ĐỒ ÁN bê tông cốt thép 1.

37 513 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/12/2016, 03:19

GVHD: PHẠM THỊ LAN SVTH: TRƯƠNG TIẾN DŨNG LỜI NÓI ĐẦU Ngày khoa học kỹ thuật không ngừng phát triển, đặt biệt nước ta thời kỳ công nghiệp hóa-hiện đại hóa, hệ thống sở hạ tầng phải phát triển theo lý mà nghành xây dựng nói chung xây dựng dân dụng nói riêng nghành đầu lĩnh vực, để phát triển nghành khác Trong nghành xây dựng dân dụng, có môn đồ án môn học kết cấu BTCT “sàn sườn toàn khối dầm” đồ án quan trọng chương trình đào tạo kỹ sư xây dựng, đồ án giúp cho sinh viên nâng cao nắm bắt tổng hợp kiến thức học để tính toán kết cấu BTCT thường gặp, làm quen với công việc thiết kế sau Đây đồ án tập trung vào nội dung là: sàn, dầm phụ dầm sàn toàn khối loại dầm Với đồ án kết cấu BTCT tính toán cho sàn mặt tổng thể nhà dân dụng đồ án xem sơ đồ tính nghành xây dựng nói chung nghành xây dựng dân dụng nói riêng Đồ án xây dựng tiêu chuẩn Việt Nam: TCVN_2737:2012 TCVN_5574:2012 Môn học kết cấu BTCT đồ án môn học kết cấu BTCT giúp sinh viên nắm bắt kỹ nội dung phương thức xây dựng đặc biệt giúp cho sinh viên biết quy cách thiết kế Trong trình làm đồ án thiết kế sàn sườn BTCT em tránh khỏi sai sót Kính mong dẫn thầy cô giáo môn để em hoàn thiện thuyết minh Em xin chân thành cảm ơn! Thuyết minh đồ án BTCT I trang GVHD: PHẠM THỊ LAN I SVTH: TRƯƠNG TIẾN DŨNG SỐ LIỆU TÍNH TOÁN HÌNH 1: sơ đồ kết cấu Sơ đồ kết cấu sàn theo hình Kích thước tính từ trục tường trục dầm l 1=2,1m; l2=6,1m tường chịu lực có bề dày bt=0,340m Hoạt tải tiêu chuẩn ptc=7,5(kN/m2) Ta chọn hệ sốvượt tải n=1,2 Vật liệu: ta chọn bê tông cấp độ bền B15, cốt thép cốt thép đai ta chọn loại AI, cốt thép chịu lực ta chọn loại AII bê tông cấp độ bền B15 có Rb=8,5Mpa, Rbt=0,75Mpa, Eb=23x103Mpa Cốt thép AI có Rs=225Mpa, Rsc=225Mpa, Rsw=175Mpa Es=21x104MPa Cốt thép AII có Rs=280Mpa, Rsc=280Mpa, Rsw=225Mpa Es=21x104MPa Thuyết minh đồ án BTCT I trang GVHD: PHẠM THỊ LAN II a SVTH: TRƯƠNG TIẾN DŨNG TÍNH BẢN Chọn kích thước cấu kiện i Chọn chiều dày hb= D.l1  2100 2100  = 1,  ÷ ÷ = ( 84 ÷ 72 ) mm chọn hb=80mm m 35   30 ii chọn tiếp diện dầm phụ 1   6100 6100  ÷ hdp=  ÷ ÷l =  ÷ = ( 508 ÷ 305 ) mm chọn hdp=500mm, 20   12 20   12 bdp=200mm iii chọn tiếp diện dầm 1   3.2100 3.2100  ÷ hdc=  ÷ ÷.3l1 =  ÷ = ( 787,5 ÷ 525 ) mm 12   12   chọn hdc=700mm, bdc=300mm Sơ đồ tính: Xét tỷ số cạnh có kích thước l1xl2, ta có: l 6,1 = ≈ 2,905 > l1 2,1 Các dầm từ trục đến trục dầm chính, dầm nằm ngang dầm phụ (như hình 1) Ta xem làm việc theo phương, cắt dải rộng b 1=1m vuông góc với dầm phụ xem làm việc dầm liên tục ( hình 1) iv Nhịp tính toán Sb=max(hb, 120)=max(70, 120)=120mm Nhịp biên: l b = l1 − b t b dp s b 340 200 120 − + = 2100 − − + = 1890mm 2 2 2 Nhịp giữa: lo=l1-bdp=2100-200=1900mm Chênh lệch nhịp: 1900 − 1890 x100% = 0.526% < 10% 1900 =>ta giải nội lực tính toán sơ đồ khớp dẻo Thuyết minh đồ án BTCT I trang GVHD: PHẠM THỊ LAN b SVTH: TRƯƠNG TIẾN DŨNG Tải trọng tính toán Cấu tạo lớp bản: HÌNH 2: cấu tạo Tĩnh tải tính bảng : Cấu tạo lớp Giá trị tiêu Hệ số Giá trị tính tin cậy toán (KN/m2) chuẩn(KN/m2) Gạch cremic dày 10mm, γ=20kN/m3 0,01x20=0,200 1,1 0,220 Vữa lót dày 25mm, γ=18kN/m3 0,025x18=0,450 1,3 0,585 Bê tông cốt thép dày 80mm, γ=25kN/m3 0,080x25=2,000 1,1 2,200 Vữa trát dày 10mm, γ=18kN/m3 0,010x18=0,180 1,3 0,234 Tổng cộng 3,239 Bảng 1: xác định tĩnh tải Lấy tròn gb=3,239 kN/m2 Hoạt tải: pb=ptc.n=1,2.7,5=9 kN/m2 Tải trọng toàn phần: qb=gb+pb=3,239+9=12,239 kN/m2 Tính toán với có bề rộng b1=1m, có qb=12,239 kN/m2.1,0m=12,239kN/m Thuyết minh đồ án BTCT I trang GVHD: PHẠM THỊ LAN c SVTH: TRƯƠNG TIẾN DŨNG Nội lực tính toán 1) momen Momen uốn lớn nhịp biên gối thứ hai cảu dải bản: Mnh=Mg2=  q b l 2b   12, 239.1,8902  ± ÷= ±  ÷ = ±3,974kNm 11  11    Momen uốn lớn nhịp gối bên dải bản:  q b lo2   12, 239.1,9002  Mnhg=Mgg= ±  ÷= ±  ÷ = ±2,761kNm 16  16    ii lực cắt QA=0,4.qb l b =0,4.12,239.1,89=9,253kN QtB=0,6.qb l b =0,6 12,239.1,89=13,879kN QpB=0,5.qb lo =0,5 12,239.1,9=11,627kN Hình 3: sơ đồ tính toán nội lực dải a) Sơ đồ tính toán; b) biểu đồ momen; c) biểu đồ lực cắt Thuyết minh đồ án BTCT I trang GVHD: PHẠM THỊ LAN d SVTH: TRƯƠNG TIẾN DŨNG Tính cốt thép 1) Tính cốt thép chịu momen uốn Chọn a= 15mm cho tiếp diện, chiều cao có ích tiết diện: ho= hb-a=80-15=65mm  Tại nhịp biên gối thứ 2, với M = 3,974kNm : M 3,974.106 = = 0,111 < α pl = 0, 255 R b b t h o2 8,5.1000.652 αm = Ta lại có: ξ = − − 2α m = − − 2.0,111 ≈ 0,118 As =  ξR b bh o 0,118.8,5.1000.65 = ≈ 290mm Rs 225 Kiểm tra lại hàm lượng cốt thép µ% =  Αs 290 = 100% ≈ 0, 446% > µ = 0,05% b t h 1000.65 Kiểm tra chịu lực cắt Điều kiện: Qmax≤0,8Rbtb1ho  0,6.qb l b ≤0,8Rbtb1ho  0,6.12,239.1,89 ≤ 0,8.0,75.1000.65  13,879kN ≤ 39000N=39kN Thỏa Nên lực cắt hoàn toàn bê tông chịu không cần bố trí cốt đai Chọn thép có đường kính φ=8mm as=50,3mm Khoảng cách cốt thép: s= b1as 1000.50,3 = ≈ 174mm As 290 Chọn φ8, s=150mm có As=335mm2 Tương tự:  Tại gối nhịp với M= 2,761kNm M 2,761.106 αm = = = 0,077 < α pl = 0, 255 R b b t h o2 8,5.1000.652 Ta lại có: ξ = − − 2α m = − − 2.0,077 ≈ 0, 080 As = ξR b bh o 0,080.8,5.1000.65 = ≈ 197mm Rs 225 Thuyết minh đồ án BTCT I trang GVHD: PHẠM THỊ LAN SVTH: TRƯƠNG TIẾN DŨNG Chọn thép có đường kính φ=8mm as=50,3mm Khoảng cách cốt thép: s= b1as 1000.50,3 = ≈ 255mm As 197 Chọn thép φ8, s=200mm có As=250mm2 Tại nhịp gối vùng phép giảm tối đa 20% diên tích thép nên có As=0,8.197≈158mm2 hình 4: vùng ô phép giảm 20 % diện tích cốt thép  mặt cắt 1-1 qua dầm Kiểm tra lại hàm lượng cốt thép µ% = Αs 158 = 100% ≈ 0, 243% > µ = 0,05% b t h 1000.65 Chọn thép φ6, s=150mm có As=189mm2  Kiểm tra lại chiều cao làm việc bản: Chọn lớp bảo vệ 10mm ho= hb-10-8/2=80-10-4=66mm Vậy giá trị ho=65mm để tính toán thiên an toàn không cần phải tính lại Cốt thép chịu momen âm gối tựa kéo khỏi mép gối tựa đoạn νlo Trong đó: ν =1/3 pb 1900 = = 2,779 ≤ , νlo = ≈ 475mm g b 3, 239 Tính từ trục dầm phụ νlo + 0,5.bdp = Thuyết minh đồ án BTCT I 1900 + 0,5.200 ≈ 575mm trang GVHD: PHẠM THỊ LAN SVTH: TRƯƠNG TIẾN DŨNG ii Cốt thép cấu tạo Cốt thép chịu momen âm đặt vuông góc với dầm chính: 50%AS gối = 0,5.197=99mm2 As,ct ≥ 5φ6, s =200 => As=141mm2 Chọn As,ct=141mm2 Chọn 5φ6, s=200mm Khoảng cách từ đầu mút cốt thép đến mép dầm là: lo 1900 = = 475mm ≈480mm 4 Cốt thép phân bố bố trí vuông góc với cốt thép chịu lực: Vì: 2l1=2.2100=4200mmta giải nội lực tính toán sơ đồ khớp dẻo b Tải trọng tính toán Tĩnh tải:tải trọng thân dầm phụ: G0dp=bdp.(hdp-hb).γ.n=0,2m.(0,5-0,08)m.25kN/m3.1,1=2,310 kN/m tĩnh tải truyền từ truyền lên dầm: gbl1=3.239.2,1=6,802 kN/m c tĩnh tải toàn phần: gdp= G0dp+ gbl1=2,310+6,802=9,112 kN/m hoạt tải truyền từ bản: pdp=pbl1=9.2,1=18,9 kN/m tải trọng tính toán toàn phần: qdp= gdp+ pdp=9,112+18,9=28,012 kN/m nội lực tính toán 1) momen uốn Tung độ hình bao momen ( nhánh dương): = β1.28,012kN / m ( 5,89m ) ≈ β1.971,795kN m +tại nhịp biên: M + = β1q dp ldp +tại nhịp giữa: M + = β1q dp l p2 = β1.28,012kN / m ( 5,8m ) ≈ β1.942,324kN m Tung độ hình bao momen ( nhánh âm): M − = β2q dp lo2 = β2 28,012kN / m ( 5,8m ) ≈ β 942,324kN m Vì pdp/ gdp=18,9/9,112≈2,074 tra bảng (phụ lục 10.1trang 317, kết cấu cốt thép tác giả PHAN QUANG MINH) hệ số β1, β2, k ta có: k≈0,253 hệ số β1, β2, kết tính toán trình bảng sau: Nhịp, tiếp diện Nhịp biên Gối 1 Gí trị β β1 0,065 Thuyết minh đồ án BTCT I β2 Tung độ M (kN.m) M+ M0 63,167 trang GVHD: PHẠM THỊ LAN Nhịp, tiếp diện 0,425ldp Gối 2-TD5 Nhịp 0,5lp Gối 3- td.10 Nhịp 11 12 0,5lp Gí trị β β1 0,090 0,091 0,075 0,020 SVTH: TRƯƠNG TIẾN DŨNG β2 -0,0715 0,018 0,058 0,0625 0,058 0,018 -0,0304 -0,0094 -0,0064 -0,0244 -0,0625 Tung độ M (kN.m) M+ M87,462 88,433 72,885 19,436 -67,376 16,962 54,655 58,895 54,655 16,962 0,018 -0,0233 19,962 0,058 -0,0034 54,655 0,0625 -0,0034 58,895 Bảng 2: tính toán hình bao momen dầm phụ -28,647 -8,858 -6,031 -22,993 -58,895 -21,956 -3,204 -3,204 Momen dương bị triệt tiêu ( 0) cách mép gối tựa đoạn 0,15l + Momen dương lớn nhịp biên M ≈ 0,091q d pldp = 88, 433kNm + Momen dương lớn nhịp biên M ≈ 0,0625q d pl p = 58,895kNm Tiếp diện có momen âm cách bên trái gối thứ hai đoạn: klob=0,253.5,890≈1,490m tiếp diện có momen dương cách mép gối tựa đoạn: +tại nhịp biên: 0,15ldp=0,15.5,890≈0,884m Thuyết minh đồ án BTCT I trang 10 GVHD: PHẠM THỊ LAN SVTH: TRƯƠNG TIẾN DŨNG M2=242,109 – (233,151.2/3)=86,675kNm M3=242,109 – (233,151-34,864).(2/3)-34,864=75,054kNm M4=242,109 – (233,151-34,864).(1/3)-34,864=141,149kNm Kết tính toán ghi bảng Hình 10: biểu đồ momen Thuyết minh đồ án BTCT I trang 23 GVHD: PHẠM THỊ LAN SVTH: TRƯƠNG TIẾN DŨNG Hình 11: biểu đồ bao momen Trong đó: (1) MG+MP1 (2) MG+MP2 (3) MG+MP3 (4) MG+MP4 (5) MG+MP5 (6) MG+MP6 Mmax, Mmin tính công thức Mmax=MG+maxMpi, Mmin=MG+minMpi (i=1÷6) Kết ghi bảng ii Mommen mép gối tựa Để xác định giá trị momen mép gối tựa, quan hệ hình học tam giác đông dạng ta có: Từ biểu đồ bao momen ta có giá trị momen gối lớn hình bên, xác định momen mép gối Mmg, ta thấy momen trái có độ dốc momen phải nên giá trị tuyệt đối Mmg phải có giá trị lớn lấy giá trị để tính cốt thép chịu lực, ta có: Mpmg(B) =MHB=MIA-MIF= (MIA-MCD).0,5bc/l1 = (355,263-58,544).150/2100 =MIA=355,263- = 334,069kNm Tương tự gối C ta có: Mtmg(C)=270,529kNm Thuyết minh đồ án BTCT I trang 24 GVHD: PHẠM THỊ LAN SVTH: TRƯƠNG TIẾN DŨNG iii Lực cắt Cũng tương tự monen, Xác định biểu đồ gây bất lợi cho dầm, giá trị lực cắt xác định qua công thức sau: - tác dụng tĩnh tải: QG= β.G= β.59,433kN - tác dụng hoạt tải: QPi = β.Pi= β.115,29 kN Trong đó: β tra theo phụ lục 12, sách KẾT CẤU BTCT phần cấu kiện tác giả phan quang minh (chủ biên), giá trị lực cắt có lực tác dụng tính từ biểu đồ momen, kết ghi bảng Lực cắt (kN) Bên phải Giữa Bên trái Bên phải Giữa Bên trái gối nhịp gối gối nhịp gối A biên B B C QG 0,714 … -1,286 1,095 … -0,905 48,346 -19,365 -87,076 74,144 6,433 -61,278 -16,486 -131,777 5,534 5,534 5,534 -16,487 -16,487 120,709 5,419 -109,871 -1,321 1,273 -152,298 146,764 31,474 -83,816 0,036 -0,178 4,150 -20,522 -20,522 -20,522 Qp1 0,857 98,804 Qp2 -0,143 -16,487 Qp3 78,281 -37,008 Qp4 4,150 4,150 Qp5 -1,191 -10,952 -10,952 -10,952 93,270 -22,02 Qp6 -137,310 0,286 93,385 -21,905 -137,195 32,973 32,973 32,973 Qmax 147,150 56,373 -239,374 220,908 39,406 198,588 Qmin 31,859 -15,215 -82,926 53,622 -15,587 -28,305 Bảng 8: giá trị lực cắt Lực cắt nhịp tính công thức: Q=Qmg-G Q=Qmg-P Thuyết minh đồ án BTCT I trang 25 GVHD: PHẠM THỊ LAN SVTH: TRƯƠNG TIẾN DŨNG Hình 12: biểu đồ bao lực cắt d Tính cốt thép dọc Chọn bê tông có cấp độ bền B20 có Rb=11,5Mpa, Rbt=0,9Mpa Cốt thép AII có Rs=280Mpa, Rsc=280Mpa, Rsw=225Mpa Es=21x104MPa Hệ số hạn chế vùng nén làαR=0,433 1) Với momen âm Tính theo tiếp diện hình chữ nhật có b=300mm, h=700mm Giả thiết a=60mm, ho=(700-60)=640mm  Tại gối B, với M=334,069kNm M 334,069.106 = = 0,320 < α R = 0, 439 R b bh o2 8,5.300.6402 αm = Ta lại có: ξ = − − 2α m = − − 2.0,320 = 0, 400 As =  ξR b bh o 0, 400.8,5.300.640 = ≈ 2332mm Rs 280 Kiểm tra lại hàm lượng cốt thép: µ% =  Αs 2332 = 100% ≈ 1, 21% > µ = 0,05% bh 300.640 Tại gối C, với M=270,740kNm M 270,529.106 αm = = = 0, 259 < α R = 0, 439 R b bh o2 8,5.300.6402 Ta lại có: ξ = − − 2α m = − − 2.0, 259 ≈ 0, 306 As =  ξR b bh o 0,306.8,5.300.640 = ≈ 1784mm Rs 280 Kiểm tra lại hàm lương cốt thép Thuyết minh đồ án BTCT I trang 26 GVHD: PHẠM THỊ LAN µ% = SVTH: TRƯƠNG TIẾN DŨNG Αs 1784 = 100% ≈ 0,929% > µ = 0,05% bh 300.640 ii Với momen dương Tính theo tiếp diện hình chữ T, có cánh nằm vùng nén, bề dày cánh hf=80mm Giả thiết a=40mm, ho=660mm 6300 ldc = = 1050mm 6 Sc≤ chọn Sc=1050mm 6100 l2 = = 3050mm 2 Bề rộng cánh bf=bdp+2Sc=300+2.1050=2400mm Tính Mf=Rb bf hf (ho-0,5hf) Mf=8,5.2400.80.(660-0,5.80)=1047,55.106Nmm Mà M+max=309,256 kNm=309,256 106Nmm < Mf=1047,55.106Nmm  trục trung hòa qua cánh, tính toán theo tiếp diện hình chữ nhật với kích thước bf.h=2100.300(mm2)  Tại nhịp biên, với M=309,256 kNm αm = M 309, 256.106 = = 0,035 < α R = 0, 439 R b b f h o2 8,5.2400.660 Ta lại có: ξ = − − 2α m = − − 2.0,035 ≈ 0, 036 As = ξR b bh o 0,036.8,5.2400.660 = ≈ 1731mm Rs 280 Kiểm tra lại hàm lương cốt thép: µ% =  Αs 1731 = 100% ≈ 0,874% > µ = 0,05% bh 300.660 Tại nhịp giữa, với M=208,595kNm M 208,595.106 αm = = = 0,024 < α R = 0, 439 R b bh o2 8,5.2400.6602 Ta lại có: ξ = − − 2α m = − − 2.0,024 ≈ 0, 024 Thuyết minh đồ án BTCT I trang 27 GVHD: PHẠM THỊ LAN As = SVTH: TRƯƠNG TIẾN DŨNG ξR b bh o 0,024.8,5.2400.660 = ≈ 1154mm Rs 280 Kiểm tra lại hàm lương cốt thép: µ% = Αs 1343 = 100% ≈ 0,821% > µ = 0,05% bh 300.545 iii Chọn bố trí cốt thép dọc Chọn lớp bảo vệ cốt thép C=40mm với thép gối C=25mm với thép nhịp Tiết diện Nhịp biên Gối B Nhịp Gối C As tính toán 1731mm2 2332mm2 1154mm2 1784 mm2 Cốt thép 2φ25+2φ22 2φ28+2φ28 3φ22 2φ22+2φ25 AS(mm2) 1742 2463 1140 1742 37 53 36 52 att(mm) Bảng 9: bố trí cốt thép dọc cho tiếp diện dầm Hình 13: bố trí cốt thép tiếp diện dầm e Tính cốt thép ngang chịu lực cắt 1) Kiểm tra khả chịu nén theo ứng suất nén giá trị lực cắt dầm: QA=147,150kN, QtB=239,374kN, QpB=220,908kN Ta có Qbmin=φb3Rbtbho=0,6.0,75.300.665=89775N=89,775kN φb3Rbtbho < QB < 0,3 φω1φb1Rbbho  89,775kN< QB < 0,3.8,5.300.665=508,725kN.( φw1, φb1≈1) => thỏa ii Điều kiện cường độ tiết diện nghiêng theo lực cắt Ci=l1-0,5bc= 2100-0,5.300=1950mm C i≤ Thuyết minh đồ án BTCT I chọn Ci=1950mm trang 28 GVHD: PHẠM THỊ LAN SVTH: TRƯƠNG TIẾN DŨNG ϕb2 ϕ (1 + ϕf + ϕn ).h o = 444 ≤ Ci ≤ b2 h o = 2216 2,5 ϕb3 M b = ϕb2 ( + ϕf + ϕn ) R bt bh o2 = 2.0,75.300.6652 = 199,001x106 = 199,001kNm Co=min(Ci; 2.ho)=1330mm Mb 199,001 = = 102,052kN Ci 1,950 Tính cốt thép ngang với QA=147,150kN Q bi = Q − Q bi 147,150 − 102,052 = = 0, 442 Q bi 102,052 Q C 89,775.1,33 χoi = b o = = 0,880 Q bi 2h o 102,052.2.0,665 χi = Vì χi < χoi nên q swi = Q A χoi 147,150 0,88 = = 51,789kN / m C o χ oi + 1,33 0,88 + Chọn cốt đai φ8, nhánh, diện tích lớp cốt đai Asw=2.50,3=100,6mm2 Stt = Theo tính toán: Theo cấu tạo: Sct≤ R sw A sw 175.100,6 = ≈ 340mm q sw 51,789 h/3=233 500 chọn Sct= 200 ϕb4 R bt b.h o2 1,5.0,75.300.6652 = ≈ 1014mm Q max 147,15x103 S=min(Stt; Sct; Smax) = 200mm Smax = Bố trí cốt đai φ8, nhánh, a= 200mm, khu vực gần gối A Tại bên phải gối B, với lực cắt QpB=220,908kN, tính toán tương tự ta có Stt=196mm Bố trí cốt đai φ8, nhánh, khoảng cách S= 150mm, khu vực gần gối phải B Tại bên trái gối B, với lực cắt QpB=228,729kN, giả sử bố trí cốt đai φ8, nhánh, khoảng cách S= 150mm, khu vực gần gối trái B iii Kiểm tra Khả chịu lực tiết diện nghiêng  Tại gối A: q sw = R sw A sw 175.100,6 = ≈ 88,025kN / m S 200 Thuyết minh đồ án BTCT I trang 29 GVHD: PHẠM THỊ LAN C*o = SVTH: TRƯƠNG TIẾN DŨNG Mb 199,001 = = 1,504m q sw 88,025 Vì C*o > C* = Co = 1,33m Nên Q max ≤ Q bi + Qswi ϕb2 R bt b.h o2 = Q b + q sw Co = + q sw C o Ci ⇔ 147,150≤102,052 + 88,025.1,33 = 219,125kN thỏa  Tương tự, gối phải B: q sw = C*o = R sw A sw 175.100,6 = ≈ 117,367kN / m S 150 Mb 199,001 = ≈ 1,302m q sw 117,367 Vì C*o < C* = Co = 1,33m nên chọn Co = 1,302m Nên Q max ≤ Q b + Qswi  ϕb2 R bt b.h o2 = Q b + q sw Co = + qsw Co Ci ⇔ 220,908≤102,052 + 117,367.1,302 = 254,864kN thỏa Tiếp tục, gối trái B: q sw = C*o = R sw A sw 175.100,6 = ≈ 117,367kN / m S 150 Mb 199,001 = ≈ 1,302m q sw 117,367 Vì C*o < C* = Co = 1,33m nên chọn Co = 1,302m z Nên Q max ≤ Q b + Qswi ϕb2 R bt b.h o2 = Q b + q sw Co = + qsw Co Ci ⇔ 239,374≤102,052 + 117,367.1,302 = 254,864kN thỏa Như phần dầm bên trái gối B, đoạn l1 không cần bố trí cốt xiên Tại vị trí nhịp chí bố trí cốt đai theo cấu tạo với a=250mm iv Tính cốt treo Tại vị trí dầm phụ kê lên dầm cần bố trí cốt treo để gia cố thêm cho dầm chính, lực từ dầm phụ truyền lên dầm là: Thuyết minh đồ án BTCT I trang 30 GVHD: PHẠM THỊ LAN SVTH: TRƯƠNG TIẾN DŨNG P1 = P + G1 = G +P – G0 = 115,29+67,711-12,128=170,873kN Diện tích cốt treo: A sw Trong đó: A sw  h  P1 1 − s ÷ h0  ≥  R sw hs=hdc-hdp=700-500=200mm  200  170873 1 − ÷ 660   ≥ = 681mm 175 Dùng cốt đai φ8, hai nhánh, có asw=100,6mm2 Số lượng cốt treo n= A sw 681 = ≈7 a sw 100,6 Đặt bên bốn đai đoạn hs =200mm, hình 13 Hình 14: vùng đặt cốt treo f Tính vẽ biểu đồ bao vật liệu 1) Tính khả chịu lực Chọn lớp bảo vệ cốt thép C=40mm với thép gối C=25mm với thép nhịp Tại nhịp biên, momen dương, tiết diện chữ T có cánh nằm vùng nén, với bề rộng cánh b = bf = 2400mm, bố trí cốt thép 2φ25+1φ22, có As=1742mm2 ξm = R s As 280.1742 = = 0,036 => α m = ξ ( − 0,5ξ ) ≈ 0,035 R b b f h o 8,5.2400.663 => M td = M gh = α m R b bh o = 313,852kN.m Tại gối B momen âm tiếp diện chữ nhật bxh=300.700, bố trí cốt thép 2φ28+2φ28, có As=2463mm2 Thuyết minh đồ án BTCT I trang 31 GVHD: PHẠM THỊ LAN ξm = SVTH: TRƯƠNG TIẾN DŨNG R s As 280.2463 = = 0, 418 R b b f h o 8,5.300.647 => α m = ξ ( − 0,5ξ ) = 0,331 => M td = M gh = α m R b bh o = 353,327kN.m Kết tính khả chịu lực tính bảng sau: Tiết diện Giữa nhịp biên nhịp biên trái Nhịp biên phải Trên gối B Cạnh trái gối B cạnh phải gối B Nhịp Cốt thép As att Ho ξ (mm ) (mm) (mm) 2φ25+2φ22 1742 37 663 0,036 0,035 313,852 Cắt 2φ25 còn2φ22 760 36 664 0,016 0,016 143,908 Cắt 2φ25 còn2φ22 760 36 664 0,016 0,016 143,908 2φ28+2φ28 2463 53 647 0,418 0,31 Cắt 2φ28 còn2φ28 1232 53 647 0,209 0,187 199,164 Cắt 2φ28 còn2φ28 1232 53 647 0,209 0,187 199,614 2φ22+1φ22 1140 36 664 0,024 0,024 215,863 36 664 0,016 0,016 143,908 52 648 0,295 0,251 268,760 Cạnh Nhịp Cắt 1φ22 2φ22 760 Trên gối C 2φ25+2φ22 1742 αm Mtd (kN.m) 353,327 Cạnh trái gối C Cắt 2φ25 2φ22 760 51 649 0,129 0,121 129,962 Bảng 10: khả chịu lực cốt thép tiếp diện ii Xác định mặt cắt lý thuyết xác định vị trí mặt cắt lý thuyết vị trí có khả chịu lực cắt bảng trên, xác định bàng quan hệ hình học tam giác đồng dạng, xác định vị trí cần cắt H Tại vị trí cạnh phải gối B cắt 2φ28 2φ28 phía trên, khả chịu lực phía 199,164kNm ( hình bên) khoảng cách điểm cắt thép tính từ mép cắt thép đến trục gối tính sau: Dựa vào biểu đồ bao momen tam giác đồng dạng tính được: x =1105mm khoảng cách cắt thép tính từ trục gối B H=X = 1105mm lực cắt tiếp diện lý thuyết tính độ dốc biểu đồ momen Q Tương tự ta có bảng xác định vị trí lực cắt thép lý thuyết sau: Thuyết minh đồ án BTCT I trang 32 GVHD: PHẠM THỊ LAN Tiếp diện SVTH: TRƯƠNG TIẾN DŨNG Thanh th Mtd ép (kN.m) cắ t Vị trí điểm cắt lý thuyết X(mm) Q(kN) Cạnh trái gối 2φ28 B 199,164 944 165,363 Cạnh phải gối 2φ28 B 199,164 1105 141,295 Cạnh trái gối 2φ25 C 129,962 1305 121,670 Cạnh trái nhịp 2φ25 biên 143,908 977 147,265 143,908 1527 157,062 Cạnh phải 2φ25 nhịp biên Thuyết minh đồ án BTCT I trang 33 GVHD: PHẠM THỊ LAN Tiếp diện SVTH: TRƯƠNG TIẾN DŨNG Thanh th Mtd ép (kN.m) cắ t Vị trí điểm cắt lý thuyết X(mm) Q(kN) Cạnh trái nhịp 1φ22 143,908 1804 132,994 Cạnh phải nhịp 1φ22 143,908 1484 105,069 Bảng 11: vị trí lực cắt lý thuyết dầm Hình 15: biểu đồ bao vật liệu dầm iii Xác định đoạn kéo dài W Để đảm bảo cường độ tiếp diện nghiêng bất kỳ, cốt thép kéo dài Q W= + 5φ ≥ 20φ thêm đoạn W 2q sw Trong đó: Q: lực cắt TD cắt lý thuyết, tính biểu đồ momen qsw: lực cắt mà cốt đai phải chịu tiếp diện cắt lý thuyết Thuyết minh đồ án BTCT I trang 34 GVHD: PHẠM THỊ LAN SVTH: TRƯƠNG TIẾN DŨNG φ: đường kính cốt thép cắt Sau tính toán ta có bảng xác định đoạn kéo dài W sau: Tiếp diện Thanh thép Q(kN) cắt Cạnh trái gối B 2φ28 Cạnh phải gối B Cạnh trái nhịp biên qsw Wttoán 20d Wchọn (kN/m) (mm) (mm) (mm) 165,363 117,367 855 560 855 2φ28 141,295 117,367 742 560 742 2φ25 147,265 88,025 962 500 962 Cạnh phải nhịp biên 2φ25 157,062 117,367 794 500 794 Cạnh trái nhịp 1φ22 132,994 117,367 677 440 677 Cạnh phải nhịp 1φ22 105,069 117,367 558 440 558 Cạnh trái gối C 2φ22 121,670 117,367 629 440 629 MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU .1 I SỐ LIỆU TÍNH TOÁN .2 II TÍNH BẢN a Chọn kích thước cấu kiện i Chọn chiều dày .3 ii chọn tiếp diện dầm phụ .3 iii chọn tiếp diện dầm iv Nhịp tính toán .3 b Tải trọng tính toán c Nội lực tính toán 1) momen ii lực cắt d Tính cốt thép Thuyết minh đồ án BTCT I trang 35 GVHD: PHẠM THỊ LAN SVTH: TRƯƠNG TIẾN DŨNG 1) Tính cốt thép chịu momen uốn ii Cốt thép cấu tạo III TÍNH DẦM PHỤ A Sơ đồ tính .8 b Tải trọng tính toán c nội lực tính toán .9 1) momen uốn ii Lực cắt .11 d Tính cốt thép dọc 11 1) Với momen âm 11 ii Với momen dương 12 iii Chọn bố trí cốt thép dọc .13 e Tính cốt thép ngang chịu lực cắt 13 1) Kiểm tra điều kiện hạn chế chịu lực cắt 13 ii Điều kiện tính toán cốt thép chịu cắt 14 iii kiểm tra khả chịu lực 14 f Tính vẽ biểu đồ bao vật liệu .15 1) Tính khả chịu lực .15 ii Xác định mặt cắt lý thuyết 16 iii Xác định đoạn kéo dài W 18 IV TÍNH DẦM CHÍNH .19 A Sơ đồ tính .19 b Tải trọng tính toán 19 c nội lực tính toán .20 1) momen uốn .20 Thuyết minh đồ án BTCT I trang 36 GVHD: PHẠM THỊ LAN SVTH: TRƯƠNG TIẾN DŨNG ii Mommen mép gối tựa 24 iii Lực cắt .25 d Tính cốt thép dọc 26 1) Với momen âm 26 ii Với momen dương 27 iii Chọn bố trí cốt thép dọc .28 e Tính cốt thép ngang chịu lực cắt 28 1) Kiểm tra khả chịu nén theo ứng suất nén 28 ii Điều kiện cường độ tiết diện nghiêng theo lực cắt 28 iii Kiểm tra Khả chịu lực tiết diện nghiêng 29 iv Tính cốt treo .30 f Tính vẽ biểu đồ bao vật liệu .31 1) Tính khả chịu lực .31 ii Xác định mặt cắt lý thuyết 32 iii Xác định đoạn kéo dài W 34 Thuyết minh đồ án BTCT I trang 37 [...]... 300.545 iii Chọn và bố trí cốt thép dọc Chọn lớp bảo vệ cốt thép C=40mm với thép gối và C=25mm với thép nhịp Tiết diện Nhịp biên Gối B Nhịp giữa Gối C As tính toán 1731mm2 2332mm2 1154mm2 1784 mm2 Cốt thép 2φ25+2φ22 2φ28+2φ28 3φ22 2φ22+2φ25 AS(mm2) 1742 2463 1140 1742 37 53 36 52 att(mm) Bảng 9: bố trí cốt thép dọc cho các tiếp diện chính trong dầm chính Hình 13: bố trí cốt thép tại các tiếp diện chính... trí cốt thép dọc Chọn lớp bảo vệ cốt thép c=20mm Tiết diện Nhịp biên Gối 2 Nhịp 2 Gối 3 Nhịp giữa As tính toán 659mm2 568 mm2 449 mm2 491 mm2 449mm2 Cốt thép 2φ16+1φ18 2φ16+1φ16 2φ14+1φ16 2φ14+1φ16 2φ14+1φ16 AS(mm2) 856 603 509 509 509 att(mm) 28,5 28 27,5 27,5 27,5 Bảng 3: bố trí cốt thép dọc cho các tiếp diện chính trong dầm phụ Hình 7: bố trí cốt thép tại các tiếp diện chính trong dầm phụ e Tính cốt. .. 3 iv Nhịp tính toán của bản .3 b Tải trọng tính toán 4 c Nội lực tính toán 5 1) momen 5 ii lực cắt 5 d Tính cốt thép 6 Thuyết minh đồ án BTCT I trang 35 GVHD: PHẠM THỊ LAN SVTH: TRƯƠNG TIẾN DŨNG 1) Tính cốt thép chịu momen uốn 6 ii Cốt thép cấu tạo 8 III TÍNH DẦM PHỤ 8 A Sơ đồ tính ... trọng tính toán 9 c nội lực tính toán .9 1) momen uốn 9 ii Lực cắt .11 d Tính cốt thép dọc 11 1) Với momen âm 11 ii Với momen dương 12 iii Chọn và bố trí cốt thép dọc .13 e Tính cốt thép ngang chịu lực cắt 13 1) Kiểm tra điều kiện hạn chế về chịu lực cắt 13 ii Điều kiện tính toán cốt thép chịu... Diện tích cốt treo: A sw Trong đó: A sw  h  P1 1 − s ÷ h0  ≥  R sw hs=hdc-hdp=700-500=200mm  200  170873 1 − ÷ 660   ≥ = 681mm 2 175 Dùng cốt đai φ8, hai nhánh, có asw=100,6mm2 Số lượng cốt treo là n= A sw 681 = ≈7 a sw 100,6 Đặt mỗi bên bốn đai trong đoạn hs =200mm, như hình 13 Hình 14: vùng đặt cốt treo f Tính và vẽ biểu đồ bao vật liệu 1) Tính khả năng chịu lực Chọn lớp bảo vệ cốt thép C=40mm... kỳ, thì các cốt thép được kéo dài Q W= + 5φ ≥ 20φ ra thêm một đoạn W 2q sw Trong đó: Q: lực cắt tại TD cắt lý thuyết, tính bằng biểu đồ momen qsw: lực cắt mà cốt đai phải chịu tại tiếp diện cắt lý thuyết Thuyết minh đồ án BTCT I trang 34 GVHD: PHẠM THỊ LAN SVTH: TRƯƠNG TIẾN DŨNG φ: đường kính cốt thép được cắt Sau khi tính toán ta có bảng xác định đoạn kéo dài W sau: Tiếp diện Thanh thép được Q(kN)... -15,587 -28,305 Bảng 8: giá trị lực cắt Lực cắt giữa nhịp được tính bởi công thức: Q=Qmg-G hoặc Q=Qmg-P Thuyết minh đồ án BTCT I trang 25 GVHD: PHẠM THỊ LAN SVTH: TRƯƠNG TIẾN DŨNG Hình 12: biểu đồ bao lực cắt d Tính cốt thép dọc Chọn bê tông có cấp độ bền B20 có Rb=11,5Mpa, Rbt=0,9Mpa Cốt thép AII có Rs=280Mpa, Rsc=280Mpa, Rsw=225Mpa Es=21x104MPa Hệ số hạn chế vùng nén làαR=0,433 1) Với momen âm Tính... cách điểm cắt thép tính từ mép cắt thép đến gối tính như sau: Dựa vào biểu đồ bao momen và tam giác đồng dạng tính được: x =532mm vậy khoảng cách cắt thép tính từ mép nhịp biên là H=X = 401mm Thuyết minh đồ án BTCT I trang 16 GVHD: PHẠM THỊ LAN SVTH: TRƯƠNG TIẾN DŨNG lực cắt tại tiếp diện lý thuyết được tính bằng độ dốc của biểu đồ momen Q Tương tự ta có bảng xác định vị trí lực cắt thép lý thuyết... C=40mm với thép gối và C=25mm với thép nhịp Tại nhịp biên, momen dương, tiết diện chữ T có cánh nằm trong vùng nén, với bề rộng của cánh b = bf = 2400mm, bố trí cốt thép 2φ25+1φ22, có As=1742mm2 ξm = R s As 280.1742 = = 0,036 => α m = ξ ( 1 − 0,5ξ ) ≈ 0,035 R b b f h o 8,5.2400.663 2 => M td = M gh = α m R b bh o = 313,852kN.m Tại gối B momen âm tiếp diện chữ nhật bxh=300.700, bố trí cốt thép 2φ28+2φ28,... bên) khoảng cách điểm cắt thép tính từ mép cắt thép đến trục gối tính như sau: Dựa vào biểu đồ bao momen và tam giác đồng dạng tính được: x =1105mm vậy khoảng cách cắt thép tính từ trục gối B là H=X = 1105mm lực cắt tại tiếp diện lý thuyết được tính bằng độ dốc của biểu đồ momen Q Tương tự ta có bảng xác định vị trí lực cắt thép lý thuyết sau: Thuyết minh đồ án BTCT I trang 32 GVHD: PHẠM THỊ LAN Tiếp diện ... liệu: ta chọn bê tông cấp độ bền B15, cốt thép cốt thép đai ta chọn loại AI, cốt thép chịu lực ta chọn loại AII bê tông cấp độ bền B15 có Rb=8,5Mpa, Rbt=0,75Mpa, Eb=23x103Mpa Cốt thép AI có Rs=225Mpa,... 3: sơ đồ tính toán nội lực dải a) Sơ đồ tính toán; b) biểu đồ momen; c) biểu đồ lực cắt Thuyết minh đồ án BTCT I trang GVHD: PHẠM THỊ LAN d SVTH: TRƯƠNG TIẾN DŨNG Tính cốt thép 1) Tính cốt thép. .. Thuyết minh đồ án BTCT I trang 25 GVHD: PHẠM THỊ LAN SVTH: TRƯƠNG TIẾN DŨNG Hình 12: biểu đồ bao lực cắt d Tính cốt thép dọc Chọn bê tông có cấp độ bền B20 có Rb=11,5Mpa, Rbt=0,9Mpa Cốt thép AII
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỒ ÁN bê tông cốt thép 1., ĐỒ ÁN bê tông cốt thép 1., ĐỒ ÁN bê tông cốt thép 1., I. SỐ LIỆU TÍNH TOÁN.