Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm bia của công ty trách nhiệm hữu hạn bia huế trên địa bàn thành phố huế

109 349 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/10/2016, 20:11

Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS.Nguyễn Thị Minh Hòa PHẦN I : ĐẶT VẤN ĐỀ 1: Tính cấp thiết đề tài: Trong bối cảnh kinh tế nay, sau Việt Nam gia nhập tổ chức WTO thực sách mở cửa giao lưu thương mại với nước giới, kinh tế Việt Nam phát triển cách nhanh chóng có bước tiến đáng kể Hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp sản xuất, doanh nghiệp thương mại tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển sản phẩm hàng hóa dịch vụ ngày phong phú, đáp ứng ngày nhiều nhu cầu đa dạng người dân Bên cạnh đó, chất lượng sống người dân ngày cải thiện nâng cao hơn, nhu cầu tiêu dùng sản phẩm ngày gia tăng Điều tạo hội kinh doanh lớn cho doanh nghiệp nước, đồng thời đặt cho họ khó khăn thách thức Tiêu thụ sản phẩm hoàn toàn vấn đề mẻ doanh nghiệp mà cạnh tranh ngày liệt, đòi hỏi doanh nghiệp phải có biện pháp quản trị, tổ chức doanh nghiệp phù hợp Với vị trí khâu cuối kết thúc chu kỳ sản xuất, tiêu thụ sản phẩm cú vai trò quan trọng, thực thu hồi vốn tiền tệ doanh nghiệp để chuẩn bị cho chu kỳ sản xuất kinh doanh Song thực tế cho thấy, doanh nghiệp làm tốt công tác tiêu thụ sản phẩm, tiêu thụ sản phẩm ngày khó khăn tác động môi trường cạnh tranh Do việc làm tốt công tác tiêu thụ sản phẩm đảm bảo cho doanh nghiệp có lối để tồn phát triển nhiệm vụ ngày phức tạp nặng nề Làm tốt công tác tiêu thụ sản phẩm giúp doanh nghiệp đứng vững chế thị trường, tự khẳng định tồn để tiếp tục phát triển vươn lên Ngược lại, công tác tiêu thụ làm không tốt doanh nghiệp bị thị phần , loại bỏ khỏi trình kinh doanh Bởi vậy, tiêu thụ sản phẩm mối quan tâm hàng đầu doanh nghiệp Được thành lập năm 1990, Công ty Bia Huế công ty có truyền thống lâu đời sau 20 năm hoạt động với tiến vượt bậc hoạt động sản xuất kinh doanh, đánh giá đơn vị dẫn đầu ngành công nghiệp Ngô Trọng Nghĩa – K42 QTTM Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS.Nguyễn Thị Minh Hòa nhẹ tỉnh Thừa Thiên Huế Để có thành tựu đòi hỏi không nổ lực phía công ty, mở rộng thị trường, mở rộng sản phẩm, tìm hiểu, nắm bắt nhu cầu khách hàng để thỏa mãn tối đa mong muốn khách hàng Để làm điều đòi hỏi phải có sản phẩm tốt mà phải thực tốt nhiều khâu quảng cáo, phân phối, tiêu thụ… Trong khâu tiêu thụ khâu cuối cùng, quan trọng cầu nối trung gian người phân phối người tiêu dùng, đánh giá kết việc thực tất khâu Hiện thị trường Huế có mặt nhiều thương hiệu lớn San Miguel, SaiGon Special, Tiger, Larue, Heiniken…Nhận thức điều trình thực tập công ty định chọn vấn đề: “Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm bia công ty trách nhiệm hữu hạn Bia Huế địa bàn thành phố Huế” để làm đề tài tốt nghiệp 2: Mục tiêu nghiên cứu: Tìm hiểu tình hình thực tế tình hình tiêu thụ sản phẩm bia công ty TNHH Bia Huế Phân tích, đánh giá thực trạng tiêu thụ sản phẩm công ty Bia Huế Đề số phương án nhằm nâng cao hiệu hoạt động tiêu thụ sản phẩm bia công ty Bia Huế thời gian tới 3: Đối tượng nghiên cứu: Tình hình hoạt động tiêu thụ sản phẩm thông qua số liệu doanh thu, sản lượng, lợi nhuận tiêu thụ công ty Trung gian phân phối: Đại lý, cửa hàng bán lẻ, bán sỉ, nhà hàng, quán bar, quán nhậu địa bàn thành phố Huế 4: Phạm vi nghiên cứu: Phạm vi thời gian: - Thực trạng tình hình tiêu thụ sản phẩm công ty thời gian năm từ 2009-2011 - Thời gian thực nghiên cứu từ tháng 01/2011 đến tháng 05/2011 Phạm vi không gian: Ngô Trọng Nghĩa – K42 QTTM Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS.Nguyễn Thị Minh Hòa - Nghiên cứu tình hình tiêu thụ sản phẩm công ty Bia Huế địa bàn thành phố Huế - Điều tra trung gian phân phối công ty địa bàn thành phố Huế Phạm vi nội dung: Nghiên cứu lý thuyết liên quan đến công tác tiêu thụ sản phẩm sâu tìm hiểu thực trạng công tác tiêu thụ sản phẩm công ty Bia Huế đồng thời đề số giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động tiêu thụ sản phẩm bia công ty 5: Phương pháp nghiên cứu: 5.1: Phương pháp thu thập thông tin: 5.1.1: Thông tin sơ cấp: Thu thập thông tin, số liệu liên quan đến công ty TNHH Bia Huế cấu tổ chức, doanh thu, lao động, kết hoạt động kinh doanh… từ phòng bán hàng, marketing, PR, nhân sự, kế toán thời gian thực tập Thu thập tài liệu liên quan từ báo chí, Internet, khóa luận tốt nghiệp đại học cao học… 5.1.2: Thông tin thứ cấp: Số lượng mẫu điều tra: Cỡ mẫu (số quan sát) phải hay lần số biến bảng câu hỏi để kết điều tra có ý nghĩa (Theo Nguyễn Đình Thọ, Nguyễn Thị Mai Trang, 2008) Do giới hạn thời gian khả chọn cỡ mẫu lần số biến bảng câu hỏi Đối với đại lý, hàng bán lẻ, nhà hàng, quán ăn, quán nhậu, quán bar lớn nhỏ địa bàn thành phố Huế có phân phối bia Công ty TNHH Bia Huế Hiện thành phố Huế có khoảng 30 đại lý cấp 1; 43 đại lý cấp toàn tỉnh Thừa Thiên Huế Trung bình đại phân phối sản phẩm cho khoảng đại lý cấp 2, khoảng 20 điểm bán lẻ, quán ăn,… Sử dụng phương pháp chọn mẫu phân tầng theo đại lý cấp cấp 2, điểm bán lẻ, quán ăn, quán nhậu, quán bar lớn nhỏ địa bàn thành phố Huế có phân phối bia Công ty TNHH Bia Huế Tiến hành điều tra 10 đại lý cấp 50 đại lý cấp 2, điểm bán lớn nhỏ địa bàn thành phố Huế Ngô Trọng Nghĩa – K42 QTTM Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS.Nguyễn Thị Minh Hòa + Số phiếu phát ra: 60 + Số phiếu hợp lệ: 49 + Hình thức điều tra: Phỏng vấn trực tiếp 5.2: Phương pháp xử lý số liệu 5.2.1 Thống kê tần số, tính toán giá trị trung bình X  Trong X i f i f i X: Giá trị trung bình; Xi: lượng biến thứ i; fi: tần số giá trị i; fi: Tổng số phiếu vấn hợp lệ 5.2.2 Kiểm định giả thuyết trị trung bình tổng thể (One Sample T Test) Cặp giả thuyết thống kê Giả thuyết H0: µ = Giá trị kiểm định (Test value) Đối thuyết H1: µ ≠ Giá trị kiểm định (Test value) α: Mức ý nghĩa kiểm định Nguyên tắc chấp nhận giả thuyết Sig Sig (2-tailed) Sig ≥ α: Chấp nhận giả thuyết H0 Sig < α: Bác bỏ giả thuyết H0 Sig ≥ α/2: Chấp nhận giả thuyết H0 Sig < α/2: Bác bỏ giả thuyết H0 5.2.3 Đánh giá độ tin cậy thang đo thông qua đại lượng Cronbach Alpha Nguyên tắc kết luận Theo nhiều nhà nghiên cứu khi: 0,8 ≤ Cronbach Alpha ≤ : Thang đo lường tốt 0,7 ≤ Cronbach Alpha ≤ 0,8 : Thang đo sử dụng 0,6 ≤ Cronbach Alpha ≤ 0,7 : Có thể sử dụng trường hợp khái niệm Đang nghiên cứu mới người trả lời bối cảnh nghiên cứu Ngô Trọng Nghĩa – K42 QTTM Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS.Nguyễn Thị Minh Hòa 5.2.4 Phân tích phương sai yếu tố (One – Way ANOVA) Cặp giả thuyết thống kê Giả thuyết H0: Không có khác biệt đánh giá nhóm khách hàng khác nhau.(Test value) Đối thuyết H1: Có khác đánh giá nhóm khách hàng khác nhau.(Test value) α: Mức ý nghĩa kiểm định Nguyên tắc chấp nhận giả thuyết Sig Sig ≥ α: Chấp nhận giả thuyết H0 Sig < α: Bác bỏ giả thuyết H0 Sig (2-tailed) Sig ≥ α/2: Chấp nhận giả thuyết H0 Sig < α/2: Bác bỏ giả thuyết H0 5.2.5 Các phương pháp khác - Trên sở tài liệu thu thập từ nguồn khác nhau, tổng hợp, phân loại, tiến hành phân tích, đánh giá - Vận dụng phương pháp phân tích thống kê số lương tương đối, tuyệt đối, bình quân gia quyền, lượng tốc độ phát triển liên hoàn - Phương pháp so sánh: so sánh số liệu năm so với năm trước để đánh giá hiệu hoạt động xúc tiến, so sánh liệu thực tế với số liệu dự đoán để biết tình hình thực kế hoạch, so sánh số liệu thực tế kỳ so với số liệu kì trước để đánh giá tốc độ phát triển 6: Cấu trúc đề tài nghiên cứu: Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục tài liệu tham khảo, nội dung gồm phần Phần 1: Đặt vấn đề Phần 2: Nội dung kết nghiên cứu Gồm chương Chương – Tổng quan vấn đề tiêu thụ sản phẩm Chương - Thực trạng tình hình tiêu thụ sản phẩm bia công ty TNHH Bia Huế địa bàn thành phố Huế Chương – Một số giải pháp nâng cao hiệu hoạt động tiêu thụ sản phẩm bia công ty TNHH Bia Huế Phần 3: Kết luận kiến nghị Ngô Trọng Nghĩa – K42 QTTM Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS.Nguyễn Thị Minh Hòa PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ TIÊU THỤ SÃN PHẨM CƠ SỞ LÝ LUẬN: 1.1: Khái niệm tiêu thụ sản phẩm “Tiêu thụ sản phẩm trình thực giá trị giá trị sử dụng sản phẩm hàng hóa” Tiêu thụ sản phẩm khâu cuối trình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Nó nằm khâu lưu thông hàng hóa, cầu nối trung gian nhà sản xuất người tiêu dùng Quá trình tiêu thụ sản phẩm thực chuyển quyền sở hữu, giá trị sử dụng hàng hóa từ nhà sản xuất sang người tiêu dùng Do đó, xem khâu quan trọng, khâu định tồn phát triển doanh nghiệp Bởi sản phẩm tiêu thụ nhà sản xuất thu hồi vốn để thực khâu sản xuất tái sản xuất mở rộng “Tiêu thụ sản phẩm việc chuển giao quyền sở hữu hàng hóa từ người bán sang người mua, đồng thời gắn liền với toán người mua người bán” Tiêu thụ xem hoạt động bán hàng, trình người bán giao hàng hóa người mua toán tiền Xét theo nghĩa rộng “tiêu thụ sản phẩm tổng thể biện pháp tổ chức kinh tế kế hoạch nhằm thực việc nghiên cứu nhu cầu thị trường, tổ chức sản xuất, tiếp nhận sản phẩm, phân phối sản phẩm, tổ chức bán hàng, hoạt động xúc tiến hỗn hợp công tác dịch vụ sau bán hàng nhằm đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng với hiệu cao nhất” Như theo cách hiểu tiêu thụ không nằm khâu, phận mà tổng hợp nhiều công đoạn trình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Mỗi công đoạn thực chức khác đạt mục tiêu cho hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu cách tốt Dù hiểu theo cách phải xem xét đến chất tiêu thụ sản phẩm Đó trình chuyển hình thái sản phẩm từ dạng vật sang hình thái giá trị ( H-T ) Sản phẩm xem sản phẩm đích thực khách hàng sử dụng, tiêu thụ sản phâm, thực mục đích sản xuất bán thu lợi nhuận Ngô Trọng Nghĩa – K42 QTTM Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS.Nguyễn Thị Minh Hòa 1.2: Đặc điểm tiêu thụ sản phẩm Trong hoạt động tiêu thụ sản phẩm có hai kiểu hình thức nghiệp vụ nghiệp vụ kỹ thuật sản xuất nghiệp vụ kinh tế Nghiệp vụ sản xuất xem hoạt động tiếp tục trình sản xuất khâu lưu thông với công việc chuẩn bị hàng hóa để xuất bán cho khách hàng Baogoomf phân loại bao gói, gắn nhãn hiệu sản phẩm, xếp hàng hóa kho, đóng gói, bảo quản, chuẩn bị để xuất bán Còn lại nghiệp vụ kinh tế vận chuyển, phân phối bán hàng, marketing… Quá trình hình thành nên hoạt động tiêu thụ cấu thành yếu tố thị trường, chủ thể đối tượng Thị trường môi trường diễn hoạt động tiêu thụ bao gồm thông tin sản phẩm, giá cả, thông tin người mua, người bán…Đối tượng sản phẩm hàng hóa, phương tiện phục vụ tiêu thụ Chủ thể người tham gia, người mua, người bán, người trung gian 1.3: Vai trò tầm quan trọng tiêu thụ sản phẩm - Đối với người tiêu dùng: góp phần thỏa mãn nhu cầu thông qua việc tiếp cận với hình thức tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp Có phục vụ điều kiện ưu đãi tốt mua sản phẩm hàng hóa, cung cấp dịch vụ cần thiết nhờ cạnh tranh gay gắt doanh nghiệp Có lựa chọn mua sắm hàng hóa hưởng sách hỗ trợ bán hàng doanh nghiệp Mặt khác người tiêu dùng hướng dẫn chi tiết trình mua sắm hàng hóa, góp phần nâng cao mức sống văn minh toàn xã hội - Đối với doanh nghiệp: + Tiêu thụ sản phẩm đóng vai trò quan trọng, định tồn phát triển toàn doanh nghiệp sở giải đầu cho sản phẩm, tạo doanh thu, trang trải chi phí trình sản xuất kinh doanh góp phần tích lũy để mở rộng hoạt động doanh nghiệp + Tiêu thụ sản phẩm giúp doanh nghiệp thực mục đích kinh doanh lợi nhuận Lợi nhuận tiêu quan trọng toàn kết hoạt động sản xuất kinh doanh, nguồn bổ sung vốn tự có kinh doanh nguồn hình thành quỹ doanh nghiệp Vì định chi phối hoạt động khác doanh nghiệp như: Nghiên cứu thị trường, cung ứng nguyên vật liệu đầu vào, dự trữ… Ngô Trọng Nghĩa – K42 QTTM Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS.Nguyễn Thị Minh Hòa + Tiêu thụ sản phẩm định mở rộng hay thu hẹp sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Cũng thông qua tiêu thụ hàng hóa doanh nghiệp người tiêu dùng chấp nhận, uy tín doanh nghiệp giữ vững cố thị trường Công tác tiêu thụ sản phẩm có quan hệ mật thiết với khách hàng, ảnh hưởng đến niềm tin tái tạo nhu cầu người tiêu dùng, nên vũ khí cạnh tranh mạnh mẽ doanh nghiệp với đối thủ cạnh tranh thương trường + Kết hoạt động tiêu thụ phản ánh kết hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp,phản ánh đắn mục tiêu chiến lược kinh doanh doanh nghiệp, phản ánh nổ lực doanh nghiệp thị trường, sở đánh giá ưu nhược điểm trình tiêu thụ, khắc phục thiếu sót phát huy ưu điểm mà doanh nghiệp có - Đối với toàn xã hội: tiêu thụ sản phẩm có vai trò việc cân đối cung cầu, dự đoán nhu cầu tiêu dùng toàn xã hội, tạo điều kiện phát triển hình thức thương mại phong phú đa dạng đáp ứng tốt cho phát triển xã hội Tóm lại, để hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp tiến hành cách thường xuyên, liên tục, hiệu công tác tiêu thụ sản phẩm phải quan tâm tổ chức tốt Việc quản lý hoạt động tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp thường tiến hành dựa sở chứng từ nhập kho, xuất kho thành phẩm Do vậy, không ngừng nâng cao hiệu tiêu thụ sản phẩm mối quan tâm hàng đầu doanh nghiệp 1.4: Nội dung tiêu thụ sản phẩm Thứ 1: Nghiên cứu thị trường Nghiên cứu thị trường trình thu thập, xử lý tổng hợp số liệu, thông tin yếu tố cấu thành thị trường, tìm hiểu quy luật vận động yếu tố ảnh hưởng đến thị trường Nghiên cứu thị trường việc làm cần thiết hàng đầu hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm trả lời câu hỏi: Sản xuất ? Sản xuất nào? Sản xuất cho ai? Khi nghiên cứu thị trường phải giải vấn đề bản: nghiên cứu tổng cầu, nghiên cứu cạnh tranh, nghiên cứu người tiêu dùng Thứ 2: Xây dựng kế hoạch tiêu thụ sản phẩm Lập kế hoạch tiêu thụ sản phẩm nhằm đảm bảo cho trình tiêu thụ diể suôn sẻ, liên tục Lập kế hoạch tiêu thụsản phẩm phải giải vấn đề sau: Ngô Trọng Nghĩa – K42 QTTM Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS.Nguyễn Thị Minh Hòa + Thiết lập mục tiêu cần đạt được: doanh số, chi phí, cấu thị trường, cấu sản phẩm,… + Xây dựng phương án để đạt muc tiêu tối ưu nhất: Công tác chuẩn bị sản phẩm để xuất bán, lựa chọn hình thức tiêu thụ, xây dượng sách marketting hỗ trợ hoạt động tiêu thụ,… Thứ 3: Hoàn chỉnh sản phẩm, đưa kho thành phẩm để tiêu thụ Giai đoạn làm công việc tiếp nhận, phân loại, đóng gói, kẻ ký mã liệu,… bảo quản hàng hóa trình chở xuất bán Thứ : Lựa chọn hình thức tiêu thụ - Hình thức tiêu thụ trực tiếp: Trong trình tiêu thụ gó mặt hai đối tượng nhà sản xuất người tiêu dùng, góp mặt trung gian - Hình thức tiêu thụ gián tiếp: Trong trình tiêu thụ có góp mặt một nhóm trung gian đại lý, nhà bán buôn, nhà bán lẻ,… Thứ : Xúc tiến bán hàng Để hoạt động tiêu thụ thuận lợi, doanh nghiệp thường dùng công cụ hỗ trợ như: quảng cáo, khuyến mãi, hội chợ triển lãm, quan hệ công chúng,… nhằm thu hút ý khách hàng Thứ : Tổ chức hoạt động bán hàng: Hoạt động cần góp mặt quan trọng nhân viên bán hàng Đào tạo, huấn luyện đội ngũ bán hàng có chuyên môn giỏi việc làm cần thiết giúp doanh nghiệp tới thành công Thứ 7: Tổng hợp, đánh giá hoạt động tiêu thụ sản phẩm: Đánh giá hiệu hoạt động tiêu thụ sản phẩm giúp doanh nghiệp biết hạn chế cần khắc phục hay thành công cần phát huy 1.5: Các hình thức tiêu thụ sản phẩm 1.5.1 Tiêu thụ trực tiếp: Tiêu thụ trực tiếp hình thức tiêu thụ mà doanh nghiệp sản xuất hay doanh nghiệp thương mại bán thẳng sản phẩm cho người tiêu dùng cuối mà không không thông qua trung gian khác Ngô Trọng Nghĩa – K42 QTTM Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS.Nguyễn Thị Minh Hòa Ưu điểm: Giảm chi phí lưu thộng, sản phẩm tới tay người tiêu dùng nhanh hơn, công ty có điều kiện tiếp xúc trực tiếp với khách hàng Nhược điếm: Doanh nghiệp tốn nhiều công sức thời gian cho trình tiêu thụ, tốc độ bán hàng chậm, tôc độ chu chuyển lượng hàn bán lần Doanh nghiệp Người tiêu dùng cuối Sơ đồ 1.1: Tiêu thụ trực tiếp 1.5.2 Tiêu thụ gián tiếp: Tiêu thụ gián tiếp hình thức tiêu thụ doang nghiệp xuất bán cho người tiêu dùng cuối thông qua nhà trung gian thương mại Ưu điểm:khối lượng tiêu thụ sản phẩm thường lớn thời gian ngắn nhất, thu hồi vốn nhanh tiết kiệm nhiều chi phí lưu thông, bảo quản hàng hóa nhờ trung gian Nhược dểm: Thời gian để lưu thông hàng hóa nhiều hơn, tăng chi phí cho phân phối tiêu thụ đồng thời doanh nghiepj khó kiểm soát khâu trung gian, khoảng cách trao đổi phản hồi thông tin nha sản xuất người tiêu dùng dài không tiếp xúc trực tiếp nhiều Môi giới Doanh nghiệp Bán buôn Bán lẻ Đại lý Sơ đồ 1.2: Tiêu thụ gián tiếp Ngô Trọng Nghĩa – K42 QTTM Người TDCC Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS.Nguyễn Thị Minh Hòa B Phần thông tin khách hàng Họ tên: Địa chỉ:…………………………… ………… Số điện thoại: ………………  Nam 10 Giới tính:  Nữ Xin chân thành cám ơn hợp tác Anh/ chị Ngô Trọng Nghĩa – K42 QTTM Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS.Nguyễn Thị Minh Hòa PHỤ LỤC 2: SPSS Bảng hỏi trung gian phân phối KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH FREQUENCIES Đặc điểm mẫu nghiên cứu Gioi tinh Valid Nam Frequency 37 Percent 75.5 Valid Percent 75.5 Cumulative Percent 75.5 Nu 12 24.5 24.5 100.0 Total 49 100.0 100.0 Da kinh doanh san pham bia cua cong ty Bia Hue bao lau? Valid Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Duoi nam 4.1 4.1 4.1 1-4 nam 16.3 16.3 20.4 4-7 nam 14 28.6 28.6 49.0 Lon hon nam 25 51.0 51.0 100.0 Total 49 100.0 100.0 Lý kinh doanh sản phẩm công ty bia Huế Do thuong hieu, uy tin cua cong ty Bia Hue Valid Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 71.4 71.4 71.4 100.0 co 35 khong 14 28.6 28.6 Total 49 100.0 100.0 Do chiet khau thuong mai, hoa hong cao Valid co Frequency 23 Percent 46.9 Valid Percent 46.9 Cumulative Percent 46.9 khong 26 53.1 53.1 100.0 Total 49 100.0 100.0 Do chinh sach ban hang, tiep thi san pham Valid co Frequency 14 Percent 28.6 Valid Percent 28.6 Cumulative Percent 28.6 khong 35 71.4 71.4 100.0 Total 49 100.0 100.0 Ngô Trọng Nghĩa – K42 QTTM Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS.Nguyễn Thị Minh Hòa Do nhu cau cua thi truong ua chuong san pham bia cua cty Bia Hue Valid Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 49 100.0 100.0 100.0 co Khac Valid khong Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 49 100.0 100.0 100.0 KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH CRONBACH’S ALPHA Đặc điểm sản phẩm Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 708 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item-Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted SP: Kieu dang dep, mau sac bat mat 10.69 2.134 503 642 SP: Mau ma, bao bi an tuong 11.29 2.500 478 657 SP: Chung loai san pham da dang 11.16 2.473 512 639 SP: San pham co caht luong cao, huong vi bia phu hop 10.69 2.134 503 642 Giá bán chiết khấu Reliability Statistics Cronbach's Alpha 706 N of Items Ngô Trọng Nghĩa – K42 QTTM Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS.Nguyễn Thị Minh Hòa Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item-Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted Gia: So voi chat luong san pham, gia ca hop ly 7.88 1.276 576 576 Gia: So voi san pham doi thu canh tranh, gia ca hop ly 7.20 1.082 595 523 Gia: Chiet khau gia hap dan 7.20 1.082 435 754 Hỗ trợ bán hàng Reliability Statistics Cronbach's Alpha 726 N of Items Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item-Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted HTBH: Cung cap bang hieu, den, ap phich quang cao 10.55 2.003 505 671 HTBH: Cung cap thiet bi, ho tro, sua chua bia, xo da, khay, ly 10.71 1.875 495 681 HTBH: Cung cap thong tin, the le ve chuong trinh khuyen mai 11.18 1.945 534 653 HTBH: Thu hoi san pham qua han 11.45 2.128 541 656 Xúc tiến sản phẩm Reliability Statistics Cronbach's Alpha 711 N of Items Ngô Trọng Nghĩa – K42 QTTM Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS.Nguyễn Thị Minh Hòa Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item-Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted XTSP: Chuong trinh khuyen mai hap dan 7.31 1.009 583 555 XTSP: Cong ty luon co moi quan he mat thiet voi nguoi ban 7.39 1.076 435 742 XTSP: Ho tro kip thoi ve gia, thong tin san pham, dich vu 8.12 1.026 580 560 Hoạt động giao hàng Reliability Statistics Cronbach's Alpha 706 N of Items Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item-Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted GH: Dap ung chinh xac don dat hang theo yeu cau 17.39 6.742 346 692 GH: Thoi gian giao hang luon dam bao dung gio 18.10 6.260 372 687 GH: Giao hang dung dia diem 17.98 5.729 628 609 GH: Hang hoa khong bi hu hong, be vo 17.78 5.636 493 647 GH: Nhan vien giao hang luon co thai thien, coi mo 17.47 5.588 468 657 GH: Phong cach lam viec chuyen nghiep 18.02 6.729 338 694 Ngô Trọng Nghĩa – K42 QTTM Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS.Nguyễn Thị Minh Hòa ANOVA TEST OF HOMOGENEITY OF VARIANCES Test of Homogeneity of Variances Levene Statistic df1 df2 Sig SP: Kieu dang dep, mau sac bat mat 2.308 45 089 SP: Mau ma, bao bi an tuong 3.226 45 061 SP: Chung loai san pham da dang 4.394 45 059 SP: San pham co caht luong cao, huong vi bia phu hop 891 45 453 Gia: So voi chat luong san pham, gia ca hop ly 8.436 45 000 Gia: So voi san pham doi thu canh tranh, gia ca hop ly 1.921 45 140 Gia: Chiet khau gia hap dan 1.299 45 286 HTBH: Cung cap bang hieu, den, ap phich quang cao 088 45 966 HTBH: Cung cap thiet bi, ho tro, sua chua bia, xo da, khay, ly 195 45 899 HTBH: Cung cap thong tin, the le ve chuong trinh khuyen mai 315 45 814 HTBH: Thu hoi san pham qua han 3.668 45 019 XTSP: Chuong trinh khuyen mai hap dan 1.720 45 176 XTSP: Cong ty luon co moi quan he mat thiet voi nguoi ban 397 45 756 XTSP: Ho tro kip thoi ve gia, thong tin san pham, dich vu 179 45 910 GH: Dap ung chinh xac don dat hang theo yeu cau 039 45 990 GH: Thoi gian giao hang luon dam bao dung gio 1.431 45 246 GH: Giao hang dung dia diem 2.406 45 080 GH: Hang hoa khong bi hu hong, be vo 1.447 45 242 GH: Nhan vien giao hang luon co thai thien, coi mo 636 45 595 GH: Phong cach lam viec chuyen nghiep 1.564 45 211 Ngô Trọng Nghĩa – K42 QTTM Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS.Nguyễn Thị Minh Hòa ANOVA SP: Kieu dang dep, mau sac bat mat SP: Mau ma, bao bi an tuong SP: Chung loai san pham da dang SP: San pham co caht luong cao, huong vi bia phu hop Gia: So voi chat luong san pham, gia ca hop ly Gia: So voi san pham doi thu canh tranh, gia ca hop ly Gia: Chiet khau gia hap dan HTBH: Cung cap bang hieu, den, ap phich quang cao HTBH: Cung cap thiet bi, ho tro, sua chua bia, xo da, khay, ly HTBH: Cung cap thong tin, the le ve chuong trinh khuyen mai HTBH: Thu hoi san pham qua han XTSP: Chuong trinh khuyen mai hap dan XTSP: Cong ty luon co moi quan he mat thiet voi nguoi ban Sum of Squares df Mean Square F Sig .905 302 548 652 Within Groups Total Between Groups 24.769 25.673 45 48 550 1.103 368 1.056 377 Within Groups Total Between Groups 15.672 16.776 45 48 348 1.630 543 1.687 183 Within Groups Total Between Groups 14.492 16.122 45 48 322 981 327 596 621 Within Groups Total Between Groups 24.692 25.673 45 48 549 577 192 667 577 Within Groups Total Between Groups 12.974 13.551 45 48 288 2.619 873 2.426 078 Within Groups Total Between Groups 16.197 18.816 45 48 360 2.356 785 1.574 209 Within Groups Total Between Groups 22.460 24.816 45 48 499 905 302 809 495 16.769 17.673 45 48 373 2.738 913 2.169 105 18.935 21.673 45 48 421 319 106 269 848 Within Groups Total Between Groups 17.804 18.122 45 48 396 807 269 965 417 Within Groups Total Between Groups 12.540 13.347 45 48 279 1.115 372 1.088 364 Within Groups Total Between Groups 15.375 16.490 45 48 342 1.091 364 915 441 17.889 18.980 45 48 398 Between Groups Within Groups Total Between Groups Within Groups Total Between Groups Within Groups Total Ngô Trọng Nghĩa – K42 QTTM Khóa luận tốt nghiệp XTSP: Ho tro kip thoi ve gia, thong tin san pham, dich vu GH: Dap ung chinh xac don dat hang theo yeu cau GH: Thoi gian giao hang luon dam bao dung gio GH: Giao hang dung dia diem GH: Hang hoa khong bi hu hong, be vo GH: Nhan vien giao hang luon co thai thien, coi mo GH: Phong cach lam viec chuyen nghiep GVHD: TS.Nguyễn Thị Minh Hòa Between Groups 228 076 Within Groups Total Between Groups 15.772 16.000 45 48 350 1.183 394 Within Groups Total Between Groups 18.735 19.918 45 48 416 164 055 Within Groups Total Between Groups 28.897 29.061 45 48 642 1.616 539 Within Groups Total Between Groups 21.772 23.388 45 48 484 3.625 1.208 Within Groups Total Between Groups 30.375 34.000 45 48 675 1.922 641 Within Groups Total Between Groups 35.344 37.265 45 48 785 1.246 415 Within Groups Total 19.529 20.776 45 48 434 217 884 947 426 085 968 1.113 354 1.790 163 816 492 957 421 KIỂM ĐỊNH KRUSKAL WALLIS H Test Statistics(a,b) Gia: So voi chat luong san pham, gia ca hop ly Chi-Square 1.807 df Asymp Sig .613 a Kruskal Wallis Test b Grouping Variable: Da kinh doanh san pham bia cua cong ty Bia Hue bao lau? Test Statistics(a,b) HTBH: Thu hoi san pham qua han Chi-Square 2.955 df Asymp Sig .399 a Kruskal Wallis Test b Grouping Variable: Da kinh doanh san pham bia cua cong ty Bia Hue bao lau? Ngô Trọng Nghĩa – K42 QTTM Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS.Nguyễn Thị Minh Hòa MỤC LỤC PHẦN I : ĐẶT VẤN ĐỀ .1 1: Tính cấp thiết đề tài: .1 2: Mục tiêu nghiên cứu: 3: Đối tượng nghiên cứu: .2 4: Phạm vi nghiên cứu: 5: Phương pháp nghiên cứu: 5.1: Phương pháp thu thập thông tin: 5.1.1: Thông tin sơ cấp: 5.1.2: Thông tin thứ cấp: 5.2: Phương pháp xử lý số liệu 6: Cấu trúc đề tài nghiên cứu: PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ TIÊU THỤ SÃN PHẨM .6 CƠ SỞ LÝ LUẬN: 1.1: Khái niệm tiêu thụ sản phẩm 1.2: Đặc điểm tiêu thụ sản phẩm .7 1.3: Vai trò tầm quan trọng tiêu thụ sản phẩm 1.4: Nội dung tiêu thụ sản phẩm 1.5: Các hình thức tiêu thụ sản phẩm 1.5.1 Tiêu thụ trực tiếp: 1.5.2 Tiêu thụ gián tiếp: .10 1.6: Xác định thị trường mục tiêu tiêu thụ sản phẩm 11 1.7: Các sách marketing hỗ trợ hoạt động tiêu thụ sản phẩm 12 1.7.1 Chính sách sản phẩm: 12 1.7.2 Chính sách giá cả: 12 1.7.3 Chính sách phân phối : 12 1.7.4 Chính sách khuyếch trương sản phẩm : .13 1.8: Những nhân tố ảnh hưởng tới tiêu thụ sản phẩm 13 1.8.1 Nhân tố ảnh hưởng 13 1.9: Các tiêu nghiên cứu .17 CƠ SỞ THỰC TIỄN: .19 Ngô Trọng Nghĩa – K42 QTTM Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS.Nguyễn Thị Minh Hòa CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM BIA CỦA CÔNG TY TNHH BIA HUẾ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HUẾ 22 2.1: Tổng quan công ty TNHH Bia Huế 22 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 22 2.1.2: Sản phẩm công ty 23 2.1.3: Cơ cấu tổ chức chức năng, nhiệm vụ phòng ban .27 2.1.4: Tình hình nguồn lực 30 2.1.5: Nguồn vốn công ty 33 2.1.6: Tình hình hoạt động kinh doanh công ty qua năm (2009-2011) .34 2.1.7 Thị trường tiêu thụ sản phẩm Công ty 37 2.2: Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm bia công ty TNHH Bia Huế giai đoạn 2009-2011 38 2.2.1 Phân tích môi trường kinh doanh Công ty 38 2.2.2 Tình hình tiêu thụ sản phẩm Công ty qua năm 44 2.2.3 Phân tích ý kiến đánh giá trung gian phân phối hoạt động tiêu thụ sản phẩm công ty TNHH Bia Huế 62 Chương III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM BIA CỦA CÔNG TY TNHH BIA HUẾ 78 3.1.Phân tích SWOT 78 3.2 Định hướng phát triển công ty Bia Huế thời gian tới 81 3.3 Một số giải pháp nhằm nâng cao khả tiêu thụ sản phẩm công ty TNHH Bia Huế: 81 3.3.1 Tăng cường hoạt động nghiên cứu thị trường dự báo thị trường: 81 3.3.2 Hoàn thiện sách Marketing- Mix: .82 PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 88 Kết luận: .88 Kiến nghị 89 2.1 Đối với công ty 89 2.2 Đối với tỉnh Thừa Thiên Huế 90 2.3 Đối với Nhà Nước 90 Ngô Trọng Nghĩa – K42 QTTM Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS.Nguyễn Thị Minh Hòa DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Đặc điểm sản phẩm công ty Bia Huế .24 Bảng 2.2 Tình hình lao động Công ty TNHH Bia Huế qua năm 2009-2011 31 Bảng 2.3: Tình hình nguồn vốn Công ty TNHH Bia Huế qua năm (2009 –2011) 33 Bảng 2.4: Kết hoạt động sản xuất kinh doanh công ty qua năm (2009-2011) .35 Bảng 2.5: Hệ thống mạng lưới phân phối sản phẩm, dịch vụ .37 Bảng 2.6: Tình hình thực kế hoạch tiêu thụ sản phẩm từ năm 2009 đến 2011 .44 Bảng 2.7: Tình hình biến động doanh thu theo chủng loại sản phẩm 47 Bảng 2.8: Tình hình biến động doanh thu tiêu thụ theo tháng năm 50 Bảng 2.9: Doanh thu tiêu thụ theo thị trường bán hàng Công ty 51 Bảng 2.10:Cơ cấu chi phí tiêu thụ tổng chi phí 53 Bảng 2.11: Chỉ tiêu phản ánh hiệu tiêu thụ 54 Bảng 2.12: Bảng chiết khấu cho đại lý cấp 59 Bảng 2.13: Bảng giá sản phẩm công ty .60 Bảng 2.14: Đặc điểm mẫu nghiên cứu trung gian phân phối 62 Bảng 2.15: Lý kinh doanh sản phẩm trung gian phân phối .63 Bảng 2.16: Bảng thể hệ số Cronbach’s Alpha biến quan sát 64 Bảng 2.17: Điểm trung bình đánh giá trung gian phân phối đặc điểm sản phẩm Công ty Bia Huế 65 Bảng 2.18: Kiểm định khác biệt mức độ đánh giá đặc điểm sản phẩm nhóm trung gian phân phối: 66 Bảng 2.19: Điểm trung bình đánh giá trung gian phân phối sách giá bán Công ty Bia Huế .68 Bảng 2.20: Kiểm định khác biệt mức độ đánh giá sách giá bán nhóm trung gian phân phối .69 Bảng 2.21: Kiểm định Kruskal Wallis H .69 Bảng 2.22: Điểm trung bình đánh giá trung gian phân phối sách phân phối Công ty Bia Huế 70 Ngô Trọng Nghĩa – K42 QTTM Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS.Nguyễn Thị Minh Hòa Bảng 2.23: Kiểm định khác biệt mức độ đánh giá sách giá bán nhóm trung gian phân phối .72 Bảng 2.24: Kiểm định Kruskal Wallis H .72 Bảng 2.25: Điểm trung bình đánh giá trung gian phân phối sách xúc tiến Công ty Bia Huế .73 Bảng 2.26: Kiểm định khác biệt mức độ đánh giá sách xúc tiến công ty Bia Huế nhóm trung gian phân phối 74 Bảng 2.27: Điểm trung bình đánh giá trung gian phân phối hoạt động giao hàng Công ty Bia Huế 75 Bảng 2.28: Kiểm định khác biệt mức độ đánh giá sách xúc tiến công ty Bia Huế nhóm trung gian phân phối 77 Ngô Trọng Nghĩa – K42 QTTM Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS.Nguyễn Thị Minh Hòa DANH MỤC SƠ ĐỒ, ĐỒ THỊ Sơ đồ 1.1: Tiêu thụ trực tiếp 10 Sơ đồ 1.2: Tiêu thụ gián tiếp 10 Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức Công ty Bia Huế 28 Sơ đồ 2.2: Kênh phân phối công ty Bia Huế 57 Đồ thị 2.1 Biểu diễn doanh thu tiêu thụ theo tháng năm 2009-2011 49 Ngô Trọng Nghĩa – K42 QTTM Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS.Nguyễn Thị Minh Hòa Lêi C¶m ¥n Trong trình thực tập thực khóa luận tốt nghiệp, nhận nhiều giúp đỡ quý báu Xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo trường Đại học Kinh Tế Huế tận tình giảng dạy, truyền đạt kiến thức giúp đỡ suốt trình học tập thực khóa luận Đặc biệt, xin chân thành cám ơn thầy giáo hướng dẫn TS Nguyễn Thị Minh Hòa, người tận tình giúp đỡ hoàn thành khóa luận Xin chân thành cảm ơn công ty Bia Huế tạo điều kiện thuận lợi để làm quen thực tiễn nghiên cứu Đặc biệt, xin chân thành cảm ơn anh chị phận bán hàng nhiệt tình giúp đỡ trình thực tập Ngô Trọng Nghĩa – K42 QTTM Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS.Nguyễn Thị Minh Hòa Mặc dù có nhiều cố gắng, bước đầu làm quen với đề tài nghiêm cứu, kinh nghiệm thời gian có nhiều hạn chế nên không tránh khỏi thiếu sót Rất mong nhận quan tâm, đóng góp ý kiến thầy cô bạn Huế, tháng năm 2012 Sinh viên thực Ngô Trọng Nghĩa Ngô Trọng Nghĩa – K42 QTTM [...]... Campuchia 2.1.2: Sản phẩm của công ty Hiện nay công ty Bia Huế đang tiến hành sản xuất và tiêu thụ tại thị trường trong nước và nước ngoài một số sản phẩm mang nhãn hiệu khác nhau Đặc điểm chủng loại của công ty Bia Huế được thể hiện qua bảng sau: Ngô Trọng Nghĩa – K42 QTTM Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS.Nguyễn Thị Minh Hòa Bảng 2.1: Đặc điểm sản phẩm của công ty Bia Huế STT Tên sản phẩm Hình thức Quy... GVHD: TS.Nguyễn Thị Minh Hòa CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM BIA CỦA CÔNG TY TNHH BIA HUẾ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HUẾ 2.1: Tổng quan về công ty TNHH Bia Huế Tên doanh nghiệp (tiếng Việt): CÔNG TY BIA HUẾ Tên doanh nghiệp (tiếng Anh): HUE BREWERY LTD Tên giao dịch (tên viết tắt): HBL Địa chỉ: 243 Nguyễn Sinh Cung – Thành phố Huế Điện thoại: 054 – 850 164 Fax: 054 – 850 171 Email: huda@huda.com.vn... Hòa BIA CARLSBERG Bia Carlsberg - loại bia đặc biệt thành công và nổi tiếng ở Châu Âu, đã có mặt tại Việt Nam từ nhiều năm nay Trước đây, quyền phân phối và tiêu thụ bia Carlsberg trên toàn thị trường Việt Nam thuộc về Công ty liên doanh IBD – Hà Nội Tuy nhiên mới đây, tập đoàn bia Carlsberg đã chính thức giao thị trường Miền trung cho Công ty bia Huế đảm trách Sản phẩm của công ty bia Huế được sản. .. ban 2.1.3.1: Chức năng và nhiệm vụ của công ty Bia Huế Chức năng của công ty TNHH Bia Huế - Sản xuất các loại bia phục vụ nhu cầu người tiêu dùng - Hạch toán độc lập và có kết quả kinh doanh cao - Làm nòng cốt cho ngành công nghiệp thực phẩm ở Thừa Thiên Huế thúc đẩy các ngành công nghiệp khác phát triển Nhiệm vụ của công ty TNHH Bia Huế - Thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh mà hoạt động quản... các doanh nghiệp áp dụng hình thức tiêu thụ này hay hình thức tiêu thụ khác phần lớn là do đặc điểm của sản phẩm quyết định và có sự khác nhau rất lớn trong các hình thức tiêu thụ sản phẩm sử dụng cho tiêu dùng sản xuất và tiêu dùng cá nhân Xu thế gần đây cho thấy hình thức thức tiêu thụ trực tiếp đang này được phát triển Trước đây loại tiêu thụ này chủ yếu phát triển nghành công nghiệp nặng, khai khoáng,cơ... Tốc độ tiêu thụ sản phẩm C t: Doanh thu tiêu thụ năm trước C t+ 1:Doanh thu tiêu thụ năm sau K100% tốc độ tiêu thụ năm nay lớn hơn năm trước, doanh nghiệp có chiều hướng tăng trưởng  Chỉ tiêu đánh giá mức độ tiêu thụ hàng năm của doanh nghiệp (H) Số sản phẩm tiêu thụ H =... -Số sản phẩm sản xuất H  1 Chứng tỏ hoạt động tiêu thụ đạt hiệu quả Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch tiêu thụ (T ) - Xét về mặt hiện vật Qt1 T = -Qt0 Qt1: Khối lượng sản phẩm tiêu thụ từng loại kỳ thực hiện Qt0: Khối lượng sản phẩm tiêu thụ từng loại kỳ kế hoạch - Xét về mặt giá trị: Doanh thu tiêu thụ thực hiện T= Doanh thu tiêu thụ kế hoạch  Các chỉ tiêu khác - Tỷ... của Công ty Khi Huế trở thành thành phố Festival của Việt Nam, nhãn hiệu bia Festival cũng sẽ trở thành loại bia lễ hội độc đáo, cao cấp nhất BIA FESTIVAL LON Dòng sản phẩm Bia lon Festival mới có dung tích 330ml với hình ảnh mẫu mã được thiết kế rất sang trọng, đẹp mắt có chất lượng cao với 100% Malt đại mạch được nhập khẩu từ Châu Âu Đây là một sản phẩm bia lon mới khác biệt hẳn so với các loại bia. .. đưa vào chạy thử đạt chất lượng, nâng tổng công suất sản xuất của Cty lên 230 triệu lít/năm, đáp ứng tối đa nhu cầu tiêu thụ bia trong nước và đẩy mạnh xuất khẩu ra thị trường Bên cạnh việc không ngừng nâng cao chất lượng và đổi mới mẫu mã các nhãn hiệu bia, Công ty Bia Huế luôn chú trọng đến công tác quảng bá, giới thiệu sản phẩm Nhờ vậy, sản phẩm của Công ty được khách hàng rất tin dùng và gắn bó,... giữa mục tiêu lợi nhuận và doanh số bán ra 1.7.3 Chính sách phân phối : Xây dựng chính sách phân phối là việc làm quan trọng để nâng cao khả năng tiêu thụ hàng hóa trên thị trường Sản phẩm tiêu thụ được coi là tốt không chỉ ở bản thân hàng hóa đó được người tiêu dùng ưa thích mà còn là vấn đề ở chính sách phân phối của doanh nghiệp Tức là phải làm sao cho người tiêu dùng tiếp cận được sản phẩm một
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm bia của công ty trách nhiệm hữu hạn bia huế trên địa bàn thành phố huế , Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm bia của công ty trách nhiệm hữu hạn bia huế trên địa bàn thành phố huế , Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm bia của công ty trách nhiệm hữu hạn bia huế trên địa bàn thành phố huế

Từ khóa liên quan