Phân tích lợi nhuận tại công ty xăng dầu b12

47 257 0
  • Loading ...
1/47 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 23:06

Khóa Luận Tốt Ngiệp GVHD: PGS.TS.Nguyễn Quang Hùng Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu - Về góc độ lý thuyết: + Lợi nhuận vấn đề đặt lên hàng đầu quan trọng cho chủ thể có mặt tham gia vào thị trường sản xuất hàng hóa xã hội Lợi nhuận thể tiêu kinh tế tổng hợp, phản ánh đầy đủ lượng chất, thể tính hiệu trình sản xuất kinh doanh thông qua sản phẩm hàng hóa làm Hơn lợi nhuận coi đòn bẩy kinh tế có hiệu kích thích mạnh mẽ hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Lợi nhuận phản ánh hiệu sản xuất kinh doanh mà nguồn tài quan trọng để thực tái sản xuất mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh nâng cao đời sống người lao động doanh nghiệp, nâng cao uy tín khả cạnh tranh thị trường + Các doanh nghiệp đề cập đến giải pháp nhằm tăng lợi nhuận chủ trương, sách mình, để làm doanh nghiệp phải thường xuyên tiến hành phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung phân tích tình hình lợi nhuận doanh nghiệp nói riêng để thấy khác tình hình HĐSXKD qua thời kỳ tồn doanh nghiệp từ đề giải pháp tối ưu cho việc quản lý kinh doanh - Về thực tế: Công ty xăng dầu B12 nói riêng tất doanh nghiệp sản xuất kinh doanh nói chung quan tâm đến “ suất, chất lượng hiệu quả” Đây ba tiêu quan trọng hàng đầu trình sản xuất kinh doanh, thước đo trình độ phát triển doanh nghiệp Song tất thể mục tiêu cao lợi nhuận tối đa hóa lợi nhuận Qua điều tra, khảo sát sơ đơn vị thực tập em nhận thấy công ty công tác phân tích kinh tế doanh nghiệp chưa hoàn thiện, chưa có phận riêng biệt thực công việc phân tích, số liệu cho phân tích thiếu không cập nhật thường xuyên, chưa đáp ứng yêu cầu nhà lãnh đạo Chính vậy, tiến hành phân tích lợi nhuận công ty nhằm nhận thức, đánh giá đắn toàn diện khách quan tình hình lãi lỗ Từ thấy kết đạt hạn chế tồn tại, đồng thời tìm nguyên nhân khách quan, chủ quan đề giải pháp góp phần nâng cao lợi nhuận SV: Lã Thị Như Quỳnh Lớp: K6-HK7 Khóa Luận Tốt Ngiệp GVHD: PGS.TS.Nguyễn Quang Hùng Mục tiêu nghiên cứu đề tài Mục tiêu chung làm chuyên đề phải dựa sở nghiên cứu tài liệu có liên quan đến lợi nhuận phân tích lợi nhuận doanh nghiệp để hiểu nắm rõ số vấn đề lý thuyết từ làm tảng để tiếp tục phân tích thực trạng hoạt động SXKD, cấu tổ chức, quản lý đặc biệt phân tích, đánh giá chất lượng hoạt động phân tích lợi nhuận Công ty xăng dầu B12, qua đưa số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động Dưới số mục tiêu cụ thể: - Hệ thống hóa vấn đề lý luận lợi nhuận phân tích lợi nhuận - Phân tích tình hình thực tiêu lợi nhuận Công ty xăng dầu B12, rõ kết đạt được, tồn nguyên nhân - Đề xuất giải pháp nhằm giúp Công ty xăng dầu B12 tăng lợi nhuận Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Phạm vi nội dung: Nghiên cứu lợi nhuận biện pháp nâng cao lợi nhuận - Phạm vi không gian: Tại Công ty xăng dầu B12 - Phạm vi thời gian: Hoạt động công ty năm 2010 – 2011 Phương pháp thực đề tài 4.1 Phương pháp thu thập liệu: a) Phương pháp điều tra: Phương pháp thực dựa phiếu điều tra theo mẫu có sẵn phát cho cán nhân viên doanh nghiệp Nội dung phiếu điều tra chủ yếu liên quan tới lợi nhuận, nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận - Đối tượng điều tra: Là cán bộ, nhân viên doanh nghiệp như: Giám đốc, phó giám đốc, trưởng phòng kinh doanh, trưởng phòng kế toán, phó trưởng phòng kế toán, kế toán viên… số phòng ban khác doanh nghiệp - Phạm vi điều tra: Điều tra tình hình lợi nhuận, kế hoạch thực phát triển lợi nhuận, vấn đề liên quan đến lợi nhuận doanh nghiệp - Mục đích điều tra: Nhằm thu thập số liệu tình hình kinh doanh công ty năm 2010, 2011 bao gồm: Chi phí, doanh thu, lợi nhuận, nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận Đưa kết xác tình hình doanh nghiệp đề xuất giải pháp nhằm nâng cao lợi nhuận cho doanh nghiệp SV: Lã Thị Như Quỳnh Lớp: K6-HK7 Khóa Luận Tốt Ngiệp GVHD: PGS.TS.Nguyễn Quang Hùng - Thiết kế mẫu điều tra: Phiếu điều tra gồm câu hỏi có nội dung khác liên quan đến lợi nhuận doanh nghiệp, câu hỏi phiếu dạng kết đóng kết mở đề người điều tra dễ dàng đưa câu trả lời mang đầy đủ thông tin cần thiết - Nội dung phiếu điều tra: + Tìm hiểu tình hình thực công tác phân tích kết hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp cụ thể công tác phân tích lợi nhuận + Tìm hiểu đối tượng nghiên cứu: Lợi nhuận vấn đề liên quan đến lợi nhuận, doanh thu, chi phí,các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận, giải pháp tăng LN - Thời gian tiến hành: Tiến hành phát phiếu điều tra cho Giám đốc, trưởng phòng kinh doanh, trưởng phòng kế toán, phó trưởng phòng kế toán, nhân viên kế toán thu lại phiếu vào ngày hôm sau Sau thu thập phiếu điều tra tiến hành tổng hợp, xử lý thông tin,phân tích số liệu thu thập đưa kết luận tình hình lợi nhuận doanh nghiệp b) Phương pháp vấn: Đây phương pháp thu thập thông tin cách tiếp xúc trực tiếp với người vấn đưa câu hỏi dạng kết mở, phương pháp giúp thông tin thu rõ ràng, trung thực, chi tiết đặc biệt sát với vấn đề - Mục đích: Nhằm thu thập nhiều thông tin cụ thể hóa thông tin đó, phục vụ có hiệu cho công tác phân tích lợi nhuận - Các bước tiến hành: + Chuẩn bị nội dung câu hỏi liên quan đến lợi nhuận doanh nghiệp + Hẹn thời gian vấn trực tiếp tiến hành vấn cán bộ, nhân viên doanh nghiệp Buổi vấn diễn phòng Hội trường Những người vấn bao gồm: Ông Nguyễn Đồng – Giám đốc công ty, Ông Nguyễn Khắc Hán - trưởng phòng kế toán số cán bộ, nhân viên công ty + Tổng hợp thông tin thu thập trình vấn Thông qua câu trả lời liên quan đến vấn đề lợi nhuận, cách tổng hợp lại, kết hợp với liệu có từ báo cáo tài chính, khẳng định tăng độ xác tình hình kinh doanh Công ty, phần đánh giá việc sử dụng công cụ phân tích lợi nhuận Công ty SV: Lã Thị Như Quỳnh Lớp: K6-HK7 Khóa Luận Tốt Ngiệp GVHD: PGS.TS.Nguyễn Quang Hùng c) Phương pháp tổng hợp số liệu: Đây trình tổng hợp kết từ phiếu điều tra kết vấn Từ phòng kế toán em có số liệu chung tình hình kinh doanh công ty hai năm: từ 2010 2011, số liệu doanh thu, lợi nhuận trước sau thuế, chi phí, tỷ suất lợi nhuận…, Và để tìm hiểu xác trình có kết cách thu thập số liệu từ phòng kế toán: phải kể đến loại chứng từ, hóa đơn… Những số liệu nguồn trao đổi trực tiếp với người liên quan để xác minh vấn đề Từ có tập hợp định để có số liệu phục vụ cho trình phân tích LN d) Phương pháp thu thập liệu từ tài liệu tham khảo Đây phương pháp thu thập liệu từ nguồn bên ngoài, bên doanh nghiệp nhằm xác minh tính chân thực liệu thu thập trình điều tra vấn - Tài liệu bên bao gồm: Các chuẩn mực kế toán, thông tư hướng dẫn, báo, tạp chí, giáo trình phân tích kinh tế, giáo trình tài doanh nghiệp trường đại học… - Tài liệu bên doanh nghiệp bao gồm: Báo cáo tài năm 2010, 2011 bao gồm: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh, sổ kế toán tổng hợp, chi tiết thu chi, hóa đơn, chứng từ… 4.2 Phương pháp phân tích liệu a) Phương pháp so sánh Phương pháp so sánh để so sánh LN bán hàng cung cấp dịch vụ với kỳ kế hoạch nhằm đánh giá mức độ hoàn thành, tăng giảm, chênh lệch,… Từ đánh giá hiệu kinh doanh DN, thấy vai trò vị trí phận tổng LN, thấy mức độ biến động xu phát triển tiêu LN bán hàng Phương pháp sánh theo cách cụ thể sau: - So sánh tuyệt đối: Đây phương pháp so sánh mức độ chênh lệch kỳ nghiên cứu với kỳ gốc Chênh lệch tuyệt đối = Số phân tích - Số gốc - So sánh tương đối: Đây phương pháp so sánh mức độ chênh lệch tỷ lệ % kỳ nghiên cứu với kỳ gốc b) Phương pháp cân đối SV: Lã Thị Như Quỳnh Lớp: K6-HK7 Khóa Luận Tốt Ngiệp GVHD: PGS.TS.Nguyễn Quang Hùng Trong hệ thống tiêu kinh tế - tài DN có nhiều tiêu có liên hệ với mối liên hệ mang tính chất cân đối Các quan hệ cân đối DN có hai loại: Cân đối tổng thể cân đối cá biệt Cân đối tổng thể mối quan hệ cân đối tiêu kinh tế tổng hợp Cân đối cá biệt quan hệ cân đối tiêu kinh tế cá biệt Từ mối liên hệ mang tính chất cân đối có thay đổi tiêu dẫn đến thay đổi tiêu khác Do phân tích tiêu kinh tế có liên hệ với tiêu kinh tế khác mối liên hệ cân đối ta phải lập công thức cân đối, thu thập số liệu, áp dụng phương pháp tính số chênh lệch để xác định mức độ ảnh hưởng tiêu đến tiêu phân tích Trong phân tích LN, phương pháp cân đối sử dụng để phản ánh mối quan hệ cân đối LN với nhân tố ảnh hưởng từ xác định mức độ ảnh hưởng nhân tố đến LN, tìm nhân tố tích cực, tiêu cực ảnh hưởng đến LN để có giải pháp tăng LN c) Phương pháp tính tỷ lệ, tỷ trọng, tỷ suất - Phương pháp tỷ lệ: dùng để xác định tỷ lệ tăng giảm tiêu phản ánh hiệu kinh doanh (Doanh thu, chi phí, tỷ suất chi phí, tỷ suất LN) Giá trị tiêu năm 2011 TL tăng giảm tiêu = Giá trị tiêu năm 2010 x 100 Ngoài phương pháp tỷ lệ dùng để phản ánh ảnh hưởng nhân tố tổng ảnh hưởng nhân tố đến LN hoạt động kinh doanh trước thuế Số tiền ảnh hưởng nhân TL = tố LN trước thuế năm x 100 2007 - Phương pháp tỷ trọng: dùng để tính tỷ trọng phận LN tổng LN công ty Ngoài tính tỷ trọng khoản mục tổng chi phí, tổng doanh thu để làm rõ ảnh hưởng khoản mục tiêu ảnh hưởng đến LN hoạt động sản xuất kinh doanh Giá trị phận i (hay khoản mục i) Tỷ trọng phận i = Tổng giá trị phận (các khoản mục) (hay khoản mục i) SV: Lã Thị Như Quỳnh Lớp: K6-HK7 Khóa Luận Tốt Ngiệp GVHD: PGS.TS.Nguyễn Quang Hùng - Phương pháp tỷ suất: dùng để tính loại tỷ suất chi phí, tỷ suất LN phản ánh hiệu kinh doanh tỷ suất chi phí doanh thu, tỷ suất LN doanh thu, chi phí, vốn kinh doanh d) Phương pháp dùng bảng biểu phân tích Phương pháp dùng để thể số liệu, tiêu bàng biểu Các bảng biểu sử dụng là: Bảng phân tích LN theo nguồn hình thành, bảng phân tích LN hoạt động kinh doanh, bảng phân tích nhân tố ảnh hưởng đến LN hoạt động kinh doanh, bảng phân tích LN hoạt động tài chính, bảng phân tích LN khác, bảng phân tích tình hình phân phối LN, bảng phân tích tiêu tỷ suất LN Trên bảng biểu thể tên tiêu, số liệu tiêu, biến động tiêu qua năm số tiền, tỷ lệ, tỷ trọng, tỷ suất, hay ảnh hưởng tiêu đến LN hoạt động kinh doanh số tiền tỷ lệ Dựa bảng biểu, người đọc dễ dàng có so sánh số liệu khác nhau, từ rút xu hướng thay đổi định Kết cấu Khóa luận tốt nghiệp Chương I: Cơ sở lý luận lợi nhuận phân tích lợi nhuận Chương II: Phân tích thực trạng lợi nhuận Công ty xăng dầu B12 Chương III: Các kết luận đề xuất nhằm tăng lợi nhuận Công ty xăng dầu B12 SV: Lã Thị Như Quỳnh Lớp: K6-HK7 Khóa Luận Tốt Ngiệp GVHD: PGS.TS.Nguyễn Quang Hùng CHƯƠNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ LỢI NHUẬN VÀ PHÂN TÍCH LỢI NHUẬN 1.1 Một số vấn đề lý luận lợi nhuận Công ty xăng dầu B12 1.1.1 Các khái niệm a) Khái niệm lợi nhuận - Lợi nhuận tiêu tổng hợp phản ánh hiệu kinh tế hoạt động sản xuất kinh doanh, khoản chênh lệch khoản thu nhập thu khoản chi phí bỏ để đạt thu nhập thời kỳ định - Lợi nhuận xác định công thức: Lợi nhuận = Tổng doanh thu – Tổng chi phí + Tổng doanh thu: Là tổng giá trị lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu kỳ kế toán phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh DN + Tổng chi phí: bao gồm toàn chi phí phát sinh trình hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp chi phí giá vốn, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp… - Lợi nhuận thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh: Là khoản tiền thu việc thực chức năng, nhiệm vụ DN tạo nên LN bán sản phẩm, hàng hoá, cung cấp dịch vụ, thực chức tài LN KD = DT BH & - Các khoản - GVHB CCDV giảm + DT TC trừ - CP TC - CP BH - CP QLDN DT = DT = LN gộp - Giá vốn + DT + DT tài tài - CP tài - CP tài - CPBH - CPB - CPQLDN H - CPQLDN + Lợi nhuận gộp: phần chênh lệch doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ với giá trị hàng bán (Trích GT Phân tích kinh tế doanh nghiệp thương mại – PGS.TS Trần Thế Dũmg chủ biên- Năm 2002) SV: Lã Thị Như Quỳnh Lớp: K6-HK7 Khóa Luận Tốt Ngiệp GVHD: PGS.TS.Nguyễn Quang Hùng + Lợi nhuận khác: Là LN hình thành từ nguồn bất thường khác hoạt động kinh doanh hoạt động tài Lợi nhuận khác = Thu nhập khác Chi phí khác + Lợi nhuận trước thuế: tiêu đánh giá kết hoạt động bán hàng cung cấp dịch vụ Để tăng LN trước thuế đòi hỏi DN phải phấn đấu giảm khoản CPBH Chi phí quản lý DN b) Một số khái niệm liên quan tới lợi nhuận - Doanh thu: tổng giá trị lợi ích kinh tế DN thu kỳ kế toán, phát sinh từ hoạt động sản xuất, kinh doanh thông thường DN, góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu (Theo CMKT 14 “Doanh thu thu nhập khác”) + Doanh thu tổng giá trị lợi ích kinh tế DN thu thu kỳ kế toán, phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh thông thường DN góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu (Chế độ kế toán DN ban hành theo định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 Bộ trưởng Bộ Tài Chính) + Doanh thu tổng giá trị lợi ích kinh tế DN thu kỳ kế toán, phát sinh từ hoạt động kinh doanh thông thường DN, góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu Trong DNTM dịch vụ, DTBH CCDV tiêu kinh tế tổng hợp phản ánh tổng DTBH, thành phẩm DT CCDV Ngoài DTBH DN có DT hoạt động tài DT khác (Giáo trình phân tích kinh tế doanh nghiệp thương mại - Trường ĐH Thương Mại, năm 2009) Nói tóm lại, có nhiều khái niệm DT khác em xin lấy DT theo cách hiểu chuẩn mực kế toán để thuận lợi cho việc lấy số liệu, phân tích DTBH theo nội dung DTBH ghi nhận đồng thời thoả mãn điều kiện sau: + DN chuyển giao phần lớn rủi ro lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hàng hoá cho người mua; + DN không nắm giữ quyền quản lý hàng hoá người sở hữu hàng hoá quyền kiểm soát hàng hoá; + DT xác định tương đối chắn; + DN thu thu lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng; + Xác định chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng SV: Lã Thị Như Quỳnh Lớp: K6-HK7 Khóa Luận Tốt Ngiệp GVHD: PGS.TS.Nguyễn Quang Hùng - DT bao gồm: DT bán hàng, DT cung cấp dịch vụ, DT từ hoạt động tài thu nhập khác + DT bán hàng cung cấp dịch vụ xác định theo giá trị hợp lý khoản thu tiền thu tiền từ giao dịch nghiệp vụ phát sinh DT bán sản phẩm, hàng hoá, bất động sản đầu tư, cung cấp dịch vụ cho khách hàng bao gồm khoản phụ thu phí thu thêm giá bán (Chế độ kế toán DN, QĐ 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 Bộ trưởng Bộ Tài Chính) - DT bán hàng cung cấp dịch vụ xác định sau: DT bán hàng cung cấp Tổng DT bán hàng = cung cấp dịch vụ kỳ Các khoản giảm - trừ DT dịch vụ - Các khoản giảm trừ DT: + Chiết khấu thương mại: Là khoản DN bán giảm giá niêm yết cho khách hàng mua hàng với khối lượng lớn + Giảm giá hàng bán: Là khoản giảm trừ cho người mua hàng hoá phẩm chất, sai quy cách lạc hậu thị hiếu + DT hàng bán bị trả lại: Là giá trị khối lượng hàng bán xác định tiêu thụ bị khách hàng trả lại từ chối toán - Các loại thuế gián thu: Thuế xuất khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp: Chỉ tiêu phản ánh tổng số thuế TTĐB thuế xuất phải nộp, thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp cho NSNN theo số DT kỳ báo cáo - Giá vốn hàng bán: Là giá bao gồm chi phí mà bên bán bỏ để sản xuất mua vào bán ra, không tính lãi Thường dùng để tính toán nhiều dùng để mua bán; vài quan hệ mua bán đặc biệt, người bán chấp nhận bán theo giá vốn (Giáo trình Tài doanh nghiệp thương mại PGS TS Đinh Văn Sơn, Đại học Thương mại, xuất 2006) - DT hoạt động tài khoản thu bao gồm: Tiền lãi (lãi cho vay; lãi tiền gửi; lãi bán hàng trả chậm; trả góp; lãi đầu tư trái phiếu…); Thu nhập từ cho thuê tài sản, cho người khác sử dụng tài sản (bằng sáng chế; nhãn mác thương mại…); Cổ tức, lợi nhuận chia; chênh lệch lãi bán ngoại tệ… SV: Lã Thị Như Quỳnh Lớp: K6-HK7 Khóa Luận Tốt Ngiệp GVHD: PGS.TS.Nguyễn Quang Hùng - Chi phí hoạt động tài chính: khoản chi phí lỗ liên quan đến hoạt động đầu tư tài chính, chi phí liên quan đến góp vốn liên doanh, liên kết, chuyển nhượng chứng khoán ngắn hạn, chi phí giao dịch, mua bán chứng khoán, dự phòng giảm giá đầu tư, lỗ mua bán ngoại tệ, lỗ tỷ giá hối đoái… - Thu nhập khác: Là khoản thu góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu từ hoạt động hoạt động tạo DT, khoản phải trả không cần trả, khoản thu từ việc chuyển nhượng lý tài sản, nợ khó đòi xoá thu hồi được, hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho… - Chi phí khác: Là khoản chi bất thường khoản chi HĐSXKD, hoạt động tài như: Chi phí nộp phạt vi phạm hợp đồng, chi phí nhượng bán, lý tài cản cố định ( Giáo trình phân tích kinh tế doanh nghiệp thương mại PGS.TS Trần Thế Dũng, Đại học Thương Mại xuất năm 2008) - Chi phí bán hàng : chi phí thực tế phát sinh trình bán sản phẩm, hàng hoá, cung cấp dịch vụ bao gồm chi phí chào hàng, giới thiệu sản phẩm, quảng cáo sản phẩm, hoa hồng bán hàng, chi phí bảo hành sản phẩm, hàng hoá (Trừ hoạt động xây lắp), chi phí bảo quản, đóng gói, vận chuyển,… - Chi phí quản lý doanh nghiệp chi phí quản lý chung doanh nghiệp gồm chi phí lương nhân viên phận quản lý doanh nghiệp ( Tiền lương, tiền công, khoản phụ cấp,…); BHYT, BHXH, KPCĐ nhân viên quản lý doanh nghiệp; chi phí vật liệu văn phòng, công cụ lao động, khấu hao TSCĐ… 1.1.2 Vai trò lợi nhuận ý nghĩ phân tích lợi nhuận - Phân tích tình hình lợi nhuận nhằm mục đích nhận thức đánh giá cách đắn, toàn diện khách quan tình hình thực tiêu LN DN kỳ, qua thấy mức độ hoàn thành số chênh lệch tăng giảm tiêu kế hoạch LN DN Đồng thời, qua phân tích nhằm mục đích thấy mâu thuẫn tồn nguyên nhân ảnh hưởng khách quan chủ quan trình SXKD để từ tìm biện pháp tăng LN - Phân tích lợi nhuận công việc thường xuyên vô cần thiết chủ sở hữu doanh nghiệp mà cần thiết tất đối tượng bên doanh nghiệp có quan hệ kinh tế pháp lý với doanh nghiệp SV: Lã Thị Như Quỳnh Lớp: K6-HK7 10 Khóa Luận Tốt Ngiệp GVHD: PGS.TS.Nguyễn Quang Hùng Đi sâu vào khoản mục ta thấy, hầu hết khoản mục chi phí có tỷ lệ giảm tỷ suất khoản mục giảm tăng CÁc chi phi lại chi phí tiền lương, chi phí bao bì dụng cụ, chi phí nguyên nhiên vật liệu, chi phí đào tạo tuyển dụng có tỷ lệ tăng, tỷ suất khoản mục tăng Riêng chi phí nguyên nhiên vật liệu tăng nhiều với số tiền 50.300.954 đồng tương ứng tăng -82,64% Đây chi phí tăng đột biến, nguyên nhân công ty nghiên cứu đưa vào sản xuất loại xăng thành phẩm pha chế công ty tự pha chế, từ đòi hỏi chi phí nguyên nhiên vật liệu cho trình sản xuất, kéo theo tăng lên chi phí tiền lương, chi phí bao bì dụng cụ Còn chi phí đào tạo tuyển dụng tăng công ty có mở số lớp học nhằm nâng cao trình độ cho cán công nhân viên công ty Nói chung, tình hình quản lý Chi phí BH CPQLDN tương đối tốt, hầu hết chi phí tiết kiệm mức tối đa 2.2.4 Phân tích lợi nhuận hoạt động tài Bảng 2.4 Phân tích lợi nhuận hoạt động tài Các tiêu 2010 2011 So sánh Số tiền (đồng) Doanh thu tài -Lãi tiền gửi, tiền cho vay -Cổ tức lợi nhuận chia -Lãi chênh lệch tỷ giá -DT HĐTC khác Chi phí tài -Lãi tiền vay -Lỗ chênh lệch tỷ giá Lợi nhuận tài (1-2) Tỷ lệ LNTC/DTTC Tỷ lệ (%) 1.824.058.595 482.381.432 218.000.000 1.123.677.163 26.023.998.006 24.590.511.065 1.433.486.941 -24.199.939.411 13.924.245.518 1.254.656.500 109.000.000 10.611.216.205 1.949.372.813 14.519.142.729 14.490.755.739 28.386.990 -594.897.211 12.100.186.923 772.275.068 -109.000.000 9.487.539.042 1.949.372.813 -11.504.855.277 -10.099.755.326 -1.405.099.951 23.605.042.200 663,37 160,1 -50 844,3 100 -44,2 -41,07 -98,02 -97,54 -1.326,7 -4,27 - -99,74 (Nguồn Báo Cáo KQHĐSXKD) Nhận xét: Năm 2011 so năm 2010, LNTC giảm -24.199.939.411 đồng xuống -594.897.211 đồng với số tiền 23.605.042.200 đồng tương ứng với tỷ lệ -97,54% Tỷ lệ LNTT/DTTC giảm từ -1.326,7% xuống -4,27% tương ứng giảm -99,74% - Doanh thu tài tăng 1.824.058.595 đồng lên 13.924.245.518 đồng với số tiền 12.100.186.923 đồng tương ứng tăng 663,37% Trong đó: + Lãi tiền gửi, tiền cho vay tăng 772.275.068 tương ứng tăng 160,1% SV: Lã Thị Như Quỳnh Lớp: K6-HK7 33 Khóa Luận Tốt Ngiệp GVHD: PGS.TS.Nguyễn Quang Hùng + Cổ tức lợi nhuận chia giảm -109.000.000 đồng tương ứng giảm -50% Đây nhân tố chủ yếu làm giảm Doanh thu tài + Lãi chênh lệch tỷ giá tăng 9.487.539.042 % tương ứng tăng 844,3% Nguyên nhân năm 2011 công ty có nhiều hợp đồng với đối tác doanh nghiệp nước ngoài, số doanh nghiệp nước sử dụng ngoại tệ để toán, từ có khoản thu đáng kể từ lãi chênh lệch tỷ giá - Chi phí TC giảm 26.023.998.006 đồng xuống 14.519.142.729 đồng với số tiền -11.504.855.277 đồng tương ứng giảm -44,2% Trong đó: + Lãi tiền vay giảm -10.099.755.326 tương ứng giảm -41,07% + Lỗ chênh lệch tỷ giá giảm -1.405.099.951 đồng tương ứng giảm -98,02% Như vậy, thấy LNTC năm âm Doanh thu tài tăng cao không đủ để bù đắp Chi phí tài Chi phí TC năm có số âm lớn, nguyên nhân Lãi tiền vay lớn Đây điều tránh khỏi, công ty muốn mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh cần tự huy động nguồn vốn lớn khoản vay ngắn hạn, vay dài hạn từ tổ chức tài chính, khoản vốn vay có lãi suất cao, từ làm tăng chi phí tài Công ty cần có biện pháp đa dạng kênh huy động vốn Tuy nhiên, Chi phí tài có giảm thiểu đáng kể, công ty chi trả bớt nợ nần từ khoản lãi vay Tình hình LNTC nói diễn biến theo chiều hướng tốt SV: Lã Thị Như Quỳnh Lớp: K6-HK7 34 Khóa Luận Tốt Ngiệp GVHD: PGS.TS.Nguyễn Quang Hùng 2.2.5 Phân tích lợi nhuận khác Bảng 2.5 Phân tích lợi nhuận khác Các tiêu Năm 2010 Năm 2011 So sánh năm 2010 2011 Số tiền Tỷ lệ (%) 1.Thu nhập khác 2.753.111.482 5.744.850.127 2.991.738.645 108,67 2.Chi phí khác 1.016.925.351 1.138.918.743 121.993.392 11,9 3.Lợi nhuận khác 1.736.186.131 4.605.931.384 2.869.745.253 165,3 63,06 8,02 - -55,04 Tỷ lệ LN khác/TN khác (Nguồn Báo Cáo KQHĐSXKD) Nhận xét: Năm 2011 so năm 2010 LN khác tăng 1.736.186.131 đồng lên 4.605.931.384 đồng với số tiền 2.869.745.253 đồng tương ứng tăng 165,3% Tỷ lệ LN khác/TN khác giảm từ 63,06% lên 8,02% tương ứng giảm -55,04% - Thu nhập khác tăng từ 2.753.111.482 đồng lên 5.744.850.127 đồng với số tiền 2.991.738.645 đồng tương ứng tăng 108,67% - Chi phí khác tăng từ 1.016.925.351 đồng lên 1.138.918.743 đồng với số tiền 121.993.392 tương ứng tăng 11,9 % Như vậy, thấy Thu nhập khác năm cao, không đủ bù đắp chi phí khác mà góp phần làm tăng LNTT Chi phí khác có tăng tỉ lệ tăng nhỏ tỷ lệ tăng Thu nhập khác nhiều Nhìn chung tình hình thực LN khác công ty tốt Mặc dù lợi nhuận khác khoản lợi nhuận chiếm tỷ trọng nhỏ tổng lợi nhuận khoản lợi nhuận có ảnh hưởng không nhỏ LN Công ty Nó góp phần làm giảm bớt thua lỗ công ty, công ty nên ý phát huy tới khoản thu SV: Lã Thị Như Quỳnh Lớp: K6-HK7 35 Khóa Luận Tốt Ngiệp GVHD: PGS.TS.Nguyễn Quang Hùng 2.2.6 Phân tích tình hình phân phối lợi nhuận Bảng 2.6 Phân tích tình hình phân phối lợi nhuận Các tiêu Năm 2010 Số tiền Năm 2011 TT(%) Số tiền So sánh năm 2010 2011 TT(%) Số tiền TL(%) TT(%) Tổng LNTT 5.978.857.244 - 142.856.837.503 - 136.877.980.259 2.289,37 - 2.Thuế TNDN 1.494.714.311 - 35.714.209.376 - 34.219.495.065 2.289,37 - 3.LNPP 4.484.142.933 100 107.142.628.127 100 6.230.085.194 2.289,37 515.553.195 10,07 10.725.162.813 10,01 10.209.609.618 1.980,32 -0,06 -LNPP/tỷ lệ vốn NN 1.935.927.747 43,17 50.142.749.950 46,8 48.206.822.203 2.490,11 3,63 -Trích lập quỹ: 2.032.661.991 45,32 46.357.728.980 43,19 44.325.066.989 2.280,64 -2,13 + Quỹ đầu tư phát triển 998.170.217 22,26 23.196.378.980 21,65 22.198.208.763 2.223,9 -0,61 + Quỹ khen thưởng 395.501.406 8,82 10.431.607.500 9,74 10.036.106.094 26.275,65 0,92 + Quỹ phúc lợi 638.990.368 14,25 12.729.742.500 11,88 12.090.752.132 1.892,2 -2,45 -Trích Quỹ dự phòng TC (Nguồn Phụ biểu Tạm phân phối LN) Nhận xét: Năm 2011 so năm 2010, Tồng LNTT tăng từ 5.978.857.244 đồng lên 142.856.837.503 đồng với số tiền 136.877.980.259 đồng tương ứng tăng 2.289,37% LNST tăng từ 4.484.142.933 đồng lên 107.142.628.127 đồng với số tiền 6.230.085.194 đồng tương ứng tăng 2.289,37% LNST phân phối chủ yếu cho khoản mục sau: - Trích Quỹ dự phòng TC từ 515.553.195 đồng lên 10.725.162.813 đồng với số tiền 10.209.609.618 đồng tương ứng tăng 1.980,32% Tỷ trọng giảm từ 10,07% xuống 10,01% tương ứng giảm -0,01% - LNPP/ Tỷ lệ vốn Nhà nước tăng 1.935.927.747 đồng lên 50.142.749.950 đồng với số tiền 48.206.822.203 đồng tương ứng tăng 2.490,11% Tỷ trọng tăng từ 45,32% lên 46,8% tương ứng tăng 3,63% SV: Lã Thị Như Quỳnh Lớp: K6-HK7 36 Khóa Luận Tốt Ngiệp GVHD: PGS.TS.Nguyễn Quang Hùng - Trích lập quỹ: + Quỹ đầu tư phát triển tăng từ 998.170.217 đồng lên 23.196.378.980% với số tiền 22.198.208.763% tương ứng tăng 2.223,9%, tỷ trọng giảm -0,61% + Quỹ khen thưởng tăng từ 395.501.406 đồng lên 10.431.607.500 đồng với số tiền 10.036.106.094 đồng tương ứng tăng 26.275,65%, tỷ trọng tăng 0,92% + Quỹ phúc lợi từ 638.990.368 đồng 12.729.742.500 đồng với số tiền 12.090.752.132 đồng, tỷ trọng tăng -2,45% Như vậy, tình hình phân phối LN công ty tương đối hợp lý theo quy định Nhà nước Quỹ dự phòng tài trích lập theo quy định, chênh lệch vài số không đáng kể Công ty doanh nghiệp có vốn chủ sở hữu Nhà nước nên hàng năm phải trích phần Lợi nhuận cho Nhà nước Sau trừ khoản trên, LNST phân phối cho việc trích lập quỹ Trong năm, LNST phân phối đồng đều, có tỷ suất năm 2011 tăng lên tăng LNST 2.2.7 Phân tích tiêu tỷ suất lợi nhuận Bảng 2.7 Phân tích tiêu tỷ suất lợi nhuận Các tiêu Năm 2010 LN kinh doanh sau thuế So sánh năm 2010 2011 Số tiền (đồng) Tỷ lệ (%) Năm 2011 Tổng tài sản BQ 808.550.628.092 107.142.628.127 8.988.764.597.08 1.093.766.328.687 Vốn chủ sở hữu BQ 218.386.873.730 289.948.720.845 71.561.847.115 32,67 9.852.128.892.983 0,04 8.864.437.936.485 0,2 -987.690.956.498 -10,03 Tỷ suất LN/Tổng TSBQ 0,55 9,8 9,25 Tỷ suất LN/ Vốn CSHBQ 2,05 36,95 34,9 Tỷ suất LN/ Tổng chi phí 0,04 1,2 1,16 DTT BH & CCDV Tổng chi phí Tỷ suất LN/DTT 4.484.142.933 9.854.547.505.501 102.658.503.194 -856.782.908.415 285.215.700.595 35,27 0,16 (Nguồn BCĐKT Báo Cáo KQHĐKD) Nhận xét: Nhìn vào biểu ta thấy tỷ suất LN dương So sánh năm: - Tỷ suất LN/ DTT năm 2011 so năm 2010 tăng từ 0,04% lên 0,2% tương ứng tăng 0,16% Chứng tỏ năm 2010 100 đồng doanh thu thu 0,04 đồng LN, năm 2011 100 đồng doanh thu thu 0,2 đồng LN SV: Lã Thị Như Quỳnh Lớp: K6-HK7 2.289,37 37 Khóa Luận Tốt Ngiệp GVHD: PGS.TS.Nguyễn Quang Hùng - Tỷ suất LN/Tổng TSBQ tăng từ 0,55% lên 9,8% tương ứng tăng 9,25% Điều cho thấy hiệu sử dụng vốn công ty tương đối hiệu - Tỷ suất LN/ Vốn CSHBQ tăng từ 2,05% lên 36,95% tương ứng tăng 34,9% Chứng tỏ năm 2010 100 đồng vốn CSH bỏ ra, công ty thu 2,05 đồng LN; năm 2011 100 đồng vốn CSH bỏ công ty thu 36,95 đồng LN Như vậy, năm 2011 công ty sử dụng có hiệu vốn CSH, cần tận dụng phát huy vốn để tạo nhiều LN - Tỷ suất LN/Tổng CP tăng từ 0,04% lên 1,2% tương ứng tăng 1,16% Chứng tỏ, năm 2010 bỏ 100 đồng chi phí công ty thu dược 0,04 đồng LN, năm 2011 bỏ 100 đồng chi phí công ty thu 1,2 đồng LN Nhìn chung, hiệu hoạt động kinh doanh công ty tốt Công ty khắc phục khoản chi phí lớn từ lãi vay phí tài giảm nhiều, LNTC âm không ảnh hưởng lớn tới LNTT công ty Các khoản thu tăng từ bù đắp lỗ từ cá khoản chi phí Thêm vào khoản chi phí lại có giảm thiểu đáng kể Như công ty biết tận dụng nguồn nhân lực cách tiết kiệm có hiệu SV: Lã Thị Như Quỳnh Lớp: K6-HK7 38 Khóa Luận Tốt Ngiệp GVHD: PGS.TS.Nguyễn Quang Hùng CHƯƠNG III KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUÁT NHẰM TĂNG LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY XĂNG DẦU B12 3.1 Các kết luận phát qua nghiên cứu 3.1.1 Những kết đạt Trong trình tìm hiểu, nghiên cứu thực tế Công ty xăng dầu B12 kết hợp với kết phân tích lợi nhuận công ty hai năm 2010, 2011 em nhận thấy công ty đạt thành tựu sau: - Về Doanh thu: + Công ty bước vào ổn định trường Tổng công ty giao, góp phần vào sản lượng tiêu thụ chung Tổng công ty, với giá đảm bảo quy định Nhà nước ngành Đảm bảo tốt thường xuyên số lượng hàng hóa cho tiêu dùng sản xuất tiêu dùng xã hội Quản lí tốt số lượng hàng hóa trữ quốc gia + Công ty giữ vai trò chủ đạo, điều hòa cung cầu xăng dầu địa bàn kinh doanh nói chung nước nói riêng Điều tiết thị trường, bình ổn giá cả, góp phần vào đảm bảo an ninh quốc phòng, đáp ứng yêu cầu tiêu dùng cho vùng núi, vùng sâu xa, hải đảo + Hiện nay, công ty xây dựng hệ thống tiêu thụ sản phẩm rộng khắp thị trường tiêu dùng nội địa miền Bắc nước Việc tiêu thụ sản phẩm với số lượng lớn chủ yếu theo đơn đặt hàng đại lý cửa hàng bán lẻ nên công tác tiêu thụ hàng hóa, thành phẩm dễ dàng + Sản phẩm công ty thuộc nhóm mặt hàng thiết yếu, chủ yếu nguyên liệu đầu vào cho hầu hết ngành công nghiệp Do mặt hàng cần thiết cho phát triển kinh tế + Công ty đưa vào thị trường loại xăng thành phầm pha chế công ty pha chế, giá thành, giá vốn nhỏ giá bán nhiều Đây yếu tố tích cực việc sản xuất kinh doanh công ty - Về Lợi nhuận: + Công ty kinh doanh có lợi nhuận nên đảm bảo trả lương cho người lao động, không mắc phải tình trạng nợ lương Công ty trả lương cho người lao động SV: Lã Thị Như Quỳnh Lớp: K6-HK7 39 Khóa Luận Tốt Ngiệp GVHD: PGS.TS.Nguyễn Quang Hùng giúp họ ổn định sống, yên tâm lao động, trung thành với công ty, giúp cho công ty đảm bảo nguồn nhân lực cho hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện nâng cao trình độ tay nghề cán bộ, công nhân viên công ty, từ góp phần làm cho hoạt động sản xuất kinh doanh công ty vận hành thông suốt, tạo hội mở rộng thị trường làm cho lợi nhuận công ty tăng lên + Công ty kinh doanh có lợi nhuận nên thực tốt nghĩa vụ với ngân sách nhà nước nộp thuế Góp phần làm tăng ngân sách nhà nước, giúp đảm bảo nguồn thu cho Ngân sách nhà nước để Nhà nước thực tốt chức xây dựng công trình công cộng, giúp đỡ người nghèo, thực phúc lợi xã hội đáp ứng nhu cầu cộng đồng - Về nguồn nhân lực: + Bộ máy tổ chức quản lý công ty tổ chức khoa học hiệu Các phòng ban phân chia chức cụ thể, trang thiết bị quản lý tốt Thêm vào trình độ văn hóa cao nhân viên quản lý, điều giúp cho việc quản lý tiến hành hiệu Bộ máy kế toán công ty chuyên nghiệp với phần mềm kế toán đại cho phép theo dõi chi tiết tất khách hàng, khoản nợ phải thu thường xuyên khoa học mà tỷ lệ nợ xấu thấp, thời gian thu hồi nợ ngắn Không riêng nhà quản lý nhân viên kinh doanh mà đội ngũ công nhân công ty đào tạo nghề trước làm việc nên NSLĐ cao chất lượng sản phẩm tốt Trong trình làm việc, công ty có chế độ thưởng phạt đắn nên đội ngũ công nhân công ty có tinh thần kỷ luật cao Nhờ nguồn nhân lực chất lượng cao mà công ty có đường lối chiến lược kinh doanh đắn, sản phẩm đạt chất lượng tốt thị trường không ngừng mở rộng thời gian qua + Bên cạnh đó, công ty tận dụng cách tiết kiệm có hiệu nguồn vốn, giảm thiểu đáng kể chi phí sản xuất kinh doanh 3.1.2 Những tồn nguyên nhân - Về Doanh thu: Doanh thu công ty có biến động giảm nhẹ chủ yếu giảm GVHB phần doanh số bán giảm sút, đặc biệt giảm doanh thu nội Đây nguyên nhân khách quan, công ty chủ được, SV: Lã Thị Như Quỳnh Lớp: K6-HK7 40 Khóa Luận Tốt Ngiệp GVHD: PGS.TS.Nguyễn Quang Hùng giá xăng dầu giới biến động thất thường, đơn vị nội không nhập trự nhiều trước Bên cạnh đó, nhiều đơn vị kinh doanh giảm sút, hạn chế nhập hàng + Công tác nghiên cứu phát triển thị trường thực chưa hệ thống, chưa quan tâm đến dịch vụ trước sau bán hàng, chưa thực khuyến khích thu hút khách hàng cách đầy đủ Thị trường Công ty bó hẹp địa bàn địa phương, tỉnh QN nơi có bờ biển dài, nhiều cảng biển thuận tiện cho việc cập tàu cho việc chở hàng Do việc hãng đưa hàng vào cạnh tranh thị trường địa bàn tỉnh dễ, gây sức ép lớn cạnh tranh với Công ty Vì Công ty phải tiết giảm chi phí, hạ giá bán hàng hoá Ngoài Công ty phải hạch toán chi phí cho toàn tuyến, phải thực nhiệm vụ khác tồn chứa hàng cho quốc gia, cung cấp hàng hoá đến vùng hải đảo, vùng sâu vùng xa Làm giảm lợi cạnh tranh số khu vực khác + Giá sản phẩm cao, công ty áp dụng mức giá theo giá quy định Tổng công ty, năm gần đây, Nhà nước định tăng giá mặt hàng xăng dầu nhằm bù lỗ cho Ngân sách làm, giá xăng dầu tăng kéo theo nhiều mặt hàng thiết yếu tăng Sự ràng buộc giá phủ làm khó cho doanh nghiệp vấn đề kinh doanh + Phương thức bán hàng chủ yếu đem lại doanh thu cho công ty phương thức bán hàng qua đại lý, cửa hàng bán lẻ, phương thức khác chưa phát triển Bán lẻ chủ yếu đơn đặt hàng nhỏ lẻ tới công ty khách hàng đến trực tiếp công ty để mua hàng Ngoài việc không huy động hết phương thức bán hàng khác cho thấy công ty chưa khai thác tối đa nhu cầu thị trường, yếu tố tiếp tục đẩy mạnh doanh thu công ty + Tình hình quản lý chi phí nhiều yếu điểm, đặc biệt chi phí tài Trong chi phí tài chi phí lãi vay chiếm tỷ trọng lớn nhất, có biến động giảm lãi vay cao trở thành nhân tố giảm LNTC LNKD công ty Nguyên nhân nguồn vốn chủ sở hữu, công ty phải huy động nguồn vốn lớn vốn vay dài hạn, ngắn hạn từ tổ chức tài để phục vụ cho việc mở rộng hoạt động kinh doanh quy mô sản xuất (đầu tư SV: Lã Thị Như Quỳnh Lớp: K6-HK7 41 Khóa Luận Tốt Ngiệp GVHD: PGS.TS.Nguyễn Quang Hùng cho TSCĐ), lực sản xuất (đầu tư đổi công nghệ), đầu tư mở rộng mặt hàng kinh doanh, mở rộng thị trường + Hiện công ty áp dụng phương thức toán phương thức toán trực tiếp phương thức toán trả chậm Đối với phương thức trả chậm, bên cạnh khách hàng toán thời hạn cam kết hợp đồng có khách hàng không thực toán thời hạn ảnh hưởng đến tốc độ luân chuyển vốn Công ty chưa có biện pháp phù hợp để hạn chế khách hàng toán không hạn - Về Lợi nhuận: LN công ty có tăng cao năm thực tế LNTC âm làm ảnh hưởng tới LN chung công ty Công ty cần có biện pháp làm tăng LNTC - Về nguồn nhân lực: + Là doanh nghiệp nhà nước chuyển đổi sang chế thị trường nên mang nặng tư tưởng, nề nếp cũ, người lao động làm việc thiếu tác phong công nghiệp, ỷ lại, ngại khổ, ngại đương đầu với khó khăn thử thách Tính cống hiến người lao động chưa cao thiếu chế khuyến khích, động viên kịp thời Một số công nhân viên người trẻ, có tri thức, có nhiệt huyết tinh thần sáng tạo công việc lại thiếu kinh nghiệm thực tế từ khả nắm bắt thị trường tâm lý khách hàng chưa cao + Xăng dầu môi trường độc hại làm ảnh hưởng không nhỏ đến sức khoẻ người lao động dẫn đến chất lượng suất lao động không cao Thủ tục hành nhiều rườm rà, Công ty thành viên củaTổng công ty chưa có tính tự chủ định hoạt động SXKD khả mở rộng thị trường hạn chế Công tác đào tạo nâng cao tay nghề cho cán công nhân viên coi trọng hiệu đạt chưa cao, nặng thi đua thành tích Trang thiết bị, máy móc, phương tiện công ty trang bị đầy đủ xong số Dây chuyền máy móc thiết bị Công ty mang tính đặc thù nước XHCN trước cung cấp nên cũ kĩ lạc hậu., chưa thay nên hiệu sử dụng không cao, chưa đáp ứng yêu cầu công việc yêu cầu người vận hành chúng SV: Lã Thị Như Quỳnh Lớp: K6-HK7 42 Khóa Luận Tốt Ngiệp GVHD: PGS.TS.Nguyễn Quang Hùng 3.1.3 Phương hướng kinh doanh Công ty năm tới + Tổ chức tốt công tác tiếp nhận, bơm chuyển đảm bảo suất, hiệu phấn đấu giảm hao hụt so với định mức + Giữ vững thị trường giao cách xác lập hoàn thiện phương pháp kinh doanh phù hợp với chế thị trường Củng cố mối quan hệ khách hàng ngành than Đẩy mạnh công tác maketing, nắm bắt kịp thời xác thông tin thị trường, khách hàng, đối thủ cạnh tranh…Đề đối sách kịp thời có hiệu nhằm giữ vững thị phần dẫn tới tăng thị phần địa bàn tỉnh + Khai thác sử dụng có hiệu nguồn vốn giao, chống xuống cấp sở vật chất kĩ thuật, đại hoá trang thiết bị kĩ thuật Tăng cường thu hồi công nợ khách hàng, theo dõi quản lí tốt cửa hàng bán lẻ xăng dầu Triệt để tiết kiệm chi phí, chống tham nhũng, tệ nạn xã hội… + Tiếp tục nghiên cứu bố trí xắp xếp đội ngũ lao động hợp lí có hiệu Từ tồn nguyên nhân phương hướng phát triển Công ty năm tới sở để tác giả hoàn thiện đề tài 3.2 Các đề xuất, kiến nghị nhằm tăng Lợi nhuận Công ty xăng dầu B12 3.2.1 Xây dựng phận riêng phân tích kinh tế - Lý đưa giải pháp: Công ty phận phân tích riêng mà hoạt động phân tích thực phòng kế toán quản lý Ban giám đốc Vì mà việc cung cấp thông tin công ty chưa kịp thời đáp ứng yêu cầu quản lý Vì lý vậy, công ty cần phải xây dựng phận riêng phân tích kinh tế DN - Nội dung giải pháp: Bộ phận phân tích bao gồm thành viên công ty, có hiểu biết sâu sắc hoạt động công ty năm vừa qua, có kiến thức chuyên sâu kinh tế tài Bộ phận hoạt động giám sát Ban giám đốc người có nhiều kinh nghiệm am hiểu hoạt động công ty Công việc phân tích không thực vào cuối kỳ (cuối năm tài chính) mà cần thực hàng tháng, hàng quý cung cấp thông tin kịp thời Có thời cơ, bất cập nhân tố ảnh hưởng phát kịp thời tận dụng hay khắc phục đợi đến cuối năm tài Các tiêu cần phân tích tiêu SV: Lã Thị Như Quỳnh Lớp: K6-HK7 43 Khóa Luận Tốt Ngiệp GVHD: PGS.TS.Nguyễn Quang Hùng phản ánh hiệu kinh doanh LN, doanh thu, chi phí,…và tiêu khác TSCĐ…tùy theo yêu cầu quản lý công ty - Điều kiện thực hiện: Để thực giải pháp cần có hợp tác việc cung cấp số liệu phận công ty, phòng kế toán, phận kho hàng, phận kinh doanh,…Chỉ có việc phân tích đạt hiệu chất lượng cao 3.2.2 Các đề xuất nhằm phát triển thị trường, nâng cao Doanh thu - Lý đưa giải pháp: Bất kỳ doanh nghiệp nào, muốn nâng cao lợi nhuận cần tìm biện pháp tăng doanh thu Trong Lợi nhuận tăng cao thực tế Doanh thu công ty có xu hướng giảm Cần có biện pháp cao Doanh thu Bên cạnh đó, Công tác nghiên cứu phát triển thị trường công ty thực chưa hệ thống, chưa quan tâm đến dịch vụ trước sau bán hàng, chưa thực khuyến khích thu hút khách hàng cách đầy đủ - Nội dung giải pháp: Để tăng doanh thu, trước hết công ty phải giữ vững phát triển thị phần địa bàn kinh doanh đồng thời mở rộng ta tỉnh lân cận khác mở rộng nước lân cận có cầu xăng dầu + Tích cực công tác thiết lập mối quan hệ hợp tác kinh doanh nước nước Tìm đối tác có địa điểm thích hợp để xây dựng cửa hàng để mở rộng thị trường kinh doanh nhiên liệu, mở rộng mạng lưới, cửa hàng bán buôn, bán lẻ tranh thủ vốn đầu tư thành phần kinh tế Đối với thị trường xuất khẩu, công ty áp dụng phương thức giao dịch qua trung gian đại lý môi giới nước Như vậy, công ty tận dụng uy tín đại lý môi giới kinh nghiệm họ để tiêu thụ nhiều hàng hóa + Để mở rộng thị trường công ty cần mở thêm mạng lưới đại lý, văn phòng đại diện thị trường nước thị trường nước đồng thời thiết lập mối quan hệ hợp tác, gắn bó lâu dài với doanh nghiệp có nhu cầu xăng dầu + Tăng cường quảng cáo tạp chí, báo ngành trung ương địa phương, quảng cáo internet thông qua hoạt động tài trợ cho chương trình, hoạt động xã hội SV: Lã Thị Như Quỳnh Lớp: K6-HK7 44 Khóa Luận Tốt Ngiệp GVHD: PGS.TS.Nguyễn Quang Hùng + Thực hình thức tiếp thị từ xa qua Fax, điện thoại, gửi thư quảng cáo đến công ty, xí nghiệp, văn phòng đại diện có nhu cầu + Đối với đại lý cần có biện pháp khuyến khích thích đáng tăng tỷ lệ hoa hồng cho đại lý nhằm thúc đẩy hoạt động đại lý có hiệu + Có thể thực hình thức sau bán bảo hiểm, bảo đảm chất lượng xăng dầu cho khách hàng mua số lượng lớn thường xuyên - Điều kiện thực hiện: + Để thực giải pháp trước hết sản phẩm công ty phải đạt chất lượng tốt, chất lượng hàng hóa phải kiểm tra kỹ lưỡng trước xuất bán Điều đòi hỏi giám sát chặt chẽ phận quản lý sản xuất + Khi lựa chọn đại lý môi giới nước ngoài, công ty cần phải tìm hiểu thật kỹ khả tài chính, sở vật chất, phẩm chất trình độ kiến thức người trung gian buôn bán hàng hóa, kinh doanh luật pháp tập quán buôn bán Đồng thời phải tìm hiểu vị trí đại lý thị trường buôn bán Còn thị trường miền Bắc công ty cần cắt cử số nhân viên kinh doanh tìm hiểu phát triển thị trường + Công ty cần có đội ngũ nhân viên kinh doanh, nghiên cứu thị trường có chất lượng học vấn, am hiểu thị trường Nhân viên kinh doanh cần nghiên cứu cung cầu công ty Thống kê doanh nghiệp, sở kinh doanh thường xuyên có nhu cầu nguồn hàng để gửi thư quảng cáo, thiết lập quan hệ 3.2.3 Tăng cường công tác quản lý chi phí - Lý đưa giải pháp: Chi phí có ảnh hưởng lớn đến lợi nhuận doanh nghiệp Như phân tích phần trước, chi phí tài công ty hàng năm cao chủ yếu chi phí lãi vay làm giảm LN Vì công ty cần phải có biện pháp tiết kiệm chi phí để nâng cao hiệu kinh doanh - Nội dung giải pháp: + Lãi vay công ty hàng năm lớn nguồn vốn công ty chủ yếu vay mượn Để giảm lãi vay công ty cần thực giải pháp huy động vốn nâng cao hiệu sử dụng vốn Hiện nay, công ty vay vốn chủ yếu từ tổ chức tín dụng, ngân hàng Công ty phát hành trái phiếu để huy động nguồn vốn nội kinh tế Đồng thời nghiên cứu kế hoạch phát hành trái phiếu thị SV: Lã Thị Như Quỳnh Lớp: K6-HK7 45 Khóa Luận Tốt Ngiệp GVHD: PGS.TS.Nguyễn Quang Hùng trường vốn quốc tế để sẵn sàng thực cho phép Để tránh hạn chế vốn đầu tư mua sắm TSCĐ có giá trị lớn, công ty nên áp dụng phương thức thuê - mua Với phương thức công ty lo vốn tìm tổ chức tài đứng tài trợ với hợp đồng thuê toán dần tương lai Mặt khác với hình thức công ty yên tâm nguồn cung cấp phụ tùng thay dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng tiêu chuẩn kỹ thuật điều thoả thuận hợp đồng thuê với người cung cấp + Tiến hành lý, nhượng bán tài sản cố định hết thời gian sử dụng, hay không mang lại hiệu để thu hồi vốn, trang trải khoản nợ + Thu hồi nhanh công nợ, tránh tình trạng bị chiếm dụng vốn nhiều, xây dựng quy trình bán chịu hợp lý, phân loại khách hàng để xây dựng hạn mức bán chịu cho đối tượng khách hàng, thời gian trả nợ + Và Bên cạnh đó, Công ty cần quản lý chặt chẽ Chi phí giá vốn, chi phí BH QLDN Giá thành công ty bao gồm chi phí nhiên liệu chiếm tỷ trọng lớn nhất, chi phí lao động, loại phí, chi phí sửa chữa, khấu hao TSCĐ, thiết bị, chi phí giao dịch Để giảm chi phí giá vốn, công ty cần tiết kiệm khoản chi phí Đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm cán bộ, nhân viên việc sử dụng đồ dùng văn phòng, điện thoại, điện, nước không để tình trạng lãng phí, sử dụng sai mục đích cách coi nội quy công ty, tuyên truyền, thuyết phục người thực tốt Điều kiện thực hiện: + Xây dựng kế hoạch huy động sử dụng nguồn vốn cách hiệu + Hoàn chỉnh việc quản lý tài chính, quản lý kỹ thuật, quản lý chi phí + Các định mức đưa phải xem xét kỹ lưỡng trước đưa vào thực trình thực hiện, cần thiết cần phải điều chỉnh định mức cho phù hợp Bộ phận kế toán phải phối hợp cung cấp số liệu cho phận phân tích hàng tháng Đối với phận vi phạm, nhà quản lý cần nhắc nhở có biện pháp xử lý nghiêm khắc ví dụ trừ lương…nếu cần 3.2.4 Nâng cao hiệu sử dụng nguồn nhân lực - Lý đưa giải pháp: Chất lượng nguồn nhân lực yếu tố quan trọng hàng đầu với tồn phát triển đơn vị hoạt động SV: Lã Thị Như Quỳnh Lớp: K6-HK7 46 Khóa Luận Tốt Ngiệp GVHD: PGS.TS.Nguyễn Quang Hùng sản xuất kinh doanh Là doanh nghiệp nhà nước chuyển đổi sang chế thị trường nên mang nặng tư tưởng, nề nếp cũ, người lao động làm việc thiếu tác phong công nghiệp, ỷ lại, ngại khổ, ngại đương đầu với khó khăn thử thách Tính cống hiến người lao động chưa cao thiếu chế khuyến khích, động viên kịp thời Một số công nhân viên người trẻ, có tri thức, có nhiệt huyết tinh thần sáng tạo công việc lại thiếu kinh nghiệm thực tế từ khả nắm bắt thị trường tâm lý khách hàng chưa cao - Nội dung giải pháp: + Hoàn thiện lại cấu máy tổ chức công ty cho hợp lý, xắp xếp lại đội ngũ nhân viên cho phù hợp, đào tạo nâng cao chất lượng người lao động + Tuyển chọn người có lực, bố trí công việc phù hợp với khả họ đồng thời đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, tin học cho cán bộ, công nhân viên công ty để xây dựng đội ngũ nhân viên chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu công việc, nâng cao chất lượng dịch vụ Có chế độ đãi ngộ hợp lý để giữ chân nhân tài - Cần đưa số sách khuyến khích đội ngũ công nhân viên để khuyến khích họ làm việc cống hiến sức cho nghiệp phát triển công ty chế độ lương, phụ cấp, độc hại, thâm niên công tác,… -Điều kiện thực hiện: + Tự tạo thêm nguồn nhân lực chất lượng cao biện pháp nhanh chóng “nâng cấp” đội ngũ lao động có, mời giảng viên dạy công ty hay đào tạo nội tạo cho nhân viên ý thức làm việc có trách nhiệm hiệu + Thường xuyên trao đổi kinh nghiệm học hỏi từ đối tác chiến lược nước giàu kinh nghiệm, cử cán luân phiên tham gia khóa đào tạo chuyên môn quản lý ngắn hạn nước + Tạo môi trường, sở vật chất điều kiện làm việc thuận lợi để nhân viên phát huy hết khả làm việc, nâng cao tính sáng tạo hiệu SV: Lã Thị Như Quỳnh Lớp: K6-HK7 47 [...]... quy nh ca Tng cụng ty, Cụng ty xng du B12 l cụng ty u ngun nờn hng húa c phõn chia theo cỏc ngun : ngun Tng cụng ty ( ngun Tcty), ngun cụng ty ( ngun Cty), ngun hng tm nhp tỏi xut (TNTX) + Vỡ xng du l cht lng nờn khụng th tỏch b no l ngun no, vic phõn chia ngun ch cú ý ngha s sỏch 2.1.5 c im t chc qun lý ca Cụng ty xng du B12 2.1.5.1.c im phõn cp qun lý hot ng kinh doanh ng õu cụng ty la Giam ục, giup... ca Cụng ty xng du B12 Mụ hinh tụ chc bụ may quan ly cua cụng ty theo kiờu trc tuyờn chc nng: CHXD trực thuộc văn phòng C .ty Phòng Hành chính Phòng Kế toán CNXD Hưng yên Phòng Kinh Doanh CNXD hải Dương Phòng thanh tra bảo vệ Xnxd K131 Phòng tổ chức XNXD A318 Phòng Tin học XNXD Quảng ninh Phòng kỹ thu ật xăng dầu Cảng dầu B12 Phòng xây dựng cơ bản Phòng quản lý kỹ thuật đầu tư giám đốc công ty Hinh 1.1... Khúa Lun Tt Ngip GVHD: PGS.TS.Nguyn Quang Hựng CHNG II PHN TCH THC TRNG LI NHUN TI CễNG TY XNG DU B12 2.1 Tng quan v tỡnh hỡnh v nh hng ca cỏc nhõn t mụi trng ộn Li nhun ti Cụng ty xng du B12 2.1.1 Gii thiu khỏi quỏt v Cụng ty xng du B12 a) Gii thiu doanh nghip - Tờn doanh nghip: Cụng ty xng du B12 - Tờn giao dch: B12 Petrolium company - a ch: Khu I, phng Bói Chỏy, Tp H Long, tnh Qung Ninh - Tng lao... hng m bo quyn t ch kinh doanh, ngy 9/3/1987 B vt t v Tng cụng ty xng du B12 ó cú quyt nh s 78/VT Q thnh lp cụng ty xng du B12 Cụng ty c thnh lp trờn c s h thng tip nhn, vn ti xng du bng ng ng Mụ hỡnh t chc c hỡnh thnh gm 5 kho, 1 xớ nghip, riờng cng du B12 ch l i giao nhn cng v 89 phũng thuc nghip v cụng ty Ngy 18/5/1992 Cụng ty xng du B12 ng ký thnh lp doanh nghip nh nc theo ngh nh s 388/HBT ngy... vic hnh chớnh trong cụng ty, iu hnh cỏc phng tin nh xe con, xe ca Ph trỏch y t, c quan nh n, tip khỏch, i ngoi vi khỏch hng ca Cụng ty (11) Phũng thanh tra bo v: -Kim tra giỏm sỏt cỏc hot ng ca cỏc n v trc thuc cụng ty gm cỏc mt: an ninh, trt t, v sinh cụng nghip 2.1.5.3 Khỏi quỏt v kt qu sn xut kinh doanh ca Cụng ty xng du B12 Bng 1.1: Bng so sỏnh Kt qu kinh doanh ca Cụng ty nm 2010 2011 SV: Ló Th... v tỏc ng trc tip ti giỏ xng du ca cụng ty, nhng hot ng kinh doanh ca cụng ty vn n nh Mt phn nguyờn nhõn l do cỏc mt hng xng thnh phm pha ch l do cụng ty pha ch c nờn giỏ thnh thp hn giỏ bỏn rt nhiu, mang li mt ngun li nhun ln cho cụng ty, bờn cnh ú cỏc hot ng ti chớnh cng mang li cho cụng ty mụt ngun li nhun tng i ln 2.1.2.nh hng ca cỏc nhõn t n Li nhun ca Cụng ty SV: Ló Th Nh Qunh Lp: K6-HK7 19 Khúa... Cụng ty Hin nay ngun nguyờn nhiờn vt liu ca Cụng ty c nhp ch yu t nc ngoi, ca cỏc hóng Xng du ni ting th gii nh: BP, SHELL, TOTAL, ti th trng Singapore, Hn Quc SV: Ló Th Nh Qunh Lp: K6-HK7 20 Khúa Lun Tt Ngip GVHD: PGS.TS.Nguyn Quang Hựng Th trng u ra: i vi Cụng ty Xng du B12 thỡ vic chim lnh th trng khụng ỏng lo ngi Bi l lnh vc m Cụng ty kinh doanh cú th núi l gn nh c chim th trng ti a bn Cụng ty. .. phm húa du 2.1.2 Quỏ trỡnh hỡnh thnh v phỏt trin Cụng ty xng du B12 tin thõn l Cụng ty tip nhn xng du Qung Ninh c thnh lp v chớnh thc hot ng ngy 27/6/1973, nhim v khi ú l tip nhn vn chuyn xng du phc v cho cụng cuc khỏng chin chng M cu nc v phỏt trin kinh t xó hi Thỏng 10/1983, B vt t quyt nh gii th cụng ty tip nhn xng du Qung Ninh v sỏt nhp vo Cụng ty xng du khu vc III Trong quỏ trỡnh i mi cụng tỏc qun... trỡnh i hc v cao ng 520 ngi, ng viờn 350 ngi SV: Ló Th Nh Qunh Lp: K6-HK7 15 Khúa Lun Tt Ngip GVHD: PGS.TS.Nguyn Quang Hựng 2.1.3 Chc nng, nhim v ca Cụng ty xng du B12 L n v thnh viờn trc thuc Tng cụng ty xng du Vit Nam (B thng mi), Cụng ty xng du B12 cú cỏc chc nng: + T chc tip nhn xng du nhp khu, nhn iu ng ni b ngnh, bm chuyn xng du ng ng, bo qun d tr xng du quc gia, kinh doanh cng + T chc kinh doanh... kinh doanh ca Cụng ty Tuy nhiờn tỡnh hỡnh thi tit, thiờn tai (ng t, súng thn, bóo, l ) cú tỏc ng trc tip n hot ng kinh doanh ca cụng ty m khụng th kim soỏt c - Mụi trng Phỏp lut: + Chớnh tr - Phỏp lut: Xột trong iu kin chớnh tr- phỏp lut Vit Nam hin nay tng i n nh õy l yu t quan trng gúp phn vo s phỏt trin ca Cụng ty xng du B12 Chớnh tr - Phỏp lut n nh, hot ng sn xut kinh doanh ca cụng ty din ra thun li
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích lợi nhuận tại công ty xăng dầu b12, Phân tích lợi nhuận tại công ty xăng dầu b12, Phân tích lợi nhuận tại công ty xăng dầu b12, a. Phân tích nhân tố tổng doanh thu bán hàng, c.Phân tích nhân tố Chi phí bán hàng và Chi phí quản lý doanh nghiệp:

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn