đồ án bê tông cốt thép 1

29 585 5
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/10/2016, 15:54

đồ án bê tông cốt thép 1. Thuyết minh. file cad: nguyennam208qtgmail.com ............................................................................................................................. SV: NGUYỄN VĂN NAM MSSV:13520800622 GVHD:TRẦN THỊ NGUYÊN HẢO LỜI CẢM ƠN Trước tiên, em xin cảm ơn đến cô Trần Thị Nguyên Hảo, giảng viên trường Đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh tận tình giúp đỡ em cảm ơn tất anh chị, bạn lớp giúp đỡ, em học hỏi, trau dồi thêm kiến thức để em hoàn thành đồ án bê tông cốt thép Đồ án BTCT1 giúp em hiểu rõ ngành học thiết kế ngành xây dựng nào, có điều kiện để em hiểu rõ làm việc bê tông cốt thép Lần đầu làm đồ án môn học, chắn em có sai sót Mong cô bạn giúp đỡ, vạch lỗi sai, giúp em khắc phục hoàn chỉnh kiến thức thân Và tất hành trang thật quý báu cho chúng em qua đồ án khác Và đạt kết tốt ngành học Xây dựng Em xin chân thành cảm ơn SV: NGUYỄN VĂN NAM MSSV:13520800622 GVHD:TRẦN THỊ NGUYÊN HẢO ĐỒ ÁN KẾT CẤU BTCT SỐ SÀN SƯỜN TOÀN KHỐI LOẠI BẢN DẦM Họ tên sinh viên: NGUYỄN VĂN NAM Lớp: XD13A2 Đề số : 41 Tính toán cấu tạo sàn sườn toàn khối có sơ đồ mặt hình vẽ, với số liệu sau: L1=1,9 m I L2=4,5m Hoạt tải: Ptc = 400( daN/m2) Hệ số np=1,2 ĐẦU ĐỀ: Mặt bố trí dầm sàn: Kích thước: L1 = 1,9m, L2 = 4,5 m SV: NGUYỄN VĂN NAM MSSV:13520800622 GVHD:TRẦN THỊ NGUYÊN HẢO Hoạt tải: Giá trị tiêu chuẩn pc = 400 daN/m2, hệ số vượt tải n = 1,2 Vật liệu sử dụng: Bê tông B15, cốt thép AI, cốt thép dọc dầm loại AI, AII; cốt thép đai dầm loại AI Số liệu tính toán: Bê tông B15 có: Rb = 8,5 MPa; Rbt = 0,75 MPa; Eb = 23.103 MPa Cốt thép loại AI: Rs= 225MPa; Rsw = 175MPa; Es = 21.104 MPa Cốt thép loại AII: Rs= 280 MPa; Rsw = 225 MPa II a  TÍNH TOÁN BẢN SÀN: Sơ đồ tính , nhịp tính toán bản: Chọn kích thước tiết diện: Đối với sàn: hb = xL1 - Lấy m = 35 sàn loại dầm, làm việc phương - Lấy D = 1,2 tải trọng pc = 400 daN/m2 tương đối lớn Do đó: hb = xL1 = x 1900 = 65,14 (mm) 70 (mm) Vậy chọn chiều dày sàn hb = 70 (mm)  Đối với dầm phụ: Sơ chọn kích thước dầm phụ: - - Tính chiều cao dầm phụ : hdp = ( L2 = ( ) x4500 = 281,25 375  hdp = 300 (mm) Bề rộng dầm phụ: bdp = ( 0,3 0,5) hdp = ( 0,3 0,5) 300 = 90 150  bdp = 150 (mm) Vậy kích thước dầm phụ ( 150x300) (mm)  Đối với dầm chính: Ldc= L1= 5700 (mm) Sơ chọn kích thước dầm chính: - - Tính chiều cao dầm chính: hdc = ( Ldc = ( ) x5700 = 475 712,5  hdc= 500( mm) Bề rộng dầm chính: SV: NGUYỄN VĂN NAM MSSV:13520800622 GVHD:TRẦN THỊ NGUYÊN HẢO bdc = ( 0,3 0,5) hdc = ( 0,3 0,5) 700 = 210 350  bdc = 300 (mm) Vậy kích thước dầm ( 300x500) (mm) Tiết diện cột BTCT ( 300x300) (mm) - Xét tỉ số: = = 2,4 >  Như phương thuộc loại dầm, có chiều dày bản: hb = 70(mm) Để tính toán, cắt theo phương cạnh ngắn L1 dải rộng dài 1m để tính toán: - - b Nhịp tính toán: + Nhịp biên: Lob = L1 – (3bdp/2) = 1900- ( ) = 1675 (mm) + Nhịp giữa: Lo= L1 – bdp = 1900 – 150 =1750 (mm)  Chênh lệch nhịp: x100%=4,26% lấy Lo= 1750 (mm) để tính toán  Xem dầm nhịp Xác định tải trọng: Tĩnh tải trọng lượng lớp cấu tạo sàn: Với cấu tạo sàn hình vẽ, gồm lớp: SV: NGUYỄN VĂN NAM MSSV:13520800622 GVHD:TRẦN THỊ NGUYÊN HẢO Do dãy rộng 1m, nên: - Tĩnh tải tính toán: Các lớp cấu tạo Tải trọng tiêu Hệ số tin cậy chuẩn ( daN/m ) (n) Gạch ceramic: =20 mm, g = 40 2000 daN/m , n= 1,2 Vữa lót: =15 mm, v = 1800 27 daN/m , n= 1,2 Bản BTCT: = hb= 70 mm, 175 BTCT= 2500 daN/m , n= 1,1 Lớp vữa trát: =15 mm, v = 27 1800 daN/m , n= 1,2 Tổng cộng Tải trọng tính toán ( daN/m2) 1,2 48 1,2 32,4 1,1 192,5 1,2 32,4 305,3 Tĩnh tải toàn phần tác dụng: gbtt=305,3 (daN/m2) Hoạt tải tính toán: pbtt =np.ptcb=1,2.400=480( daN/m2) Tải trọng toàn phần: qbtt=( gbtt+ pbtt).1=785,3 (daN/m) Xác định nội lực: SV: NGUYỄN VĂN NAM MSSV:13520800622 GVHD:TRẦN THỊ NGUYÊN HẢO Moment lớn nhịp biên gối thứ hai: Mb,s= = = 200,3( daN.m) Moment lớn nhịp gối giữa: Mg,s= = = 150,3( daN.m)  Sơ đồ tính: Tính toán cốt thép: Chuẩn bị số liệu để tính toán: + Bê tông: với cấp độ bền B15: Rb=85 daN/cm2 + Loại thép: thép A-I: Rs=Rsc=2250 daN/cm2 Tính toán cốt thép cho theo cấu kiện chịu uốn tiết diện hình chữ nhật với kích thước : b.hb=1000 70 (mm2) Đối với bản: hb=70( mm), chọn a = 20mm cho tiết diện ( a khoảng cách từ mép BT đến trọng tâm thép vùng kéo) Tính ho= hb – a=70 – 20= 50(mm) Sàn sử dụng bê tông có cấp độ bền B15, thép AI, cho nên: r =0,455 Tính αm = == ( daN.cm) SV: NGUYỄN VĂN NAM MSSV:13520800622 GVHD:TRẦN THỊ NGUYÊN HẢO Kiểm tra điều kiện : αm = 0,455 Diện tích cốt thép tính theo công thức: As= = = ( cm2) 10 Kiểm tra hàm lượng cốt thép: µ =.100%= 100% > µmin = 0,05% tt 11 Chọn diện tích cốt thép bố trí thực tế mặt cắt ngang A s 12 Kiểm tra : As= 100% As nằm khoảng ( -3% -5%) Ta có bảng tính toán cốt thép: Tiết diện M αm (daNm ) As Chọn cốt thép (mm a /m) (mm2) µ As (%) (%) Nhịp biên, gối Nhịp giữa, gối 200,3 0,094 0,099 187 150 188 0,37 +0.53 150,3 0,071 0,073 139 200 141 0,28 +1,44 Chọn bố trí cốt thép: Chọn cốt thép bảng Bố trí thép hình vẽ: Cốt thép chịu momen âm.Tỷ số = = 1,6 0,374 cm2/m SV: NGUYỄN VĂN NAM III - - - MSSV:13520800622 GVHD:TRẦN THỊ NGUYÊN HẢO TÍNH TOÁN DẦM PHỤ: Sơ đồ tính toán: Dầm phụ dầm liên tục nhịp Tính theo sơ đồ có xét biến dạng dẻo Kích thước dầm phụ thiết kế là: bdp = 150 (mm), hdp = 300 (mm) Kích thước dầm chính: bdc = 300 (mm), hdc=500 (mm) Nhịp tính toán: + Đối với nhịp giữa: Lo=L2-bdc=4500-300=4200(mm) + Đối với nhịp biên: Lob=L2- bdc=4500-.300= 4050(mm) Chênh lệch nhịp 100%=3,57% Chênh lệch nhịp Lo Lob không lớn, nên ta tính toán dầm liên tục nhịp Lo=4200(mm) Xác định tải trọng: a, Tĩnh tải: Tải sàn truyền xuống: gb =gs.L1=305,3.1,9=580,07 () Tĩnh tải tải trọng thân dầm: gd=(hdp-hb).bdp.n =( 0,3-0,07).0,15.1,1.25=94,9() Tổng tĩnh tải tính toán: g1=gb+gd=580,07+94,9=674,97() b, Hoạt tải: pdp=ps.L1=480.1,9=912() c, Tổng tải trọng tính toán: qdp=gdp+pdp=674,97+912=1586,97()= 15,9() SV: NGUYỄN VĂN NAM MSSV:13520800622 GVHD:TRẦN THỊ NGUYÊN HẢO Tỷ số = =1,4 => k=0,222 Sơ đồ tính toán: Tính toán vẽ biểu đồ bao nội lực: a, Tính toán vẽ biểu đồ bao momen: Lợi dụng tính chất đối xứng, ta vẽ biểu đồ bao momen cho nửa hệ - Tung độ biểu đồ momen nhánh dương xác định:M= Tung độ nhánh âm xác định: M= Hệ số giá trị phụ thuộc vào tỷ số: =1,4 vào vị trí tiết diện Bảng giá trị momen dầm phụ: Nhịp Vị trí Hệ số Tung độ biểu diễn đồ thị bao momen Nhánh Nhánh Nhánh Nhánh dương âm dương âm (kN.m) (kN.m) (+) (gối A) 0 0,065 18,231 0,09 25,243 0,425Lo 0,091 25,524 0,075 21,036 280,48 5,610 0,02 5(gối B) -0,0715 -20,054 0,018 -0,0248 5,049 -6,956 -4 0,058 8.10 16,268 0,224 0,5Lo 0,0625 17,53 - nhịp biên, M âm triệt tiêu tiết diện cách mép gối thứ đoạn: X1=k.Lo=0,222.4,21(m) - Momen dương triệt tiêu cách gối tựa đoạn= 0,15Lo=0,63(m) - Biều đồ lực cắt: QA=0,4.qdp.Lob=0,4.15,9.4,05=25,758(kN) QBtr=-0,6.qdp.Lob=-0,6.15,9.4,05=-38,637(kN) SV: NGUYỄN VĂN NAM MSSV:13520800622 GVHD:TRẦN THỊ NGUYÊN HẢO QBph== =0,5.qdp.Lo=0,5.15,9.4,2=33,39(kN) Biểu đồ bao momen: (kN.m) Biểu đồ bao lực cắt: (kN) Tính toán bố trí cốt thép: Cốt thép dọc dầm sử dụng thép AII (Rs=280 MPa) bê tông B15 (Rb=8,5MPa, Rbt=0,75MPa)  R=0,681 αR=0,449 Cốt thép đai dầm phụ sử dụng thép AI (Rs=225MPa, Rsw=175MPa) Kiểm tra lại kích thước tiết diện chọn: Tiến hành tính toán theo tiết diện hình chữ nhật kích thước bdp=150(mm), hdp=300(mm) Ban đầu chọn a=5cm cho tiết diện Với a khoảng cách từ mép bê tông đến trọng tâm thép vùng kéo Dầm phụ tính toán theo sơ đồ biến dạng dẻo - - 10 SV: NGUYỄN VĂN NAM - - MSSV:13520800622 GVHD:TRẦN THỊ NGUYÊN HẢO Tĩnh tải: Trọng lượng thân dầm : Go=ng bdc = 1,1.25.0,3.=6,456 (kN) Từ dầm phụ truyền lên dầm chính: G1=gdp.L2=6,7497.4,5=30,37 (kN) Tổng tĩnh tải: G= Go+G1=6,456+30,37=36,83(kN) Hoạt tải: Tải dầm phụ truyền lên dầm chính: P=Pdp.L2=9,12.4,5=41,04(kN) Tính vẽ biểu đồ bao momen: Lợi dụng tính đối xứng sơ đồ tính, để vẽ biểu đồ bao momen cho dầm Để tìm giá trị nội lực nguy hiểm tiết diện dầm, cần phải xét trường hợp đặt tải sau: 15 SV: NGUYỄN VĂN NAM - MSSV:13520800622 GVHD:TRẦN THỊ NGUYÊN HẢO Biểu đồ bao momen: Tung độ biểu đồ bao momen tạo tiết diện trường hợp đặt tải xác định theo công thức: MG= G.Lo=36,83.5,7 =209,93 MP= P.Lo=41,04.5,7 =233,93 Xác định tung độ biểu đồ bao momen: Sơ đồ MG MP1 α MG α MP1 0,238 49,96 0,286 66,9 0,143 30,02 0,238 55,67 Tiết diện Gối B -0,286 -60,04 -0,143 -33,45 0,079 0,111 16,58 23,3 -0,127 -0,111 -29,71 -25,97 Gối C -0,19 -39,89 -0,095 -22,22 16 SV: NGUYỄN VĂN NAM MSSV:13520800622 α -0,048 MP2 -11,23 α MP3 MP3 52,91 α MP4 MP4 2,81 α -0,031 MP5 MP5 -7,25 α MP6 MP6 63,156 Vẽ biểu đồ bao: MP2 - -0,095 -22,22 27,68 5,61 -0,063 -14,74 48,336 -0,143 -33,45 -0,321 -75,09 0,036 8,42 -0,095 -22,22 -0,19 -44,45 GVHD:TRẦN THỊ NGUYÊN HẢO 0,206 48,19 0,222 51,93 23,05 45,49 -5,54 -19,49 40,84 25,84 22,22 -0,095 -22,22 -0,048 -11,23 -0,143 -33,45 -0,286 -66,9 0,095 22,22 Tổ hợp (a)+(b): cho giá trị dương cực đại nhịp 1, nhịp Tổ hợp (a)+(c): cho giá trị dương cực đại nhịp 2, nhịp Tổ hợp (a)+(d): cho giá trị âm cực tiểu gối Tổ hợp (a)+(e): cho giá trị âm cực tiểu gối Tổ hợp (a)+(f): cho giá trị dương cực đại gối Tổ hợp (a)+(g): cho giá trị dương cực đại gối Momen M1 = MG + MP1 M2 = MG + MP2 M3 = MG + MP3 M4 = MG + MP4 M5 = MG + MP5 M6 = MG + MP6 Mmax Mmin 116,86 38,73 102,87 52,77 42,71 113,116 116,86 38,73 85,69 7,8 57,7 35,63 15,28 78,356 85,69 7,8 Tiết diện Gối B -93,49 -13,13 -93,49 64,77 -135,13 39,63 -51,62 11,04 -82,26 57,42 -104,49 38,8 -51,62 64,77 -135,13 -13,13 -2,67 75,23 68,79 3,81 49,14 23,3 75,23 -2,67 Gối C -62,11 -62,11 -51,12 -73,34 -106,79 -17,67 -17,67 -106,79 17 SV: NGUYỄN VĂN NAM MSSV:13520800622 GVHD:TRẦN THỊ NGUYÊN HẢO 18 SV: NGUYỄN VĂN NAM MSSV:13520800622 GVHD:TRẦN THỊ NGUYÊN HẢO Biểu đồ bao momen dầm chính( kN.m) Tính vẽ biểu đồ bao lực cắt: 19 SV: NGUYỄN VĂN NAM MSSV:13520800622 GVHD:TRẦN THỊ NGUYÊN HẢO Biểu đồ bao lực cắt Tính toán cốt thép: 5.1 Tính toán cốt thép dọc: 20 SV: NGUYỄN VĂN NAM - MSSV:13520800622 GVHD:TRẦN THỊ NGUYÊN HẢO Sử dụng thép AII (Rs=280MPa) bê tông B15 ( Rb=8,5MPa; Rbt=0,75MPa) -> =0,654 =0,436 a Tại tiết diện nhịp: Với momen dương, cốt thép tính theo tiết diện chữ T ta có: hdc=500mm Giả sử anhịp= 60mm -> ho=hdc-anhip= 500-60=440(mm) Sf bf= Sf +300=1140 (mm) Xác định vị trí trục trung hòa: MfRb.b’f.h’f.(ho- ) =85 114.7 (44-7/2)=274.7( kN.m) > Mmax=127.92(kNm) Vậy trục trung hòa qua cánh, tính toán với tiết diện hình chữ nhật lớn: (b’fxhdc)= (1140x500) Tính: αm = b As= Tại tiết diện gối: Với momen âm, cốt thép tính theo tiết diện chữ nhật nhỏ: (bdcxhdc)=(300x500) Giả thiết agối= 70mm -> ho= hdc- agối= 500- 70= 430(mm) αm = =0,436 =1 - =0,642 As= Kiểm tra hàm lượng thép: =0.05% 300mm S2 chọn S2= 300 mm Chọn 22 SV: NGUYỄN VĂN NAM - MSSV:13520800622 GVHD:TRẦN THỊ NGUYÊN HẢO Bố trí cốt đai: + vùng đặt cốt đai dày l=1700 mm gần kề gối + vùng đặt cốt đai thưa nằm đoạn nhịp dầm có độ dài l= 1750 mm • Cốt xiên: Khả chịu cắt đai 1m dài: qsw== =117,37 kN/m Khả chịu cắt đai bê tông: Qđb= = 197,64kN Q< Qđb -> không cần tính cốt xiên chịu lực cắt gối A,B,C • Cốt treo: Tại vị trí dầm phụ kê lên dầm , tải trọng tập trung lớn, phải đặt cốt treo (dạng đai) gia cường để chịu lực tập trung - - Lực tập trung từ dầm phụ truyền lên dầm chính: Pcb=P+G-Gdc=41,04+36,83-6,456=71,414 (kN) Sử dụng cốt treo dạng đai chọn ( asw=0,503 cm2), n=2 nhánh  Asw=n.asw=2.0,503=1,006 cm2, Rsw=175 MPa Diện tích cốt treo cần thiết : Atr= Pcb:Rsw=71,414: (175.103)=408(mm2) Số lượng cốt treo cần bố trí: m = = 4,055 Vậy chọn m= ( bên lực tập trung bố trí đai) Bước đai: == 50 (mm) Bố trí cốt treo hình vẽ: 23 SV: NGUYỄN VĂN NAM MSSV:13520800622 GVHD:TRẦN THỊ NGUYÊN HẢO Tính vẽ biểu đồ bao vật liệu: Kết tính toán tóm tắt bảng: 24 SV: NGUYỄN VĂN NAM MSSV:13520800622 GVHD:TRẦN THỊ NGUYÊN HẢO Xác định đoạn kéo dài W: 25 SV: NGUYỄN VĂN NAM MSSV:13520800622 GVHD:TRẦN THỊ NGUYÊN HẢO Bảng xác định W cho dầm chính: Biểu đồ bao vật liệu bố trí thép dầm chính: 26 SV: NGUYỄN VĂN NAM MSSV:13520800622 GVHD:TRẦN THỊ NGUYÊN HẢO 27 SV: NGUYỄN VĂN NAM MSSV:13520800622 GVHD:TRẦN THỊ NGUYÊN HẢO 28 SV: NGUYỄN VĂN NAM MSSV:13520800622 GVHD:TRẦN THỊ NGUYÊN HẢO PHỤ LỤC ĐỀ MỤC: I II III IV TRANG ĐỀ BÀI … TÍNH TOÁN BẢN SÀN …………………… Sơ đồ tính, nhịp tính toán bản: ……………………………….…… Xác định tải trọng…………………………………………………………4 Xác định nội lực…………………………………………………… ……5 Tính cốt thép……………………………………………………… …….5 Chọn bố trí cốt thép…………………………………………… …….5 TÍNH TOÁN DẦM PHỤ ……………………………………… …7 Sơ đồ tính toán……………………………………………………… …7 Xác định tải trọng…………………………………………………….… Tính toán vẽ biểu đồ bao nội lực………………………….……….…8 Tính toán bố trí cốt thép…………………………………………… 10 TÍNH DẦM CHÍNH:……………………………………………… 14 Sơ đồ tính ………………………………………………………….… 14 Xác định tải trọng ………………………………………………………14 Tính vẽ biểu đồ bao momen ……………………………………… 15 Tính vẽ biểu đồ bao lực cắt 18 Tính toán cốt thép ……………………………………………… …….20 Tính vẽ biểu đồ bao vật liệu …………………………………… ….23 29 [...]... Momen M1 = MG + MP1 M2 = MG + MP2 M3 = MG + MP3 M4 = MG + MP4 M5 = MG + MP5 M6 = MG + MP6 Mmax Mmin 1 116 ,86 38,73 10 2,87 52,77 42, 71 113 ,11 6 11 6,86 38,73 2 85,69 7,8 57,7 35,63 15 ,28 78,356 85,69 7,8 Tiết diện Gối B 3 -93,49 -13 ,13 -93,49 64,77 -13 5 ,13 39,63 - 51, 62 11 ,04 -82,26 57,42 -10 4,49 38,8 - 51, 62 64,77 -13 5 ,13 -13 ,13 4 -2,67 75,23 68,79 3, 81 49 ,14 23,3 75,23 -2,67 Gối C -62 ,11 -62 ,11 - 51, 12 -73,34... P.Lo= 41, 04.5,7 =233,93 Xác định tung độ biểu đồ bao momen: Sơ đồ MG MP1 α MG α MP1 1 0,238 49,96 0,286 66,9 2 0 ,14 3 30,02 0,238 55,67 Tiết diện Gối B -0,286 -60,04 -0 ,14 3 -33,45 3 4 0,079 0 ,11 1 16 ,58 23,3 -0 ,12 7 -0 ,11 1 -29, 71 -25,97 Gối C -0 ,19 -39,89 -0,095 -22,22 16 SV: NGUYỄN VĂN NAM MSSV :13 520800622 α -0,048 MP2 -11 ,23 α MP3 MP3 52, 91 α MP4 MP4 2, 81 α -0,0 31 MP5 MP5 -7,25 α MP6 MP6 63 ,15 6 Vẽ biểu đồ. .. As 975 0,2 222 +11 8 10 14 11 47 0,9 322 11 40 21 SV: NGUYỄN VĂN NAM MSSV :13 520800622 GVHD:TRẦN THỊ NGUYÊN HẢO 2( 300x500 0 3 ) Nhịp 75,30 0,04 0,04 685 0 ,14 222 giữa( 11 40 4 5 x500) Gối 3 92,44 0 ,19 0,22 866 0,7 222 +11 6 (300x500) 6 1 5.2 Tính cốt thép ngang: Rb= 8,5 MPa; Rbt=0,75MPa; Rsw =17 5 MPa - Lực cắt lớn nhất tại gối= 10 1,58 kN 760 9 61 Điều kiện: Qmax= 10 1,58kN chọn S2 min = => S2=200 cm Chọn Bố trí cốt đai:  - 12 SV: NGUYỄN VĂN NAM - MSSV :13 520800622 GVHD:TRẦN THỊ NGUYÊN HẢO + Nhịp giữa: Vùng cốt đai dày = L/4=4050/4 =10 12,5 ( mm)=>chọn 11 00(mm) Vùng cốt đai thưa=Lo-2 .11 00=4050-2200 =18 50(mm) + Nhịp biên: Vùng cốt đai dày = Lo/4=4050/4 =10 12,5... trọng…………………………………………………….… 8 Tính toán và vẽ biểu đồ bao nội lực………………………….……….…8 Tính toán và bố trí cốt thép ………………………………………… 10 TÍNH DẦM CHÍNH:……………………………………………… 14 Sơ đồ tính ………………………………………………………….… 14 Xác định tải trọng …………………………………………………… 14 Tính và vẽ biểu đồ bao momen ……………………………………… 15 Tính và vẽ biểu đồ bao lực cắt 18 Tính toán cốt thép ……………………………………………… …….20 Tính và vẽ biểu đồ bao vật liệu ……………………………………... bảo bê tông không bị phá hoại bởi ứng suất nén chính trên tiết diện nghiêng Qmax= 10 1,58 kN > 0,6 Rbt.bdc.ho=0,6.0,75 .10 3.0,3.0,44=59,4(kN)  Bê tông không đủ khả năng chịu lực cắt, phải tính cốt ngang( cốt đai) Cốt đai: Chọn thép đai 8 (as= 0,503 cm2), số nhánh đai n=2  Asw=n.as=2.0,503 =1, 006 cm2 Tìm bước đai tính toán: • - qsw= = =29, 61 (daN/cm) Stt= = Smax= =59,45 cm == 64,32 cm Sct  S1 min == 15 0... Mpa; Rsw =17 5 Mpa - Tại tiết diện bên trái gối 2: Qmax=40,068 kN Điều kiện: Qmax= 40,068kN 0,6 Rbt.b.ho=0,6.0,75 .10 3.0 ,15 .0,26 =17 ,55(kN) Bê tông không đủ khả năng chịu lực cắt, phải tính cốt ngang( cốt đai) Chọn thép đai 6 (as= 0,283 cm2), số nhánh đai... nhật lớn: (b’fxhdc)= (11 40x500) Tính: αm = b As= Tại tiết diện ở gối: Với momen âm, cốt thép tính theo tiết diện chữ nhật nhỏ: (bdcxhdc)=(300x500) Giả thiết agối= 70mm -> ho= hdc- agối= 500- 70= 430(mm) αm = =0,436 =1 - =0,642 As= Kiểm tra hàm lượng thép: =0.05% 300mm S2 chọn S2= 300 mm Chọn 22 SV: NGUYỄN VĂN NAM - MSSV :13 520800622 GVHD:TRẦN THỊ NGUYÊN HẢO Bố trí cốt đai: + vùng đặt cốt đai dày l =17 00 mm gần kề các gối + vùng đặt cốt đai thưa nằm ở đoạn giữa nhịp dầm chính có độ dài l= 17 50 mm • Cốt xiên: Khả năng chịu cắt của đai trên 1m dài: qsw== =11 7,37 kN/m
- Xem thêm -

Xem thêm: đồ án bê tông cốt thép 1, đồ án bê tông cốt thép 1, đồ án bê tông cốt thép 1

Từ khóa liên quan