GIÁO ÁN KỸ NĂNG ĐIỀU HÀNH CÔNG SỞ VÀ GIAO TIẾP CÔNG VỤ

42 2,845 9
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/12/2016, 10:12

Thời gian thực hiện: 10 tiết Tên học phần: Kỹ điều hành công sở giao tiếp công vụ Thực hiện: ngày tháng năm CHƯƠNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CÔNG SỞ VÀ ĐIỀU HÀNH CÔNG SỞ * MỤC TIÊU MÔN HỌC Sau học xong phần này, học sinh có khả năng: Kiến thức - Trình bày khái niệm công sở điều hành công sở Xác định nguyên tắc, đặc điểm nhiệm vụ điều hành công sở - Trình bày yêu cầu đảm bảo cho hoạt động điều hành công sở Kỹ Vận dụng kiến thức công sở, điều hành công sở thực công việc định điều hành công sở Thái độ Nghiêm túc học tập, tiếp thu kiến thức * ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: Máy tính, máy chiếu, phấn, bảng… I ỔN ĐỊNH LỚP: Thời gian: 01 phút Số vắng (ghi rõ họ tên): II KIỂM TRA BÀI CŨ: III THỰC HIỆN BÀI HỌC: TT NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Dẫn nhập Kỹ điều hành công sở giao Thuyết trình, giới thiệu tiếp công vụ chương trình đào học phần Kỹ điều hành tạo trung cấp luật chuyên nghiệp công sở giao tiếp công vụ môn rèn luyện kỹ nghiệp vụ, cung cấp cho người học kiến thức để điều hành công sở cách khoa học, hiệu quả, đồng thời cung cấp cho người học kỹ cần thiết giao tiếp công vụ 2 THỜI GIAN Giảng Lắng 02 nghe, tư phút duy, chuẩn bị tâm sẵn sàng cho học phần Chương I MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CÔNG SỞ VÀ ĐIỀU HÀNH CÔNG SỞ I KHÁI NIỆM CÔNG SỞ, ĐIỀU HÀNH CÔNG SỞ Khái niệm công sở Xét theo nội dung công việc: hoạt động công sở nhằm thỏa mãn lợi ích chung cộng đồng, vậy, cần đảm bảo kiểm soát Nhà nước Nhà nước bảo đảm thõa mãn nhu cầu này: Xét hình thái tổ chức: công sở tập hợp có tổ chức, có mục tiêu hoạt động, có phương tiện vật chất để hoạt động người Nhà nước bảo hộ để tổ chức công việc hành chính, quản lý đời sống xã hội, nơi soạn thảo xử lý văn đảm bảo thông tin cho hoạt động máy nhà nước, nơi phối hợp phận, cán bộ, công chức theo chế định để thực hiên chưc nhà nước, phục vụ nhân dân Xét ý nghĩa tổ chức nhà nước: công sở trụ sở làm việc quan nhà nước, nhà nước lập để giải công vụ Xét phương diện pháp lý: Công sở pháp nhân, sử dụng quyền lực công để giải công việc theo luật định Phân loại: - Công sở hành tổ chức đặt quản lý nhà nước thực quản lý chung mặt công tác, có nhiệm vụ chấp hành đạo thực chủ trương, kế hoạch Pháp luật nhà nước - Công sở nghiệp tổ chức đặt Thuyết trình, diễn giảng nêu vấn đề: HS lắng Phân biệt khái niệm công sở nghe, ghi với khái niệm ”trụ sở” ”cơ chép quan” cho HS Phân biệt công sở hành với công sở nghiệp sở tư nhân Cho ví dụ minh họa -> Chốt lại khái niệm công sở 30 phút quản lý nhà nước thực họat động có tính nghiệp vụ riêng phục vụ cho sản xuất kinh doanh cho sinh hoạt Nói cách khác đơn vị để thực nhiệm vụ ngành Khái niệm điều hành công sở Điều hành công sở hoạt động tạo hiệu hoạt động tốt Thuyết trình khái niệm điều HS lắng phút nghe, ghi phục vục cho mục tiêu đề hành công sở chép công sở II NGUYÊN TẮC, ĐẶC ĐIỂM VÀ NHIỆM VỤ CỦA CÔNG SỞ, ĐIỀU HÀNH CÔNG SỞ Những nguyên tắc đảm bảo cho hoạt động điều hành công sở a) Công khai - K/n: Hoạt động điều hành công sở phải công khai nội công sở công khai trước đối tượng phục vụ công sở - Các biện pháp để thực nguyên tắc công khai: + Xây dưng kế hoạch; + Thông qua hoạt động kiểm tra, đánh giá công việc; + Giới thiệu địa điểm công sở, trách nhiệm phận công sở - Ý nghĩa: biện pháp tốt để xây dựng khối đoàn kết trí, từ giúp cho việc thực hợp tác phận, cá nhân thuận lợi đặc biệt hạn chế biểu quan liêu, cục điều hành công sở b) Đảm bảo tính liên tục - K/n: Tính liên tục hoạt động công sở hiểu công việc công sở diễn đặn, thường xuyên, không bị ngắt quãng Thuyết trình, diễn giảng nguyên tắc đảm bảo cho hoạt động điều hành công sở + Thuyết trình nguyên tắc công khai Lấy ví dụ Trường Trung cấp Luật Đồng hới minh họa HS lắng nghe, ghi chép 30 phút HS lắng nghe, ghi chép + Thuyết trình, diễn giảng HS lắng 30 nguyên tắc đảm bảo tính nghe, phút liên tục xem clip, lĩnh hội - Biểu tính liên tục: + Sự liên tục quan hệ điều hành; + Sự phát triển liên tục công việc công sở phận đó; + Liên tục kiểm tra, đánh giá hoạt động công sở c) Xác định rõ ràng nhiệm vụ + Thuyết trình, diễn giảng quyền hạn thành viên nguyên tắc xác định rõ công sở ràng nhiệm vụ, quyền hạn - K/n: Trong công sở phải xác định thành viên nhiệm vụ quyền hạn cụ thể công sở cho thành viên cách khoa Ví dụ: phân công việc nhận gửi hồ sơ cho phận học, rõ ràng văn thư, việc lưu trữ, xuất tài - Biện pháp: Tùy theo đặc thù công sở liệu cần cho phận lưu đặc điểm công việc, vị trí trữ, tránh việc nhằm lẫn công tác, trình độ chuyên môn để hai nhiệm vụ phân công công việc cho phù hợp d) Dân chủ hóa điều hành - K/n: Thực dân chủ công khai hoạt động điều hành công sở - Biện pháp: + Lấy ý kiến tập thể nơi công sở đóng, bàn bạc, với ngành, cấp, đơn vị lấy y kiến thông qua hình thức phiếu hỏi, biểu quyết, tổ chức hội nghị, tổ chức tham khảo ý kiến + Thuyết trình, diễn giảng nguyên tắc dân chủ hóa điều hành công sở Ví dụ minh họa kiến thức, ghi chép HS lắng nghe, 30 xem clip, phút lĩnh hội kiến thức, ghi chép HS lắng nghe, lĩnh 30 hội kiến phút thức, ghi chép + Mọi cá nhân, tập thể công sở phải có ý thức trách nhiệm tự giác thực định Bàn bạc dân chủ công khai e) Tuân thủ pháp luật + Thuyết trình, diễn giảng HS lắng - K/n: Hoạt động điều hành công sở nguyên tắc tuân thủ pháp nghe, lĩnh hội kiến 30 phải tuân theo quy định pháp luật thức, ghi phút luật chép - Tuân thủ pháp luật để đảm bảo pháp chế xã hội chủ nghĩa, đảm bảo hoạt động công sở đắn với quy định nhà nước Khi vi phạm quy chế tổ chức xử lý biện pháp chế tài Mối quan hệ nguyên tắc: Các nguyên tắc nói có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, nguyên tắc làm tiền đề cho nguyên tắc ngược lại để đảm bảo cho hoạt động điều hành công sở đạt hiệu cao Đặc điểm công sở, điều hành công sở a) Có vị trí pháp lý định hệ thống máy quản lý nhà nước Đặc điểm công sở hành làm việc theo chế độ tập thể, biểu theo đa số, chịu trách nhiệm tập thể trước định hành ký thay mặt ban hành văn quản lý quan trọng b) Thực chức năng, nhiệm vụ quyền hạn cụ thể Nhà nước quy định chịu kiểm soát quan có thẩm quyền Đặc điểm thể thống quản lý tổ chức hệ thống Nhà nước, đồng thời phân cấp thẩm quyền công sở loại hoạt động c) Nằm quan hệ hệ thống thứ bậc để đảm bảo lãnh đạo tập trung thống quan hệ theo chức chuyên môn d) Phục vụ lợi ích công, lợi ích Nhà nước nhân dân, không vụ lợi Đây đặc điểm để phân biệt công sở Nhà nước với đơn vị kinh doanh Đặc điểm riêng công sở hành hoạt động lợi ích chung không mang tính vụ lợi cho cá nhân Đặt vấn đề cho HS thảo luận: Những nguyên tắc có mối quan hệ nào? + GV gọi HS lên trước lớp trả lời GV chốt ý Thuyết trình, diễn giảng kết hợp với phương pháp trực quan đặc điểm công sở Cho ví dụ cho HS xem clip, tập tin âm minh họa HS thảo luận trả 45 lời câu phút hỏi, lắng nghe, ghi chép Học sinh ghi chép, quan sát, 45 tư duy, phút lĩnh hội kiến thức người nhóm người tổ chức e) Được nhà nước đảm bảo điều kiện phương tiện cần thiết để thực công vụ Các điều kiện, phương tiện cần thiết để đảm bảo cho công sở hoạt động có hiệu là: tổ chức, nhân sự, tài sản, tài thẩm quyền Nhiệm vụ công sở, điều hành công sở a) Quản lý công sở theo pháp luật Thuyết trình, diễn giảng kết b) Tổ chức nhân sự, phối hợp công hợp với phương pháp trực quan đặc điểm công việc phận công sở c) Tổ chức công tác thông tin sở Cho ví dụ cho HS xem clip, tập tin âm công sở công sở minh họa d) Nâng cao kỹ thuật nghiệp vụ hành chính, tổ chức công việc nề -Thuyết trình, diễn giảng nếp, có hiệu lực hiệu mối quan hệ nhiệm e) Cung cấp điều kiện, phương tiện vụ công sở vào đặc điểm lao động Đặt vấn đề cho HS thảo luận: Trong nhiệm vụ loại công việc phân công công sở, theo em nhiệm f) Bảo vệ trị nội bộ, bảo vệ an vụ quan trọng nhất? Vì ninh trật tự an toàn công sở sao? GV gọi HS lên trước lớp trả g) Tổ chức kế toán, thống kê lời h) Quản trị hậu cần GV chốt ý cho HS III NHỮNG YÊU CẦU ĐẢM BẢO CHO HOẠT ĐỘNG ĐIỀU HÀNH CÔNG SỞ Không ngừng nâng cao hiệu lực Thuyết trình yêu hiệu hoạt động công sở cầu đảm bảo cho hoạt động Hoạt động công sở phải theo điều hành công sở quy định pháp luật Bảo đảm công sở luôn có khả phát triển tính bền vững Bảo đảm hoạt động công sở tổ chức khoa học, góp phần nâng cao trình độ văn hóa quản lý, HS lắng nghe, quan sát, 45 lĩnh hội phút kiến thức HS trả lời, ghi chép, tư duy, lĩnh 45 hội kiến phút thức HS lắng nghe, lĩnh 45 hội kiến phút thức thực mục tiêu xây dựng nhà nước dân, dân, dân 3 Củng cố kiến thức kết thúc Hướng dẫn tự học Hướng dẫn HS làm tập HS để củng cố kiến thức bài nắm kiến học Yêu cầu HS đọc trước phần kiến chương sau làm tập, 10 lại phút thức thức IV RÚT KINH NGHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN: Ngày tháng năm PHÓ TRƯỞNG KHOA GIÁO VIÊN Lê Tiến Cảnh Nguyễn Hoàng Lê Khanh Thời gian thực hiện: 20 tiết Tên học phần: Kỹ điều hành công sở giao tiếp công vụ Thực ngày tháng năm CHƯƠNG HOẠT ĐỘNG ĐIỀU HÀNH CÔNG SỞ * MỤC TIÊU CỦA BÀI: Sau học xong phần này, học sinh có khả năng: + Kiến thức: - Trình bày kiến thức kỹ thuật điều hành công sở thiết kế, phân công công việc, tổ chức điều hành, kiểm tra, kiểm soát công việc, cách tổ chức, điều hành họp - Xác định kiến thức cách thức tổ chức nơi làm việc công sở cách khoa học, hiệu + Kỹ năng: Thực công việc cụ thể điều hành công sở biết cách thiết kế phân tích công việc cụ thể; biết xây dựng kế hoạch làm việc cá nhân, nhóm; biết tổ chức họp + Thái độ: - Người học có thái độ học tập, nghiêm túc mực, chủ động * ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: máy tính, máy chiếu, phấn, bảng… I ỔN ĐỊNH LỚP: Thời gian: 02 phút Số vắng (ghi rõ họ tên): II KIỂM TRA BÀI CŨ: Họ tên học sinh kiểm tra: Điểm: Điểm: III THỰC HIỆN BÀI HỌC: T NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC T Hoạt động Hoạt động giáo viên học sinh 1 Dẫn nhập GV đặt câu hỏi HS lắng nghe, gợi mở học để tạo chuẩn bị tâm tâm tích cực cho HS tích cực cho học THỜI GIAN 03 phút 2 Giảng Chương II HOẠT ĐỘNG ĐIỀU HÀNH CÔNG SỞ I KỸ THUẬT HÀNH CHÍNH TRONG ĐIỀU HÀNH CÔNG SỞ Những nội dung kỹ thuật điều hành công sở a) Thiết kế phân tích công việc * Thiết kế công việc Thuyết trình kết hợp HS lắng nghe, Thiết kế công việc hiểu cách phương pháp trực quan ghi chép, lĩnh 10 hội kiến thức Phút đơn giản phân chia loại công thiết kể công việc việc lớn, nhỏ cho hợp lý Đây trình xác lập, nhiệm vụ cụ thể trách nhiệm cán việc thi hành công vụ tham gia hoạt động công sở nói chung Các yêu cầu nhiệm vụ thiết kế công việc là: - Phù hợp với mục tiêu công sở đơn vị thực công việc đề - Nội dung công việc phải rõ ràng phải có tính khả thi - Phải quan tâm đến ý nghĩa công việc toàn nhiệm vụ chung quan, công sở - Tạo khả sang tạo cho cán giải công việc * Phân tích công việc 10 Đây hiểu trình xem xét Thuyết trình kết hợp HS lắng nghe, phút cách toàn điện có hệ thống phương pháp trực quan ghi nhớ phân tích công việc nội dung công việc đề để xác định cách thức giải tối ưu nhằm mang lại hiệu cao cho hoạt động công sở Phân tích công việc khía cánh quan trọng kỹ thuật hành phản ánh lực làm việc nhà quản lý b) Phân công công việc Những nguyên tắc phân công công việc: Thuyết trình phân + Nguyên tắc ấn định điều kiện cho công công việc Phát vấn: Trong chức nhiệm vụ nguyên tắc phân công + Nguyên tắc dụng nhân dụng công việc, nguyên tắc mộc thủ trưởng + Nguyên tắc phân chia tính chất quan quan tâm nhất? GV gợi ý: nghiệp vụ có tính chất đồng + Nguyên tắc cân chức + Trong hoạt động kinh nghiệm nhiệm vụ lực đảm bảo tới + Nguyên tắc tạo ổn định, tránh 80% thành công lãng phí giải công công Phân công công việc hoạt việc Bởi vậy, chọn động không đơn giản, người vào làm việc, nghệ thuật lãnh đạo quản cấp nhà lý Nếu tuân thủ đầy đủ quản lý ưu tiên kinh nguyên tắc hoạt động nghiệm Kinh nghiệm công sở đạt hiệu cao vốn áp dụng làm trước để giải công việc tại, lực vốn khả vốn có qua học hỏi thân ngành nghề mà người ta hướng tới + Dựa vào lực kinh nghiệm nhà quản lý xếp họ vào vị trí phù hợp với tài sở trường họ để họ thấy thỏa mãn từ nâng cao hiệu công việc HS lắng nghe, ghi nhớ 20 HS tư duy, trả phút lời câu hỏi c) Tổ chức điều hành công việc Điều hành công việc hiểu Thuyết trình tổ chức HS lắng nghe, ghi chép, lĩnh 25 phải đảm bảo cho cán bộ, công điều hành công việc hội kiến thức phút chức thuộc quyền thực tốt - Khái niệm Kĩ lắng nghe khả quan tâm đến lời nói, tâm trạng, cảm xúc đối tác giao tiếp, nhận diện nhu cầu người nói, thể tôn trọng người nói Gởi mở: nghe lắng nghe giống hay khác nhau? Cho HS xem sơ đồ giúp HS phân biệt nghe lắng nghe GV chốt lại ý cho HS HS lắng nghe, ghi chép Thuyết trình giải - Vai trò vấn đề: vai trò kỹ lắng nghe: - Cho HS xem clip minh + Thỏa mãn nhu cầu người nói, họa cho vai trò thứ thể tôn trọng với người nói lắng nghe Phát vấn: có nhận xét clip đó? GV chốt lại kiến thức cho HS HS lắng nghe, ghi chép + Thu thập nhiều thông tin HS quan sát, ghi nhớ HS quan sát, suy nghĩ, lĩnh hội kiến thức - Tổ chức tập HS đóng tình tình để minh họa huống, lĩnh hội cho vai trò thứ hai kỹ kiến thức lắng nghe Thuyết trình chốt lại kiến thức cho HS - Kể câu chuyện “cây Thì HS lắng nghe, Là” để minh họa cho vai lĩnh hội kiến thức + Hạn chế sai lầm trò thứ ba lắng nghe giao tiếp Thuyết trình, chốt lại kiến thức cho HS - Cho ví dụ minh họa + Tạo không khí biết lắng nghe Thuyết trình, chốt lại giao tiếp kiến thức cho HS - Cho ví dụ minh họa Thuyết trình, chốt lại + Giúp giải nhiều vấn đề kiến thức cho HS * Những yếu tố cản trở việc lắng nghe + Tốc độ tư Tốc độ tư người cao nhiều tốc độ nói Vì vậy, nghe HS lắng nghe, lĩnh hội kiến thức HS lắng nghe, lĩnh hội kiến thức Thuyết trình kết hợp HS lắng nghe, tư phương pháp trực quan duy, ghi chép yếu tố cản trở việc lắng nghe người khác, thường có dư thời gian thường dùng thời gian dư thừa để suy nghĩ vấn đề khác, nghĩa tư tưởng bị phân tán + Sự phức tạp vấn đề Trước vấn đề phức tạp, đặc biệt vấn đề liên quan đến chúng ta, thường có xu hướng chọn đường dễ nhất, bỏ tai, không ý lắng nghe + Sự thiếu tập luyện Từ nhỏ trưởng thành, dạy rèn luyện cách lắng nghe + Sự thiếu kiên nhẫn Để lắng nghe có hiệu quả, cần phải biết kiên nhẫn với ý kiến người khác Tuy nhiên, thực tế lại thường + Đặc điểm tâm lý người nghe Nghe trình nhận thức Quá trình nghe kết phụ thuộc vào thông tin người phát thông tin đó, mà đặc điểm tâm lí người nghe + Những thói quen xấu lắng nghe Trong nghe người khác, thường mắc phải thói quen xấu * Các mức độ bước lắng nghe có hiệu Các mức độ lắng nghe - Lờ đi, không nghe - Giả vờ nghe - Nghe có chọn lọc - Nghe chăm - Nghe thấu cảm * Các bước lắng nghe có hiệu Trung tâm chu trình lắng nghe hiệu thái độ mong muốn thấu hiểu người, thấu hiểu đối tác Bước 1: tập trung Bước 2: tham dự Bước 3: thấu hiểu Cho HS xem tranh, ảnh, Hs quan sát, tư sơ đồ minh họa duy, nhận xét Đặt vấn đề: lắng nghe có HS suy nghĩ trả mức độ nào? lời, ghi nhớ Thuyết trình giải vấn đề Thuyết trình, diễn giảng kết hợp với sơ đồ bước lắng nghe có hiệu Thực hành - Phát phiếu điều tra khả HS quan sát, tư duy, ghi nhớ, ghi chép HS làm 45 phiếu phút Bước 4: ghi nhớ Bước 5: hồi đáp Bước 6: phát triển lắng nghe HS; Dựa kết quả, nhận xét đánh giá khả lắng nghe HS - Tổ chức trò chơi truyền tin: + Chia lớp làm hai đội: Mỗi đội gồm – HS, số lượng HS đội nhau; + Xếp đội thành hai hàng dọc + Cách chơi: - Khi có lệnh chơi, người nhận lệnh đội chạy lên nhận tin GV nói cho người thứ 1, người thứ nói nhỏ cho người thứ (nói thầm vào tai) người cuối Người cuối chạy lên bảng ghi lại tin Luật chơi: - Đội báo tin nhanh, xác đội thắng - Đội để lộ tin coi thua - Tin truyền từ người số đến người cuối cùng, không truyền tắt Ý nghĩa trò chơi: Giúp HS nhận thấy lắng nghe có yếu tố cản trở đến hiệu việc lắng nghe - Tổ chức trò chơi “tìm nửa trái tim lại” Ý nghĩa: Hướng dẫn HS cách lắng nghe có hiệu điều tra HS theo hướng dẫn GV tiến chơi trò chơi b) Kỹ nói trước đám đông * Khái niệm vai trò kỹ nói trước đám đông - Khái niệm Kỹ nói trước đám đông hay gọi Kỹ thuyết trình hình thức giao tiếp đặc biệt, nhằm chuyển tải thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, hô hào hành động, tác động vào tình cảm người nghe, từ có định hướng hành động - Vai trò + Kỹ nói trước đám đông kỹ quan trọng xã hội cạnh tranh giới thay đổi + Kỹ nói trước đám đông hữu ích khía cạnh sống từ học tập loại hình công việc truyền thông + Đặc biệt, nói trước đám đông kỹ quan trọng công việc, học tập sống bạn Sử dụng kỹ nói trước đám đông tốt giúp truyền đạt thông tin giải công việc nhanh chóng, dễ dàng Nó giúp tạo mối quan hệ tốt đẹp giao tiếp Nó giúp người nâng cao uy tín thân, tụ khẳng định công cụ tạo ảnh hưởng người khác Hơn nữa, kỹ nhà tuyển dụng đánh giá cao, quan trọng nhiều lĩnh vực * Các bước thuyết trình hiệu - Chuẩn bị thuyết trình + Đánh giá thân + Nâng cao tự tin +Am hiểu vấn đề, xây dựng đủ thông tin để trình bày + Có uy tín - Tìm hiểu người nghe Cần tìm hiểu đối tượng nghe ai, giới tính, tuổi tác, nghề nghiệp, tín ngưỡng, nhu cầu, sở thích, động Thuyết trình kết hợp với phương pháp trực quan 45 khái niệm vai trò HS lắng nghe, phút kỹ nói trước quan sát, tư duy, đám đông ghi chép Cho HS xem tranh ảnh, clip minh họa Phát vấn: kỹ thuyết trình có vai trò nào? HS lắng nghe, Gợi mở: kỹ thuyết quan sát, tư duy, trình có vai trò ghi chép xã hội, sống người nào? Chốt ý cho HS Thuyết trình kết hợp với phương pháp trực quan HS lắng nghe, tư chuẩn bị thuyết trình duy, ghi chép Nếu ví dụ minh họa họ để chuẩn bị nói chuyện cho phù hợp - Xác định mục đích mục tiêu nói chuyện Trước chuẩn bị nội dung nói chuyện, bạn cần xác định mục đích Bạn nói chuyện với mục đích cung cấp thông tin thuyết phục người nghe hay để góp vui? Trên sở mục đích mà đề mục tiêu nói chuyện - Chuẩn bị nói chuyện Mỗi nói chuyện thường có ba phần: mở đầu, khai triển (nội dung) kết luận Chuẩn bị nói chuyện có nghĩa chuẩn bị ba phần - Chuẩn bị phần mở đầu + Dẫn nhập trực tiếp: Nêu thẳng chủ đề mục đích nói chuyện, vấn đề trình bày + Dẫn nhập cách đặt câu hỏi: cách đặt câu hỏi phần mở đầu để làm người nghe phải suy nghĩ đến chủ đề nói chuyện + Dẫn nhập theo lối kể chuyện: Người nói chuyện từ từ dẫn đưa người nge đến với chủ đề nói chuyện cách nhắc lại kiện khứ có liên quan đến chủ đề + Dẫn nhập tương phản: Người nói chuyện bắt đầu việc nhấn mạnh mâu thuẫn để gây ý + Dẫn nhập cách trích dẫn lời nói danh nhân Một câu trích dẫn thích hợp cách mở đầu thú vị - Chuẩn bị phần khai triển + Các ý phải xếp theo trình tự hợp lý, đảm bảo tính logic nói chuyện + Để nói chuyện có sức thuyết phục, bạn không nên nói chung Đặt vấn đề: chuẩn bị nói chuyện chuẩn bị gì? Thuyết trình kết hợp với phương pháp trực quan để giải vấn đề Nêu ví dụ, cho HS xem clip, tranh ảnh minh họa GV thuyết trình, cho ví dụ minh họa giúp HS nhận ưu điểm khuyết điểm cách dẫn nhập cho phần mở đầu HS quan sát, tư giải vấn đề HS lắng nghe, tư duy, lĩnh hội kiến thức chung theo kiểu “hô hiệu”, mà phải đưa ví dụ, số liệu cụ thể minh hoa cho ý, luận điểm + Tùy theo tính chất buổi nói chuyện, bạn chuẩn bị thêm câu chuyện vui, khôi hài làm cho không khí buổi nói chuyện đỡ căng thẳng trì ý người nghe - Chuẩn bị phần kết Cần chốt lại người nghe điểm then chốt nói chuyện tùy theo tính chất, mục đích buổi nói chuyện mà bạn đưa lời chúc mừng, lời kêu gọi đề nhiệm vụ tương lai Và tất nhiên, bạn đừng quên cảm ơn người nghe ý nghe bạn - Tiến hành thuyết trình Khi tiến hành nói chuyện, cần ý điểm sau: + Ăn mặc nghiêm túc, lịch sử phù hợp với tính chất buổi diễn thuyết + Khi lên bục nói chuyện, dáng bạn phải thể bạn người đàng hoàng, tự tin + Đứng bục, bạn cần đứng thẳng người với tư tự nhiên, không bỏ tay vào túi quần, mắt nhìn thẳng xuống người nghe, ánh mắt nhẹ nhàng, tôn trọng quan tâm; + Trước bắt đầu nói chuyện, bạn cần tự giới thiệu + Nói to rõ ràng, đủ cho người ngồi xa bạn nghe thấy; + Cần thay đổi tốc độ, nhịp độ nói + Trong trình trình bày thường xuyên đưa mắt xuống người nghe, bao quát tất người có mặt phòng, đừng để có cảm giác bị “bỏ rơi” +Ngoài ánh mắt, bạn cần ý sử Phát vấn: tiến hành thuyết trình, cần HS lắng nghe, tư lưu ý gì? duy, giải Gợi mở: cần ý vấn đề phương tiện giao tiếp nào? Chốt lại ý cho HS dụng phương tiện phi ngôn ngữ khác nét mắt, cử chỉ, động tác + Bạn lại nói chuyện, song không nên rời khỏi tầm nhìn nhóm người nghe lâu - Kết thúc thuyết trình Bạn cần biết kết thúc nói chuyện lúc Sau tóm tắt ý then chốt nói chuyện tùy theo tính chất nói chuyện mà đưa lời kêu gọi, lời chúc mừng bạn nhớ đừng quên cảm ơn thính giả ý nghe bạn Trong trường hợp cần thiết, bạn nên dành thời gian để giải đáp ý kiến, câu hỏi người nghe c) Kỹ giải xung đột * Khái quát chung xung đột - Khái niệm Xung đột trình bên nhận quyền lợi bị vi phạm bị ảnh hưởng tiêu cực bên khác, gây cảm giác khó chịu, thiệt thòi hay công - Vai trò xung đột + Giúp ta xác định rõ vấn đề mục đích, từ nâng cao chất lượng định + Khi ta đưa giải pháp mà có xung đột bắt buộc ta phải đưa nhiều giải pháp Từ đó, xung đột kích thích sáng tạo, tạo + Nếu ta biết cách giải xung đột, ta tạo lập môi trường cởi mở, phơi bày vấn đề giải tỏa căng thẳng Phát vấn: làm để kết thúc thuyết trình có hiệu quả? Chốt lại ý cho HS Thực hành: GV giao nhiệm vụ cho HS để thuyết trình: - Được chuẩn bị trước nhà nội dung phần mở đầu thuyết trình, tiết sau thuyết trình; - Chủ đề HS tự chọn GV kêu HS lên thuyết trình, đánh giá, nhận xét, cho điểm HS HS suy nghĩ, trả lời, lắng nghe, ghi chép 45 phút HS chuẩn bị tập trước nhà Tiến hành thuyết trình theo hướng dẫn GV Thuyết trình kết hợp với phương pháp trực quan HS lắng nghe, ghi 45 khái niệm kỹ chép phút giải xung đột Thuyết trình kết hợp phương pháp trực quan vai trò xung đột HS quan sát, tư Cho HS xem clip, tranh, duy, lĩnh hội kiến ảnh minh họa thức + Xung đột nguyên nhân giúp ta tự đánh giá, tự điều chỉnh thân, thay đổi môi trường Bên cạnh mặt tích cực, xung đột có mặt tiêu cực sau đây: + Xung đột xấu ta + Xung đột dẫn đến tổn thương: vật chất, tiền bạc, thời gian + Xung đột không giải dẫn đến phá hủy mối quan hệ đối tác, tạo căng thẳng, rào cản cá nhân/ tổ chức, phá hỏng cấu tổ chức +Xung đột không mang tính xây dựng làm chệch hướng mục tiêu đề lúc đầu + Xung đột gây tổn hại đến cảm xúc thể lý người khác, tạo thù hằn người * Quy trình giải xung đột có hiệu - Tách hai bên - Lắng nghe - Tìm hiểu nguyên nhân vấn đề - Các giải pháp giải xung đột Thuyết trình kết hợp phương pháp trực quan quy trình giải xung đột Cho HS xem tranh, ảnh, clip, ví dụ minh họa Thực hành: Cho HS đóng vai giải tình xung đột Bước 1: GV chia lớp làm nhóm, đưa tình xung đột cho nhóm giải Bước 2: GV hướng dẫn HS cách tiến hành thảo luận nhóm, cách giải tình Bước 3: GV yêu cầu đại diện nhóm lên giải tình Bước 4: GV yêu cầu nhóm khác nhận xét cách giải tình HS quan sát, tư duy, lĩnh hội kiến thức HS thảo luận, 45 đóng vai tình phút huống nhóm Bước 5: GV chốt lại cách giải tình phù hợp II KHÁI NIỆM VÀ VAI TRÒ CỦA GIAO TIẾP CÔNG VỤ Khái niệm giao tiếp công vụ Thuyết trình khái Giao tiếp công vụ toàn hình niệm giao tiếp công vụ HS lắng nghe, 45 thức giao tiếp thực quan sát, lĩnh hội phút bối cảnh thực thi công vụ bên kiến thức tham gia công vụ thực để thực thi công vụ Vai trò giao tiếp công vụ - Định hướng: Giao tiếp giúp chia sẻ Thuyết trình vai trò truyền đạt đích mà tổ chức cần giao tiếp công vụ HS lắng nghe, đạt đến cách thức để đạt Cho ví dụ minh họa quan sát, lĩnh hội điều Ở cấp độ này, kiến thức nói, giao tiếp đóng vai trò chiến lược việc giúp cho tổ chức tồn phát triển xã hội - Hợp nhất: Mỗi tổ chức, quan, đơn vị hay nhóm tập hợp gồm nhiều yếu tố kiểu người khác với xuất phát điểm, quan điểm, cách thức tham vọng khác Giao tiếp chế, chất keo dính lôi người, yếu tố có điểm chung lại với để hình thành tổ chức - Duy trì: Mỗi tổ chức có số hệ thống giá trị mà trì muốn khuếch trương, giao tiếp chế giúp định hình trì giá trị - Động viên, khuyến khích: Giao tiếp trình thực thi công vụ không đơn liên quan đến nhiệm vụ cách giải nhiệm vụ, liên quan đến người với tư cách thực thể sống, có đời sống riêng tư, có niềm vui, nỗi buồn, có điểm mạnh điểm yếu Do vậy, giao tiếp tổ chức bao hàm khía cạnh mang tính nhân bản, hỗ trợ việc hoàn thiện nhân cách cá nhân - Đổi mới: Giao tiếp chế ý tưởng, sáng kiến hình thành, chia sẻ, thách thức trải nghiệm III CÁC LOẠI HÌNH GIAO TIẾP CÔNG VỤ Giao tiếp với cấp Giao tiếp với cấp trình tương tác gắn với phản hồi thông tin, đề đạt ý kiến, nguyện vọng… tức cấp báo cáo với cấp phương pháp, cách thức hoạt động, kết thực công việc thân họ, đồng nghiệp tổ chức với cấp thông qua kênh giao tiếp khác văn a) Hiểu típ người phong cách làm việc cấp Cấp dưới giao tiếp với cấp cần phải hiểu rõ lai lịch, cá tính, lực và phong cách làm việc cấp để biết cách ứng xử, hợp tác với cấp trên, tránh được đụng chạm vô tình đến “miền kỵ” của cấp b) Tránh tranh luận với cấp Nảy sinh ý kiến trái chiều xử lý công việc điều khó tránh, tránh tranh luận với cấp Làm cách để sếp hiểu thừa nhận sai sót điều không dễ Mà cãi lại sếp chẳng nên chút nào! Vì thế, bạn cần học cách lập luận bảo vệ quan điểm cách “có bản”, tế nhị, mềm mỏng - Lựa chọn thời điểm thích hợp Thuyết trình diễn giảng kết hợp với phương pháp HS lắng nghe, trực quan giao tiếp quan sát, lĩnh hội 45 với cấp kiến thức phút Cho HS xem số video giao tiếp cấp Hướng dẫn HS nhận xét vế nội dung video Thực hành: Cho HS đóng vai giải tình giao HS thảo luận, 45 tiếp với cấp đóng vai giải phút Bước 1: GV chia lớp tình làm nhóm, đưa tình gặp phải giao tiếp với cấp nhóm giải Bước 2: GV hướng dẫn HS cách tiến hành thảo luận nhóm, cách giải tình Bước 3: GV yêu cầu đại diện nhóm lên giải tình Bước 4: GV yêu cầu nhóm khác nhận xét cách giải tình nhóm Bước 5: GV chốt lại cách Không góp ý với sếp trước giải tình mặt nhân viên khác phù hợp Tìm cách gặp riêng sếp để trình bày suy nghĩ bất đồng với sếp, không mang việc “trình làng”, làm làm giảm uy tín lãnh đạo trước toàn công ty - Đưa lập luận có Nghĩa không đơn trích hành động sếp, mà giải thích bạn cho điều không nên làm Phê bình dễ, phê bình có sở điều khó - Nên đưa phương án riêng bạn Nếu bạn cho sếp giải chưa thật tốt vấn đề đó, áp dụng cách bạn hiệu hẳn, viết cách rõ ràng qua thư điện tử chẳng hạn, với kế hoạch hành động cụ thể đôi ba lời chung chung d) Hãy biết cách “nịnh” cấp - Lời khen phải cụ thể - Thể ngưỡng mộ, đố kỵ - Không nói dối - Khen ngợi lúc chỗ - Khen ngợi người khác e) Có phút thư giãn công việc Thử tìm điểm chung bạn cấp để có điện thoại, gặp gỡ công việc Điều làm cho hai cảm thấy gần gũi cởi mở với Tuy nhiên, dù gần gũi có khoảng cách phù hợp Giao tiếp với đồng nghiệp Giao tiếp đồng nghiệp với đồng nghiệp thực chất giao tiếp cá nhân phận cấp quan, tổ chức Nếu quan hệ giao tiếp đồng nghiệp quan, tổ chức tốt góp phần vào việc giải mục đích công việc chung, củng cố tinh thần thúc đẩy việc thực công việc quan, tổ chức lẫn mục đích trì hoạt động nhóm Các yêu cầu chung giao tiếp với đồng nghiệp - Tin tưởng tôn trọng lẫn nhau, điều đồng nghiệp trao đổi cởi mở thẳng thắn hơn, việc giao tiếp đồng nghiệp mang tính tương tác hiệu - Giao tiếp trực tiếp tốt nhất, trao đổi thông tin cách đầy đủ nhất, biểu lộ tình cảm rõ dễ xóa bỏ hiểu lầm - Nói phải biết giữ chừng mực, ngôn ngữ lịch Thuyết trình kết hợp với phương pháp trực quan giao tiếp với đồng nghiệp Cho HS xem số clip giao tiếp với đồng nghiệp Hướng dẫn HS nhận xét clip Thực hành: Cho HS đóng vai tình giao tiếp với đồng nghiệp Bước 1: GV chia lớp làm nhóm, đưa tình gặp phải giao tiếp với đồng nghiệp cho nhóm giải Bước 2: GV hướng dẫn HS cách tiến hành thảo luận nhóm, cách giải tình Bước 3: GV yêu cầu đại diện nhóm lên giải tình Bước 4: GV yêu cầu nhóm khác nhận xét cách giải tình nhóm Giao tiếp với công dân Bước 5: GV chốt lại cách Giao tiếp với công dân trách giải tình nhiệm quan Nhà nước, phù hợp nhiệm vụ công tác thường xuyên quan Để giao tiếp với công dân trường hợp cung Thuyết trình kết hợp với cấp dịch vụ hành công hay dân phương pháp trực quan đến hỏi thông tin, gặp gỡ với đại diện giao tiếp với công quan, tổ chức, vời người có uy tín dân địa bàn hay thăm hỏi nhân dân , Cho HS xem số clip cán bộ, công chức cần thực theo giao tiếp với công HS lắng nghe, 45 quan sát, lĩnh hội phút kiến thức HS thảo luận, 45 đóng vai giải phút tình HS lắng nghe, 45 quan sát, lĩnh hội phút kiến thức trình tự sau: - Tận tụy phục vụ nhân dân, liên hệ chặt chẽ với nhân dân; - Lắng nghe ý kiến, giải thích, hướng dẫn rõ ràng, cụ thể quy định liên quan đến giải công việc - Không quan liêu, hách dịch, cửa quyền, nhũng nhiễu, gây khó khăn, phiền hà giải công việc nhân dân; - Bảo đảm trình tự, thủ tục thời gian giải công việc nhân dân; không từ chối thực công việc thuộc phạm vi trách nhiêm mình, trường hợp từ chối phải nêu rõ lý hướng dẫn cụ thể; - Tôn trọng giữ lịch hẹn tiếp nhân dân; nhanh chóng phức đáp khiếu nại, góp ý nhân dân; - Tác phong làm việc phải gần gũi; thái độ, hành vị, trang phục ngôn ngữ phải nghiêm túc, văn minh, lịch sử, nhã nhặn 3 Củng cố kiến thức kết thúc Hướng dẫn tự học dân Hướng dẫn HS nhận xét clip Thực hành: Cho HS làm tập tình giao tiếp với công dân 45 Bước 1: GV chia lớp HS thảo luận, phút làm nhóm, đưa tình đóng vai giải gặp phải giao tình tiếp với công dân cho nhóm giải Bước 2: GV hướng dẫn HS cách tiến hành thảo luận nhóm, cách giải tình Bước 3: GV yêu cầu đại diện nhóm lên giải tình Bước 4: GV yêu cầu nhóm khác nhận xét cách giải tình nhóm Bước 5: GV chốt lại cách giải tình phù hợp Hướng dẫn HS làm HS làm tập, 10 tập để củng cố kiến thức nắm lại kiến thức phút học Hướng dẫn HS đọc trước kiến thức chương sau Nguồn tài liệu tham khảo Học viện hành chính, Giáo trình kĩ thuật tổ chức công sở, Nxb Khoa học kĩ thuật, Hà Nội, 2009 Nguyễn Minh Đoan, Pháp luật, lối sống văn hoá công sở, Nxb Tư pháp, 2011 Hiến pháp năm 2013; Luật tổ chức Chính phủ năm 2002; Luật tổ chức án nhân dân năm 2002; Luật tổ chức hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân năm 2003; IV RÚT KINH NGHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN: Ngày PHÓ TRƯỞNG KHOA Lê Tiến Cảnh tháng năm GIÁO VIÊN Nguyễn Hoàng Lê Khanh Ý KIẾN CỦA KHOA GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ THỂ CHẤT & VĂN HÓA Ý KIẾN CỦA PHÒNG ĐÀO TẠO & CÔNG TÁC HỌC SINH PHÊ DUYỆT CỦA BGH [...]... Tên học phần: Kỹ năng điều hành công sở và giao tiếp công vụ Thực hiện ngày tháng năm CHƯƠNG 3 GIAO TIẾP CÔNG VỤ * MỤC TIÊU CỦA BÀI: Sau khi học xong bài này người học có khả năng: + Kiến thức: - Trình bày được khái niệm giao tiếp, vai trò của giao tiếp trong cuộc sống và trong công sở - Xác định được một số kỹ năng giao tiếp cơ bản: kỹ năng lắng nghe, kỹ năng nói trước đám đông, kỹ năng giải quyết... giao tiếp công vụ Thuyết trình về khái Giao tiếp công vụ là toàn bộ hình niệm giao tiếp công vụ HS lắng nghe, 45 thức giao tiếp được thực hiện trong quan sát, lĩnh hội phút bối cảnh thực thi công vụ do các bên kiến thức tham gia công vụ thực hiện để thực thi công vụ 2 Vai trò của giao tiếp công vụ - Định hướng: Giao tiếp giúp chia sẻ Thuyết trình về vai trò và truyền đạt cái đích mà tổ chức cần của giao. .. Phân biệt kỹ năng với phản xạ, thói quen, kiến thức - Phân loại kỹ năng: kỹ năng chuyên môn, kỹ năng sống, kỹ năng làm việc .Kỹ năng giao tiếp là một tập hợp những qui tắc, nghệ thuật , cách ứng xử , đối đáp được đúc rút qua kinh nghiệm thực tế hằng ngày giúp mọi người giao tiếp hiệu quả thuyết phục hơn khi áp dụng thuần thục kỹ năng giao tiếp b) Kỹ năng lắng nghe * Khái niệm và vai trò của kỹ năng lắng... - Trình bày được những điều cần lưu ý khi giao tiếp với cấp trên, với đồng nghiệp và với công dân, tổ chức + Kỹ năng: - Thực hiện được một số kỹ năng giao tiếp: Kỹ năng lắng nghe, kỹ năng nói trước đám đông, kỹ năng giải quyết xung đột - Thực hiện được giao tiếp với cấp trên, với đồng nghiệp và với công dân, tổ chức + Thái độ: - Thiết lập được cho bản thân một quan niệm giao tiếp đúng đắn, một thái... mục đích giao tiếp của bạn mà thay đổi khoảng cách cho phù hợp để tạo điều kiện thuận lợi cho việc đạt mục đích + Trong quá trình giao tiếp nên linh hoạt thay đổi khoảng cách cho phù hợp với tình huống giao tiếp 2 Một số kỹ năng giao tiếp cơ bản * Kỹ năng giao tiếp là gì? Kỹ năng là gì? - Kỹ năng là năng lực hay khả năng của chủ thể thực hiện thuần thục một hay một chuỗi hành động trên cơ sở hiểu biết... tập tích cực của HS: Giao tiếp là gì? Giao tiếp có vai trò quan trọng như thế nào? Kỹ năng giao tiếp là gì? Lắng nghe, tư 03 duy, chuẩn bị tâm phút thế sẵn sàng cho bài học giúp cho họ tự tin hơn khi bước vào công việc 2 2 Giảng bài mới 2 CHƯƠNG 3 GIAO TIẾP CÔNG VỤ I LÝ LUẬN CHUNG VỀ KỸ NĂNG GIAO TIẾP Đưa vấn đề cho HS thảo luận: - Cho HS xem bài tập 1 Khái quát chung về giao tiếp tình huống, yêu...các công việc được giao để hoàn GV đặt vấn đề trao đổi: HS trao đổi thảo thành mục tiêu chung của tổ chức Phân biệt giữa điều hành luận và trả lời Điều hành còn có nghĩa là tác động công việc và điều hành vấn đề một cách đúng đắn vào toàn bộ công sở? hoặc một khâu cần thiết nào đó để khuyến khích cán bộ làm việc nhằm mang lại hiệu quả cao nhất Việc điều hành công việc cần phải tuân... yếu tố trên gây ra, tùy theo tiêu chuẩn và cương vi công tác mà bố trí các dụng cụ như: máy điều hòa nhiệt độ, quạt bàn, quạt thông gió, dụng cụ chống ẩm, máy hút bụi - Ánh sáng: Cần đảm bảo đủ ánh sáng để tránh sự căng thẳng về thị lực Có 2 nguồn ánh sáng có thể sử dụng đó là ánh sáng tự nhiên và ánh sáng nhân tạo Ánh sáng tự nhiên rất quý, nhưng loại ánh sáng này thường thay đổi theo mùa, theo giờ,... vệ sinh Công việc này có thể có chuyên trách hoặc cũng có thể tự phục vụ Cả hai hình thức phục vụ nói trên đều căn cứ vào đặc điểm và yêu cầu của từng loại công việc cụ thể, từng loại công chức cụ thể, tránh phục vụ tràn lan gây lãng phí 5 Cải thiện điều kiện làm việc của công chức Việc cải thiện điều kiện làm việc của công chức trong công sở gồm nhiều yếu tố phù hợp với môi trường tự nhiên và môi trường... - Vai trò + Kỹ năng nói trước đám đông là một kỹ năng rất quan trọng trong một xã hội cạnh tranh và trong một thế giới luôn thay đổi + Kỹ năng nói trước đám đông rất hữu ích trong mọi khía cạnh của cuộc sống từ học tập cho đến mọi loại hình công việc và truyền thông + Đặc biệt, nói trước đám đông là kỹ năng rất quan trọng trong công việc, học tập và cả trong cuộc sống của bạn Sử dụng kỹ năng nói trước ... ĐẶC ĐIỂM VÀ NHIỆM VỤ CỦA CÔNG SỞ, ĐIỀU HÀNH CÔNG SỞ Những nguyên tắc đảm bảo cho hoạt động điều hành công sở a) Công khai - K/n: Hoạt động điều hành công sở phải công khai nội công sở công khai...Chương I MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CÔNG SỞ VÀ ĐIỀU HÀNH CÔNG SỞ I KHÁI NIỆM CÔNG SỞ, ĐIỀU HÀNH CÔNG SỞ Khái niệm công sở Xét theo nội dung công việc: hoạt động công sở nhằm thỏa mãn lợi ích chung... nhiệm vụ ngành Khái niệm điều hành công sở Điều hành công sở hoạt động tạo hiệu hoạt động tốt Thuyết trình khái niệm điều HS lắng phút nghe, ghi phục vục cho mục tiêu đề hành công sở chép công sở
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO ÁN KỸ NĂNG ĐIỀU HÀNH CÔNG SỞ VÀ GIAO TIẾP CÔNG VỤ, GIÁO ÁN KỸ NĂNG ĐIỀU HÀNH CÔNG SỞ VÀ GIAO TIẾP CÔNG VỤ, GIÁO ÁN KỸ NĂNG ĐIỀU HÀNH CÔNG SỞ VÀ GIAO TIẾP CÔNG VỤ

Từ khóa liên quan