Quản lí giáo dục hướng nghiệp cho học sinh Trường trung học phổ thông Chà Cang huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn mới

15 326 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2016, 20:22

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC TRẦN TRƯỜNG THIỆN QUẢN LÍ GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP CHO HỌC SINH TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHÀ CANG HUYỆN NẬM PỒ, TỈNH ĐIỆN BIÊN ĐÁP ỨNG YÊU CẦU XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI LUẬN VĂN THẠC SĨ NGÀNH QUẢN LÍ GIÁO DỤC Chuyên ngành: QUẢN LÍ GIÁO DỤC Mã số: 60 14 01 14 HÀ NỘI – 2015 ĐẠI HỌC QUỐC GIA TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC TRẦN TRƯỜNG THIỆN QUẢN LÍ GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP CHO HỌC SINH TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHÀ CANG HUYỆN NẬM PỒ, TỈNH ĐIỆN BIÊN ĐÁP ỨNG YÊU CẦU XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI LUẬN VĂN THẠC SĨ NGÀNH QUẢN LÍ GIÁO DỤC Chuyên ngành: QUẢN LÍ GIÁO DỤC Mã số: 60 14 01 14 Cán hướng dẫn: PGS.TS Đỗ Thị Bích Loan HÀ NỘI – 2015 i LỜI CẢM ƠN Luận văn thạc sĩ đề tài “Quản lý giáo dục hướng nghiệp cho học sinh trường Trung học Phổ thông Chà Cang, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn ” thực trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội Với tình cảm chân thành, tác giả luận văn xin bày tỏ lòng biết ơn thầy cô giáo trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội trang bị vốn kiến thức lý luận khoa học quản lý, giúp cho em nghiên cứu hoàn thiện đề tài Đặc biệt, tác giả luận văn xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS Đỗ Thị Bích Loan, người trực tiếp hướng dẫn, tận tình bảo, giúp đỡ tạo cho em tự tin để hoàn thành luận văn Tác giả luận văn xin bày tỏ lòng cảm ơn chân thành tới đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên trường THPT Chà Cang huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên tạo điều kiện giúp tác giả nghiên cứu, khảo sát cung cấp thông tin, tư liệu cho luận văn Xin bày tỏ lòng biết ơn tới người thân gia đình động viên, chia sẻ để hoàn thành luận văn Mặc dù có nhiều cố gắng trình nghiên cứu song luận văn không tránh khỏi sai sót, mong nhận dẫn, góp ý quý báu thầy giáo, cô giáo, bạn đồng nghiệp để luận văn hoàn thiện Hà Nội, tháng 11 năm 2015 TÁC GIẢ Trần Trường Thiện DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT CBQL Cán quản lý CBQLGD Cán quản lý giáo dục CB, GV, NV Cán bộ, giáo viên nhân viên CSVC Cơ sở vật chất GD&ĐT Giáo dục Đào tạo GV Giáo viên HĐHN Hoạt động hướng nghiệp HN Hướng nghiệp HS Học sinh KH&CN Khoa học Công nghệ KT-XH Kinh tế - Xã hội NPT Nghề phổ thông PPD Phương pháp dạy học TBDH Thiết bị dạy học THPT Trung học phổ thông MỤC LỤC Lời cảm ơn……………………………………………………………… … ….i Danh mục chữ viết tắt…………………………… …………………………….ii Mục lục…………………………………………………………………….……iii Danh mục bảng…………………………………………………………………vii Danh mục biểu đồ………………………………………………….………….viii Danh mục sơ đồ…………………………………………………… …………viii MỞ ĐẦU Error! Bookmark not defined CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Error! Bookmark not defined 1.1 Tổng quan nghiên cứu vấn đề Error! Bookmark not defined 1.1.1 Những nghiên cứu nước Error! Bookmark not defined 1.1.2 Những nghiên cứu nước Error! Bookmark not defined 1.2 Một số khái niệm, quan niệm Error! Bookmark not defined 1.2.1 Quản lý Error! Bookmark not defined 1.2.1.1 Khái niệm Error! Bookmark not defined 1.2.1.2 Các chức quản lý Error! Bookmark not defined 1.2.2 Quản lý giáo dục quản lý nhà trường Error! Bookmark not defined 1.2.2.1 Quản lý giáo dục Error! Bookmark not defined 1.2.2.2 Quản lý nhà trường Error! Bookmark not defined 1.2.3 Quản lý giáo dục hướng nghiệp Error! Bookmark not defined 1.2.3.1 Hướng nghiệp Error! Bookmark not defined 1.2.3.2 Giáo dục hướng nghiệp Error! Bookmark not defined 1.2.3.3 Quản lý giáo dục hướng nghiệp Error! Bookmark not defined 1.2.4 Nông thôn Error! Bookmark not defined 1.2.4.1 Nông thôn Error! Bookmark not defined 1.2.4.2 Nông thôn Error! Bookmark not defined 1.3 Lý luận giáo dục hướng nghiệp Error! Bookmark not defined 1.3.1 Ý nghĩa giáo dục hướng nghiệp cho học sinh THPT Error! Bookmark not defined 1.3.2 Chức năng, nhiệm vụ, tính chất nội dung giáo dục hướng nghiệp cho học sinh THPT Error! Bookmark not defined 1.3.2.1 Chức giáo dục hướng nghiệp cho học sinh THPT Error! Bookmark not defined 1.3.2.2 Nhiệm vụ giáo dục hướng nghiệp cho học sinh THPT Error! Bookmark not defined 1.3.2.3 Nội dung giáo dục hướng nghiệp cho học sinh THPT Error! Bookmark not defined 1.3.2.4 Các hình thức giáo dục hướng nghiệp cho học sinh THPT Giáo dục hướng nghiệp cho học sinh THPT hình thức:Error! Bookmark not defined 1.3.3 Quản lý giáo dục hướng nghiệp cho học sinh THPTError! Bookmark not defined 1.3.3.1 Quản lý việc tích hợp nội dung hướng nghiệp môn văn hóa Error! Bookmark not defined 1.3.3.2 Quản lý việc giáo dục hướng nghiệp qua môn công nghệ Error! Bookmark not defined 1.3.3.3 Quản lý hoạt động giáo dục nghề phổ thông lao động sản xuất Error! Bookmark not defined 1.3.3.4 Quản lý hoạt động hướng nghiệp qua hoạt động ngoại khóa, tham quan Error! Bookmark not defined 1.4 Xây dựng nông thôn mới, yêu cầu đặt giáo dục hướng nghiệp cho học sinh THPT Error! Bookmark not defined 1.4.1 Định hướng phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu chuyển dịch cấu kinh tế trình xây dựng nông thôn Error! Bookmark not defined 1.4.2 Những yêu cầu xây dựng nông thôn Error! Bookmark not defined 1.4.3 Giáo dục hướng nghiệp đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn Error! Bookmark not defined 1.5 Nội dung quản lý giáo dục hướng nghiệp đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn Hiệu trưởng trường THPT Error! Bookmark not defined 1.5.1 Quản lý thực mục tiêu giáo dục hướng nghiệpError! Bookmark not defined 1.5.2 Quản lý thực nội dung giáo dục hướng nghiệpError! Bookmark not defined 1.5.2.1 Nâng cao nhận thức giáo dục hướng nghiệpError! Bookmark not defined 1.5.2.2 Xây dựng kế hoạch giáo dục hướng nghiệpError! Bookmark not defined 1.5.2.3 Tổ chức thực nội dung giáo dục hướng nghiệpError! Bookmark not defined 1.5.2.4 Chỉ đạo thực nội dung giáo dục hướng nghiệpError! Bookmark not defined 1.5.2.5 Bồi dưỡng đội ngũ cán quản lý, giáo viên làm công tác giáo dục hướng nghiệp Error! Bookmark not defined 1.5.2.6 Chuẩn bị điều kiện phục vụ giáo dục hướng nghiệp Error! Bookmark not defined 1.5.2.7 Kiểm tra, đánh giá công tác giáo dục hướng nghiệpError! Bookmark not defined 1.5.4 Quản lý điều kiện thực giáo dục hướng nghiệpError! Bookmark not defined 1.6 Các yếu tố ảnh hưởng đến việc quản lý giáo dục hướng nghiệp Hiệu trưởng trường THPT Error! Bookmark not defined 1.6.1 Yếu tố chủ quan Error! Bookmark not defined 1.6.1.1 Yếu tố nhận thức cán quản lý, giáo viên học sinh quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp trường phổ thông.Error! Bookmark not defined 1.6.1.2 Yếu tố đội ngũ giáo viên hướng nghiệp Error! Bookmark not defined 1.6.2 Yêú tố khách quan Error! Bookmark not defined 1.6.2.1 Yếu tố tài chính, sở vật chất cho hoạt động giáo dục hướng nghiệp Error! Bookmark not defined 1.6.2.2 Yếu tố kinh tế thị trường: Error! Bookmark not defined CHƯƠNG THỰC TRẠNG QUẢN LÝ GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP Error! Bookmark not defined CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHÀ CANG, HUYỆN NẬM PỒ, TỈNH ĐIỆN BIÊN ĐÁP ỨNG YÊU CẦU XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Error! Bookmark not defined 2.1 Sơ lược tình hình kinh tế - xã hội huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên Error! Bookmark not defined 2.1.1 Điều kiện tự nhiên Error! Bookmark not defined 2.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội Error! Bookmark not defined 2.1.3 Thực trạng giáo dục phổ thông Huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên Error! Bookmark not defined 2.2 Giới thiệu khảo sát Error! Bookmark not defined 2.2.1 Mục tiêu khảo sát Error! Bookmark not defined 2.2.2 Nội dung khảo sát Error! Bookmark not defined 2.2.3 Quy mô mẫu khảo sát Error! Bookmark not defined 2.2.4 Phương pháp khảo sát Error! Bookmark not defined 2.3 Thực trạng giáo dục hướng nghiệp cho học sinh trường THPT Chà Cang, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên Error! Bookmark not defined 2.3.1 Một vài nét trường THPT Chà Cang huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên Error! Bookmark not defined 2.3.2 Học sinh Error! Bookmark not defined 2.3.3 Cơ sở vật chất Error! Bookmark not defined 2.3.4 Chương trình, nội dung giáo dục hướng nghiệp cho học sinh THPT Error! Bookmark not defined 2.3.5 Phương pháp giáo dục hướng nghiệp Error! Bookmark not defined 2.3.6 Đội ngũ giáo viên phụ trách giáo dục hướng nghiệpError! Bookmark not defined 2.3.7 Cơ sở vật chất trang thiết bị phục vụ giáo dục hướng nghiệp Error! Bookmark not defined 2.3.8 Cơ chế, sách, tài cán bộ, giáo viên phụ trách công tác giáo dục hướng nghiệp Error! Bookmark not defined 2.4 Thực trạng quản lý giáo dục hướng nghiệp cho học sinh trường THPT Chà Cang, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn Error! Bookmark not defined 2.4.1 Nhận thức cán bộ, giáo viên, công nhân viên chức, cha mẹ học sinh cộng đồng việc giáo dục hướng nghiệp cho học sinh THPT đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn Error! Bookmark not defined 2.4.2 Thực trạng quản lý giáo dục hướng nghiệp cho học sinh THPT đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn Error! Bookmark not defined 2.4.3 Thực trạng yếu tố ảnh hưởng đến giáo dục hướng nghiệp cho học sinh THPT đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn mớiError! Bookmark not defined CHƯƠNG MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP CHO HỌC SINH THPT CHÀ CANG, HUYỆN NẬM PỒ, TỈNH ĐIỆN BIÊN ĐÁP ỨNG YÊU CẦU XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Error! Bookmark not defined 3.1 Nguyên tắc đề xuất biện pháp Error! Bookmark not defined 3.1.1 Đảm bảo tính thực tiễn biện pháp đề xuấtError! Bookmark not defined 3.1.2 Đảm bảo tính đồng Error! Bookmark not defined 3.1.3 Đảm bảo tính khả thi biện pháp đề xuấtError! Bookmark not defined 3.1.4 Nguyên tắc đảm bảo tính khoa học Error! Bookmark not defined 3.1.5 Phù hợp với yêu cầu chuyển dịch cấu kinh tế trình xây dựng nông thôn xã Chà Cang, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên Error! Bookmark not defined 3.1.6 Phù hợp với yêu cầu đổi giáo dục giai đoạn Error! Bookmark not defined 3.2 Các Biện pháp Error! Bookmark not defined 3.2.1 Biện pháp 1: Nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên vai trò, vị trí giáo dục hướng nghiệp cho học sinh THPT đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn Error! Bookmark not defined 3.2.1.1 Mục đích Error! Bookmark not defined 3.2.1.2 Nội dung Error! Bookmark not defined 3.2.1.3 Cách thực Error! Bookmark not defined 3.2.2 Biện pháp 2: Đổi quản lý thiết kế nội dung, chương trình giáo dục hướng nghiệp cho học sinh THPT đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn Error! Bookmark not defined 3.2.2.1 Mục đích Error! Bookmark not defined 3.2.2.2 Nội dung Error! Bookmark not defined 3.2.2.3 Cách thực Error! Bookmark not defined 3.2.3 Biện pháp 3: Đổi quản lý hình thức tổ chức giáo dục hướng nghiệp cho học sinh THPT đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn Error! Bookmark not defined 3.2.3.1 Mục đích Error! Bookmark not defined 3.2.3.2 Nội dung Error! Bookmark not defined 3.2.3.3 Cách thực Error! Bookmark not defined 3.2.4 Biện pháp 4: Tăng cường công tác tư vấn hướng nghiệp cho học sinh THPT đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn mớiError! Bookmark not defined 3.2.4.1 Mục đích Error! Bookmark not defined 3.2.4.2 Nội dung Error! Bookmark not defined 3.2.4.3 Cách thực Error! Bookmark not defined 3.2.5 Biện pháp 5: Tổ chức tập huấn nâng cao lực cho đội ngũ CBQL, GV làm công tác giáo dục hướng nghiệp cho học sinh THPT đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn Error! Bookmark not defined 3.2.5.1 Mục đích Error! Bookmark not defined 3.2.5.2 Nội dung Error! Bookmark not defined 3.2.5.3 Cách thực Error! Bookmark not defined 3.2.6 Biển pháp 6: Đổi quản lý kiểm tra, đánh giá kết hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho học sinh THPT đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn Error! Bookmark not defined 3.2.6.1 Mục đích Error! Bookmark not defined 3.2.6.2 Nội dung Error! Bookmark not defined 3.2.6.3 Cách thực Error! Bookmark not defined 3.2.7 Biện pháp 7: Tăng cường quản lý sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện phục vụ cho giáo dục hướng nghiệp đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn Error! Bookmark not defined 3.2.7.1 Mục đích Error! Bookmark not defined 3.2.7.2 Nội dung Error! Bookmark not defined 3.2.7.3 Cách thực Error! Bookmark not defined 3.2.8 Biện pháp 8: Tăng cường phối hợp với sở đào tạo, doanh nghiệp, cha mẹ học sinh cộng đồng tổ chức hoạt động hướng nghiệp cho học sinh THPT đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn mớiError! Bookmark not defined 3.2.8.1 Mục đích Error! Bookmark not defined 3.2.8.2 Nội dung Error! Bookmark not defined 3.2.8.3 Cách thực Error! Bookmark not defined 3.3 Mối quan hệ biện pháp Error! Bookmark not defined 3.4 Khảo nghiệm tính cấp thiết khả thi biện phápError! Bookmark not defined KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ Error! Bookmark not defined DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Thống kê đội ngũ CB, GV, NV năm 2014Error! Bookmark not Bookmark not defined Bảng 2.2: Thông tin học sinh năm học 2014-2015Error! defined Bảng 2.3: Số liệu học sinh hưởng chế độ sách năm học 20142015 Error! Bookmark not defined Bảng 2.4: Kết giáo dục học sinh năm học 2013-2014Error! Bookmark not defined Bảng 5: Kết giáo dục học sinh năm học 2014-2015Error! Bookmark not defined Bảng 6: Số liệu sở vật chất Error! Bookmark not defined Bảng 2.7:Sự hỗ trợ CBQL đồng nghiệp soạn thảo nội dung giáo dục hướng nghiệp Error! Bookmark not defined Bảng 8:Yếu tố tác động đến việc lựa chọn ngành nghề học sinh Error! Bookmark not defined TÀI LIỆU THAM KHẢO Đặng Danh Ánh (1982), “Góp phần tìm hiểu vấn đề hướng nghiệp”, Tạp chí Nghiên cứu Giáo dục, số 2 Đặng Danh Ánh (2002), “Quan điểm giáo dục hướng nghiệp”, Tạp chí giáo dục, số 37, 8/2002 Đặng Danh Ánh (2005), “Tư vấn nghề phân luồng HS phổ thông sau trung học”, Kỉ yếu hội thảo quốc tế, Đối thoại Pháp –Á vấn đề hướng cho GDHN Việt Nam Đặng Danh Ánh (2005), “Tư vấn chọn nghề cho HS phổ thông”, Tạp chí Giáo dục, số 121 Đặng Danh Ánh (2010), Giáo dục hướng nghiệp Việt Nam, Nxb Văn hóa thông tin Đặng Quốc Bảo(1997), Một số khái niệm QLGD, Trường cán quản lý GD ĐT Đặng Quốc Bảo(1998), Khoa học tổ chức quản lý, NXB thống kê, Hà Nội Nguyễn Trọng Bảo, Đoàn Chi, Cù Nguyên Hanh, Hà Thế Ngữ, Tô Bá Trọng, Trần Đức Xước, Nguyễn Thế Quảng (1989), Một số vấn đề giáo dục kĩ thuật tổng hợp hướng nghiệp, Nxb Giáo dục Nguyễn Trọng Bảo (1985), Giáo dục lao động, kĩ thuật tổng hợp hướng nghiệp nhà trường phổ thông, Nxb Sự thật, Hà Nội 10 Nguyễn Trọng Bảo (1987), Nhà trường phổ thông với việc giáo dục lao động, kỹ thuật tổng hợp, hướng nghiệp dạy nghề, Nxb Giáo dục 11 Nguyễn Quốc Chí, Nguyễn Thị Mỹ Lộc (2004), Cơ sở khoa học quản lý, Tài liệu giảng cao học, Hà Nội 10 12 Nguyễn Quốc Chí, Nguyễn Thị Mỹ Lộc (2003), Những quan điểm giáo dục đại, Tài liệu cho lớp cao học quản lý giáo dục Hà Nội 13 Phạm Tất Dong (1981), “Học tập lao động kĩ thuật hướng nghiệp với việc chuẩn bị cho học sinh vào lao động sản xuất”, Tạp chí Nghiên cứu Giáo dục, số 14 Phạm Tất Dong (1982), “Nhân cách hướng nghiệp”, Tạp chí Nghiên cứu Giáo dục, số 15 Phạm Tất Dong (1984), Hoạt động hướng nghiệp trường phổ thông (1984), Tài liệu lưu hành nội bộ, Hà Nội 16 Phạm Tất Dong (2000), Sự lựa chọn tương lai, NXB Thanh Niên 17 Phạm Tất Dong, Vũ Văn Tảo, Nguyễn Như Ất, Lưu Đình Mạc, Phạm Huy Thụ (2003), Thực trạng giải pháp phát triển nâng cao hiệu công tác hướng nghiệp trường phổ thông, Hà Nội 18 Phạm Tất Dong (chủ biên) (2012), Tư vấn hướng nghiệp cho HS Trung học sở, Nxb Giáo dục Việt Nam 19 Trần Kiểm (2003), Quản lý nhà trường PT, Nxb Đại học sư phạm, Hà Nội 20 Trần Kiểm (2004), Khoa học quản lý Giáo dục, Nxb, Hà Nội 21 Trần Kiểm - Bùi Minh Hiền (2006), QL LĐ nhà trường, Trường ĐHSP, Hà Nội 22 Nguyễn Văn Lê, Hà Thế Truyền (2004), Một số kinh nghiệm giáo dục phổ thông hướng nghiệp giới, Nxb Đại học Sư phạm, Hà Nội 23 Phùng Đình Mẫn (chủ biên) (2005), Một số vấn đề hoạt động giáo dục hướng nghiệp trường trung học phổ thông, Nxb Giáo dục 24 Hà Thế Ngữ, Đặng Vũ Hoạt (1987), Giáo dục học tập 2, Nxb Giáo dục, Hà Nội 25 Nguyễn Thị Nhung (2009), Biện pháp tổ chức hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho học sinh trung học phổ thông miền núi Tây Bắc, Luận án tiến sĩ, trường Đại học Sư phạm Hà Nội 26 Vũ Thảo My, Nghiên cứu đề xuất giải pháp hướng nghiệp cho học sinh phổ thông huyện Bảo Lâm tỉnh Lâm Đồng 27 Lê Đức Phúc (1984), “Chẩn đoán tư vấn nghề nghiệp”, Hoạt động hướng nghiệp trường phổ thông, Bộ Giáo dục, Hà Nội 11 28 Bùi Việt Phú (2009), Tổ chức giáo dục hướng nghiệp cho học sinh trung học phổ thông theo tinh thần xã hội hóa, Luận án tiến sĩ, Đại học Giáo dục 29 Nguyễn Ngọc Quang (1989), Những khái niệm lý luận QLGD 30 Hà Thế Truyền (1996), Một số giải pháp tổ chức hoạt động dạy học kỹ thuật ứng dụng (nghề phổ thông) cho học sinh phổ thông bậc trung học trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp - dạy nghề, Luận án tiến sĩ khoa học Sư phạm - Tâm lý 31 Bộ Giáo dục Đào tạo (1984), Hoạt động hướng nghiệp trường phổ thông, Tài liệu lưu hành nội bộ, Hà Nội 32 Bộ Giáo dục Đào tạo, Chương trình giáo dục phổ thông, NXB giáo dục, 2006 33 Bộ Giáo dục Đào tạo, Chỉ thị 33/ 2003/ CT-BGDĐT việc “Tăng cường giáo dục hướng nghiệp cho học sinh phổ thông”; Hướng dẫn tổ chức thực môn Công nghệ, hoạt động giáo dục hướng nghiệp hoạt động giáo dục nghề phổ thông năm học 2009-2010 34 Quốc hội, Hướng dẫn thi hành số điều Luật Giáo dục, Nxb Sự thật, 2006 35 Quốc hội, Luật Giáo dục, Nxb Sự thật, 2006 36 Quyết định số 491/QĐ-TTg ban hành ngày 16/04/2009, tiêu chí quốc gia nông thôn 37 Nghị số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 Hội nghị Trung ương khóa XI, đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo 38 Phan Thị Hồng Vinh (2006), Quản lý giáo dục - NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội 39 Nghị Hội nghị Trung ương II khoá VIII 40 Phạm Viết Vượng (2007), Giáo dục học, Nxb ĐHQG Hà Nội 41 Phạm Viết Vượng (2012), Giáo dục học, Nxb ĐHSP, Hà Nội 42 Phạm Viết Vượng (1996), Phương pháp nghiên cứu khoa học, Nxb ĐHSP Hà Nội 43 Vũ Đình Chuẩn, Lê Trần Tuấn, Trần Thị Thu Nguyễn Thị Châu, Hồ Phụng Hoàng Phoenix, Tài liệu tập huấn đổi giáo dục hướng nghiệp dạy học, Nxb Giáo dục 12 44 Thông tư Số 116/2006/TT- BNN, ngày 18 tháng 12 năm 2006 Hướng dẫn thực số nội dung Nghị định số 66/2006/NĐ-CP ngày 07/7/2006 Chính phủ phát triển ngành nghề nông thôn 45 Thông tư 41/2013/TT-BNNPTNT ngày 04/10/2013 việc hướng dẫn thực tiêu chí quốc gia nông thôn 13
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lí giáo dục hướng nghiệp cho học sinh Trường trung học phổ thông Chà Cang huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn mới, Quản lí giáo dục hướng nghiệp cho học sinh Trường trung học phổ thông Chà Cang huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn mới, Quản lí giáo dục hướng nghiệp cho học sinh Trường trung học phổ thông Chà Cang huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn mới

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn