SKKN sáng kiến kinh nghiệm đề tài dạy trẻ tập kỹ năng phát âm

21 266 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/12/2016, 20:48

Bản sáng kiến kinh nghiệm 2005 - 2006 Đề tài: Dạy trẻ kỹ phát âm A- Giới thiệu đề tài I- Lý chọn đề tài: Dạy trẻ mầm non phát âm vô quan trọng việc hình thành ngôn ngữ loài ng-ời Nhờ ngôn ngữ mà ng-ời giao l-u trao đổi đ-ợc với lĩnh vực nh-: văn hoá, kinh tế, xã hội.Trực tiếp gián tiếp hệ thống thông tin Nh-ng ng-ời phát tin phải phát âm chuẩn rõ ràng xác đạt đ-ợc tính thuyết phục cao Đây vấn đề nghiên cứu quan trọng ng-ời làm công tác giáo dục, giáo dục mầm non Bởi dạy trẻ mầm non phát âm tảng cho hình thành phát triển ngôn ngữ sau Trẻ mầm non nói chung trẻ tuổi nói riêng phát âm trình liên tục nh-ng lại diễn không đồng lúc: "chuẩn xác" lúc lại:"ngọng lắp" với nhiều lí khác Vậy nghiên cứu phát âm trẻ tuổi cần thiết, để có sở khoa học nhằm xây dựng hình thành cho trẻ tâm lí sẵn sàng giúp trẻ thích ứng vào hoạt động quan trọng sang năm trẻ vào lớp kiện thay đổi lớn trẻ Nên từ mầm non trẻ phải đ-ợc trang bị kiến thức kĩ phát âm Xuất phát từ thực tế lớp mẫu giáo tuổi A phụ trách qua khảo sát đầu năm có tới 100% trẻ phát âm Vì sâu vào nghiên cứu thực đề tài II- Mục đích nghiên cứu: * Đối với học sinh: - Nhằm giúp trẻ phát âm chuẩn xác 29 chữ - Biết sử dụng ngôn ngữ nói rõ ràng, l-u loát tự tin giao tiếp * Đối với giáo viên: - Thông qua hoạt động trẻ rút đ-ợc học bổ ích để nâng cao chất l-ợng hiệu dạy III- Đối t-ợng khách thể nghiên cứu: * Đối t-ợng: - Tiến hành nghiên cứu phát âm trẻ tuổi lớp mẫu giáo A - Với tổng số trẻ là: 27 cháu, đó: Nam Nữ Dân tộc : 15 : 12 : Mông * Khách thể: - Trẻ mẫu giáo tr-ờng tiểu học Dền Thàng Huyện Bát Xát Tỉnh Lào Cai IV- Nhiệm vụ nghiên cứu: - Nghiên cứu sở lý luận đề tài: + Nghiên cứu tài liệu h-ớng dẫn dạy trẻ phát âm tuổi mầm non trẻ tuổi + Đọc tham khảo hội thảo chuyên đề "Nâng cao chất l-ợng cho trẻ làm quan chữ viết" + Nghiên cứu ph-ơng pháp thủ pháp dạy trẻ mầm non phát âm - Tìm hiểu nghiên cứu khai thác chủ đề, chủ điểm để lồng ghép vào tiết dạy phát âm nhóm chữ - Viết thu hoạch rút nhận xét, kết luận khoa học đề xuất ý kiến đóng góp cho đề tài V- Ph-ơng pháp nghiên cứu: Ph-ơng pháp khảo sát Ph-ơng pháp đàm thoại giảng giải Ph-ơng pháp phân tích tổng hợp rút kinh nghiệm Ph-ơng pháp trực quan B- Nội dung đề tài I- Các ph-ơng pháp biện pháp thực a/ Ph-ơng pháp biện pháp thực hiện: Khảo sát trẻ - Tổng số trẻ: 27 cháu Trong đó: Phát âm tốt: 20% Phát âm khá: 29% Phát âm kém: 51% - Qua khảo sát thấy cần tiến hành tìm hiểu, nghiên cứu cách phát âm địa ph-ơng, ng-ời thân gia đình trẻ, đặc biệt trẻ phát âm để tìm lí nguyên nhân - Tìm hội tiếp xúc thân mật gần gũi với trẻ tạo niềm tin cho trẻ đồng thời nắm bắt đ-ợc khả phát âm trẻ để có biện pháp tích cực - Tổ chức họp phụ huynh đầu năm với mục đích tuyên truyền cách chăm sóc giáo dục trẻ Đặc biệt dạy trẻ phát âm trẻ chuẩn bị vào lớp Dạy trẻ phát âm tiết học: * Ph-ơng pháp sử dụng đồ dùng trực quan: Là ph-ơng pháp dùng tranh ảnh, đồ vật thật cho trẻ quan sát trực tiếp giác quan nh-: Thị giác, xúc giác, giúp trẻ khắc sâu trí nhớ cấu tạo đặc điểm chữ từ trẻ nhận biết phát âm xác Vậy đồ dùng trực quan đ-a vào sử dụng phải linh hoạt khéo léo Đồ dùng phải có nội dung gắn với dạy với chủ đề chủ điểm Ví dụ: Chủ điểm "gia đình" dạy trẻ phát âm chữ e - ê sử dụng tranh vẽ hình ảnh bé cầm cam biếu bà tranh em ngã anh nâng em dậy Bên cạnh hình ảnh có từ chữ viết to "Bé ngã; bé biếu bà" Qua hình ảnh trẻ đ-ợc đọc từ phát âm chữ e - ê từ Thông qua hình ảnh trẻ khắc sâu kiến thức mà tăng thêm lòng hiếu thảo với ông bà cha mẹ, th-ơng yêu giúp đỡ em bé * Ph-ơng pháp dùng lời nói: Là dùng từ nói gợi mở, dẫn dắt, phân tích, giải thích, h-ớng dẫn Ph-ơng pháp th-ờng sử dụng để giới thiệu bài, dẫn dắt chuyển nội dung phân tích thao tác mẫu Để giúp trẻ nắm đ-ợc cách phát âm chữ Vậy lời phân tích giải thích phải có truyền cảm, rõ ràng xác, phát âm mẫu phải làm chậm, thật chuẩn chữ trẻ phát âm khó, hay nhầm lẫn Ví dụ: - Dạy phát âm chữ "nờ" phát âm mẫu chậm rõ ràng xác đồng thời h-ớng dẫn cách phát ầm nh-: l-ỡi đè xuống vòm họng d-ới âm phát nhẹ nhàng cách tự nhiên - Dạy phát âm chữ "lờ" làm mẫu chậm rõ ràng đồng thời h-ớng dẫn cách phát âm nh-: Khi phát âm đầu l-ỡi uốn lên vòm họng để âm phát * Ph-ơng pháp thực hành luyện tập: Là ph-ơng pháp h-ớng dẫn trẻ thực hành kĩ phát âm Vậy muốn dạy đ-ợc trẻ phát âm chuẩn Tr-ớc tiên phải luyện để phát âm chuẩn xác âm phát phải tròn vành rõ tiếng Khi tiến hành dạy trẻ phát âm thao tác mẫu phải rõ ràng xác, dứt khoát Trong trình trẻ thực hành phát âm phải ý quan sát, lắng nghe để phát nhóm hay cá nhân phát âm sai để có hình thức sửa sai cho trẻ kịp thời Ví dụ: Dùng hình thức thi đua để kiểm tra nh-: tổ phát âm gọi cá nhân phát âm Để phát trẻ phát âm sai Nếu trẻ phát âm sai kịp thời sửa cho trẻ biện pháp cô phát âm tr-ớc cho trẻ phát âm theo Nếu gặp tr-ờng hợp cần thiết phát âm chậm kết hợp phân tích lại cách phát âm chữ Cuối tiết học th-ờng xuyên luyện phát âm cho trẻ cách tổ chức trò chơi có nội dung phản ánh chủ điểm để tạo hứng thú cho trẻ phát huy hết khả tích cực Ví dụ: Dạy trẻ chủ điểm "Thế giới động vật" Tôi dùng hộp có dán số thứ tự, hộp có hình ảnh tên vật (từ) có chứa chữ i, t, c Trẻ lên chơi chọn ô số nghe, đoán xem câu đố nói vật tên có chứa chữ vừa học Nếu đoán trẻ đ-ợc mở hộp số đọc từ (tên) phát âm chữ từ Nh- từ "con thỏ" phát âm "tờ", từ "con voi" phát âm "i".v.v Trẻ lên chơi phát âm tr-ớc d-ới lớp phát âm theo Qua trò chơi t-ơng tự nh- trẻ lớp hứng tham gia vào trò chơi phát huy đ-ợc khả tích cực Chơi trò chơi trẻ đ-ợc huyện phát âm mà đ-ợc ôn luyện thêm kiến thức số môn khác nh-: văn học, môi tr-ờng, toán Kết thúc tiết học chuyển cho trẻ sang hoạt động khác nhẹ nhàng khéo léo cho trẻ không bị hẫng hụt Dạy phát âm lúc nơi: Thời gian số lần cho trẻ phát âm tiết học có hạn, số l-ợng học sinh lớp lại đông Nên việc dạy trẻ phát âm tiết học ch-a thể đáp ứng hết nhu cầu học trẻ Vì cần dạy trẻ lúc nơi Nhằm củng cố lại kiến thức luyện phát âm cho trẻ Ph-ơng pháp không dừng mà trẻ đ-ợc mở mang thêm kiến thức hoà nhập vào giới xung quanh làm giầu vốn từ cho trẻ Ví dụ: Cho trẻ dạo chơi hè phố khuôn viên trẻ bắt gặp biển quảng cáo, tên nhà hàng, tên văn phòng trụ sở, tên đ-ờng phố đọc cho trẻ đọc theo gợi cho trẻ tìm chữ học trẻ phát âm Tạo môi tr-ờng lớp học cách trang trí tranh ảnh xếp đặt đồ dùng đồ chơi theo chủ đề chủ điểm nhằm củng cố kiến thức học làm quen với kiến thức thông qua hoạt động nh-: đón trẻ, hoạt động góc, lao động vệ sinh, nêu g-ơng, Ví dụ: - Trẻ chơi góc đóng vai đặt tên cho gia đình mang chữ để chơi trẻ giao tiếp gọi tên gia đình âm chữ góc xây dựng trẻ đặt gắn tên cho công trình chữ để trẻ luyện phát âm thông qua việc giới thiệu thăm quan công trình - Hay thể dục "Bật qua - vòng Bò theo đ-ờng zíc zắc qua - hộp" cắt hoa đẹp có gắn chữ đặt tr-ớc vòng hộp, để trẻ bật vào vòng, bò đến hộp trẻ nhìn thấy chữ phát âm - Trong hoạt động trời trẻ đ-ợc chơi trò chơi vận động, dân gian nh-: Rồng rắn, Dung giăng dung dẻ, Nu na nu nống.v.vqua trò chơi trẻ đ-ợc luyện phát âm qua ca dao, đồng dao Làm đồ dùng đồ chơi: Để chiếm lĩnh đ-ợc ý say mê học tập trẻ việc làm đồ dùng đồ chơi phải có nghệ thuật, tính sáng tạo, đa dạng nội dung, đẹp ngộ nghĩnh phù hợp với lứa tuổi, phù hợp với chủ điểm bám sát vào dạy Ví dụ: - Chủ điểm "Tr-ờng mầm non Tết trung thu" chủ điểm dạy trẻ phát âm chữ o, ô, Tôi làm đồ dùng đồ chơi có gắn kèm từ có chứa chữ o, ô, để trẻ luyện phát âm nh-: Đèn ông sao, b-ởi, hồng, đèn lồng, ô tô.v.v - Chủ điểm "Thế giới động vật" chủ điểm dạy trẻ phát âm chữ i, t, c Tôi làm giống có tên ch-a chữ i, t, c để trẻ gọi tên vật luyện phát âm chữ nh-: vịt, thỏ, voi, cua, chó.v.v Kết hợp với gia đình: Th-ờng xuyên trao đổi với phụ huynh