Bài 14 . NHẬT BẢN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918-1939)

31 394 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/12/2016, 21:55

KIỂM TRA BÀI CŨ Câu hỏi: Em nêu nội dung sách Tổng thống Ru– dơ–ven? Tại nói: Nhật Bản cuối kỉ XIX tượng thần kỳ Châu Á, sang đầu kỉ XX lại “lò lửa chiến tranh” giới Bài 14 NHẬT BẢN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918-1939) Nội dung I – Nhật Bản năm 1918 – 1929 (giảm tải) Nhật Bản năm đầu sau chiến tranh giới (1918 – 1923) Nhật Bản năm ổn định (1924 – 1929) II – Khủng hoảng kinh tế (1929 – 1933) trình quân phiệt hóa máy nhà nước Nhật Bản Khủng hoảng kinh tế Nhật Bản Quá trình quân phiệt hóa máy nhà nước Cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa quân phiệt nhân dân Nhật Bản Bµi 14 : NhËt b¶n gi÷a hai cuéc chiÕn Diện tích: 372.313 Km2 Dân số: 127,1 triệu người (2000) 3.Thủ đô: Tô-kiô Gồm đảo lớn: Hôcaiđô, Hônsu, Sicôcư, Kiusiu Vị trí: Nằm phía Đông Bắc khu vực châu Á tranh thÕ giíi (1918 - 1939) Bài 14: Nhật Bản hai chiến tranh giới (1918 – 1939) Em biết quốc gia Nhật Bản ? Tư tưởng quân phiệt kiểu võ sĩ đạo Em có nhận xét kinh tế Nhật năm đầu sau chiến tranh 1918 1923? Bài 14 NHẬT BẢN GiỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GiỚI (1918-1939) I Nhật Bản năm 1918-1929 Nước Nhật năm 1918-1923 -Kinh tế: + Sau chiến 1,kinh tế Nhật Bản phát triển nhanh -Nhật Bản không bị chiến tranh tàn phá -Thu nhiều lợi nhuận chiến tranh sản xuất bán vũ khí -Lợi dụng châu Âu có chiến tranh, Nhật tranh thủ sản xuất hàng hóa xuất Làm cho kinh tế Nhật phát triển nhanh Bài 14 NHẬT BẢN GiỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GiỚI (1918-1939) Nước Đức lựa chọn đường phát xít hóa máy quyền, thiết lập chuyên tài,Đức khủng bố công khai,quyết Em cho biếtđộc nước nước Mĩ giải chuẩn bị phát động chiếncon tranh xâmnào? lược khủng hoảng kinh tế đường Nước Mĩ tiến hành cải cách dân chủ thực “chính sách mới” dùng sức mạnh, biện pháp nhà nước để điều tiết kinh tế, giải vấn đề trị- xã hội Tham khảo Khác biệt phát xít hóa Nhật Đức Đức: từ dân chủ đại nghị Hittle độc tài Nhật: có Thiên hoàng (độc tôn) tiến hành quân phiệt thông qua đảo chính, khủng bố đẫm máu đảng phái có tư tưởng quân phiệt, dòng dõi Samurai: Đảng Rồng đen, Đảng Thanh Long, Phái sĩ quan trẻ, Phái tướng lĩnh già Hoàng tử Asakanomiya Yasuhiko thành viên Đảng Rồng Đen Bài 14 NHẬT BẢN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GiỚI (1918-1939) Quá trình quân phiệt hóa bô máy nhà nước -Giới cầm quyền Nhật chủ trương quân phiệt hóa máy nhà Vậy Nhật giải khủng hoảng conbộ đường nào? nước Là trình kết hợp Quá trình quân phiệt hóa Nhật mang đặc điểm CN quân phiệt với nhà nước -Đặc điểm trình quân gì? phiệt hóa Kéo dài suốt thập niên 30 kỉ XX Song song với trình quân phiệt hóa, Nhật tiến hành chiến tranh xâm lược bên Quá trình bành trướng Nhật Bản Nhật Bản đẩy mạnh chiến tranh xâm lược Châu Á Quân quan đông Nhật Quân Nhật chiếm Mãn Châu Thảm sát Nam Kinh 13 -12 -1937 Hai sĩ quan Nhật Bản, Toshiaki Mukai Tsuyoshi Noda thực “Kỷ lục ghê rợn” giết 100 người Bài 14 NHẬT BẢN GiỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GiỚI (1918-1939) Tại Nhật lại chọn đường ? - Để giải vấn đề cung cấp nguyên liệu, mở rộng thị trường Đối ngoại: - Tăng cường chạy đua vũ trang để gây - Do tác động khủng hoảng kinh tế, chiến tranh xâm lược truyền thống quân 1933 phiệt Nhật hiếu củavùng giới Đông - Năm Bảnchiến chiếm cầm quyềnBắc Nhật Bản Trung Quốc - Hình thành lò lửa chiến tranh Châu Á Bài 14 NHẬT BẢN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GiỚI (1918-1939) Cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa quân phiệt nhân dân Nhật Bản -Thời gian: Thập niên 30 kỉ XX -Lãnh đạo: Đảng cộng sản -Hình thức: Biểu tình, bãi công, thành lập mặt trận nhân dân -Mục đích: Phản đối sách xâm lược hiếu chiến quyền Nhật -Ý nghĩa: Làm chậm lại trình quân phiệt hóa máy nhà nước Nhật KQ KQ K 11 P H Á T X Í T Ô N 22 Đ Ả N G C Ộ N G S Ả N Ổ N 33 Đ Ộ N G Đ Ấ T Ị N 44 C H Ậ M L Ạ I * Luyện tâp Câu Em tìm điểm giống khác nước Mĩ Nhật thập niên đầu sau Chiến tranh giới thứ nhất? + Giống nhau: Cùng nước thắng trận, thu nhiều lợi lộc sau chiến tranh, không bị tổn thất nhiều + Khác nhau: Kinh tế Nhật phát triển bấp bênh không ổn định, phát triển thời gian ngắn lại lâm vào khủng hoảng Còn nước Mĩ phát triển phồn vinh suốt thập kỉ 20 kỉ XX Câu2: Tại sau chiến tranh có lợi mà kinh tế Nhật phát triển bấp bênh, không ổn định kinh tế Mĩ phát triển ổn định? + Mĩ : trọng cải tiến kỹ thuật, đổi quản lý sản xuất, sức cạnh tranh cao, nguyên liệu dồi dào, vốn lớn + Nhật: nguyên liệu, nhiên liệu khan phải nhập mức, sức cạnh tranh yếu, công nghiệp không cải thiện, nông nghiệp trì trệ lạc hậu, sức mua người dân thấp Củng cố: Như qua học ngày hôm em cần nắm bước phát triển thăng trầm kinh tế, điểm bật đất nước Nhật Bản, tác động tình hình trị xã hội hai chiến tranh giới Để thoát khỏi khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 Nhật tiến hành quân phiệt hóa máy nhà nước đưa đất nước Nhật Bản trở thành lò lửa chiến tranh Châu Á giới ... Bản • Bài 14 NHẬT BẢN GiỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GiỚI (19 18 -19 39) I Tình hình Nhật Bản năm 19 18 -19 29 Nước Nhật năm 19 18 -19 23 Nhật Bản năm 19 24 -19 29 II Khủng hoảng kinh tế (19 29 -19 33) trình... 14 NHẬT BẢN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (19 18 -19 39) Nội dung I – Nhật Bản năm 19 18 – 19 29 (giảm tải) Nhật Bản năm đầu sau chiến tranh giới (19 18 – 19 23) Nhật Bản năm ổn định (19 24 – 19 29)... Bài 14 NHẬT BẢN GiỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GiỚI (19 18 -19 39) I Tình hình Nhật Bản năm 19 18 -19 29 Nước Nhật năm đầu sau chiến tranh Nhật Bản năm 19 24 -19 29 II Khủng hoảng kinh tế (19 29 -19 33)
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 14 . NHẬT BẢN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918-1939), Bài 14 . NHẬT BẢN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918-1939), Bài 14 . NHẬT BẢN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918-1939)