Bài soạn Ngữ văn 9 HKI tuần 8

8 2,353 2
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/06/2013, 01:26

Tuần : 08 / Tiết : Bài 08 Văn bản : THUÝ KIỀU BÁO ÂN BÁO OÁN (TRÍCH “ TRUYỆN KIỀU”) A. Mục tiêu : - Kiến thức: Giúp học sinh thấy được tấm lòng nhân nghóa , vò tha của Kiều và ước mơ công lí chính nghóa theo quan điểm quần chúng nhân dân: con người bò áp bức đau khổ vùng lên thực hiện công lí. - Kó năng: Tìm hiểu tốt VB. - Thái độ : Biết vận dụng bài học để phân tích nhân vật qua ngôn ngữ đối thoại. B. Chuẩn bò : Sách giáo khoa – Sách giáo viên- Truyện Kiều. C. Hoạt động dạy học: 1. Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra viêïc chuẩn bò bài. 2. Bài mới: Trải qua “ Hết nạn nọ đến nạn kia” Kiều đã nếm trải đủ mùi cay đắng . gặp từ Hải, cuộc đời Kiều bước sang một bước ngoặt mới, nàng đã bước lên đòa vò một quan toà cầm cán cân công lí, “ ơn đền, oán trả” – Đoạn trích này đã miêu tả cảnh Kiều thực hiện màn báo ân báo oán. Nội dung hoạt động Hoạt động của giáo viên Hoạt độâng của học sinh I. Đọc – tìm hiểu chí thích: sách giáo khoa: II. Tìm hiểu văn bản : 1. Cảnh Thuý Kiều trả ơn: Thúc Sinh: (12 câu đầu) Thúc Sinh được mời tới trong cảnh oai nghiêm củ nơi Kiều xử án. Qua lời củ Kiều, ta nhận thầy được tấm lòng biết ơn, trân trọng của nàng đối với tấm lòng và sự giúp đỡ của Thúc Sinh dành cho nàng. - Xác đònh vò trí đoạn trích Gợi ý: Đoạn trích nằm ở phần thứ hai “ Gia biến và lưu lạc”. - Hướng dẫn học sinh đọc đoạn trích. - Hướng dẫn tìm hiểu phần chú thích. - Đọc lại 12 câu thơ đầu. • Qua lời của Kiều nói với Thúc Sinh, em thấy Kiều là người như thế nào ? • Tại sao khi trả ơn Thúc Sinh,Kiều lại nói với Thúc Sinh về Hoạn Thư?Có sự khác nhau như thế nào trong ngôn ngữ của Kiều khi nói với Thúc Sinh và khi nói về Hoạn Thư? Vì sao có sự khác nhau đó? Gợi ý: Chú ý những từ Hán-Việt, từ ngữ mang tính ước lệ kho nói với Thúc Sinh ; ngôn ngữ nôm na bình dò, những thành ngữ dân gian khi nói về Hoạn Thư. - Đọc đoạn trích. - Tìm hiểu chú thích. - Đọc 12 câu đầu. - Suy nghó trả lời theo câu hỏi. - Theo dõi giáo viên bình giảng. - Ghi chép nội dung bài vào vở 2. Cảnh Thuý Kiều báo oán. - Hành động, lời nói của Kiều biểu thò thái độ mỉa mai đối với Hoạn Thư. Sự móa mai,đay nghiến của Kiều cho thấy nàng quyết trừng trò Hoạn Thư theo đúng quan niệm: : Mưu sâu cũng trả nghóa sâu cũng vừa” - Khi thấy Hoạn Thư biết nhận lỗi, xin tha thì Kiều cũng cư xữ theo quan điểm triết lí nhân gian: “ Đánh người chạy đi chứ không đánh người quay lại” Việc Hoạn Thư được tha bổng đã thể hiện tấm lòng độ lượng của Kiều. - Đoạn trích đã làm ngời lên tấm lòng vò tha nhân hậu của người con gái họ Vương. 3.Tổng kết: Ghi nhớ sách giáo khoa. III. Luyện tập:  Hướng dẫn chuẩn bò bài 1. Bài vừa học: 2. Bài sắp học: - Đọc đoạn thơ còn lại. • Những lời đầu tiên Kiều nói với Hoạn Thư có giọng điệu như thế nào.? Gợi ý: Chú ý cách xưng hô của Kiều, Cách nhăcc lại : đời xưa, đời này, mây mặt,mấy gan… • Thái độ của Kiều thể hiện qua giọng điệu ấy? * Trước thái độ của Kiều, Hoạn Thư đã xử lí ra sao? Lời kêu ca của Hoạn Thư thực sự là lí lẽ để gỡ tội. Em hãy tìm hiểu: - Trình tự lí lẽ của Hoạn Thư. - Các lí lẽ của Hoạn Thư đã tác động đến Kiều như thế nào.? - Qua lời đối đáp của Hoạn Thư, em có cảm nhận gì về tính cách của nhân vật này? • Vì sao Thuý Kiều tha bổng Hoạn Thư?Việc làm ấy của Kiều hợp lí hay không hợp lí, là đúng hay đáng trách? Lí giải cách sựa chọn của em. - Những lời cuối cùng Kiều nói với Hoạn Thư cho thấy Kiều là người như thế nào.? • Qua đoạn trích phân tích tính cách Thuý Kiều và Hoạn Thư? • Phân tích những biểu hiện đa dạng nhưng hợp lí, nhất quán trong tính cách của Thuý Kiều và Hoạn Thư. - Đọc đoạn thơ còn lại. - Suy nghó trả lời câu hỏi - Ghi chép nội dung vào vở. - Suy nghó, trả lời câu hỏi. - Nghe giáo viên bình giảng. - Suy nghó trả lời câu hỏi. - Ghi chép nội dung vào vở. - Đọc ghi chú sách giáo khoa. Tuần : 08 / Tiết : Văn bản: LỤC VÂN TIÊN CỨU KIỀU NGUYỆT NGA ( TRÍCH “ TRUYỆN LỤC VÂN TIÊN”) A. Mục tiêu : Giúp học sinh: - Kiến thức: Nắm được cốt truyện và nhứng điều cơ bản về tác giả, tác phẩm. Qua đoạn trích, hiểu được khát vọng cứu người, giúp đời của tác giả và phẩm chất của hai nhân vật: LỤC VÂN TIÊN- KIỀU NGUYỆT NGA Tìm hiểu đặc trưng phương thức khắc hoạ tính cách nhân vật của truyện. - Kó năng: Tìm hiểu VB. - Thái độ : Ý thức tốt việc tự tìm hiểu VB. B. Chuẩn bò : Sách giáo khoa – Sách giáo viên- Truyện LỤC VÂN TIÊN. C. Hoạt động dạy học: 1. Kiểm tra bài cũ: - Đọc thuộc lòng đoạn thơ” Kiều báo ân, báo oán”. - Phân tích cảnh Kiều trả ơn Thúc Sinh, Kiều báo oán Hoạn Thư? 2. Bài mới: Truyện “ LỤC VÂN TIÊN” của NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU là một tác phẩm có sức sống mạnh mẽ và lâu bền trong lòng nhân dân, đặc biệt là nhân dân Nam Bộ. Qua truyện, NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU đẫ gởi gắm khát vọng cứu người, giúp đời,đoạn trích “ Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga” đã thể hiểu rõ khát vọng ấy. Nội dung hoạt động Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh I. Đọc , tìm hiểu chú thích: sách giáo khoa - Đọc phần giới thiệu tác giả. - Giáo viên có thể giới thiệu về Nguyễn Đình Chiểu. - Con người có nghò lực sống và cống hiến cho đời. - Lòng yêu nước, tinh thần bất khuất chống giặc ngoại xâm. - Gíới thiệu tác phẩm. - Đọc đoạn trích. - Tìm hiểu chú thích ở sách giáo khoa • Truyện “ Lục Vân Tiên: được kết cấu theo kiểu thông thường của các loại truyện truyền thống xưa như thế nào.? • Đối với loại văn chương nhằm tuyên truyền đạo đức thì kiểu kết cấu đó có ý nghóa gì? - Tìm hiểu tác giả Nguyễn Đình Chiểu. - Tóm tắt tác phẩm “ Lục Vân Tiên”. - Đọc đoạn tríc.h - Tìm hiểu chú thích. - Suy nghó trả lời câu hỏi. - Thảo luận nhóm. - Đại diện trả lời. II. Tìm hiểu văn bản: 1. Nhân vật Lục Vân Tiên. - Lục Vân Tiên là một nhân vật lí tưởng của tác phẩm. Đây là một chàng trai vừa rời trường học bước vào đời lòng đầy hăm hở, muốn lập công danh, cũng mong mang tài năng cứu người,giúp đời : - Hành động đánh cướp đã bộc lộ tính cách anh hùng , tài năng và tấm lòng vò nghóa của Vân Tiên. - Thái độ cư xử với Kiều Nguyệt Nga bộc lộ tư cách của con người chính trực, hào hiệp, trọng nghóa khinh tài và cũng rất từ tâm, nhân hậu. 2. Nhân vật Kiều Nguyệt Nga: Là một cô gái Khuê các, thuỳ mò, nết na, có học thức Để trả ơn cứu mình ,Kiều Nguyệt Nga đã tự nguyện gắn bó cuộc đời với Lục Vân Tiên và suốt đời này đã giữ trọn ân tình, thuỷ chung với chàng. Nét đẹp tâm hồn đó đã làm cho hình ảnh Kiều Nguyệt Nga chinh phục được tình cảm mến yêu của nhân dân. • Đọc đoạn trích, em cảm nhận Lục Vân Tiên là một con người như thế nào.? Hãy phân tích những phẩm chất của nhân vật qua hành động đánh cướp và qua cách sử lý với Kiều Nguyệt Nga? Gợi ý: - hành động đánh cướp của con người vì nghóa vong thân( vì nghóa quên mình) . Cái tài của bậc anh hùng và sức mạnh chiến thắng thế lực bạo tàn. - Thái độ cư xử với Kiều Nguyệt Nga: con người trọng nghóa khinh tài không coi việc cứu nàng là công trạng, chứng tõ bậc anh hùng hảo hán. • Với tư cách là người chòu ơn, Kiều Nguyệt Nga trong đoạn trích này đã bộc lộ những nét đẹp tâm hồn như thế nào.? Hãy phân tích điều đó qua ngôn ngữ, cử chỉ của nàng. Gợi ý: : - Lời lẽ của nàng : khiêm nhường, văn vẻ, dòu dàng, mực thước. - Áy náy băn khoăn , tìm cách trả ơn. - Tự nguyện gắn bó với Lục Vân Tiên. • Theo em, nhân vật trong đoạn trích này được miêu tả chủ yếu qua ngoại hình, nội tâm hay hành động , cử chỉ? • Điều đó cho ta thấy” Lục Vân Tiên” gắn bó với loại truyện nào mà em đã học? • Em có nhận xét gì về ngôn ngữ của tác giả - Nghe giáo viên bình giảng. - Ghi chép nội dung vào vở. - Suy nghó trả lời câu hỏi. - Nghe bình giảng của giáo viên. - Ghi chép nội dung vào vở. - Suy nghó trả lời câu hỏi. 3. Tổng kết: Ghi nhớ: sách giáo khoa I. Luyện tập:  Hướng dẫn chuẩn bò bài 1. Bài vừa học: 2. Bài sắp học: trong đoạn thơ trích? - Hãy phân biệt sắc thái của từng lời thoại của mỗi nhân vật trong đoạn trích (Phong Lai, Vân Tiên, Nguyệt Nga). - Đọc diễn cảm đoạn trích. - Đọc thuộc lòng đoạn thơ. - Phân tích nhân vật Lục Vân Tiên - Phân tích nhân vật Kiều Nguyệt Nga. MIÊU TẢ NỘI TÂM TRONG VĂN BẢN TỰ SỰ. - Đọc kó và trả lời câu hỏi ở phần bài tập. - Đọc ghi nhớ sách giáo khoa. - Đọc diễn cảm đoạn thơ. . Tuần : 08 / Tiết : MIÊU TẢ NỘI TÂM TRONG VĂN BẢN TỰ SỰ A. Mục tiêu : - Kiến thức: Giúp học sinh hiểu được vai trò của miêu tả nội tâm trong văn bản tự sự. - Kó năng: Rèn luyện kó năng kết hợp kể chuyện với miêu tả nội tâm nhân vật khi viết bài văn tự sự. - Thái độ : Ý thức tốt cách viết văn. B. Chuẩn bò : Sách giáo khoa – Sách giáo viên. C. Hoạt động dạy học: 1. Kiểm tra bài cũ: - Đọc thuộc lòng đoạn thơ” Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga”. - Nhận xét gì về nhân vâït Lục Vân Tiên và nhân vật Kiều Nguyệt Nga. 2. Bài mới: Giữa miêu tả ngoại hình với miêu tả nội tâm có mối quan hệ với nhau. Nhiều khi từ việc miêu tả ngoại hình mà người viết cho ta thấy được tâm trạng của nhân vật và ngược lại. Miêu tả nội tâm nhân vật là một bước tiến của nghệ thuật. Bài học hôm nay giúp các em hiểu rõ hơn về vai trò của miêu tả nội tâm trong văn bản tự sự. Nội dung hoạt động Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh I. Tìm hiểu yếu tố miêu tả nội tâm trong văn bản tự sự: 1. Ví dụ: Sách giáo khoa - Hướng dẫn học sinh đọc lại đoạn trích: Kiều ở lầu Ngưng Bích”. • Tìm những câu thơ tả cảnh và những câu thơ miêu tả tâm trạng của Thuý Kiều. Gợi ý: - Miêu tả cảnh: “ Trước lầu….dặm kia” “ Buồn trông cửa bể….ghế ngồi” - Miêu tả nôi tâm: “ Bên trời ….người ôm” • Dấu hiệu nào cho thấy đoạn đầu tả cảnh, đoạn sau tả nội tâm? Gợi ý: Đoạn sau tập trung miêu tả những suy nghó, tình cảm của Kiều. • Những câu thơ tả cảnh có mối quan hệ như thế nào với việc thể hiện nội tâm nhân vật? Gợi ý: Các câu thơ tả cảnh đã góp phần bọcc lộ nội - Đọc đoạn trích” Kiều ở Lầu Ngưng Bích”. - Suy nghó trả lời câu hỏi. - Theo dõi gợi ý của giáo viên. - Trả lời câu hỏi. - Suy nghó trả lời câu hỏi. - Thảo luận nhóm. - Đại diện trả lời. 2. Ghi nhớ: sách giáo khoa II. Luyện tập: Bài tập 1: Thuật lại đoạn thơ “ Mã Giám Sinh mua Kiều” Bài tập 2: Đóng vai nàng Kiều viết đoạn văn kể lại việc báo ân báo oán. tâm của nhân vật là buồn , cô đơn, nhớ nhung. Miêu tả nội tâm có tác dụng như thế nào đối với việc khắc hoạ nhân vật trong văn bản tự sự? • Miêu tả nội tâm nhằm khắc hoạ” chân dung tinh thần “ của nhân vật,tái hiện lại những trăn trở , dằn vặt, những rung động tinh vi trong tình cảm, tư tưởng nhân vật đã thể hiện được sự miêu tả nội tâm có vai trò lớn trong việc khắc hoạ tính cách nhân vật. - Hướng dẫn đọc đoạn văn ở mục (2) sách giáo khoa. • Nhân xét cách miêu tả nội tâm nhân vật của tác giả.  Rút ra ghi nhớ. 1. Hướng dẫn học sinh đọc lại đoạn thơ: Mã Giám Sinh Mua Kiều”. - Hướng dẫn thuật lại đoạn thơ bằng văn xuôi, chú ý miêu tả nội tâm của nàng Kiều: “ Nối mình….mặt dày”. - Có thể kể theo ngôi thứ nhâùt, hoặc ngôi thứ ba). 2. Hãy đóng vai nàng Kiều viết đoạn văn kể lại việc báo ân báo oán , trong đó có bộc lộ trực tiếp tâm trạng của Kiều lúc gặp Hoạn Thư. Gợi ý: Người viết xưng tôi,kể lại vụ án. Trong quá trình kể,kết hợp dẫn lời , dẫn ý nhân vật khác, tái hiện tâm trạng của Kiều. 3. Ghi lại tâm trạng cuả em sau khi để xãy ra một chuyện có lỗi đối với bạn. - Nhận xét của giáo viên. - Đọc đoạn trích - Rút ra nhận xét. - Đọc ghi nhớ sách giáo khoa. - Đọc bài tập 1. - Suy nghó , thuật lại đoạn thơ. - Đọc lại đoạn thơ “ Kiều báo ân , báo oán”. - Viết đoạn văn kể. Bài tập 3: Ghi lại tâm trạng của bản thân.  Hướng dẫn chuẩn bò bài 1. Bài vừa học: 2. Bài sắp học: Gợi ý: Việc không hay là việc gì? Diễn ra như thế nào ? Lưu ý miêu tả tâm trạng. - Miêu tả nội tâm nhân vật là làm gì? - Miêu tả nội tâm nhân vật bằng cách nào? VĂN BẢN : LỤC VÂN TIÊN GẶP NẠN - Đọc kó văn bản. - Tìm hiểu chú thích. - Soạn bài theo các câu hỏi sách giáo khoa. - Suy nghó chọn việc ghi lại tâm trạng của bản thân. . Tuần : 08 / Tiết : Bài 08 Văn bản : THUÝ KIỀU BÁO ÂN BÁO OÁN (TRÍCH “ TRUYỆN KIỀU”) A. Mục. NỘI TÂM TRONG VĂN BẢN TỰ SỰ. - Đọc kó và trả lời câu hỏi ở phần bài tập. - Đọc ghi nhớ sách giáo khoa. - Đọc diễn cảm đoạn thơ. . Tuần : 08 / Tiết : MIÊU
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài soạn Ngữ văn 9 HKI tuần 8, Bài soạn Ngữ văn 9 HKI tuần 8, Bài soạn Ngữ văn 9 HKI tuần 8