việc học tập tiếp cận kiến thức đặc biệt ngôn ngữ qua khả phát âm trẻ nhóm chữ Để phụ huynh nắm đ-ợc có biện pháp phối hợp, luyện cho trẻ phát âm nhà Đặc biệt trẻ phát âm ngọng, lắp Ví dụ: - Đối với trẻ phát âm ngọng lắp bẩm sinh, gia đình có ng-ời nói ngọng, lắp Tôi phân tích khéo léo, tế nhị để phụ huynh hiểu kết hợp thống cách dạy trẻ cách: Ng-ời nói ngọng, lắp gia đình hạn chế sử dụng âm từ ngọng giao tiếp trò chuyện với trẻ mà thay vào dùng băng đĩa hình cho trẻ nghe chuyện, nghe thơ.v.v - Đối với trẻ phát âm ngọng, lắp nhút nhát, nhõng nhẽo, nũng nịu Tôi chân thành trao đổi với phụ huynh cần phải nghiêm khắc việc giao tiếp chuyện trò với trẻ, tạo dựng cho trẻ đức tính tự tin mạnh dạn giao tiếp với ng-ời b/ Kết đạt: Qua việc thực đề tài "Dạy trẻ kĩ phát âm" tháng thực áp dụng trẻ lớp thực t-ơng đối tốt, đến hầu hết cháu phát âm chuẩn chữ Đến học trẻ thoải mái hứng thú dạy đạt kết cao Cụ thể: - Đầu năm phát âm: Tốt: 10% Khá: 29% Kém: 61% - Giữa năm phát âm: Tốt: Khá: Kém: 20% 39% 41% - Dự kiến cuối năm : Tốt: Khá: Kém: 30% 53% 17% III- Bài học kinh nghiệm - Phải kết hợp chặt chẽ với gia đình - Phải nắm vững ph-ơng pháp cung cấp kiến thức xác "phát âm chuẩn" - Tổ chức hoạt động dạy phải nhẹ nhàng, nội dung phải phong phú, lồng ghép thích hợp đ-ợc môn học khác vào dạy - Sửa sai cho trẻ phải kịp thời, khéo léo, tế nhị, ý nhiều đến trẻ phát âm - Đồ dùng đồ chơi phải lạ, phong phú, sáng tạo, ngộ nghĩnh phù hợp với lứa tuổi trẻ - Cần động viên khuyến khích trẻ kịp thời, kích thích tiến trình phát âm trẻ - Phải thật tâm huyết với nghề nghiệp, kiên trì có biện pháp sáng tạo giảng dạy C/ Kết thúc I/ Kết luận chung: Tuổi mầm non cháu phát âm chuẩn mà vai trò ng-ời lớn vô quan trọng Nhất cô giáo mầm non ng-ời trực tiếp chuyển tải kĩ phát âm tới trẻ Vậy cung cấp kiến thức kĩ nh- giao tiếp với trẻ giáo viên phải phát âm xác rõ ràng dễ nghe dễ hiểu phải biết xây dựng môi tr-ờng dạy trẻ luyện kĩ phát âm phong phú lồng ghép đ-ợc môn học khác bổ trợ cho giảng nh-: Trò chơi, ca hát, đọc đồng dao ca dao, đoán câu đố.Đ-ợc tổ chức với nhiều hình thức khác nh-: Kết hợp với phụ huynh luyện cho trẻ phát âm gia đình, giao tiếp với ng-ời xung quanh, dạy trẻ phát âm học môn, dạy phát âm lúc nơi, dạy phát âm hoạt động khác II/ Đề xuất kiến nghị Môn làm quen chữ viết đ-ợc đ-a vào ch-ơng trình CSGD mầm non giúp trẻ nhận biết phát âm đ-ợc 29 chữ trẻ thích môn học Điều có nghĩa trẻ hình thành thái độ tích cực môn học Đây yếu tố dạy trẻ phát âm thành công Tuy nhận thấy vấn đề mà cần khắc phục nh-: giáo viên phải đ-ợc trang bị đầy đủ kiến thức tâm sinh lí lứa tuổi ph-ơng pháp song song với ph-ơng tiện dạy học phải hơn, đại nh-: phòng dạy phát âm, băng đĩa vi deoTôi thấy cần tiến hành nghiên cứu sâu để bổ xung cho môn học ngày hoàn thiện Trên đề tài sáng kiến kinh nghiệm mà nghiên cứu thực lớp Rất mong đ-ợc cấp đạo chuyên môn ngành góp ý bổ xung cho sáng kiến kinh nghiệm đ-ợc hoàn hảo Dền Thàng ,ngày 16 tháng 12 năm 2006 Ng-ời viết Hoàng Thị Thanh Tuyền Phòng giáo dục - đào tạo huyện bát xát Tr-ờng tiểu học dền thàng Sáng kiến kinh nghiệm 2006 - 2007 Đề tài: Dạy trẻ kỹ phát âm Họ tên: Hoàng Thị Thanh Tuyền Đơn vị: Tr-ờng tiểu học dền thàng Huyện bát xát tỉnh Lào Cai Bản sáng kiến kinh nghiệm 2005 - 2006 Đề tài: Dạy trẻ kỹ phát âm A- Giới thiệu đề tài I- Lý chọn đề tài: Dạy trẻ mầm non phát âm vô quan trọng việc hình thành ngôn ngữ loài ng-ời Nhờ ngôn ngữ mà ng-ời giao l-u trao đổi đ-ợc với lĩnh vực nh-: văn hoá, kinh tế, xã hội.Trực tiếp gián tiếp hệ thống thông tin Nh-ng ng-ời phát tin phải phát âm chuẩn rõ ràng xác đạt đ-ợc tính thuyết phục cao Đây vấn đề nghiên cứu quan trọng ng-ời làm công tác giáo dục, giáo dục mầm non Bởi dạy trẻ mầm non phát âm tảng cho hình thành phát triển ngôn ngữ sau Trẻ mầm non nói chung trẻ 5-6 tuổi nói riêng phát âm trình liên tục nh-ng lại diễn không đồng lúc: "chuẩn xác" lúc lại:"ngọng lắp" với nhiều lí khác Vậy nghiên cứu phát âm trẻ - tuổi cần thiết, để có sở khoa học nhằm xây dựng hình thành cho trẻ tâm lí sẵn sàng giúp trẻ thích ứng vào hoạt động quan trọng sang năm trẻ vào lớp kiện thay đổi lớn trẻ Nên từ mầm non trẻ phải đ-ợc trang bị kiến thức kĩ phát âm Xuất phát từ thực tế lớp mẫu giáo 5-6 tuổi lớp A1 phụ trách qua khảo sát đầu năm có tới 51% trẻ phát âm Vì sâu vào nghiên cứu thực đề tài II- Mục đích nghiên cứu: * Đối với học sinh: - Nhằm giúp trẻ phát âm chuẩn xác 29 chữ - Biết sử dụng ngôn ngữ nói rõ ràng, l-u loát tự tin giao tiếp * Đối với giáo viên: - Thông qua hoạt động trẻ rút đ-ợc học bổ ích để nâng cao chất l-ợng hiệu dạy III- Đối t-ợng khách thể nghiên cứu: * Đối t-ợng: - Tiến hành nghiên cứu phát âm trẻ 5-6 tuổi lớp mẫu giáo A1 - Với tổng số trẻ là: 35 cháu, đó: Nam Nữ Dân tộc : 18 : 17 :2 * Khách thể: - Trẻ mẫu giáo tr-ờng mầm non Duyên Hải Thành phố Lào Cai IV- Nhiệm vụ nghiên cứu: - Nghiên cứu sở lý luận đề tài: + Nghiên cứu tài liệu h-ớng dẫn dạy trẻ phát âm tuổi mầm non trẻ - tuổi + Đọc tham khảo hội thảo chuyên đề "Nâng cao chất l-ợng cho trẻ làm quan chữ viết" + Nghiên cứu ph-ơng pháp thủ pháp dạy trẻ mầm non phát âm - Tìm hiểu nghiên cứu khai thác chủ đề, chủ điểm để lồng ghép vào tiết dạy phát âm nhóm chữ - Viết thu hoạch rút nhận xét, kết luận khoa học đề xuất ý kiến đóng góp cho đề tài V- Ph-ơng pháp nghiên cứu: Ph-ơng pháp khảo sát Ph-ơng pháp đàm thoại giảng giải Ph-ơng pháp phân tích tổng hợp rút kinh nghiệm Ph-ơng pháp trực quan B- Nội dung đề tài I- Các ph-ơng pháp biện pháp thực a/ Ph-ơng pháp biện pháp thực hiện: Khảo sát trẻ - Tổng số trẻ: 35 cháu Trong đó: Phát âm tốt: 20% 07 cháu Phát âm khá: 29% 10 cháu Phát âm kém: 51% 18 cháu - Qua khảo sát thấy cần tiến hành tìm hiểu, nghiên cứu cách phát âm địa ph-ơng, ng-ời thân gia đình trẻ, đặc biệt trẻ phát âm để tìm lí nguyên nhân 10 - Tìm hội tiếp xúc thân mật gần gũi với trẻ tạo niềm tin cho trẻ đồng thời nắm bắt đ-ợc khả phát âm trẻ để có biện pháp tích cực - Tổ chức họp phụ huynh đầu năm với mục đích tuyên truyền cách chăm sóc giáo dục trẻ Đặc biệt dạy trẻ phát âm trẻ chuẩn bị vào lớp Dạy trẻ phát âm tiết học: * Ph-ơng pháp sử dụng đồ dùng trực quan: Là ph-ơng pháp dùng tranh ảnh, đồ vật thật cho trẻ quan sát trực tiếp giác quan nh-: Thị giác, xúc giác, giúp trẻ khắc sâu trí nhớ cấu tạo đặc điểm chữ từ trẻ nhận biết phát âm xác Vậy đồ dùng trực quan đ-a vào sử dụng phải linh hoạt khéo léo Đồ dùng phải có nội dung gắn với dạy với chủ đề chủ điểm Ví dụ: Chủ điểm "gia đình" dạy trẻ phát âm chữ e - ê sử dụng tranh vẽ hình ảnh bé cầm cam biếu bà tranh em ngã anh nâng em dậy Bên cạnh hình ảnh có từ chữ viết to "Bé ngã; bé biếu bà" Qua hình ảnh trẻ đ-ợc đọc từ phát âm chữ e - ê từ Thông qua hình ảnh trẻ khắc sâu kiến thức mà tăng thêm lòng hiếu thảo với ông bà cha mẹ, th-ơng yêu giúp đỡ em bé * Ph-ơng pháp dùng lời nói: Là dùng từ nói gợi mở, dẫn dắt, phân tích, giải thích, h-ớng dẫn Ph-ơng pháp th-ờng sử dụng để giới thiệu bài, dẫn dắt chuyển nội dung phân tích thao tác mẫu Để giúp trẻ nắm đ-ợc cách phát âm chữ Vậy lời phân tích giải thích phải có truyền cảm, rõ ràng xác, phát âm mẫu phải làm chậm, thật chuẩn chữ trẻ phát âm khó, hay nhầm lẫn Ví dụ: - Dạy phát âm chữ "nờ" phát âm mẫu chậm rõ ràng xác đồng thời h-ớng dẫn cách phát ầm nh-: l-ỡi đè xuống vòm họng d-ới âm phát nhẹ nhàng cách tự nhiên - Dạy phát âm chữ "lờ" làm mẫu chậm rõ ràng đồng thời h-ớng dẫn cách phát âm nh-: Khi phát âm đầu l-ỡi uốn lên vòm họng để âm phát * Ph-ơng pháp thực hành luyện tập: Là ph-ơng pháp h-ớng dẫn trẻ thực hành kĩ phát âm Vậy muốn dạy đ-ợc trẻ phát âm chuẩn Tr-ớc tiên phải luyện để phát âm chuẩn xác âm phát phải tròn vành rõ tiếng Khi tiến hành dạy trẻ phát âm thao tác mẫu phải rõ ràng xác, dứt khoát Trong trình trẻ 11 thực hành phát âm phải ý quan sát, lắng nghe để phát nhóm hay cá nhân phát âm sai để có hình thức sửa sai cho trẻ kịp thời Ví dụ: Dùng hình thức thi đua để kiểm tra nh-: tổ phát âm gọi cá nhân phát âm Để phát trẻ phát âm sai Nếu trẻ phát âm sai kịp thời sửa cho trẻ biện pháp cô phát âm tr-ớc cho trẻ phát âm theo Nếu gặp tr-ờng hợp cần thiết phát âm chậm kết hợp phân tích lại cách phát âm chữ Cuối tiết học th-ờng xuyên luyện phát âm cho trẻ cách tổ chức trò chơi có nội dung phản ánh chủ điểm để tạo hứng thú cho trẻ phát huy hết khả tích cực Ví dụ: Dạy trẻ chủ điểm "Thế giới động vật" Tôi dùng hộp có dán số thứ tự, hộp có hình ảnh tên vật (từ) có chứa chữ i, t, c Trẻ lên chơi chọn ô số nghe, đoán xem câu đố nói vật tên có chứa chữ vừa học Nếu đoán trẻ đ-ợc mở hộp số đọc từ (tên) phát âm chữ từ Nh- từ "con thỏ" phát âm "tờ", từ "con voi" phát âm "i".v.v Trẻ lên chơi phát âm tr-ớc d-ới lớp phát âm theo Qua trò chơi t-ơng tự nh- trẻ lớp hứng tham gia vào trò chơi phát huy đ-ợc khả tích cực Chơi trò chơi trẻ đ-ợc huyện phát âm mà đ-ợc ôn luyện thêm kiến thức số môn khác nh-: văn học, môi tr-ờng, toán Kết thúc tiết học chuyển cho trẻ sang hoạt động khác nhẹ nhàng khéo léo cho trẻ không bị hẫng hụt Dạy phát âm lúc nơi: Thời gian số lần cho trẻ phát âm tiết học có hạn, số l-ợng học sinh lớp lại đông Nên việc dạy trẻ phát âm tiết học ch-a thể đáp ứng hết nhu cầu học trẻ Vì cần dạy trẻ lúc nơi Nhằm củng cố lại kiến thức luyện phát âm cho trẻ Ph-ơng pháp không dừng mà trẻ đ-ợc mở mang thêm kiến thức hoà nhập vào giới xung quanh làm giầu vốn từ cho trẻ Ví dụ: Cho trẻ dạo chơi hè phố khuôn viên trẻ bắt gặp biển quảng cáo, tên nhà hàng, tên văn phòng trụ sở, tên đ-ờng phố đọc cho trẻ đọc theo gợi cho trẻ tìm chữ học trẻ phát âm Tạo môi tr-ờng lớp học cách trang trí tranh ảnh xếp đặt đồ dùng đồ chơi theo chủ đề chủ điểm nhằm củng cố kiến thức học làm quen với kiến thức thông qua hoạt động nh-: đón trẻ, hoạt động góc, lao động vệ sinh, nêu g-ơng, 12 Ví dụ: - Trẻ chơi góc đóng vai đặt tên cho gia đình mang chữ để chơi trẻ giao tiếp gọi tên gia đình âm chữ góc xây dựng trẻ đặt gắn tên cho công trình chữ để trẻ luyện phát âm thông qua việc giới thiệu thăm quan công trình - Hay thể dục "Bật qua - vòng Bò theo đ-ờng zíc zắc qua - hộp" cắt hoa đẹp có gắn chữ đặt tr-ớc vòng hộp, để trẻ bật vào vòng, bò đến hộp trẻ nhìn thấy chữ phát âm - Trong hoạt động trời trẻ đ-ợc chơi trò chơi vận động, dân gian nh-: Rồng rắn, Dung giăng dung dẻ, Nu na nu nống.v.vqua trò chơi trẻ đ-ợc luyện phát âm qua ca dao, đồng dao Làm đồ dùng đồ chơi: Để chiếm lĩnh đ-ợc ý say mê học tập trẻ việc làm đồ dùng đồ chơi phải có nghệ thuật, tính sáng tạo, đa dạng nội dung, đẹp ngộ nghĩnh phù hợp với lứa tuổi, phù hợp với chủ điểm bám sát vào dạy Ví dụ: - Chủ điểm "Tr-ờng mầm non Tết trung thu" chủ điểm dạy trẻ phát âm chữ o, ô, Tôi làm đồ dùng đồ chơi có gắn kèm từ có chứa chữ o, ô, để trẻ luyện phát âm nh-: Đèn ông sao, b-ởi, hồng, đèn lồng, ô tô.v.v - Chủ điểm "Thế giới động vật" chủ điểm dạy trẻ phát âm chữ i, t, c Tôi làm giống có tên ch-a chữ i, t, c để trẻ gọi tên vật luyện phát âm chữ nh-: vịt, thỏ, voi, cua, chó.v.v Kết hợp với gia đình: Th-ờng xuyên trao đổi với phụ huynh việc học tập tiếp cận kiến thức đặc biệt ngôn ngữ qua khả phát âm trẻ nhóm chữ Để phụ huynh nắm đ-ợc có biện pháp phối hợp, luyện cho trẻ phát âm nhà Đặc biệt trẻ phát âm ngọng, lắp Ví dụ: - Đối với trẻ phát âm ngọng lắp bẩm sinh, gia đình có ng-ời nói ngọng, lắp Tôi phân tích khéo léo, tế nhị để phụ huynh hiểu kết hợp thống cách dạy trẻ cách: Ng-ời nói ngọng, lắp gia đình hạn chế sử dụng âm từ ngọng giao tiếp trò chuyện với trẻ mà thay vào dùng băng đĩa hình cho trẻ nghe chuyện, nghe thơ.v.v - Đối với trẻ phát âm ngọng, lắp nhút nhát, nhõng nhẽo, nũng nịu Tôi chân thành trao đổi với phụ huynh cần phải nghiêm khắc việc 13 giao tiếp chuyện trò với trẻ, tạo dựng cho trẻ đức tính tự tin mạnh dạn giao tiếp với ng-ời b/ Kết đạt: Qua việc thực đề tài "Dạy trẻ kĩ phát âm" tháng thực áp dụng trẻ lớp thực t-ơng đối tốt, đến hầu hết cháu phát âm chuẩn chữ Đến học trẻ thoải mái hứng thú dạy đạt kết cao Cụ thể: - Đầu năm phát âm: Tốt: 20% 07 cháu Khá: 29% 10 cháu Kém: 51% 18 cháu - Giữa năm phát âm: Tốt: Khá: Kém: 57% 37% 6% 20 cháu 13 cháu 02 cháu - Dự kiến cuối năm : Tốt: Khá: Kém: 86% 14% 30 cháu cháu III- Bài học kinh nghiệm - Phải kết hợp chặt chẽ với gia đình - Phải nắm vững ph-ơng pháp cung cấp kiến thức xác "phát âm chuẩn" - Tổ chức hoạt động dạy phải nhẹ nhàng, nội dung phải phong phú, lồng ghép thích hợp đ-ợc môn học khác vào dạy - Sửa sai cho trẻ phải kịp thời, khéo léo, tế nhị, ý nhiều đến trẻ phát âm - Đồ dùng đồ chơi phải lạ, phong phú, sáng tạo, ngộ nghĩnh phù hợp với lứa tuổi trẻ - Cần động viên khuyến khích trẻ kịp thời, kích thích tiến trình phát âm trẻ - Phải thật tâm huyết với nghề nghiệp, kiên trì có biện pháp sáng tạo giảng dạy C/ Kết thúc I/ Kết luận chung: Tuổi mầm non cháu phát âm chuẩn mà vai trò ng-ời lớn vô quan trọng Nhất cô giáo mầm non ng-ời trực tiếp chuyển tải kĩ phát âm tới trẻ Vậy cung cấp kiến thức kĩ nh- giao tiếp với trẻ giáo viên phải phát âm xác rõ ràng dễ nghe dễ hiểu phải biết xây dựng môi tr-ờng dạy trẻ luyện kĩ phát âm phong phú lồng ghép đ-ợc môn học khác bổ trợ cho giảng nh-: Trò chơi, ca 14 hát, đọc đồng dao ca dao, đoán câu đố.Đ-ợc tổ chức với nhiều hình thức khác nh-: Kết hợp với phụ huynh luyện cho trẻ phát âm gia đình, giao tiếp với ng-ời xung quanh, dạy trẻ phát âm học môn, dạy phát âm lúc nơi, dạy phát âm hoạt động khác II/ Đề xuất kiến nghị Môn làm quen chữ viết đ-ợc đ-a vào ch-ơng trình CSGD mầm non giúp trẻ nhận biết phát âm đ-ợc 29 chữ trẻ thích môn học Điều có nghĩa trẻ hình thành thái độ tích cực môn học Đây yếu tố dạy trẻ phát âm thành công Tuy nhận thấy vấn đề mà cần khắc phục nh-: giáo viên phải đ-ợc trang bị đầy đủ kiến thức tâm sinh lí lứa tuổi ph-ơng pháp song song với ph-ơng tiện dạy học phải hơn, đại nh-: phòng dạy phát âm, băng đĩa vi deoTôi thấy cần tiến hành nghiên cứu sâu để bổ xung cho môn học ngày hoàn thiện Trên đề tài sáng kiến kinh nghiệm mà nghiên cứu thực lớp Rất mong đ-ợc cấp đạo chuyên môn ngành góp ý bổ xung cho sáng kiến kinh nghiệm đ-ợc hoàn hảo Lào Cai,ngày 25 tháng 12 năm 2005 Ng-ời viết Lê Thu Hà 15 Phòng giáo dục Bát xát Tr-ờng THCS Quang Kim Sáng kiến kinh nghiệm Tên Đề tài: Dạy từ vựng ngữ liệu Ng-ời thực hiện: L-ơng Quang Đạt Tổ: ngoại ngữ Đơn vị: THcs Quang Kim Năm học: 2005 - 2006 16 I) Lý chọn đề tài: Cơ sở lý luận: Môn toán có ví trí quan trọng đời sống khoa học kỹ thuật sống ng-ời Xã hội ngày phát triển đòi hỏi ng-ời phải đ-ợc trang bị đầy đủ kiến thức Có kiến thức ng-ời vận dụng vào nghiên cứu tìm tòi từ có tìm tòi sáng tạo Sở sở pháp chế: Phần vật toán có vị trí quan trọng ch-ơng trình lý THCS Vì toán phần kiến thức mở đầu, tảng cho toán học sau Năm học 2004 -2005 đ-ợc nhà tr-ờng phân công giảng dạy môn vật lý từ việc nhận thức vai trò quan trọng môn toán thấy cần phải sâu vào nghiên cứu tìm ph-ơng pháp dạy môn toán II, Ph-ơng pháp tiến hành: Để học học sinh học tốt môn toán học sinh cần: Nắm ký hiệu Học sinh cần nhớ kí hiệu: tập hợp N, Z, thuộc, không thuộc, phân số, điểm, đ-ờng thẳng, đoạn thẳngtrong ch-ơng trình toán THCS Thông qua dạy, học sinh cần biết tính toán, vẽ hình đo đạc, giải tập từ đơn giản đến phức tạp Biết chuyển đổi từ toán thực tế sang toán toán học Để học sinh hiểu vận dụng giảng giáo viên cần sử dụng thục hai ph-ơng pháp: + Đặt giải vấn đề: Tức lúc phải tạo tình có vấn đề phần đơn vị kiến thức để kích thích học sinh tìm tòi hứng thú tập + Hộp tác nhóm nhỏ Học sinh độc lập tìm hiểu giải vấn đề giáo viên đ-a phần, đơn vị kiến thức Kết nhóm đóng góp vào kết chung lớp III Cụ thể tiết sau soạn: Tiết 25: Số nguyên tố - Hợp số Bảng số nguyên tố I Mục tiêu: - Học sinh nắm đ-ợc định nghĩa số nguyên tố, hợp số - Học sinh biết nhận số SNT hay Hợp số tr-ờng hợp đơn giản, học thuộc 10 SNT đầu tiên, hiểu cách lập bảng SNT 17 - Học sinh biết vận dụng hợp lí kiến thức chia hết học để nhận biết hợp số II Chuẩn bị: - Chuẩn bị bảng STN từ đến 100, Bảng phụ - Học sinh chuẩn bị bảng STN từ đến 100 nháp III Tiến trình lên lớp: TG Hoạt động giáo viên HĐ1: Kiểm tra cũ, tạo tình HS1: Thế -ớc bội số Tìm -ớc(10) Bội (2) ? HS2: Tìm Ư(a) bảng sau Số a Các -ớc a ? ? * ? - Hoạt động HS Ghi bảng Học sinh HS1: a b lên bảng a bội b b -ớc a Học sinh Ư(10) = {1,2,5.10} sau mkhi B(2) = {0;2;4;6;8;} điền vao HS2: bảng trả lời Số a câu hỏi Giáo Các 1;2 1;3 1;2;3;4 1;5 1;2 viên -ớc 3;6 a Nêu cách tìm bội số, tìm -ớc HS đứng số? chỗ trả lời Nhận xét, sửa sai có, cho điểm Tình huống: 2; 3; Nhìn vào bảng em cho biết số có -ớc số 4; nó? Số có nhiều -ớc ? -Giáo viên giới thiệu số nguyên tố, hợp số HĐ2: Số nguyên tố, hợp số 1; số nguyên tố, hợp số Thế số nguyên tố, hợp số? HS trả lời SNTlà số lớn có nhiều Ước GV chốt lại Đ/N Gọi học sinh đọc HS đọc * Định nghĩa (SGK - 46) định nghĩa 18 - Cho học sinh làm ?1 Đứng chỗ ?1 + SNT > có -ớc + hợp số 8>1 có nhiều -ớc: 1; 2; 4; + hợp số 9>1 có nhiều -ớc: 1; 3; ? ? - Số số có SNT không? Có Không là hợp số không? SNT, không hợp số Giáo viên giải thích số số số đặc biệt Em liệt kê SNT nhỏ 10 2; 3; 5; GV tổng hợp lại Số nguyên tố * Chú ý: (SGK- 46) Hai số đặc biệt Hợp số ? ? ? - +/ +/ +/ +/ ? Yêu cầu HS làm 115 (SGK- 47) HS hoạt động cá bảng thời gian phút nhân làm bảng GV yêu cầu HS giải thích HS đứng chỗ giải thích HĐ3: Lập bảng só nguyên tố hợp số GV treo bảng SNT từ 100 Tại bảng số 0;1? 0; số đặc biệt GV h-ớng dẫn học sinh làm HS theo dõi làm theo h-ớng dẫn GV Giữ lại số loại số bội Giữ lại số loại số bội Giữ lại số loại số bội Giữ lại số loại số bội Các số lại SNT GV kiểm tra học sinh Có số nguyên tố số chẵn Số không? 19 Bài 115 (SGK - 47) Số nguyên tố: số 67 Hợp số: 312; 213; 435; 417; 3311 Số số nguyên tố chẵn ? ? - - - ? Đó số nguyên tố chẵn Trong bảng SNT lớn ; 3; ; có tận mấy? Vậy SNT nhỏ 100 HS đứng chỗ Các số nguyên tố không v-ợt SNT nào? đọc 100: 2;3;5;7;11;13;17;19;23;29; 31;37;41;43;47;53;59;61;67;71;73;7 9;83;89;97 GV giới thiệu bảng SNT nhỏ HS giở phần 1000 cuối sách cuối sách xem HĐ4: Củng cố GV treo bảng phụ HS lên bảng Bài 116 (SKG - 47) Bài 116 Yêu cầu học sinh lơn bảng điểm 83 P; 19 P ; 15 N; P N điểm Yêu cầu học sinh làm bảng phụ Hoạt động cá Bài 119 (SGK - 47) Bài 119 (SGK trang 47) nhân làm 1* Thay * số 1; ; ;9 ta bảng đ-ợc SNT 3* Thay * số: 1;7 ta đ-ợc SNT Phát biểu định nghĩa SNT, hợp số? Đứng chỗ trả lời HĐ5: H-ớng dẫn nhà Bài tập nhà: 115; 117; 118 (SGK) Bài tập nhà: 115; 117; 118 (SGK) Làm tập sách tập Làm tập sách tập Giờ sau luyện tập 20 Mục lục A- Lý chọn đề tài: 1- Cơ sở lý luận 2- Cơ sở pháp chế B- Ph-ơng pháp tiến hành C- Cụ thể soạn D- Kết luận 21 [...]... khoát Trong quá trình trẻ 11 thực hành phát âm tôi phải chú ý quan sát, lắng nghe để phát hiện ra nhóm hay cá nhân nào phát âm sai để có hình thức sửa sai cho trẻ kịp thời Ví dụ: Dùng hình thức thi đua để kiểm tra nh-: từng tổ phát âm gọi cá nhân phát âm Để phát hiện ra trẻ phát âm sai Nếu trẻ phát âm sai tôi kịp thời sửa luôn cho trẻ bằng biện pháp cô phát âm tr-ớc cho trẻ phát âm theo Nếu gặp những... mẫu chậm rõ ràng đồng thời h-ớng dẫn cách phát âm nh-: Khi phát âm đầu l-ỡi uốn lên vòm họng trên để âm thanh phát ra * Ph-ơng pháp thực hành luyện tập: Là ph-ơng pháp h-ớng dẫn trẻ thực hành kĩ năng phát âm Vậy muốn dạy đ-ợc trẻ phát âm chuẩn Tr-ớc tiên tôi phải luyện để phát âm chuẩn chính xác âm thanh phát ra phải tròn vành rõ tiếng Khi tiến hành dạy trẻ phát âm các thao tác mẫu của tôi phải rõ ràng... phát âm của từng chữ cái Vậy lời phân tích giải thích của tôi phải có sự truyền cảm, rõ ràng chính xác, khi phát âm mẫu phải làm chậm, thật chuẩn nhất là đối với những chữ trẻ phát âm khó, hay nhầm lẫn Ví dụ: - Dạy phát âm chữ "nờ" tôi phát âm mẫu chậm rõ ràng chính xác đồng thời h-ớng dẫn cách phát ầm nh-: l-ỡi đè xuống vòm họng d-ới để cho âm thanh phát ra nhẹ nhàng một cách tự nhiên - Dạy phát âm. .. phụ huynh luyện cho trẻ phát âm ở gia đình, giao tiếp với mọi ng-ời xung quanh, dạy trẻ phát âm trên giờ học chính của bộ môn, dạy phát âm ở mọi lúc mọi nơi, dạy phát âm trong các giờ hoạt động khác II/ Đề xuất kiến nghị Môn làm quen chữ viết đ-ợc đ-a vào ch-ơng trình CSGD mầm non đã giúp trẻ nhận biết phát âm đ-ợc 29 chữ cái và trẻ rất thích môn học này Điều này có nghĩa là trẻ đã hình thành thái độ... luyện phát âm các chữ cái đó nh-: con vịt, con thỏ, con voi, con cua, con chó.v.v 5 Kết hợp với gia đình: Th-ờng xuyên trao đổi với phụ huynh về việc học tập tiếp cận kiến thức mới đặc biệt là ngôn ngữ qua khả năng phát âm của từng trẻ đối với từng nhóm chữ Để phụ huynh nắm đ-ợc cùng có biện pháp phối hợp, luyện cho trẻ phát âm ở nhà Đặc biệt là những trẻ phát âm ngọng, lắp Ví dụ: - Đối với trẻ phát âm. .. thực hiện đề tài "Dạy trẻ kĩ năng phát âm" trong 3 tháng thực hiện và áp dụng trẻ của lớp tôi thực hiện t-ơng đối tốt, đến nay hầu hết các cháu đã phát âm chuẩn từng chữ cái Đến giờ học trẻ rất thoải mái hứng thú giờ dạy đạt kết quả cao Cụ thể: - Đầu năm phát âm: Tốt: 20% 07 cháu Khá: 29% 10 cháu Kém: 51% 18 cháu - Giữa năm phát âm: Tốt: Khá: Kém: 57% 37% 6% 20 cháu 13 cháu 02 cháu - Dự kiến cuối năm... mật gần gũi với trẻ tạo niềm tin cho trẻ đồng thời nắm bắt đ-ợc khả năng phát âm của từng trẻ để có biện pháp tích cực - Tổ chức họp phụ huynh ngay đầu năm với mục đích tuyên truyền cách chăm sóc giáo dục trẻ Đặc biệt là dạy trẻ phát âm để cho trẻ chuẩn bị vào lớp 1 2 Dạy trẻ phát âm trên tiết học: * Ph-ơng pháp sử dụng đồ dùng trực quan: Là ph-ơng pháp dùng tranh ảnh, đồ vật thật cho trẻ quan sát trực... này ngày càng hoàn thiện Trên đây là đề tài sáng kiến kinh nghiệm mà tôi đã nghiên cứu và thực hiện tại lớp Rất mong đ-ợc các cấp chỉ đạo chuyên môn của ngành góp ý bổ xung cho bản sáng kiến kinh nghiệm của tôi đ-ợc hoàn hảo hơn Lào Cai,ngày 25 tháng 12 năm 2005 Ng-ời viết Lê Thu Hà 15 Phòng giáo dục Bát xát Tr-ờng THCS Quang Kim Sáng kiến kinh nghiệm Tên Đề tài: Dạy từ vựng và ngữ liệu mới Ng-ời thực... i, t, c Trẻ lên chơi chọn ô số và nghe, đoán xem câu đố nói về con vật nào tên có chứa chữ cái gì vừa học Nếu đoán đúng trẻ đ-ợc mở hộp số và đọc từ (tên) phát âm chữ cái trong từ Nh- từ "con thỏ" phát âm "tờ", từ "con voi" phát âm "i".v.v Trẻ lên chơi phát âm tr-ớc d-ới lớp phát âm theo Qua các trò chơi t-ơng tự nh- thế này trẻ của lớp tôi rất hứng tham gia vào trò chơi và phát huy đ-ợc khả năng tích... chơi này trẻ không những đ-ợc huyện phát âm mà còn đ-ợc ôn luyện thêm kiến thức của một số bộ môn khác nh-: văn học, môi tr-ờng, toán Kết thúc tiết học tôi chuyển cho trẻ sang hoạt động khác nhẹ nhàng khéo léo sao cho trẻ không bị hẫng hụt 3 Dạy phát âm ở mọi lúc mọi nơi: Thời gian và số lần cho trẻ phát âm trên tiết học có hạn, hơn nữa số l-ợng học sinh của lớp lại rất đông Nên việc dạy trẻ phát âm trên ... hợp với phụ huynh luyện cho trẻ phát âm gia đình, giao tiếp với ng-ời xung quanh, dạy trẻ phát âm học môn, dạy phát âm lúc nơi, dạy phát âm hoạt động khác II/ Đề xuất kiến nghị Môn làm quen chữ... dền thàng Sáng kiến kinh nghiệm 2006 - 2007 Đề tài: Dạy trẻ kỹ phát âm Họ tên: Hoàng Thị Thanh Tuyền Đơn vị: Tr-ờng tiểu học dền thàng Huyện bát xát tỉnh Lào Cai Bản sáng kiến kinh nghiệm 2005... tỉnh Lào Cai Bản sáng kiến kinh nghiệm 2005 - 2006 Đề tài: Dạy trẻ kỹ phát âm A- Giới thiệu đề tài I- Lý chọn đề tài: Dạy trẻ mầm non phát âm vô quan trọng việc hình thành ngôn ngữ loài ng-ời
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN sáng kiến kinh nghiệm đề tài dạy trẻ tập kỹ năng phát âm , SKKN sáng kiến kinh nghiệm đề tài dạy trẻ tập kỹ năng phát âm , SKKN sáng kiến kinh nghiệm đề tài dạy trẻ tập kỹ năng phát âm

Từ khóa liên quan