Tiểu luận những biểu hiện mới của chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước và ý nghĩa phương pháp luận trong bối cảnh nền kinh tế việt nam hiện nay

17 3,722 5
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/12/2016, 22:51

Tiếp theo giai đoạn cạnh tranh tự do, chủ nghĩa tư bản phát triển lên giai đoạn cao hơn là giai đoạn chủ nghĩa tư bản độc quyền và sau đó là chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước. Thực chất, đây là những nấc thang mới trong quá trình phát triển và điều chỉnh của chủ nghĩa tư bản về cả lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất để thích ứng với những biến động mới trong tình hình kinh tế chính trị thế giới cuối thế kỉ XIX và đầu thế kỉ XX cho đến nay.Chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước, bước phát triển tiếp theo của chủ nghĩa tư bản độc quyền, sinh ra trong Chiến tranh thế giới I, sau là Anh, Pháp, Mỹ và trở thành phổ biến từ sau Chiến tranh thế giới II đến nay.Có thể thấy, những đặc điểm kinh tế của nó đang trở thành đặc điểm cơ bản của chủ nghĩa tư bản đương đại.Ở Việt Nam, từ sau đại hội VI năm 1986 của Đảng, chúng ta đã thực hiện chính sách mở cửa, mục tiêu xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Trong bối cảnh toàn cầu hoàn diễn ra mạnh mẽ, khoa học kĩ thuật, công nghệ thông tin phát triển như vũ bão, kinh tế công nghiệp đang chuyển dần sang kinh tế tri thức, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, chúng ta đã vận dụng rất linh hoạt, thành công những lí luận về chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước trong việc điều hành nền kinh tế, xây dựng nền kinh tế nhiều thành phần. Từ thực tế trên, em xin trình bày đề tài tiểu luận “Những biểu hiện mới của chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước và ý nghĩa phương pháp luận trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam hiện nay” để làm rõ thêm vấn đề. LỜI MỞ ĐẦU Tiếp theo giai đoạn cạnh tranh tự do, chủ nghĩa tư phát triển lên giai đoạn cao giai đoạn chủ nghĩa tư độc quyền sau chủ nghĩa tư độc quyền nhà nước Thực chất, nấc thang trình phát triển điều chỉnh chủ nghĩa tư lực lượng sản xuất quan hệ sản xuất để thích ứng với biến động tình hình kinh tế -chính trị giới cuối kỉ XIX đầu kỉ XX Chủ nghĩa tư độc quyền nhà nước, bước phát triển chủ nghĩa tư độc quyền, sinh Chiến tranh giới I, sau Anh, Pháp, Mỹ trở thành phổ biến từ sau Chiến tranh giới II đến nay.Có thể thấy, đặc điểm kinh tế trở thành đặc điểm chủ nghĩa tư đương đại Ở Việt Nam, từ sau đại hội VI năm 1986 Đảng, thực sách mở cửa, mục tiêu xây dựng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Trong bối cảnh toàn cầu hoàn diễn mạnh mẽ, khoa học kĩ thuật, công nghệ thông tin phát triển vũ bão, kinh tế công nghiệp chuyển dần sang kinh tế tri thức, lãnh đạo sáng suốt Đảng, vận dụng linh hoạt, thành công lí luận chủ nghĩa tư độc quyền nhà nước việc điều hành kinh tế, xây dựng kinh tế nhiều thành phần Từ thực tế trên, em xin trình bày đề tài tiểu luận “Những biểu chủ nghĩa tư độc quyền nhà nước ý nghĩa phương pháp luận bối cảnh kinh tế Việt Nam nay” để làm rõ thêm vấn đề NỘI DUNG CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐỘC QUYỀN NHÀ NƯỚC 1.1.Nguyên nhân hình thành của chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước Dựa vào tư tưởng của V.I Lê Nin, có thể chỉ được nguyên nhân đãn đến sự hình thành của chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước là do: - Thứ nhất, tích tụ tập trung tư lớn tích tụ tập trung tư cao, đẻ cấu kinh tế to lớn đòi hỏi điều tiết xã hội sản xuất phân phối, sự kế hoạch hóa tập trung từ trung tâm Nói cách khác phát triển trình độ xã hội lực lượng sản xuất đến yêu cầu khách quan nhà nước phải đại biểu cho toàn xã hội quản lý kinh tế - Thứ hai, phát triển phân công lao động xã hội làm xuất số ngành mà tổ chức độc quyền tư không muốn kinh doanh đầu tư vốn đầu tư lớn, thu hồi vốn chậm, lợi nhuận, ngành thuộc kết cấu hạ tầng, GTVT… - Thứ ba, thống trị độc quyền làm sâu sắc thêm đối kháng giai cấp tư sản với gia cấp vô sản nhân dân lao động Nhà nước phải có sách xoa dịu mâu thuẫn đó, trợ cấp thất nghiệp, điều tiết thu nhập quốc dân, phát triển phúc lợi xã hội… - Thứ tư, với xu quốc tế hóa đời sống kinh tế, bành trướng liên minh độc quyền quốc tế vấp phải hàng rào quốc gia dân tộc xung đốt lợi ích với đối thủ thị trường Tình hình đòi hỏi phải có điều tiết quan hệ trị quan hệ kinh tế; nhà nước tư sản có vai trò quan trọng việc giải quan hệ Như vậy, chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước nảy sinh một tất yếu kinh tế, phần nào đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế tư bản chủ nghĩa xã hội hóa cao độ giai đoạn chủ nghĩa tư bản độc quyền, vẫn không giải quyết được những mâu thuẫn của chủ nghĩa tư bản 1.2 Bản chất của chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước Chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước là sư kết hợp sức mạnh của các tổ chức độc quyền tư nhân với sức mạnh của nhà nước tư sản thành một thiết chế và thể chế thống nhất, đó nhà nước tư sản bị phụ thuộc vào các tổ chức độc quyền và can thiệp vào các quá trình kinh tế nhằm bảo vệ lợi ích của các tổ chức độc quyền và cứu nguy cho chủ nghĩa tư bản Tính theo thời gian, chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước có nguồn gốc từ chiến tranh thế giới thứ I, phát triển nhanh chóng thời kỳ chiến tranh thế giới thứ II, và sau đó trở nên phổ biến Chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước là sự kết hợp sức mạnh của các tổ chức độc quyền tư nhân với sức mạnh của các nhà nước tư bản thành một thiết chế và thể chế thống nhát nhằm phục vụ lợi ích của các tổ chức độc quyền và cứu nguy cho chủ nghĩa tư bản Hơn nữa, nó còn là nấc thang phát triển mới của chủ nghĩa tư bản, là một hình thức vận động mới, là một quan hệ chính trị kinh tế xã hội mới của chủ nghĩa tư bản, làm cho chủ nghĩa tư bản thích nghi với điều kiện lịch sử mới Bản chất của chủ nghĩa tư bản độc quyền được biểu hiện sau: - Chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước là hình thức vận động mới của quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa hay nói cách khác là chủ nghĩa tư bản được điều chỉnh để thích ứng với lực lượng sản xuất xã hội hóa - Chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước là sự kết hợp giữa các tổ chức độc quyền với nhà nước tư bản thành một tổ chức thống nhất đó nhà nước phụ thuộc vào độc quyền, phục vụ mục đích cho các tổ chức độc quyền - Chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước là một hệ thống các quan hệ kinh tế chính trị biểu hiện thành đường lối, các chính sách đối nội, đối ngoại, chính sách kinh tế xã hội - Chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước là sự can thiệp của Nhà nước vào các mặt của đời sống xã hội bằng một hệ thống điều chỉnh làm dịu các mâu thuẫn không làm thay đổi bản chất chủ nghĩa tư bản CHƯƠNG II:NHỮNG BIỂU HIỆN MỚI CỦA CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐỘC QUYỀN NHÀ NƯỚC 2.1.Những biểu chủ yếu chủ nghĩa tư độc quyền nhà nước 2.1.1 Sự kết hợp nhân tổ chức độc quyền nhà nước Các tổ chức độc quyền đưa người vào nắm lấy hoạt động của bọ máy tư sản từ địa phương đến trung ương để chi phối nhà nước tư sản và mang lại lợi ích, quyền lợi cho các tập đoàn Sự kết hợp về nhân sự được thực hiện thông qua các hội chủ xí nghiệp mang những tên khác nhau, thí dụ như: Liên đoàn công nghiệp Italia, Tổ chức liên hợp công nghiệp Đức, lien đoàn công thương Anh… Các hội chủ này hoạt động các quan tham mưu cho nhà nước, chi phối đường lối kinh tế, đường lối chính trị của nhà nước tư sản nhằm “lái” hoạt động của nhà nước theo hướng có lợi cho tầng lớp độc quyền, có vai trò rất lớn, đến mức được coi chính phủ đằng sau chính phủ, một quyền lực thực tế đằng sau quyền lực của chính quyền Thông qua các hội chủ, một mặt các đại biểu của các tổ chức độc quyền tham gia vào bộ máy nhà nước với những cương vị khác nhau, mặt khác, các quan chức và nhân viên chính phủ được cài vào các ban quản trị của các tổ chức độc quyền, giữ vững các chức vụ trọng yếu chính thức hoặc danh dự, hoặc trở thành những người đỡ đầu các tổ chức độc quyền Trong những năm gần đây, đối với các công ty độc quyền được nhà nước thành lập thì mục tiêu bản là hoàn thành nhiệm vụ công ích thay mặt cho Nhà nước Nói cụ thể hơn, đảm bảo cung cấp dịch vụ, hàng hóa thiết yếu để trì mức sống tối thiểu người dân hoạt động toàn xã hội Đây điểm khác biệt chất công ty độc quyền Nhà nước với doanh nghiệp bình thường Vậy sở pháp lý cho phép Nhà nước độc quyền làm việc đó? Đặc điểm kinh tế thị trường quyền tự kinh doanh bảo đảm Thế nhưng, lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh thu hút tư nhân tham gia Họ không muốn đầu tư khả sinh lời thấp Như vậy, thị trường tự không đáp ứng nhu cầu người dân, thị trường bất lực trước nhu cầu xã hội Do vậy, Nhà nước phải can thiệp nơi thị trường bất lực, Nhà nước phải thiết lập công ty độc quyền Ở Anh, Pháp, Đức Nhà nước nắm độc quyền kinh doanh số lĩnh vực điện, nước, khí đốt, giao thông công cộng Ví dụ Đức, giá vé xe buýt chục năm không thay đổi dù xuất nhiều “cơn sốt” xăng dầu giới, năm, Nhà nước phải bù lỗ hàng tỷ euro cho hoạt động giao thông công cộng Các công ty độc quyền nước không phép tùy tiện tăng giá, kể giá giới tăng hay viện cớ công ty bị thua lỗ, giảm nguồn thu ngân sách Nếu có tăng phép tăng với điều kiện phải phù hợp với khả sức mua tăng người dân Cần lưu ý là, hoạt động công ty độc quyền phải xem hình thức hoạt động quản lý Nhà nước Để ngăn ngừa hoạt động tiêu cực, công ty độc quyền phải đặt kiểm soát chặt chẽ Ở nước ta, hoạt động công ty độc quyền Nhà nước nhiều vấn đề gây tranh cãi, cần phải xem xét lại Theo ý kiến số chuyên gia kinh tế luật gia, buộc người dân chịu thiệt phải trả thêm tiền để công ty độc quyền có lãi, họ vừa độc quyền kinh doanh, vừa Nhà nước bảo đảm không bị thua lỗ 2.1.2 Sự hình thành phát triển sở hữu nhà nước Sở hữu độc quyền nhà nước là sở hữu tập thể của giai cấp tư sản độc quyền có nhiệm vụ ủng hộ và phục vụ lợi ích của tư bản độc quyền nhằm trì sự tồn tại của chủ nghĩa tư bản Được biểu hiện đó là sở hữu nhà nước tăng lên và sự tăng cường mối quan hệ giữa sở hữu nhà nước và sở hữu độc quyền tư nhân, hai loại sở hữu này gắn kết với quá trình tuần hoàn của tổng tư bản xã hội Sở hữu nhà nước được hình thành dưới nhiều hình thức khác nhau: xây dựng xí nghiệp nhà nước bằng vốn của ngân sách, quốc hữu hóa các xí nghiệp tư nhân bằng cách mua lại, nhà nước mua cổ phần của các xí nghiệp tư nhân, mở rộng xí nghiệp nhà nước bằng vốn tích lũy của các xí nghiệp tư nhân…Sở hữu nhà nước thự hiện các chức quan trọng sau: Một là, mở rộng sản xuất tư bản chủ nghĩa đảm bảo địa bàn rộng lớn cho sự phát triển chủ nghĩa tư bản Hai là, giải phóng tư bản của tổ chức độc quyền từ những ngành ít lãi để đưa vào những ngành kinh doanh có hiệu quả Ba là, làm chỗ dựa về kinh tế cho nhà nước để nhà nước điều tiết một số quá trình kinh tế phục vụ lợi ích của tầng lớp tư bản độc quyền Ví dụ về sở hữu nhà nước ở nước ta hiện nay: Kinh tế nhà nước dựa sở hữu nhà nước tư liệu sản xuất, vốn…Ở nước ta sở hữu nhà nước hiểu sở hữu toàn dân mà Nhà nước đại diện Sở hữu nhà nước trình độ thấp sở hữu toàn dân Trong thời kỳ độ lên CNXH giai đoạn XHCN có sở hữu nhà nước Nhà nước đại diện cho toàn dân sở hữu tài nguyên thiên nhiên, cải, tài sản, tư liệu sản xuất, vốn, ngân sách nhà nước…, toàn dân, toàn xã hội Nhà nước sở hữu mà nhân danh toàn dân, toàn xã hội tổ chức quản lý, sử dụng phân phối sản phẩm tạo từ tài sản, tư liệu sản xuất, vốn, ngân sách nhà nước… Nhưng muốn thực điều phải thực lợi ích kinh tế sở hữu nhà nước Nếu lợi ích kinh tế sở hữu nhà nước danh nghĩa Điều đòi hỏi phải có chế giải tốt mối quan hệ quyền sở hữu Nhà nước tài nguyên, tài sản, tư liệu sản xuất, vốn, ngân sách nhà nước… chung, toàn dân, toàn xã hội với quyền sử dụng chúng doanh nghiệp giao quyền sử dụng việc phân phối sản phẩm, giá trị tạo nhờ tài nguyên, tài sản, tư liệu sản xuất, vốn, ngân sách nhà nước… thuộc sở hữu nhà nước giao cho doanh nghiệp sử dụng Trong kinh tế thị trường định hướng XHCN, chế phải tỷ lệ phân chia sản phẩm, giá trị Nhà nước doanh nghiệp thông qua việc doanh nghiệp nộp thuế cho Nhà nước Chỉ có thu phần lợi nhuận hình thức thuế theo tỷ lệ thích hợp từ doanh nghiệp giao quyền sử dụng tài sản, vốn… chung toàn xã hội, thực lợi ích kinh tế sở hữu nhà nước Đồng thời, doanh nghiệp có động lực để phấn đấu sản xuất – kinh doanh có hiệu nhằm thu lợi nhuận cao phần thuế phải nộp cho Nhà nước, doanh nghiệp có thu nhập Phần lợi nhuận cao lớn thu nhập doanh nghiệp cao 2.1.3 Sự điều tiết kinh tế nhà nước tư sản Nhà nước tư bản độc quyền điều tiết các quá trình kinh tế thông qua các biện pháp sau Đó là thông qua việc hoạch định các chính sách, chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế quốc gia Thông qua hoạt động của hệ thống pháp luật của chủ nghĩa tư bản độc quyền, xây dựng pháp luật, thực thi pháp luật Thông qua các công cụ điều tiết vĩ mô khác tài chính, tiền tệ, lãi xuất, giá cả… Các chính sách kinh tế của nhà nước tư sản là sự thể hiện rõ nét nhất sự điều tiết kinh tế của chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước giai đoạn hiện Chúng bao gồm nhiều kĩnh vực như: chính sách chống khủng hoảng chu kỳ, chống lạm phát, chính sách tăng trưởng kinh tế, chính sách xã hội, chính sách kinh tế đối ngoại Các công cụ chủ yếu dùng để điều tiết kinh tế đó là: ngân sách, thuế, hệ thống tiền tệ- tín dụng, các doanh nghiệp nhà nước, kế hoạch hóa hay chương trình hóa kinh tế và các công cụ hành chính, pháp lý Hoạt động điều chỉnh được thực hiện bằng những tổ chức hành pháp mà những tổ chức này được chia làm hai loại đó là: Cơ quan hành pháp của chính phủ, vừa làm chức hành chính vừa làm chức điều chỉnh kinh tế ở tầm tổng thể Hai là những quan điều chỉnh kinh tế luật định, chuyên trách tra, kiểm soát, uốn nắn hành vi kinh tế của tất cả các chủ thể hoạt động sản cuất kinh doanh theo luật Trong kết cấu của bộ máy hành pháp ở các nước tư bản phát triển, ta còn thấy sự xuất hiện nhanh chóng của các quan điều tiết kinh tế Kinh phí hoạt động chính phủ cung cấp kiểm soát việc sử dụng kinh phí lại quốc hội tiến hành 2.2.Những biểu chủ nghĩa tư độc quyền nhà nước 2.2.1 Sự phát triển chưa có rộng khắp chủ nghĩa tư độc quyền nhà nước Biểu chủ yếu là: - Tỷ trọng kinh tế nhà nước kinh tế tư chủ nghĩa tăng lên rõ rệt - Sự kết hợp kinh tế nhà nước kinh tế tư nhân tăng lên nhanh chóng - Chi tiêu tài nhà nước tư phát triển dùng để điều tiết trình tái sản xuất xã hội tăng Sở dĩ do: - Sự phát triển lực lượng sản xuất trình độ xã hội hoá cao đặt loạt vấn đề đòi hỏi phải có giải nhà nước - Cạnh tranh thị trường nước nước gay gắt đòi hỏi nhà nước phải đứng mở cửa thị trường 2.2.2 Sự điều tiết kinh tế nhà nước tư sản có biểu mới: Vai trò kinh tế phương thức điều tiết kinh tế thị trường đại nhà nước tư độc quyền lại có nét độc đáo đặc điểm chủ nghĩa tư ngày - Mục tiêu điều tiết kinh tế nhằm khắc phục khuyết tật kinh tế thị trường tư chủ nghĩa, định hướng cho phát triển kinh tế xã hội nhằm tăng trưởng kinh tế, đảm bảo tồn phát triển chủ nghĩa tư - Để điều tiết kinh tế, nhà nước tư độc quyền tổ chức máy điều tiết gồm quan lập pháp, hành pháp, tư pháp mặt nhân có tham gia đại biểu tập đoàn lớn quan chức nhà nước Đồng thời bên cạnh máy có hàng loạt tiểu ban tổ chức hình thức khác - Cơ chế đièu tiết kinh tế chủ nghĩa tư độc quyền nhà nước là: chế kết hộp thị trường tự cạnh tranh với tính động tư độc quyền tư nhân - Phương thức điều tiết nhà nước linh hoạt, mềm dẻo hơn, phạm vi rộng CHƯƠNG III: VẬN DỤNG VÀO NỀN KINH TẾ VIỆT NAM 3.1.Lý luận thực trạng kinh tế Việt Nam chủ nghĩa tư độc quyền nhà nước 3.1.1 Một số quan điểm chủ nghĩa tư độc quyền nước ta Hiện nay, nước ta có nhiểu cách giải thích khác nhau: - Loại ý kiến thứ nhấn mạnh lý luận chủ nghĩa tư độc quyền nhà nước, xem “thứ chủ nghĩa”, phương thức sản xuất xã hội, học thuyết hoàn chỉnh kinh tế, trị, văn hoá, xã hội - Loại ý kiến thứ hai xem chủ nghĩa tư độc quyền nhà nước phương pháp cải tạo hoà bình giai cấp tư sản, thành phần kinh tế thứ yếu (và có lúc xem “không đáng kể”) Thực hai loại ý kiến cực đoan khác nhau, cách tiếp cận khai thác khác khuynh hướng khác giai đoạn lịch sử nhận thức xây dựng mô hình chủ nghĩa xã hội Trong mô hình chủ nghĩa xã hội với kinh tế vật trước đây, người ta xem nhẹ chủ nghĩa tư nhà nước nói chung chủ nghĩa tư độc quyền nhà nước nói riêng Ngược lại, khủng hoảng, khó khăn đổ vỡ mô hình chủ nghĩa tư bản, người ta lại có khuynh hướng đưa vào nội hàm lí luận chue nghĩa tư nhà nước nội dung rộng Cách tiếp cận có hiệu cao nhận thức đắn sở lý luận biện chứng V.I Lênin chủ nghĩa tư độc quyền nhà nước, vận dụng sát với thực tiễn sống kinh tế xã hội diễn nước ta trình đổi độ lên chủ nghĩa xã hội Nói cách khác, cần phải xuất phát từ tình hình cụ thể, từ đối sánh lực lượng cụ thể điều kiện lịch sử cụ thể Tóm lại, nói cách khái quát chủ nghĩa tư độc quyền nhà nước dung hợp nhà nước hoạt động xí nghiệp tư tư nhân Nếu nhà nước giai cấp tư sản địa chủ chủ nghĩa tư độc quyền nhà nước phục vụ lợi ích tư địa chủ Nếu nhà nước giai cấp công nhân nhân dân lao động chủ nghĩa tư độc quyền nhà nước phục vụ cho lợi ích giai cấp công nhân nhân dân lao động Trong điều kiện chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa tư độc quyền nhà nước hình thức độ, có tính chất độ chủ nghĩa Tuy nhiên, theo V.I Lênin, hình thức đấu tranh, tiếp tục đấu tranh giai cấp hình thức khác, thay đấu tranh giai cấp hoà bình giai cấp Vì vậy, phải tỉnh táo, sắc bén việc sử dụng hình thức kinh tế độ 3.1.2 Thực trạng kinh tế nước ta Có thể nói kinh tế nước ta kinh tế nông nghiệp lạc hậu với gần 80% dân số tham gia hoạt động nông nghiệp.Công nghiệp nhỏ bé, thương nghiệp, giao thông vận tải dịch vụ chưa phát triển Hiện nay, Đảng nhà nước ta lãnh đạo nhân dân ta tiến hành công đổi mới, công nghiệp hoá, đại hoá đất nước với mục tiêu đưa nước ta từ nước nông nghiệp lạc hậu trở thành nước công nghiệp tiên tiến đại, vững bước lên chủ nghĩa xã hội Trong công đổi ấy, kinh tế nước ta chuyển đổi từ kinh tế kế hoạch hoá tập trung quan liêu bao cấp sang kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, vận hành theo chế thị trường có điều tiết nhà nước theo định hướng chủ nghĩa xã hội.Trong đó, kinh tế tư nhà nước năm thành phần kinh tế Đó chủ trương đắn Đảng nguyên nhân sau đây: Thứ nhất, kinh tế nước ta kinh tế nhiều thành phần, tất yếu tồn thành phần kinh tế tư tư nhân Mặt khác, với sách khuyến khích tự trao đổi hàng hoá, tất yếu nảy sinh tầng lớp tư sản mới.Như vậy, tồn kinh tế tư nhà nước vừa mang tính tất yếu khách quan vừa sách lược kinh tế nhà nước để định hướng cho thành phần kinh tế khác lên chủ nghĩa xã hội Thứ hai, nước mà tiểu sản xuất chiếm ưu nước ta chủ nghĩa tư nhà nước mắt xích trung gian tiểu sản xuất 10 chủ nghĩa xã hội, đồng thời giúp phát triển lực lượng sản xuất kinh tế tư nhà nước có ưu vốn, kỹ thuật công nghệ kinh nghiệm biện pháp quản lý tiên tiến Thứ ba, việc sử dụng hình thức kinh tế tư nhà nước phù hợp với xu quốc tế hoá diễn toàn giới đặc biệt khu vực Đông Nam Á Chúng ta phát triển không mở rộng quan hệ kinh tế với nước khu vực giới kể nước chủ nghĩa xã hội nước tư chủ nghĩa Hơn nữa, tố chất cạnh tranh vốn có hình thái kinh tế tư chủ nghĩa chất xúc tác cho một môi trường kinh tế cạnh tranh sôi động 3.2.Các hình thức chủ nghĩa tư độc quyền nhà nước vận dụng nước ta 3.2.1 Liên doanh, liên kết nhà nước xã hội chủ nghĩa với chủ sở hữu tư nhân nước nước Thông qua liên doanh, liên kết nhà nước chủ thể sở hữu quốc doanh nước, nhà nước huy động vốn, đổi kỹ thuật quy trình công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm…Đồng thời, nhà nước thực lợi nhuận, chức kiểm kê, kiểm soát, hướng dẫn, điều tiết phát triển để thúc đẩy cải cách cấu kinh tế với cấu sản phẩm cho phù hợp với nhu cầu thị trường nước giới, cấu trúc lại kinh tế Các nước giới đường tìm kiếm hình thức liên doanh kinh tế có lợi Hình thức liên doanh có xu hướng mở rộng với nhiều nước phá vỡ quan niệm độc quyền liên doanh Trong liên doanh, liên kết phải tích cực chủ động tìm bạn hàng, trước hết tập đoàn xuyên quốc gia, kinh doanh nhiều ngành, vì, tập đoàn có đặc trưng linh hoạt, có quan hệ bền vững với nhiều nước, có máy tiêu thụ đặt hoàn hảo.Nhưng có số điều cần lưu ý, chẳng hạn như, phân công lao động nước 11 phát triển thường bị phân công làm quy trình cần nhiều lao động giản đơn Các công ty liên doanh thường đầu tư lớn vào nước phát triển để sử dụng tiềm lực khoa học lớn nơi nhằm đón trước thành tựu khoa học kỹ thuật 3.2.2 Thành lập công ty cổ phần, cổ phần hoá xí nghiệp để thành lập xí nghiệp tư nhà nước Công ty cổ phần cổ phần hoá xí nghiệp vấn đề mẻ, vấn đề đặt điều kiện nhà nước xã hội chủ nghĩa Trong kinh tế nhiều thành phần nước ta, công ty cổ phần xem tất yếu kinh tế - tồn kết trình tích tụ vốn, mà nhu cầu khách quan việc củng có tính hiệu kinh tế nhiều thành phần nói chung, quốc doanh nói riêng Cùng với việc xây dựng công ty cổ phần việc bán cổ phần thu hút vốn, công ty cổ phần thành lập sở xí nghiệp quốc doanh hành biện pháp “cổ phần hoá xí nghiệp” mà gần bàn tới nhiều Thực chất cổ phần hoá xí nghiệp quốc doanh chuyển từ sở hữu nhà nước thành sở hữu tập thể, hỗn hợp; làm gọn nhẹ, tối ưu thành phần kinh tế quốc doanh, tăng thành phần kinh tế tập thể, cá thể, tư nhân Nó giải pháp nhằm thoát khỏi tình trạng làm ăn thua lỗ số xí nghiệp quốc doanh Tuy nhiên, việc chuyển thành công ty cổ phần nên diễn ngành mà tư nhân có khả vốn sức đầu tư may, dệt, sành sứ, thuỷ tinh, sản xuất chế biến nông, lâm, thuỷ sản có quy mô vừa nhỏ, nhiều sở vận tải đường bộ, đường thuỷ, thương nghiệp bán lẻ, dịch vụ… 3.2.3 Đặc khu kinh tế Đặc khu kinh tế vùng lãnh thổ quốc gia mà người ta áp dụng chế độ đặc biệt hoạt động kinh tế đối ngoại Mục tiêu tăng cường khả cạnh tranh sản xuất, tăng cường khả 12 xuất khẩu, thu hút đầu tư trực tiếp nước đẩy nhanh trình khai thác công nghệ, kỹ thuật học tập kinh nghiệm quản lý tiên tiến giới Có thể rút số nhận xét sau đặc khu kinh tế: - Đặc khu kinh tế nội dung quan trọng sách kinh tế đối ngoại, mang tính chất kinh tế giới - Đặc khu kinh tế không xuất nước xã hội chủ nghĩa mà xuất nước có chế độ trị khác nhau, chí nước tư phát triển Vị trí địa lý kinh tế yếu tố quan trọng việc lựa chọn thành lập “đặc khu kinh tế” Kinh nghiệm cho thấy, đặc khu kinh tế thường đặt trung tâm địa điểm nằm trục giao thông đường bộ, đường biển, đường sông, thuận tiện cho việc giao lưu hàng hoá với nước - Muốn thu hút vốn đầu tư trực tiếp người nước ngoài, điều quan trọng đặc khu kinh tế phải có môi trường cho hoạt động kinh tế gần với điều kiên trình độ bên tốt - Cần thiết lập đặc khu kinh tế hệ thống tài ngân hàng có hiệu lực, yếu tố làm cho hoạt động kinh doanh nhộn nhịp - Sự ổn định trị xã hội yếu tố định để nước yên tâm bỏ vốn đầu tư đặc khu kinh tế 3.2.4 Khu công nghiệp chế biến xuất (Khu chế xuất) Khu chế xuất khu công nghiệp quy định chuyên môn, sản xuất chủ yếu cho xuất khẩu, người ta áp dụng quy chế tự thuế quan, tự mậu dịch Đặc khu kinh tế khu chế xuất, thực chất coi hình thức chủ nghĩa tư độc quyền nhà nước Ở có hình kinh tế tư nhà nước đơn độc, tuý mà có nhiều hình thức cụ thể, bao gồm hình thức tô nhượng, liên doanh, cho tư nước thuê… 13 Hiện nước ta chủ trương thí điểm thành lập khu chế xuất Tân Thuận (thành phố Hồ Chí Minh) Vì vấn đề mẻ nên cần tham khảo kinh nghiệm khu chế xuất giới 3.2.5 Cho tư nước, cho nông dân thuê sở sản xuất kinh doanh tư liệu sản xuất thuộc sở hữu toàn dân Trong kinh tế nông nghiệp nước ta tồn chế độ kinh doanh khác sở liệu sản xuất ruộng đất thuộc sở hữu toàn dân: chế độ kinh doanh nhà nước, tập thể, hộ riêng lẻ, chế độ kinh doanh hỗn hợp (nhà nước, tập thể, hộ; nhà nước với tập thể, tập thể với tư nhân nước) Cần phát triển hình thức liên doanh, liên kết rộng rãi không mà nước Cần mở rộng việc cho thuê đất (hình thức đấu thầu, thầu khoán…) với quy mô hạn đinh rừng đồi trọc, thềm lục địa, đất rừng, đồi hoang, …Khuyến khích phát triển hộ kinh doanh độc lập nhiều lĩnh vực: trông trọt, chăn nuôi, kinh tế vườn, rừng, kinh tế gia đình, đặc biệt hộ kinh doanh lớn tổng hợp chuyên canh, có không thuê mướn lao động Không thể liệt kê toàn danh mục hình thức kinh tế tư nhà nước nông nghiệp trình thực vừa bắt đầu Nhưng đường hữu hiệu để phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuât nông nghiệp, chuyển sản xuất từ phân tán đến tập trung, từ nông nghiệp nửa tự nhiên, tự nhiên sang kinh tế hàng hoá Đó đường xã hội hoá sản xuất nông nghiệp thực tế 3.2.6 Các tổ chức hợp tác liên doanh với tư cách hình thức kinh tế tư nhà nước Thực tiễn cho thấy, hợp tác xã sản xuất kinh doanh xu tất yếu người sản xuất riêng lẻ Những hợp tác xã tổ chức theo nguyên tắc xã hội chủ nghĩa, đặc biệt thực phân phối theo lao động, có hỗ trợ nhà 14 nước, lãnh đạo trực tiếp Đảng Cộng sản Việt Nam, thuộc thành phần kinh tế tập thể mà thường nói thành phần xã hội chủ nghĩa Nhưng thực tế, xuất tổ chức hợp tác liên doanh khác giống nhiều nước khác Ở nước ta năm xuất tổ chức hợp tác tương tự kinh doanh liên hộ, tổ hợp dịch vụ, chế biến, cung ứng vật tư, tiêu thụ sản phẩm, …Những tổ chức hợp tác liên doanh mà có sử dụng đất đai sở hữu toàn dân, có vay vốn nhà nước, có kiểm soát nhà nước, với quan niệm rộng theo tư tưởng V.I Lênin hình thức chủ nghĩa tư độc quyền nhà nước Chúng ta cần nắm lấy để phát triển kinh tế quốc dân 3.3 Điều kiện để vận dụng thành công chủ nghĩa tư độc quyền nhà nước nước ta 3.3.1 Tính chất kết cục chủ nghĩa tư độc quyền nhà nước phụ thuộc vào tính chất nhà nước khả điều tiết nhà nước Bộ máy nhà nước vững mạnh máy cứng rắn, nghĩa phải hạn chế, ngăn chặn tội ác, nghiêm khắc trừng trị chủ nghĩa tư vượt khỏi khuôn khổ quy định kinh tế pháp luật Bộ máy nhà nước vững mạnh máy có sở trị vững mạnh: liên minh vững công nhân, nông dân, trí thức, liên minh lực lượng “vô địch” Sự liên minh công – nông – trí thức tạo nên sở trị vững cho thực hành chủ nghĩa tư độc quyền nhà nước, mà làm “tăng thêm quyền lực kinh tế” nhà nước 3.3.2 Tăng cường sức mạnh kinh tế nhà nước xã hội chủ nghĩa Sức mạnh máy nhà nước sức mạnh kinh tế Nhưng kinh tế thị trường, nắm nguồn tài chính, người chi phối phát triển kinh tế - xã hội theo định hướng nên sức mạnh kinh tế nhà nước biểu tập trung sức mạnh tài 15 Vì vậy, nhà nước ta cần vươn tới nhà nước độc quyền tài Thông qua công cụ tài – ngân hàng, nhà nước vừa điều khiển toàn vận động xã hội, vừa thoát khỏi can thiệp trực tiếp, vụn vặt vào cac hoạt động sản xuất kinh doanh 3.3.3 Xây dựng hoàn thiện khung khổ pháp luật Muốn sử dụng tốt hình thức tư nhà nước, cần hoàn thiện hệ thống pháp luật, đặc biệt pháp luật kinh tế.Và luật với văn luật điều kiện thực hành chủ nghĩa tư độc quyền nhà nước phải xuất phát từ nguyên tắc: củng cố vững mạnh nhà nước Trước mắt, cần nhanh chóng thiết lập đầy đủ chế kinh tế hàng hoá; xây dựng điều kiện kết cấu kinh tế hạ tầng, thông tin, dịch vụ, hoàn chỉnh luật luật đầu tư, luật liên doanh liên kết, luật công ty cổ phần, luật xuất nhập khẩu… 16 KẾT LUẬN Trên vài nhận xét em chất, biểu chủ nghĩa tư độc quyền nhà nước, việc vận dụng vấn đề vào kinh tế Việt Nam Như vậy, chủ nghĩa tư độc quyền nhà nước kết hợp sức mạnh tổ chức độc quyền tư nhân với sức mạnh nhà nước tư Các biểu gồm: Sự thâm nhập lẫn nhân tổ chức độc quyền nhà nước, Sự hình thành phát triển sở hữu nhà nước, Sự điều tiết kinh tế nhà nước tư sản hệ thống thiết chế thể chế kinh tế V.I Lênin cho rằng: “…phải lợi dụng chủ nghĩa tư nhà nước làm mắt xích trung gian tiểu sản xuất chủ nghĩa xã hội , làm phương tiện, đường, phương pháp, phương thức để tăng lưc lượng sản xuất lên”.Do đó, việc vận dụng hình thức kinh tế tư nhà nước đất nước thời kì độ nước ta phương thức để huy động sức mạnh dân tộc, kết hợp nội với yếu tố bên để đưa nước ta thoát khỏi đói nghèo, hướng tới mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công văn minh” đại hội VIII Đảng khẳng định Tuy nhiên, vấn đề vận dụng nước ta mẻ phức tạp Những thành tựu đạt bước đầu Vì vậy, cần xuất phát từ thực tiễn đổi để tìm đường, biện pháp phù hợp đưa nước ta bước lên chủ nghĩa xã hội cách vững 17 [...]... chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước, và việc vận dụng vấn đề này vào nền kinh tế Việt Nam Như vậy, chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước là sự kết hợp sức mạnh của các tổ chức độc quyền tư nhân với sức mạnh của nhà nước tư bản Các biểu hiện của nó gồm: Sự thâm nhập lẫn nhau về nhân sự giữa tổ chức độc quyền và nhà nước, Sự hình thành và phát triển sở hữu nhà nước, Sự điều tiết kinh tế của nhà nước tư. .. phát triển nền kinh tế quốc dân 3.3 Điều kiện để vận dụng thành công chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước ở nước ta 3.3.1 Tính chất và kết cục của chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước phụ thuộc vào tính chất của nhà nước và khả năng điều tiết của nhà nước ấy Bộ máy nhà nước vững mạnh là bộ máy cứng rắn, nghĩa là phải hạn chế, ngăn chặn những tội ác, nghiêm khắc trừng trị bất cứ chủ nghĩa tư bản nào vượt... quan hệ kinh tế với các nước trong khu vực và trên thế giới kể cả các nước chủ nghĩa xã hội cũng như các nước tư bản chủ nghĩa Hơn nữa, tố chất cạnh tranh vốn có của hình thái kinh tế tư bản chủ nghĩa sẽ như chất xúc tác cho một một môi trường kinh tế cạnh tranh sôi động 3.2.Các hình thức chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước vận dụng ở nước ta 3.2.1 Liên doanh, liên kết giữa nhà nước xã hội chủ nghĩa. .. 3.3.2 Tăng cường sức mạnh kinh tế của nhà nước xã hội chủ nghĩa Sức mạnh của bộ máy nhà nước là sức mạnh về kinh tế Nhưng trong nền kinh tế thị trường, ai nắm được nguồn tài chính, người đó sẽ chi phối sự phát triển kinh tế - xã hội theo định hướng của mình nên sức mạnh kinh tế của nhà nước biểu hiện tập trung ở sức mạnh tài chính 15 Vì vậy, nhà nước ta cần vươn tới là nhà nước độc quyền tài chính Thông... khu kinh tế: - Đặc khu kinh tế là một nội dung quan trọng trong chính sách kinh tế đối ngoại, mang tính chất mới của nền kinh tế thế giới - Đặc khu kinh tế không chỉ xuất hiện ở các nước xã hội chủ nghĩa mà còn xuất hiện ở các nước có chế độ chính trị khác nhau, thậm chí ở ngay các nước tư bản phát triển Vị trí địa lý kinh tế là yếu tố quan trọng nhất trong việc lựa chọn thành lập “đặc khu kinh tế Kinh. .. bằng một hệ thống những thiết chế và thể chế kinh tế V.I Lênin cho rằng: “…phải lợi dụng chủ nghĩa tư bản nhà nước làm mắt xích trung gian giữa nền tiểu sản xuất và chủ nghĩa xã hội , làm phương tiện, con đường, phương pháp, phương thức để tăng lưc lượng sản xuất lên”.Do đó, việc vận dụng các hình thức kinh tế tư bản nhà nước ở một đất nước đang trong thời kì quá độ như nước ta chính là phương thức để... hàng, nhà nước vừa điều khiển được toàn bộ sự vận động xã hội, vừa thoát khỏi sự can thiệp trực tiếp, vụn vặt vào cac hoạt động sản xuất kinh doanh 3.3.3 Xây dựng và hoàn thiện khung khổ pháp luật Muốn sử dụng tốt các hình thức tư bản nhà nước, cần hoàn thiện hệ thống pháp luật, trong đó đặc biệt là pháp luật về kinh tế .Và luật cùng với những văn bản luật trong điều kiện thực hành chủ nghĩa tư bản độc quyền. .. chế tự do thuế quan, tự do mậu dịch Đặc khu kinh tế cũng như khu chế xuất, về thực chất được coi là các hình thức của chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước Ở đây không phải chỉ có một hình kinh tế tư bản nhà nước đơn độc, thuần tuý mà có nhiều hình thức cụ thể, bao gồm cả hình thức tô nhượng, liên doanh, cho tư bản nước ngoài thuê… 13 Hiện nay ở nước ta đang chủ trương thí điểm thành lập khu chế xuất... lập xí nghiệp tư bản nhà nước Công ty cổ phần cũng như cổ phần hoá xí nghiệp không phải là vấn đề mới mẻ, như cái mới là vấn đề này được đặt trong điều kiện của nhà nước xã hội chủ nghĩa hiện nay Trong nền kinh tế nhiều thành phần ở nước ta, công ty cổ phần được xem là một tất yếu kinh tế - sự tồn tại của nó không những chỉ là kết quả của quá trình tích tụ vốn, mà còn là nhu cầu khách quan của việc củng... nay cũng xuất hiện những tổ chức hợp tác tư ng tự như kinh doanh liên hộ, tổ hợp dịch vụ, chế biến, cung ứng vật tư, tiêu thụ sản phẩm, Những tổ chức hợp tác liên doanh này mà có sử dụng đất đai của sở hữu toàn dân, có vay vốn của nhà nước, và nhất là có sự kiểm soát của nhà nước, thì với quan niệm rộng theo tư tưởng V.I Lênin đó đều là hình thức chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước Chúng ta cần nắm ... nghĩa tư bản CHƯƠNG II:NHỮNG BIỂU HIỆN MỚI CỦA CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐỘC QUYỀN NHÀ NƯỚC 2.1.Những biểu chủ yếu chủ nghĩa tư độc quyền nhà nước 2.1.1 Sự kết hợp nhân tổ chức độc quyền nhà nước Các... quát chủ nghĩa tư độc quyền nhà nước dung hợp nhà nước hoạt động xí nghiệp tư tư nhân Nếu nhà nước giai cấp tư sản địa chủ chủ nghĩa tư độc quyền nhà nước phục vụ lợi ích tư địa chủ Nếu nhà nước. .. hành chủ nghĩa tư độc quyền nhà nước, mà làm “tăng thêm quyền lực kinh tế nhà nước 3.3.2 Tăng cường sức mạnh kinh tế nhà nước xã hội chủ nghĩa Sức mạnh máy nhà nước sức mạnh kinh tế Nhưng kinh tế
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận những biểu hiện mới của chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước và ý nghĩa phương pháp luận trong bối cảnh nền kinh tế việt nam hiện nay, Tiểu luận những biểu hiện mới của chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước và ý nghĩa phương pháp luận trong bối cảnh nền kinh tế việt nam hiện nay, Tiểu luận những biểu hiện mới của chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước và ý nghĩa phương pháp luận trong bối cảnh nền kinh tế việt nam hiện nay

Từ khóa liên quan