Sáng kiến kinh nghiệm một số biện pháp rèn luyện năng lực tư duy linh hoạt, sáng tạo cho học sinh thông qua các bài tập phần hợp chất hữu cơ có nhóm chức hóa học 11 – nâng cao

19 567 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/10/2016, 09:37

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: "MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN LUYỆN NĂNG LỰC TƯ DUY LINH HOẠT, SÁNG TẠO CHO HỌC SINH THÔNG QUA CÁC BÀI TẬP PHẦN HỢP CHẤT HỮU CƠ CÓ NHÓM CHỨC HÓA HỌC 11 – NÂNG CAO" PHẦN I: MỞ ĐẦU I.1 Lý chọn đề tài Nước ta giai đoạn công nghiệp hoá, đại hoá hội nhập với cộng đồng quốc tế Trong nghiệp đổi toàn diện đất nước, đổi giáo dục trọng tâm phát triển Nhân tố định thắng lợi công công nghiệp hoá, đại hoá hội nhập quốc tế người Nghị trung ương Đảng lần thứ (khóa VII) xác định: phải khuyến khích tự học, phải áp dụng phương pháp giáo dục bồi dưỡng cho HS lực tư sáng tạo, lực giải vấn đề Trong trình dạy học trường phổ thông, nhiệm vụ quan trọng giáo dục phát triển tư cho HS môn, có môn hoá học Hoá học môn khoa học thực nghiệm lý thuyết, bên cạnh việc nắm vững lý thuyết, người học cần phải biết vận dụng linh hoạt, sáng tạo vấn đề thông qua hoạt động thực nghiệm, thực hành giải tập Một phương pháp dạy học tích cực sử dụng BTHH hoạt động dạy học trường phổ thông BTHH đóng vai trò vừa nội dung vừa phương tiện để chuyển tải kiến thức, phát triển tư kỹ thực hành môn cách hiệu BTHH không củng cố nâng cao kiến thức, vận dụng kiến thức mà phương tiện để tìm tòi, hình thành kiến thức Rèn luyện tính tích cực, trí thông minh sáng tạo cho HS, giúp em có hứng thú học tập, điều làm cho BTHH trường phổ thông giữ vai trò quan trọng việc dạy học hoá học, đặc biệt sử dụng tập để phát triển lực tư cho HS trình dạy học Việc nghiên cứu sử dụng chúng để phát triển lực tư cho HS trình dạy học chưa quan tâm mức.Kinh nghiệm giảng dạy môn Hóa Học trường THPT, cụ thể dạng tập “phần hợp chất hữu có nhóm chức Hoá học 11 nâng cao” để thử nghiệm đưa số biện pháp rèn lực tư linh hoạt, sáng tạo cho học sinh BTHH, nhận thấy vấn đề khó học sinh (kể học sinh dự thi học sinh giỏi), việc vận dụng lý thuyết cụ thể vào tập luyện thi đại học hạn chế Sau thời gian giảng dạy thử nghiệm khối lớp khác nhau, đặc biệt khối 11, xin trình bày số suy nghĩ thân nhằm phát huy lực tư linh hoạt, sáng tạo cho học sinh nắm cách sâu sắc, khái quát thông qua đề tài: “Một số biện pháp rèn luyện lực tư linh hoạt, sáng tạo cho học sinh thông qua tập phần hợp chất hữu có nhóm chức Hoá học 11- nâng cao” I.2 Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu số biện pháp có tính phương pháp luận, đưa số tập phần hợp chất hữu có nhóm chức lớp 11 nâng cao trường THPT, với nội dung khai thác để phát triển lực tư linh hoạt, sáng tạo cho học sinh I.3 Phương pháp nghiên cứu 1) Nghiên cứu lí luận - Nghiên cứu lí luận việc phát triển lực tư cho học sinh - Nghiên cứu tác dụng cách sử dụng tập dạy học hoá học 2) Nghiên cứu thực tiễn - Tìm hiểu thực trạng lực tư HS trình giải BTHH - Tình hình sử dụng BTHH để phát triển tư cho HS THPT - Hiệu biện pháp đề xuất PHẦN II: NỘI DUNG CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC PHÁT TRIỂN TƯ DUY LINH HOẠT, SÁNG TẠO QUA BÀI TẬP HOÁ HỌC II.1.1 Cơ sở lí luận II.1.1.1 Điều kiện để có tư linh hoạt, sáng tạo a) Kiến thức: Sáng tạo vận động từ cũ đến mới, nên tư phải linh hoạt, mềm dẻo sở thông hiểu sâu sắc chất khái niệm, định luật, qui luật tương tác chất trình hóa học, không hiểu cách hình thức (hiểu hình thức tư cứng nhắc không linh hoạt được) b) Phương pháp khoa học: Phải có lực độc lập tư hành động Tính linh hoạt sáng tạo tư liên quan mật thiết với độc lập tư Độc lập trình độ cao dẫn đến sáng tạo, độc lập tiền đề cho sáng tạo c) Ý chí: - Phải rèn lòng say mê học tập, ham muốn hiểu biết, biến thành nhu cầu nguồn vui sống Nhiệt tình công việc, không lòng với có, mà luôn tìm cách cải tiến tốt Đừng xem thường vấn đề, toán đơn giản, đừng nghĩ chẳng để cải tiến, sáng tạo nữa! Suy nghĩ làm hạn chế khả sáng tạo HS - Luôn chủ động học tập cách có ý thức, không học giảng dạy, mà phải tìm tòi toán mới, xây dựng toán - Phải rèn luyện tinh thần lao động kiên trì, nhẫn nại, vượt khó Không có đường hay phương pháp đơn giản, vạn để đưa đến sáng tạo mà có lúc "sáng tạo" chẳng giá trị ! II.1.1.2 Phát triển tư hóa học cho học sinh Việc phát triển tư cho HS trước hết giúp cho HS nắm vững kiến thức, biết vận dụng kiến thức vào việc giải tập thực hành qua mà kiến thức HS thu nhận trở nên vững sinh động HS thực lĩnh hội tri thức tư họ phát triển nhờ hướng dẫn GV mà HS biết phân tích, khái quát tài liệu có nội dung kiện cụ thể rút kết luận cần thiết Tư phát triển có nhiều khả lĩnh hội tri thức cách nhanh chóng, sâu sắc khả vận dụng tri thức linh hoạt, có hiệu Như phát triển tư HS diễn trình tiếp thu vận dụng tri thức Do hoạt động giảng dạy cần phải tập luyện cho HS khả tư sáng tạo qua khâu trình dạy học II.1.2 Thực tiễn việc sử dụng tập môn Hoá học trường THPT nhằm phát triển lực tư linh hoạt, sáng tạo cho học sinh Thực tiễn cho thấy BTHH tác dụng ôn tập, củng cố kiến thức học mà có tác dụng để phát triển kiến thức, phát triển lực tư rèn trí thông minh cho HS Tuy nhiên, việc sử dụng BTHH phương pháp dạy học hiệu chưa ý mức - BTHH theo nghĩa rộng để vận dụng giải chưa nghiên cứu vận dụng - GV HS hầu hết quan tâm đến kết toán nhiều trình giải nhanh toán Tất nhiên, trình giải nhanh toán thao tác tư vận dụng, kĩ suy luận, kĩ tính toán, kĩ viết cân PTHH rèn luyện Thế nhưng, ý rèn tư cho HS trình giải việc giải để đến đáp số toán đơn giản nhanh nhiều - Nhiều giáo viên chưa quan tâm mức việc tự học học sinh, coi việc tự học học sinh dừng lại việc học thuộc lý thuyết làm nhiều tập theo hướng dẫn giáo viên lớp Chính nhiều giáo viên lên lớp theo lịch trình truyền đạt kiến thức quy định, chưa hướng dẫn cho học sinh cách tự học môn để học sinh tự tìm tòi, khám phá tự lĩnh hội kiến thức giảng giáo viên nhằm phát triển lực tư cho học sinh - Khi giải toán, cần tổ chức cho đối tượng HS tham gia tranh luận Khi nói lên ý hay, giải toán đúng, với phương pháp hay tạo cho HS niềm vui, hưng phấn cao độ, kích thích tư duy, nỗ lực suy nghĩ tìm cách giải hay Vì vậy, việc đưa số BTHH nhằm phát triển tư linh hoạt, sáng tạo học sinh có ý nghĩa việc tự ôn tập, củng cố lĩnh hội kiến thức cho học sinh THPT CHƯƠNG 2: MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐỂ RÈN NĂNG LỰC TƯ DUY LINH HOẠT, SÁNG TẠO CHO HỌC SINH THÔNG QUA BÀI TẬP PHẦN HỢP CHẤT HỮU CƠ CÓ NHÓM CHỨC HOÁ HỌC 11NÂNG CAO II.2.1 Sử dụng tập có cách giải nhanh, thông minh nhằm rèn luyện khả sáng tạo học sinh việc vận dụng kiến thức kỹ để giải vấn đề Sau số dạng tập rèn lực tư linh hoạt, sáng tạo cho HS sử dụng phương pháp giải toán để giải nhanh BTHH 1) Dựa vào phương pháp bảo toàn khối lượng Nguyên tắc: Trong phản ứng hoá học, tổng khối lượng sản phẩm tổng khối lượng chất tham gia phản ứng Ví dụ 1: Cho 4,2 gam hỗn hợp gồm ancol etylic, phenol, axit fomic tác dụng vừa đủ với Na thấy thoát 0,672 lít khí H2 (đktc) dung dịch Cô cạn dd thu hỗn hợp rắn X Khối lượng X A 2,55 gam B 5,52 gam C 5,25 gam D 5,05 gam Hướng dẫn giải *Cách giải thông thường : (phương pháp ghép ẩn số) C2H5OH Mol a C6H5OH Mol + a/2 Na → C6H5ONa { + ½ H2 b b/2 + Na → HCOONa c c ⇒ Dựa vào giả thiết ta có hệ phương trình : ⇒ + ½ H2 a b H-COOH Mol + Na → C2H5ONa 46( a + c ) + 94 b = 4,2 ( a + c ) + b = 0,06 ⇒ { + ½ H2 { c/2 46 a + 94 b + 46 c = 4,2 a /2 + b/2 + c/2 = 0,03 ( a + c ) = 0,03 b = 0,03 Khối lượng hỗn hợp muối m = 68 a + 116 b + 68 c = 68( a + c ) + 116 b = 68 0,03 + 116.0,03 = 5,52 g *Cách giải nhanh : Cả hợp chất có nguyên tử H linh động ⇒ Số mol Na = số mol H2 = 2.0,03 = 0,06 mol Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có : mX = 4,2 + 0,06 ( 23-1 ) = 5,52 gam ⇒ Chọn đáp án B 2) Dựa vào phương pháp tăng giảm khối lượng Nguyên tắc: Dựa vào tăng giảm khối lượng chuyển từ chất sang chất khác để xác định khối lượng hỗn hợp hay chất Ví dụ 2: Cho 20,15 gam hỗn hợp axit no, đơn chức tác dụng vừa đủ với dd Na 2CO3 thu V lít khí CO2 (đktc) dd muối Cô cạn dd thu 28,96 gam muối Giá trị V A 4,84 B 4,48 C 2,24 D 2,42 Hướng dẫn giải * Cách giải thông thường : Gọi CTTQ axit thứ RCOOH có a mol Gọi CTTQ axit thứ hai R1COOH có b mol PTHH: RCOOH + Na2CO3 → RCOONa amol a 2R1COONa + CO2 b mol b a mol R1COOH + Na2CO3 → b mol Theo đầu ta có hệ  a M + 45 a + b M  ÷   ÷  +    aM +  a M  mol + H2 O mol  a  M +45 ÷ + b M + 45 ÷ =20,15 R R1    :  a  M + 67  + b M + 67   = 28,96  ÷ ÷   R R1    +45b =20,15 = 28,96 ⇒  a MR + 67 a + b MR1 +67b  R R1  45 a + b  ⇒  67 a + b   + CO2 + H2O R R +bM +bM R1 R1  ÷   ÷  =20,15 = 28,96 ⇒ a + b = 0,4 ⇒ Số mol CO2 =0,2 mol ⇒ Thể tích CO2 V = 0,2 22,4 = 4,48 lít * Cách giải nhanh (Sử dụng phương pháp tăng giảm khối lượng) Gọi CTTQ trung bình axit R -COOH PTHH: 2R- COOH + Na2CO3 → 2R-COONa + CO2 + H2O Theo phương trình ta có : 2mol axit → mol muối có mol CO2 khối lượng tăng 2(23-1) =44 gam ⇒ Số mol CO2 = 8,81 44 = 0,2 mol, theo đề bài: m tăng 28,96-20,15=8,81 gam ⇒ Thể tích CO2 = V= 0,2 22,4 = 4,48 lít ⇒ Chọn đáp án B Nhận xét: Hai phương pháp bảo toàn khối lượng tăng giảm khối lượng gắn bó với chân với tay Thông thường toán giải phương pháp bảo toàn khối lượng, giải phương pháp tăng giảm khối lượng ngược lại Tuy nhiên, tùy theo đặc điểm đề mà nên sử dụng phương pháp hợp lí 3) Dựa vào phương pháp trung bình Nguyên tắc: - Phương pháp trung bình áp dụng cho toán hỗn hợp chất − - Áp dụng với khối lượng mol trung bình ( M ), số nguyên tử C trung bình, số nguyên tử H trung bình, gốc hiđrocacbon trung bình, số nhóm chức trung bình Ví dụ 3: Một hỗn hợp A gồm ankanal X, Y có tổng số mol 0,25 mol Khi cho hỗn hợp A tác dụng với dd AgNO3/NH3 có dư có tạo 86,4 gam kết tủa khối lượng dd AgNO3 giảm 77,5 gam Biết MX < MY CTCT thu gọn X là: A CH3CHO B H-CHO C C2H5CHO D không xác định Hướng dẫn giải *Cách giải thông thường : Đặt CTTQ ankanal thứ CnH2n+1CHO , có a mol ankanal thứ hai CmH2m+1CHO , có b mol t CnH2n+1CHO+2AgNO3+3NH3+H2O  → CnH2n+1COONH4+2Ag+2NH4NO3 a 2a(mol) t CmH2m+1CHO+2AgNO3+3NH3+H2O  → CmH2m+1COONH4+2Ag +2NH 4NO3 b 2b (mol) Vì khối lượng dd AgNO3 giảm: 77,5 g mà khối lượng kết tủa Ag 86,4 gam ⇒ khối lượng anđehit ( 86,4 – 77,5 ) = 8,9 gam Theo đề ta có ⇒ a ( 14n + 30 ) + b ( 14m + 30 ) = 8,9  a + b = 0, 25 ⇒ Hệ :  2a + 2b = 86, /108 = 0,8  HS chọn đáp án D vô nghiệm ⇒ HS làm sai *Cách giải nhanh : Vì khối lượng Ag tách 86,4 gam mà khối lượng dd AgNO giảm 77,5 gam ⇒ Khối lượng anđehit 86,4 - 77,5 = 8,9 gam − 8,9 − ⇒ MX = 30 ⇒ X H-CHO ⇒ Chọn đáp án B M < MY ⇒ M = 0,25 = 35,6 g/mol Mà MX < MX < 35,6 < MY Ví dụ 4: Trung hòa hoàn toàn 12,9 gam hỗn hợp X gồm axit hữu đơn chức cần dùng vừa đủ 250 ml dd Ba(OH)2 0,5 M Cô cạn dd sau phản ứng thu m gam chất rắn Giá trị m A 9,925 B 22,333 C 14,875 D 29,775 Suy luận: nBa(OH)2 = 0,5.0,25 = 0,125 mol Đặt công thức chung hai axit là: − R COOH + Ba(OH)2 → 0,25 (*) ⇒ R− ⇒ mmuối ← + 45 = 0,125 12,9 0, 25 − R COOH − ( R COO)2Ba + 2H2O → (*) 0,125 = 51,6 ⇒ R = 6,6 − = (2.6,6 + 44.2 + 137).0,125 = 29,775 gam ⇒ Chọn đáp án D Nhận xét: Trên số ví dụ sử dụng phương pháp trung bình để giải nhanh tập hóa học, đặc biệt tập trắc nghiệm Dạng tập sử dụng phương pháp trung bình đa dạng phong phú, đặc biệt toán hữu Trong đó, có nhiều toán giải theo phương pháp khác Do trình giảng dạy, người GV cần phải làm cho HS thông hiểu chất phương pháp này, suy nghĩ, tìm tòi, vận dụng linh hoạt, sáng tạo vào giải nhiều toán có chất tương tự Từ góp phần phát triển tư hóa học cho HS 4) Dựa vào phương pháp sơ đồ đường chéo Bài toán trộn lẫn chất với dạng tập hay gặp chương trình hóa học phổ thông đề thi kiểm tra đề thi tuyển sinh đại học, cao đẳng Ta giải tập dạng theo nhiều cách khác nhau, song việc giải loại dạng tập theo phương pháp sơ đồ đường chéo coi tốt Nguyên tắc: Phương pháp đường chéo thường dùng để giải toán trộn lẫn chất với nhau, đồng thể dị thể hỗn hợp cuối phải đồng thể Ví dụ 5: Một dd ancol C2H5OH có độ ancol 45o dd ancol etylic khác có độ ancol 15o Để có dd có độ ancol 20 o cần pha chế thể tích dd ancol 450 ancol 15o theo tỉ lệ là: A : B : C : D : Hướng dẫn giải *Cách giải thông thường Gọi V1 thể tích dd ancol 450 ; V2 thể tích dd ancol 15o Vnguyên chất dd1= ⇒ 45 V1 = 0,45V1 100 ; Vnguyên chất dd 2= Vddlúc sau = V1 + V2 ; Theo đề ta có: 20 = ⇒ V1:V2 15 V2 = 0,15V2 100 Vnguyên chất lúc sau = 0,45V1 + 0,15V2 0, 45V1 + 0,15V2 V1 + V2 100 ⇒ 20V1 + 20V2 = 0,45V1 + 0,15V2 ⇒ 5V1= V2 =1:5 *Cách giải nhanh Áp dụng quy tắc đường chéo ta có V1 45 ⇒ 20 V2 ⇒ 15 V1 = = V2 25 25 Chọn đáp án C 5) Dựa vào đại lượng dạng tổng quát 10 Ví dụ 6: Đốt cháy hoàn toàn a mol axit hữu Y 2a mol CO Mặt khác, để trung hòa a mol Y cần vừa đủ 2a mol NaOH CTCT thu gọn Y A HOOC−CH2−CH2−COOH B C2H5−COOH C CH3−COOH D HOOC−COOH Hướng dẫn giải - Đốt a mol axit hữu Y 2a mol CO phân tử ⇒ axit hữu Y có hai nguyên tử C - Trung hòa a mol axit hữu Y cần dùng đủ 2a mol NaOH chức cacboxyl (−COOH) ⇒ axit hữu Y có nhóm ⇒ CTCT thu gọn Y HOOC−COOH ⇒ Chọn đáp án D Ví dụ 7: Đốt cháy hoàn toàn a mol anđehit X (mạch hở) tạo b mol CO c mol H2O (biết b = a + c) Trong phản ứng tráng gương, phân tử X cho electron X thuộc dãy đồng đẳng anđehit A no, đơn chức B không no có hai nối đôi, đơn chức C không no có nối đôi, đơn chức D no, hai chức Hướng dẫn giải Trong phản ứng tráng gương anđehit X cho 2e → X anđehit đơn chức vì: +3 +1 đó: C+1 − 2e → C+3 RCHO → RCOONH Đặt công thức phân tử anđehit đơn chức X CxHyO ta có phương trình CxHyO + y 1   x + − ÷O2 2  → xCO2 + → a a.x → y H2O a.y mol (b mol) (c mol) Ta có: b=a+c ⇒ ax = a + a.y ⇒ y = 2x − Công thức tổng quát anđehit đơn chức X C xH2x−2O có dạng Cx−1H2(x−1)−1CHO anđehit không no có liên kết đôi, đơn chức ⇒ Chọn đáp án C 6) Dựa vào phương pháp biện luận 11 Nguyên tắc: Có nhiều toán hỗn hợp, đặc biệt toán hữu có số phương trình lập số ẩn số Để giải toán thường phải dùng phương pháp biện luận Ví dụ 8: Hợp chất hữu X chứa C, H, O oxi chiếm 37,21% khối lượng Trong X có loại nhóm chức Khi cho mol X tác dụng với dd AgNO 3/NH3 dư thu mol Ag Xác định CTPT viết CTCT thu gọn X Hướng dẫn giải X có phản ứng tráng bạc ⇒ X có nhóm chức andehit 1mol X tráng bạc sinh mol Ag ⇒ X HCHO R(CHO)2 Nếu X HCHO %O = Ta có: MX = 32.100 37,21 16 100 30 = 53,3% (loại) ⇒ X R(CHO)2 = 86 → R = 86 – 29.2 = 28 ⇒ R C2H4 CTPT X C2H4(CHO)2 CTCT X là: OHC-CH2–CH2–CHO hay CH3–CH–(CHO)2 II.2.2 Sử dụng tập có nhiều cách giải để học sinh nhìn nhận giải vấn đề nhiều góc độ khác * Đây biện pháp quan trọng nhằm phát triển lực tư trí thông minh sáng tạo HS Vì tiến hành giảng dạy, người GV phải xây dựng hệ thống tập có nhiều cách giải khác nhau, yêu cầu HS tự suy nghĩ tìm phương pháp giải hợp lí, rút nhận xét phương pháp hay nhất, hợp lí Phương pháp sử dụng để giải toán Công việc tương đối khó khăn, đòi hỏi HS phải có kiến thức vững khả suy nghĩ độc lập cao, tư linh hoạt, sáng tạo tìm nhiều cách giải khác toán Ví dụ 9: Anđehit A no, mạch thẳng có CTPT (C 3H5O)n Xác định CTPT, CTCT A Nếu A hợp chất no, mạch thẳng, xác định CTPT A không? Nếu có trình bày cách biện luận Hướng dẫn giải Cách Dùng nhận xét số nhóm chức liên quan tới cấu trúc mạch cacbon Ta có (C3H5O)n ⇔ C3nH5nOn ⇔ C2nH4n(CHO)n Vì A anđehit có mạch cacbon không phân nhánh, nên số nhóm chức phân tử không -0 nghĩa n = 1; n = Với n = loại, số nguyên tử H phân tử lẻ – cấu tạo phù hợp! 12 Với n = 2, nhận A C4H8(CHO)2 hay OHC-CH2-CH2-CH2-CH2-CHO (anđehit ađipic) Cách Dùng công thức tổng quát Ta có (C3H5O)n ⇔ C3nH5nOn ⇔ C2nH4n(CHO)n Đã biết công thức tổng quát anđehit no, mạch hở CmH2m+2-a(CHO)a Đồng hai công thức ta có: (n = a; 2n = m) (*) đương nhiên: 4n = 2m + – a; (*) vào ta có n = Cách Dùng độ bất bão hoà Ta có (C3H5O)n ⇔ C3nH5nOn ⇔ C2nH4n(CHO)n - Tính độ bất bão hoà theo công thức: ∆ = 1/2 (2.3n + – 5n) = 1/2 (n + 2) - Tính độ bất bão hoà theo cấu tạo: Phân tử vòng, no, có n nhóm (-CHO) (mỗi nhóm có liên kết π) nên ∆ = + + n = n Với phân tử có giá trị độ bất bão hoà nên: ∆= 1/2 (n + 2) = n hay n =2 Cách Dùng nhận xét (hệ quả) từ CTTQ hợp chất có nhóm chức Ta có (C3H5O)n ⇔ C3nH5nOn ⇔ C2nH4n(CHO)n Đã biết: (Số H + số chức) ≤ (2.số C + 2) – không tính H nhóm chức có - nên: 4n { + soá H n{ soá chöùc ≤ 2.2n { + ⇒ n ≤ Mà n phải nguyên dương, nên n nhận hai laàn soá C giá trị n = n = Với n = loại – số H phân tử lẻ; n = Cách Dựa vào điều kiện tồn độ bất bão hoà: ∆ ≥ nguyên, k ≥ Có thể tìm công thức A bỏ bớt kiện ! Tổng quát A no, mạch không phân nhánh ta giải sau: - Ta có (C3H5O)n ⇔ C3nH5nOn ⇔ C2nH4n(CHO)n - Giả sử A có k vòng; k liên kết π mạch cacbon; tổng số liên kết π vòng mạch cacbon k (không kể n liên kết π nhóm chức anđehit), điều kiện: k ≥ nguyên - Độ bất bão hoà (tính theo đặc điểm cấu tạo) A là: ∆ = k + n - Độ bất bão hoà tính theo công thức: ∆ = 1/2(2.3n + – 5n) = 1/2 (n + 2) Vậy phải có: k + n = 1/2 (n + 2) ⇔ n = 2(1 – k) Vì n > nên – k > → k < mà k không âm, nguyên nên k = với k = ta có n = 2.(tiếp theo cách 1) 13 Ví dụ 10: Đốt cháy hoàn toàn 16,2 gam axit cacboxylic đơn chức thu 12,096 lít CO2 (đktc) 9,72 gam H2O CTPT axit A C2H4O2 B C3H6O2 C CH2O2 D C4H8O2 *Cách 1: 12,096 22,4 mC = 9,72 18 12 = 6,48 g mH = = 1,08 gam mO = 16,2 - 6,48 - 1,08 = 8,64 gam Đặt CTTQ axit CxHyOz Ta có : x : y : z = ⇒ CTTN ⇒ mC 12 : mH : mO 16 = 6,48 1,08 8,64 : : = 12 16 0,54: 1,08 : 0,54 = 1: 2: n ≥ Vì axit đơn chức nên n = (CH2O)n CTPT axit : C2H4O2 *Cách 2: Số mol CO2 = ⇒ 12,096 22,4 = 0,54 mol; số mol H2O = số mol CO2 = số mol H2O CnH2nO2 + Ta có : 3n − 2 14n + 32 16, ⇒ Chọn = ⇒ 9,72 18 = 0,54 mol Đây axit no, đơn chức, mạch hở O2 → n CO2 + n H2O 18n 9,72 ⇒n =2 ⇒ CTPT axit C2H4O2 đáp án A II.2.3 Sử dụng tập có nhiều trường hợp xảy để rèn lực suy luận logic Ví dụ 11: Chia hỗn hợp gồm ancol no mạch hở P Q làm phần - Cho phần thứ tác dụng hết với Na dư thu 0,896 lít khí (đktc) - Đốt cháy hết phần thứ hai thu 3,06 gam H2O 5,28 gam CO2 Xác định CTCT ancol, biết đốt V thể tích P Q thể tích CO2 thu điều kiện nhiệt độ áp suất không vượt 3V Hướng dẫn giải: 14 Số mol H2 = 0,04 ; CO2 = 0,12 ; H2O = 0,17 Do ancol no mạch hở nên công thức chung CnH2n+2Ox (n, x trị số trung bình) CnH2n+2Ox + 3n + − x O2 → n CO2 + (n +1) H2O Theo phương trình tổng số mol A + B = 0,17 – 0,12 = 0,05 mol CnH2n+2Ox+ x Na → CnH2n+2- x(ONa)x + 0,12 0,04 Nhận thấy : n = 0,05 = 2,4 x = 0,05 × = 1,6 ⇒ x H2↑ phải có ancol đơn chức Theo giả thiết, số nguyên tử cacbon ancol không nên : * Trường hợp : Ancol đơn chức có số cacbon = (C3H7OH) Ancol đa chức lại có số cacbon < 2,4 có số nhóm OH > 1,6 Đó CH2OH – CH2OH (số nhóm -OH không vượt số cacbon) * Trường hợp : Ancol đơn chức có số cacbon = (C2H5OH) Ancol đa chức lại có số cacbon > 2,4 số nhóm -OH ≤ Ta có : ⇒ C3H8Ox 0,6 ⇒ 2,4 C H OH 0,6 tỉ số mol C H O = 0,4 = x 0,4 Áp dụng tỉ số để tính x : x -1,6 ⇒ 1,6 x x − 1,6 = ⇒ x = 2,5 0,6 0,6 * Trường hợp : Ancol đơn chức có số cacbon = (CH3OH) 15 Ancol đa chức lại có số cacbon > 2,4 số nhóm OH ≤ ⇒ C3H8Ox Làm tương tự tính x = 1,857 Cả trường hợp cho x không nguyên (loại) Vậy nghiệm C3H7OH (0,02 mol) C2H4(OH)2 (0,03 mol) II.2.4 Sử dụng tập thực nghiệm, thực tiễn Hóa học môn khoa học thực nghiệm, dạy học hóa học không dừng lại khả truyền đạt lĩnh hội kiến thức, mà phải biết tổ chức rèn luyện kĩ thực hành cho HS để tăng cường tính thực tiễn môn học Thông qua tập thực hành giúp HS phát triển lực tư sáng tạo Khi làm dạng tập HS giải thích tượng tự nhiên thấy yêu thích môn hoá học từ mà lực tư phát triển Mặt khác bảo vệ môi trường trở thành vấn đề cấp thiết mang tính toàn cầu Môn hoá học có nhiệm vụ có nhiều khả giáo dục cho HS ý thức bảo vệ môi trường Ví dụ 12 : Trong phòng thí nghiệm người ta tiến hành thu điều chế anđehit axetic từ đất đèn (chứa CaC2) hình sau: a) Viết PTHH phản ứng xảy b) Hãy giải thích phải ngâm bình phản ứng vào nước nóng sau cho sản phẩm qua cốc nước đá ? Phân tích: - Để giải tập HS phải vận dụng kiến thức học, tổng hợp lại để xây dựng chuỗi phản ứng: CaC2 → C2H2 → CH3CHO - Chú ý phân tích đến điều kiện phản ứng C 2H2 với H2O có xúc tác HgSO4 nhiệt độ sôi anđehit axetic Hướng dẫn giải: 16 a) CaC2 + 2H2O C2H2 + H2O → Ca(OH)2 + C2H2 ↑ HgSO4 ,t  → CH3CHO b) Phản ứng C2H2 với H2O thực 800C nên phải đặt bình phản ứng vào cốc nước nóng Ngoài anđehit axetic sôi 20,80C nên muốn thu anđehit axetic lỏng phải bỏ bình thu cốc có chứa nước đá 17 PHẦN III: KẾT QUẢ GIẢNG DẠY Qua thực tế giảng dạy nghiên cứu, nhận thấy số biện pháp có sức mạnh lớn việc hút học sinh, giúp học sinh nhanh chóng nắm vững sâu sắc học Kết cụ thể em ngày có tiến việc học môn Hoá học ngày say mê môn Hoá học Qua cải tiến phương pháp dạy phần hợp chất hữu có nhóm chức nhiều lớp khác nhau, nhiều đối tượng học sinh khác nhau, so với phương pháp chưa cải tiến, nhận thấy rằng: - Có thể sử dụng tập giai đoạn trình dạy học hóa học đặc biệt giai đoạn ôn tập, củng cố, hoàn thiện, hệ thống hóa kiến thức, kĩ kiểm tra, đánh giá chất lượng học tập học sinh Khi giải, chữa tập, giáo viên tiết kiệm lời nói thời gian hình thức trình bày ngắn gọn nhất, cô đọng Phương pháp phù hợp với giảng dạy theo phương pháp giáo án điện tử lấy học sinh làm trung tâm, giáo viên với tư cách hướng dẫn chủ yếu để học sinh nắm vấn đề có tính sáng tạo cao trình học tập PHẦN IV: MỘT SỐ ĐỀ XUẤT + Cần tăng cường trang bị sở vật chất, phòng thí nghiệm cho trường THPT, để HS làm tập thực hành, loại tập rèn lực tư phong cách làm việc khoa học có hiệu + Trong điều kiện nay, cần phải đưa vào áp dụng đại trà phương pháp dạy học phân hóa toán phân hóa, để kích thích đối tượng phải động não, nâng cao dần khả tư hứng thú học tập cho HS + Khuyến khích GV tự xây dựng hệ thống tập có chất lượng tốt, ưu tiên tập thực nghiệm, tập có cách giải nhanh, thông minh, tập có nhiều cách giải, tập có nhiều trường hợp xảy để kích thích phát triển tư óc thông minh, sáng tạo HS + GV cần ý rèn cho HS giải nhanh, thành thạo tập lí giải cụ thể cho bước suy luận phép toán nhằm phát triển lực tư cho HS 18 PHẦN V: KẾT LUẬN Trong suốt trình giảng dạy năm Tổ Hoá trường THPT , nhận thấy có người sử dụng làm cho BTHH thật có ý nghĩa, tập hay sử dụng không chưa có tác dụng tích cực Suy cho cần phải làm để HS tự tìm cách giải toán cách nhanh nhất, tự tìm hay toán, lúc tư HS trở lên mềm dẻo linh hoạt hơn, óc thông minh, sáng tạo bồi dưỡng phát triển Do hạn chế điều kiện thời gian, lực trình độ thân, thân nêu số biện pháp để thực đổi phương pháp dạy học môn Hoá học mà làm trường THPT lâu Chắc chắn đề tài nhiều thiếu sót, mong giúp đỡ tận tình thầy cô giáo trường THPT Đào Duy Từ, đồng chí chuyên viên đồng nghiệp Tôi chân thành cảm ơn! 19 [...]... Phương pháp này rất phù hợp với giảng dạy theo phương pháp giáo án điện tử lấy học sinh làm trung tâm, giáo viên với tư cách hướng dẫn là chủ yếu để học sinh nắm chắc vấn đề và có tính sáng tạo cao trong quá trình học tập PHẦN IV: MỘT SỐ ĐỀ XUẤT + Cần tăng cường trang bị cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm cho các trường THPT, để HS có thể làm bài tập thực hành, vì đây là loại bài tập rèn năng lực tư duy. .. phong cách làm việc khoa học có hiệu quả nhất + Trong điều kiện hiện nay, cần phải đưa vào áp dụng đại trà phương pháp dạy học phân hóa bằng bài toán phân hóa, để kích thích mọi đối tư ng đều phải động não, nâng cao dần khả năng tư duy và hứng thú học tập cho HS + Khuyến khích GV tự mình xây dựng hệ thống bài tập có chất lượng tốt, ưu tiên các bài tập thực nghiệm, bài tập có cách giải nhanh, thông. .. có chứa nước đá 17 PHẦN III: KẾT QUẢ GIẢNG DẠY Qua thực tế giảng dạy và nghiên cứu, tôi nhận thấy một số biện pháp trên có một sức mạnh rất lớn trong việc cuốn hút học sinh, giúp học sinh nhanh chóng nắm vững và khá sâu sắc bài học Kết quả cụ thể là các em ngày càng có sự tiến bộ trong việc học bộ môn Hoá học và ngày càng say mê môn Hoá học hơn Qua cải tiến phương pháp dạy phần hợp chất hữu cơ có nhóm. .. dừng lại ở khả năng truyền đạt và lĩnh hội kiến thức, mà phải biết tổ chức và rèn luyện các kĩ năng thực hành cho HS để tăng cường tính thực tiễn của môn học Thông qua bài tập thực hành giúp HS phát triển năng lực tư duy sáng tạo Khi làm các dạng bài tập này HS giải thích được các hiện tư ng tự nhiên sẽ thấy yêu thích môn hoá học hơn từ đó mà năng lực tư duy cũng được phát triển Mặt khác bảo vệ môi... nghiệm, bài tập có cách giải nhanh, thông minh, bài tập có nhiều cách giải, bài tập có nhiều trường hợp xảy ra để kích thích sự phát triển tư duy và óc thông minh, sáng tạo của HS + GV cần chú ý rèn cho HS giải nhanh, thành thạo các bài tập cơ bản bằng những lí giải cụ thể cho mỗi bước suy luận và mỗi phép toán nhằm phát triển năng lực tư duy cho HS 18 PHẦN V: KẾT LUẬN Trong suốt quá trình giảng dạy... tráng bạc sinh ra 4 mol Ag ⇒ X là HCHO hoặc R (CHO) 2 Nếu X là HCHO thì %O = Ta có: MX = 32.100 37,21 16 100 30 = 53,3% (loại) ⇒ X là R (CHO) 2 = 86 → R = 86 – 29.2 = 28 ⇒ R là C2H4 CTPT của X là C2H4 (CHO) 2 CTCT của X là: OHC-CH2–CH2 CHO hay CH3–CH– (CHO) 2 II.2.2 Sử dụng các bài tập có nhiều cách giải để học sinh được nhìn nhận và giải quyết vấn đề dưới nhiều góc độ khác nhau * Đây là một biện pháp quan trọng... Ancol đơn chức có số cacbon = 1 (CH3OH) 15 Ancol đa chức còn lại có số cacbon > 2,4 và số nhóm OH ≤ 3 ⇒ C3H8Ox Làm tư ng tự trên tính được x = 1,857 Cả 2 trường hợp 2 và 3 đều cho x không nguyên (loại) Vậy nghiệm là C3H7OH (0,02 mol) và C2H4(OH)2 (0,03 mol) II.2.4 Sử dụng bài tập thực nghiệm, thực tiễn Hóa học là một bộ môn khoa học thực nghiệm, do đó dạy và học hóa học không chỉ dừng lại ở khả năng truyền... là các bài toán hữu cơ có số phương trình lập được ít hơn số ẩn số Để giải các bài toán thường phải dùng phương pháp biện luận Ví dụ 8: Hợp chất hữu cơ X chứa C, H, O trong đó oxi chiếm 37,21% khối lượng Trong X chỉ có một loại nhóm chức Khi cho 1 mol X tác dụng với dd AgNO 3/NH3 dư thu được 4 mol Ag Xác định CTPT và viết CTCT thu gọn của X Hướng dẫn giải X có phản ứng tráng bạc ⇒ X có nhóm chức andehit... vững chắc và khả năng suy nghĩ độc lập cao, tư duy linh hoạt, sáng tạo mới có thể tìm ra nhiều cách giải khác nhau trên một bài toán Ví dụ 9: Anđehit A no, mạch thẳng có CTPT (C 3H5O)n Xác định CTPT, CTCT của A Nếu không biết A là hợp chất no, mạch thẳng, có thể xác định được CTPT của A không? Nếu có hãy trình bày cách biện luận Hướng dẫn giải Cách 1 Dùng nhận xét về số nhóm chức liên quan tới cấu trúc... hữu cơ có nhóm chức đối với nhiều lớp khác nhau, nhiều đối tư ng học sinh khác nhau, so với phương pháp chưa cải tiến, tôi nhận thấy rằng: - Có thể sử dụng bài tập này ở bất kỳ giai đoạn nào của quá trình dạy học hóa học đặc biệt ở giai đoạn ôn tập, củng cố, hoàn thiện, hệ thống hóa kiến thức, kĩ năng cũng như khi kiểm tra, đánh giá chất lượng học tập của học sinh Khi giải, chữa bài tập, giáo viên
- Xem thêm -

Xem thêm: Sáng kiến kinh nghiệm một số biện pháp rèn luyện năng lực tư duy linh hoạt, sáng tạo cho học sinh thông qua các bài tập phần hợp chất hữu cơ có nhóm chức hóa học 11 – nâng cao , Sáng kiến kinh nghiệm một số biện pháp rèn luyện năng lực tư duy linh hoạt, sáng tạo cho học sinh thông qua các bài tập phần hợp chất hữu cơ có nhóm chức hóa học 11 – nâng cao , Sáng kiến kinh nghiệm một số biện pháp rèn luyện năng lực tư duy linh hoạt, sáng tạo cho học sinh thông qua các bài tập phần hợp chất hữu cơ có nhóm chức hóa học 11 – nâng cao , CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC PHÁT TRIỂN TƯ DUY LINH HOẠT, SÁNG TẠO QUA BÀI TẬP HOÁ HỌC

Từ khóa liên quan