Nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án đầu tư tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam – chi nhánh thừa thiên huế

80 151 0
  • Loading ...
1/80 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/10/2016, 21:57

ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN - - TÊ ́H U Ế KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Đ A ̣I H O ̣C K IN H NÂNG CAO CHẤT LƯNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾ NGƠ THỊ BÍCH NHẠN Đ A ̣I H O ̣C K IN H TÊ ́H U Ế Khóa học: 2009 - 2013 ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN - - TÊ ́H U Ế KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Đ A ̣I H O ̣C K IN H NÂNG CAO CHẤT LƯNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾ Sinh viên thực hiện: Ngơ Thị Bích Nhạn Giáo viên hướng dẫn: Lớp: K43A KHĐT PGS.TS Trần Văn Hòa Niên khóa: 2009 - 2013 Đ A ̣I H O ̣C K IN H TÊ ́H U Ế Huế, tháng 05 năm 2013 ii U Ế Lời Cảm Ơn ́H Hồn thành khóa luận tốt nghiệp TÊ tổng hợp kiến thức kết học tập năm H học vừa qua IN Trong q trình tìm hiểu nghiên cứu viết đề tài K em nhận quan tâm giúp đỡ tận tình ̣C nhiều tập thể, cá nhân, thầy giáo trường O Đại Học Kinh Tế Huế Trước hết, em xin trân trọng cảm ̣I H ơn q thầy giáo giảng dạy em năm Đ A học qua Đặc biệt em xin trân trọng cảm ơn thầy PGS.TS Trần Văn Hòa hướng dẫn em tận tình suốt thời gian nghiên cứu hồn thành đề tài Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Phòng Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên iii Huế tạo điều kiện cho em thời gian nghiên cứu vừa qua, cung cấp tư liệu cần thiết cho em việc thực đề tài Vì điều kiện thời gian hạn chế, kiến thức có hạn, kinh nghiệm thực tiễn chưa nhiều nên Ế khóa luận tốt nghiệp khơng tránh khỏi sai sót ́H U Rất mong đóng góp q thầy Đ A ̣I H O ̣C K IN H TÊ Huế, tháng năm 2013 iv MỤC LỤC Trang Ế Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục viết tắt ký hiệu v Danh sơ đồ, đồ thị vi Danh mục bảng biểu vii Tóm tắt nghiên cứu viii PHẦN I ĐẶT VẤN ĐỀ U Tính cấp thiết đề tài .1 ́H Mục tiêu nghiên cứu TÊ Đối tượng nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu .2 H Phương pháp nghiên cứu .2 IN Kết cấu chương .3 PHẦN II NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU K Chương TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU ̣C 1.1 Những vấn đề đầu tư dự án đầu tư O 1.1.1 Khái niệm đầu tư .4 ̣I H 1.1.2 Khái niệm dự án đầu tư 1.1.3 Đặc điểm dự án đầu tư Đ A 1.1.4 Phân loại dự án đầu tư 1.1.5 Vai trò ý nghĩa dự án đầu tư .9 1.2 Thẩm định dự án đầu tư 1.2.1 Khái niệm thẩm định dự án đầu tư 1.2.2 Ý nghĩa việc thẩm định dự án đầu tư 10 1.2.3 Quy trình chung thẩm định dự án đầu tư 10 1.3 Chất lượng thẩm định dự án đầu tư 11 1.3.1 Quan niệm chất lượng thẩm định dự án đầu tư 11 1.3.2 Các tiêu đánh giá chất lượng chất lượng thẩm định dự án đầu tư 11 v 1.3.3 Những nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thẩm định dự án đầu tư 13 Chương THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾ (BIDV HUẾ) 18 2.1 Khái qt tình hình hoạt động BIDV Huế 18 2.1.1 Q trình hình thành phát triển BIDV Huế 18 2.1.2 Cơ cấu tổ chức hoạt động BIDV Huế 19 2.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh BIDV Huế qua năm 2010 – 2012 22 U Ế 2.2 Thực trạng hoạt động thẩm định dự án đầu tư BIDV Huế 26 ́H 2.2.1 Khái qt hoạt động thẩm định dự án đầu tư BIDV Huế .26 2.2.2 Thực trạng chất lượng thẩm định dự án đầu tư BIDV Huế 44 TÊ 2.2.3 Đánh giá chất lượng thẩm định dự án đầu tư BIDV Huế .54 IN H Chương ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾ 58 3.1 Định hướng hoạt động thẩm định dự án đầu tư BIDV Huế 58 K 3.1.1 Định hướng hoạt động cho vay .58 ̣C 3.1.2 Định hướng hoạt động thẩm đinh dự án đầu tư 58 O 3.2 Một số giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định dự án đầu tư BIDV Huế 58 ̣I H 3.2.1 Sự cần thiết phải nâng cao chất lượng cơng tác thẩm định 58 3.2.2.Một số giải pháp nâng cao chất lượng cơng tác thẩm định .59 Đ A PHẦN III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 64 Kết luận 64 Kiến nghị 64 2.1 Đối với Chính phủ, Bộ Sở ngành 65 2.2 Đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 65 2.3 Đối với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam .66 2.4 Đối với chủ đầu tư .67 TÀI LIỆU THAM KHẢO vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU Dự án đầu tư ĐVT Đơn vị tính GPMB Giải phóng mặt LNST Lợi nhận sau thuế LSCK Lãi suất chiết khấu TMCP Thương mại Cổ phần NHNN Ngân hàng nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại PCCC Phòng cháy chữa cháy SX VLXD Sản xuất vật liệu xây dựng SXKD Sản xuất kinh doanh U ́H TÊ TSNH Tài sản ngắn hạn UBNN Ủy ban nhân dân VCSH Vốn chủ sở hữu ̣C Tài sản cố định O Tài sản TSCĐ ̣I H Đ A H IN Tổ chức tín dụng K TCTD TS Ế DAĐT vii DANH MỤC SƠ ĐỒ, ĐỒ THỊ Sơ đồ 1: Quy trình chung thẩm định dự án đầu tư 11 Sơ đồ 2: Tổ chức máy quản lý BIDV Huế 20 Đ A ̣I H O ̣C K IN H TÊ ́H U Ế Sơ đồ 3: Quy trình thẩm định dự án đầu tư BIDV Huế 27 Khóa luận tốt nghiệp  Thu nhập từ cho vay dự án Trong hoạt động Ngân hàng, lợi nhuận từ hoạt động cho vay chiếm 50-60% lợi nhuận ngân hàng Thu nhập từ cho vay dự án chiếm tỷ trọng tương đối lớn tổng thu nhập chi nhánh Bảng cho thấy thu nhập từ cho vay dự án tăng qua năm Cụ thể: năm 2010 thu nhập 13.221 triệu đồng đến năm 2011 15.183 triệu đồng 17.899 triệu đồng năm 2012 Bảng 10: Thu nhập từ dự án NH ĐT&PT VN chi nhánh TTHuế năm Ế (2010-2012) 16.238 2.Tổng thu nhập 44.536 3.Tỷ lệ thu nhập cho vay dự án 36,46% 4.Thu nhập 13.221 21.398 H 1.Thu nhập từ cho vay dự án Năm 2011 ́H Năm 2010 TÊ Chỉ tiêu U ĐVT: Triệu đồng Năm 2012 26.876 62.410 72.395 34,27% 37,12% 15.183 17.899 IN (Nguồn: Phòng Quan hệ khách hàng doanh nghiệp) K Tuy nhiên, việc đưa tiêu chí để đánh giá chất lượng cơng tác thẩm định ̣C mang tính tương đối, khơng nên dựa vào tiêu chí để đánh giá O chất lượng tồn chất lượng cơng tác thẩm định Trên thực tế có nhiều dự án ̣I H vượt q thời gian thẩm định cho phép khơng phải mà chất lượng thẩm định khơng đảm bảo, mà dự án mang tính chất phức tạp, quy mơ lớn, Đ A dự án chưa có đủ giấy tờ cần thiết đòi hỏi phải bổ sung 2.2.3 Đánh giá chất lượng thẩm định dự án đầu tư BIDV Huế 2.2.3.1.Những kết đạt Một mạnh BIDV Huế cho vay trung dài hạn Trong thời gian qua Chi nhánh cho vay nhiều dự án dự án đầu tư phần lớn đảm bảo tính khả thi, vào hoạt động có hiệu cao, tạo nhiều cơng ăn việc làm, góp phần tăng thu ngân sách thúc đẩy phát triển kinh tế.Các dự án xin vay phải thẩm định trước cho vay Kết đạt cơng tác thẩm định tài thể số dự án thẩm định đầu tư hoạt đơng có hiệu quả, điều thể chất lượng thẩm định dự án ngày cao SVTH: Ngơ Thị Bích Nhạn 54 Khóa luận tốt nghiệp Chất lượng dự án cho vay ngày tăng lên năm gần thể qua số nợ q hạn Chi nhánh giảm mạnh có ti lệ nhỏ, thu nhập từ dự án ngày tăng lên Chi nhánh ln theo dõi phân loại nợ q hạn, nợ khó đòi theo ngun nhân thua lỗ, giải thể, thiên tai, tích, …để có biện pháp xử lý cương với khoản nợ ngun nhân chủ quan rút kinh nghiệm cho cơng tác thẩm định, cố gắng khơng để xuất thêm nợ q hạn dự án hoạt động hiệu thời gian tới Ế Những năm qua, BIDV Huế có nhiều cố gắng cơng tác thẩm định dự án U đầu tư đạt kết đáng kể Đạt kết do: ́H - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam ban hành quy trình thẩm định dự án chung cho tồn hệ thống Quy trình thẩm định rõ ràng, chi TÊ tiết nội dung cách thức thực Do đó, cơng tác thẩm định chi nhánh tiến hành thống nhất, khoa học hợp lý, đảm bảo kiểm sốt, phòng ngừa hạn chế H rủi ro đầu tư IN - Thẩm định dự án tiến hành Phòng Thẩm định Quản lý rủi ro, K cán thẩm định đảm nhận, đồng thời ln có phối hợp phòng ban nâng cao tính động sáng tạo, trách nhiệm cá nhân O ̣C - Thẩm định dự án đáp ứng u cầu mặt thời gian theo quy định ̣I H Một số dự án u cầu chủ đầu tư, ngân hàng rút ngắn thời gian thẩm định Bên cạnh đó, Ngân hàng tư vấn cho khách hàng q trình lập dự án triển Đ A khai dự án để đảm bảo dự án phát huy hiệu - Nguồn thơng tin thu thập q trình cho vay dự án trung dài hạn ngày phong phú Trước thơng tin thường cung cấp chiều từ phía khách hàng nên nguồn thơng tin khơng đầy đủ, thiếu tính chân thực gây khó khăn cho q trình thẩm định dự án Nhưng nay, ngồi nguồn thơng tin từ khách hàng vay vốn, cán thẩm định khai thác thơng tin từ nhiều nguồn khác nhau: nguồn nội Ngân hàng nguồn từ trung tâm phòng ngừa rủi ro BIDV (TPR) thơng tin tín dụng NHNN (CIC),…góp phần nâng cao độ xác kết tính tốn SVTH: Ngơ Thị Bích Nhạn 55 Khóa luận tốt nghiệp 2.3.2.2 Những hạn chế tồn Cùng với kết đạt nói trên, hoạt động thẩm định dự án đầu tư BIDV Huế số hạn chế định: - Chi nhánh thực thẩm định dự án đầu tư xin vay chất lượng thẩm định tài nhiều dự án chưa cao Một số dự án thẩm định có hiệu tài vào thực gặp nhiều khó khăn dẫn đến khơng có khả trả nợ cho ngân hàng Ế - Các dự án đầu tư sau thẩm định vào hoạt động tổng kết phân U tích kết đàu tư để rút thơng số, thước đo kinh tế kỹ thuật kinh ́H nghiệm thực tiễn phục vụ cho nâng cao chất lượng thẩm định, quản lý hoạt động đầu tư xin vay sau TÊ - Còn nhiều vấn đề tồn nghiệp vụ thẩm định dự án đầu tư Các tiêu sử dụng để thẩm định hiệu tài dự án đơn giản dễ sử dụng đơi H thiếu xác Như tiền tệ chịu ảnh hưởng nhiều yếu tố lạm phát, chi phí IN hội, điều kiện kinh tế xã hội bất định,…do tiền có giá trị theo thời gian, K q trình thẩm định giá trị thời gian tiền chưa xem xét đầy đủ nên kết thẩm định tài dự án chưa xác hồn tồn Bên cạnh ̣C việc tính tốn tiêu NPV, IRR, T, điểm hòa vốn số tiêu khác O đề cập dự án số dự án lại khơng sử dụng sử dụng ̣I H tiêu tham khảo, bổ sung mà thơi Đ A - Trong q trình thẩm định dự án đầu tư, chi nhánh xem xét dự án thời gian cho vay chi nhánh cần xem xét trả hết nợ mà chưa quan tâm đến việc dự kiến vòng đời kinh tế dự án, chi nhánh dự kiến vòng đời dự án sở thời gian thu hồi vốn đầu tư - Hơn nữa, việc đánh giá hiệu dự án xem xét trạng thái tĩnh, sâu xác định tính chắn Vì vậy, chưa nhân tố ảnh hưởng xấu đến hoạt động dự án để có giải pháp hữu hiệu hỗ trợ hạn chế 2.2.3.3 Ngun nhân chủ yếu  Ngun nhân chủ quan - Nội dung thẩm định dự án đầu tư chưa tồn diện: SVTH: Ngơ Thị Bích Nhạn 56 Khóa luận tốt nghiệp Các khoản mục doanh thu chi phí dự án chưa thẩm định kỹ lưỡng xem xét bề ngồi, có nghĩa đánh giá đủ hay chưa đủ Việc tính tốn vốn đầu tư, doanh thu chi phí, dòng tiền dự án chưa tính đến yếu tố lạm phát việc dự tính tỷ lệ lạm phát khó khăn nên thẩm định dự án cán thẩm định lựa chọn giá cố định, bỏ qua tác động lạm phát Do dãn đến sai lệch kết thẩm định thực tế hoạt động dự án Các tiêu đánh giá hiệu tài dự án chưa đầy đủ Một số tiêu NH TMCP ĐT&PT VN hướng dẫn cán thẩm định chi nhánh bỏ U Ế qua thẩm định số doanh lợi,… ́H Phân tích rủi ro sơ sài, dừng lại phương pháp phân tích độ nhạy với xem xét tác động tiêu NPV, IRR biến chi phí, sản TÊ lượng thay đổi - Đội ngũ cán thẩm định lại kiêm thêm cơng tác quản lý rủi ro, mặc H dù đội ngũ cán thẩm định người có kinh nghiệm trình độ IN khơng thể tránh khỏi sai sót làm chất lượng thẩm định dự án bị giảm thời gian thẩm định kéo dài K  Ngun nhân khách quan ̣C - Doanh nghiệp cung cấp cho ngân hàng bảng báo cáo thiếu trung thực, O khơng phản ánh thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp cho dù ̣I H số liệu quan chức kiểm duyệt Hơn thế, trung tâm thơng tin tín dụng CIC lấy số liệu thống kê Chi nhánh cung cấp lên thường bị chậm Đ A - Chất lượng dự án đầu tư hạn chế gây khó khăn cho cơng tác thẩm định dự án Do khả tài kiến thức quản lý kinh tế chủ dự án yếu làm cho cơng tác thẩm định ngân hàng tiềm ẩn nhiều rủi ro dự án vào hoạt động - Cạnh tranh ngân hàng ngày gay gắt, buộc ngân hàng phải rút ngắn thời gian thẩm định chí nới lỏng số điều kiện thẩm định số dự án, khách hàng lớn, có quan hệ lâu năm với ngân hàng Ngoải ra, văn bản, chế độ quy định quản ý hoạt động đầu tư, thẩm định chồng chéo chưa rõ ràng đầy đủ, hay thay đổi, thủ tục rườm rà, nặng nề, khó khăn việc triển khai thực SVTH: Ngơ Thị Bích Nhạn 57 Khóa luận tốt nghiệp Chương ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾ 3.1 Định hướng hoạt động thẩm định dự án đầu tư BIDV Huế 3.1.1 Định hướng hoạt động cho vay U Ế Tiếp tục thực phương châm “Chất lượng, hiệu quả, an tồn tín ́H dụng”, BIDV Huế đặt mục tiêu phát triển hoạt đọng knh doanh nói chung hoạt động cho vay nói riêng TÊ Nâng cao chất lượng mở rộng hoạt động tín dụng sở tảng khách hàng hiệ có, phát triển tăng trưởng tín dụng khách hàng cách đảm bảo an H tồn, chất lượng bền vững theo định hướng NH TMCP ĐT&PT VN IN Chuyển dịch cấu khách hàng theo hướng tăng tỷ trọng cho vay khách hàng K ngồi quốc doanh, cho vay có đảm bảo tài sản, mở rộng cho vay ngắn hạn cho vay hỗ trợ xuất nhập khẩu, mở rộng đối tượng cho vay nhiều ngành nghề Trong cho ̣C vay trung dài hạn trọng cho vay theo dự án để tăng nguồn thu nhập cho chi nhánh O 3.1.2 Định hướng hoạt động thẩm đinh dự án đầu tư ̣I H Chi nhánh nhận định đầu tư theo dự án xu hướng chung kinh tế Do vậy, hoạt động cho vay dự án đầu tư phải trọng quan tâm Đ A nhiều thời gian tới Thẩm định dự án phải khơng ngừng hồn thiện nâng cao chất lượng để đảm bảo chất lượng tín dụng Hoạt động thẩm định dự án đầu tư chi nhánh quan tâm định hướng phát triển chi nhánh thời gian tới Với việc nâng cao vai trò cơng tác thẩm định dự án nâng cao chất lượng khoản cho vay cách đáng kể 3.2 Một số giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định dự án đầu tư BIDV Huế 3.2.1 Sự cần thiết phải nâng cao chất lượng cơng tác thẩm định Với số lượng lớn ngân hàng hoạt động địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế tạo cạnh tranh gay gắt hoạt động ngành SVTH: Ngơ Thị Bích Nhạn 58 Khóa luận tốt nghiệp Ngân hàng Thêm vào đó, năm gần khu vực ngân hàng đứng trước áp lực mạnh mẽ từ tăng trưởng chậm lại kinh tế điều kiện tài ngày xấu phận lớn doanh nghiệp Đứng trước khó khăn thế, để tiếp tục phát triển theo phương châm “Chất lượng, hiệu quả, an tồn tín dụng”, góp phần tăng trưởng kinh tế địa bàn tỉnh hồn thành nhiệm vụ kinh doanh BIDV nói chung chi nhánh nói riêng, BIDV Huế đề nhiều biện pháp để khắc phục khó khăn Ế Một biện pháp quan trọng nâng cao chất lượng cơng tác thẩm định dự U án đầu tư ́H Nâng cao lực thẩm định dự án đầu tư u cầu đặt cơng tác thẩm định dự án chi nhánh để chủ động việc ngăn chặn TÊ dự án khơng khả thi tài trợ cho dự án tốt cách có hiệu Nâng cao lực thẩm định dự án đầu tư có ý nghĩa quan trọng bối H cảnh nước ta đẩy nhanh tốc độ đầu tư, nhằm đạt mục tiêu trì nhịp độ IN tăng trưởng kinh tế bền vững, tạo đà cho bước phát triển vững năm K sau thực thành cơng nghiệp cơng nghiệp hố, đại hố đất nước Nâng cao lực thẩm định giúp cho chi nhánh chủ động việc tham gia O ̣C tư vấn, thẩm định từ chối từ đầu ý tưởng đầu tư khơng khả thi, tiết ̣I H kiệm chi phí cho kinh tế (chủ đầu tư, Nhà nước ngân hàng) Tuy nhiên, để nâng cao lực thẩm định dự án đầu tư, đòi hỏi cán thẩm Đ A định phải trang bị kiến thức dự án, kỹ thẩm định dự án nắm quy định Nhà nước có liên quan đến lĩnh vực đầu tư Ngồi cán thẩm định cần có hiểu biết định ngành nghề, sản phẩm dự án phụ trách, thu thập thơng tin cần thiết thị trường để phục vụ cho cơng tác thẩm định 3.2.2.Một số giải pháp nâng cao chất lượng cơng tác thẩm định Chất lượng thẩm định dự án đầu tư Chi nhánh đạt hiệu khó khăn hạn chế khắc phục nổ lực ngân hàng Ngân hàng phải chủ động khắc phục khó khăn hạn chế, bất cập gặp phải thơng qua số giải pháp sau: SVTH: Ngơ Thị Bích Nhạn 59 Khóa luận tốt nghiệp 3.2.2.1 Hồn thiện nâng cao chất lượng thực nội dung thẩm định Việc thẩm định tồn diện nội dung dự án sở quan trọng cho việc định đầu tư cách xác, khách quan Hoạt động thẩm định tài dự án Chi nhánh thực theo quy trình NH TMCP ĐT&PT VN Tuy vậy, số nội dung áp dụng mặt hình thức chưa thực đóng góp nhiều vào việc nâng cao chất lượng thẩm định dự án đầu tư Về nguồn vốn đầu tư Ế Ngân hàng cán thẩm định cần tích cực tìm hiểu, lưu trữ thơng tin U dự án đầu tư có hiệu cao làm sở kiểm tra thẩm định nguồn vốn xây dựng, ́H vốn mua thiết bị, chi phí liên quan, tránh việc tính thừa hay thiếu nguồn vốn đầu tư Ngân hàng cần u cầu chủ đầu tư có giải trình cụ thể và nguồn TÊ tham gia vốn tự có doanh nghiệp, vốn huy động từ nguồn tài trợ khác Việc tính tốn tiêu đánh giá hiệu tài dự án H Các tiêu NPV,IRR phải coi tiêu phản ánh hiệu IN quả, tính chất dự án mà khơng thể bỏ qua thẩm định Từ tiêu K cần thiết phải xây dựng cho 100% dự án Tuy nhiên sử dụng tiêu NPV thẩm định mặt tài dự án đầu tư ̣C có nhiều ý nghĩa cho định có đầu tư vào dự án hay khơng Nhược điểm O tiêu nhạy cảm với thay đổi lãi suất chiết khấu Do đó, giá ̣I H trị khơng phải tiêu chuẩn tốt khơng xác định xác lãi Đ A suất chiết khấu Ngân hàng thường lấy lãi suất cho vay dài hạn làm lãi suất chiết khấu tính tốn NPV dự án cách xác định xác dự án có tồn vốn đầu tư lấy từ nguồn vay ngân hàng Đây vấn đề khơng thể xảy theo quy định tất dự án vay vốn phải có vốn tự có tối thiểu 15% Vì việc tính lãi suất chiết khấu xác phải vào chi phí hội vốn vay hay chi phí bình qn gia quyền vốn (WACC) Song việc tính WACC phức tạp nên ngân hàng áp dụng lãi suất cho vay cộng với phần bù rủi ro định Để đánh giá xác hiệu tài dự án, chi nhánh cần bổ sung thêm tiêu hệ số hồn vốn nội có điều chỉnh, số doanh lợi, điểm hòa vốn vòng đời dự án SVTH: Ngơ Thị Bích Nhạn 60 Khóa luận tốt nghiệp 3.2.2.2 Nâng cao chất lượng đội ngũ cán thẩm định Nhân tố người yếu tố quan trọng định đến chất lượng thẩm định dự án đầu tư Do vậy, chi nhánh cần có quan tâm đầu tư thường xun để xây dựng đội ngũ cán thẩm định đủ số lượng tốt chất lượng để đáp ứng đòi hỏi ngày phức khó khăn cơng việc - Để nâng cao chất lượng thẩm định dự án đầu tư trước hết ngân hàng cần ưu tiên tuyển chọn cán có chun mơn, đào tạo chun sâu ngành kinh tế kỹ thuật đó, phải nắm bắt tốt kiến thức tài U Ế chính, ngân hàng, kinh tế thị trường ́H - Hàng năm, Ngân hàng cần tạo điều kiện cho cán thẩm đinh học để nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ Ngân hàng tổ chức lớp tập huấn nghiệp TÊ vụ ngắn ngày tập trung chi nhánh chun gia nước ngồi nước đến giảng dạy, tổ chức lớp học trực tuyến trao đổi vấn đề liên quan H - Chi nhánh cần có sách ưu đãi để thu hút chun gia giỏi làm IN việc cộng tác viên cố vấn cho Chi Nhánh - Một yếu tố đóng vai trò quan trọng thẩm định dự án kinh nghiệm K cán thẩm định Hiện cán thẩm định chi nhánh chưa có điều kiện ̣C tham gia vận hành dự án cụ thể Do đó, chi nhánh phối hợp cới khách hàng để O cán thẩm định tham gia quản lý, vận hành dự án ̣I H - Song song với việc nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ cần bồi dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức cán thẩm định Đ A 3.2.2.3 Nâng cao chất lượng thơng tin Để đánh giá xác khách hàng dự án đầu tư, đòi hỏi cán thẩm định cán tín dụng phải có đầy đủ xác thơng tin khách hàng dự án cần thẩm định Vì có thơng tin tố góp phần giảm thiểu dự án đầu tư sai lệch, hiệu Như vậy, nhân tố thơng tin ảnh hưởng khơng nhỏ đến chất lượng thẩm định dự án Nhưng vấn đề đặt giả sử có thơng tin làm để biết thơng tin có xác trung thực hay khơng? Chính mà cán thẩm định phải thu thập thơng tin từ nhiều nguồn khác sau tổng hợp lại có thơng tin xác SVTH: Ngơ Thị Bích Nhạn 61 Khóa luận tốt nghiệp Các nguồn thơng tin sử dụng cho việc phân tích: - Từ người vay vốn (chủ đầu tư) - Từ quan hữu quan: NHNN, TCTD mà doanh nghiệp có quan hệ, hay từ Bộ Thương mại, Bộ Kế hoạch đầu tư, Bộ Chủ quản, Hiệp hội ngành nghề, quan thống kê, hải quan từ Trung tâm thơng tin tín dụng (CIC) - Từ thị trường: thực tế để tìm hiểu thơng tin giá cả, nhu cầu, nhà cung cấp thiết bị, ngun liệu đầu vào, tình hình tiêu thụ sản phẩm đầu ra, tìm hiểu Ế bạn hàng, đối thủ cạnh tranh,… U - Đi thực tế doanh nghiệp: tìm hiểu tình trạng máy móc thiết bị, kỹ thuật, ́H quy trình cơng nghệ, tình hình hoạt động kinh doanh doanh nghiệp; tìm hiểu tình hình thực dự án thực tế có phù hợp với báo cáo khơng? Nếu có phải tìm TÊ hiểu ngun nhân, từ đánh giá tiến độ thực dự án - Từ phương tiện thơng tin đại chúng (báo, đài), báo cáo nghiên cứu, H chun đề: nguồn thơng tin này, cần thu thập có hệ thống đồng IN có giá trị cao K 3.2.2.4 Giải pháp hỗ trợ thẩm định ̣C  Thực giám định dự án sau đầu tư O Đối với dự án duyệt vay vào hoạt động cần thiết phải ̣I H thực giám định, theo dõi q trình hoạt động dự án Tiến hành xem xét đánh giá lại việc thực dự án, so sánh với báo cáo thẩm định Từ cán bọ thẩm Đ A định rút nhiều kinh nghiệm đồng thời thực việc lưu trữ số liệu, thơng tin cần thiết phục vụ cho việc thẩm định tài dự án tương tự sau  Chủ động tìm kiếm dự án lớn có tính khả thi Để nâng cao chất lượng thẩm định tài dự án chi nhánh nên chủ động tìm kiếm dự án có tính khả thi, thực đồng tài trợ cho vay vốn đồng thẩm định dự án đầu tư, tạo điều kiện cho khách hàng vay vốn từ TCTD nhanh chóng Chi nhánh cần chủ động tiếp cận dự án có hiệu để mở rộng tín dụng đầu tư Từ đó, Chi nhánh lựa chọn khách hàng có khả tài tốt, tạo chủ động cơng tác thẩm định dự án Ngồi ra, tiến hành đồng tài trợ SVTH: Ngơ Thị Bích Nhạn 62 Khóa luận tốt nghiệp với dự án lớn, mặt vừa đáp ứng nhu cầu vay vốn lớn doanh nghiệp, mặt khác giúp hạn chế rủi ro tận dụng điểm mạnh cơng tác thẩm định dự án Ngân hàng đối tác  Nâng cao chất lượng tổ chức điều hành ngân hàng Các yếu tố nêu hoạt động thẩm định cho dù nâng cao đến đâu mà thiếu điều hành tốt ngân hàng cơng tác thẩm định khơng thể vận hành tốt Do vậy, việc nâng cao chất lượng quản trị điều hành ngân hàng Ế hoạt động thẩm định có ý nghĩa quan trọng Để hoạt động thẩm định dự án đầu tư đạt U chất lượng cao hơn, ngân hàng cần tiến hành số biện pháp sau: ́H - Ngân hàng cần bổ sung sửa đổi số nội dung để hồn thiện quy trình TÊ thẩm định dự án đầu tư nhằm áp dụng cách khoa học, thống nhất, tồn diện tồn hệ thống định với tín dụng phận khác H - Ngân hàng cần hồn thiện tổ chức cho có phối hợp chặt chẽ thẩm IN - Thiết lập tăng cường quan hệ với ngành, phận thẩm định K ngân hàng thương mại khác để trao đổi, học hỏi kinh nghiệm lẫn hoạt ̣C động thẩm định dự án đầu tư thơng qua hội thảo, giao lưu cơng tác thẩm O định ngân hàng tổ chức ̣I H - Hàng năm, sở kế hoạch chung, ngân hàng cần xây dựng chương Đ A trình, kế hoạch, nhiệm vụ cụ thể cho cơng tác thẩm định dự án SVTH: Ngơ Thị Bích Nhạn 63 Khóa luận tốt nghiệp PHẦN III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Qua thời gian nghiên cứu q trình thực tập tìm hiểu hình thành phát triển cấu tổ chức hoạt động Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế em nhận thấy cơng tác thẩm định dự án đầu tư cơng tác quan trọng hoạt động tín dụng ngân hàng Vì vậy, nâng Ế cao chất lượng thẩm định dự án đầu tư vấn đề cấp bách có ý nghĩa thực tiễn U lớn tồn hệ thống Ngân hàng nói chung Chi nhánh nói riêng Đây ́H vấn đề khó khăn, phức tạp, liên quan đến nhiều ngành, nhiều cấp bên lẫn bên TÊ ngồi ngân hàng nên đòi hỏi nghiên cứu sâu sắc giải pháp đồng với tâm, nỗ lực từ nhiều phía H Trong khóa luận tốt nghiệp em khái qt vấn đề có IN tính lý luận chất lượng thẩm định dự án đầu tư, phân tích làm rõ thực trạng K chất lượng thẩm định dự án Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế đề xuất giải pháp có tính thực tiễn nhằm nâng cao ̣C chất lượng cơng tác thẩm định dự án đầu tư Chi nhánh O Với kiến thức tiếp thu hạn chế, thân có nhiều cố gắng q ̣I H q trình thực song khơng tránh khỏi thiếu sót nội dung Đ A khoa học thực tiễn phạm vi u cầu nghiên cứu Vì vậy, em mong góp ý, bổ sung q thầy Kiến nghị Thẩm định dự án đầu tư có liên quan đến nhiều đối tượng Do để nâng cao chất lượng thẩm định dự án đầu tư, cần có giải pháp đồng phối hợp nhiều ngành, nhiều cấp Có giải pháp đề có khả thực được, chất lượng thẩm định dự án nâng cao, đáp ứng u cầu hoạt động cho vay theo dự án BIDV Huế u cầu phát triển hệ thống ngân hàng Dưới đây, em xin đề xuất số kiến nghị nhỏ nhằm nâng cao chất lượng cơng tác thẩm định dự án đầu tư BIDV Huế sau: SVTH: Ngơ Thị Bích Nhạn 64 Khóa luận tốt nghiệp 2.1 Đối với Chính phủ, Bộ Sở ngành - Chính phủ cần có định hướng phát triển ngành nghề, địa phương cho phù hợp với thực trạng phát triển kinh tế Việt Nam Trên sở đó, ngành, địa phương xây dựng quy hoạch phát triển tổng thể để từ doanh nghiệp có định đầu tư cho đắn, tránh lãng phí - Các Bộ, ngành, địa phương nghiêm chỉnh thực cơng tác kế hoạch theo thơng tư hướng dẫn Bộ Kế hoạch Đầu tư Ế - Bộ Kế hoạch Đầu tư cần có văn hướng dẫn cụ thể trình tự xây U dựng thẩm định dự án kế hoạch như: dự báo xác khả nguốn ́H vốn kỳ kế hoạch, hướng dẫn tập trung vào dự án, vào chương trình lĩnh vực ưu tiên có hiệu TÊ - Bộ Tài Chính cần tạo dựng khung pháp lý bắt buộc doanh nghiệp phải cơng khai tình hình tài doanh nghiệp xin vay ngân hàng Muốn H cần tiến hành kiểm tốn doanh nghiệp, doanh nghiệp Nhà nước nhằm IN có báo cáo tài có độ tin cậy K - Các Bộ ngành, địa phương cần phối hợp chặt chẽ việc thẩm định phê duyệt dự án, nâng cao trình độ, chất lượng thẩm định dự án đầu tư mặt kỹ thuật, O ̣C cơng nghệ, kinh tế xã hội, thị trường, tác động mơi trường để kết ̣I H làm cho ngân hàng thẩm định - Các Bộ ngành cần sớm ban hành chế độ giá, định mức kinh tế, kỹ Đ A thuật cho ngành lĩnh vực cụ thể ngành đặc thù như: giá chuẩn, định mức tiêu hao ngun vật liệu, đơn giá để tạo điều kiện cho việc xác định tổng vốn đầu tư, chi phí sản xuất làm sở so sánh dự án đánh giá - Các Bộ ngành, địa phương cần phối hợp chặt chẽ việc trao đổi cung cấp thơng tin, cần thiết lập phát triển việc trao đổi thơng tin tồn quốc với tham gia rộng rãi quan việc đổi hệ thống cung cấp thơng tin phục vụ cho hoạt động đầu tư chất lượng thẩm định dự án đầu tư 2.2 Đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Ngân hàng Nhà nước có vai trò người hướng dẫn, điều tiết vĩ mơ hoạt đơng hệ thống NHTM Do đó, NHNN cần vào quy hoạch định hướng phát triển kinh SVTH: Ngơ Thị Bích Nhạn 65 Khóa luận tốt nghiệp tế đất nước thời kì để định hướng đầu tư đắn, giảm thiểu rủi ro NHNN địa bàn tỉnh nắm vững phương hướng nhiệm vụ mục tiêu phát triển kinh tế tỉnh để tư vấn cho dự án doanh nghiệp hướng phát huy hiệu vốn tín dụng đảm bảo thu hồi vốn hạn - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cần có sách phát triển trung tâm thơng tin tín dụng NHNN (CIC), để trung tâm trở thành quan cung cấp thơng tin chun nghiệp, đáng tin cậy cho NHTM CIC cần đưa mức độ rủi ro nghề, lĩnh vực hoạt động doanh nghiệp để làm cho ngân hàng phân loại, U Ế xếp hạng doanh nghiệp nhằm nâng cao chất lượng thẩm định dự án đầu tư ́H - Bên cạnh việc trợ giúp thơng tin, NHNN tăng cường hồ trợ cho việc nâng cao nghiệp vụ thẩm định phát triển đội ngũ nhân viên, trợ giúp thơng tin, kinh nghiệm cho TÊ ngân hàng NHNN cần ban hành quy trình nội dung thẩm định mẫu phù hợp với thực tiễn Việt Nam NHTM có chuẩn việc hồn thiện quy H trình thẩm định dự án đầu tư ngân hàng IN - Ngân hàng Nhà nước cần chỉnh sửa ban hành số chế tín dụng, đặc biệt chế cho vay trung dài hạn quy trình thủ tục cho vay đồng tài trợ nhiều K NHTM cho phù hợp với mơi trường pháp lý Việt Nam Tạo cạnh tranh ̣C lành mạnh ngân hàng, tránh tình trạng ngân hàng tìm cách để giành giật, O lơi kéo khách hàng dẫn đến việc đầu tư tràn lan, hiệu ̣I H 2.3 Đối với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam Với tư cách người chịu trách nhiệm cuối hiệu hoạt động tồn Đ A hệ thống, NH TMCP ĐT&PT VN cần tiến hành xây dựng chương trình hoạt động cho cơng tác thẩm định tồn hệ thống để Chi nhánh, phận lấy làm để nâng cao hiệu chất lượng hoạt động tín dụng nói chung chât lượng thẩm định dự án nói riêng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam phải khơng ngừng cập nhập kiến thức thẩm định dự án, triển khai nhanh đến Chi nhánh Trong q trình thực Chi nhánh, đội ngũ cán chưa chuẩn hóa nên có cách áp dụng khác khơng đảm bảo tính thống Do vậy, Hội sở cần có hướng đẫn dựa lượng hóa cao để giảm dần định tính thẩm định dự án SVTH: Ngơ Thị Bích Nhạn 66 Khóa luận tốt nghiệp Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam nên thường xun tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tín dụng nghiệp vụ thẩm định để nâng cao chất lượng thẩm định dự án đầu tư mở lớp học trực tiếp, tổ chức buổi diễn đàn để cán thẩm định tồn hệ thống học hỏi, trao đổi chun mơn, nghiệp vụ Đồng thời, phải nghiên cứu hướng dẫn việc thẩm định dự án đầu tư kết hợp với lạm phát thường xun cập nhập nội dung có liên quan đến thẩm định phần mềm tín dụng có Ế Ban thẩm định NH TMCP ĐT&PT VN cần đóng vai trò trung tâm, lưu trữ U thơng tin tập hợp liệu, kết thẩm định dự án tài trợ ́H dự án từ chối Các thơng tin phải lưu trữ cách khoa học để thuận tiện cho cán sử dụng TÊ 2.4 Đối với chủ đầu tư Các chủ đầu tư nên tự giác hợp tác với cán thẩm định ngân hàng, cung cấp H thơng tin trung thực, xác để cán thẩm định có nguồn đầy đủ, IN giúp họ phân tích đánh giá khả tài dự án cách xác K đắn Ngồi ra, chủ đầu tư cần phải nâng cao khả lập thẩm định dự án đầu tư cách chi tiết dựa sở nghiên cứu kỹ lưỡng thị trường, O ̣C cơng nghệ, kỹ thuật, tổng vốn đầu tư, nguồn tài trợ, tiêu tài ̣I H chính….để cán thẩm định tiến hành cơng tác thẩm định cách thuận lợi Các chủ đầu tư cần tăng cường vốn tự có, khơng ngừng nâng cao trình độ Đ A chun mơn, trình độ quản lý, ứng dụng cơng nghệ tiên tiến phù hợp với mơi trường trình độ sản xuất nước Doanh nghiệp phải có phương thức sản xuất linh hoạt nhằm thích ứng với biến động mơi trường kinh tế, mơi trường pháp lý Như thân chủ đầu tư phải có cố gắng nổ lực từ thân có tinh thần trách nhiệm SVTH: Ngơ Thị Bích Nhạn 67 TÀI LIỆU THAM KHẢO Lưu Thị Hương (2004), Giáo trình Thẩm định tài dự án, NXB Tài Hà Nội, ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội Mai Chiếm Tuyến (2012), Bài giảng Thẩm định dự án đầu tư Phạm Thị Hà, Nguyễn Quang Thu, Nguyễn Quốc Ấn, Phan Thị Thu Hương (2006), Thiết lập Thẩm định dự án đầu tư, NXB Thống kê Ế Báo cáo tình hình hoạt động năm 2010 – 2012 Ngân hàng Đầu tư Phát triển U Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế ́H Nguyễn Thị Tố Như (2009), Khóa luận tố nghiệp Giải pháp nhằm tăng cường huy TÊ động tiền gửi dân cư Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam chi nhánh Thừa Thiên Huế H Một số trang Web: IN - http://123doc.vn/document/106853-giai-phap-nang-cao-chat-luong-tham-dinh-duan-dau-tu-tai-so-bidv.htm K - http://www.123doc.vn/document/106423-tham-dinh-du-an-dau-tu-va-mot-so-de- ̣C xuat-nham-nang-cao-chat-luong-cong-tac-tham-dinh-du-an-dau-tu-tai-bidv-ha- O noi.htm ̣I H - http://www.thuathienhue.gov.vn Đ A - http://www.tailieu.vn [...]... đầu tư, thẩm định dự án đầu tư, U - Ế Mục tiêu cụ thể ́H chất lượng thẩm định dự án đầu tư Tìm hiểu đánh giá được thực trạng công tác thẩm định dự án đầu tư tại BIDV Huế - Đưa ra được các định hướng và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác TÊ - thẩm định dự án đầu tư tại BIDV Huế H 3 Đối tư ng nghiên cứu IN Chất lượng thẩm định dự án đầu tư tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư K và Phát triển. .. thực tập tại Ngân hàng Thương mại Cổ IN phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế em đã chọn và nghiên cứu đề tài: Nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án đầu tư tại Ngân hàng Thương mại K Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế ̣C Đề tài sử dụng phương pháp thu thập thông tin từ các báo cáo tài chính, báo cáo kết quả hoạt động tín dụng của BIDV Huế trong... Chương 2 Thực trạng chất lượng thẩm định dự án đầu tư tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế Chương 3 Định hướng và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng thẩm định dự án đầu Đ A ̣I H O ̣C K IN H TÊ ́H U Ế tư tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế SVTH: Ngô Thị Bích Nhạn 3 Khóa luận tốt nghiệp PHẦN II NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU... tác thẩm định dự án đầu tư tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế 2 Mục tiêu nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu về quy trình, nội dung thẩm định dự án đầu tư trên giác độ ngân hàng, đóng vai trò là nhà tài trợ vốn trong các dự án đầu tư, từ đó đánh SVTH: Ngô Thị Bích Nhạn 1 Khóa luận tốt nghiệp giá chất lượng công tác thẩm định dự án và đưa ra... nhằm nâng cao chất lượng công tác này tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển – Chi nhánh Thừa Thiên Huế (BIDV Huế)  Mục tiêu chung Đánh giá được chất lượng công tác thẩm định dự án đầu tư tại BIDV Huế, tìm ra được các nguyên nhân dẫn đến những hạn chế còn tồn tại, từ đó đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng của công tác thẩm định trong tư ng lai  Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về dự án đầu. .. được hiệu quả cao trong hoạt U động cho vay thì cần phải nâng cao chất lượng thẩm định dự án đầu tư Chất lượng ́H công tác thẩm định được nâng cao sẽ góp phần nâng cao chất lượng tín dụng của ngân hàng, đảm bảo việc sử dụng vốn vay có hiệu quả và khả năng thu hồi vốn đầu TÊ tư, giảm rủi ro cho ngân hàng Như vậy, nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án đầu tư là hết sức quan trọng và cần thiết H... cùng TÊ lúc với nhau  Căn cứ loại hình dự án: Dự án được phân thành dự án xã hội, dự án kinh tế, dự án tổ chức, dự án kỹ thuật, dự án hỗn hợp H  Căn cứ vào cơ cấu ngành: Gồm dự án đầu tư phát triển công nghiệp, đầu tư IN phát triển nông – lâm – ngư nghiệp, đầu tư phát triển dịch vụ K  Căn cứ quy mô và tầm quan trọng của dự án: - Dự án đầu tư nhóm A: ̣C Dự án đầu tư thuộc phạm vi bảo vệ an ninh, quốc... sở chính về quy trình thẩm định, sổ tay tín dụng, các văn bản liên quan O Đ A ̣I H của ngân hàng ̣C tới hoạt động tín dụng cũng ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng thẩm định dự án đầu tư SVTH: Ngô Thị Bích Nhạn 17 Khóa luận tốt nghiệp Chương 2 THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾ (BIDV HUẾ) 2.1 Khái quát về... quyết định sai lầm về tín dụng, điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn tới hoạt động kinh doanh của ngân hàng Đ A Nhận thức được tầm quan trọng của công tác thẩm định dự án đầu tư trong hoạt động tín dụng của ngân hàng nên trong quá trình tìm hiểu, thực tập tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế em đã chọn và nghiên cứu đề tài: Nâng cao chất lượng công tác thẩm. .. Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế Chương 3 Định hướng và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng thẩm định dự án đầu tư tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế Với những kiến thức tiếp thu còn hạn chế, bản thân có nhiều cố gắng trong quá trong quá trình thực hiện song không tránh khỏi những thiếu sót trong nội dung về khoa học và thực tiễn cũng như phạm vi và yêu cầu
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án đầu tư tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam – chi nhánh thừa thiên huế , Nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án đầu tư tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam – chi nhánh thừa thiên huế , Nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án đầu tư tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam – chi nhánh thừa thiên huế

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn