương trình tập đọc nên hướng dẫn cách đọc) Thí dụ 2: Bài “Đầm sen” TaiLieu.VN Page 23 Học sinh phát câu dài ngắt giọng sau: “Suốt mùa sen / sáng sáng lại có người ngồi thuyền nan / rẽ / hái hoa” Tôi bổ sung thêm cách nghỉ cho em sau: “Suốt mùa sen , / sáng sáng / lại có người ngồi thuyền nan / rẽ / hái hoa //” Tôi giải thích ta ngắt sau từ “sáng sáng” để nhấn mạnh thêm thời gian mà người thăm đầm sen Đối với có lời thoại, giáo viên phải hướng dẫn kỹ học sinh cách lên giọng cuối câu hỏi xuống giọng cuối câu kể (câu trả lời) Thí dụ 3: Bài “Vì mẹ về” Tôi hướng dẫn học sinh đọc câu thoại mẹ Những câu hỏi mẹ: Con ? Đứt ? (đọc lên giọng cuối câu) Những câu trả lời cậu bé Con bị đứt tay Lúc ! Vì mẹ (đọc xuống giọng cuối câu) Cũng thơ, sau sửa xong lỗi ngắt giọng cho học sinh, giáo viên phải gọi nhiều em đọc, học sinh khác nghe nhận xét bạn đọc.Việc luyện đọc cho học sinh đọc từ, câu giúp cho việc đọc đoạn, trôi chảy, lưu loát học sinh nắm cách đọc văn học mà tình trạng học vẹt Để tiết học nhẹ nhàng, không nhàm chán mà lại nhiều em luyện đọc giáo viên phải tổ chức đọc theo nhiều hình thức khác đọc cá nhân, đọc theo nhóm, theo tổ đồng Những hình thức giúp giáo viên kiểm soát khả đọc toàn thể học sinh lớp - Luyện đọc diễn cảm thể tiết 2, phạm vi đề tài đề cập đến vấn đề đọc Vì mà cách hướng dẫn đọc diễn cảm không nêu lên đề tài d Luyện đọc củng cố nâng cao Để giúp học sinh đọc cách chắn, giáo viên cần dành thời gian để luyện đọc củng cố nâng cao Trong phần giáo viên cho học sinh luyện đọc cá nhân – TaiLieu.VN Page 24 giáo viên cần ý tới em đọc yếu để em tham gia đọc – giáo viên cần động viên khích lệ kịp thời Trong trình học sinh đọc giáo viên quan tâm theo dõi, uốn nắn, sửa sai cho em Đối với đọc có lời đối thoại nên cho em đọc theo lối phân vai Đối với thơ cần cho em đọc nhiều Một tiết học tập đọc có 35 – 40 phút để đảm bảo thời gian chất lượng học, học sinh phải đọc trước văn nhà Giáo viên cần có chuẩn bị chu đáo, phải đưa tình xảy hướng dẫn học sinh đọc cho đúng, cho hay Muốn giáo viên phải trau dồi kiến thức, thay đổi phương pháp dạy học cho phù hợp với phát triển xã hội Trong học, giáo viên người hướng dẫn, tổ chức để học sinh tự tìm kiến thức TaiLieu.VN Page 25 Chương IV DẠY THỰC NGHIỆM Tôi tiến hành dạy thực nghiệm khối lớp Sau tập đọc mà xin trình bày giáo án đề tài “Sau mưa” dạy hai áp dụng biện pháp nêu để rèn đọc cho học sinh đạt kết tốt Dưới nội dung giáo án Môn: Tập đọc Tiết số: Tuần: 32 Lớp Tên dạy: Sau mưa I – Mục tiêu : Giúp học sinh: + Đọc trơn “Sau mưa” + Luyện đọc từ ngữ “mưa rào, râm bụt, xanh bóng nhởn nhơ, sáng tựa, quay quanh, giội rửa” + ôn vần ây, uây II - Đồ dùng dạy học : - Giáo viên : Tranh hoa râm bụt tranh vẽ SGK - Học sinh : Sách giáo khoa III – Hoạt động dạy học chủ yếu: TaiLieu.VN Page 26 T.gian dự kiến 5’ 2’ 5’ Hoạt động thầy A Bài cũ : Bài Luỹ tre + Đọc khổ thơ trả lời câu hỏi: Khổ thơ tả luỹ tre vào buổi nào? Em thích hình ảnh luỹ tre vào buổi sớm? + Đọc khổ thơ trả lời câu hỏi: Khổ thơ tả luỹ tre vào buổi nào? Em thích hình ảnh khổ thơ này? B Bài Giới thiệu : Giáo viên dùng lời: Mùa hè thường có trận mưa to mau tạnh, gọi mưa rào Hôm em học văn tả cảnh vật sau mưa rào  Giáo viên ghi bảng tên đầu Hƣớng dẫn luyện đọc a Giáo viên đọc mẫu - Giọng chậm, đều, tươi vui b Hướng dẫn học sinh đọc * Luyện đọc từ ngữ Giáo viên gọi học sinh giỏi đọc to từ ngữ mà SGK yêu cầu luyện đọc  cô ghi bảng từ đó: mưa rào, râm bụt, xanh bóng nhởn nhơ, sáng rực, mặt trời quây quanh, vườn - Giáo viên gọi cá nhân học sinh đọc từ hết kết hợp phân tích tiếng mà học sinh dễ lẫn TaiLieu.VN Hoạt động trò - Mỗi khổ thơ học sinh đọc trả lời câu hỏi Học sinh theo dõi đọc bảng Cá nhân học sinh đọc từ hết kết hợp phân tích Page 27 T.gian dự kiến 5’ 7’ Hoạt động thầy Hoạt động trò đọc viết: rào, đoá, xanh, quây, quanh - Lưu ý: Tập trung gọi em đọc yếu - Trong học sinh đọc giáo viên kết hợp giải nghĩa từ: + Đoá râm bụt: Sử dụng tranh hoa râm bụt cho học sinh quan sát + Nhởn nhơ: Chỉ hoạt động chậm không tập trung * Luyện đọc câu: Giáo viên yêu cầu học sinh theo dõi SGK cho biết xem đọc có câu ? - Giáo viên gọi nhóm em đọc nối tiếp câu hết Sau hỏi học sinh lớp xem có câu dài mà đọc em cần phải ngắt nghỉ cho gọi em đọc theo cách - Tập trung luyện đọc câu sau: + Mấy đám mây trôi nhởn nhơ / sáng rực lên ánh mặt trời + Mẹ gà mừng rỡ / “tục tục” / dắt bầy quây quanh vũng nước đọng vườn tiếng theo yêu cầu giáo viên - Học sinh theo dõi trả lời đọc có câu - nhóm học sinh đọc nối tiếp - Cá nhân học sinh tìm câu dài đọc to trước lớp Các bạn nhận xét - Nhiều em luyện đọc câu sau sửa theo hướng dẫn giáo viên - Hình thức đọc: cá nhân nhóm, lớp Khi bạn đọc, học sinh khác nghe nhận xét xem bạn đọc hay sai - Giáo viên giới thiệu câu: “Mẹ gà…” cần - nhóm đọc nối tiếp ngắt giọng sau tiếng “rỡ” tiếng TaiLieu.VN Page 28 T.gian dự kiến 6’ 3’ 10’ Hoạt động thầy “tục” để nhấn giọng cho tiếng gà mẹ gọi đàn - Sau tập trung luyện đọc câu dài xong, giáo viên lại cho học sinh đọc nối tiếp câu hết * Luyện đọc đoạn Chia làm đoạn: - Đoạn 1: từ đầu … mặt trời - Đoạn 2: lại - Gọi học sinh đọc nối tiếp đoạn theo nhóm * Luyện đọc toàn Gọi học sinh đọc Nghỉ Ôn vần: ây, uây - Yêu cầu học sinh đọc to yêu cầu tập SGK giải + Bài 1: Tìm tiếng có chứa vần "ây” + Bài 2: Tìm tiếng có chứa vần “ây, uây” Giáo viên nhận xét câu trả lời học sinh Củng cố : Ghép từ thành câu Giáo viên đưa thẻ từ không theo thứ tự: Sau mưa vật sáng tươi Yêu cầu học sinh ghép thành câu TaiLieu.VN Hoạt động trò - nhóm nhóm em đọc nối tiếp - Học sinh đọc theo, cá nhân, nhóm Cuối lớp đồng đọc Hát múa tập thể - Cá nhân học sinh tìm từ SGK trả lời - Học sinh tìm ghép chữ - Thi ghép theo nhóm đôi Page 29 KIỂM TRA LẤY KẾT QUẢ Sau tiến hành dạy thực nghiệm với giáo án lớp 1B 1C trường Tiểu học Thị Trấn Cửa Việt tiến hành kiểm tra miệng (gọi học sinh đọc bài), kết thu sau: Lớp Số học sinh đọc đúng, lưu loát (%) Số học sinh đọc không (%) 1B 98% 2% 1C 97% 3% Căn vào kết thu nhận thấy việc áp dụng số biện pháp chương vào việc hướng dẫn học sinh luyện đọc thực nâng cao hiệu dạy, phát huy tính chủ động sáng tạo tạo hứng thú say mê học sinh Kết luận Qua trình nghiên cứu thực nghiệm để dạy tốt phân môn tập đọc mà nội dung trọng tâm truyền kỹ đọc cho học sinh lớp Tôi thấy phương pháp hình thức nhằm tích cực hoá hoạt động học sinh thực phương pháp hình thức học sinh hoàn toàn chủ động tự giác sáng tạo tích cực tiếp thu tri thức Đây mục đích trình dạy học hoàn toàn phù hợp với đặc điểm phát triển sinh lý học sinh lớp Để dạy tập đọc đạt kết cao giáo viên cần áp dụng linh hoạt biện pháp phần luyện đọc Tuỳ giáo viên chọn biện pháp phù hợp để đạt kết cao tập đọc Muốn người giáo viên phải làm công việc sau: TaiLieu.VN Page 30  Giáo viên phải có chuẩn bị trước lên lớp, phải dự đoán tình xảy dạy, từ có biện pháp thích hợp để giải tình  Giáo viên chuẩn bị đủ đồ dùng trực quan dạy học Giáo viên coi học sinh trung tâm hoạt động, giáo viên người tổ chức hướng dẫn học sinh  Để đạt yêu cầu đòi hỏi người giáo viên phải có trình độ định kiến thức, phải linh hoạt sáng tạo việc đổi phương pháp dạy học Ngoài điều thiếu lòng nhiệt tình, tận tâm với nghề, dức tính chịu khó kiên trì, với đầu tư thích đáng cho việc nghiên cứu tài liệu phục vụ dạy giáo viên Trên ý kiến nhỏ thân nhằm giúp giáo viên tham khảo rèn đọc cho học sinh Mong thầy cô đồng nghiệp góp ý bổ sung để nâng cao chất lượng dạy tập đọc tiểu học Xin chân thành cảm ơn./ Cửa Việt, ngày tháng năm Người viết TaiLieu.VN Page 31 [...]... đoạn học vần sang tập đọc vì vậy giờ tập đọc ở lớp 1 vận dụng cả phương pháp học vần, cả phương pháp tập đọc Yêu cầu của giờ tập đọc lớp 1 là củng cố hệ thống âm vần đã học (nhất là các vần khó), đọc đúng và trơn tiếng, đọc liền từ, đọc cụm từ và câu: tập ngắt nghỉ (hơi) đúng chỗ trong câu Hiểu các từ thông thường, hiểu được ý diễn đạt đã đọc (độ dài câu khoảng 10 tiếng) Bên cạnh nhiệm vụ ôn vần cũ, học. .. rèn đọc ở lớp 1 Qua giảng dạy , tìm hiểu và dự giờ ở lớp 1 tôi thấy hiện nay nhìn chung giờ tập đọc được tiến hành theo trình tự sau: Tiết 1: 1 Kiểm tra bài cũ Học sinh đọc lại bài của tiết trước và trả lời một số câu hỏi ứng với nội dung bài học 2 Bài mới: TaiLieu.VN Page 15 a Giới thiệu bài: - Giáo viên chép sẵn bài đọc lên bảng lớp - Giáo viên đọc mẫu, học sinh theo dõi b Hướng dẫn học sinh luyện đọc. .. bây giờ mẹ mới về (đọc xuống giọng ở cuối câu) Cũng như thơ, sau khi sửa xong lỗi ngắt giọng cho học sinh, giáo viên phải gọi nhiều em đọc, các học sinh khác nghe và nhận xét bạn đọc. Việc luyện đọc cho học sinh đọc đúng từ, câu sẽ giúp cho việc đọc đoạn, bài được trôi chảy, lưu loát hơn và học sinh nắm chắc được cách đọc đúng văn bản được học mà không phải tình trạng học vẹt Để tiết học nhẹ nhàng, không... như sau: Lớp Số học sinh đọc đúng, lưu loát (%) Số học sinh đọc không đúng (%) 1B 98% 2% 1C 97% 3% Căn cứ vào những kết quả thu được ở trên tôi nhận thấy việc áp dụng một số biện pháp ở chương 3 vào việc hướng dẫn học sinh luyện đọc đúng thực sự nâng cao hiệu quả của giờ dạy, phát huy được tính chủ động sáng tạo và tạo được sự hứng thú say mê của học sinh Kết luận Qua quá trình nghiên cứu thực nghiệm. .. cho học sinh nghe, yêu cầu giọng đọc của giáo viên phẩi chuẩn, diễn cảm thể hiện đúng nội dung, ý nghĩa của bài học để học sinh bắt trước đọc theo Sau đó giáo viên phải kết hợp phương pháp luyện đọc theo mẫu, luyện đọc đúng, đọc chính xác các phụ âm đầu, âm chính, âm cuối, dấu thanh Đọc đúng tiết tấu, ngắt hơi nghỉ hơi đúng chỗ, đúng ngữ điệu câu Từ đó hướng dẫn học sinh đọc diễn cảm để biểu đạt đúng. .. luyện đọc * Luyện đọc tiếng, từ Giáo viên kể chân những tiếng từ mà SKG yêu cầu  cá nhân học sinh đọc * Luyện đọc câu Giáo viên đưa ra những câu thơ, văn ngắt nhịp, ngắt giọng sẵn và đọc mẫu sau đó học sinh đọc theo cô Khi cá nhân học sinh đọc các em khác nghe và nhận xét bạn * Luyện đọc đoạn Giáo viên nêu bài đọc chia thành……đoạn… sau đó cho học sinh đọc nối tiếp đoạn cho đến hết bài * Luyện đọc cả bài:... 1 Quan điểm của giáo viên về giờ tập đọc Nhìn chung giáo viên tiểu học đều rất coi trọng giờ tập đọc Giáo viên ở các lớp đầu cấp cho rằng phần luyện đọc từ, đọc câu là quan trọng hơn còn ở các lớp cuối cấp thì cho rằng phần luyện đọc và phần tìm hiểu bài quan trong như nhau Nhưng nhìn chung 70% giáo viên khẳng định việc luyện đọc quan trọng hơn còn về thời gian phân bố trong giờ luyện đọc thì 80% số. .. câu mà học sinh của mình hay nhầm lẫn 2 Những phƣơng pháp giáo viên thƣờng sử dụng trong phần rèn đọc Hiện nay ở tiểu học, về vấn đề rèn đọc cho học sinh, giáo viên sử dụng phương pháp dạy học cụ thể là: phương pháp làm mẫu, phương pháp luyện đọc theo mẫu, phương pháp luyện tập củng cố, phương pháp hỏi đáp (đặt câu hỏi để học sinh tự tìm và phát hiện từ khó, cách ngắt nhịp câu dài…) và phương pháp đóng... nắn, sửa sai cho các em Đối với những bài đọc có lời đối thoại nên cho các em đọc theo lối phân vai Đối với bài thơ cần cho các em đọc nhiều Một tiết học tập đọc chỉ có 35 – 40 phút vì vậy để đảm bảo thời gian và chất lượng giờ học, học sinh phải đọc trước văn bản ở nhà Giáo viên cần có sự chuẩn bị chu đáo, phải đưa ra các tình huống có thể xảy ra khi hướng dẫn học sinh đọc cho đúng, cho hay Muốn vậy... vần mới học sinh còn được phát triển vốn từ, tập nói câu đơn giản V-/ VÀI NÉT VỀ PHÂN MÔN TẬP ĐỌC Ở LỚP 1 - Cấu trúc chung: Phân môn tập đọc gồm 42 bài được bắt đầu từ tuần 5 của học kỳ II (có 14 tuần dạy tập đọc, mỗi tuần có 3 bài, mỗi bài dạy trong 2 tiết) - Nội dung: Các bài tập đọc xoay quanh 3 chủ đề: Nhà trường, gia đình, thiên nhiên đất nước - Bài tập đọc lớp 1 gồm có các phần: + Văn bản đọc + ... tài: Một số biện pháp luyện đọc cho học sinh lớp tiết tập đọc II-/ MỤC ĐÍCH NHIỆM VỤ CỦA ĐỀ TÀI Tập đọc phân môn thực hành nhiệm vụ hình thành kỹ đọc cho học sinh Kỹ đọc có nhiều mức độ: đọc đúng, ... giọng cho học sinh, giáo viên phải gọi nhiều em đọc, học sinh khác nghe nhận xét bạn đọc. Việc luyện đọc cho học sinh đọc từ, câu giúp cho việc đọc đoạn, trôi chảy, lưu loát học sinh nắm cách đọc. .. nghiệm với giáo án lớp 1B 1C trường Tiểu học Thị Trấn Cửa Việt tiến hành kiểm tra miệng (gọi học sinh đọc bài), kết thu sau: Lớp Số học sinh đọc đúng, lưu loát (%) Số học sinh đọc không (%) 1B
- Xem thêm -

Xem thêm: sáng kiến kinh nghiệm một số BIỆN PHÁP LUYỆN đọc ĐÚNG CHO học SINH lớp 1 TRONG các TIẾT tập đọc , sáng kiến kinh nghiệm một số BIỆN PHÁP LUYỆN đọc ĐÚNG CHO học SINH lớp 1 TRONG các TIẾT tập đọc , sáng kiến kinh nghiệm một số BIỆN PHÁP LUYỆN đọc ĐÚNG CHO học SINH lớp 1 TRONG các TIẾT tập đọc

Từ khóa liên quan

Tài liệu mới đăng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn