Hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn thành phố đông hà, tỉnh quảng trị

106 177 0
  • Loading ...
1/106 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/11/2016, 10:50

2 Ế BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TÊ ́H U NGUYỄN HÀN THẢO NGỌC Đ A ̣I H O ̣C K IN H HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ, TỈNH QUẢNG TRỊ LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ HUẾ, 2015 Ế BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TÊ ́H U NGUYỄN HÀN THẢO NGỌC Đ A ̣I H O ̣C K IN H HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ, TỈNH QUẢNG TRỊ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số: 60 34 01 02 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS PHÙNG THỊ HỒNG HÀ HUẾ, 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố công trình khác Ế Tác giả Đ A ̣I H O ̣C K IN H TÊ ́H U Nguyễn Hàn Thảo Ngọc i LỜI CẢM ƠN Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới trường Đại học Huế, khoa Kinh tế toàn thể Thầy Cô giáo trường trang bị kiến thức, giúp đỡ tạo điều kiện để hoàn thành khóa học Tôi xin cảm ơn PGS.TS Phùng Thị Hồng Hà khuyến khích, tận tình hướng Ế đẫn giúp đỡ từ giai đoạn lựa chọn đề tài hoàn thành khóa luận U Tôi xin gửi lời cảm ơn tới Ban lãnh đạo Cục Thống kê Quảng Trị nơi ́H công tác toàn thể chuyên viên phòng, ban trực thuộc Sở, Các doanh TÊ nghiệp, tổ chức, cá nhân địa bàn tỉnh Quảng Trị hỗ trợ cung cấp cho tài liệu thông tin hữu ích liên quan đến đề tài Cuối cùng, xin chân H thành cảm ơn gia đình, bạn bè nhiệt tình giúp đỡ tạo điều kiện thời gian IN vật chất để tập trung nghiên cứu hoàn thành đề tài Tuy nhiên, thời gian thực thời gian nghiên cứu ngắn, khả cá nhân K nhiều hạn chế lĩnh vực nghiên cứu phức tạp, vậy, đề tài ̣C không tránh khỏi thiếu sót Tôi mong nhận góp O Thầy Cô giáo bạn đọc để đề tài hoàn thiện Đ A ̣I H Quảng Trị, ngày 05 tháng 06 năm 2015 ii TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ Họ tên: NGUYỄN HÀN THẢO NGỌC Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60 34 01 02 Niên khóa: 2013 – 2015 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS PHÙNG THỊ HỒNG HÀ Tên đề tài: HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÔNG Ế HÀ, TỈNH QUẢNG TRỊ Sự phát triển lên loại hình DNXD địa bàn thành phố Đông Hà chưa U tương xứng với điều kiện tiềm sẵn có, nhiều DN hoạt động kinh doanh thua ́H lỗ, lãi có lãi hiệu thấp Việc tìm phương hướng biện pháp nhằm thúc đẩy phát triển DNXD việc làm cấp thiết có TÊ ý nghĩa to lớn phát triển kinh tế xã hội thành phố Đông Hà Mục tiêu chung đề tài nghiên cứu thực trạng đề xuất giải pháp H phát triển DNXD địa bàn thành phố Đông Hà IN Để đánh giá thực trạng DNXD sở tiêu K số lượng, kết quả, hiệu sản xuất kinh doanh DNDXD, tác giả thực đánh giá thực trạng DNXD Dựa vào tiêu chí phân tích tình hình ̣C hoạt động SXKD DNXD, tác giả tiến hành chọn 40 DN địa bàn để O điều tra Với kết điều tra thu thập được, thực xử lý, phân tích đánh giá mức ̣I H độ tác động chế sách DN Căn kết điều Đ A tra để thực phân tích khó khăn mà DNXD gặp phải, qua phần thấy mức độ ảnh hưởng yếu tố đến hoạt động SXKD DNXD làm để có giải pháp phù hợp Trên sở kết đánh giá thực trạng DN, tác giả đưa giải pháp phát triển cụ thể cho DNXD iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU Doanh nghiệp DNXD Doanh nghiệp xây dựng DNNN Doanh nghiệp nhà nước DNTN Doanh nghiệp tư nhân TNHH Trách nhiệm hữu hạn CTCP Công ty cổ phần HTX Hợp tác xã SXKD Sản xuất kinh doanh U ́H TÊ H Tài sản cố định IN TSCĐ Tài sản lưu động Vốn chủ sở hữu Đ A ̣I H O ̣C K TSLĐ VCSH Ế DN iv DANH MỤC CÁC BIỂU, BẢNG Bảng 2.1: Dân số lao động thành phố Đông Hà giai đoạn 2009 - 2013 .26 Bảng 2.2: Một số tiêu kinh tế xã hội chủ yếu địa bàn TP Đông Hà .28 Bảng 2.3: Số lượng doanh nghiệp địa bàn thành phố Đông Hà giai đoạn 2009 – 2013 30 Bảng 2.4: Số lượng doanh nghiệp địa bàn thành phố Đông Hà giai đoạn 2009 – Ế 2013 33 U Bảng 2.5: Số lượng lao động DNXD địa bàn thành phố Đông Hà .35 ́H Bảng 2.6: Tài sản cấu tài sản doanh nghiệp xây dựng địa bàn thành phố Đông Hà giai đoạn 2009 – 2013 38 TÊ Bảng 2.7: Giá trị sản xuất doanh nghiệp xây dựng địa bàn thành phố Đông Hà giai đoạn 2009 – 2013 .40 H Bảng 2.8: Doanh thu DNXD địa bàn TP Đông Hà .42 IN giai đoạn 2009 - 2013 42 K Bảng 2.9: Lợi nhuận doanh nghiệp xây dựng địa bàn thành phố Đông Hà giai đoạn 2009 – 2013 .44 ̣C Bảng 2.10: Tình hình lãi lỗ doanh nghiệp xây dựng TP Đông Hà 45 O Bảng 2.11: Hiệu sản xuất kinh doanh DNXD thành phố Đông Hà giai ̣I H đoạn 2009 - 2013 .46 Đ A Bảng 2.12: Đánh giá doanh nghiệp sách vĩ mô .49 Bảng 2.13: Đánh giá doanh nghiệp sách địa phương 49 Bảng 2.14: Đánh giá doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn kinh doanh .51 Bảng 2.15: Đánh giá doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn kinh doanh .52 Bảng 2.16: Kết ước lượng hàm sản xuất Cobb-Douglas 53 v MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN .i LỜI CẢM ƠN ii TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU iii DANH MỤC CÁC BIỂU, BẢNG v MỤC LỤC .vi Ế PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ U 1.Tính cấp thiết đề tài ́H 2.Mục tiêu nghiên cứu .2 3.Đối tượng phạm vi nghiên cứu TÊ 4.Phương pháp nghiên cứu PHẦN NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU H CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT IN KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG K 1.1.Một số vấn đề doanh nghiệp doanh nghiệp xây dựng 1.1.1 Khái niệm doanh nghiệp doanh nghiệp xây dựng .6 ̣C 1.1.2 Phân loại doanh nghiệp xây dựng O 1.2 Lý luận hiệu sản xuất kinh doanh 10 ̣I H 1.2.1 Khái niệm hiệu sản xuất kinh doanh 10 1.2.2 Phân loại hiệu sản xuất kinh doanh .12 Đ A 1.2.3 Bản chất hiệu kinh doanh .14 1.2.4 Ý nghĩa việc nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp xây dựng 15 1.3 Đặc điểm ngành xây dựng 16 1.4 Những nhân tố ảnh hưởng đến hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp xây dựng 18 1.4.1 Nhóm yếu tố bên doanh nghiệp 19 1.4.2 Nhóm yếu tố bên doanh nghiệp 20 vi 1.5 Hệ thống tiêu đánh giá kết hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp xây dựng 21 1.5.1 Các tiêu đánh giá lực sản xuất kinh doanh 21 1.5.2 Các tiêu đánh giá kết sản xuất kinh doanh 22 1.5.3 Các tiêu hiệu sản xuất kinh doanh .22 CHƯƠNG 2: HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÔNG Ế HÀ, TỈNH QUẢNG TRỊ .25 U 2.1 Tình hình thành phố Đông Hà 25 ́H 2.1.1 Đặc điểm tự nhiên .25 2.1.2 Đặc điểm kinh tế xã hội thành phố Đông Hà .25 TÊ 2.1.3 Đánh giá chung 31 2.2.Khái quát doanh nghiệp xây dựng địa bàn thành phố Đông Hà .32 H 2.2.1.Số lượng cấu doanh nghiệp xây dựng địa bàn thành phố Đông IN Hà – Quảng Trị 32 K 2.2.2 Năng lực sản xuất kinh doanh DNXD địa bàn TP Đông Hà 35 2.3 Kết hiệu sản xuất kinh doanh DNXD địa bàn TP Đông Hà 42 O ̣C 2.3.1.Giá trị sản xuất xây dựng 40 ̣I H 2.3.2.Doanh thu 42 2.3.3 Lợi nhuận .43 Đ A 2.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu SXKD doanh nghiệp xây dựng 47 2.4.1 Các nhân tố bên doanh nghiệp 47 2.4.2 Các nhân tố bên doanh nghiệp 51 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ – TỈNH QUẢNG TRỊ 56 3.1 Đánh giá chung tình hình doanh nghiệp xây dựng địa bàn thành phố Đông Hà 58 vii 3.2 Định hướng phát triển doanh nghiệp xây dựng địa bàna thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị .60 3.2.1 Quan điểm 59 3.2.2 Định hướng 59 3.2.3 Phương hướng nâng cao hiệu kinh doanh doanh nghiệp xây dựng địa bàn thành phố Đông Hà, Quảng Trị 60 3.3 Một số giải pháp phát triển doanh nghiệp xây dựng địa bàn thành phố Ế Đông Hà, tỉnh Quảng Trị 67 U 3.3.1 Nâng cao lực nội doanh nghiệp .67 ́H 3.3.2 Chủ động nguồn vốn cho DNXD .70 3.3.3 Hoàn thiện sách địa phương phát triển DNXD 72 TÊ 3.3.4 Hoàn thiện sách vĩ mô, tạo điều kiện thuận lợi cho DNXD 75 PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .75 H I KẾT LUẬN 75 IN II KIẾN NGHỊ 76 K TÀI LIỆU THAM KHẢO 79 PHỤ LỤC 81 O ̣C BIÊN BẢN HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN ̣I H NHẬN XÉT PHẢN BIỆN +2 BẢN GIẢI TRÌNH Đ A XÁC NHẬN HOÀN THIỆN LUẬN VĂN viii KẾT QUẢ XỨ LÝ SỐ LIỆU SƠ CẤP TỪ PHẦN MỀM SPSS Phụ lục 2.2: Chính sách vĩ mô ANOVA Sum of Squares 673 Within Groups 29.055 37 785 Total 30.400 39 675 338 37 624 He thong phap luat ro Between rang,day du Groups U 1.345 Ế F ́H Mean Square TÊ Chinh sach nha nuoc Between phu hop Groups df Within Groups 23.100 Total 23.775 39 1.609 805 797 H Chinh sach thue phu Between hop Groups 37 31.100 39 1.136 568 Within Groups 28.364 37 767 Total 29.500 39 Đ A ̣I H O ̣C K Total Luat xay dung phu hop Between Groups 29.491 IN Within Groups 82 Sig .857 433 541 587 1.009 374 741 483 Desctiptives Std Deviati Mean on Std Error Bound 3.33 577 333 1.90 4.77 22 3.45 858 183 3.07 3.83 CTCP 15 3.07 961 248 2.53 3.60 Total 40 3.30 883 140 3.02 3.58 3.00 000 000 3.00 3 22 3.50 964 205 3.07 3.93 15 3.40 507 131 3.12 3.68 40 3.42 781 123 3.18 3.67 000 2.00 2.00 2 168 2.29 2.99 279 3.40 2.00 000 22 2.64 790 CTCP 15 2.80 1.082 2.20 Total 40 2.65 893 141 2.36 2.94 DNTN 2.67 577 333 1.23 4.10 TNHH 22 3.27 883 188 2.88 3.66 CTCP 15 3.33 900 232 2.84 3.83 40 3.25 870 138 2.97 3.53 ̣C Đ A ̣I H Total O Luat xay dung phu hop IN Chinh sach thue DNTN phu hop TNHH H 3.00 K Total TÊ He thong phap DNTN luat ro rang,day TNHH du CTCP ́H Chinh sach nha DNTN nuoc phu hop TNHH Ế Bound U N 95% Confidence Interval for Mean Minizm Maximum um Lower Upper 83 Phụ lục 2.3 Chính sách địa phương ANOVA Sum of Squares Between Groups 2.709 Within Groups 21.358 37 577 Total 26.775 39 294 147 Within Groups 20.106 37 543 Total 20.400 39 Between Groups Between Groups Within Groups 37.767 Total 46.775 Between Groups Within Groups IN Total K CSHT phat trien thuan Between Groups loi Within Groups Đ A ̣I H O ̣C Total 84 37 4.504 Sig 4.693 015 270 765 4.413 019 1.381 264 1.225 305 1.021 39 2.457 1.228 32.918 37 890 35.375 39 2.727 1.364 41.173 37 1.113 43.900 39 H Thong tin quy hoach cong khai 9.008 TÊ Ho tro cua hiep hoi DN tich cuc F Ế 5.417 U co che dau thau cong khai, minh bach Mean Square ́H Thu tuc hanh chinh don gian df Descriptives Std Mean Deviatio n Max 2.33 577 333 90 3.77 TNHH 22 2.36 848 181 1.99 2.74 CTCP 15 1.60 632 163 1.25 1.95 Total 40 2.08 829 131 1.81 2.34 DNTN 2.00 000 000 2.00 2.00 2 TNHH 22 2.32 716 153 2.00 2.64 CTCP 15 2.33 816 211 1.88 2.79 Total 40 2.30 723 114 2.07 2.53 2.33 577 333 90 3.77 22 3.50 1.012 216 3.05 3.95 15 2.60 1.056 273 2.02 3.18 40 3.08 1.095 173 2.72 3.43 DNTN 3.33 1.155 667 46 6.20 TNHH 22 3.59 908 194 3.19 3.99 CTCP 15 3.07 961 248 2.53 3.60 Total 40 3.38 952 151 3.07 3.68 3.33 577 333 1.90 4.77 22 2.32 995 212 1.88 2.76 15 2.47 1.187 307 1.81 3.12 40 2.45 1.061 168 2.11 2.79 ̣I H CSHT phat DNTN trien thuan TNHH loi CTCP K Total Đ A Total U ́H TÊ 85 Ế H Min DNTN Ho tro cua DNTN hiep hoi DN TNHH tich cuc CTCP Thong tin quy hoach cong khai Upper Bound IN co che dau thau cong khai, minh bach Lower Bound ̣C Thu tuc hanh chinh don gian Std Error O N 95% Confidence Interval for Mean Phụ lục 2.4 Tiếp cận nguồn vốn kinh doanh ANOVA Sum of Squares Vay von tu to chuc tin Between dung de Groups Tien giai ngan kip thoi 1.801 Within Groups 31.173 37 843 Total 34.775 39 642 Within Groups 26.858 37 Total 27.500 Between Groups Total 28.400 39 1.151 575 28.824 37 779 29.975 39 K ̣C O ̣I H Đ A 86 132 443 646 486 619 739 485 Ế 748 37 Total 2.138 U 364 27.673 Within Groups Sig .726 Within Groups Between Groups F 39 TÊ 727 321 ́H Between Groups H Lai suat cho vay phu hop Mean Square 3.602 IN Tiep can von uu dai nha nuoc de df Descriptives 95% Confidence Interval for Mean Std Std Mean Deviation Error N Max 577 333 -.10 2.77 TNHH 22 2.32 894 191 1.92 2.71 CTCP 15 2.53 990 256 1.98 3.08 Total 40 2.32 944 149 2.02 2.63 DNTN 2.33 577 333 90 3.77 TNHH 22 2.14 774 165 1.79 2.48 CTCP 15 2.40 986 254 1.85 2.95 Total 40 2.25 840 133 1.98 2.52 DNTN 3.67 577 333 2.23 5.10 TNHH 22 3.18 853 182 2.80 3.56 CTCP 15 3.13 915 236 2.63 3.64 Total 40 3.20 853 135 2.93 3.47 3.00 000 000 3.00 3.00 3 2.36 953 203 1.94 2.79 15 2.53 834 215 2.07 3.00 40 2.48 877 139 2.19 2.76 22 O Tien giai ngan DNTN kip thoi TNHH ̣I H CTCP 87 U ́H TÊ H Đ A Total Ế 1.33 IN Lai suat cho vay phu hop Min K Tiep can von uu dai nha nuoc de Upper Bound DNTN ̣C Vay von tu to chuc tin dung de Lower Bound Phụ lục 2.5 Năng lực nội doanh nghiệp ANOVA Sum of Squares 37 562 27.775 39 5.878 2.939 22.097 37 597 27.975 39 7.657 17.718 Total 25.375 Between Groups 2.190 37 3.828 1.095 800 Total 31.775 39 6.582 3.291 15.818 37 428 22.400 39 H 37 Đ A ̣I H O Total 88 6.218 005 4.921 013 7.995 001 1.370 267 7.698 002 39 29.585 Within Groups Sig .479 Within Groups Between Groups F Ế 20.788 IN Chinh sach marketing tot 3.494 Within Groups K Nang luc dau thau cao Between Groups ̣C Tinh lien ket chat che U Total 6.987 ́H Trang thiet bi Between Groups tien tien,hien dai Within Groups Mean Square TÊ Tiep can thong Between Groups tin thi truong kip Within Groups thoi Total df Descriptives N 000 000 2.00 2.00 2 22 3.45 596 127 3.19 3.72 15 3.67 976 252 3.13 4.21 40 3.42 844 133 3.16 3.69 2.00 1.000 577 -.48 4.48 164 2.93 3.61 192 3.12 3.94 TNHH 22 3.27 767 CTCP 15 3.53 743 Total 40 3.28 847 134 3.00 3.55 DNTN 2.67 577 333 1.23 4.10 TNHH 22 3.41 796 170 3.06 3.76 CTCP 15 4.13 516 133 3.85 4.42 Total 40 3.62 807 128 3.37 3.88 2.67 1.155 667 -.20 5.54 3.41 1.008 215 2.96 3.86 15 3.60 632 163 3.25 3.95 40 3.42 903 143 3.14 3.71 DNTN 2.33 577 333 90 3.77 TNHH 22 3.91 610 130 3.64 4.18 CTCP 15 3.67 724 187 3.27 4.07 Total 40 3.70 758 120 3.46 3.94 DNTN TNHH 22 ̣I H CTCP Total Đ A Chinh sach marketing tot IN H TÊ ́H DNTN O Nang luc dau thau cao Min Max 2.00 K Tinh lien ket chat che Upper Bound ̣C Trang thiet bi tien tien,hien dai Lower Bound Ế Total Mean 95% Confidence Interval for Mean U Tiep can thong DNTN tin thi truong TNHH kip thoi CTCP Std Deviati Std Error on 89 Phụ lục 3.1 DN co gap kho khan ve von Frequency Percent Valid Co Khong Total Valid Percent Cumulative Percent 37 92.5 92.5 92.5 7.5 7.5 100.0 40 100.0 100.0 Ế Nguon von gap kho khan U Valid Percent 32.5 32.4 30.0 32.4 64.9 17.5 18.9 83.8 15.0 16.2 100.0 37 92.5 100.0 7.5 40 100.0 12 Khong vay duoc von 12 Giai ngan von cham IN Gia NVL tang Total K Missing System ̣I H O ̣C Total 30.0 TÊ Cong tac thu hoi cong no H Valid ́H Frequency Percent Cumulative Percent Đ A Valid Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Rat kho 18 45.0 48.6 48.6 Kho 14 35.0 37.8 86.5 De 12.5 13.5 100.0 37 92.5 100.0 7.5 40 100.0 Total Missing System Total Cong tac thu hoi cong no 90 Phụ lục 3.2 Lao dong truc tiep chu yeu la Valid Percent Frequency Percent Valid Hop dong dai han Cumulative Percent 35.0 35.0 35.0 Lao dong thoi vu 26 65.0 65.0 100.0 Total 40 100.0 100.0 Viec huy dong lao dong truc tiep Cumulative Percent U Valid Percent Ế 14 ́H Frequency Percent 13 32.5 32.5 Kho khan 27 67.5 67.5 Total 40 100.0 100.0 32.5 TÊ Valid Thuan loi H 100.0 IN Chat luong lao dong co dap ung du nhu cau Percent Cumulative Percent 12.5 12.5 12.5 22.5 22.5 35.0 20 50.0 50.0 85.0 Hoan toan khong dap ung 15.0 15.0 100.0 40 100.0 100.0 ̣C O Valid Dap ung hoan toan K Frequency Valid Percent Dap ung phan ̣I H Gan nhu khong dap ung Đ A Total Chat luong lao dong thong Valid Rat kem Valid Percent Frequency Percent Cumulative Percent 7.5 7.5 7.5 17.5 17.5 25.0 20 50.0 50.0 75.0 Tot 15.0 15.0 90.0 Rat tot 10.0 10.0 100.0 Total 40 100.0 100.0 Kem Binh thuong 91 Chat luong can bo ky su Frequency Percent Cumulative Percent 5.0 5.0 5.0 Kem 13 32.5 32.5 37.5 Binh thuong 12 30.0 30.0 67.5 Tot 20.0 20.0 87.5 Rat tot 12.5 12.5 100.0 Total 40 100.0 100.0 Ế U Valid Rat kem Valid Percent ́H Chat luong NV ke toan TÊ Frequency Percent Cumulative Percent 10.0 10.0 10.0 10 25.0 25.0 35.0 Binh thuong 12 30.0 30.0 65.0 17.5 17.5 82.5 17.5 17.5 100.0 40 100.0 100.0 IN Kem H Valid Rat kem Valid Percent Đ A ̣I H O Total ̣C Rat tot K Tot Valid Kem Chat luong quan ly giam sat Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 12 30.0 30.0 30.0 16 40.0 40.0 70.0 Tot 17.5 17.5 87.5 Rat tot 12.5 12.5 100.0 Total 40 100.0 100.0 Binh thuong 92 Phụ lục 4: BẢNG HỎI ĐIỀU TRA KHẢO SÁT Ý KIẾN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ – TỈNH QUẢNG TRỊ VỀ MÔI TRƯỜNG KINH DOANH ( Code………) Ế Tôi tên Nguyễn Hàn Thảo Ngọc triển khai nghiên cứu đề tài bảo vệ luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh "Hiệu sản xuất, kinh doanh doanh nghiệp xây dựng địa bàn thành phố Đông Hà- Quảng Trị"; để có thông tin đánh giá, kính mong anh/chị cung cấp số thông tin theo mẫu phiếu điều tra Các thông tin phục vụ nghiên cứu giữ bí mật U Xin chân thành cảm ơn hợp tác quý anh/chị Đ A ̣I H O ̣C K IN H TÊ ́H I THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐƠN VỊ Tên doanh nghiệp: …………………………………………………………… Địa chỉ: …………………………………………………………………… Điện thoại: …………………… ………Email: .………………… II TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP Doanh nghiệp anh/chị thuộc loại hình ? ( Đánh dấu X chọn loại hình sau) Doanh nghiệp nhà nước Doanh nghiệp tư nhân Công ty cổ phần Công ty có vốn đầu tư nước Công ty trách nhiệm hữu hạn Doanh nghiệp anh/chị hoạt động chủ yếu lĩnh vực ? Xây dựng nhà cửa Xây dựng công trình dân dụng (giao thông, thủy lợi…) Hoạt động lĩnh vực xây dựng chuyên dụng III PHẦN NỘI DUNG Anh (chị) vui lòng cho biết mức độ đồng ý anh/chị cho phát biểu cách đánh dấu X vào ô theo mức độ tương ứng Rất Bình Rất Không Đồng không thườn đồng đồng ý ý đồng ý g ý I CHÍNH SÁCH CỦA ĐỊA PHƯƠNG Thủ tục hành đơn giản Cơ chế đấu thầu công khai, minh bạch Hỗ trợ từ hiệp hội DN cách tích cực Thông tin quy hoạch & đầu tư địa phương công khai, minh bạch Cơ sở hạ tầng phát triển thuận thuận lợi 93 IN H TÊ ́H U Ế II KHẢ NĂNG TIẾP CẬN NGUỒN VỐN Tiếp cận vốn vay từ tổ chức tín dụng dễ dàng Tiếp cận nguồn vốn ưu đãi NN dễ dàng Lãi suất cho vay phù hợp Tiến độ giải ngân vốn kịp thời III ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH NỘI TẠI CỦA DOANH NGHIỆP Tiếp cận thông tin thị trường tốt Máy móc ,trang thiết bị tiên tiến, đại Tính liên kết chặt chẽ Năng lực đấu thầu cao Chính sách marketing doanh nghiệp tốt IV CHÍNH SÁCH VĨ MÔ Chính sách nhà nước phù hợp Hệ thống pháp luật rõ ràng, đầy đủ Chính sách thuế phù hợp Luật xây dựng phù hợp ̣I H O ̣C K Vui lòng đánh giá chất lượng nhóm lao động sau doanh nghiệp Nhóm lao động Rất Tốt Tốt TB Kém Rất Công nhân, lao động phổ thông Cán kỹ sư, kỹ thuật Kế toán Quản lý, giám sát Đ A Từ kinh nghiệm sử dụng lao động doanh nghiệp bạn, xin đánh giá chất lượng lao động tỉnh Đáp ứng hoàn toàn nhu cầu lao động Đáp ứng phần nhu cầu lao động Nhìn chung không đáp ứng Hoàn toàn không đáp ứng Lao động trực tiếp doanh nghiệp chủ yếu Hợp đồng dài hạn lao động thời vụ 10 Việc huy động nguồn lao động trực tiếp Thuận lợi Khó khăn 11 Doanh nghiệp anh (chị) có gặp khó khăn vốn hay không? Có Không -> Ngừng vấn 12 Nguồn vốn kinh doanh gặp khó khăn 94 Công tác thu hồi công nợ Không vay vốn Giải ngân vốn chậm Thiếu vốn kinh doanh Giá nguyên vật liệu tăng 13 Công tác thu hồi công nợ Rất khó Rất dễ Khó Đ A ̣I H O ̣C K IN H TÊ ́H U Ế XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ ANH/CHỊ ! 95 Đ A ̣C O ̣I H H IN K Ế U ́H TÊ [...]... đề lý luận và thực tiễn về hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp xây dựng - Phân tích và đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2009-2013 - Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị từ nay đến 2020 2 3 Đối... công tác quản lý Nó là cơ sở xác định các chỉ tiêu và mức hiệu quả sản xuất kinh Ế doanh để từ đó đề ra các biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của U doanh nghiệp ́H Hiệu quả sản xuất kinh doanh cá biệt và hiệu quả sản xuất kinh doanh xã hội Hiệu quả sản xuất kinh doanh cá biệt là hiệu quả sản xuất kinh doanh thu TÊ được từ hoạt động sản xuất kinh doanh của từng doanh nghiệp, của từng... cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu - Những vấn đề liên quan đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị - Đối tượng khảo sát : là các doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị 3.2 Phạm vi nghiên cứu Ế - Phạm vi không gian : Thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị U - Phạm vi thời gian : Thu thập số liệu thứ cấp từ 2009... dung của đề tài gồm 3 chương, không kể phần mở đầu và phần kết luận: Chương I Cơ sở lý luận và thực tiễn về hiệu quả sản xuất kinh doanh của Đ A doanh nghiệp xây dựng Chương II Thực trạng về hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị Chương III Một số định hướng và giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của DN xây dựng trên địa bàn. .. về hiệu quả sản xuất kinh doanh O ̣C 1.2.1 Khái niệm hiệu quả sản xuất kinh doanh ̣I H Hiệu quả sản xuất kinh doanh là một phạm trù kinh tế phản ánh trình độ sử dụng các yếu tố của quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhằm đạt kết Đ A quả cao nhất trong hoạt động sản xuất kinh doanh với chi phí thấp nhất Hiệu quả sản xuất kinh doanh không chỉ là thước đo trình độ tổ chức quản lý kinh doanh. .. phát triển bền vững cho các doanh nghiệp nói chung và DNXD nói riêng 24 CHƯƠNG 2: HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ, TỈNH QUẢNG TRỊ 2.1 Tình hình cơ bản của thành phố Đông Hà 2.1.1 Đặc điểm tự nhiên 2.1.1.1 Vị trí địa lý Thành phố Đông Hà là tỉnh lỵ - trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội U Ế của tỉnh Quảng Trị, nằm ở tọa độ 16... doanh của các doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị để nghiên cứu làm luận văn thạc sĩ chuyên ngành quản trị kinh doanh ̣C 2 Mục tiêu nghiên cứu O 2.1 Mục tiêu tổng quát ̣I H Nghiên cứu thực trạng và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn thành phố Đông Hà, Đ A Quảng Trị 2.2 Mục tiêu cụ thể - Hệ thống... bàn thành phố Đông Hà, Quảng Trị 5 PHẦN 2 NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG 1.1 Một số vấn đề về doanh nghiệp và doanh nghiệp xây dựng 1.1.1 Khái niệm doanh nghiệp và doanh nghiệp xây dựng 1.1.1.1 Khái niệm doanh nghiệp Hiện nay có nhiều cách định nghĩa khác nhau về doanh nghiệp Mỗi định nghĩa Ế về doanh nghiệp. .. ngày càng K của doanh nghiệp xây dựng IN 1.5 Hệ thống các chỉ tiêu đánh giá kết quả và hiệu quả sản xuất kinh doanh Hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp rất phức tạp Do vậy, để O ̣C đánh giá chính xác và có cơ sở khoa học về hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh ̣I H nghiệp, cần phải xây dựng hệ thống các chỉ tiêu phù hợp bao gồm các chỉ tiêu tổng hợp và các chỉ tiêu chi tiết Các chỉ tiêu... nghiệp công nghiệp hoá, TÊ hiện đại hoá đất nước Tuy nhiên trong quá trình hoạt động các doanh nghiệp đã bộc lộ nhiều mặt hạn chế, yếu kém, trong đó hiệu quả kinh doanh đã và đang trở thành yêu cầu bức xúc đối với các doanh nghiệp xây dựng nói chung và trên địa bàn tỉnh H Quảng Trị nói riêng IN Xuất phát từ những vấn đề trên, tôi đã chọn đề tài Hiệu quả sản xuất kinh K doanh của các doanh nghiệp xây
- Xem thêm -

Xem thêm: Hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn thành phố đông hà, tỉnh quảng trị , Hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn thành phố đông hà, tỉnh quảng trị , Hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn thành phố đông hà, tỉnh quảng trị

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn