PHÂN TÍCH QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ NGHĨA MÁCLÊNIN VỀ Ý THỨC? VẬN DỤNG PHÂN TÍCH NHỮNG GIẢI PHÁP PHÁT HUY TÍNH NĂNG ĐỘNG VÀ SÁNG TẠO CỦA SINH VIÊN TRONG QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI GIÁO DỤC CỦA NƯỚC TA HIỆN NAY?

47 630 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/11/2016, 00:11

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TPHCM KHOA LÍ LUẬN CHÍNH TRỊ  BỘ MÔN : NHỮNG NGUYÊN LÍ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN TÊN TIỂU LUẬN : PHÂN TÍCH QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN VỀ Ý THỨC? VẬN DỤNG PHÂN TÍCH NHỮNG GIẢI PHÁP PHÁT HUY TÍNH NĂNG ĐỘNG VÀ SÁNG TẠO CỦA SINH VIÊN TRONG QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI GIÁO DỤC CỦA NƯỚC TA HIỆN NAY? Nhóm thực : BB&BG Lớp : CDQT15ATT Mã HP : 161200701 Giảng viên hướng dẫn : NGUYỄN LÂM THANH HOÀNG TPHCM , ngày 21 tháng năm 2014 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TPHCM KHOA LÍ LUẬN CHÍNH TRỊ BỘ MÔN : NHỮNG NGUYÊN LÍ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN TÊN TIỂU LUẬN : PHÂN TÍCH QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN VỀ Ý THỨC? VẬN DỤNG PHÂN TÍCH NHỮNG GIẢI PHÁP PHÁT HUY TÍNH NĂNG ĐỘNG VÀ SÁNG TẠO CỦA SINH VIÊN TRONG QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI GIÁO DỤC CỦA NƯỚC TA HIỆN NAY? STT 10 11 12 Danh sách thành viên Võ Nguyễn Ngọc An Vũ Văn An Nguyễn Chí Bảo Lâm Hồng Đào Phan Thị Hiền Mai Thị Thu Hiền Thân Huyền Bảo Ngọc Bùi Nhật Tân Nguyễn Kim Thanh Nguyễn Thị Mỹ Tiên Nguyễn Hoàng Như Trang Lê Thanh Toàn MSSV 13098891 13093421 13086561 13099981 13092011 13102541 13032421 13092171 13100061 13091981 13094161 Chữ kí LỜI CÁM ƠN  Trong chương trình sinh viên cao đẳng , đại học Học phần mà chuyên ngành phải trải qua Triết học Triết học khoa học có vai trò vị trí quan trọng tất lĩnh vực khoa học khác Nghiên cứu Triết học góp phần tạo nên giới quan khoa học cho sinh viên Sau khoảng thời gian học chương trình Triết học dành cho sinh viên , cảm thấy tận tâm hướng dẫn quý thầy cô đảm nhiệm giảng dạy trang bị bổ sung vốn kiến thức vô bổ ích cho thân Nhân xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Thầy Nguyễn Lâm Thanh Hoàng giảng viên trực tiếp hướng dẫn học phần Bên cạnh , xin cảm ơn Trường Đại học Công Nghiệp Tp Hồ Chí Minh tạo môi trường điều kiện học tập tốt để sinh viên hoàn thành khóa học cách tốt Với vốn kiến thức có hạn khả nghiên cứu khoa học hạn chế , để thực đề tài tiểu luận gặp nhiều khó khăn Vì , tiểu luận không tránh khỏi thiếu sót nội dung hạn chế , mong thông cảm quý Thầy! MỤC LỤC Mở Đầu Nội Dung I Quan điểm triết Mác-Lê ý thức .1 I.1 Ý thức I.2 Mối quan hệ vật chất ý thức .5 II Vận dụng mối quan hệ vật chất ý thức trình đổi giáo dục nước ta II.1 Vật chất định ý thức –thực tế khách quan , quy luật khách quan định động sáng tạo sinh viên II.1.1 Phân tích trình đổi giáo dục nước ta II.1.2 Nhân tố vật chất ý thức trình học tập sinh viên .15 II.1.3 Vai trò định nhân tố vật chất với nhân tố ý thức lịch sử đổi giáo dục nước ta .17 II.2 Ý thức có tác động trở lại vật chất .24 III Định hướng , giải pháp phát huy tính động sáng tạo sinh viên trình đổi giáo dục 24 III.1 Vận dụng mối quan hệ vật chất ý thức với việc học hành sinh viên 24 III.2 Sự quan tâm Đảng , nhà nước tới giáo dục đại học 28 III.3 Giải pháp 30 Kết Luận Tài Liệu Tham Khảo MỞ ĐẦU Đặt vấn đề : 1.1 Tên đề tài : Phân tích quan điểm chủ nghĩa Mác_Lê ý thức ? Vận dụng phân tích giải pháp phát huy tính động sáng tạo sinh viên trình đổi giáo dục nước ta 1.2 Lý chọn đề tài: Xu hướng thời đại phát triển : phát triển kinh tế , xã hội , văn hóa , khoa học Bước chuyển biến thời đại “ bùng nổ thong tin ’’ tác động mạnh mẽ đến giáo dục Nước ta bước vào giai đoạn phát triển – giai đoạn công nghiệp hóa , đại hóa ; giai đoạn chuyển từ kinh tế nông nghiệp sang kinh tế công nghiệp tri thức Yếu tố định cho thành công nghiệp người , phải chăm lo phát triển nguồn lực người Nhà trường phải thay đổi nội dung phương pháp giáo dục để chuẩn bị cho xã hội lớp người lao động , có nhân lực phẩm chất phù hợp với yêu cầu đất nước thời kì Bên cạnh , xu phát triển , đổi phương pháp giáo dục nước khu vực giới buộc Việt Nam phải đổi Xu UNESCO đề xướng với bốn trụ cột : học để biết , học để làm , học để chung sống, học để tự khẳng định Càng nhìn giới , mong muốn tiếp xúc tiến gấp việc đổi phương pháp khoa học giáo dục Sự tác động điều kiện , môi trường hoạt động giáo dục mối quan hệ với hoàn cảnh , tình hình trị - xã hội chung đất nước Như chủ tịch Hồ Chí Minh nói : “ chế độ , nhà trường ” Thêm vào , trình học tập Triết học, nhận thấy rỏ ràng mối quan hệ Mục đích – yêu cầu : 2.1 Mục đích : Để chứng minh tính khoa học giới vật biện chứng, thông qua phân tích vấn đề triết học phạm trù vật chất ý thức, tính thống vật chất giới Hình thành nguyên tắc khách quan, tránh thái độ chủ quan nhận thức thực tiễn Cơ sở giải theo quan điểm vật biện chứng vấn đề triết học Đó điều kiện tiên để nghiên cứu toàn hệ thống quan điểm khoa học chủ nghĩa Mác- Lênin 2.2 Yêu cầu : * Phương pháp khảo sát, nghiên cứu: Dựa vào sách “ Những nguyên lý chủ nghĩa Mác- Lênin” Qua sách báo, tài liệu, mạng internet Chủ nghĩa Mác- Lênin * Khả vận dụng vào thực tiễn: Biết tầm quan trọng chất ý thức theo quan điểm chủ nghĩa Mác- Lênin Biết việc tìm hiểu vấn đề trình phát huy tính động, sáng tạo ý thức việc học tập mình, rèn luyện cho để hình thành, phải tự giác tu dưỡng, cố nhân sinh quan cách mạng, tình cảm nghị lực cách mạng để có thống hữu tính khoa học tính nhân văn định hướng hành động Phòng chống khắc phục bệnh chủ quan ý chí, hành động lấy ý chí áp đặt cho thực tiễn, lấy ảo tưởng thay cho thực, lấy ý muốn chủ quan làm sách, lấy tình cảm làm điểm xuất phát cho chiến lược, sách lược,… Đối tượng nghiên cứu : Đối tượng nghiên cứu môn học: Những nguyên lí chủ nghĩa Mác- Lênin quan điểm học thuyết C.Mác, Ph.Ăngghen V.I.Lênin phạm vi quan điểm, học thuyết thuộc phận lý luận cấu thành chủ nghĩa Mác- Lênin Đối tượng nghiên cứu lý luận thực tiễn bao gồm hai măt chủ yếu sau đây: + Một là, tất tài liệu hình thành kết qủa hoạt động người lĩnh vực đời sống tự nhiên( bao gồm tài liệu hành chính, tài liệu khoa học kỹ thuật, tài liệu ảnh, tài liệu phim điện ảnh, tài liệu ghi âm) thuộc diện cần đưa vào bảo quản bảo quản phòng, kho lưu trữ + Hai là, công việc trình tổ chức khoa học, tổ chức sử dụng bảo quản tài liệu( phân loại, xác định giá trị, bổ sung, thống kê, biên mục, tổ chức sử dụng tài liệu) việc biên soạn sở lý luận phương pháp trình Ngoài ra, lý luận thực tiễn công tác lưu trữ nghiên cứu vấn đề tổ chức công tác quan lưu trữ công tác quản lý, công tác nghiên cứu khoa học, tổ chức lao động khoa học Qúa trình phát triển lịch sử lý luận phương pháp nghiệp vụ lưu trữ nước nước ta nước giới thuộc đối tượng nghiên cứu môn khoa học Phương pháp nghiên cứu : Tiểu luận dựa số phương pháp nghiên cứu : • Dựa sở phương pháp luận vật biện chứng vật lịch sử • Áp dụng phương pháp nghiên cứu cụ thể tổng hợp hệ thống hóa, phân tích từ rút kết luận vấn đề nghiên cứu • Phương pháp vật biện chứng • Phương pháp logic_lịch sử • Phương pháp trừu tượng hóa khoa học • Phương pháp liên ngành Phạm vi nghiên cứu : Tiểu luận tiến hành vào ngày 10-1-2014 Được thực nhóm BB&BG , có hợp tác thành viên nhóm , làm nhà thành viên , thư viện lớp học , mạng xã hội Nội dung cần nghiên cứu tiểu luận : tìm hiểu ý thức triết học Mác-Lênin , ý thức ảnh hưởng đến đổi giáo dục Việt Nam , định hướng , giải pháp phát huy tính động sáng tạo sinh viên trình đổi giáo dục nước ta Kết nghiên cứu : Sau nghiên cứu tiểu luận ,chúng rút vấn đề: ý thức có tác động mạnh mẽ đến trình học tập sáng tạo sinh viên Việt Nam trình đổi giáo dục nước ta Qua đề giải pháp nhằm phát huy tính động sáng tạo sinh viên trình đổi giáo dục , giúp ích cho đất nước , người III Định hướng , giải pháp phát huy tính động , sang tạo sinh viên trình đổi giáo dục III.1 Vận dụng mối quan hệ vật chất ý thức với việc học hành sinh viên III.1.1 Những mặt tích cực Người Việt ta có tiếng thông minh , hiếu học Nền giáo dục Việt Nam ta gặp nhiều khó khăn , thiếu thốn sở vật chất trước , sau chiến tranh , đạt nhiều thành tựu đáng tự hào Ta đào tạo đội ngũ nghiên cứu khoa học cống hiến quan trọng cho cộng đồng khoa học quốc tế nói sinh viên Việt Nam thông minh , sáng tạo , có khả nhận thức tốt III.1.2 Những mặt hạn chế Sinh viên mắc “bệnh” thụ động học tập, sinh viên không chịu tìm tòi sách , tài liệu phụ lục cho chuyên môn , phương pháp giảng dạy đại học nhiều thầy cô lên lớp hướng dẫn đưa tư liệu đầu sách cần thiết cho sinh viên tìm kiếm tham khảo Phần lớn sinh viên Việt Nam thiếu khả sáng tạo , kết nghiên cứu gần tính sáng tạo sinh viên trường đại học lớn Việt Nam cho biết mẫu điều tra lớn gồm hang ngàn sinh viên , có khoảng 20% sinh viên đạt vượt mức sang tạo trung bình tụ giới Như có khoảng 80% sinh viên có tính sang tạo thấp mức trung bình Đây thông tin sét đánh , buộc nhà giáo Page 33 dục phải nghiêm túc xem lại phương pháp , chương trình , cách tổ chức dạy học trường đại học Việt Nam “Lười học…” lời tự thú nhiều sinh viên thời đại Khảo sát ngẫu nhiên số sinh viên trường đại học , cao đẳng việc đọc sách báo họ , số đông “ngắc ngứ” có đọc đọc số theo phong trào xem sách chuyên ngành bị thúc bách mặt , có sinh viên trường chưa lần ghé thăm thư viện Một số đông sinh viên đọc có nhiều nguyên nhân chủ quan khách quan nói chung họ thụ động việc học Thụ động sinh viên đọc giảng viên yêu cầu thuyết trình đề tài , viết tiểu luận khuyến khích người khác sách hay , tức bị áp chế truyền cho niềm tin họ đổ xô đọc Có nhiều sinh viên vừa học , vừa chơi có nhiều sinh viên quên thứ đời để học Cả hai kiểu học mang lại kết tiêu cực khác Một bên hụt hẫng kiến thức , thường xuyên đối mặt với nguy bị đuổi học bên lại mệt mỏi, căng thẳng , lo âu chồng chất năm học đại học khiến sức khỏe bị suy sụp , lạc lỏng với diễn biến xung quanh xã hội , lạ lẫm với điều tác động đến sống hàng ngày Theo báo tuổi trẻ 3/10/2000 mời thày giáo đại học , nhà quản lí , sinh viên dự tọa đàm “ nâng cao chất lượng đào tạo đại học” có nhiều ý kiến sinh viên thẳng thắng xúc : sinh viên cổ máy rỉ sét , vào lớp chép tả sau trả học thuộc lòng , lắp ghép kiến thức rời rạc Học Page 34 đối phó thi đối phó để lấy mãnh , việc học với sinh viên học , ghi , phải thuộc Đa phần sinh viên học theo kiểu “học vẹt” thiếu tính thực tiễn Nhìn vào trạng “sản phẩm” giáo dục cao đẳng- đại học thấy , xã hội “không mê” sản phẩm Sở dĩ nói qua thống kê nho nhỏ trình độ người tìm việc làm tờ báo thành phố Hồ Chí Minh 3/2003 thấy số giật trình độ học vấn ứng viên tìm việc , có đến 62 đạt trình độ đại học tức chiếm 54% ; có 24 người trình độ cao đẳng tức 21% số người có trình độ trung cấp 29 người chiếm 25% Thế số muốn nói với điều gì? Đó sản phẩm nên giáo dục “khoa cử” Tại có nhiều người trình độ đại học – cao đẳng phải tìm việc : theo lẽ thường tình người ta hay nghĩ , có học vấn cao có nhiều hội có việc làm , câu chuyện hoàn toàn ngược lại : học vần cao phải tìm việc nhiều , thất nghiệp Tại vậy? Có nhiều lí có lí chất lượng lao động có trình độ đại học chưa đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh tế công nghiệp tiên tiến Hiện , học sản phẩm giáo dục “khoa cử mạnh học để thi “học để làm” “học để sáng tạo”” Do mà từ lâu “sản phẩm” giáo dục đại học ta thường xuyên bị kêu ca không đáp ứng yêu cầu thực tiễn Page 35 Xét trình độ thực tế sinh viên tốt nghiệp yếu , số ngành yếu Về kiến thức , kỹ thực hành , tính chủ động sáng tạo , khả diễn đạt nói hay viết sinh viên ta , cá biệt có người xuất sắc , số không nhiều chẳng có lạ, nhiều nơi coi đại học “học đại” III.2 Sự quan tâm Đảng , Nhà nước tới giáo dục đại học Đại biểu đại hội toàn quốc lần thứ X Đảng khẳng định yêu cầu giáo dục : chuyển từ chủ trương giáo dục cho người sang chủ trương người phải thực hiên việc học tập suốt đời Vấn đề mấu chốt đổi nghiệp giáo dục Việt Nam mà Đại biểu đại hội toàn quốc lần thứ X Đảng khẳng định “ chuyển dần mô hình giáo dục sang mô hình giáo dục mở” – mô hình xã hội học tập với hệ thống học tập suốt đời đào tạo liên tục , lien thông bậc học , ngành học , xây dựng phát triển hệ thống học tập cho người hình thức học tập , thực hành linh hoạt , đáp ứng nhu cầu học tập thường xuyên ; tạo nhiều khả , hội khác cho người học , bảo đảm công xã hội giáo dục Đây cách đặt vấn đề giáo dục với yêu cầu : chuyển từ chủ trương giáo dục cho người sang chủ trương người phải thực việc học tập suốt đời Cách đặt vấn đề vào tư tưởng Hồ Chí Minh học đống thời vào yêu cầu đổi giáo dục cách mạng khoa học công nghệ đại Đến thăm lớp nghiên cứu trị khóa I trường đại học nhân dân Việt Nam , chủ tịch Hồ Chí Minh nói : “ Học hỏi việc phải tiếp tục suốt đời Suốt đời phải gắn liền lí luận với công tác thực tế Không tự cho biết đủ , biết hết Thế giới ngày Page 36 ngày đổi , nhân dân ta ngày tiến , phải tiếp tục học hành để tiến kịp nhân dân Khái niệm học tập suốt đời phải hiểu khác trước có tác dụng chìa khóa để giải vấn đề đặt năm đầu kỉ 21 tăng trưởng kinh tế nhanh , phát triển xã hội bền vững , xóa nghèo toàn diện , nghèo tri thức , nhân văn , thu nhập Mô hình giáo dục lý tưởng mô hình xã hội học tập mà Đảng đề cập từ đại hội lần IX khẳng định phải phát triển cách tích cực năm trước mắt Việc thực mô hình hay không tùy thuộc nhiều vào việc khắc phục thái độ quan niệm lỗi thời giáo dục thường xuyên đáp ứng thách thức giới nhanh chóng thay đổi , mở đa dạng hóa rộng rãi hình thức học tập để tài phát huy , thất bại học đường hạn chế , giúp người có nhu cầu học , đặc biệt hệ trẻ loại bỏ cảm giác bị loại thản sống xã hội , nhìn thấy viễn cảnh phát triển cá nhân Đáp ứng nhu cầu đổi phát triển hệ đại học mà Đại hội X Đảng đề , cần đánh giá cho vai trò trường đại học giới đại Giáo dục đại học động lực mạnh để phát triển kinh tế - động lực mà giáo dục trung học tạo song phải nhận giáo dục đại học tiêu điểm việc học xã hội Trường đại học vừa lưu giữ , vừa sáng tạo tri thức , lại chuyển tải kinh nghiệm văn hóa khoa học – công nghệ cho hệ sau Giáo dục thường xuyên phải gắng với cộng đồng , mục tiêu nhằm tạo nguồn nhân Page 37 lực phục vụ nhiệm vụ kinh tế - xã hội địa phương nên cách tổ chức thường bám cộng đồng III.3 Giải pháp III.3.1 Giải pháp nâng cao việc học hành sinh viên Tạp chí Scienetvie (Pháp) viết : “ Ai tự học mạnh , người tích lũy tiềm sang tạo dồi Ngược lại có nhu cầu sang tạo nhiều , người thúc ý chí tự học cao Tự học để tiếp cận với sáng tạo Sinh viên phải luyện độ tìm tòi kỹ ứng biến Đó tiêu chí cần thiết để phân định thông thái chủ thể nhận thức đồng thời chủ thể sang tạo Trí thông minh óc sang tạo người thể chủ yếu hành động , thay dừng lại ý thức thể chủ yếu đáp ứng thử thách trình vận dụng kiến thức thay quanh việc vung bồi kiến thức Bởi chuyên gia UNESCO có lý khẳng định : “ người hiểu biết mà vận dụng nhiều ( có hiệu quả) biểu trí tuệ hẳn người hiểu biết nhiều vận dụng ít” Sinh viên không dừng lại mức độ lĩnh hội Đối với người có thái độ học sáng tạo tìm tòi : _ Tìm hiểu nhu cầu xã hội , nhu cầu khoa học sản phẩm _ Tìm hiểu ưu điểm vượt trội với khuyết tật lớn nhỏ sản phẩm Page 38 _ Tìm kiếm cách thức tới cải tiến sản phẩm , chủ yếu : hạn chế khuyết tật _ Tìm kiếm hiểu biết kết hợp với kinh nghiệm cổ truyền cho việc giải vấn đề _ Tìm hiểu ý tưởng giản đơn cho việc phân tích giải vấn đề phức tạp _ Tìm hiểu điều kiện khả thi cách vượt lên khó khăn để thực ý tưởng sáng tạo Như thái độ tìm tòi khoa học kỹ thuật tạo nên khai phá nhận thức tiếp cận thông tin , giúp chủ thể nhận thức tự thể làm nên cá tính sắc sảo vận dụng kiến thức Để sinh viên dễ dàng việc tiếp thu kiến thức , phương pháp học phải đưa vào chương trình học sinh viên , học từ thực tế Thay đổi cách học theo kiểu trả , lịch học lịch thi dày đặc , đan xen lẫn Định hướng cho việc học sinh viên yêu cầu quan trọng , quan trọng không việc thiết lập thời gian biểu hợp lí sinh viên lúc học lẫn lúc thi Muốn học , hiểu sâu vào chủ đề , điều quan trọng phải tự chạm vào trước , phải tự khơi mở trước đầu gieo mầm cho việc tiếp thu, thẩm thấu Bản chất tự học tự làm việc với trước , nghiên cứu tài liệu , trao đổi với bạn bè theo cách học với nhóm thầy khởi gợi , hướng Page 39 dẫn Có thể viết lại cách tiếp thu tốt truyền đạt lại cho người khác cách hiểu nắm vấn đề tốt Điều sinh viên trau dồi kỹ đọc viết qua việc hướng dẫn họ đọc mau , nắm vững ý viết gãy gọn , có phân tích , có chứng minh Một vấn đề ta thường gặp Việt Nam sinh viên học trường chưa đủ khả sẵn sang để đảm nhận công tác , chức vụ mà đáng lẻ họ phải có khả ứng xử độc lập Vì mà sinh viên phải phát triển cho khả phát vấn đề giải vấn đề có óc thực tế , không định kiến , không câu nệ thành kiến Muốn bắt kịp đà tiến khoa học kỹ thuật cần phải thay đổi phương pháp học tập lấy người học làm trung tâm Muốn dĩ nhiên không cần có thay đổi tư người học mà có thay đổi phù hợp hệ thống giáo dục đào tạo nước ta Ngày công nghệ thông tin công nhận phận thiếu giáo dục Sinh viên tích cực tiếp cận , truy cập Internet để có thông tin khoa học hay có hội trao đổi ý kiến với bạn bè giới Phải biết vận dụng tri thức lĩnh hội vào thực tế , không toàn lý thuyết Vận dụng chúng vào sản xuất , nghiên cứu ,… III.3.2 Kiến nghị phát triển giáo dục đại học Trong thời đại cách mạng công nghệ , Đại học có vai trò quan trọng đạo toàn hệ thống giáo dục nước Nhưng so với giới khu vực , giáo dục đại học ta , tụt hậu xa trung học phổ thông Trước ta xây Page 40 dựng đại học theo mô hình Liên Xô cũ , đại học không phù hợp với nhu cầu phát triển đất nước , song biện pháp sửa đổi , chắp và thời gian qua phá vỡ tính hệ thống , rốt tạo cảnh tượng lộn xộn không chuẩn mực , không theo quy củ , tùy tiện hiệu Muốn thoát khỏi tình trạng cần phải có thời gian lộ trình đại hóa thích hợp Trước mắt tạo điều kiện thuận lợi cho toàn công đại hóa , nên tập trung chỉnh đốn số khâu then chốt tác động tiêu cực đến phát triển bình thường đại học Đồng thời xây dựng đại học thực đại , làm hoa tiêu hướng dẫn thúc đẩy đổi ngành Trước hết phải cải cách mạnh mẽ việc thi cử đánh giá , chuyển toàn việc học theo hệ thống tín , thi kiểm tra nghiêm túc chặng suốt khóa học thay dồn hết vào kì thi tốt nghiệp nặng nề mà tác dụng Về tuyển sinh đại học cao đẳng nên bỏ kì thi , nặng nề , căng thẳng tốn mà hiệu thấp , để thay vào kỳ thi nhẹ nhàng để loại học sinh chưa đủ trình độ cần thiết để theo học đại học Sau , việc tuyển chọn vào đại học đại học tự làm , chủ yếu dựa hồ sơ THPT thẩm vấn thi cần thiết Thứ hai chấn chỉnh đào tạo thạc sĩ , tiến sĩ : Bằng thạc sĩ , tiến sĩ phải theo yêu cầu quốc tế ,không thể tùy tiện, đào tạo cẩu thả , chạy theo số lượng mà phải chất lượng , trình độ làm tiêu chí hàng đầu Thạc sĩ tiến sĩ lực lượng lao động , khoa học cốt cán , đào tạo dối trá , trình độ thấp không tai hại cho giáo dục , khoa học mà ảnh hưởng lâu dài đến lĩnh vực hoạt Page 41 động quan trọng khác , xã hội chuộng cấp Vì cần chỉnh đốn từ gốc , rà soát lại để hạn chế chặt chẽ đơn vị , ngành phép đào tạo , đơn vị , ngành yếu kiên dừng lại việc đào tạo nước để gửi qua đào tạo bên nước chuẩn bị thêm điều kiện Tăng cường tra , kiểm tra , lặp lại kĩ cương , trật tự chống gian dối cẩu thả việc đào tạo cấp Đồng thời sở đại học phép đào tạo cần có đủ quyền chủ động từ việc tuyển nghiên cứu sinh lựa chọn chương trình , người hướng dẫn tổ chức phản biện bảo vệ cấp bằng, để tự chịu trách nhiệm hoàn toàn trước xã hội chất lượng đào tạo Thứ ba chấn chỉnh công tác chức danh GS , PGS Đây khâu then chốt để đảm bảo chất lượng cho đại học , thời gian dài , nước ta thực tùy tiện mà nhiều bất cập Một nguyên nhân đống góp vào trì trệ kéo dài Đại học công tác , thể tập trung vào sách nhân tài Do để mở đường đại hóa đại học , cần sớm chấn chỉnh công tác chức danh GS, PGS , trước hết cải tổ “ Hội đồng chức danh GS” thành hội đồng không trực tiếp công nhận chức danh mà xét duyệt năm , định kỳ để công nhận người đủ tư cách ứng xử vào chức danh GS, PGS đại học viện nghiên cứu Hàng năm đại học viện nghiên cứu công bố tuyển GS, PGS để công nhận “ đủ tư cách” dự tuyển Thứ tư cải thiện sách sử dụng giảng viên đại học Tình trạng phổ biến đại học giảng viên dạy nhiều ( 25-30 tuần Page 42 ) Kể dạy trường , trường với nhiều hình thức khác ,… trường đại học lớn nghiên cứu khoa học nhiều người lâu thói quen cập nhật kiến thức , nâng cao trình độ lại sản xuất đều cử nhân Thạc sĩ chí Tiến sĩ Trình độ GS, PGS ta thấp so với quốc tế , nước số GS công nhận chiếm chưa đến 0.1% , số PGS chưa tới 5% , toàn số giảng viên đại học Nếu kể người thực tế có lực chưa công nhận GS , PGS cách tuyển chọn chưa hợp lí , đội ngũ giảng viên đại học yếu trình độ số lượng mà tuổi tác lại cao tình trạng chấp nhận cần có biện pháp cải thiện nhanh Thứ năm đổi trường sư phạm sách đào tạo giáo viên phổ thông Cần nghiên cứu lại chủ trương xây dựng trường sư phạm trọng điểm theo kinh nghiệm nước , có giáo viên mẫu giáo , tiểu học cần đào tạo kỹ nghiệp vụ sư phạm , giáo viên THCS THPT trở lên trước hết phải đào tạo vững vàng chuyên môn khoa học bổ túc kiến thức kỹ sư phạm Do phải thay đổi cách đào tạo trường sư phạm , trọng nhiều phần chuyên môn khoa học , đồng thời phải mở rộng đối tượng tuyển dụng giáo viên phổ thông từ cử nhân hay thạc sĩ khóa bổ tức ngắn hạn nghiệp vụ sư phạm Các Đại học sư phạm trở thành đại học đa ngành , khoa sư phạm ( giáo dục ) chuyên lo nghiệp vụ giảng dạy khoa học sư phạm Thứ sáu xây dựng “mới” đại học đa ngành đại làm “hoa tiêu” cho cải cách Đại học sau Song song với biện pháp cấp bách kể , cần bắt tay xây dựng Page 43 đại học đa ngành thật đại Theo chuẩn mực quốc tế sánh kịp đại học tiên tiến khu vực , làm “hoa tiêu” cho toàn công đại hóa Đại học cần xây dựng hoàn toàn “mới” đại học nghĩa ghép chung lại số đại học có sẵn mà toàn giảng viên sinh viên tuyển vào Lúc đầu không thiết đủ hết ngành quy mô hạn chế số trăm sinh viên đại học phải xây dựng theo chuẩn mực quốc tế mặt Cơ sở vật chất thiết bị , điều kiện ăn học tập sinh viên , trình độ giảng viên Thứ bảy tăng đầu tư cho đại học , đôi với chấn chỉnh việc sử dụng đầu tư Cần cải cách chế độ lương phụ cấp , đảm bảo cho giảng viên đại học mức thu nhập phù hợp suất , trình độ người để họ dồn hết tâm lực vào nhiệm vụ giảng dạy nghiên cứu khoa học mà lo toan , xoay sở cho đời sống nhiều , tạo điều kiện cho họ cập nhật tri thức theo kịp khoa học công nghệ giới khu vực KẾT LUẬN Có thể nói thời đại cách mạng công nghệ , đại học có vai trò chủ đạo toàn hệ thống giáo dục nước Nhưng so với giới khu vực , giáo dục đại học ta yếu Phát triển người vấn đề trọng tâm quốc gia Hầu giới giương cao hiệu “ giáo dục quốc sách hàng đầu dung nhiều tâm sức để xây dựng phát triển giáo dục nhằm đào tạo cho xã hội lực lượng lao động chuyên Page 44 môn khả thích ứng , thỏa mãn yêu cầu thị trường tiêu chuẩn văn hóa , chuyên môn nghiệp vụ - thị trường Một giáo dục đại học xem thành công giáo dục góp phần cho xã hội cá nhân có đầy đủ tri thức lực , đáp ứng nhu cầu lao động trình độ cao nghiên cứu khoa học nhằm góp phần thúc đẩy phát triển xã hội , đất nước Vì việc nghiên cứu vấn đề ý thức , vận dụng thúc đẩy việc học hành sinh viên mang ý nghĩa vô to lớn có ý nghĩa thực tiễn cao Sinh viên phải có phương pháp để tiếp thu tri thức thời đại , vận dụng thật tốt tri thức vào thực tế góp phần xây dựng xã hội ngày phồn vinh , tươi đẹp TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình triết học Mác-Lênin tập , NXB Chính Trị Quốc Gia 1997 Văn kiện đại hội toàn quốc lần VII, VIII Thời báo kinh tế Việt Nam Tạp chí nghiên cứu kinh tế Trang web “ chungta.com” http://doc.edu.vn/ Page 45 DANH SÁCH NHÓM STT 10 11 12 Họ Tên Võ Nguyễn Ngọc An Vũ Văn An Nguyễn Chí Bảo Lâm Hồng Đào Phan Thị Hiền Mai Thị Thu Hiền Thân Huyền Bảo Ngọc Bùi Nhật Tân Nguyễn Kim Thanh Nguyễn Thị Mỹ Tiên Nguyễn Hoàng Như Trang Lê Thanh Toàn Nhiệm Vụ Page 46 Điểm Ghi Chú Page 47 [...]... chất và ý thức còn là cơ sở để xem xét các mối quan hệ như chủ thể và khách thể , lí luận và thực tiễn , điều kiện khách quan và nhân tố chủ quan ,… II Vận dụng mối quan hệ giữa vật chất và ý thức trong quá trình đổi mới giáo dục của nước ta hiện nay II.1 Vật chất quyết định ý thức – thực tế khách quan , quy luật khách quan quyết định sự năng động sang tạo của sinh viên II.1.1 Phân tích quá trình đổi mới. .. 32 III Định hướng , giải pháp phát huy tính năng động , sang tạo của sinh viên trong quá trình đổi mới giáo dục III.1 Vận dụng mối quan hệ giữa vật chất và ý thức với việc học hành của sinh viên hiện nay III.1.1 Những mặt tích cực Người Việt ta cũng có tiếng là thông minh , hiếu học Nền giáo dục Việt Nam ta mặc dù gặp nhiều khó khăn , thiếu thốn về cơ sở vật chất trước , trong và sau chiến tranh ,... chất Về sự tác động trở lại của nhân tố ý thức với nhân tố vật chất trong quá trình đổi mới giáo dục ở nước ta là một công việc nghiên cứu , thống kê , tìm hiểu công phu và khoa học Ta biết rằng thực tế khách quan và quy luật khách quan thể hiện nội dung cũng như phương pháp đổi mới giáo dục , cho nên việc thay đổi chương trình và phương pháp cũng làm thay đổi thực tế khách quan và quy luật khách quan. .. hội đó … ý thức của mỗi cá nhân mang trong lòng nó ý thức xã hội Bản tính xã hội của ý thức cũng thống nhất với bản tính phản ánh trong sang tạo Sự thống nhất đó thể hiện ở tính năng động chủ quan của ý thức , ở quan hệ giữa nhân tố vật chất và nhân tố ý thức trong hoạt động cải tạo thế giới quan của con người I.2 Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức Theo CNDT thì ý thức quyết định vật chất Thuyết... TIỂU LUẬN I Quan điểm của triết học Mác_Lê về ý thức : I.1 Ý thức : I.1.1 Khái niệm ý thức : Ý thức là toàn bộ những quan điểm , quan niệm của con người về thế giới và mối quan hệ của con người trong thế giới Ý thức là hình ảnh chủ quan trong thế giới khách quan I.1.2 Kết cấu của ý thức : Cũng như vật chất có rất nhiều quan niệm về ý thức theo các trường phái khác nhau Theo quan điểm của CNDVBC khẳng... dục, để tạo nên những kẻ có học thức nhưng thiếu lương tâm và ý chí, thành ra những phần tử vô ích và có khi có hại cho quốc gia và xã hội Xây dựng trên nguyên tắc khoa học, nền giáo dục mới sẽ căn cứ vào những định luật về sinh lý và tâm lý và sẽ áp dụng những phương pháp sư phạm mới phát minh để Page 30 điều hoà sự phát triển những năng khiếu của trẻ em về thể chất cũng như về tinh thần Chương trình. .. những hoạt động tâm sinh lý của người học Những hiện tượng tâm lý về các mặt nhận thức như cảm giác , tri giác , biểu tượng , ký ức , tưởng tượng , tư duy , ngôn ngữ , chú ý về mặt tình cảm và xúc cảm , say mê , xúc động , về mặt ý chí và hành động , kỹ năng ký xảo , lý tưởng , niềm tin, là những hiện tượng tâm lý thường xuyên xảy ra trong quá trình học tập Những quy luật tâm lý đóng vai trò quan trọng... tin Tính sáng tạo của ý thức còn thể hiện ở khả năng gián tiếp khái quát thế giới khách quan ở quá trình chủ động , tác động vào thế giới đó Phản ánh và sáng tạo liên quan chặt chẽ với nhau , không thể tách rời , không có phản ánh thì không có sáng tạo vì phản ánh là điểm xuất phát là cơ sở của sang tạo Đó là MQHBC giữa thu nhận xử lí thông tin , là sự thống nhất mặt khách quan của ý thức Ý thức... của ý thức I.2.1.2 Về nội dung Ý thức là sự phản ánh hiện thực khách quan vào trong bộ óc con người , là hình ảnh chủ quan của thế giới khách quan Tất cả những hiện tượng ý thức đều hình thành trên những điều kiện sống và hoạt động thực tiễn của con người và xã hội loài người I.2.1.3 Sự biến đổi , phát triển của ý thức Vật chất là tiền đề cho sự phát triển của ý thức nên khi vật chất thay đổi thì ý. .. nhân tố ý thức trong lịch sử đổi mới giáo dục ở nước ta Thực tế khách quan nói chung và cơ sở vật chất , trang thiết bị học tập nói riêng là một trong những điều kiện quan trọng trong thực hiện đổi mới giáo dục , góp phần nâng cao chất lượng học tập của học sinh , sinh viên Tuy nhiên trong lịch sử giáo dục nước ta , vấn đề cơ sở vật chất kĩ thuật của công tác giáo dục , mặc dù không thể thiếu nhưng
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ NGHĨA MÁCLÊNIN VỀ Ý THỨC? VẬN DỤNG PHÂN TÍCH NHỮNG GIẢI PHÁP PHÁT HUY TÍNH NĂNG ĐỘNG VÀ SÁNG TẠO CỦA SINH VIÊN TRONG QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI GIÁO DỤC CỦA NƯỚC TA HIỆN NAY?, PHÂN TÍCH QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ NGHĨA MÁCLÊNIN VỀ Ý THỨC? VẬN DỤNG PHÂN TÍCH NHỮNG GIẢI PHÁP PHÁT HUY TÍNH NĂNG ĐỘNG VÀ SÁNG TẠO CỦA SINH VIÊN TRONG QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI GIÁO DỤC CỦA NƯỚC TA HIỆN NAY?, PHÂN TÍCH QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ NGHĨA MÁCLÊNIN VỀ Ý THỨC? VẬN DỤNG PHÂN TÍCH NHỮNG GIẢI PHÁP PHÁT HUY TÍNH NĂNG ĐỘNG VÀ SÁNG TẠO CỦA SINH VIÊN TRONG QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI GIÁO DỤC CỦA NƯỚC TA HIỆN NAY?

Từ khóa liên quan