MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO TRẺ MẪU GIÁO 4 ĐẾN 5 TUỔI Ở TRƯỜNG MẦM NON NGA BẠCH

20 572 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/12/2016, 12:48

Nói như vậy nghĩa là giáo dục kỹ năng sống đóng vai trò hết sức quan trọng đối với mỗi con người đặc biệt là lứa tuổi mẫu giáo Giai đoạn đặt nền móng đầu tiên quan trọng của nhân cách con người. Giáo dục kỹ năng sống bắt đầu hình thành cho trẻ những biểu tượng, sự chú ý, ghi nhớ và cách giao tiếp có chủ định khi tiếp xúc với bài thơ, câu chuyện, hay giao tiếp hàng ngày trẻ sẽ in sâu kiến thức và hiểu biết của mình với mọi người, mọi vật xung quanh, trẻ luôn hành động đúng và tập trung ghi nhớ một cách có chủ định. Qua giáo dục kỹ năng sống với nhiều hình thức khác nhau, trẻ sẽ tiếp thu và học theo sự thể hiện của từng nhân vật của các bài thơ, câu chuyện, hình ảnh biến những cái có trong bài thơ, câu chuyện thành sự hiểu biết và tiếp xúc hàng ngày của mình, trẻ sẽ ngoan hơn, giỏi hơn. Phẩm chất đạo đức và ý chí của trẻ mẫu giáo chỉ hình thành mạnh mẽ trong việc giáo dục kỹ năng sống. Mối quan hệ giao tiếp với bạn bè, cô giáo và người lớn tuổi chỉ bắt nguồn từ giáo dục kỹ năng sống, trẻ luôn có ý thức trong cách ăn, nói, và hành động đều thể hiện sự nhẹ nhàng, khéo léo. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGA SƠN SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO TRẺ MẪU GIÁO 4- TUỔI Ở TRƯỜNG MẦM NON NGA BẠCH Người thực hiện: Trịnh Thị Trang Chức vụ: Giáo viên Đơn vị công tác: Trường Mầm non Nga Bạch SKKN thuộc lĩnh vực: Chuyên môn THANH HÓA, NĂM 2015 A ĐẶT VẤN ĐỀ Giáo dục mầm non viên gạch có ý nghĩa quan trọng năm đời bé Trẻ em tờ giấy trắng trẻ học từ giới xung quanh người lớn dạy trẻ màu sắc khác tô vào tờ giấy trẻo Khái niệm in sâu vào tiềm thức khiến đặt câu hỏi phải dạy trẻ có kỹ sống để trở thành người ngoan, trò giỏi Kỹ sống yếu tố quan trọng điều khiển ý thức hành vi người, giáo dục kỹ sống cho trẻ mầm non mang lại cho cháu nhiều lợi ích thể chất tinh thần tạo điều kiện cho trẻ phát triển toàn diện để trẻ có khả thích nghi với sống Nói nghĩa giáo dục kỹ sống đóng vai trò quan trọng người đặc biệt lứa tuổi mẫu giáo - Giai đoạn đặt móng quan trọng nhân cách người Giáo dục kỹ sống bắt đầu hình thành cho trẻ biểu tượng, ý, ghi nhớ cách giao tiếp có chủ định tiếp xúc với thơ, câu chuyện, hay giao tiếp hàng ngày trẻ in sâu kiến thức hiểu biết với người, vật xung quanh, trẻ hành động tập trung ghi nhớ cách có chủ định Qua giáo dục kỹ sống với nhiều hình thức khác nhau, trẻ tiếp thu học theo thể nhân vật thơ, câu chuyện, hình ảnh biến có thơ, câu chuyện thành hiểu biết tiếp xúc hàng ngày mình, trẻ ngoan hơn, giỏi Phẩm chất đạo đức ý chí trẻ mẫu giáo hình thành mạnh mẽ việc giáo dục kỹ sống Mối quan hệ giao tiếp với bạn bè, cô giáo người lớn tuổi bắt nguồn từ giáo dục kỹ sống, trẻ có ý thức cách ăn, nói, hành động thể nhẹ nhàng, khéo léo Đối với trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi giáo dục kỹ sống có ý nghĩa vô to lớn Giáo dục kỹ sống đóng vai trò đặc biệt phát triển nhân cách trẻ Trẻ có giao tiếp mạnh dạn trẻ ngoan ngoãn lời người lớn biết kính nhường biết thưa gửi lễ phép, tất có giáo dục cô giáo người xung quanh trẻ Vì giáo dục kỹ sống cho trẻ cần thiết trường mầm non Vậy giáo dục kỹ sống cho trẻ vấn đề toàn xã hội, việc giáo dục kỹ sống nhằm tăng cường hiểu biết, mối quan hệ giao tiếp với cộng đồng đưa trẻ vào môi trường sư phạm thật lành mạnh sáng Nhận thức rõ vấn đề mạnh dạn chọn đề tài “Một số biện pháp giáo dục kỹ sống cho trẻ mẫu giáo - tuổi trường Mầm non Nga Bạch” để nghiên cứu B GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I CƠ SỞ LÝ LUẬN Ở giai đoạn - tuổi đặc điểm tâm sinh lý trẻ phát triển mạnh lúc khả giao tiếp với người, khả biết tự kiểm soát, thể cảm giác mình, biết cách ứng xử phù hợp với yêu cầu, biết giải vấn đề cách tự lập có ảnh hưởng quan trọng kết học tập trẻ trường Vì việc cung cấp kỹ sống cho trẻ điều quan trọng cần thiết Dạy kỹ sống cho trẻ truyền cho trẻ kinh nghiệm sống người lớn Nhằm giúp trẻ có kỹ đương đầu với khó khăn sống Trẻ biết vận dụng, biến kiến thức để giải khó khăn sống cho phù hợp Muốn vậy, người lớn phải tạo cho trẻ có môi trường để trải nghiệm, thực hành Nhưng thực tế, xã hội gia đình thường trọng đến việc học kiến thức trẻ mà không ý đến phát triển kỹ cho trẻ Luôn bao bọc, nuông chiều, làm hộ trẻ khiến trẻ ỷ lại, ích kỷ, không quan tâm đến người khác kỹ sống hạn chế Khó khăn cho trẻ việc có tình bất ngờ xảy Chính mạnh dạn áp dụng số biện pháp giáo dục kỹ sống cho trẻ nhằm giúp trẻ có kỹ tạo điều kiện cho trình phát triển trẻ sau II THỰC TRẠNG Trong quá trình rèn kỹ sống cho trẻ - tuổi trường mầm non Nga Bạch” đã gặp những thuận lợi và khó khăn sau: Thuận lợi: - Ban giám hiệu tạo điều kiện tốt sở vật chất, phương tiện dạy học đại - Trẻ học qua lớp nhà trẻ nên có kiến thức kỹ định - Giáo viên đạt trình độ chuẩn chuẩn, nhiệt tình tâm huyết với nghề - Luôn quan tâm, chia sẻ ủng hộ phụ huynh 2- Khó khăn: - Sỹ số học sinh đông nên nhiều ảnh hưởng đến việc triển khai hoạt động cho trẻ - Một số đồ dùng đồ chơi nhằm phục vụ cho việc giảng dạy kỹ sống chưa đáp ứng nhu cầu trẻ - Một số phụ huynh nhận thức hạn chế việc giáo dục kỹ sống cho trẻ - Tôi tiến hành khảo sát chất lượng ban đầu trẻ: Nội dung khảo sát Số trẻ Đạt Chưa đạt Số trẻ % Số trẻ % Kỹ sống tự tin 15 42 20 58 Kỹ sống hợp tác 16 45 19 55 Kỹ giao tiếp 12 34 23 66 Kỹ biết quan tâm chia sẻ 15 43 20 57 Kỹ tò mò, ham học, khả thấu hiểu 13 37 22 63 Từ kết thực băn khoăn để trẻ có kỹ sống, trẻ tự tin giao tiếp sống biết quan tâm chia sẻ hợp tác với người xung quanh Vì mạnh dạn áp dụng số biện pháp giáo dục kỹ sống cho trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi III CÁC GIẢI PHÁP ĐỂ TỔ CHỨC THỰC HIỆN Trong trình nghiên cứu đề tài qua điều kiện thực tế nhà trừơng, thực biện pháp để giải vấn đề sau: Giáo viên nhận thức sâu sắc việc dạy trẻ kỹ sống: Trẻ 4-5 tuổi giai đoạn mà đặc điểm tâm sinh lý trẻ phát triển mạnh vấn đề đặt cho người giáo viên phải dạy trẻ gì? Dạy trẻ ? Và người giáo viên phải hiểu cung cấp kỹ sống cho trẻ giai đoạn vấn đề cần thiết Giai đoạn có nhiều kỹ quan trọng mà trẻ cần phải biết trước vào học văn hóa Vì giáo viên cần phải lựa chọn kỹ sống để dạy cho trẻ Những kỹ giúp ích nào, dạy trẻ kỹ sống cung cấp cho trẻ vốn hiểu biết diễn xung quanh trẻ, trẻ có kỹ giao tiếp với người hợp tác tự kiểm soát, tính tự tin, tự lập, kỹ chia sẻ thấu hiểu Những kỹ theo suốt đời trẻ, đứa trẻ có mạnh dạn tự tin hay không nhờ vào việc trẻ có kỹ sống nào, việc trẻ có kỹ sống nhiều hay lại phụ thuộc lớn vào trình chăm sóc giáo dục người lớn phần lớn tác động người giáo viên trẻ Vì người giáo viên cần nhận thức sâu sắc nội dung giáo dục kỹ sống cho trẻ, từ có biện pháp giáo dục cung cấp kiến thức đến trẻ cách hợp lý để trẻ cách tiếp thu vốn kiến thức kỹ sống mà cô truyền thụ đạt kết cao Điều giúp ích cho trẻ sống trẻ sau làm hành trang cho trẻ bước vào sống cách tự tin, chủ động trở thành người có ích Giáo viên xác định kỹ sống cần dạy trẻ lứa tuổi 4-5 tuổi + Kỹ sống tự tin: Một kỹ mà giáo viên cần tâm phát triển tự tin, lòng tự trọng trẻ Nghĩa giúp trẻ cảm nhận ai, cá nhân mối quan hệ với người khác Kỹ sống giúp trẻ cảm thấy tự tin tình nơi Hình ảnh: Trẻ tự tin sân khấu Khi đón trẻ từ tay phụ huynh thấy trẻ rụt rè nhút nhát để rèn kỹ tự tin cho trẻ âu yếm nhẹ nhàng tình cảm với trẻ dành cho trẻ tâm thoải mái yên tâm bên cô Bên cạnh tạo điều kiện để trẻ tiếp xúc với bạn ,các hoạt động cho trẻ lặp lại hàng ngày dành nhiều tình cảm cho trẻ từ trẻ tự tin vào thân mạnh dạn tiếp xúc với người xung quanh trẻ Khi trẻ có kỹ sống trẻ cảm thấy tự tin tình lúc nơi Khi trẻ mạnh dạn tự tin hướng trẻ đến với kỹ sống hợp tác + Kỹ sống hợp tác: Nghĩa trẻ phải biết hợp tác hoạt động.Và làm để trẻ hợp tác đạt hiệu cao công việc.Tôi lựa chọn thời điểm thích hợp đưa ý tưởng để trẻ có trể làm hợp tác nhau.Vào thời gian hoạt động chiều thường đưa hình ảnh sinh động nhằm trang trí cho môi trường lớp thêm đẹp để trẻ ngồi theo nhóm tự phân chia công việc cắt ,dán hay xé dán nhằm giúp trẻ có kỹ hợp tác làm việc Hình ảnh: Trẻ hợp tác + Kỹ biết quan tâm chia sẻ: Đây kỹ cần thiết sống trẻ Trẻ biết quan tâm đến người xung quanh đặc biệt người thân gia đình, bạn bè rộng cộng động xã hội Khi tổ chức hoạt động theo nhóm giúp trẻ nhiều việc cung cấp kỹ năng, biết quan tâm chia sẻ Trẻ biết giúp đỡ bạn bạn chưa làm hay làm chưa xong tạo nên tinh thần đoàn kết tương trợ giúp đỡ hoàn cảnh + Kỹ thích tò mò, ham học hỏi, khả thấu hiểu: Đây là kỹ quan trọng cần có trẻ vào giai đoạn khát khao học Tôi sử dụng nhiều tư liệu ý tưởng khác để khêu gợi tính tò mò tự nhiên trẻ Nhiều nghiên cứu cho thấy rằng, câu chuyện hoạt động tư liệu mang tính chất khác lạ thường khêu gợi trí não nhiều thứ đoán trước Hình ảnh trẻ hoạt động góc khám phá khoa học + Kỹ giao tiếp: Giáo viên cần dạy trẻ biết thể thân diễn đạt ý tưởng cho người khác hiểu, trẻ cần cảm nhận vị trí, kiến thức giới xung quanh Đây kỹ quan trọng trẻ Nó có vị trí yếu so với tất kỹ khác đọc, viết, làm toán nghiên cứu khoa học Nếu trẻ cảm thấy thoải mái nói ý tưởng hay kiến đó, trẻ trở nên dễ dàng học sẵn sàng tiếp nhận suy nghĩ Đây yếu tố cần thiết để giúp trẻ sẳn sàng học thứ Kỹ thể rõ KPKH trẻ diễn đạt ý tưởng, suy nghĩ vấn đề hay tình xảy trước cô bạn để suy nghĩ thảo luận Ngoài ra, ở trường mần non giáo viên cần dạy trẻ nghi thức văn hóa ăn uống qua dạy trẻ kỹ lao động tự phục vụ, rèn tính tự lập như: Biết tự rửa tay trước ăn, ăn uống bàn ăn, biết cách sử dụng đồ dùng, vật dụng ăn uống cách đắn, ăn uống gọn gàng, không rơi vãi, nhai nhỏ nhẹ không gây tiếng ồn, ngậm miệng nhai thức ăn, biết mời trước ăn, cảm ơn sau ăn, biết tự dọn, cất chỗ bát, thìa … biết giúp người lớn dọn dẹp, ngồi ngắn, ăn hết suất không làm ảnh hưởng đến người xung quanh Hình ảnh: Nề nếp ăn trẻ Xác định nhiệm vụ bản đối tượng việc dạy trẻ kỹ sống: Muốn cho trẻ nắm vững kỹ sống cách tốt trước hết phải có phân loại đối tượng xem lớp đối tượng cá biệt hay không từ có biện pháp phù hợp với đối tượng, lớp thấy có cháu quyên có biểu tự kỷ hàng ngày bố mẹ đưa tới lớp cháu ngồi chỗ, không chơi hay nói chuyện với bạn Đối với đối tượng đưa cách giải riêng với cháu Hình ảnh: Trẻ có biểu tự kỷ Hằng ngày ân cần niềm nở đón cháu vào lớp thường xuyên trò chuyện với cháu, dạy cháu cách chơi bạn, hướng cháu vào hoạt động với bạn, cho cháu đọc thơ bạn, đứng hát bạn, thường khyến khích bạn, rủ bạn chơi cùng, hoạt động lặp lặp lại hàng ngày để tạo điều kiện cho cháu gần gũi với bạn kích thích tính tích cực cháu Ngoài thường xuyên trao đổi với phụ huynh tình hình trẻ lớp nắm bắt tình hình nhà từ có biện pháp phù hợp cho cháu Qua thời gian kiên trì thấy cháu Quyên có tiến rõ rệt, vào lớp cháu biết khoanh tay chào cô, chào bố mẹ, cháu tự đến chơi bạn, cháu tò chuyện bạn, tham gia hoạt động bạn mà cô đưa Hình ảnh bạn Quyên tham gia bạn hoạt động Từ chỗ đứa trẻ ngồi chỗ cháu hòa đồng bạn lớp thực tốt hoạt động mà cô yêu cầu Biện pháp tuyên truyền hướng dẫn các bậc cha mẹ cách dạy trẻ kỹ sống gia đình - Trước hết, người lớn phải gương mẫu, yêu thương, tôn trọng, đối xử công với trẻ đảm bảo an toàn cho trẻ - Có thể thấy, trẻ thường dễ dàng kết bạn chơi theo đôi bạn môi trường riêng chúng chơi nhóm bạn trường Nhiều giáo viên thấy rằng, số trẻ có khó khăn việc kết bạn chia sẻ với bạn theo nhóm lớn, lại hình thành mối liên kết thân thiết với bạn môi trường gia đình trẻ Cha mẹ giúp trẻ phát triển kỹ cảm xúc xã hội cách tạo mối liên kết bạn bè gia đình Cha mẹ hỏi 10 trẻ muốn mời nhà chơi? Mối quan hệ trẻ trì đến trường, có mối liên kết với trẻ lớp, mối quan hệ khác hình thành cách dễ dàng - Tuyên truyền để cha mẹ trẻ không nên bực bội trẻ đến nhà cho trẻ biết chơi suốt ngày Cha mẹ cần có niềm tin với hướng dẫn giáo viên khiếu tò mò bẩm sinh trẻ, trẻ lĩnh hội kinh nghiệm nhằm giải vấn đề quan trọng, đọc, làm toán, thử nghiệm số kỹ khoa học chơi với - Cha mẹ trẻ cần phối hợp với giáo viên cách chặt chẽ hợp lý việc tham gia tình nguyện vào trình giáo dục nhà trừơng Cha mẹ nên tham gia vào buổi trao đổi với giáo viên, tham gia buổi họp nhà trường dự số học, dự hoạt động ngoại khoá; cách cha mẹ giúp trẻ hiểu học phải học đời - Cần giáo dục để trẻ cảm thấy thoải mái tự tin tình sống Nếu cha mẹ muốn giáo dục trẻ biết tự giữ kỷ luật, trước hết cần đánh thức tự ý thức trẻ, cố gắng khơi gợi để trẻ nghĩ thân cách tích cực đừng phá vỡ suy nghĩ tích cực thân trẻ - Trong gia đình, việc dạy trẻ nghi thức văn hóa ăn uống rất cần thiết Để trẻ có kỹ xảo, thói quen sử dụng đồ dùng cách xác thục khéo léo, không đòi hỏi trẻ phải thường xuyên luyện tập, mà phải đáp ứng nhu cầu trẻ, cung cấp cho trẻ mẫu hành vi văn hóa, hành vi đúng, đẹp, văn minh cha mẹ người xung quanh trẻ Cô giáo tuyên truyền cho bậc cha mẹ, phụ huynh học sinh 11 - Trong gia đình, cha mẹ luân phiên anh chị lớn liên tục đọc sách, trò chuyện, kể chuyện cho trẻ nghe, thống đọc sách gia đình, vào thành viên gia đình đọc sách, báo đọc thứ Kể cho trẻ nghe các câu chuyện cổ tích qua đó rèn luyện đạo đức cho trẻ, giúp trẻ hoàn thiện mình, biết đọc sách, dạy trẻ yêu thương bạn bè, yêu thương người Tạo hứng thú cho trẻ nhỏ qua truyện bằng tranh tùy theo lứa tuổi, gợi mở tính tò mò, ham học hỏi, phát triển khả thấu hiểu trẻ Ví dụ: Khi kể chuyện “Ba cô gái” Cha mẹ cần đặt những câu hỏi gợi mở như: Nếu hay tin mẹ bị ốm, làm gì? gợi mở tính tò mò thay đổi đoạn kết truyện có hậu hơn, đặt tên khác cho câu chuyện v,v… - Khi nhỏ cha mẹ cần dành 15 phút/ngày để trò chuyện, đọc sách cho trẻ nghe loại sách phù hợp với lứa tuổi Khi trẻ tự đọc lúc việc đọc sách trở thành niềm vui có giá trị có ý nghĩa giúp trẻ phát triển sự ham hiểu biết, tìm tòi phát triển nhân cách trẻ - Cô giáo, cha mẹ khuyến khích trẻ nói lên quan điểm trẻ, nói chuyện với thành viên lớp, gia đình cảm giác và lựa chọn mình, cần giúp trẻ hiểu nên có thông số để theo đó mà lựa chọn, cố gắng không trích định trẻ Việc hình thành kỹ tự kiểm soát thân, rèn luyện tính tự tin cho trẻ tham gia hoạt động buổi thảo luận trừơng sau - Cô giáo, cha mẹ giúp trẻ phát triển sở thích, ý thích đảm bảo ngừơi lớn cung cấp thêm phương tiện để trẻ thực ý thích Ví dụ: trẻ thích vẽ, việc cho trẻ học khiếu vẽ cô giáo, cha mẹ cho trẻ thêm bút màu, giấy vẽ cho trẻ cách lưu giữ tranh để tạo thành sưu tập tranh vẽ trẻ triển lãm tranh trẻ góc nhỏ nhà - Cô giáo, cha mẹ cần dạy trẻ nghi thức văn hóa ăn uống, biết cách sử dụng đồ dùng ăn uống; trẻ dạy cách sử dụng đồ dung chức cách xác thục Việc thực học, sinh hoạt hàng ngày trẻ lớp bửa cơm gia đình Cụ thể: Trẻ làm quen với đồ dùng, vật dụng khác nhau, (bộ đồ bếp, đồ ăn, đồ uống) Sự sẽ, gọn gàng, thói quen nề nếp, 12 đặt ngăn nắp, ngắn đồ dùng, vật dụng, thái độ, ăn uống từ tốn, không vội vã, không khí cởi mở, thoải mái đầm ấm, trao đổi nhẹ nhàng, dễ chịu… tất yếu tố giúp trẻ có thói quen tốt để hình thành kỹ tự phục vụ ý nghĩa kỹ sống tự lập sau Biện pháp giúp trẻ phát triển kỹ sống thông qua hoạt động vui chơi lành mạnh nhà trừơng Đối với trẻ mầm non, hoạt động vui chơi chiếm vai trò chủ đạo hoạt động trẻ trường Thông qua chơi, trẻ đóng vai khác xã hội, trẻ đóng vai tái lại trẻ nhìn thấy sống Tất kiến thức kinh nghiệm sống mà trẻ có trẻ thể qua họat động vui chơi Chính vậy, trọng đến hoạt động vui chơi lành mạnh giải trí nhằm khuyến khích trẻ tính tích cực, chủ động trẻ Trong ngày hội, ngày lễ 20/11, 8/3, 20/10…tôi khuyến khích trẻ tham gia vào hoạt động văn nghệ nhà trường để trẻ có kỹ mạnh dạn, tự tin thể sân khấu Hình ảnh: Trẻ biểu diễn văn nghệ chào mừng ngày 20/11 Ngoài cho trẻ cô tích cực tham gia làm đồ dùng đồ chơi sáng tạo để trẻ có đồ dùng đồ chơi học nhằm phát huy kỹ sống trẻ Đó kỹ sống cần thiết cho trẻ sống sau - Duy trì biện pháp tăng cường cho trẻ chơi trò chơi dân gian hoạt động trời vào ngày thứ tư, sáu 13 - Sáng thứ hai, trẻ xem kịch rối qua câu chuyện cổ tích, trực tiếp chơi với rối, giao lưu thi hỏi đáp nội dung câu chuyện Thông qua hoạt động vui chơi lành mạnh thấy trẻ tích cực hứng thú tham gia hoạt động đạt nhiều kết đáng khích lệ, cụ thể sau: - Tháng 9/2014: Dưới đạo Ban giám hiệu nhà trường lớp Hoa Sen tham gia thi góc chơi “Khám phá khoa học” theo chủ đề thân, giáo viên lên tiết thực hành giúp trẻ trải nghiệm giác quan, trải nghiệm đời sống hàng ngày của trẻ - Tháng 10/2014: Cùng Ban giám hiệu trường tổ chức cho trẻ chơi trò chơi dân gian, trò chơi rèn kỹ tự tin, mạnh dạn giúp trẻ phát triển nhận thức, thẩm mỹ thông qua đó thông tin tuyên truyền bậc cha mẹ kiến thức chăm sóc nuôi dưỡng, bảo đảm an toàn, phòng bệnh cho trẻ - Tổ chức cho trẻ mẫu giáo đến thăm nhà bạn chủ đề gia đình theo tổ, nhóm trẻ Hoạt động nhằm phối hợp với bậc cha mẹ để giúp trẻ phát triển kỹ cảm xúc xã hội cách tạo mối liên kết bạn bè gia đình - Tháng 11/2014: Các hoạt động tạo hình vào chiều thứ sáu tuần tuần tháng có sự tham gia trực tiếp của cha mẹ trẻ hoạt động với trẻ đặt đồ dùng ăn uống, bày bữa tiệc liên hoan mừng ngày tết cô giáo qua rèn luyện cho trẻ kỹ sử dụng đồ dùng ăn uống, dạy trẻ nghi thức văn hoá ăn uống Các hoạt động tự chọn trì tháng có sự tham gia trực tiếp của cha mẹ để nặn, vẽ giúp hoàn thành sản phẩm, phối hợp với giáo viên cách chặt chẽ hợp lý Giáo viên chủ động thay đổi nội dung, hình thức tổ chức luân phiên thay đổi thành phần tham dự để tất bậc cha mẹ tham gia tình nguyện vào trình giáo dục nhà trường - Tháng 12/2014: Cho trẻ tham quan, quan sát qua tranh ảnh, sách báo hình ảnh đội nhằm rèn luyện kỹ giao tiếp, yêu quý đội qua giáo dục lòng yêu quê hương, người - Tháng 1/2014: Tham gia ngày hội “Bánh chưng, bánh giầy” lồng ghép giáo dục qua câu chuyện lịch sử “Sự tích bánh chưng, bánh giầy” Hoạt động vui 14 chơi giải trí dành thời gian cho học sinh khối 4-5 tuổi thực hành chuyên đề “Bé tập làm nội trợ” qua hội thi gói bánh chưng ngày tết Tham gia hội diễn văn nghệ mừng xuân cho trẻ với chủ đề “Bé hát dân ca” thi “Trang phục dân gian”, tổ chức gian hàng ẩm thực mùa xuân, trò chơi dân gian, thi giải câu đố hay… - Tháng 2/2014: Tham Gia thi nhảy arobic “Bé khỏe bé khéo tay” nhà trường tổ chức - Tháng 3/2014: Tham gia hoạt động nghệ thuật cho trẻ qua hội thi “Vẽ điều mơ ước cho mẹ”, tổ chức hoạt động phát triển tư qua hội thi “Xây nhà cho Bà” có sự tham gia trực tiếp của cha mẹ để chơi với trẻ qua rèn luyện tính kiên nhẫn, kỹ hợp tác với cha mẹ, ông bà để chiến thắng yêu cầu thử thách luật chơi, phát triển kỹ giao tiếp, kỹ sống tự tin, phát triển tình cảm, nhận thức trẻ Giáo viên cần tạo môi trường phù hợp để thực nhiệm vụ dạy trẻ kỹ sống: Giáo viên thực kế hoạch giáo dục, kế hoạch đánh giá trẻ thông qua bảng đánh giá trẻ, trẻ có biểu mẫu đánh giá riêng nhằm giúp quan sát ghi chép hàng ngày chi tiết tiến trẻ, mối quan hệ với cô, với bạn, ghi chép kỹ trẻ đạt ngày làm cứ, thước đo để đánh giá độ tuổi, cuối giai đoạn phát triển trẻ theo độ tuổi mà thụ giảng Cũng từ biện pháp này, có điều kiện lưu trữ liệu, sản phẩm để đánh giá trẻ, đồng thời có sở để thay đổi, bổ sung biện pháp giáo dục trẻ trẻ khác giúp trẻ hình thành kỹ sống Bên cạnh bảng số đạt trẻ để phụ huynh biết đạt mức độ STT Họ tên trẻ Dương Gia Nhi Vũ Quỳnh Anh Nguyễn Tuấn Dũng Tháng 85% 60% 72% Tháng 10 87% 65% 75% Tháng 11 89% 70% 79% - Nhiều bậc cha mẹ e ngại tham gia vào trình giáo dục trẻ, phần lớn cha mẹ thường lúng túng lựa chọn hình thức thực Tôi ghi thông tin dành cho phụ huynh, vào bảng tuyên truyền nhà trường để 15 bậc phụ huynh rõ đọc, quan sát theo dõi dễ dàng giúp nhà trường tuyên truyền đến cha mẹ trẻ kết giáo dục mình, tạo điều kiện cho giáo viên trao đổi hai chiều với bậc cha mẹ vấn đề có liên quan đến trẻ, thông tin lớp, thông tin sức khỏe, ngược lại bậc cha mẹ ghi chép yêu cầu, đề nghị, thông tin cần trao đổi với giáo viên thông qua sổ bé ngoan cua trẻ mà phát vào chiều thứ hàng tuần - Giáo viên bậc cha mẹ tăng cừơng đọc sách cho trẻ, trang trí, kệ sách thư viện khu vực trước sảnh đón nơi dễ tập trung ý, trang trí đẹp với nhiều tên gọi khác theo chủ đề: “Thư viện trừơng mầm non”; “tủ sách gia đình”; “dinh dưỡng trẻ thơ”; “những vật đáng yêu”; “hoa trái bốn mùa”; thiết kế phân chia nhiều ngăn để sách, truyện nhiều kích cỡ, vừa tầm trẻ, trang bị ghế đá tạo điều kiện để cha mẹ đọc sách cho trẻ nghe lúc nhiều thời điểm ngày Ngoài ra, tiếp tục thực việc trang trí thư viện cho bé lớp Khuyến khích, bậc cha mẹ tăng cường đọc sách cho trẻ nghe Để trì, bổ sung nhu cầu đọc sách trẻ, mạnh dạn vận động cha mẹ thường xuyên tặng sách cho góc thư viện trẻ trường, lớp gia đình Hình ảnh Trẻ hoạt động góc thư viện - Trang trí sân trường hiệu nhắc nhở bậc cha mẹ, người lớn phải gương mẫu như: “Yêu thương, tôn trọng trẻ, giữ lời hứa với trẻ”; “Mỗi cô 16 giáo gương sáng đạo đức, tự học, sáng tạo” hình ảnh giáo viên học sinh trường, đặc biệt ý đưa hình ảnh đẹp trẻ hiếu động, hăng, cá biệt để từ giúp trẻ tự điều chỉnh hành vi, giúp trẻ thể thân biết giữ gìn, điều kiện để khen ngợi cố gắng trẻ - Thay đổi hình thức theo chủ đề nơi cho trẻ biểu diễn văn nghệ, biểu diễn hoạt động khiếu, xếp liên kết hợp lý khu chơi trò chơi dân gian, đồ chơi trời, sân khấu biểu diễn văn nghệ, thảm cỏ, xanh tôn tạo cảnh quan sân trường đẹp, an toàn IV KIỂM NGHIỆM Sau thời gian áp dụng biện pháp giáo dục kỹ sống cho trẻ thấy trẻ có thay đổi cách rõ rệt, cụ thể sau: Nội dung khảo sát Số Đạt trẻ Số trẻ Chưa đạt % Số trẻ % Kỹ sống tự tin 15 42 20 58 Kỹ sống hợp tác 16 45 19 55 Kỹ giao tiếp 12 34 23 66 Kỹ biết quan tâm chia sẻ 15 43 20 57 Kỹ tò mò, ham học, khả thấu hiểu 13 37 22 63 Trẻ ngoan, lễ phép, trẻ hình thành kỹ sống, trẻ mạnh dạn tự tin đến trường, tự tin thể hoạt động, biết quan tâm chia sẻ, khả hợp tác đặc biệt kỹ giao tiếpbiết kính nhường trọng việc giáo dục kỹ sống cho trẻ Các bậc phụ huynh có chuyển biến rõ rệt, thường xuyên trao đổi với cô giáo công tác giáo dục kỹ sống cho em gia đình nhằm giúp cô có biện pháp thiết thực hiệu suốt trình dạy trẻ kỹ sống 17 Bản thân trau dồi kiến thức kinh nghiệm dạy trẻ qua môn học, hoạt động, phụ huynh đồng nghiệp quý mến tin yêu C KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT *Kết luận: Từ biện pháp áp dụng rút nhiều học, tích luỹ súôt trình thời gian công tác với mong múôn gửi đến đồng nghiệp, cha mẹ trẻ thông điệp mang tính thuyết phục nhằm giúp trẻ ngày hoàn thiện kỹ sống chặng đường hình thành nên nhân cách trẻ mầm non tương lại đất nước Giáo viên phải nắm đặc điểm tâm sinh lý trẻ mẫu giáo Quan tâm đến cḠthể hiểu số tâm tư nguyện vọng riêng biệt trẻ, tôn trọng trẻ từ hút trẻ vào hoạt động cách tự nguyện Các tiết học có lồng ghép nội dung giáo dục kỹ sống hình thức hò vè, ca dao, câu đố thơ, câu chuyện vào học để giáo dục trẻ Giáo viên động linh hoạt sáng tạo giảng dạy Tìm hiểu tài liệu tự học tự nâng cao trình độ nhiều hình thức Bởi kiến thức giáo viên mầm non cần phải đa dạng, phong phú nghĩa Để đáp ứng phần muôn vàn thắc mắc trẻ thơ Biết khai thác tiềm tiềm ẩn trẻ khơi gợi tiềm phát triển Không làm đồ dùng đồ chơi trực quan sinh động mà giáo viên phải tạo giảng tốt, thiết thực, phù hợp với trẻ kích thích tò mò trí tưởng tượng, khả hợp tác lối sống mạnh dạn tự tin trẻ Bên cạnh giảng thông thường cần tạo giảng điện tử để tạo điều kiện cho trẻ tiếp xúc với công nghệ thông tin Cần hiểu đặc điểm tính chất công việc, hoàn cảnh gia đình việc quan tâm phụ huynh đến việc rèn kỹ sống cho trẻ từ tìm cách tiếp cận phụ huynh để củng cố thống nhất, trao đổi số phương pháp, nội dung dạy trẻ 18 Gia đình trẻ thật mái ấm đầy tình thương bố mẹ gương sáng việc giáo dục kỹ sống để trẻ có tự tin, khả giao tiếp, hợp tác, chia sẻ giúp đỡ trẻ tình Phải thường xuyên thực nêu gương kể chuyện hàng tuần tổ chức văn nghệ để động viên tinh thần trẻ Cô giáo phải thật gương sáng để trẻ noi theo, giàu tình yêu thương, thận trọng hành vi mình, thân thiện yêu thương để tạo tâm lý thoải mái cho trẻ thực tốt hành vi hoạt động giao tiếp, nhằm giúp trẻ bước hình thành nhân cách cho trẻ Bên cạnh môi trường cảnh quan sư phạm góp phần hình thành cho trẻ hành vi văn minh để hoàn thiện nhân cách tốt đẹp truyền thống người Việt Nam phù hợp với chuẩn mực đạo đức xã hội cách tự nguyện * Ý kiến đề xuất: - Đối với nhà trường: + Tham mưu với cấp lãnh đạo đầu tư tạo điều kiện sở vật chất, đồ dùng đồ chơi phục vụ cho trẻ trình hoạt động giáo dục kỹ sống + Tạo điều kiện cho lớp học tốt cần phải: + Phải chuẩn bị nhiều nội dung, hình ảnh kỹ sống để trẻ tri giác ngày + Trang bị góc thư viện nhiều câu chuyện hình ảnh kỹ sống cho lứa tuổi có hình ảnh minh hoạ + Góc âm nhạc có hát kỹ sống phù hợp + Các góc tuyên truyền lớp có nhiều viết hình ảnh cho phụ huynh tham khảo - Đối với phòng giáo dục: Thường xuyên mở lớp chuyên đề giáo dục kỹ sống để tạo điều kiện cho giáo viên học hỏi làm vốn kinh nghiệm cho thân trình chăm sóc giáo dục trẻ Trên số biện pháp giáo dục kỹ sống cho trẻ trường mầm non, áp dụng thành công trẻ, mong quan tâm hỗ trợ 19 Hội đồng khoa học cấp Bạn bè đồng nghiệp đọc, góp ý xây dựng, bổ sung thêm để có học kinh nghiệm tốt làm cẩm nang cho mình, nhằm thu hiệu cao công tác chăm sóc giáo dục trẻ việc giáo dục kỹ sống cho trẻ trẻ mẫu giáo - tuổi Tôi xin chân thành cảm ơn! XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ Nga Bạch, ngày 20 tháng năm 2015 Tôi xin cam đoan SKKN viết, không chép nội dung người khác Người viết Trịnh Thị Trang 20 [...]... các biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho trẻ tôi thấy trẻ đã có sự thay đổi một cách rõ rệt, cụ thể như sau: Nội dung khảo sát Số Đạt trẻ Số trẻ Chưa đạt % Số trẻ % Kỹ năng sống tự tin 15 42 20 58 Kỹ năng sống hợp tác 16 45 19 55 Kỹ năng giao tiếp 12 34 23 66 Kỹ năng biết quan tâm chia sẻ 15 43 20 57 Kỹ năng tò mò, ham học, khả năng thấu hiểu 13 37 22 63 Trẻ ngoan, lễ phép, trẻ được hình thành những kỹ. .. giáo dục kỹ năng sống cho trẻ trong trường mầm non, tôi đã áp dụng thành công trên trẻ, rất mong được sự quan tâm hỗ trợ 19 của Hội đồng khoa học các cấp Bạn bè đồng nghiệp đọc, góp ý xây dựng, bổ sung thêm để tôi có được bài học kinh nghiệm tốt hơn làm cẩm nang cho mình, nhằm thu được hiệu quả cao trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ nhất là việc giáo dục kỹ năng sống cho trẻ trẻ mẫu giáo 4 - 5 tuổi. .. sống cho lứa tuổi có hình ảnh minh hoạ + Góc âm nhạc có những bài hát về kỹ năng sống phù hợp + Các góc tuyên truyền của lớp có nhiều bài viết và hình ảnh cho phụ huynh tham khảo - Đối với phòng giáo dục: Thường xuyên mở các lớp chuyên đề về giáo dục kỹ năng sống để tạo điều kiện cho giáo viên học hỏi làm vốn kinh nghiệm cho bản thân trong quá trình chăm sóc giáo dục trẻ Trên đây là một số biện pháp giáo. .. hình thành những kỹ năng sống, trẻ mạnh dạn tự tin khi đến trường, tự tin thể hiện mình trong các hoạt động, biết quan tâm chia sẻ, khả năng hợp tác và đặc biệt là kỹ năng giao tiếpbiết kính trên nhường dưới trọng việc giáo dục kỹ năng sống cho trẻ Các bậc phụ huynh có những chuyển biến rõ rệt, thường xuyên trao đổi với cô giáo trong công tác giáo dục kỹ năng sống cho con em mình ở gia đình nhằm giúp... thành kỹ năng tự phục vụ và ý nghĩa hơn là kỹ năng sống tự lập sau này 5 Biện pháp giúp trẻ phát triển các kỹ năng sống thông qua các hoạt động vui chơi lành mạnh trong nhà trừơng Đối với trẻ mầm non, hoạt động vui chơi chiếm vai trò chủ đạo trong hoạt động của trẻ ở trường Thông qua giờ chơi, trẻ được đóng các vai khác nhau trong xã hội, trẻ đóng vai và tái hiện lại những gì trẻ nhìn thấy trong cuộc sống. .. những kỹ năng trẻ đạt được trong mỗi ngày làm căn cứ, thước đo để đánh giá độ tuổi, cuối giai đoạn phát triển của trẻ theo độ tuổi mà tôi đang thụ giảng Cũng từ biện pháp này, tôi có điều kiện lưu trữ dữ liệu, sản phẩm để đánh giá trẻ, đồng thời có cơ sở để thay đổi, bổ sung các biện pháp giáo dục từng trẻ vì trẻ con rất khác nhau và giúp trẻ hình thành các kỹ năng sống Bên cạnh đó là bảng các chỉ số. .. hội một cách tự nguyện * Ý kiến đề xuất: - Đối với nhà trường: + Tham mưu với cấp lãnh đạo đầu tư tạo điều kiện về cơ sở vật chất, đồ dùng đồ chơi phục vụ cho trẻ trong quá trình hoạt động giáo dục kỹ năng sống + Tạo điều kiện cho lớp học tốt hơn cần phải: + Phải chuẩn bị nhiều nội dung, hình ảnh về kỹ năng sống để trẻ tri giác hằng ngày + Trang bị ở góc thư viện nhiều câu chuyện hình ảnh về kỹ năng sống. .. việc quan tâm của phụ huynh đến việc rèn kỹ năng sống cho trẻ từ đó tìm được cách tiếp cận phụ huynh để củng cố thống nhất, trao đổi một số phương pháp, nội dung dạy trẻ 18 Gia đình của trẻ thật sự là mái ấm đầy tình thương và bố mẹ là những tấm gương sáng trong việc giáo dục những kỹ năng sống để trẻ có được sự tự tin, khả năng giao tiếp, sự hợp tác, chia sẻ giúp đỡ của trẻ trong mọi tình huống Phải... chơi, phát triển kỹ năng giao tiếp, kỹ năng sống tự tin, phát triển tình cảm, nhận thức ở trẻ 6 Giáo viên cần tạo môi trường phù hợp để thực hiện nhiệm vụ dạy trẻ kỹ năng sống: Giáo viên thực hiện kế hoạch giáo dục, kế hoạch đánh giá trẻ thông qua bảng đánh giá trẻ, mỗi trẻ có mỗi biểu mẫu đánh giá riêng nhằm giúp tôi quan sát ghi chép hàng ngày từng chi tiết về sự tiến bộ của trẻ, các mối quan... tôi đã cho trẻ cùng cô tích cực tham gia làm đồ dùng đồ chơi sáng tạo để trẻ có đồ dùng đồ chơi trong các giờ học nhằm phát huy hơn nữa những kỹ năng sống của trẻ Đó là những kỹ năng sống rất cần thiết cho trẻ trong cuộc sống hiện tại cũng như sau này - Duy trì biện pháp tăng cường cho trẻ chơi các trò chơi dân gian trong giờ hoạt động ngoài trời vào các ngày thứ tư, sáu 13 - Sáng thứ hai, trẻ được ... việc giáo dục kỹ sống cho trẻ - Tôi tiến hành khảo sát chất lượng ban đầu trẻ: Nội dung khảo sát Số trẻ Đạt Chưa đạt Số trẻ % Số trẻ % Kỹ sống tự tin 15 42 20 58 Kỹ sống hợp tác 16 45 19 55 Kỹ. .. gửi lễ phép, tất có giáo dục cô giáo người xung quanh trẻ Vì giáo dục kỹ sống cho trẻ cần thiết trường mầm non Vậy giáo dục kỹ sống cho trẻ vấn đề toàn xã hội, việc giáo dục kỹ sống nhằm tăng cường... áp dụng số biện pháp giáo dục kỹ sống cho trẻ nhằm giúp trẻ có kỹ tạo điều kiện cho trình phát triển trẻ sau II THỰC TRẠNG Trong quá trình rèn kỹ sống cho trẻ - tuổi trường mầm non Nga Bạch
- Xem thêm -

Xem thêm: MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO TRẺ MẪU GIÁO 4 ĐẾN 5 TUỔI Ở TRƯỜNG MẦM NON NGA BẠCH, MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO TRẺ MẪU GIÁO 4 ĐẾN 5 TUỔI Ở TRƯỜNG MẦM NON NGA BẠCH, MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO TRẺ MẪU GIÁO 4 ĐẾN 5 TUỔI Ở TRƯỜNG MẦM NON NGA BẠCH

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn