Quản lý NSNN về đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn trên địa bàn huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

81 310 0
  • Loading ...
1/81 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/11/2016, 20:30

Khóa luận tốt nghiệp ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ KHOA KINH TẾ & PHÁT TRIỂN ́H U Ế TÊ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC IN H QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VỀ ĐẦU TƯ K XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG GIAO THÔNG NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN Đ A ̣I H O ̣C DIỄN CHÂU, TỈNH NGHỆ AN Sinh viên thực hiện: Giảng viên hướng dẫn: Đinh Thị Hà PGS.TS Bùi Dũng Thể Lớp:K44B KH – ĐT Niên khoá: 2010 - 2014 Huế, 05/2014 SVTH: Đinh Thị Hà Khóa luận tốt nghiệp Lời Cảm Ơn! Đ A ̣I H O ̣C K IN H TÊ ́H U Ế Quãng thời gian gắn bó với mái trường Đại học kinh tế Huế quãng thời gian quên đời tôi, cho chân trời với nhiều điều mẻ, thầy cô giáo tận tâm, bạn hữu tâm giao kiến thức, kỹ sống giúp tự tin để bước đường tới, Khóa luận Tốt nghiệp kết tinh năm học Đại học Với tất lòng chân thành xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Ban giám hiệu nhà trường, quý thầy, cô giáo trường Khoa Kinh tế phát triển tạo điều kiện thuận lợi để tiếp thu kiến thức suốt trình học tập làm luận văn Đặc biệt, với tâm tình tri ân sâu sắc xin gửi lời cảm ơn đến Thầy PGS-TS Bùi Dũng Thể, người thầy đáng kính tận tâm hướng dẫn, giúp đỡ, bảo cho nhiều điều để hoàn thành luận văn cách tốt Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Lê Mạnh Hiên trưởng phòng Tài chính- Kế hoạch huyện Diễn Châu, dì Lê Thị Bích Ngọc phó phòng, toàn thể quý anh, chị thân thiện phòng Tài chính- Kế hoạch tạo điều kiện thuận lợi để vừa thực tập, vừa nghiên cứu, thu thập tài liệu phục vụ cho luận văn, anh chị bảo, giúp đỡ cho nhiều, lần xin cảm ơn người Xin cảm ơn quý thầy,cô giáo hội đồng chấm luận văn đưa góp ý quý báu chân thành để hoàn thiện luận văn tốt nghiệp tốt SVTH: Đinh Thị Hà Khóa luận tốt nghiệp ́H U Ế Cuối xin chân thành cảm ơn bố, mẹ sinh thành, dưỡng dục, cảm ơn anh, chị gia đình, người thân, cảm ơn người bạn yêu quý hậu phương vững chắc, an ủi, động viên giúp đỡ học tập sống để ngày hôm Cầu chúc điều tốt đẹp đến với người giúp đỡ cho tôi! Huế, ngày / 05 / 2014 Sinh viên thực TÊ Đinh Thị Hà IN H MỤC LỤC Đ A ̣I H O ̣C K PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Lý lựa chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu .3 Đối tượng, phạm vi nghiên cứu Cấu trúc luận văn .3 PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẠ TẦNG GIAO THÔNG NÔNG THÔN BẰNG VỐN NSNN .4 Một số vấn đề chung vốn đầu tư, quản lý vốn đầu tư 1.1 Vốn đầu tư 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Phân loại vốn đầu tư 1.1.2.1 Phân loại vốn theo nguồn vốn .5 1.1.2.2 Phân loại vốn theo tính chất chu chuyển .6 1.1.3 Vai trò vốn NSNN phát triển hạ tầng giao thông .6 1.1.4 Quản lý vốn đầu tư xây dựng sở hạ tầng giao thông từ NSNN SVTH: Đinh Thị Hà Khóa luận tốt nghiệp Đ A ̣I H O ̣C K IN H TÊ ́H U Ế 1.1.4.1 Mục đích quản lý VĐT XD CSHTGT từ NSNN 1.1.4.2 Nguyên tắc quản lý VĐT XD CSHTGT từ NSNN 1.1.4.3 Nội dung quản lý VĐT XD CSHT GTNT từ NSNN Đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông đường vốn NSNN .8 2.1 Khái niệm đầu tư xây dựng sở hạ tầng giao thông nông thôn 2.2 Đặc điểm, vai trò đầu tư xây dựng sở hạ tầng giao thông đường 2.2.1 Đặc điểm đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn 2.2.2 Vai trò đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn 11 2.2.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý vốn NSNN vào đầu tư XD CSHT GTNT 14 2.2.3.1.Công tác lập kế hoạch 14 2.2.3.2 Công tác lập dự án đầu tư 14 2.2.3.3 Quyết định đầu tư kế hoạch vốn đầu tư .14 2.2.3.4 Qúa trình đấu thầu, lựa chọn nhà thầu, nghiệm thu công trình 15 2.2.3.5.Công tác toán vốn đầu tư 15 2.2.3.6 Công tác báo cáo toán, tra 16 2.2.3.7 Lập quản lý dự toán công trình 17 2.2.3.8.Cơ chế sách 17 2.2.4 Đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông vốn NSNN 18 2.2.4.1 Đầu tư xây dựng 18 2.2.4.2 Đầu tư nâng cấp, tu bảo dưỡng GTNT 18 2.2.5 Kinh nghiệm quản lý vốn đầu tư sở hạ tầng giao thông số địa phương, dự án 18 2.2.5.1 Một số kinh nghiệm quản lý VĐT số địa phương nước 18 2.2.5.2 Kinh nghiệm quản lý VĐT tỉnh Nghệ An .21 2.2.6 Bài học kinh nghiệm rút 22 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ VỐN NSNN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ HUYỆN DIỄN CHÂU, TỈNH NGHỆ AN GIAI ĐOẠN 2011-2013 23 2.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An .23 2.1.1 Điều kiện tự nhiên 23 2.1.2 Tình hình kinh tế - xã hội .24 2.2 Bộ máy quản lý NSNN địa bàn huyện Diễn Châu 29 2.3 Thực trạng giao thông huyện Diễn Châu 30 2.4 Thực trạng huy động vốn NSNN cho đầu tư xây dựng sở hạ tầng giao thông nông thôn giai đoạn 2011- 2013 33 SVTH: Đinh Thị Hà Khóa luận tốt nghiệp Đ A ̣I H O ̣C K IN H TÊ ́H U Ế 2.4.1 Tình hình huy động vốn NSNN đầu tư xây dựng sở hạ tầng giao thông nông thôn 33 2.4.2 Tình hình chi NSNN đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông giai đoạn 2011 - 2013 .35 2.5 Hoạt động đầu tư xây dựng CSHT GTNT từ NSNN huyện Diễn Châu giai đoạn 2011-2013 36 2.6 Chất lượng quản lý vốn đầu tư nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng quản lý vốn đầu tư sở hạ tầng giao thông 37 2.6.1 Chất lượng quản lý vốn đầu tư 37 2.6.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng quản lý VĐT địa bàn huyện Diễn Châu .38 2.6.3 Đánh giá tình hình quản lý nguồn vốn NSNN đầu tư xây dựng CSHT GTNT địa bàn huyện Diễn Châu .41 2.6.3.1 Kiểm định thang Likert hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha mức độ hài lòng cán làm việc UBND huyện Diễn Châu công tác quản lý VĐT xây dựng CSHT GTNT 41 2.6.3.2 Kết đánh giá chất lượng quản lý vốn NSNN 44 2.6.3.3 Kiểm định One Sample T – Test 50 2.7 Những thành công đạt quản lý VĐT xây dựng CSHT GTNT địa bàn huyện Diễn Châu giai đoạn 2011-2013 54 2.8 Tồn nguyên nhân 55 2.8.1 Những vấn đề tồn 55 2.8.1.1 Công tác lập quy hoạch, kế hoạch, chế sách, tổ chức quản lý dự án, huy động quản lý nguồn lực hạn chế .55 2.8.1.2 Công tác tổ chức, thực đấu thầu nhiều bất cập 56 2.8.1.3 Công tác tra, kiểm tra .56 2.8.1.4 Thủ tục hành 57 2.8.2 Nguyên nhân .57 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ VỐN NSNN 59 3.1 Xác định mục tiêu, phương hướng phát triển GTNT huyện Diễn Châu đến năm 2020 .59 3.2 Một số giải pháp nâng cao chất lượng quản lý vốn đầu tư xây dựng CSHT GTNT địa bàn huyện Diễn Châu .62 3.2.1 Nâng cao chất lượng kế hoạch hóa vốn đầu tư 63 SVTH: Đinh Thị Hà Khóa luận tốt nghiệp Đ A ̣I H O ̣C K IN H TÊ ́H U Ế 3.2.2 Nâng cao chất lượng quy hoạch xây dựng .63 3.2.3 Nâng cao chất lượng công tác tư vấn lập dự án, báo cáo đầu tư, thẩm định đầu tư 64 3.2.4 Công tác đấu thầu, lựa chọn nhà thầu 64 3.2.5 Công tác giải phóng mặt 64 3.2.6 Cải cách thủ tục hành .65 3.2.7 Tăng cường công tác bồi dưỡng đào tạo cán làm công tác quản lý tài chính, quản lý đầu tư 65 PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 66 Kết luận 66 Kiến nghị 67 2.1 Kiến nghị với nhà nước 67 2.2 Kiến nghị với UBND tỉnh, huyện 67 SVTH: Đinh Thị Hà Khóa luận tốt nghiệp DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1: Cơ cấu kinh tế huyện Diễn Châu từ 2011 – 2013 25 Bảng 2: Khối lượng thực công trình giai đoạn 2011-2013 .32 huyện Diễn Châu 32 Bảng 3: Vốn NSNN cho GTNT giai đoạn 2011 - 2013 34 Bảng 4: Cơ cấu VĐT GTNT giai đoạn 2011 – 2013 huyện Diễn Châu 34 Ế Bảng 6: Vốn đầu tư xây dựng mới, tu sửa chữa GTNT 36 U Bảng 7: Kiểm định thang đo hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha .42 ́H Bảng 8: Mô tả mức độ đồng ý công tác quy hoạch, kế hoạch 44 TÊ Bảng 9: Mô tả mức độ đồng ý công tác quản lý VĐT XD CSHT GTNT 46 Bảng 10: Mô tả công tác đấu thầu 47 H Bảng 11: Bảng mô tả công tác thẩm định, giám sát 47 IN Bảng 12: bảng mô tả chất lượng công trình XD CSHT GTNT 48 Bảng 13: mô tả mức độ đồng ý với sách kinh tế 49 K Bảng 14: Kết kiểm định công tác quy hoạch, kế hoạch 50 ̣C Bảng 15: Kết kiểm định công tác thẩm định, giám sát 51 O Bảng 16: Kết kiểm định công tác đấu thầu 52 ̣I H Bảng 17: Kết kiểm định công tác quản lý VĐT XD CSHT GTNT 52 Đ A Bảng 18: Kết kiểm định sách kinh tế .53 SVTH: Đinh Thị Hà Khóa luận tốt nghiệp DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ Sơ đồ 1: Tổ chức máy phòng Tài – Kế hoạch, huyện Diễn Châu 30 Biểu đồ 1: Cơ cấu loại đường giao thong địa bàn huyện .31 Đ A ̣I H O ̣C K IN H TÊ ́H U Ế Biểu đồ 2: Cơ cấu vốn đầu tư giao thông nông thôn 35 SVTH: Đinh Thị Hà Khóa luận tốt nghiệp DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU : Ngân sách nhà nước CSHT : Cơ sở hạ tầng GTNT : Giao thông nông thôn DA : Dự án UBND : Ủy ban nhân dân KT – XH : Kinh tế - Xã hội VĐT : Vốn đầu tư CĐT : Chủ đầu tư NĐT : Nhà đầu tư CNH – HĐH : Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa KHHGD : Kế hoạch hóa gia đinh QL : Quốc lộ Đ A SVTH: Đinh Thị Hà U ́H TÊ H IN K ̣I H O GTTB : Xây dựng ̣C XDCB Ế NSNN : Giá trị trung bình Khóa luận tốt nghiệp TÓM TẮT NGHIÊN CỨU Đề tài tập trung nghiên cứu tình hình quản lý ngân sách nhà nước đầu tư xây dựng sở hạ tầng giao thông nông thôn địa bàn huyện Diễn Châu Hướng nghiên cứu đề tài tìm hiểu thực trạng quản lý NSNN đầu tư xây dựng sở hạ tầng giao thông nông thôn, từ đưa định hướng giải pháp, kiến nghị nhằm cải thiện chất lượng công tác quản lý vốn NSNN xây dựng sở hạ Ế tầng giao thông nông thôn huyện U Nhằm thực mục tiêu nghiên cứu, đề tài tìm hiểu góp phần hệ thống ́H hóa sở lý luận chung hoạt động đầu tư quản lý vốn đầu tư, phân tích thực TÊ trạng quản lý vốn NSNN đầu tư GTNT tình hình GTNT địa bàn huyện Sử dụng nguồn liệu huyện cung cấp từ năm 2011 – 2013 báo cáo kinh tế-xã H hội hàng năm, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, báo cáo tình hình thực đầu tư IN xây dựng có giao thông nông thôn, báo cáo giải ngân vốn từ NSNN, báo cáo toán năm, ,ngoài tài liệu giáo trình học, số K nghiên cứu quản lý NSNN ̣C Các phương pháp sử dụng đề tài phương pháp thu thập số liệu với O hai loại số liệu sơ cấp thứ cấp; phương pháp phân tích số liệu nhằm làm rõ tình ̣I H hình quản lý vốn NSNN, nhân tố ảnh hưởng hoạt động đầu tư địa bàn huyện Diễn Châu Đ A Qua nghiên cứu thực tế, sở hạ tầng giao thông nông thôn địa bàn huyện năm qua có thay đổi đáng kể, mặt nông thôn khởi sắc Kết cấu CSHT GTNT ngày hoàn thiện đại Được quan tâm cấp địa bàn đầu tư xây dựng nhiều tuyến đường quan trọng, công trình phục vụ cho giao thông, cụ thể: có tuyến quốc lộ chạy qua địa bàn với tổng chiều dài 75,32 km, đường tỉnh: 7,5 km, đường huyện gồm 38 tuyến với tổng chiều dài 199,6 km, đường xã 175,6 km, đường thôn xóm 983,89 km chiếm tỷ trọng lớn nhất, tuyến đường chuyên dụng, ,việc cải tạo, nâng cấp tuyến đường nhằm phục vụ tốt nhu cầu người dân thực tốt mở rộng QL SVTH: Đinh Thị Hà Khóa luận tốt nghiệp theo khoản 1, điều 16 nghị định số 197/2004/NĐ-CP ban hành Tuy nhiên, Hội đồng GPMB huyện Diễn Châu lại không định thu hồi, không lập phương án đền bù GPMB, tái định cư cho hộ dân dẫn tới mâu thuẫn, chậm trễ công tác GPMB Hệ thống kênh, mương, cống thoát nước chưa đồng với việc nâng cấp mặt đường nên tường ứ đọng, ngập nước xảy nhiều tuyến đường gây ô nhiễm hư hỏng đường Công tác quản lý chất lượng công trình số xã chưa trọng, khiến Ế cho công trình không đảm bảo yêu cầu chất lượng kỹ thuật dẫn đến tình trạng U xuống cấp nhanh chóng ́H Cán bộ, ban nghành chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm việc đạo, TÊ đôn đốc đơn vị sở Việc bố trí cán phụ trách theo dõi xây dựng GTNT chủ yếu kiêm nhiệm, trình độ lực chưa đáp ứng yêu cầu H 2.8.1.2 Công tác tổ chức, thực đấu thầu nhiều bất cập IN Công tác tổ chức, thực đấu thầu thực theo quy định luật đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 12/12/2005 Nghị đinh số 58/2008/NĐ-CP K ngày 05/05/2008 hướng dẫn thi hành luật đấu thầu lựa chọn nhà thầu xây dựng theo ̣C luật xây dựng số văn quy phạm pháp luật khác Nhưng công tác đấu thầu O số dự án địa bàn bất cập Tình trạng khép kín, tiêu cực đấu ̣I H thầu tồn tại, chưa thật công khai, minh bạch, thông tin đấu thầu hạn chế, tổ chức xét duyệt chưa đảm bảo yêu cầu Việc lựa chọn nhà thầu cần xem xét tổng Đ A thể tiêu chí giá dự thầu, lực kỹ thuật, tài nhà thầu để lựa chọn nhà thầu có lực, phù hợp với dự án Kết đấu thầu đôi lúc phụ thuộc vào can thiệp bên Các văn pháp luật nhiều vướng mắc, nhiều quy định phức tạp gây khó khăn việc thực đấu thầu 2.8.1.3 Công tác tra, kiểm tra Công tác tra, kiểm tra thực song chưa thường xuyên, chưa phát nhiều sai phạm để chấn chỉnh kịp thời, góp phần đưa công tác quản lý vốn NSNN vào nề nếp hơn; chưa thể hết vai trò chức mình, chưa kịp thời xử lý trường hợp sai phạm làm thất thoát vốn nhà nước, khiến cho SVTH: Đinh Thị Hà 56 Khóa luận tốt nghiệp việc sử dụng vốn đầu tư không đem lại hiệu cao Trong khâu toán vốn nhiều khó khăn, trình giải ngân, thi công kéo dài, lãng phí vốn Chủ đầu tư báo cáo toán công trình hoàn thành chậm so với quy định nên dẫn đến thời gian phê duyệt toán công trình hoàn thành cấp theo bị kéo dài 2.8.1.4 Thủ tục hành Cải cách thủ tục hành quan tâm, tập trung đạo thực Ế hiệu chưa tốt, cụ thể: U Các thủ tục rườm rà, việc đền bù, GPMB nhiều phức tạp, việc ́H hướng dẫn khâu thủ tục đầu tư xây dựng, đất đai thuộc thẩm quyền huyện TÊ chưa quán 2.8.2 Nguyên nhân H - Công tác tư tưởng có nơi có lúc chưa làm tốt chưa tạo động lực phát IN triển kinh tế - xã hội, chưa kịp thời định hướng dư luận, nên nhiều lúc chủ trương, đường lối chưa đến gần gũi với đối tượng, chưa tạo đồng thuận K trí cao trình triển khai, thực DA đầu tư ̣C - Quy chế hoạt động cấp ủy, ban nghành huyện sở phối hợp chưa O chặt chẽ thiếu đồng số lĩnh vực triển khai dự án, GPMB, ̣I H sách xã hội, Công tác kiểm tra đôn đốc có việc chưa sâu sát, thiếu liệt - Quan hệ hợp tác địa phương hạn chế, nhiều tiềm chưa Đ A khai thác hết Làm hạn chế khối lượng vốn đầu tư huy động, bố trí vốn thiếu tập trung, thiếu đồng bộ, đáp ứng nhiều mục tiêu cấp bách vốn có hạn nên hiệu kinh tế chưa cao - Môi trường đầu tư địa bàn huyện Diễn Châu thời gian qua cải thiện đáng kể, với chế thông thoáng hơn, với sách hỗ trợ vốn, tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho nhà đầu tư, cần phải hoàn thiện - Năng lực chủ đầu tư chưa theo kịp yêu cầu nhiệm vụ giao, cán có lực, trình độ chuyên môn thiếu nên việc triển khai thủ tục hành nhiều thời gian, việc niêm yết loại hồ sơ, biểu mẫu, thủ tục chưa SVTH: Đinh Thị Hà 57 Khóa luận tốt nghiệp thực đầy đủ quán - Việc số cán quản lý thiếu trách nhiệm, phẩm chất đạo đức chưa cao, lợi dụng chức quyền bớt xén, tham nhũng, , dẫn đến tình trạng hiệu quản lý nhà nước đầu tư xây dựng vốn NSNN thấp - Hệ thống văn quy phạm pháp luật lên quan đến đầu tư, quản lý đầu tư, kinh doanh vận hành theo thực tế hạn chế, thiếu đồng Các văn Đ A ̣I H O ̣C K IN H TÊ ́H U Ế luật ban hành không kịp thời nên việc thực địa phương nhiều lúng túng SVTH: Đinh Thị Hà 58 Khóa luận tốt nghiệp CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ VỐN NSNN 3.1 Xác định mục tiêu, phương hướng phát triển GTNT huyện Diễn Châu đến năm 2020  Mục tiêu tổng quát Ế - Đầu tư phát triển CSHT GTNT nhằm đại hóa nông nghiệp nông thôn Tạo U tiền đề để phát triển kinh tế - xã hội, giảm chênh lệch thành thị nông thôn, ́H nâng cao đời sống nhân dân địa bàn huyện Diễn Châu giai đoạn TÊ - Phát triển CSHT GTNT đồng với quy hoạch thống nhất, hợp lý hình thành nên mạng lưới giao thông thông suốt, đáp ứng nhu cầu vận tải hàng hóa, hành khách có chất lượng tốt, đem lại hiệu kinh tế xã hội cao IN H  Mục tiêu cụ thể - Từng bước xây dựng hạ tầng kỹ thuật đồng theo quy hoạch xây dựng K khu Đô thị để phấn đấu đạt tiêu chí đô thị loại tương lai gần, phát triển ̣C trung tâm Thị trấn mở rộng thành Thị xã, trước mắt ưu tiên trục giao thông O từ ga Diễn Châu xuống biển Diễn Thành đường ngang Diễn Thành, Diễn ̣I H Phúc Nhựa hoá tuyến đường liên xã đường trục đô thị Quản lý triển khai tốt quy hoạch phê duyệt kịp thời bổ sung điều chỉnh quy hoạch phù Đ A hợp với yêu cầu thực tế thời kỳ - Phấn đấu tỷ lệ km đường thôn xóm không lầy lội vào mùa mưa đạt 100%, trục đường xã nhựa hóa bê tông hóa, cải tạo xây dựng hệ thống cầu, cống đạt tiêu chuẩn kỹ thuật Về đầu tư phát triển phải xác định đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn phải trước bước xây dựng nông thôn mới, đại hóa nông thôn Nguồn lực đầu tư phát triển sở hạ tầng giao thông nông thôn cần huy động ưu tiên từ nhiều nguồn khác nhau: ngân sách nhà nước Trung ương địa phương, vốn ODA, tích cực huy động từ người dân, doanh nghiệp khai thác quỹ đất; tích cực vận động nhân dân hiến đất làm đường mở rộng đường cũ, SVTH: Đinh Thị Hà 59 Khóa luận tốt nghiệp nhân rộng mô hình nhà nước hỗ trợ vật tư, vật liệu, nhân dân đóng góp công sức; sử dụng tư vấn giám sát cộng đồng Nguồn vốn trái phiếu Chính phủ cần ưu tiên để hoàn thành đường ô tô tới trung tâm xã khó khăn, bị chia cắt; khoản vay ODA lớn cần tập trung trọng vào dự án hạ tầng có quy mô lớn, đại đồng hỗ trợ phát triển kinh tế cho tỉnh vùng - Nghiên cứu áp dụng biện pháp thi công tiên tiến, mạnh dạn thay vật liệu với ưu phù hợp điều kiện so với vật liệu cũ, có giá thành hợp lý, đảm Ế bảo kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng công trình, hiệu sử dụng vốn U - Kế hoạch xây dựng công trình giao thông giai đoạn 2015 – 2020 từ nguồn vốn dự kiến ngân sách nhà nước đó: ́H Tổng VĐT xây dựng công trình GTNT giai đoạn 2015 – 2020 là: 2.352 tỷ đồng TÊ  Xây dựng đường đô thị thị trấn Diễn Châu theo quy hoạch với quy mô 40 km VĐT 750 tỷ đồng H  Xây dựng đường 205 Diễn Đoài – Diễn Phúc quy mô đường cấp III-IV 13 km IN với VĐT 22 tỷ đồng K  Đường quốc lộ ven biển qua xã Diễn Hải, Hùng, Kim, Thành, Thịnh, Trung với quy mô đường cấp IV 25 km VĐT 380 tỷ đồng ̣C  Đường kênh với quy mô 40 km, VĐT 250 tỷ đồng O  Đường đối ngoại tránh thị trấn Diễn Châu tương lai có điểm đầu xã ̣I H Diễn Hồng, điểm cuối xã Diễn An với quy mô 17 km tổng VĐT 400 tỷ đồng  Xây dựng hệ thống đê biển xã Diễn Hải, Diễn Bích, Diễn Ngọc, Diễn Đ A Kim thuộc cấp IV với VĐT 50 tỷ đồng Tổng VĐT dành cho cải tạo nâng cấp 980 tỷ đồng, nâng cấp Quốc lộ 1A qua xã Diễn An, Trung, Thịnh, thị trấn, Kỷ với quy mô 25 km, VĐT 800 tỷ đồng, theo dự kiến trích từ nguồn NSNN dự án cải tạo Quốc lộ vơi số VĐT 180 tỷ đồng trích từ vốn NSNN Trong giai đoạn 2015 – 2020 với mục tiêu tổng quát cụ thể phát triển hạ tầng GTNT địa bàn huyện thể rõ qua dự án ưu tiên huyện có đầu tư chủ yếu từ NSNN bước cải thiện, đồng hóa sở hạ tầng giao thông địa bàn huyện, phấn đấu đưa huyện trờ thành huyện phát triển tỉnh SVTH: Đinh Thị Hà 60 Đ A ̣I H O ̣C K IN H TÊ ́H U Ế Khóa luận tốt nghiệp (Nguồn: Phòng Tài - Kế hoạch Diễn Châu) Sơ đồ 1: Quy hoạch mạng lưới giao thông huyện Diễn Châu đến năm 2020 SVTH: Đinh Thị Hà 61 Khóa luận tốt nghiệp 3.2 Một số giải pháp nâng cao chất lượng quản lý vốn đầu tư xây dựng CSHT GTNT địa bàn huyện Diễn Châu Nhằm nâng cao chất lượng quản lý vốn đầu tư XDCB có GTNT địa bàn huyện Diễn Châu, giai đoạn tổng thể cần quán triệt thực số nhiệm vụ giải pháp sau: Dựa đạo, hướng dẫn trung ương, tỉnh Nghệ An, UBND huyện Diễn Châu đạo, phối hợp phòng ban chức triển khai đồng giải Ế pháp việc quy định cụ thể quy trình, công tác tra, kiểm tra, giám sát nguồn U vốn đầu tư GTNT từ NSNN khâu trình đầu tư, nguyên tắc tiêu ́H chí, định mức phân bổ vốn, định mức lập dự toán đầu tư, tiêu chí đánh giá hiệu TÊ đầu tư cho dự án nghành cụ thể Thực công khai minh bạch thông tin quy đinh pháp luật, dự án, chủ trương đầu tư, thẩm định, phê duyệt dự án H đến kết tra, kiểm tra, xử lý IN Cụ thể hoá Nghị Đại hội lần thứ 29 nhiệm kỳ (2010 - 2015) chương trình đề án lĩnh vực; phân công cấp uỷ phụ trách đơn vị địa bàn tổ K chức triển khai thực hiện; có chế sách nguồn lực đảm bảo Phân cấp cho ̣C quyền sở đôi với quản lý giám sát chặt chẽ sở chủ trương O sách cấp uỷ Đảng, quy định pháp luật quy hoạch kinh tế - xã hội ̣I H cấp có thẩm quyền phê duyệt Thường xuyên kiểm tra giám sát, tra để giữ vững kỷ cương phòng chống tham nhũng lãng phí Đề cao vai trò đôi với trách nhiệm Đ A cá nhân khâu trình đầu tư, trách nhiệm người đứng đầu, làm rõ sai phạm quy trách nhiệm cụ thể kết hợp xử lý nghiêm minh tránh tình trạng chối tội, lọc cán phẩm chất yếu kém, thiếu trách nhiệm, gây nhũng nhiễu, lực chuyên môn yếu Xây dựng trì chế đối thoại thường xuyên lãnh đạo huyện, phòng, ban chức năng, địa phương với nhà đầu tư để kịp thời xử lý khó khăn, vướng mắc trình thực DA đầu tư đảm bảo dự án hoạt động hiệu quả, củng cố lòng tin NĐT môi trường đầu tư huyện Diễn Châu, tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực SVTH: Đinh Thị Hà 62 Khóa luận tốt nghiệp Làm tốt xây dựng, rà soát, bổ sung quy hoạch, kế hoạch, chế sách quản lý quy hoạch, đặc biệt quy hoạch sử dụng đất chi tiết, quy hoạch địa phương, nghành Gắn quy hoạch với mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo tính liên nghành, liên vùng Đồng thời xem xét văn quy phạm pháp luật quản lý đầu tư xây dựng để kịp thời cập nhật văn hướng dẫn cấp sử đổi, bổ sung, ban hành mới, hình thành hệ thống pháp luật có tính pháp lý cao hơn, phù hợp với thực tế Xây dựng lộ trình cụ thể nhằm bước xóa bỏ U Bên cạnh nhiệm vụ, giải pháp cụ thể sau: Ế tình trạng khép kín quản lý NSNN ́H 3.2.1 Nâng cao chất lượng kế hoạch hóa vốn đầu tư TÊ Công tác lập kế hoạch VĐT phải trọng đảm bảo tính khoa học, đồng bộ, kịp thời, linh hoạt Phải dựa khoa học chiến lược, định hướng H phát triển KT-XH, chiến lược đầu tư chung, khả NSNN Đảm bảo đồng IN nội dung đầu tư, mục tiêu biện pháp, tạo cấu đầu tư với số vốn hợp lý K Kế hoạch bố trí vốn cần công khai minh bạch hơn, để đối tượng liên quan ̣C kịp thời nắm bắt có phản hồi nhằm tạo luồng thông tin đa chiều O Chỉ lập bố trí vốn cho DA nằm quy hoạch xây dựng duyệt, đủ ̣I H điều kiện thi công theo quy định phải bố trí sát tiến độ thực mục tiêu dự án, tránh việc bố trí lắt nhắt, chậm trễ Đ A 3.2.2 Nâng cao chất lượng quy hoạch xây dựng Quy hoạch xây dựng CSHT phải có tầm nhìn trước bước, thực mục tiêu đề ra, tránh chồng chéo, quy hoạch chi tiết phải dựa quy hoạch tổng thể Công bố công khai quy hoạch, kế hoạch, chế sách phê duyệt Phổ biến vận động người dân tham gia thực quy hoạch để thực thành công cần có hưởng ứng người dân, doanh nghiệp công tác phổ biến, giải thích để dân hiểu quy hoạch điều quan trọng Thường xuyên cập nhật, cụ thể hóa nội dung quy hoạch trình thực có nhiều vấn đề nảy sinh mà thân quy hoạch lường hết SVTH: Đinh Thị Hà 63 Khóa luận tốt nghiệp bao quát hết vấn đề chi tiết vấn đề Cụ thể hóa quy hoạch thành kế hoạch năm, hàng năm để việc thực dễ dàng, cụ thể Sử dụng, huy động nguồn lực cách hiệu phù hợp với thực tế Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát quy hoạch: chủ tịch UBND trực tiếp đạo triển khai, tổ chức kiểm tra, giám sát thực quy hoạch HĐND đại diện cho nhân dân tạo điều kiện dân giám sát Ế 3.2.3 Nâng cao chất lượng công tác tư vấn lập dự án, báo cáo đầu tư, thẩm định U đầu tư ́H Bằng cách nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ nghề nghiệp đội ngũ kỹ TÊ sư, kiến trúc sư, , làm công tác tư vấn, thẩm định; áp dụng tiến khoa học kỹ thuật, trang bị thiết bị đại phù hợp với tính chất công việc H Các quan quản lý, tư vấn tăng cường hướng dẫn nghiệp vụ, đôn đốc, kiểm tra IN giám sát thực dự án đơn vị sở, kịp thời uốn nắn trường hợp thực sai nghĩa vụ, chức K Thường xuyên báo cáo việc triển khai thực DA tổ chức kiểm tra đánh ̣C giá kết DA sau triển khai theo định kỳ O 3.2.4 Công tác đấu thầu, lựa chọn nhà thầu ̣I H Thực công khai, minh bạch hoạt động đấu thầu, cung cấp thông tin, hồ sơ mời thầu đảm bảo quy định Lựa chọn nhà thầu đảm bảo nguyên tắc CETE ( cạnh Đ A tranh, công bằng, minh bạch, hiệu kinh tế ) Tránh hình thức khép kín đấu thầu Giám sát xử lý kịp thời sai phạm công tác đấu thầu 3.2.5 Công tác giải phóng mặt Chính phủ Bộ, nghành trung ương cần nghiên cứu điều chỉnh sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư phù hợp với thực tiễn nhân dân đồng thuận, UBND tỉnh tiếp tục đạo cấp ủy đảng, quyền huyện, quan đoàn thể vào liệt cho công tác GPMB, tổ chức bảo vệ thi công tái lấn chiếm, tích cực tuyên truyền vận động hộ dân chấp hành, không cản trở thi công DA Đồng thời cán chịu trách nhiệm công tác GPMB cần nắm rõ luật SVTH: Đinh Thị Hà 64 Khóa luận tốt nghiệp pháp, quy định để áp dụng vào thực tiễn Các CĐT phối hợp chặt chẽ, bám sát địa phương để kịp thời tháo gỡ vướng mắc, triển khai thi công gọn gàng, dứt điểm đoạn bàn giao mặt đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường 3.2.6 Cải cách thủ tục hành Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, giải nhanh gọn thủ tục hành phòng ban, nghành, xã, thị trấn, tạo điều kiện thuận lợi nhất, nhanh Ế giả thủ tục hành U Đổi tư quản lý hành chính: chuyển tư quản lý theo hướng trách ́H nhiệm phục vụ, chuyển chế quan liêu bao cấp sang nghĩa vụ hành chính, hỗ trợ, TÊ giúp đỡ đối tượng xác lập trách nhiệm hành sở pháp luật 3.2.7 Tăng cường công tác bồi dưỡng đào tạo cán làm công tác quản lý H tài chính, quản lý đầu tư IN Thực chương trình đào tạo phân theo lĩnh vực, chuyên môn, trọng đến công tác tập huấn chuyên môn nghiệp vụ sở để có hội mài dũa lực K đẩy mạnh đào tạo phát triển nguồn nhân lực cho hệ thống quản lý, ̣C bảo trì đường giao thông nông thôn cần đặc biệt trọng; trọng đào tạo cán có O chuyên môn, nghiệp vụ quản lý đầu tư, quản lý bảo trì cho cán quản lý giao ̣I H thông nông thôn cấp nhằm phát huy tối đa hiệu dự án hoàn thành đưa vào khai thác Đào tạo cán kỹ thuật theo dõi, giám sát, hướng dẫn dẫn chuyên môn Đ A nghiệp vụ, tập huấn cho cán xã, huyện phụ trách giao thông, quy hoạch hình thức đào tạo, kết hợp đào tạo với thực hành nhằm nâng cao trình độ quản lý trình độ kỹ thuật Ban hành chế độ đãi ngộ hấp dẫn để thu hút cán giỏi, nhiệt huyết tỉnh, sinh viên ưu tú trường công tác huyện SVTH: Đinh Thị Hà 65 Khóa luận tốt nghiệp PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Công đổi kinh tế nước ta đạt thành tựu to lớn, kinh tế - xã hội phát triển có nhiều khởi sắc Đạt thành tựu phải khẳng định có chủ chương, sách Đảng nhà nước, phải kể đến việc NSNN phát huy vai trò trình phát triển kinh tế - xã hội nước ta Ế Đặc biệt từ luật NSNN đời, công tác quản lý NSNN có chuyển biến U tích cực, nhà nước sử dụng ngân sách công cụ vĩ mô để điều chỉnh toàn kinh tế quốc dân theo định hướng mục tiêu xác định Thông qua phân phối vốn, ́H tài NSNN, cân đối toàn kinh tế quốc dân theo cấu TÊ ngành, vùng, lãnh thổ Mặt khác thông qua chế độ sách thuế, sách chi tiêu Nhà nước có tác động lớn đến hoạt động toàn kinh tế quốc dân H phát triển cách nhanh chóng, kinh tế phát triển sở vững để nguồn thu IN NSNN phát triển Đầu tư xây dựng CSHT GTNT có vai trò vô quan trọng phát K triển kinh tế - xã hội, tiền đề để thực CNH – HĐH đất nước nói chung nông ̣C thôn nói riêng Với nguồn NSNN có hạn nhu cầu đầu tư ngày tăng, đặt O điều kiện địa phương môi trường đầu tư pháp lý, chế sách quản lý chưa hoàn chỉnh, thiếu đồng bộ, tượng thất thoát, lãng phí ̣I H tồn Việc tăng cường nâng cao chất lượng quản lý VĐT từ NSNN điều khách quan gấp thiết không địa bàn huyện Diễn Châu mà đối Đ A với tỉnh Nghệ An giai đoạn Nó góp phần nâng cao hiệu sử dụng VĐT cho xây dựng CSHT GTNT phục vụ cho nghiệp phát triển kinh tế -xã hội huyện, thực chương trình nông thôn mới, tăng trưởng kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nâng cao phúc lợi cho người dân GTNT địa bàn huyện Diễn Châu năm qua có bước tiến đáng kể, tuyến đường nhựa, bê tông tận xã, xây dựng mới, sửa chữa, tu tiến hành nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất, lại người dân Tuy nhiên tỷ lệ đường xấu cao, nhiều nơi bị xuống cấp Việc đầu tư XD CSHT GTNT tư NSNN bộc lộ nhiều hạn chế thất thoát, lãng phí, hiệu đầu tư chưa cao, SVTH: Đinh Thị Hà 66 Khóa luận tốt nghiệp nhiều dự án đầu tư không hướng nên đưa vào khai thác, sử dụng không phát huy hết hiệu Từ hạn chế nguyên nhân nó, đặt vấn đề cấp thiết việc quản lý VĐT XD CSHT GTNT từ NSNN thời gian tới, mà xu hướng hội nhập giới không ngừng tác động Qua đề tài “ Quản lý vốn NSNN đầu tư xây dựng sở hạ tầng giao thông nông thôn địa bàn huyện Diễn Châu,tỉnh Nghệ An” hệ thống sở lý luận, thực tiễn, nghiên cứu thực trạng đưa số giải pháp Ế góp phần thúc đẩy hoạt động đầu tư phát triển GTNT, huy động tốt đa nguồn lực ́H XDCSHT GTNT địa bàn huyện ngày tốt U xã hội cho hoạt động này, công tác quản lý vôn NSNN cho đầu tư TÊ Kiến nghị 2.1 Kiến nghị với nhà nước H Về việc ban hành văn pháp luật cần có tầm nhìn xa nữa, xem xét IN điều kiện thực tế, cụ thể xu hướng phát triển để ban hành văn quy phạm pháp luật quy định, hướng dẫn thi hành chặt chẽ, thống nhất, giảm tốt đa K lách luật, chối tội ̣C Làm rõ trách nhiệm quản lý nhà nước người đứng đầu bộ, nghành liên O quan phủ tới việc quản lý, sử dụng vốn NSNN hiệu quả, làm thất thoát vốn ̣I H nhà nước, đồng thời chế công khai, minh bạch cần thực nghiêm túc 2.2 Kiến nghị với UBND tỉnh, huyện Đ A - Cấp ủy đảng, quyền địa phương cần quan tâm đến công tác quản lý ngân sách theo luật NSNN văn hướng dẫn cấp trên, linh hoạt quản lý ngân sách địa phương, tạo thêm quyền chủ động địa phương, nâng cao phối hợp quan, thống cấp ủy máy quyền - Tiếp tục phát huy hoàn thiện thực phân công, phân cấp, trách nhiệm công tác quản lý đầu tư xây dựng đấu thầu cho phù hợp với định số 104/2007/QĐ.UB ngày 18/09/2007 UBND tỉnh Nghệ An: hồ sơ đấu thầu quản lý đầu mối phòng TC-KH , phòng TC-KH huyện đầu mối tổ chức thẩm định, tham mưu chủ trương đầu tư, thẩm định dự án, báo cáo kinh tế, kỹ thuật SVTH: Đinh Thị Hà 67 Khóa luận tốt nghiệp xây dựng công trình, thẩm định kế hoạch đấu thầu, thẩm định trình phê duyệt kết đấu thầu Phòng Công thương tham mưu thiết kế, hồ sơ vẽ, - Thực tốt định số 67/2004/QĐ-BTC ngày 13/08/2004 Bộ trưởng Bộ Tài việc ban hành “Quy chế tự kiểm tra tài chính, kế toán quan, đơn vị có sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước” Công tác tự kiểm tra tài chính, kế toán đơn vị phải đảm bảo thực trình thực thi nhiệm vụ quản lý cán bộ, viên chức phải đảm bảo tính thận trọng, nghiêm túc, trung Ế thực khách quan công tác tự kiểm tra phải đảm bảo tính liên tục, thường xuyên, cần U có biện pháp tuyên truyền để người có trách nhiệm tham gia công tác tự kiểm ́H tra tài chính, kế toán Những kết luận công tác tự kiểm tra phải nêu rõ ràng, TÊ xác, chặt chẽ, tuỳ hình thức kiểm tra để có kết luận phù hợp Trong đợt kiểm tra phải lập biên kiểm tra sau đợt kiểm tra phận kiểm tra phải báo H cáo kiểm tra, báo cáo phải nêu tồn kiến nghị giải pháp khắc phục IN - Thực tốt công tác công khai ngân sách theo định số 192/2004/QĐ-TTg ngày 16/11/2004 Thủ tướng phủ ban hành quy chế công K khai tài cấp NSNN, đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức ̣C NSNN hỗ trợ, dự án đầu tư xây dựng có sử dụng vốn NSNN, doanh ̣I H góp nhân dân O nghiệp nhà nước, quỹ có nguồn từ NSNN quỹ có nguồn từ khoản đóng - Tăng cường công tác tra tài Công tác tra tài phải Đ A đẩy mạnh để đáp ứng yêu cầu nhà nước quản lý điều hành NSNN Công tác tra, kiểm tra tài phải thực tất cấp ngành, quan, đơn vị sở nhằm đảm bảo pháp luật, chế độ tài kế toán chấp hành nghiêm chỉnh, kịp thời phát uốn nắn, xử lý sai phạm Như muốn có đội ngũ cán tra, kiểm toán Nhà nước cần phải xây dựng công ty kiểm toán cách độc lập, có chế độ ưu đãi cụ thể để trách tiêu cực công tác tra, kiểm tra - Mở lớp tập huấn nâng cao lực nghiệp vụ cho đội ngũ cán công tác quản lý địa phương Quán triệt thực nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày SVTH: Đinh Thị Hà 68 Khóa luận tốt nghiệp 17/10/2005 quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm sử dụng biên chế, kinh phí quản lý hành quan nhà nước, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí Thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao có đủ trình dộ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu quản lý NSNN tình hình Có sách ưu đãi, ưu tiên sinh viên địa bàn tốt nghiệp trường chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế hoạch Đ A ̣I H O ̣C K IN H TÊ ́H U Ế đến địa phương công tác SVTH: Đinh Thị Hà 69 Khóa luận tốt nghiệp DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Luật NSNN 2005 Giáo trình kinh tế đầu tư, Ths Hồ Tú Linh Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật NSNN Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23/6/2003 Chính phủ Quy chế xem Ế xét, thảo luận định dự toán, phân bổ dự toán phê chuẩn toán U ngân sách địa phương ́H Các báo cáo toán ngân sách tổng hợp toán ngân sách huyện TÊ Diễn Châu 2011 – 2013 Chương trình phát triển kinh tế – xã hội huyện Diễn Châu giai đoạn 2010 -2015 H 2015 – 2020 Nghị Đại hội đảng huyện Diễn Châu khóa XXIX, nhiệm kỳ 2010 – IN 2015 K Nghị số 26/NQ-TW nông nghiệp, nông dân, nông thôn Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/04/2009, Thủ tướng phủ ban ̣C hành tiêu chí quốc gia nông thôn O 10 Quyết định số 101/2007/QĐ.UBND ngày 06/09/2007 UBND tỉnh Nghệ An ̣I H số sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư địa bàn tỉnh Nghệ An, định sô 79/2009/QĐ.UBND ngày 01/09/2009 bổ sung QĐ Đ A 101/2007/QĐ.UBND ngày 06/09/2007 UBND tỉnh Nghệ An sách ưu đại, hỗ trợ đầu tư sửa đổi theo hướng có lợi cho nhà đầu tư 11 Các báo cáo thống kê phòng Thống kê huyện Diễn Châu 2010 -2013 12 http://thuvienphapluat.vn/archive/Nghi-dinh-15-2013-ND-CP-quan-ly-chatluong-cong-trinh-xay-dung-vb170675.aspx 13 http://www.lamdong.gov.vn/vi-VN/a/moithau/Pages/quy-dinh-dau-thau.aspx 14 http://drvn.mt.gov.vn/webdrvn/index.php?q=content/giao-thong-nong-thontrong-cong-cu%E1%BB%99c-xay-d%E1%BB%B1ng-nong-thonm%E1%BB%9Bi-va-hi%E1%BB%87n-d%E1%BA%A1i-hoa-nong-thon-0 SVTH: Đinh Thị Hà 70
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý NSNN về đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn trên địa bàn huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, Quản lý NSNN về đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn trên địa bàn huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, Quản lý NSNN về đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn trên địa bàn huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn