Hoạt động bảo lãnh tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh quảng bình

105 265 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/11/2016, 11:05

ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ ́H U Ế PHAN THANH BÌNH IN H TÊ HOẠT ĐỘNG BẢO LÃNH TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH ̣I H O ̣C K CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH MÃ SỐ: 60 34 01 02 Đ A LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN: PGS.TS NGUYỄN TÀI PHÚC HUẾ 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn công trình nghiên cứu khoa học độc lập Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực có nguồn gốc rõ ràng Ế Tác giả Đ A ̣I H O ̣C K IN H TÊ ́H U Phan Thanh Đình i LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn này, cố gắng nỗ lực thân, nhận quan tâm giúp đỡ nhiệt tình thầy giáo hướng dẫn đơn vị thực tập Trước hết cho em gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy cô trường Đại Học Kinh Tế - Đại học Huế, tận tình giảng dạy, truyền đạt kiến thức kinh nghiệm Ế quý báu cho em suốt thời gian học tập trường Đặc biệt em xin gửi lời cảm U ơn đến thầy giáo Phó Giáo Sư, Tiến sĩ Nguyễn Tài Phúc, người hướng dẫn khoa học ́H luận văn tận tình hướng dẫn giúp em tiếp cận vấn đề thực tiễn TÊ phương pháp nghiên cứu khoa học nội dung đề tài Qua đây, em xin bày tỏ lòng biết ơn đến Ban lãnh đạo cán nhân H viên ngân hàng BIDV- chi nhánh Quảng Bình tạo điều kiện thuận lợi, cung cấp IN tài liệu, số liệu cần thiết giải đáp thắc mắc, truyền đạt cho em kinh nghiệp thực tiễn quý giá suốt tình học tập nghiên cứu đề tài K Mặc dù cố gắng trao đổi, tìm tòi, phân tích, tham khảo tài liệu để ̣C hoàn chỉnh luận văn song tránh khỏi sai sót Vì thế, tác giả O mong nhận đóng góp Quý Thầy, cô để luận văn hoàn thiện Đ A ̣I H Xin chân thành cảm ơn ii TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ Đ A ̣I H O ̣C K IN H TÊ ́H U Ế Họ tên học viên: Phan Thanh Đình Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Niên khóa: 2013- 2015 Tên đề tài: HOẠT ĐỘNG BẢO LÃNH TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH Tính cấp thiết đề tài Hiện nay, với việc Việt Nam gia nhập Tổ thức thương mại giới (WTO), ngân hàng giới nước không ngừng cung cấp dịch vụ ngân hàng đại, đa dạng, tạo nên sức ép cạnh tranh lớn cho ngân hàng Việc đa dạng hoá hoạt động ngân hàng, phát triển dịch vụ ngân hàng đại yêu cầu thiết ngân hàng Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam nói chung, Chi nhánh Quảng Bình nói riêng bốn ngân hàng Nhà nước có vị trí đặc biệt kinh tế thị trường vốn tiền tệ Thời gian qua, BIDV lưu ý đến dịch vụ bảo lãnh, nhiên chưa đáp ứng yêu cầu thực tế Vì vậy, việc nghiên cứu cách hệ thống toàn diện cụ thể lý luận thực tiễn hoạt động bảo lãnh, qua có biện pháp phát triển đòi hỏi xúc BIDV Việt Nam nói chung mà trực tiếp Chi nhánh Quảng Bình Xuất phát từ lý chọn đề tài “Hoạt động bảo lãnh Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Bình” làm đề tài luận văn thạc sĩ Phương pháp nghiên cứu Trên sở nguồn liệu sơ cấp thứ cấp thu thập đề tài sử dụng phương pháp tổng hợp xử lý số liệu phân tổ thống kê, phân tích nhân tố, hồi quy tương quan, với hỗ trợ số phần mềm máy tính Excel SPSS Kết nghiên cứu Sau tiến hành nghiên cứu đề tài “Hoạt động bảo lãnh Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Bình” Tôi thấy hoạt động bảo lãnh ngân hàng đạt thành công định với đối thủ địa bàn Tuy nhiên, thời gian tới để phát triển giữ vững uy tín vị ngân hàng cần có sách xây dựng, phát triển hoạt động bảo lãnh cách có hiệu ; có sách phù hợp để nâng cao số hài lòng khách hàng Đó thách thức không nhỏ buộc ngân hàng phải cố gắng không ngừng iii MỤC LỤC Trang LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ iii MỤC LỤC iv DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT vii Ế DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU viii U DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ ix ́H PHẦN MỞ ĐẦU .1 TÊ Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu H Câu hỏi nghiên cứu IN Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu luận văn K 5.1.2 Thu thập liệu sơ cấp .3 ̣C 5.1.3 Phương pháp chọn mẫu điều tra O Kết cấu luận văn ̣I H PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .6 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ HOẠT ĐỘNG BẢO LÃNH CỦA NGÂN Đ A HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Tổng quan ngân hàng thương mại 1.1.1 Sự đời phát triển ngân hàng thương mại 1.1.2 Vai trò ngân hàng mại 1.1.3 Các hoạt động chủ yếu ngân hàng thương mại 1.2 Cơ sở lý luận bảo lãnh ngân hàng 10 1.2.1 Khái niệm bảo lãnh ngân hàng 10 1.2.2 Các chủ thể tham gia hoạt động bảo lãnh mối quan hệ bên 12 1.2.3 Đặc điểm bảo lãnh ngân hàng 13 iv 1.2.4 Vai trò bảo lãnh ngân hàng 15 1.2.5 Phân loại bảo lãnh ngân hàng 16 1.3 Nội dung hoạt động bảo lãnh ngân hàng 20 1.3.1 Những quy định mang tính nguyên tắc hoạt động bảo lãnh ngân hàng 20 1.3.2 Quy trình nghiệp vụ bảo lãnh ngân hàng 23 1.4 Rủi ro hoạt động bảo lãnh ngân hàng 28 1.5 Các tiêu chí đánh giá hoạt động bảo lãnh ngân hàng 29 Ế 1.6 Các nhân tố ảnh hưởng đến bảo lãnh ngân hàng 30 U 1.7 Kinh nghiệm phát triển hoạt động bảo lãnh ngân hàng nước ngân ́H hàng thương mại khác, vấn đề rút Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quảng Bình 35 TÊ Chương 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG BẢO LÃNH TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH 38 H 2.1 Khái quát trình hình thành hoạt động Ngân hàng TMCP Đầu tư IN Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Bình 38 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển K Việt Nam – Chi nhánh Quảng Bình .38 ̣C 2.1.2 Mô hình tổ chức hoạt động Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt O Nam - Chi nhánh Quảng Bình 39 ̣I H 2.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Bình 44 Đ A 2.2 Thực trạng hoạt động bảo lãnh Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Bình 46 2.2.1 Tổ chức máy đội ngũ cán hoạt động bảo lãnh Chi nhánh 46 2.2.2 Đánh giá kết hiệu hoạt động bảo lãnh 48 2.3 Đánh giá khách hàng hoạt động bảo lãnh Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quảng Bình 54 2.3.1 Đặc điểm mẫu điều tra .54 2.3.3 Đánh giá khách hàng yếu tố: Thời gian giải bảo lãnh .56 2.3.4 Đánh giá khách hàng yếu tố: “Thái độ cán bảo lãnh” 57 v 2.3.5 Đánh giá khách hàng yếu tố “Mức bảo lãnh” 58 2.3.6 Đánh giá khách hàng yếu tố: Mức phí bảo lãnh 59 2.4 Đánh giá chung hoạt động bảo lãnh BIDV Quảng Bình 60 2.4.1 Những kết đạt 60 2.4.2 Những tồn tại, hạn chế 61 Chương 3: GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG BẢO LÃNH TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH .66 U Ế 3.1 Cơ sở đề xuất giải pháp .66 ́H 3.1.1 Chiến lược phát triển Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam Chi nhánh Quảng Bình đến năm 2020 66 TÊ 3.1.2 Mục tiêu chủ yếu phát triển hoạt động kinh doanh đến năm 2020 Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Bình 67 H 3.1.3 Định hướng phát triển hoạt động bảo lãnh Ngân hàng TMCP Đầu tư IN Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Bình 67 3.2 Một số giải pháp phát triển hoạt động bảo lãnh Ngân hàng TMCP Đầu tư K Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quảng Bình 68 ̣C 3.2.1 Giải pháp hoàn thiện quy trình thủ tục bảo lãnh 68 O 3.2.2 Giải pháp đẩy nhanh thời gian giải bảo lãnh .70 ̣I H 3.2.3 Giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ độ ngũ cán nhân viên bảo lãnh 70 3.2.4 Giải pháp nâng cao hạn mức bảo lãnh 73 Đ A 3.2.5 Giải pháp giảm mức phí bảo lãnh 73 PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 76 Kết luận 76 Kiến nghị .77 2.1 Đối với Chính Phủ Ngân hàng Nhà nước 77 2.2 Đối với Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam .78 2.3 Đối với quyền địa phương 79 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 80 PHỤ LỤC 81 vi DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Diễn giải BIDV Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam BIDV Quảng Bình Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại NHTW Ngân hàng trung ương PGĐ Phó Giám đốc TCKT Tổ chức kinh tế TDH Trung dài hạn TMCP Thương mại cổ phần TSĐB Tài sản đảm bảo U NHNN ́H Định chế tài Đ A ̣I H O ̣C K IN H TÊ ĐCTC Ế Chi nhánh Quảng Bình vii DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Trang Kết huy động vốn qua năm 44 Bảng 2.2: Tình hình dư nợ cho vay giai đoạn 2012- 2014 45 Bảng 2.3: Kết hoạt động kinh doanh năm 2012, 2013, 2014 46 Bảng 2.4: Đội ngũ cán tham gia hoạt động bảo lãnh 47 Bảng 2.5: Khách hàng bảo lãnh .48 Bảng 2.6: Phân loại bảo lãnh theo khách hàng cho hợp đồng bảo lãnh 48 Bảng 2.7: Bảng phân tích Doanh số số dư bảo lãnh 49 Bảng 2.8: Thị phần hoạt động bảo lãnh địa bàn tỉnh Quảng Bình 50 Bảng 2.9: Số dư bảo lãnh theo loại bảo lãnh 51 TÊ ́H U Ế Bảng 2.1: Bảng 2.10: Số dư bảo lãnh hạn qua năm 51 H Bảng 2.11: Doanh thu phí bảo lãnh qua năm 2012-2014 52 IN Bảng 2.12: Chi phí bảo lãnh qua năm 2012-2014 .53 Bảng 2.13: Hiệu bảo lãnh qua năm 2012-2014 53 K Bảng 2.14: Đặc điểm KH sử dụng dịch vụ BIDV Quảng Bình 55 ̣C Bảng 2.15: Kiểm định One Sample T-Test nhóm nhân tố “Quy trình thủ O tục bảo lãnh” 56 ̣I H Bảng 2.16: Kiểm định One Sample T-Test nhóm nhân tố: “Thời gian giải bảo lãnh” 57 Đ A Bảng 2.17: Kiểm định One Sample T-Test nhóm nhân tố “Thái độ cán bảo lãnh” 58 Bảng 2.18: Kiểm định One Sample T-Test nhóm nhân tố“Mức bảo lãnh” 59 Bảng 2.19 Kiểm định One Sample T-Test nhóm nhân tố “Mức phí bảo lãnh” .59 viii DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Trang Hình 1.1: Sơ đồ bảo lãnh trực tiếp 18 Hình 1.2: Sơ đồ bảo lãnh gián tiếp 19 Hình 1.3: Sơ đồ đồng bảo lãnh 19 Hình 2.1: Sơ đồ tổ chức BIDV Quảng Bình .39 Hình 2.2: Tổng nguồn vốn huy động qua năm 45 Ế Hình 2.3: Dư nợ vay qua năm 47 Đ A ̣I H O ̣C K IN H TÊ ́H U Hình 2.4: Thị phần hoạt động bảo lãnh địa bàn tỉnh Quảng Bình .51 ix Đ A ̣C O ̣I H H IN K Ế U ́H TÊ PHỤ LỤC 81 Phụ lục PHIẾU THĂM DÒ Ý KIẾN KHÁCH HÀNG Kính chào Quý anh (chị)! Tôi học viên trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế, nghiên cứu đề tài “Hoạt động bảo lãnh ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư phát triển Việt Nam – chi nhánh Quảng Bình” Để phục vụ nghiên cứu đề tài xin tham khảo số ý kiến đánh giá Quý anh (chị) Tôi xin cam đoan Ế thông tin nhằm mục đích nghiên cứu U Xin chân thành cảm ơn! ́H A/ THÔNG TIN CÁ NHÂN TÊ Giới tính: □ Nam H Độ tuổi IN □ Từ 18- 25 Nghề nghiệp K □ Từ 35- 55 ̣C □ Chuyên viên, nhân viên kinh doanh □ Từ 26-34 □ Trên 55 □ Cán tham mưu □ Khác(vui lòng ghi rõ) O □ Cán quản lý doanh nghiệp □Nữ ̣I H 4.Thu nhập (Triệu đồng/ Tháng) □ Dưới Tr □ Từ 4-8 Tr Đ A □ Trên Tr B/ HOẠT ĐỘNG BẢO LÃNH TAI BIDV- CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH Xin anh (chị) vui lòng cho biết mức độ hài lòng phát biểu sau cách khoanh tròn vào ô thích hợp Thang điểm ô quy định sau: 1.Rất không hài lòng Không hài lòng Bình thường Hài lòng 5.Rất hài lòng 82 Quy trình bảo lãnh rõ ràng, ngắn gọn Thủ tục bảo lãnh nhanh chóng Hồ sơ bảo lãnh kiểm tra chặt chẽ Hình thức bảo lãnh đa dạng 5 Nhìn trình thủ tục bảo lãnh tinh gọn 5 Ế I Quy trình, thủ tục bảo lãnh II Thời gian giải bảo lãnh Thời gian tiếp nhận hoàn thiện hồ sơ bảo lãnh nhanh chóng 5 5 Nhân viên ngân hàng giải cố khéo léo Cách thức phục vụ ngân hàng chuyên nghiệp 5 Nhìn chung nhân viên ngân hàng phục vụ khách hàng tốt 5 Phạm vi bảo lãnh rộng Điều kiện tham gia bảo lãnh chặt chẽ Nhìn chung mức bảo lãnh ngân hàng hợp lý Mức phí bảo lãnh phù hợp Mức phí bảo lãnh ổn định Nhìn chung mức phí bảo lãnh hợp lý TÊ Nhìn chung thời gian giải bảo lãnh nhanh ́H Thông tin bên liên quan kịp thời U Quá trình giải hồ sơ bảo lãnh tiến độ III Thái độ cán bảo lãnh ̣C K IN Nhân viên ngân hàng ăn mặc lịch H Nhân viên ngân hàng nắm bắt nhanh đáp ứng tốt nhu cầu KH O VI Mức bảo lãnh: Đ A ̣I H Mức bảo lãnh phù hợp với nhu cầu khách hàng V Mức phí bảo lãnh Xin chân thành cảm ơn Quý Anh (chị)! 83 Phụ lục Gioi tinh Cumulative Frequency Valid Percent Percent nam 91 61.5 61.5 61.5 nu 57 38.5 38.5 100.0 148 100.0 100.0 Total Ế Valid Percent U Do tuoi Valid Percent 26.4 tu 35-55 56 37.8 tu 26-34 32 21.6 Duoi 25 21 14.2 Total 148 26.4 TÊ 39 Percent 64.2 21.6 85.8 14.2 100.0 26.4 37.8 H Tren 55 IN Valid Percent ́H Cumulative Frequency 100.0 100.0 K Nghe nghiep Chuyen vien, NVKD O Valid ̣C Frequency ̣I H can bot ham muu Can bo quan ly DN Đ A Khac Total Cumulative Percent Percent 32 21.6 21.6 21.6 50 33.8 33.8 55.4 62 41.9 41.9 97.3 2.7 2.7 100.0 148 100.0 100.0 Thu nhap Cumulative Frequency Valid Valid Percent Percent Valid Percent Percent Duoi trieu dong/thang 40 27.0 27.0 27.0 Tu den trieu dong/thang 79 53.4 53.4 80.4 Tren trieu dong/thang 29 19.6 19.6 100.0 148 100.0 100.0 Total 84 T-Test Notes Output Created 01-Oct-2015 09:56:54 Comments Input Data C:\Users\ADMIN\Desktop\bai ban DataSet1 Filter Weight Split File U Active Dataset N of Rows in Working Data File Definition of Missing 148 User defined missing values are treated as ́H Missing Value Handling Ế Phuong.sav TÊ missing Cases Used Statistics for each analysis are based on the cases with no missing or out-of-range H data for any variable in the analysis K IN Syntax T-TEST /TESTVAL=4 /MISSING=ANALYSIS /VARIABLES=cau1.1 O ̣C /CRITERIA=CI(.9500) 00:00:00.000 Elapsed Time 00:00:00.031 One-Sample Statistics N Mean Std Deviation Std Error Mean Quy trinh bao lanh ro rang 148 4.19 610 050 Thu tuc bao lanh nhanh chong 148 4.22 615 051 148 4.18 584 048 148 4.17 632 052 Ho so bao lanh duoc kiem tra chac che Hinh thuc bao lanh da dang cau1.3 Processor Time Đ A ̣I H Resources cau1.2 cau1.4 cau1.5 85 One-Sample Statistics N Mean Std Deviation Std Error Mean 148 4.19 610 050 Thu tuc bao lanh nhanh chong 148 4.22 615 051 148 4.18 584 048 148 4.17 632 052 148 4.16 625 051 Ho so bao lanh duoc kiem tra chac che Hinh thuc bao lanh da dang Nhin trinh va thu tuc bao lanh tinh gon U One-Sample Test Ế Quy trinh bao lanh ro rang TÊ ́H Test Value = 95% Confidence Interval of the Difference Mean df 3.773 Thu tuc bao lanh nhanh chong 4.409 3.803 Ho so bao lanh duoc kiem tra K chac che 3.250 ̣C Hinh thuc bao lanh da dang 3.025 Đ A T-Test 000 189 09 29 147 000 223 12 32 147 000 182 09 28 147 001 169 07 27 147 003 155 05 26 ̣I H bao lanh tinh gon Upper O Nhin trinh va thu tuc Lower 147 IN Quy trinh bao lanh ro rang Sig (2-tailed) Difference H t Notes Output Created 01-Oct-2015 10:19:43 Comments Input Data C:\Users\ADMIN\Desktop\bai Phuong.sav Active Dataset DataSet1 Filter Weight 86 ban Split File N of Rows in Working Data File Missing Value Handling 148 Definition of Missing User defined missing values are treated as missing Cases Used Statistics for each analysis are based on the cases with no missing or out-of-range data for any variable in the analysis Syntax T-TEST /TESTVAL=4 /MISSING=ANALYSIS cau2.2 cau2.3 Ế /VARIABLES=cau2.1 U cau2.4 Processor Time 00:00:00.000 TÊ Resources ́H /CRITERIA=CI(.9500) 00:00:00.000 H Elapsed Time IN One-Sample Statistics N thien ho so bao lanh nhanh ̣C chong K Thoi gian tiep nhan va haon O Qua trinh giai quyet ho so bao lanh dung tien Mean ̣I H Thong tin giua cac ben lien quan kip thoi Đ A nhin chung thoi gian giai quyet bao lanh nhanh Std Deviation Std Error Mean 148 3.82 568 047 148 3.86 595 049 148 3.89 515 042 148 3.87 575 047 One-Sample Test Test Value = 95% Confidence Interval of the Difference t df 87 Sig (2- Mean tailed) Difference Lower Upper Thoi gian tiep nhan va haon thien ho so bao lanh nhanh -3.762 147 000 -.176 -.27 -.08 -2.902 147 004 -.142 -.24 -.05 -2.711 147 008 -.115 -.20 -.03 -2.717 147 007 -.128 -.22 -.04 chong Qua trinh giai quyet ho so bao lanh dung tien Thong tin giua cac ben lien quan kip thoi nhin chung thoi gian giai quyet Ế bao lanh nhanh U T-Test ́H Notes Output Created Input TÊ Comments 02-Oct-2015 20:53:16 Data C:\Users\ADMIN\Desktop\bai ban Filter K Weight IN Active Dataset H Phuong.sav Split File DataSet1 Definition of Missing missing Cases Used Statistics for each analysis are based on the cases with no missing or out-of-range data for any variable in the analysis Đ A ̣I H 148 User defined missing values are treated as O Missing Value Handling ̣C N of Rows in Working Data File Syntax T-TEST /TESTVAL=4 /MISSING=ANALYSIS /VARIABLES=cau3.1 cau3.2 cau3.3 cau3.4 cau3.5 /CRITERIA=CI(.9500) Resources Processor Time 00:00:00.031 Elapsed Time 00:00:00.016 88 One-Sample Statistics N Mean Std Deviation Std Error Mean Nhan vien ngan hang nam bat nhannh va dap ung tot nhu cau 148 4.14 555 046 148 4.18 607 050 148 4.15 610 050 148 4.16 646 053 148 4.12 lich su Nhan vien ngan hang giai quyet su co kheo leo Cach thuc phuc vu tai ngan hang chuyen nghiep Nhin chung nhan vien ngan 507 042 TÊ ́H hang phuc vu khach hang tot U Nhan vieng ngan hang an mac Ế cua khach hang One-Sample Test IN H Test Value = K t df 95% Confidence Interval of the Difference Sig (2- Mean tailed) Difference Lower Upper Nhan vien ngan hang nam bat O khach hang ̣I H Nhan vieng ngan hang an mac lich su 2.962 147 004 135 04 23 3.659 147 000 182 08 28 2.964 147 004 149 05 25 2.925 147 004 155 05 26 2.917 147 004 122 04 20 ̣C nhannh va dap ung tot nhu cau cua Nhan vien ngan hang giai quyet su Đ A co kheo leo Cach thuc phuc vu tai ngan hang chuyen nghiep Nhin chung nhan vien ngan hang phuc vu khach hang tot 89 T-Test Notes Output Created 02-Oct-2015 21:36:03 Comments Input Data C:\Users\ADMIN\Desktop\bai ban Filter Weight Split File N of Rows in Working Data File Definition of Missing 148 User defined missing values are treated as TÊ Missing Value Handling U DataSet1 ́H Active Dataset Ế Phuong.sav missing Cases Used Statistics for each analysis are based on IN H the cases with no missing or out-of-range K Syntax data for any variable in the analysis T-TEST /TESTVAL=4 /MISSING=ANALYSIS ̣C /VARIABLES=cau5.1 cau5.2 cau5.3 O /CRITERIA=CI(.9500) Đ A ̣I H Resources Processor Time 00:00:00.016 Elapsed Time 00:00:00.017 One-Sample Statistics N Mean Std Deviation Std Error Mean Muc phi bao lanh phu hop 148 4.29 598 049 Muc phi bao lanh on dinh 148 4.22 601 049 Muc phi bao lanh hop ly 148 4.27 542 045 90 One-Sample Test Test Value = 95% Confidence Interval of the Difference t df Sig (2- Mean tailed) Difference Lower Upper 5.914 147 000 291 19 39 Muc phi bao lanh on dinh 4.377 147 000 216 12 31 Muc phi bao lanh hop ly 6.066 147 000 270 18 36 Đ A ̣I H O ̣C K IN H TÊ ́H U Ế Muc phi bao lanh phu hop 91 PHỤ LỤC: BIỂU PHÍ ĐANH ÁP DỤNG TẠI BIDV VIỆT NAM – CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH Bảng1: Biểu phí dịch vụ bảo lãnh áp dụng khách hàng doanh nghiệp MỨC PHÍ ÁP DỤNG (Chưa bao gồm VAT) STT MỤC PHÍ 0,1% x Hạn mức bảo 0,1% x Hạn mức bảo Xác định, trì hạn mức lãnh/năm bảo lãnh lãnh/năm - Tối thiểu: 500.000VND - Tối thiểu: 25USD ́H Phí đầu mối thu xếp đồng bảo lãnh (Thu từ bên tham 0,03% giá trị khoản bảo lãnh TÊ gia đồng bảo lãnh) Tính theo số tiền bảo lãnh Phát hành bảo lãnh thời gian bảo lãnh thực tế (1 H IN năm =360 ngày) 0,03% giá trị khoản bảo lãnh Tính theo số tiền bảo lãnh thời gian bảo lãnh thực tế (1 năm =360 ngày) 1%/năm ̣C - Tối thiểu: 500.000VND - Tối thiểu: 25USD - Tối đa: 2.000.000VND - Tối đa: 100USD - Tối thiểu: 500.000VND - Tối thiểu: 25USD Phần có tài sản đảm bảo Bảo lãnh dự thầu ̣I H 3.2.1 Phần ký quỹ O 3,2 K 1%/năm 3,1 - Tối đa: 500USD U - Tối đa: 10.000.000VND Ế GIAO DỊCH USD GIAO DỊCH VND + Bằng sổ TK, HĐTG Đ A GTCG phủ 1,2%/năm 1,2%/năm TCTD phát hành 3.2.2 + Bằng bất động sản 2,0%/năm 2,0%/năm + Bằng tài sản khác 2,4%/năm 2,4%/năm Bảo lãnh bảo hành Tối thiểu: 500.000VND Tối thiểu: 25USD + Bằng sổ TK, HĐTG GTCG phủ 1,2%/năm 1,2%/năm TCTD phát hành + Bằng bất động sản 2,2%/năm 2,2%/năm + Bằng tài sản khác 2,6%/năm 2,6%/năm 92 Bảo lãnh thực hợp đồng, 3.2.3 bảo lãnh hoàn trả tiền ứng Tối thiểu: 700.000VND Tối thiểu: 35USD trước, bảo lãnh khác + Bằng sổ TK, HĐTG GTCG phủ 1,2%/năm 1,2%/năm TCTD phát hành + Bằng bất động sản 2,2%/năm 2,2%/năm + Bằng tài sản khác 2,6%/năm 2,6%/năm toán, bảo lãnh thuế, bảo lãnh phát hành chứng Tối thiểu: 800.000VND Tối thiểu: 40USD U 3.2.4 Ế Bảo lãnh vay vốn, bảo lãnh ́H khoán TÊ + Bằng sổ TK, HĐTG GTCG phủ 1,2%/năm TCTD phát hành 2,4%/năm + Bằng tài sản khác 2,8%/năm 2,8%/năm IN H 2,4%/năm Phần tài sản đảm 3,5%/năm 3,5%/năm bảo Tối thiểu: 100USD K Tối thiểu: 2.000.000VND Sửa đổi bảo lãnh gian bảo lãnh tăng thêm Sửa đổi gia hạn, tăng tiền Như phát hành Như phát hành Sửa đổi khác 500.000đ/lần 25 USD/lần 500.000đ/lần 25 USD/lần ̣I H Hủy bảo lãnh theo yêu cầu khách hàng Đ A Tính theo số tiến, thời gian Tính theo số tiến, thời bảo lãnh tăng thêm O + Bằng bất động sản ̣C 3.3 1,2%/năm Thực nghĩa vụ bảo lãnh Sao y thư bảo lãnh; Phát hành thêm chính/phụ 0,2% x Số tiền thực 0,2% x Số tiền thực Tối thiểu: 500.000VND Tối thiểu: 25USD 100.000đ/thư 10 USD/thư Xác nhận bảo lãnh Theo Biểu phí dành cho khách hàng Ngân hàng Bảo lãnh đối ứng Theo Biểu phí dành cho khách hàng Ngân hàng 10 Phí dịch thuật 200.000đ/thư 10 USD/thư 11 Sử dụng mẫu thư bảo lãnh Miễn phí Miễn phí Mẫu BIDV 93 Mẫu khác BIDV chấp thuận 200.000đ/lần 10 USD/lần (Nguồn: BIDV Quảng Bình) Bảng 2: Biểu phí dịch vụ bảo lãnh áp dụng khách hàng cá nhân ĐVT: VNĐ STT 2,1 Tối thiểu 0,1% hạn mức bảo lãnh/ lãnh năm 200.000 5.000.000 Ế Xác nhận, trì hạn mức bảo Tối đa Ký quỹ 100% U Mức phí ban hành 1,5%/ năm/Số tiền bảo Phát hành bảo lãnh ́H MỨC PHÍ ÁP DỤNG (CHƯA BAO GỒM VAT) MỤC PHÍ lãnh 300.000 2,2 TÊ Bằng mức phí phát Sửa đổi tăng tiền hành tính số tiền 200.000 H bảo lãnh tăng thêm 2,3 Sửa đổi gia hạn ngày hiệu lực IN Bằng mức phí phát hành tính thời 200.000 2,5 Huỷ thư bảo lãnh ̣C Sửa đổi khác Ký quỹ 100% 3,1 Phát hành bảo lãnh ̣I H Đ A - Ký quỹ 100% đảm bảo Sổ/Thẻ tiết kiệm, giấy tờ có giá BIDV phát hành - Ký quỹ 100% đảm bảo Giấy tờ có giá, sổ thẻ tiết kiệm tổ chức khác phát hành 3,2 200.000 VND/lần 200.000 VND/lần O 2,4 K hạn bảo lãnh tăng thêm 1,7%/năm /số tiền bảo lãnh 2%/năm/ Số tiền bảo lãnh Ký quỹ 100% đảm bảo 2,5%/năm/số tiền bảo tài sản khác lãnh Sửa đổi tăng tiền Bằng mức phí phát hành tính số tiền bảo 94 (Trường hợp chưa thu phí phát hành) 300.000 300.000 300.000 200.000 lãnh tăng thêm Bằng mức phí phát 3,3 Sửa đổi gia hạn ngày hiệu lực hành tính thời 200.000 hạn bảo lãnh tăng thêm 3,4 Sửa đổi khác 200.000 VND 3,5 Huỷ thư bảo lãnh 200.000 VND/lần 3,6 Thay đổi tài sản bảo đảm 100.000 VND Phí phát hành cam kết bảo lãnh 100.000 VND/thư Đ A ̣I H O ̣C K IN H TÊ ́H U Ế (Nguồn: BIDV Quảng Bình) 95
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoạt động bảo lãnh tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh quảng bình , Hoạt động bảo lãnh tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh quảng bình , Hoạt động bảo lãnh tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh quảng bình

Từ khóa liên quan