Quản lý hoạt động giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên cho học sinh trường THPT marie curie quận 3, thành phố hồ chí minh

15 381 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/11/2016, 15:21

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC NGUYỄN MẠNH HÙNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC SỨC KHỎE SINH SẢN VỊ THÀNH NIÊN CHO HỌC SINH TRƢỜNG THPT MARIE CURIE QUẬN 3, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC HÀ NỘI - 2015 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC NGUYỄN MẠNH HÙNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC SỨC KHỎE SINH SẢN VỊ THÀNH NIÊN CHO HỌC SINH TRƢỜNG THPT MARIE CURIE QUẬN 3, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC Chuyên ngành: Quản lý Giáo dục Mã số: 60.14.01 14 Người hướng dẫn khoa học:GS.TS.NGUYỄN THỊ MỸ LỘC HÀ NỘI - 2015 LỜI CẢM ƠN Luận văn “Quản lý hoạt động giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên cho học sinh trường THPT Marie Curie, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh” hoàn thành với bảo, hướng dẫn, giúp đỡ tận tình quý thầy cô giáo trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc Gia Hà Nội Trước hết, tác giả xin gửi lời cảm ơn trân trọng tới quý Thầy, Cô giáo trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc Gia Hà Nội tạo điều kiện giúp đỡ tác giả hoàn thành chương trình học tập có kiến thức, kỹ cần thiết để nghiên cứu hoàn thành luận văn Đặc biệt, tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành sâu sắc tới GS.TS Nguyễn Thị Mỹ Lộc tận tình hướng dẫn giúp đỡ tác giả suốt trình nghiên cứu hoàn thành luận văn Tác giả xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu, cán quản lý, quý đồng nghiệp em học sinh trường THPT Marie Curie, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh nhiệt tình giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi trình điều tra thực trạng, thu thập thông tin, số liệu liên quan đến luận văn Mặc dù có nhiều cố gắng, song điều kiện thời gian hạn chế nên luận văn tác giả chắn tránh khỏi thiếu sót, tác giả mong nhận bảo, đóng góp ý kiến quý Thầy, Cô, bạn bè đồng nghiệp để luận văn hoàn chỉnh Hà Nội, 15 tháng 10 năm 2015 Tác giả Nguyễn Mạnh Hùng DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nghĩa BLTQĐTD Bệnh lây truyền qua đường tình dục DS Dân số GDCD Giáo dục công dân GDGT Giáo dục giới tính GDSKSS Giáodục sức khỏe sinh sản GV Giáo viên GVBM Giáo viên môn GVCN Giáo viên chủ nhiệm HĐ GDNGLL Hoạt động giáo dục lên lớp HS Học sinh KHHGĐ Kế hoạch hóa gia đình QHTD Quan hệ tình dục SKSS Sức khỏe sinh sản THPT Trung học phổ thông TNCS HCM Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh TP.HCM Thành phố Hồ Chí Minh UNESCO Tổ chức Giáo dục, Khoa học Văn hóa Liên hợp Quốc VTN Vị thành niên MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ VÀ SƠ ĐỒ Error! Bookmark not defined MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU Error! Bookmark not defined Lý chọn đề tài Error! Bookmark not defined Mục đích nghiên cứu Error! Bookmark not defined Khách thể đối tượng nghiên cứu Error! Bookmark not defined 3.1 Khách thể nghiên cứu Error! Bookmark not defined 3.2 Đối tượng nghiên cứu Error! Bookmark not defined Nhiệm vụ nghiên cứu Error! Bookmark not defined Phạm vi nghiên cứu Error! Bookmark not defined Câu hỏi nghiên cứu Error! Bookmark not defined Giả thuyết khoa học Error! Bookmark not defined Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Error! Bookmark not defined 8.1 Ý nghĩa lý luận Error! Bookmark not defined 8.2 Ý nghĩa thực tiễn Error! Bookmark not defined Phương pháp nghiên cứu Error! Bookmark not defined 9.1 Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận Error! Bookmark not defined 9.2 Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn Error! Bookmark not defined 9.3 Phương pháp hỗ trợ Error! Bookmark not defined 10 Cấu trúc luận văn Error! Bookmark not defined CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC SỨC KHỎE SINH SẢN VỊ THÀNH NIÊN CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Error! Bookmark not defined 1.1 Tổng quan nghiên cứu vấn đề Error! Bookmark not defined 1.1.1 Các nghiên cứu nước Error! Bookmark not defined 1.1.2 Các nghiên cứu nước Error! Bookmark not defined 1.2 Một số khái niệm Error! Bookmark not defined 1.2.1 Quản lý, Quản lý nhà trường Error! Bookmark not defined 1.2.2 Quản lý hoạt động giáo dục sức khoẻ sinh sản vị thành niên Error! Bookmark not defined 1.3 Giáo dục SKSS cho học sinh THPT 17 1.3.1 Trường Trung học phổ thông 17 1.3.2 Đặc điểm, tâm sinh lý học sinh THPT 18 1.3.3 Mục đích giáo dục SKSS VTN cho học sinh 20 1.3.4 Nội dung chủ yếu giáo dục SKSS VTN cho HS trường THPT 21 1.3.5 Các phương pháp giáo dục SKSS VTN cho học sinh THPT 25 1.3.6 Các hình thức tổ chức giáo dục SKSS VTN cho học sinh THPT 25 1.4 Nội dung quản lý hoạt động giáo dục SKSS VTN cho HS THPT 28 1.4.1 Quản lý mục tiêu giáo dục SKSS VTN 28 1.4.2 Quản lý nội dung, chương trình, kế hoạch giáo dục SKSS VTN 28 1.4.3 Quản lý việc thực phương pháp giáo dục SKSS VTN 30 1.4.4 Quản lý hình thức tổ chức giáo dục SKSS VTN 30 1.4.5 Quản lý điều kiện (nhân lực, vật lực tài lực) hỗ trợ hoạt động giáo dục SKSS VTN 31 1.5 Những yếu tố tác động tới quản lý hoạt động giáo dục SKSS VTN cho học sinh THPT Error! Bookmark not defined 1.5.1 Mục tiêu chương trinh GD THPT Error! Bookmark not defined 1.5.2 Nhận thức giáo viên lực lượng tham gia quản lý GD SKSS VTN cho HS THPT Error! Bookmark not defined 1.5.3 Văn hóa, thói quen cộng đồng, gia đình, học sinh 34 Tiểu kết chương 35 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC SỨC KHỎE SINH SẢN VỊ THÀNH NIÊN CHO HỌC SINH TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG MARIE CURIE QUẬN 3, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 37 2.1 Khái quát trình khảo sát 37 2.1.1 Mục tiêu khảo sát 37 2.1.2 Đối tượng khảo sát 37 2.1.3 Nội dung khảo sát 37 2.1.4 Phương pháp khảo sát 37 2.1.5 Thời gian trình khảo sát 37 2.2 Kết khảo sát 37 2.2.1 Khái quát tình hình kinh tế - xã hội Quận 3, TPHCM 37 2.2.2 Khái quát trường THPT Marie Curie, Quận - TPHCM 38 2.2.3 Các chủ trương, đạo hoạt động giáo dục SKSS trường THPT 40 2.2.3.1 Các chủ trương, đạo Bộ Giáo dục Đào tạo 40 2.2.3.2 Các chủ trương, đạo Sở Giáo dục Đào tạo TP.HCM 44 2.2.4 Thực trạng hoạt động giáo dục SKSS VTN cho HS trường THPT Marie Curie, Quận 3, TPHCM 46 2.2.5 Thực trạng quản lý hoạt động giáo dục SKSS VTN cho HS trường THPT Marie Curie Quận 3, TPHCM Error! Bookmark not defined 2.3 Đánh giá thực trạng quản lý hoạt động giáo dục SKSS VTN cho HS trường THPT Marie Curie Quận 3, TPHCM Error! Bookmark not defined 2.3.1 Ưu điểm Error! Bookmark not defined 2.3.2 Hạn chế Error! Bookmark not defined 2.3.3 Nguyên nhân Error! Bookmark not defined Tiểu kết chương Error! Bookmark not defined CHƢƠNG 3: BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC SỨC KHỎE SINH SẢN VỊ THÀNH NIÊN CHO HỌC SINH TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG MARIE CURIE QUẬN , THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 72 3.1 Nguyên tắc đề xuất biện pháp 72 3.1.1 Đảm bảo tính hệ thống 72 3.1.2 Đảm bảo tính thực tiễn 72 3.1.3 Nguyên tắc đảm bảo phối hợp lực lượng giáo dục 73 3.1.4 Nguyên tắc tổ chức phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi học sinh THPT 74 3.2 Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục SKSS VTN cho HS trường THPT Marie Curie Quận 3, TPHCM 74 3.2.1 Biện pháp 1: Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, giáo viên học sinh giáo dục SKSS VTN cho HS THPT 74 3.2.2 Biện pháp 2: Quản lý xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục SKSS VTN 76 3.2.3 Biện pháp 3: Tích hợp nội dung GD SKSS vào môn học hoạt động phù hợp Error! Bookmark not defined 3.2.4 Biện pháp 4: Đa dạng hóa phương thức tổ chức giáo dục SKSS VTN nhà trường Error! Bookmark not defined 3.2.5 Biện pháp 5: Đổi quản lý điều kiện tổ chức GD SKSS VTN nhà trường Error! Bookmark not defined 3.2.6 Biện pháp 6: Tăng cường hoạt động kiểm tra, đánh giáError! Bookmark not defined 3.3 Mối quan hệ biện pháp 90 3.4 Khảo nghiệm tính cấp thiết, khả thi biện phápError! Bookmark not defined Tiểu kết chương Error! Bookmark not defined KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ Error! Bookmark not defined Kết luận Error! Bookmark not defined Khuyến nghị Error! Bookmark not defined 2.1 Đối với Bộ Giáo dục Đào tạo Error! Bookmark not defined 2.2 Đối với Sở Giáo dục Đào tạo Error! Bookmark not defined 2.3 Đối với trường THPT Marie Curie, quận 3, Tp.HCMError! Bookmark not defined TÀI LIỆU THAM KHẢO 11 PHỤ LỤC Error! Bookmark not defined DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1: Thống kê sĩ số học sinh năm học 2014-2015 39 Bảng 2: Nhận thức học sinh tình bạnError! Bookmark not defined Bảng 3: Những điều tình bạn khác giới nên tránhError! Bookmark not defined Bảng 4: Nhận thức học sinh tình yêuError! Bookmark not defined Bảng 5: Nhận thức học sinh tình dụcError! Bookmark not defined Bảng 6: Nhận thức học sinh Quan hệ tình dục trước hôn nhânError! Bookmark not defined Bảng 7: Nhận thức học sinh biện pháp tránh thai Error! Bookmark not defined Bảng 8: Nhận thức học sinh việc nạo phá thai tuổi vị thành niên Error! Bookmark not defined Bảng 9: Nhận thức học sinh bệnh lây truyền qua đường tình dục Error! Bookmark not defined Bảng 10: Nhận thức học sinh nguyên nhân bệnh HIV/AIDSError! Bookmark not defined Bảng 11: Nhận thức học sinh cách thức phòng lây nhiễm HIV/AIDS Error! Bookmark not defined Bảng 12: Nhận thức học sinh cần thiết vấn đề GD SKSS VTN cho HS THPT Error! Bookmark not defined Bảng 13: Học sinh thông tin sức khỏe sinh sản VTN thông qua Error! Bookmark not defined Bảng 14: Nhận thức học sinh hình thức GD SKSS VTN cho học sinh Error! Bookmark not defined Bảng 15: Nhận thức học sinh mức độ hiệu hoạt động giáo dục SKSS VTN cho học sinh Error! Bookmark not defined Bảng 16: Nhận thức cán bộ, giáo viên mức độ ảnh hưởng công tác quản lý đến hiệu GD SKSS VTN nhà trường THPT Error! Bookmark not defined Bảng 17: Thực trạng việc xây dựng kế hoạch công tác GD SKSS VTN Error! Bookmark not defined Bảng 18: Nhận thức cán bộ, giáo viên công tác phối hợp GD SKSS VTN Error! Bookmark not defined Bảng 19: Nhận thức Cán - Giáo viên mức độ hiệu hoạt động giáo dục SKSS VTN cho học sinhError! Bookmark not defined Bảng 1: Nhận thức cán bộ, giáo viên tầm quan trọng tính khả thi biện pháp GD SKSS VTN trường THPT Error! Bookmark not defined TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Giáo dục Đào tạo, Nội dung phương pháp giáo dục dân số - sức khỏe sinh sản nhà trường Bộ Giáo dục Đào tạo – Dự án VIE/01/P11, Giáo dục sức khỏe sinh sản VTN Bộ Giáo dục Đào tạo (2006) Tích hợp giáo dục dân số SKSS VTN trường THPT Bộ Giáo dục Đào tạo (2011), Điều lệ trường trung học phổ thông trường phổ thông có nhiều cấp học, Nhà xuất Giáo dục Bộ Y tế (2009), Những điều giáo viên cần biết để giáo dục kỹ sống sức khỏe sinh sản vị thành niên Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nhà xuất Chính trị Quốc gia Hà Nội Đảng Cộng sản Việt Nam (2014), Văn kiện Hội nghị lần thứ chín Ban chấp hành Trung ương khóa XI, Văn phòng Trung ương Đảng Chẩn Tự (2005), “Giáo dục giới tính văn học dân gian”, Tạp chí Bộ Giáo dục đào tạo Thế giới số 627, tr.82 – 84 Đặng Quốc Bảo (2003), Nâng cao khả quản lý giáo dục DS – SKSS cho hiệu trưởng THPT Tạp chí giáo dục số 62 10 Hoàng Bá Thịnh - chủ biên (1999), Một số nghiên cứu sức khỏe sinh sản Việt Nam sau Cairô, Nhà xuất Chính trị quốc gia, Hà Nội 11 Lam Thi (2005), “Tính dục học cổ điển phương Đông – Từ Kamasutra đến Tố nữ kinh”, Tạp chí Bộ Giáo dục Đào tạo, Thế giới số 627, tr.50 – 54 12 Lê Nguyễn (2005), “Giáo dục giới tính tuổi vị thành niên giới”, Tạp chí Bộ Giáo dục Đào tạo Thế giới số 627, tr.20-25 13 Nguyễn Ngọc Thái (2006), Quản lý GD SKSS VTN thông qua mô hình giáo dục đồng đẳng tỉnh Quảng Nam 14 Nguyễn Nhƣ Ý – chủ biên (2011), Đại từ điển Tiếng Việt, NXB Đại học Quốc gia Tp.Hồ Chí Minh 15 Nguyễn Quốc Chí – Nguyễn Thị Mỹ Lộc (2014), Đại cương khoa học quản lý, Nhà xuất Đại học Quốc Gia Hà nội 16 Nguyễn Thị Mỹ Lộc - chủ biên (2012), Quản lý giáo dục số vấn đề lý luận thực tiễn, Nhà xuất Đại học quốc gia Hà Nội 17 Nguyễn Thị Mỹ Lộc – Đặng Hoàng Minh (2012), Tư vấn tâm lý học đường, Nhà xuất Đại học Quốc Gia Hà nội 18 Nguyễn Thị Mỹ Lộc - chủ biên (2012), hoạt động giáo dục giá trị sống kỹ sống, Nhà xuất Đại học Quốc Gia Hà nội 19 Nguyễn Thị Phƣơng Nhung (2009), Giáo dục SKSS VTN cho HS lớp huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định 20 Phạm Minh Hạc (1986), Một số vấn đề giáo dục khoa học giáo dục, Nhà xuất Giáo dục 21 Phạm Vũ Thiên (2014), Tổng quan vấn đề SKTD VTN niên Việt Nam 22 Phan Hữu Dũng (2014), Quản lý công tác GD SKSS cho HS trung học sở, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng 23 Trần Mai Hƣơng (2003), Một số biện pháp quản lý GD SKSS VTN cho HS THPT tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 24 Trần Thị Lan Dung (2008), Các biện pháp quản lý GD SKSS VTN thông qua hoạt động ngoại khóa cho HS trường THPT thành phố Nam Định 25 Trần Văn Miều (2006), Đoàn niên với việc chăm sóc sức khỏe sinh sản cho vị thành niên niên, Nhà xuất Thanh Niên, Hà Nội 26 Quốc Hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1999), Luật hình 27 Quốc Hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2005), Luật giáo dục 28 Quốc Hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2009), Luật giáo dục bổ sung, sửa đổi (2009) 29 UNESCO - CCIHP (2013), Giới trẻ biết gì? Giới trẻ muốn biết gì? Chúng ta nghĩ giới trẻ cần biết gì? 30 Ủy Ban DS/KHHGĐ (1999), Chiến lược dân số Việt Nam đến 2010 định hướng đến 2020 31 Ủy ban văn hóa, giáo dục, niên, thiếu niên nhi đồng, Quốc hội khóa XIII (2014), Báo cáo kết khảo sát việc thực sách pháp luật chăm sóc SKSS, SKTD VTN, TN [...]... KHẢO 1 Bộ Giáo dục và Đào tạo, Nội dung và phương pháp giáo dục dân số - sức khỏe sinh sản trong nhà trường 2 Bộ Giáo dục và Đào tạo – Dự án VIE/01/P11, Giáo dục sức khỏe sinh sản VTN 3 Bộ Giáo dục và Đào tạo (2006) Tích hợp giáo dục dân số SKSS VTN trong trường THPT 4 Bộ Giáo dục và Đào tạo (2011), Điều lệ trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học, Nhà xuất bản Giáo dục 5 Bộ Y... Mai Hƣơng (2003), Một số biện pháp quản lý GD SKSS VTN cho HS THPT tỉnh Thanh Hóa trong giai đoạn hiện nay 24 Trần Thị Lan Dung (2008), Các biện pháp quản lý GD SKSS VTN thông qua hoạt động ngoại khóa cho HS các trường THPT thành phố Nam Định 25 Trần Văn Miều (2006), Đoàn thanh niên với việc chăm sóc sức khỏe sinh sản cho vị thành niên và thanh niên, Nhà xuất bản Thanh Niên, Hà Nội 26 Quốc Hội nƣớc Cộng... của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thế giới mới số 627, tr.50 – 54 12 Lê Nguyễn (2005), Giáo dục giới tính ở tuổi vị thành niên trên thế giới”, Tạp chí của Bộ Giáo dục và Đào tạo Thế giới mới số 627, tr.20-25 13 Nguyễn Ngọc Thái (2006), Quản lý GD SKSS VTN thông qua mô hình giáo dục đồng đẳng tại tỉnh Quảng Nam 14 Nguyễn Nhƣ Ý – chủ biên (2011), Đại từ điển Tiếng Việt, NXB Đại học Quốc gia Tp .Hồ Chí Minh. .. Quốc Chí – Nguyễn Thị Mỹ Lộc (2014), Đại cương khoa học quản lý, Nhà xuất bản Đại học Quốc Gia Hà nội 16 Nguyễn Thị Mỹ Lộc - chủ biên (2012), Quản lý giáo dục một số vấn đề lý luận và thực tiễn, Nhà xuất bản Đại học quốc gia Hà Nội 17 Nguyễn Thị Mỹ Lộc – Đặng Hoàng Minh (2012), Tư vấn tâm lý học đường, Nhà xuất bản Đại học Quốc Gia Hà nội 18 Nguyễn Thị Mỹ Lộc - chủ biên (2012), hoạt động giáo dục giá... bản Đại học Quốc Gia Hà nội 19 Nguyễn Thị Phƣơng Nhung (2009), Giáo dục SKSS VTN cho HS lớp 9 huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định 20 Phạm Minh Hạc (1986), Một số vấn đề về giáo dục và khoa học giáo dục, Nhà xuất bản Giáo dục 21 Phạm Vũ Thiên (2014), Tổng quan các vấn đề SKTD của VTN và thanh niên Việt Nam 22 Phan Hữu Dũng (2014), Quản lý công tác GD SKSS cho HS trung học cơ sở, huyện Hòa Vang, thành phố Đà... của Bộ Giáo dục và đào tạo Thế giới mới số 627, tr.82 – 84 9 Đặng Quốc Bảo (2003), Nâng cao khả năng quản lý giáo dục DS – SKSS cho hiệu trưởng THPT Tạp chí giáo dục số 62 10 Hoàng Bá Thịnh - chủ biên (1999), Một số nghiên cứu về sức khỏe sinh sản ở Việt Nam sau Cairô, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội 11 Lam Thi (2005), “Tính dục học cổ điển phương Đông – Từ Kamasutra đến Tố nữ kinh”, Tạp chí của... điều giáo viên cần biết để giáo dục kỹ năng sống và sức khỏe sinh sản vị thành niên 6 Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Hà Nội 7 Đảng Cộng sản Việt Nam (2014), Văn kiện Hội nghị lần thứ chín Ban chấp hành Trung ương khóa XI, Văn phòng Trung ương Đảng 8 Chẩn Tự (2005), Giáo dục giới tính trong văn học dân gian”, Tạp chí của... Việt Nam (2005), Luật giáo dục 28 Quốc Hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2009), Luật giáo dục bổ sung, sửa đổi (2009) 29 UNESCO - CCIHP (2013), Giới trẻ biết những gì? Giới trẻ muốn biết những gì? Chúng ta nghĩ giới trẻ cần biết những gì? 30 Ủy Ban DS/KHHGĐ (1999), Chiến lược dân số Việt Nam đến 2010 và định hướng đến 2020 31 Ủy ban văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng, Quốc... DS/KHHGĐ (1999), Chiến lược dân số Việt Nam đến 2010 và định hướng đến 2020 31 Ủy ban văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng, Quốc hội khóa XIII (2014), Báo cáo kết quả khảo sát việc thực hiện chính sách pháp luật về chăm sóc SKSS, SKTD VTN, TN
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý hoạt động giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên cho học sinh trường THPT marie curie quận 3, thành phố hồ chí minh , Quản lý hoạt động giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên cho học sinh trường THPT marie curie quận 3, thành phố hồ chí minh , Quản lý hoạt động giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên cho học sinh trường THPT marie curie quận 3, thành phố hồ chí minh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn