Hoàn thiện công tác quản lý chi phí tại Ngân hàng thương mại cổ phần Liên Việt - Chi nhánh Thăng Long

12 358 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/11/2016, 22:54

i TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN  HOÀNG THỊ LIÊN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI PHÍ TẠI NGÂN HÀNG TMCP LIÊN VIỆT CHI NHÁNH THĂNG LONG CHUYÊN NGÀNH: KINH TẾ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Người hướng dẫn khoa học: TS CAO THỊ Ý NHI HÀ NỘI, NĂM 2011 ii LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Năm 2011 qua hai phần ba chặng đường Đây thời gian kinh tế nước ta trải qua không khó khăn Giá hàng hóa chủ yếu thị trường giới biến động theo chiều hướng tăng Ở nước lạm phát tăng cao Để kiềm chế lạm phát phủ thực nhiều sách kiểm soát chặt chẽ hạn chế tăng trưởng tín dụng, tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc với USD Chính yếu tố tác động nguyên nhân dẫn đến giảm nguồn thu ngân hàng Trước khó khăn đó, ngân hàng phải xây dựng cho chiến lược kinh doanh để cạnh tranh, tìm kiếm lợi nhuận đứng vững thị trường Trong chiến lược cạnh tranh quản lý chi phí đánh giá chiến lược hữu hiệu mà ngân hàng sử dụng để tạo ưu cạnh tranh thị trường Ngân hàng Liên Việt Thăng Long đơn vị trực thuộc hệ thống Ngân hàng Liên Việt Ngay từ đời, vấp phải khủng hoảng kinh tế toàn cầu Cuộc khủng hoảng năm 2008 kéo dài sang năm 2009 làm cho hoạt động kinh doanh tiền tệ ngân hàng, cũ ng doanh nghiệp Việt nam gặp nhiều khó khăn, nhiều doanh nghiệp lâm vào tình trạng nợ nần, phá sản Trong bối cảnh đó, LienVietBank tìm hội khủng hoảng, kinh doanh rủi ro nên năm thành lập tạo lợi nhuận đáng kể Sau 1000 ngày phát triển, Ngân hàng Liên Việt Thăng Long có bước phát triển đáng ghi nhận: Tổng nguồn vốn huy động đến 31/12/2010 2.000 tỷ đồng, dư nợ đạt 919 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 24,6 tỷ Bên cạnh mục tiêu trở thành chi nhánh đứng đầu hệ thống Ngân hàng Liên Việt, Ban lãnh đạo Ngân hàng Liên Việt Thăng Long mong muốn phát triển thành ngân hàng với chất lượng hiệu hàng đầu thị trường Để tăng cường hiệu kinh doanh, việc tăng thu nhập, ngân hàng cần tiết kiệm chi phí Xuất phát từ yêu cầu khách quan thực tế quản lý chi phí Ngân hàng Liên Việt Thăng Long nói riêng Ngân hàng Liên Việt nói chung bộc lộ nhiều hạn chế (về chế quản lý, cách thức xây dựng kế hoạch, định mức,…) Do đòi hỏi ngân hàng Liên Việt Thăng Long thành viên hệ thống Ngân hàng Liên Việt không ngừng trọng nghiên cứu để hoàn thiện công tác quản lý tài nói chung, công tác quản lý chi phí nói riêng iii Trước thực trạng đó, đề tài “Hoàn thiện công tác quản lý chi phí Ngân hàng TMCP Liên Việt – Chi nhánh Thăng Long” chọn để nghiên cứu Mục đích nghiên cứu + Hệ thống hoá vấn đề lý luận quản lý chi phí hoạt động ngân hàng thương mại; phân tích sách Nhà nước quản lý chi phí ngân hàng thương mại + Phân tích thực trạng công tác quản lý chi phí Ngân hàng TMCP Liên Việt – Chi nhánh Thăng Long giai đoạn 2009 – 2010 tháng đầu năm 2011, từ phân tích rõ hạn chế, nguyên nhân hạn chế + Nghiên cứu đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý chi phí LienVietBank Thăng Long Phương pháp nghiên cứu: Luận văn dựa phương pháp vật biện chứng vật lịch sử kết hợp sử dụng phương pháp khác phân tích, tổng hợp, logíc lịch sử, tổng kết thực tiễn Kết cấu luận văn: Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, luận văn gồm ba chương sau: Chương 1: Những vấn đề quản lý chi phí hoàn thiện công tác quản lý chi phí ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng công tác quản lý chi phí Ngân hàng TMCP Liên Việt – Chi nhánh Thăng Long Chương 3: Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý chi phí Ngân hàng TMCP Liên Việt – Chi nhánh Thăng Long iv CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUẢN LÝ CHI PHÍ VÀ HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI PHÍ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Phần luận văn sâu nghiên cứu vấn đề lý luận quản lý chi phí ngân hàng thương mại khái niệm quản lý chi phí, loại chi phí ngân hàng thương mại nội dung công tác quản lý chi phí, tiêu đánh giá mức độ hoàn thiện công tác quản lý chi phí nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản lý chi phí ngân hàng thương mại 1.1 Khái quát ngân hàng thương mại Ngân hàng thương mại loại hình doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực tiền tệ - tín dụng, với hoạt động thường xuyên nhận tiền gửi, cho vay cung cấp dịch vụ ngân hàng cho kinh tế quốc dân Góp phần vào phát triển kinh tế, Ngân hàng thương mại trở thành trung gian tài thiếu, cầu nối người có tiền dư thừa tiền tạm thời nhàn rỗi người cần tiền để đầu tư kiếm lời Ngân hàng thương mại thực hoạt động chủ yếu huy động vốn, cho vay đầu tư hoạt động cung cấp dịch vụ khác 1.2 Quản lý chi phí ngân hàng thương mại Ngân hàng thương mại đơn vị kinh doanh mục tiêu cao lợi nhuận Về mặt lý thuyết, để tăng lợi nhuận ngân hàng tăng thu nhập ròng từ hoạt động, giảm chi phí quản lý kinh doanh (chi phí hoạt động) điều hành cho tốc độ tăng thu nhập ròng lớn tốc độ tăng chi phí quản lý Xu hướng tăng dần tỷ trọng chi phí quản lý khiến ngân hàng thương mại ngày quan tâm đến công tác quản lý chi phí Chi phí hoạt động NHTM bao gồm khoản chính: Chi phí cho nhân viên, chi phí quản lý công vụ, chi phí tài sản Đây khoản mục chi phí phục vụ cho hoạt động kinh doanh chung ngân hàng, nội dung đa dạng phong phú Trong đó, chi phí cho nhân viên thường chiếm tỷ trọng cao cấu chi phí NHTM v Mặt khác, với ngân hàng thương mại, quản lý chi phí tốt bước quan trọng để thực định giá sản phẩm sở để NHTM cung cấp đầy đủ, xác, kịp thời số liệu tình hình tài cho quan quản lý đối tác bên Do vậy, NHTM phải xây dựng chế, phương thức quản lý chi phí đảm bảo hoạt động kinh doanh ngân hàng bền vững phù hợp với mục tiêu tài đặt Với cần thiết việc quản lý chi phí đa dạng, mức độ phức tạp loại chi phí NHTM, để việc quản lý chi phí có hiệu cần thực xây dựng chế quản lý chi phí, lập kế hoạch thực kế hoạch chi phí; xây dựng định mức chi tiết cho khoản mục chi phí; tổ chức hạch toán, theo dõi chi phí có kiểm tra, kiểm soát thường xuyên 1.3 Những nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản lý chi phí ngân hàng thương mại Quản lý chi phí chịu ảnh hưởng nhiều yếu tố chủ quan khách quan Về mặt chủ quan: công tác quản lý chi phí chịu ảnh hưởng hệ thống kiểm soát nội bộ, trình độ cán quản lý, công nghệ, mô hình tổ chức quy mô hoạt động Về mặt khách quan chế quản lý tài Nhà nước, tình hình thị trường yếu tố cạnh tranh, tốc độ tăng trưởng kinh tế quốc gia Như vậy, kinh tế thị trường, NHTM chịu tác động quy luật cạnh tranh NHTM không ngừng tìm kiếm biện pháp nhằm nâng cao lợi nhuận để đứng vững thành công Trong đó, quản lý chi phí hiệu xu hướng NHTM hướng tới Quản lý chi phí việc tổng hợp, phân tích, đánh giá thực trạng việc sử dụng chi phí, lập kế hoạch chi phí, theo dõi việc ghi nhận thực chi phí này, từ đưa định nhằm đảm bảo thực kế hoạch chi phí đặt Hoàn thiện công tác quản lý chi phí NHTM vai quan trọng thân ngân hàng, hệ thống ngân hàng mà có tác động tới phát triển chung kinh tế vi CHƯƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI PHÍ TẠI NGÂN HÀNG TMCP LIÊN VIỆT - CHI NHÁNH THĂNG LONG Trong chương này, tác giả đưa thực trạng công tác quản lý chi phí ngân hàng Liên Việt Thăng Long Với số liệu minh họa từ 2009 – tháng 8/2011, tác giả làm rõ nội dung công tác quản lý chi phí, đưa đánh giá mặt được, hạn chế nguyên nhân hạn chế công tác quản lý chi phí LVB Thăng Long 2.1 Khái quát Ngân hàng Liên Việt Thăng Long Ngân hàng TMCP Liên Việt Chi nhánh Thăng Long thành lập ngày 25 tháng 07 năm 2008 theo Quyết định số 93A/2008/QĐ-LienVietBank chi nhánh trực thuộc Ngân hàng Liên Việt Qua năm xây dựng phát triển Ngân hàng Liên Việt Thăng Long đạt nhiều kết quan trọng: tổng vốn huy động, dư nợ tín dụng lợi nhuận đạt mức tăng trưởng bình quân cao, đặc biệt từ năm 2010 trở lại đảm bảo tăng trưởng kiểm soát chất lượng 2.2 Thực trạng công tác quản lý chi phí LVB Thăng Long 2.2.1 Tình hình chi phí LVB Thăng Long Trong ba năm trở lại đây, tình hình chi phí LVB Thăng Long có biến động lớn Cụ thể: chi phí LVB Thăng Long có xu hướng tăng dần, tốc độ tăng trưởng bình quân khoảng 20%/năm Chi phí năm 2010 tăng 17% so với 2009, chi phí tháng đầu năm 2011 tiến gần chi phí thực năm 2010 Năm 2010, tổng chi phí hoạt động LVB Thăng Long đạt 16.328 triệu đồng, tăng 2.392,6 triệu đồng so với 2009, so với năm 2008, chi phí tăng 10.562,6 triệu đồng + Năm 2010, chi cho nhân viên 7,5 tỷ đồng chiếm 46,23% tổng chi phí hoạt động LVB Thăng Long So với 2009, chi cho nhân viên tăng gấp 1,123 lần Đây chi phí có mức tăng cao chi phí hoạt động LVB Thăng Long Nguyên nhân lợi nhuận năm 2010 tăng mạnh : lợi nhuận năm 2010 tăng 355,18% so với năm 2009 Bên cạnh số lao động tăng quy chế lương Ngân hàng Liên Việt có thay đổi + Do tốc độ trang bị tài sản giai đoạn thành lập 2008 – 2010 lớn tài sản giai đoạn tăng nhanh: Năm 2010, chi tài sản vii 4,8 tỷ đồng chiếm 30% tổng chi phí hoạt động, tăng 10% so với năm 2009 tăng 216% so với 2008 (chi phí tài sản năm 2008 1,525 tỷ đồng) + Chi quản lý công vụ năm 2010 đạt 2.708 triệu đồng, thực 81,08% kế hoạch, tăng 10,54% so với 2009 So với tốc độ tăng trưởng chi quản lý công vụ năm 2009/2008 177,26% (chi phí quản lý công vụ năm 2008 883,50 triệu đồng), năm 2009 chi quản lý công vụ tăng cao chi quảng cáo, khuyến mại, lễ tân, khánh tiết chi phí quản lý chung năm 2009 tăng mạnh (chi phí quản lý chung năm 2008 333,01 triệu đồng) 2.2.2 Thực trạng công tác quản lý chi phí Ngân hàng Liên Việt Thăng Long * Nguyên tắc quản lý chi phí: Trên sở qui định chung Nhà nước, LVB xây dựng hệ thống quản lý thu chi bao gồm hệ thống văn chế độ, quy trình, quy định thu – chi ngân hàng * Bộ máy quản lý chi phí: Bao gồm Giám đốc, số cán Phòng Kế toán Ngân quỹ Phòng Tổng hợp Bộ máy quản lý chi phí đảm bảo phân tách khâu lập kế hoạch, thực kiểm soát thực chi phí Xác định rõ chức năng, nhiệm vụ công tác quản lý chi phí đối tượng máy * Quản lý theo định mức kế hoạch chi phí: Kế hoạch chi phí cấu phần kế hoạch tài Ngân hàng Tại LVB Thăng Long, đơn vị làm đầu mối thực lập kế hoạch chi phí Phòng kế toán Ngân quỹ Xây dựng kế hoạch chi tiêu sở định mức chi tiêu theo quy định LVB, có tính đến biện pháp tích cực để tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu kinh doanh theo chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí Chính phủ, Ngành LVB * Hạch toán theo dõi chi phí: Để quản lý thu nhập, LVB Thăng Long thực phân tách rõ khoản chi phí sở hệ thống kế toán LVB để theo dõi chi tiết theo hoạt động kinh doanh 2.3 Đánh giá công tác quản lý chi phí Ngân hàng Liên Việt Thăng Long 2.3.1 Những kết đạt - Thực theo định mức giao: Hầu hết khoản mục chi phí chi nhánh thực theo định mức kế hoạch lập từ đầu năm tài Điều chứng tỏ công tác quản lý chi phí hiệu Lợi nhuận tăng nhanh qua năm cho thấy tình hình kinh doanh chi nhánh có nhiều thuận lợi tăng trưởng tốt Công tác hạch toán kế toán đảm bảo xác, kịp thời phản ánh tình hình hoạt động Chi nhánh cung cấp số liệu cho việc quản trị điều hành viii - Mức độ hoàn thiện văn bản: Việc phản ánh, ghi nhận chi phí quy định cụ thể, mở tài khoản để theo dõi chi tiết khoản chi phí: Các khoản chi phí tính toán, xác định thực phù hợp với qui định Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước; Các khoản mục chi phí quy định chi tiết cụ thể định mức quy trình toán Các khoản chi có giám sát đầy đủ Giám đốc Chi nhánh, Trưởng Phòng tài kế toán Trưởng Phòng Tổng hợp - Mức độ linh hoạt công tác lập kế hoạch chi phí: Chi nhánh chủ động xây dựng nhiều kịch áp dụng cho biến động thị trường Công tác lập kế hoạch chi phí gắn liền với công tác quản lý chi phí: Trên sở kế hoạch lập từ đầu năm tài chính, Chi nhánh giao tiêu cho phận theo quý, năm vào tình hình hoạt động thực tế khả thực phòng giao dịch Định kỳ tổ chức tổng hợp, đánh giá kết đạt được, xác định nguyên nhân dẫn đến kết tìm cách thức quản lý thích hợp Bên cạnh đó, Chi nhánh sử dụng biện pháp khuyến khích có chế độ khen thưởng hợp lý phòng đạt vượt mức kế hoạch giao 2.3.2 Những hạn chế Bên cạnh kết đạt kể trên, công tác quản lý chi phí LVB Thăng Long tồn số vấn đề sau: - Phương pháp quản lý: Phương pháp quản lý việc thực doanh thu, chi phí, Chi nhánh áp dụng phương pháp khuyến khích thực doanh thu chi phí mà chưa thực phương pháp khoán - Đối với việc kiểm tra, kiểm soát: Tại chi nhánh nay, chưa tách bạch người thực chi phí với người kiểm soát chi phí Tất công việc quản lý chi phí đơn vị phòng Tài Kế toán chi nhánh thực Điều không đảm bảo tính độc lập khâu thực dễ xảy sai sót - Về văn chế độ: Các văn bản, chế độ hướng dẫn thi hành quy chế quản lý tài ngân hàng thương mại nhiều không bao quát hết tình phát sinh thực tế nên trình thực thi phát sinh nhiều điểm không phù hợp Ngược lại việc quy định cách chi tiết định mức khoản mục chi phí Ngân hàng Liên Việt giúp cho Chi nhánh có khả áp dụng cách tương đối dễ dàng lại không linh hoạt không phù hợp với thực tế phát sinh - Đối với việc hạch toán, theo dõi chi phí: Chi phí gián tiếp (chiếm tương đối lớn) chi lương, cho quảng cáo, tiếp thị, chi lễ tân khánh tiết, chi tài sản, chi vật ix liệu, giấy tờ in,…lại hạch toán theo dõi cấp độ tổng hợp tổng chi phí quản lý chung chi nhánh, chưa phân bổ cho phận kinh doanh, sản phẩm, khách hàng - Về trình độ cán bộ: Hầu hết cán Chi nhánh cán trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm lĩnh vực tài kế toán nên hạn chế công tác việc tham mưu cho Ban Giám đóc quản lý chi phí 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế - Vì ‘‘sinh sau đẻ muộn’’ nên chế phối hợp nội bộ, lề lối làm việc chung có chỗ chưa nhuần nhuyễn, văn quy định, quy trình,…vẫn trình phải sửa đổi để phù hợp, linh hoạt - Hoạt động khoán tài đến tập thể, cá nhân người lao động chưa đạt hiệu cao, chưa tạo áp lực công việc hiệu quy chế thưởng phạt chưa đủ mạnh - Hệ thống thông tin quản trị ngân hàng nói chung quản lý chi phí nói riêng giai đoạn cải tạo, khai thác nâng cấp Như vậy, công tác quản lý chi phí LVB Thăng Long chưa có khả cung cấp đầy đủ thông tin để đánh giá hiệu kinh doanh cách xác, toàn diện, chưa xác định giá thành xác sản phẩm, dịch vụ, dẫn đến công tác định, lập kế hoạch giám sát gặp nhiều khó khăn, chưa thật sát thực tế Tuy nhiên, Ngân hàng Liên Việt Thăng Long có đóng góp không nhỏ vào công phát triển kinh tế, xây dựng đất nước Chi nhánh không ngừng đổi mới, kinh doanh đa dạng, hiệu nâng cao chất lượng dịch vụ Bên cạnh đó, Ban lãnh đạo chi nhánh quan tâm sâu sắc đến việc cải tiến công tác quản trị nội bộ, đặc biệt công tác quản lý chi phí Qua thực tế công tác quản lý chi phí năm qua cho thấy LVB Thăng Long xây dựng cho quy định riêng quản lý chi phí dựa chế Hội sở tạo sở vững cho hoạt động quản trị nội Chi nhánh Qua góp phần tiết kiệm chi phí, nâng cao thu nhập ngân hàng Bên cạnh thành tựu đạt được, công tác quản lý chi phí LVB Thăng Long tồn số hạn chế Để công tác quản lý chi phí thực hiệu hơn, LVB Thăng Long cần có giải pháp hữu hiệu để hoàn thiện công tác quản lý chi phí Chi nhánh x CHƯƠNG GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI PHÍ TẠI NGÂN HÀNG LIÊN VIỆT CHI NHÁNH THĂNG LONG Trong chương này, tác giải nêu định hướng công tác quản lý chi phí LVB Thăng Long thời gian tới Từ đó, đề xuất giải pháp số kiến nghị để hoàn thiện công tác quản lý chi phí LVB Thăng Long 3.1 Định hướng phát triển LVB giai đoạn 2012-2015 Mục tiêu chung: Xây dựng Ngân hàng Liên Việt trở thành ngân hàng bán lẻ với mạng lưới rộng Việt Nam, ngân hàng vùng sâu, vùng xa, thị trường nông nghiệp-nông thôn 3.2 Định hướng hoạt động LVB Thăng Long giai đoạn 2012-2015 Với định hướng chiến lược LVB phát triển mạnh quy mô nâng cao chất lượng hoạt động, đòi hỏi LVB Thăng Long không ngừng nâng cao hiệu công tác quản lý chi phí, phát huy kết đạt khắc phục hạn chế tồn - Mục tiêu chung: Ngân hàng Liên Việt Thăng Long giữ vững mục tiêu trở thành chi nhánh đứng đầu hệ thống Ngân hàng Liên Việt Cùng với Ngân hàng Liên Việt chi nhánh Thành phố Hồ Chi Minh hai Chi nhánh đầu lộ trình xây dựng phòng giao dịch kiểu mẫu bưu cục Bưu điện Ngân hàng Liên Việt nhằm thu hút lượng lớn khách hàng cá nhân, kéo theo hội triển khai dịch vụ cho vay, chuyển tiền… bưu cụ - Mục tiêu công tác quản lý chi phí: Hướng tới chế quản lý chặt chẽ vừa linh hoạt phù hợp với thực tế phát sinh, thực tốt chế khoán doanh thu, chi phí Trong đó, việc phân bổ chi phí chung cho đối tượng quản lý mục tiêu ngân hàng thời gian tới Đây sở để xây dựng định mức chi phí, lợi nhuận, nhằm định giá sản phẩm dịch vụ, nâng cao lực quản lý tài chính, xa lập kế hoạch ngân sách cho phận, xác lập trách nhiệm tài 3.3 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý chi phí LVB Thăng Long * Thực phân giao tiêu thu chi tới Phòng ban Chi nhánh Phòng giao dịch: Thực tốt chế khoán quản lý doanh thu chi phí trọng số tiêu quan trọng khoán quỹ lương, chi phí quản lý xi kinh doanh (như vật liệu văn phòng, điện, nước, điện thoại, chi quảng cáo, tiếp thị…), dư nợ cho vay, số dư huy động vốn * Đào tạo cho cán nâng cao trình độ quản trị doanh nghiệp, khả hiểu biết tài doanh nghiệp * Xây dựng ý thức tiết kiệm chi phí cho nhân viên: Điểm mấu chốt cho thành công Ngân hàng quản lý chi phí ý thức tiết kiệm chi phí thông qua thao tác kế toán Vấn đề tiết kiệm thực hiệu mà thuyết phục đội ngũ nhân viên thực dựa trên: - Xây dựng mối liên hệ nhà quản lý nhân viên: Muốn làm điều thông qua công cụ khác nhau, mối liên hệ gián tiếp từ văn trao đổi trực tiếp Thông thường văn không dễ hiểu dễ nản lòng gặp mặt hiệu hơn, nhà quản lý thực trình: tham gia, trao đổi phản hồi, ba điểm mấu chốt cần có xây dựng mối quan hệ Những thông tin mà nhà quản lý nhân viên thu thực tế hơn, đáng tin cậy thực dụng Và mối quan hệ hiệu thường xuyên có giám sát lẫn - Khuyến khích nhân viên tham gia quản lý chi phí: Khuyến khích nhân viên đưa đề xuất, sáng kiến giảm chi phí tôn trọng đề xuất nhân viên Cần có chế độ khen thưởng thỏa đáng với đề xuất hiệu quả, đề xuất thiếu tính hiệu nhà quản lý cần có thông tin phản hồi để nhân viên thấy ý kiến họ quan tâm, tôn trọng 3.4 Một số kiến nghị Ngân hàng Liên Việt * Đối với công tác xây dựng chế quản lý chi phí: Để quản lý, điều hành hiệu hoạt động kinh doanh cách đại hiệu đến sản phẩm, khách hàng khối tham gia trình hoạt động Ngân hàng, LVB cần xây dựng hệ thống tập hợp phân bổ thu nhập, chi phí chi tiết đến đối tượng, sản phẩm Cùng với đó, LVB cần chỉnh sửa chế quản lý chi phí hướng tới chi tiết đến đối tượng sản phẩm/khách hàng/khối kinh doanh * Đối với công tác xây dựng định mức chi phí: Điều chỉnh phụ cấp trượt giá bổ sung mức phụ cấp trượt giá tối thiểu; Chỉnh sửa mức chi tối đa đồng phục nhóm phận Giao dịch ngân quỹ, mức phụ cấp lưu trú đối tượng thời gian công tác tỉnh (>=50 km chiều) ngày chỉnh sửa mức chi phụ cấp độc hại rủi ro cho cán ngân quỹ xii * Đối với công tác kiểm tra, giám sát: Tăng cường công tác kiểm tra, nâng cao tính tuân thủ việc thực chế độ thu – chi tài chính, tăng tính chủ động công tác quản lý chi phí đơn vị thành viên Tiếp tục thực chế thưởng phạt việc thực định mức chi phí Xây dựng bổ sung văn hướng dẫn công tác kiểm tra chỗ thông qua đề cương kiểm tra, có văn hướng dẫn chấn chỉnh sau kiểm tra Thực đoàn kiểm tra thực tế chi nhánh thường xuyên có mức chi vượt định mức * Đối với đội ngũ cán quản lý: Thường xuyên đào tạo, nâng cao trình độ phẩm chất đội ngũ cán quản lý có nhằm đáp ứng yêu cầu ngày cao công tác quản trị ngân hàng; Xây dựng quy trình quản lý chi phí chuẩn từ đó, thiết lập bảng mô tả công việc cho vị trí cụ thể, từ đưa yêu cầu sát thực công việc tuyển dụng; Chế độ phân phối quỹ thu nhập gắn với hiệu công việc nhằm khuyến khích người tài giữ chân cán * Đối với hệ thống thông tin quản lý ngân hàng: Thiết kế hệ thống thông tin quản lý theo hướng quản lý chi phí tới sản phẩm, khách hàng, khối kinh doanh 3.5 Một số kiến nghị Chính phủ quan quản lý nhà nước Tiếp tục xây dựng hệ thống văn pháp luật điều chỉnh hoạt động quản lý chi phí NHTM, tăng cường công tác kiểm tra, tra; Thường xuyên tổ chức lớp tập huấn, hội thảo văn pháp luật có liên quan đến hoạt động quản lý chi phí Như vậy, vào định hướng phát triển LVB LVB Thăng Long giai đoạn 2012 – 2015 mục tiêu công tác quản lý chi phí LVB Thăng Long, để công tác quản lý chi phí LVB Thăng Long đạt mục tiêu đề ra, luận văn đưa số giải pháp để hoàn thiện công tác quản lý chi phí Các giải pháp đưa tập trung vào việc hoàn thiện chế khoán tài chính, thường xuyên đào tạo đào tạo lại đội ngũ cán nhân viên đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh Ngân hàng xây dựng ý thức tiết kiệm chi phí cho nhân viên Luận văn đưa số kiến nghị Ngân hàng Liên Việt hoàn thiện chế quản lý chi phí, xây dựng định mức chi phí, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát…Bên cạnh Luận Văn đưa số kiến nghị với Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước việc thực thi giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng quản lý chi phí LVB Thăng Long
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác quản lý chi phí tại Ngân hàng thương mại cổ phần Liên Việt - Chi nhánh Thăng Long, Hoàn thiện công tác quản lý chi phí tại Ngân hàng thương mại cổ phần Liên Việt - Chi nhánh Thăng Long, Hoàn thiện công tác quản lý chi phí tại Ngân hàng thương mại cổ phần Liên Việt - Chi nhánh Thăng Long

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn