Chuỗi cung sản phẩm chuối trên địa bàn huyện hướng hóa, tỉnh quảng trị

90 713 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/10/2016, 10:40

Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Bùi Đức Tính ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN -- - KHÓA LUẬN ại họ cK in h tế H uế TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHUỖI CUNG SẢN PHẨM CHUỐI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HƯỚNG HÓA TỈNH Đ QUẢNG TRỊ NGUYẾN THỊ THÙY PHƯƠNG GVHD: PGS.TS Bùi Đức Tính Khóa luận tốt nghiệp ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN -- - KHÓA LUẬN tế H uế TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHUỖI CUNG SẢN PHẨM CHUỐI TRÊN ại họ cK in h ĐỊA BÀN HUYỆN HƯỚNG HÓA TỈNH Đ QUẢNG TRỊ Sinh viên thực hiện: Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Thị Thùy Phương PGS.TS Bùi Đức Tính Lớp: K46A – Kinh Tế Nông Nghiệp Niên khóa: 2012 – 2016 GVHD: PGS.TS Bùi Đức Tính Khóa luận tốt nghiệp LỜI CẢM ƠN Khóa luận tốt nghiệp hoàn thành kết chặng đường bốn năm cố gắng phấn đấu dạy dỗ tận tình thầy cô giáo trường Đại Học Kinh Tế Huế Để hoàn thành khóa luận cố gắng thân, có giúp đỡ dìu dắt nhiệt tình thầy cô giáo ban lãnh đạo địa phương huyện Hướng Hóa bác, cô, chác địa bàn xã Tân Thành Tân Long Đầu tiên, xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS.TS Bùi Đức Tính trực tiếp hướng dẫn giúp đỡ hoàn thành đề tài với tất tinh thần trách nhiệm lòng nhiệt tình tế H uế Tôi xin cảm ơn Ban giám hiệu nhà trường, phòng giáo vụ - công tác sinh viên, quý thầy cô hết lòng dạy dỗ, truyền thụ kiến thức, kinh nghiệm quý báu suốt thời gian học tập trường Đại Học Kinh Tế Huế Xin cảm ơn cán bộ, Ủy Ban Nhân Dân bà nông dân địa bàn ại họ cK in h huyện Hướng Hóa xã Tân Thành, Tân Long nhiệt tình giúp đỡ cung cấp thông tin để hoàn thành tốt đề tài Cuối xin cảm ơn giúp đỡ động viên người thân gia đình, bạn bè mặt suốt thời gian qua Do thời gian nghiên cứu có hạn, kinh nghiệm thực tế chưa nhiều nên không tránh khỏi sai sót Vì kinh mong quý thầy cô giáo bạn đọc đóng Đ góp ý kiến để đề tài hoàn thiện Xin chân thành cảm ơn! Huế, tháng 5, năm 2016 Sinh viên Nguyễn Thị Thùy Phương i GVHD: PGS.TS Bùi Đức Tính Khóa luận tốt nghiệp TÓM TẮT NGHIÊN CỨU Chuối loại ăn quả, chuối vốn trồng quen thuộc với người dân Việt Nam, dễ trồng, vốn đầu tư So với nhiều trồng khác, chuối loại tốn chi phí thời gian chăm sóc cả, lại đem lại hiểu kinh tế ca, phù hợp với khả kinh tế trình độ hầu hết người dân Việt Nam, đặc biệt thời gian qua chuối trở thành mặt hàng nông sản xuất mang nguồn thu ngoại tệ lớn cho đất nước, loại trồng có vai trò quan trọng việc nâng cao thu nhập người nông dân, nhiều người dân đứng lên thoát nghèo nhờ loại Mặc dù có nhiều thành công tế H uế sản xuất xuất ngành chuối nước ta nói chung, Quảng Trị nói riêng không tránh khỏi khó khăn thách thức diện tích chuối không quy hoạch, nhiều vườn già cỗi không trồng mới, sản phẩm chuối từ khâu sản xuất đến người tiêu dùng phải trai qua nhiều khâu trung gian phức ại họ cK in h tạp, quan hệ hợp tác hộ nông dân với nhà thu gom, doanh nghiệp, công ty chế biến xuất nhiều vấn đề bất cập, dẫn đến hiệu sản xuất chuối bà nông dân đnag thấp chưa tương xứng với tiềm sẵn có Đề tài chọn huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị để nghiên cứu, đặc biệt hai xã Tân Thành Tân Long, địa phương có số hộ trồng chuối nhiều sản lượng chuối thu hoạch chiếm 65% tổng sản lượng toàn huyện, giá trị xuất chuối cao, nhiên thời gian qua gặp không khó khăn việc tiêu thụ hiệu sản Đ xuất Để thấy thực trạng sản xuất, tiêu thụ sản phẩm chuối địa bàn, chọn đề tài “Chuỗi cung sản phẩm chuối địa bàn huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị” làm khóa luận tốt nghiệp  Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hóa vấn đề lý luận chuỗi cung - Phân tích hoạt động , tác nhân tham gia chuỗi cung sản phẩm chuối địa bàn huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị - Đề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện chuỗi cung sản phẩm chuối địa bàn huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị thời gian tới  Dữ liệu phục vụ ii GVHD: PGS.TS Bùi Đức Tính Khóa luận tốt nghiệp - Số liệu thứ cấp: Thu thập từ báo cáo, tài liệu ban ngành tỉnh Quảng Trị, huyện Hướng Hóa, xã Tân Thành Tân Long, thông tin từ đề tài, báo cáo công bố sách báo, tạp chí, internet… - Số liệu sơ cấp: Thông qua vấn hộ nông dân trồng chuối, hộ thu gom nhỏ, đại lý thu mua chuối địa bàn huyện hai xã Tân Thành, Tân long để biết tình hình tiêu thụ sản phẩm  Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp thu thập số liệu - Phương pháp thống kê kinh tế - Phương pháp chuyên gia, chuyên khảo  Kêt đạt tế H uế - - Phân tích tác nhân tham gia chuỗi cung sản phẩm chuối địa bàn huyện Hướng Hóa Hướng Hóa ại họ cK in h - Phân tích hoạt động chuối cung sản phẩm chuối địa bàn huyện - Phân tích thuận lợi khó khăn, thời thách thức sản xuất tiêu thụ sản phẩm, từ đề xuất số giải pháp hoàn thiện chuỗi cung sản phẩm địa bàn nghiên cứu: giải pháp nguồn lực, tăng cường mối quan hệ hợp tác trực tiếp, nâng cao chất lượng sản phẩm, đầu tư xây dựng sở chế biến, giải pháp thị trường, Đ tăng cường công tác thông tin… iii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Bùi Đức Tính MỤC LỤC PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu tổng quát 2.2 Mục tiêu cụ thể 3 Phương pháp nghiên cứu 3.1 Phương pháp thu thập số liệu tế H uế 3.2 Phương pháp thống kê kinh tế 3.3 Phương pháp chuyên gia, chuyên khảo 4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu ại họ cK in h 4.1 Đối tượng nghiên cứu 4.2 Phạm vi nghiên cứu PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHUỖI CUNG Đ 1.1.1 Khái niệm chuỗi cung 1.1.2 Cấu trúc tác nhân tham gia chuỗi cung 1.1.3 Nội dung phân tích chuỗi cung 10 1.1.3.1 Xác định tác nhân tham gia chuỗi cung sản phẩm 10 1.1.3.2 Quá trình tạo giá trị 10 1.1.3.3 Quá trình chuyển hóa dòng sản phẩm vật chất 11 1.1.3.4 Quá trình chuyển hóa dòng tài 12 1.1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến chuỗi cung 12 iv Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Bùi Đức Tính 1.1.5 Kinh nghiệm quản lý chuỗi cung, hoàn thiện chuỗi cung 13 1.1.5.1 Kinh nghiệm việc cung ứng Rau an toàn theo hướng VietGap Đồng Bằng sông Cửu Long 13 1.1.5.2 Kinh nghiệm quản lý chuỗi cung ứng tập đoàn dệt may Esquel 14 1.1.5.3 Kinh nghiệm từ mô hình sản xuất chuối Ecucador 15 1.2 Một số đặc điểm chuối 16 1.2.1 Nguồn gốc giá trị Chuối 16 1.2.1.1 Nguồn gốc 16 tế H uế 1.2.1.2 Giá trị chuối 18 1.2.2 Đặc điểm kinh tế kỹ thuật 20 1.2.2.1 Đặc điểm kỹ thuật 20 ại họ cK in h 1.2.2.2 Nhóm nhân tố kinh tế xã hội 23 1.3 Hệ thống tiêu nghiên cứu 25 1.3.1 Các tiêu phản ánh tình hình đầu tư chi phí 25 1.3.2 Các tiêu phản ánh kết hiệu sản xuất 25 1.3.2.1 Chỉ tiêu đánh giá kết 25 Đ 1.3.2.2 Chỉ tiêu đánh giá hiệu kinh tế 26 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH CHUỖI CUNG SẢN PHẨM CHUỐI Ở HUYỆN HƯỚNG HÓA, TỈNH QUẢNG TRỊ 27 2.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu 27 2.1.1 Đặc điểm tự nhiên 27 2.1.1.1 Vị trí địa lý 27 2.1.1.2 Địa hình, đất đai, thổ nhưỡng 28 2.1.1.3 Khí hậu, thời tiết, thủy văn 29 2.1.2 Đặc điểm kinh tế xã hội 32 v Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Bùi Đức Tính 2.1.2.1 Dân số lao động 32 2.1.2.2 Cơ sở hạ tầng 34 2.1.2.3 Tình hình phát triển kinh tế 35 2.1.3 Đánh giá chung địa bàn nghiên cứu 36 2.2 Tình hình sản xuất, tiêu thụ chuối giới Việt Nam 37 2.2.1 Tình hình sản xuất tiêu thụ chuối Việt Nam 37 2.2.2 Tình hình sản xuất tiêu thụ chuối giới 38 2.3 Phân tích tác nhân tham gia chuỗi cung sản phẩm chuối địa tế H uế bàn huyện Hướng Hóa 41 2.3.1 Tình hình sản xuất chuối địa bàn 41 2.3.2 Hộ sản xuất 45 ại họ cK in h 2.3.2.1 Tình hình hộ điều tra 45 2.3.2.2 Diện tích, suất sản lượng Chuối hộ điều tra 46 2.3.2.3 Chi phí đầu tư 47 2.3.2.4 Kết hiệu sản xuất 49 2.3.3 Chuỗi cung sản phẩm chuối huyện Hướng Hóa tỉnh Quảng Trị 52 Đ 2.3.3.1 Cấu trúc chuỗi 52 2.3.3.2 Phân tích kinh tế chuối cung chuối huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị 55 2.3.3.3 Thông tin chuỗi 60 2.3.3.4 Tính không bền vững chuỗi cung sản phẩm chuối huyện Hướng Hóa, Tỉnh quảng Trị 61 2.3.3.5 Phân tích ma trận SWOT cuả chuỗi cung sản phẩm chuối địa bàn huyện Hướng Hóa 65 CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHUỖI CUNG SẢN PHẨM 67 vi Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Bùi Đức Tính 3.1 Định Hướng địa bàn huyện 67 3.2 Các giải pháp nhằm hoàn thiện chuỗi cung sản phẩm chuối 68 3.2.1 Giải pháp nguồn lực 68 3.2.2 Tăng cường mối quan hệ hợp tác trực tiếp điểm cân thu mua, hộ thu gom, hộ trồng tiêu nhà xuất 69 3.2.3 Nâng cao chất lượng sản phẩm khâu sản xuất 70 3.2.4 Giải pháp thị trường 70 3.2.5 Tăng cường công tác thông tin 71 tế H uế 3.2.6 Giải pháp giúp nông hộ trực tiếp đưa sản phẩm thị trường 72 PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 73 Kết luận 73 ại họ cK in h Kiến nghị 74 2.1 Đối với nhà nước 74 2.2 Đối với quyền địa phương 74 2.3 Đối với hộ thu gom, nhà xuất 75 2.4 Đối với hộ trồng chuối 75 Đ TÀI LIỆU THAM KHẢO 77 PHỤ LỤC 78 vii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Bùi Đức Tính DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, ĐỒ THỊ Sơ đồ 1: Chuỗi cung đơn giản Sơ đồ 2: Chuỗi cung mở rộng Sơ đồ 3: Mạng lưới chuỗi cung tổng thể Sơ đồ 4: Quá trình tạo giá trị chuỗi cung 11 Sơ đồ 5: Chuỗi cung ứng rau an toàn ĐBSCL 14 Sơ đồ 6: chuỗi giá trị chuối Ecuador 16 tế H uế Sơ đồ Chuỗi cung chuối huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị 53 Sơ đồ Cây vấn đề chuỗi cung chuối huyện Hướng Hóa 63 Hình 1: Bản đổ huyện Hướng Hóa 27 Biểu đồ 2: Diện tích chuối huyện Hướng Hóa từ năm 2005 – 2015 42 ại họ cK in h Biểu đồ 3: Sản lượng chuối huyện Hướng Hóa giai đoạn 2005 – 2015 43 Biểu đồ Biến động giá bán sau thương lái Trung Quốc ngừng thu mua Đ chuối Hướng Hóa năm 2015 62 viii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Bùi Đức Tính Đối với thị trường tiêu thụ Thái Lan, nguồn cung sản xuất chuối nước Thái Lan dồi với nhiều giống chuối có chất lượng cao, sản phẩm chuối huyện Hướng Hóa khó cạnh tranh sản phẩm chuối Thái Lan chất lượng để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng người Thái Theo ý kiến số đầu mối thu gom, trang trại sản xuất nông nghiệp vùng Đông Bắc Thái Lan (nơi có EWEC qua) nhận biết giá xuất chuối huyện Hướng Hóa sang thị trường Trung Quốc tương đối thấp, họ tiến hành thu mua sản phẩm chuối có chất lượng thấp (chuối loại 3) trồng huyện Hướng Hóa nhằm phục vụ chế biến thức ăn chăn nuôi gia súc Theo nhận định người Thái, mức giá chuối nhập thấp tế H uế nhiều so với chi phí đầu tư thức ăn chăn nuôi công nghiệp, hàm lượng dinh dưỡng chuối thức ăn công nghiệp Như vậy, rõ ràng nhu cầu thị trường Thái Lan sản phẩm chuối Hướng Hóa sản phẩm nhập có chất lượng thấp giá rẻ, dẫn đến giá trị xuất thấp tính bền vững thị ại họ cK in h trường không cao Thứ hai, kỹ thuật canh tác người dân hạn chế, đặc biệt đồng bào dân tộc Bru-Vân Kiều Pa Cô; cộng với trình độ đầu tư thâm canh thấp (không sử dụng phân bón) nguyên nhân dẫn đến suất, chất lượng sản phẩm thấp dẫn đến suy thoái đất canh tác Bên cạnh đó, qua điều tra khảo sát cho thấy mức độ sử dụng thuốc diệt cỏ sản xuất chuối cao (bình quân chuối, hộ sử dụng 25-35 chai thuốc diệt cỏ), tính bền vững sinh học Đ sản phẩm chất lượng môi trường không đảm bảo Hơn nữa, giống chuối người dân huyện Hướng Hóa đưa vào trồng giống địa phương có tên gọi chuối mật mốc, đến chưa có giống thay Chuối trồng cánh rừng có độ dốc cao, đồng thời sau khoảng năm việc trồng lại vườn chuối thực hàm lượng dinh dưỡng đất bị suy giảm, không đủ để cung cấp cho chuối sinh trưởng phát triển, buộc người dân phải chuyển sang diện tích khác Thứ ba, theo kết điều tra khảo sát hộ nông dân trồng chuối huyện Hướng Hóa, việc hình thành vùng chuyên canh chuối địa phương hoàn toàn mang tính chất tự phát, chạy theo phong trào dựa tín hiệu thị trường tiêu thụ SVTH: Nguyễn Thị Thùy Phương – Lớp: K46A - KTNN 64 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Bùi Đức Tính Trung Quốc Trong đó, chưa có sách quyền địa phương việc định hướng, quy hoạch hỗ trợ phát triển sản xuất chuối cho người dân Việc trồng chuối diễn quy mô nhỏ lẻ, phân tán gây khó khăn việc tiêu thụ vận chuyển chuối thu hoạch, đặc biệt huyện hướng Hóa nhà máy chuyên chế biến sản phẩm từ chuối, Thị trường Trung Quốc hay Thái Lan ngừng thu mua giá chuối giảm mạnh, nông dân lao đao 2.3.3.5 Phân tích ma trận SWOT cuả chuỗi cung sản phẩm chuối địa bàn huyện Hướng Hóa Điểm yếu (Weaknesses) - Huyện Hướng Hóa nằm tuyến đường hành lang kinh tế đông tây ngang qua, thuận lợi cho việc xuất khẩu, vị trí mang tính chiến lược nên nhà nước quan tâm - Địa hình, thổ nhưỡng huyện thích hợp cho trồng chuối - Chuối loại dễ trồng, tốn chi phí nên phù hợp với người nông dân, đặc biệt người dân tộc thiểu số địa bàn huyện - Hai xã đưa vào nghiên cứu Tân Thành Tân Long tiến hành rà soát để phục hồi phát triển vườn hồ tiêu năm tới - Nhờ lãnh đạo quyền địa phương, dự án trồng phục hồi vườn chuối mà hộ nông dân chấp vay vốn, tạo điều kiện nguồn vốn phục vụ cho trình sản xuất - Hằng năm, quyền địa phương, hội nông dân phối hợp với trung tâm khuyến nông, tổ chức lớp tập huấn cho bà nông dân - Phần lớn vườn chuối già cỗi, dịch bệnh, thời tiết phức tạp, đặc biệt hạn hán thường xuyên xảy ra, nên suất sản lượng tiêu có xu hướng giảm - Trên địa bàn huyện chưa có hợp tác xã nông nghiệp, hạn chế lớn gây khó khăn cho việc sản xuất tiêu thụ chuối - Dòng thông tin chuỗi gặp nhiều trở ngại không hoàn hảo, người nông dân nhà sản xuất họ lại đối tượng tiếp cận với thông tin chuỗi nhất, đối tượng chịu chi phí lớn lại hưởng lợi nhuận thấp Điều làm cho họ trở thành người thiệt thòi chuỗi - Phần lớn tác nhân tham gia chuỗi nghỉ tới lợi ích mà chưa ý thức tầm quan trọng mối quan hệ với đối tác - Tính ổn định hợp tác chuỗi thấp chuỗi mang tính hội hợp tác với nhau, hộ thu gom có xu hướng xem tác nhân chuỗi địch thủ, làm thiếu cam kết hợp tác với chuối - Tính phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc lớn, đến Trung Quốc Đ ại họ cK in h tế H uế Điểm mạnh ( Strengths) SVTH: Nguyễn Thị Thùy Phương – Lớp: K46A - KTNN 65 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Bùi Đức Tính Cơ hội (Opportunities) Thách thức (Threats) - Cơ chế thị trường biến động liên tục làm tình trạng mùa rớt giá lặp lặp lại khiến người nông dân không yên tâm sản xuất - Biến đổi khí hậu diễn ngày phức tạp gây nhiều loại sâu bệnh chuối - Yêu cầu người tiêu dùng ngày cao chất lượng sản phẩm vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm Bên cạnh người tiêu dùng quan tâm nhiều đến quy trình sản xuất thân thiện với môi trường - Thị trường Trung Quốc giảm thu mua chuối mạnh tính từ năm 2014 đến chưa có dấu hiệu phục hồi, Thái Lan thu mua chuối với giá rẻ, chất lượng thấp để làm thức ăn chăn nuôi mang tính không bền vững Đ ại họ cK in h - Việt Nam gia nhập tổ chức khu vực giới ASEAN, WTO, APEC… Kỳ vọng từ hiệp định thương mại tự thời gian tới hiệp định Đối Tác Kinh Tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP), Thương Mại Tự Do Việt Nam – EU cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) Tạo điều kiện mở rộng thị trường tiêu thụ - Nhu cầu tiêu thụ chuối giới ngày tăng, trung bình năm tăng thêm 25.000 – 30.000 - Chuối mật mốc Tân Long vừa bầu chọn “cây trồng số năm” huyện chủ tịch huyện cho biết sớm khẳng định thương hiệu cho loại chuối - Hiện địa bàn huyện có dự án với tổng mức đầu tư 36,9 triệu USD gồm: Nhà máy chế biến bảo quản nông sản My Anh Khu công nghiệp Tân Thành; Vườn ươm mắc ca, đinh lăng nha đam; Khu du lịch - dịch vụ đồi thông Tân Độ, tạo điều kiện củng cố thị trường tiêu thụ cho sản phẩm chuối địa bàn tế H uế ngừng thu mua đầu cho chuối, người nông dân chịu thiệt hại lớn - Thiếu phương tiện bảo quản vận chuyển khiến cho người trồng chuối điều kiện chủ động việc tiêu thụ sản phẩm mình, phải bán cho nhà thu gom - Người nông dân địa bàn huyện phần lớn đồng bào dân tộc người, trình độ dân trí thấp, nắm bắt thông tin chưa cao, dẫn đến việc bị thương lái ép giá - Giá chuối phụ thuộc nhiều vào thị trường bên ngoài,nhiều rủi ro SVTH: Nguyễn Thị Thùy Phương – Lớp: K46A - KTNN 66 GVHD: PGS.TS Bùi Đức Tính Khóa luận tốt nghiệp CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHUỖI CUNG SẢN PHẨM 3.1 Định Hướng địa bàn huyện Cây chuối trồng chủ lực huyện, có hiệu giá trị kinh tế cao, góp phần vào xóa đói giảm nghèo nâng cao đời sống người dân phát triển kinh tế - xã hội địa bàn huyện, đặc biệt hai xã có diện tích chuối tập trung chủ yếu Tân Thành Tân Long Tuy nhiên năm gần sản phẩm chuối gặp nhiều khó khăn bất lợi thời tiết, sâu bệnh, nhiều vườn chuối già cỗi, khó khăn việc tiêu thụ tìm đầu cho sản phẩm, số nông dân chia sẻ “không muốn thu hoạch chuối chi phí thu hoạch cao tế H uế phần tiền thu bán chuối”… Từ khó khăn quyền địa phương huyện Hướng Hóa đưa số định hướng cho phát triển sản xuất chuối thời gian tới sau: - Đầu năm 2015, thông qua đề tài “Phục tráng số giống chuối địa bàn ại họ cK in h huyện Hướng Hóa phương pháp Invitro” Trung tâm Ứng dụng tiến Khoa học Công nghệ tỉnh Quảng Trị thực hiện, đưa công nghệ vào trồng thí nghiệm số hộ gia đình cho kết tốt, chuối cấy phát triển nhanh cho suất cao, quyền địa phương cho biết cố gắng hỗ trợ để mô hình nhân rộng làm nguồn cung cấp giống chuối địa bàn - Giai đoạn 2016 – 2020 quy hoạch trồng thêm 5,7 vườn hộ gia đình cấp quỹ đất có Đến năm 2020, toàn huyện sử dụng tối Đ đa diện tích đất trống bỏ hoang đưa vào sản xuất, tăng sản lượng chuối - Đầu năm 2016, Chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa, Võ Thanh cho biết đạo quan chức huyện làm thủ tục đăng ký thương hiệu “Chuối mật mốc Tân Long” để không xuất mặt hàng nông sản sang Trung Quốc, mà xuất qua nước châu Âu, châu Mỹ - Đầu tư mở rộng, cải tạo hệ thống thủy lợi để chủ động nguồn nước tưới cho sản xuất chuối - Tăng cường hoạt động giới thiệu sản phẩm, tạo điều kiện cho hộ sản xuất kinh doanh địa bàn tiếp cận thị trường tiêu thụ SVTH: Nguyễn Thị Thùy Phương – Lớp: K46A - KTNN 67 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Bùi Đức Tính - Trung tâm Ứng dụng tiến Khoa học Công nghệ tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị thực nghiên cứu phục tráng thành công hai giống chuối địa bàn huyện Hướng Hóa phương pháp Invitro Hai loại chuối chọn ứng dụng công nghệ sinh học để phục tráng giống chuối mốc (chuối tây) chuối lùn (chuối bà lùn) trồng từ lâu địa bàn huyện Hướng Hóa Sau gần năm triển khai thực hiện, đến Trung tâm nhân giống thành công loại chuối Cây chuối phục tráng phát triển tốt, theo yêu cầu nghiên cứu đặt ra, từ đầu năm 2013 loại giống nhân rộng cung cấp cho người dân, nhằm phát triển bền vững ngành chuối Hướng Hóa 3.2.1 Giải pháp nguồn lực tế H uế 3.2 Các giải pháp nhằm hoàn thiện chuỗi cung sản phẩm chuối - Về vốn: Nhu cầu vốn đầu tư vào hoạt động sản xuất chuối cần thiết người dân huyện nghèo nàn, ăn chưa đủ no, áo chưa đủ ấm Nhà nước cần có sách vay vốn tín dụng phù hợp mức vay, thời gian vay lãi suất vay Hạn ại họ cK in h chế thủ tục rườm rà để người dân mạnh dạn đầu tư vào vườn chuối cách có hiệu Tuy nhiên, cần định hướng người dân sử dụng vốn mục đích, tránh lãng phí không hiệu quả… bên cạnh cần phối kết hợp, lồng ghép chương trình dự án nhằm huy động nguồn vốn cho hộ trồng chuối - Về nhân lực: Chính quyền địa phương cần tiếp tục phối hợp với công ty Thương Mại Quảng Trị mở nhiều lớp tập huấn đào tạo ngắn hạn kỹ thuật chăm sóc phục hồi vườn chuối Những hộ chưa tham gia vận động tham gia, hộ Đ trồng chuối có người tham gia tập huấn, tất người có khả tham gia lao động lĩnh vực sản xuất hộ nên tham gia nhằm đảm bảo nguồn nhân lực - Về đất đai: Cần có giải pháp vùng chuyên canh chuối cách đồng chặt chẽ, nhằm tạo điều kiện tốt cho việc đầu tư thâm canh, áp dụng tiến khoa học kỹ thuật, thuận lợi cho việc thu gom tiêu thụ Kết hợp trồng luân canh số loại họ đậu để cải tạo đất sau thu hoạch chuẩn bị trồng vườn chuối - Về thủy lợi: Cần xây dựng thêm hệ thống thủy lợi, củng cố đê đập, tránh tình trạng huyện ngập úng mùa mưa nước sông bên Lào SVTH: Nguyễn Thị Thùy Phương – Lớp: K46A - KTNN 68 GVHD: PGS.TS Bùi Đức Tính Khóa luận tốt nghiệp xả về, lại hạn hán nặng vào mùa hè, gây nhiều vườn chuối cháy khô( bệnh panama) trắng không thu hoạch Đối với vườn chuối già cỗi, lẫn tạp, độ đông đặc thấp mang lại hiệu kinh tế không đáng kể mạnh dạn phá bỏ để trồng chuyển qua trồng loại khác có hiệu cà phê, sắn….Để giảm bớt tải việc tiêu thụ 3.2.2 Tăng cường mối quan hệ hợp tác trực tiếp điểm cân thu mua, hộ thu gom, hộ trồng tiêu nhà xuất Tăng cường hợp tác điểm cân thu mua, đối tượng thu gom với hộ trồng chuối giải pháp quan trọng để hoàn thiện chuỗi cung Thực tế sản phẩm tế H uế chuối phải qua nhiều khâu trung gian đến tận tay người tiêu dùng cuối cùng, việc thiết lập mối quan hệ trực tiếp để doanh nghiệp xuất bán lẻ thị trường nước khó khăn thân doanh nghiệp có điều kiện tiếp xúc mua sản phẩm trực tiếp từ hộ trồng chuối 100% hộ trồng chuối trả lời không ại họ cK in h đủ điều kiện số lượng sản phẩm chuối, phương tiện vận chuyển, chất lượng, vốn…Để đưa sản phẩm đến bán trực tiếp cho doanh nghiệp xuất hay điểm cân thu mua Đặc biệt, vấn đề khó khăn lớn huyện miền núi giao thông lại khó khăn, nhiều cách chợ chuối nơi thu gom gần vài chục kilomet Năm 2013, công ty Thương Mại Quảng Trị đặt điểm thu mua chuối địa phương không mang lại hiệu nên ngừng hoạt động Để mối quan hệ hợp tác bền vững cần có hợp tác sau: Đ - Các sở cung cấp yếu tố đầu vào tăng cường hợp tác với hộ trồng chuối nhằm trao đổi cách đầy đủ xác thông tin kỹ thuật, giá chất lượng yếu tố đầu vào Qua góp phần nâng cao hiệu sản xuất hộ trồng chuối, nang cao hiệu kinh doanh sở - Các đại lý thu gom lớn hợp tác trực tiếp với hộ gia đình nông dân việc cung ứng vật tư Cụ thể hộ trồng chuối phải cung cấp đủ số lượng, thời gian yêu cầu chất lượng, đại lý phải thumua sản phẩm kịp thời chuối nhanh chín dễ hư hỏng…Tạo mối quan hệ buôn bán uy tín, hỗ trợ cho hộ trồng chuối vay vốn, tạm ứng lúc cần tiền Các điểm cân hợp tác với đại lý thu gom cần có hợp đồng cụ thể, cung cấp đầy đủ thông tin giá cả, yêu cầu chất lượng SVTH: Nguyễn Thị Thùy Phương – Lớp: K46A - KTNN 69 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Bùi Đức Tính 3.2.3 Nâng cao chất lượng sản phẩm khâu sản xuất - Chọn giống: Nếu người dân tự lấy non hay chồi tự tách từ mẹ vụ trước trồng cho vụ sau tỷ lệ sống không cao, dễ bị sâu bệnh, lâu dài làm thái hóa giống, người dân cần chọn giống tốt từ công ty bán giống tại, Trung tâm Ứng dụng tiến Khoa học Công nghệ tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị thực nghiên cứu phục tráng thành công hai giống chuối địa bàn huyện Hướng Hóa phương pháp Invitro, thực ứng dụng tiến khoa học công nghệ công tác chọn giống, phục tráng giống, tạo số lượng lớn bệnh, đảm bảo mặt di truyền, góp phần quan trọng vào việc phát triển bền vững nghề trồng chuối Hướng Hóa tế H uế - Vệ sinh an toàn thực phẩm: Xây dựng hướng phát triển cho mặt hàng nông sản nói chung chuối nói riêng đảm bảo quy trình an toàn thực phẩm công đoạn, liên kết tạo thành chuỗi thực phẩm an toàn theo hướng “Từ trang trại đến bàn ăn” Chuỗi cung thực phẩm an toàn phải công đoạn cung cấp vật tư ại họ cK in h nông nghiệp (Giống, phân bón, thuốc…) đến khâu sản xuất(Trồng trọt, chăn nuôi…) cuối cung giai đoạn sơ chế, bảo quản cách an toàn để chuyển đến tay người tiêu dùng cuối Điều đỏi hỏi cần phải có hệ thống yêu cầu hộ nông dân, sở thu gom chuối, tránh tình trạng có số tư thương vị lợi nhuận giấm chuối xanh hóa chất để làm nhanh chín, gây ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng uy tín ngành chuối địa phương Để đáp ứng yêu cầu chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm cần quan tâm, trọng đến công Đ tác chăm sóc từ trồng, thu hoạch, bảo quản ủ chín Sản phẩm chuối mặt hàng nông sản cồng kềnh, khó vận chuyển, dễ hư hỏng khó bảo quản sau chuối chín….Vì sau thu hoạch cần có bao xốp, bó chuối để tránh bị bầm dập, để nơi khô Việc giúp sản phẩm chuối đảm bảo an toàn, phù hợp với người tiêu dùng nước, góp phần xây dựng ngành chuối địa phương lớn mạnh 3.2.4 Giải pháp thị trường - Để sản phẩm chuối Hướng Hóa biết đến thị trường nước thị trường quốc tế, cần quan tâm tới khâu quảng bá sản phẩm, xây dựng thương hiệu riêng, tham gia hội chợ giới thiệu sản phẩm Chuối mật mốc Tân Long vừa SVTH: Nguyễn Thị Thùy Phương – Lớp: K46A - KTNN 70 GVHD: PGS.TS Bùi Đức Tính Khóa luận tốt nghiệp bầu chọn “cây trồng số năm” huyện chủ tịch huyện cho biết đạo quan chức tiến hành khẳng định thương hiệu cho loại chuối - Cần có gắn kết chặt chẽ bốn nhà: Nhà nước, nhà doanh nghiệp, nhà khoa học nhà nông nhằm hỗ trợ kỹ thuật, hỗ trợ vốn giải đầu cho sản phẩm - Trên địa bàn chưa có công ty lớn chuyên chế biến chuối thành loại thực phẩm khác, thiếu hụt lớn ngành công nghiệp chế biến nói chung ngành chuối Hướng Hóa nói riêng Cần đầu tư xây dựng nhà máy chế biến chuối thành loại bánh kẹo thức ăn chăn nuôi, tạo đầu ổn định cho sản phẩm - Tất thành viên chuỗi cần phải chủ động nắm vững thông tin, giá tế H uế cả, hoàn thiện khâu vận chuyển trao đổi sản phẩm đến tay người tiêu dùng nhanh nhât, phù hợp quyền địa phương cần phân công cán bộ, lãnh đạo cấp theo dõi, định hưỡng thị trường nông sản cho người dân, xây dựng hệ thống truyền thông thôn xóm để cập nhật thông tin giá tình hình thị trường cho toàn dân, định ại họ cK in h hướng nguồn cung cho vụ tránh trồng cách tự phát, tràn lan Khi người chuỗi cung nắm vững tình hình, giá không xảy tình trạng chèn ép nhau, gây công toàn chuỗi - Tránh tình trạng phụ thuộc nhiều vào thị trường Trung Quốc (đến 80%), tìm kiếm thị trường đầy tiềm Mỹ, Nhật Bản đẩy mạnh tiêu dụng nội địa 3.2.5 Tăng cường công tác thông tin Đ - Các thông tin người tiêu dùng số lượng chủng loại, chất lượng sản phẩm, giá sản phẩm không rõ ràng số mắt xích đặc biệt hộ nông dân Vì hộ nông dân cần chủ động tìm hiểu thông tin này, nâng cao khả tiếp cận thông tin từ nhiều nguồn để có thông tin đầy đủ - Các quan chức cần khảo sát thực tế để cung cấp thông tin thị trường cho người dân, đưa yêu cầu sản phẩm đồng thời tiếp nhận thông tin phản hồi từ nông dân họ tham gia vào chuỗi cung, người nông dân yên tâm sản xuất yên tâm thị trường đầu - Các điểm thu mua, thương lái, công ty xuất cần thiết lập mối quan hệ hợp tác lâu dài ổn định, nắm rõ luật kinh doanh quốc tế thủ tục xuất nhập SVTH: Nguyễn Thị Thùy Phương – Lớp: K46A - KTNN 71 GVHD: PGS.TS Bùi Đức Tính Khóa luận tốt nghiệp nhằm xây dựng nguồn nguyên liệu ổn định bền vững cần cung cấp đầy đủ thông tin thị trường cho tác nhân thông qua điện thoại găp mặt trao đổi 3.2.6 Giải pháp giúp nông hộ trực tiếp đưa sản phẩm thị trường Để nông hộ trực tiếp đưa sản phẩm thị trường đòi hỏi hộ phải có lao động nguồn vốn lớn đồng thời nâng cao chất lượng sản phẩm Các hộ trồng chuối nên tập hợp lại thành tổ,nhóm theo quan hệ họ hàng hay làng xóm, hình thành nhiều câu lạc theo thôn, bản,dựa nguyên tắc tự nguyện, hợp tác mặt Chọn hai người có kinh nghiệm lực để làm trưởng nhóm nhóm tập hợp sản phẩm tế H uế lại thu gom thêm hộ khác, sau trưởng nhóm cử vài người có khả vận chuyển đem bán sản phẩm cho điểm cân, doanh nghiệp xuất xuất tỉnh khác Như hộ gia đình ý đến chất lượng sản phẩm hơn, kéo theo chất lượng sản phẩm toàn chuỗi nâng cao hơn, đem ại họ cK in h lại lợi ích cho người Bên cạnh đó, người nông dân cần tìm hiểu sở thích yêu cầu sản phẩm chuối người nước (Thái Lan, Trung Quốc) người tiêu dùng nước để sản phẩm phù hợp với yêu cầu thị trường Với mô hình giúp hộ giảm bớt khâu giao dịch trung gian giúp hộ nâng cao thu nhập, không bị ép giá Bên cạnh đó, họ trồng chuối cần nâng cao kiến thức kỹ thuật, hiểu biết đặc điểm chuối, năm bắt thông tin nhu cầu thị trường, tránh trồng chuối cách Đ tràn lan trồng không đầu tư chăm sóc Đây giải pháp quan trọng nhằm nâng cao hiệu chuỗi san phẩm chuối địa bàn huyện, bỏ bớt số tác nhân trung gian hộ thu gom đặc biệt điểm cân Tuy nhiên việc để nông dân trực tiếp đưa sản phẩm thị trường khó khăn họ không am hiểu thị trường, chưa nắm bắt kịp thời thông tin đặc biệt nguồn vốn hạn chế….Vì cần phải có phối kêt hợp ban ngành chức SVTH: Nguyễn Thị Thùy Phương – Lớp: K46A - KTNN 72 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Bùi Đức Tính PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN Ở Hướng Hóa, chuối xem nông nghiệp có hiệu kinh tế cao Trước đây, đất đai bạc màu, thời tiết khắc nghiệt, người dân vùng biên giới Việt Lào trồng cho hiệu quả, chủ yếu làm cửu vạn, thồ hàng lậu từ Lào Việt Nam kiếm sống Sau chuối quyền địa phương khuyến khích trồng, người dân nơi bỏ buôn lậu, tập trung vào trồng chuối Từ đến giờ, chuối "đổi đời" bao phận người, từ kiếm gạo ăn bữa đến xây nhà cao tầng, tậu xe ô tô Sản phẩm chuối trở thành mặt hàng nông sản xuất chủ lực mang lại nguồn thu ngoại tệ lớn, đóng góp tích cực vào tăng tế H uế trưởng kinh tế huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị Ngoài ra, chuối trở thành trồng chủ lực, giúp giải việc làm, tăng thu nhập xóa đói giảm nghèo cho nhiều người dân địa bàn huyện Hướng Hóa, đặc biệt đồng bào dân tộc Vân Kiều Pa Cô Tuy nhiên tính bền vững ngành chuối Hướng Hóa bấp ại họ cK in h bênh, đầu sản phẩm hay chuối cung sản phẩm chuối thiếu tính liên kết, có đến 80% sản lượng chuối huyện Hướng Hóa tiêu thụ thị trường Trung Quốc, 5% xuất sang thị trường Thái Lan khoảng 15% lại tiêu thụ thị trường nội địa thời gian qua, giá chuối liên tục giảm, chuối chín đầy vườn người thu mua, nguy phá hủy ngành chuối Hướng Hóa cao Điều xuất phát từ nguyên nhân chính, là: rủi ro thị trường tiêu thụ, trực tiếp phụ thuộc nhiều vào thị trường tiêu thụ Trung Quốc; nguồn cung Đ không bền vững; chưa có sách hỗ trợ phát triển sản xuất quyền địa phương Có kênh tiêu thụ chuối thị trường nước kênh tiêu thụ thị trường nước ngoài, với tác nhân tham gia thu mua chuối địa bàn huyện Hướng Hóa Mặc dù, hộ nông dân trồng chuối tác nhân giữ vị tài cao ba tiêu chi phí, doanh thu biên lợi nhuận, họ tác nhân hưởng lợi chuỗi thị trường: Trung Quốc, Thái Lan nội địa Vì vậy, vấn đề đặt cần sớm xây dựng thương hiệu chuối huyện Hướng Hóa; đa dạng hóa thị trường tiêu thụ cách kêu gọi doanh nghiệp tham gia vào chuỗi cung ứng sản phẩm mở rộng thị trường tiêu thụ nội địa; tăng cường dịch vụ khuyến nông nhằm nâng cao trình độ kỹ thuật canh tác cho người dân, đảm SVTH: Nguyễn Thị Thùy Phương – Lớp: K46A - KTNN 73 GVHD: PGS.TS Bùi Đức Tính Khóa luận tốt nghiệp bảo ổn định nguồn cung cho thị trường nâng cao chất lượng sản phẩm; thực điều tra thông tin, cập nhật tình hình tiêu thụ chuối huyện Hướng Hóa thị trường Trung Quốc Thái Lan cần thiết nhằm đưa dự báo xác thông tin thị trường cho người sản xuất bên cạnh đó, cần có hỗ trợ tài chính, nâng cao suất chất lượng giảm giá thành, giúp cải thiện đáng kể đầu cho sản phẩm chuối tăng tính bền vững chuỗi cung chuối hay bền vững cho ngành chuối huyện Hướng Hóa KIẾN NGHỊ 2.1 Đối với nhà nước - Định hướng phát triển lâu dài cụ thể cho người dân để họ thực tế H uế theo chủ trương sách Đảng Nhà nước, tránh tình trạng sản xuất theo kiểu tự phát - Nhà nước cần sớm thành lập trung tâm nghiên cứu khoa học kỹ thuật để sản xuất cung cấp giống chuối phù hợp với điều kiện tự nhiên vùng, làm ại họ cK in h nghiên cứu giống chuối cho suất cao mà lại sâu bệnh hại, đưa tiến kỹ thuật cho người dân - Nhà nước cần hoàn thiện hệ thống sách nông nghiệp sách đất đai, sách thuế, miễn thuế nông nghiệp có tín dụng ưu đãi, bảo hộ trợ giá nông sản, khuyến khích nông dân làm giàu, quan tâm đến công tác khuyến nông, công tác đào tạo cán - Tăng cường tiếp thị, thu hút đầu tư công nghệ chế biến sản phẩm chuối, Đ xây dựng doanh nghiệp, thương hiệu mặt hàng chuối Việt Nam, đặc biệt chuối mật mốc Tân Long - Hỗ trợ doanh nghiệp xuất tìm thị trường nhằm ổn định thị trường tiêu thụ, tránh phụ thuộc nhiều vào thị trường xuất Trung Quốc, gây nhiều rùi ro 2.2 Đối với quyền địa phương - Chính quyền địa phương phối hợp ban ngành liên quan để quy hoạch lại đất đai, tạo thành vùng chuyên canh chuối tạo điều kiện cho việc nâng cao chất lượng sản phẩm dễ dàng vận chuyển, thu gom SVTH: Nguyễn Thị Thùy Phương – Lớp: K46A - KTNN 74 GVHD: PGS.TS Bùi Đức Tính Khóa luận tốt nghiệp - Chính quyền địa phương cần hỗ trợ thêm vốn vay kỹ thuật để người dân có điều kiện dầu tư vào sản xuất Mở lớp tập huấn hướng dẫn người dân áp dụng biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại tổng hợp cho chuối - Cần cử cán khuyến nông trực tiếp vườn chuối hộ để kiểm tra, theo dõi trình chăm sóc, thu hoạch người dân, từ tìm điểm yếu để khắc phục tuyên truyền người dân, đặc biệt người dân tộc thiểu số nên trồng kết hợp với việc cải tạo phục hồi, thay vườn chuối già cỗi suất cao - Cần nắm bắt thông tin giá nhu cầu thị trường để từ tạo kênh thông tin cho người dân thông qua phương tiện thông tin đại chúng trực tiếp tế H uế gặp mặt trao đổi Đứng làm cầu nối trung gian để tạo gắn kết doanh nghiệp thu mua chuối nhằm tạo thị trường ổn định cho người trồng chuối - Chính quyền đứng kêu gọi dự án đầu tư nước nước giúp đỡ, hỗ trợ bà đầu tư thâm canh chuối, tiếp tục triển khai thực tốt ại họ cK in h chương trình dự án đnag có tai địa phương 2.3 Đối với hộ thu gom, nhà xuất Những hộ thu gom chuối cần mua giá, tránh chèn ép giá bà nông dân trồng chuối, cố gắng tạo quan hệ tìm kiếm thị trường cho thu mua số lượng chuối ổn định, đầu mối thu gom uy tín, tạo dựng nâng cao chất lượng chuối, tạo lòng tin cho người tiêu dùng, góp phần vào việc xây dựng ngành chuối bền vững Hướng Hóa Đ Đối với doanh nghiệp xuất chuối địa bàn, cần nắm rõ quan hệ kinh doanh thương mại quốc tế, nộp thuế đầy đủ quy định, hoàn thành thủ tục xuất nhập đảm bảo uy tín để tạo mối quan hệ hợp tác lâu dài, bên cạnh không phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc, mà nên tím kiếm thêm thị trường Tăng cường hợp tác trao đổi thông tin lâu dài hộ thu gom nhỏ, đại lý thu gom hộ trộng chuối 2.4 Đối với hộ trồng chuối - Tích cực tham gia lớp tập huấn khuyến nông để nâng cao trình độ kỹ thuật, học hỏi thêm kinh nghiệm Trong buổi tập huấn cần mạnh dạn trao đổi SVTH: Nguyễn Thị Thùy Phương – Lớp: K46A - KTNN 75 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Bùi Đức Tính khó khăn, thắc mắc, phản hồi với cán khuyến nông quyền địa phương nhằm nâng cao hiệu lớp tập huấn - Tăng cường đầu tư thâm canh, cải tạo đất đai, hầu hết hộ nông dân không tưới nước bón phân làm cho chuối phát triển, buồng nhỏ, không thu mua, không đtạ hiệu qảu kinh tế cao, người nông dân cần có ý thức, nắm rõ đặc điểm chuối để trồng có hiệu bền vững - Người dân cần chủ động nắm bắt thông tin thị trường thông qua phương tiện truyền thông địa chúng tránh để thương lái người thu gom có hội chèn ép giá, làm trở thành đối tượng chịu thiệt hại - Cần có mối quan hệ hợp tác lâu dài với đối tượng thu mua nhằm đảm bảo Đ ại họ cK in h tế H uế tính ổn định cho đầu sản phẩm mình, tránh rủi ro SVTH: Nguyễn Thị Thùy Phương – Lớp: K46A - KTNN 76 GVHD: PGS.TS Bùi Đức Tính Khóa luận tốt nghiệp TÀI LIỆU THAM KHẢO Niên giám thống kê huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị năm 2014 Th.S Nguyễn Manh Hùng “Phân tích chuỗi giá trị sản phẩm chuối huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị” (Nghiên cứu khoa học), Đại Học Kinh Tế Huế, năm 2016 Hoàng Thị Huế “Phân tích chuỗi cung sản phẩm chè địa bàn xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An”, (khóa luận tốt nghiệp đại học, 2011), thư viện trường Đại Học Kinh Tế Huế Lê Thị Như Diệu “Tình hình sản xuất hồ tiêu hộ nông dân địa bàn xã Cam Chính, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị” (khóa luận tốt nghiệp đại tế H uế học, 2012), thư viện trường Đại Học Kinh Tế Huế Lê Thị Ái Liên “chuỗi cung sản phẩm hồ tiêu hộ nông dân địa bàn xã Cam Chính, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị” (khóa luận tốt nghiệp đại học, 2015), thư viện trường Đại Học Kinh Tế Huế ại họ cK in h Lê Văn Thu “Nghiên cứu chuỗi cung sản phẩm tôm nuôi tỉnh Quảng Nam” (luận án tiến sĩ kinh tế, 2015), Đại học Huế PGS.TS.Mai Văn Xuân, marketing phân tích chuỗi cung nông nghiệp NXB Đại học Huế, 2010 PGS.TS Bùi Đức Tính, giáo trình kinh tế nông hộ trang trại, Đại học Kinh Tế Huế Th.S Nguyễn Công Bình, Giáo trình quản lý chuỗi cung ứng, 2008 Đ 10 Micheal Hugos, Tinh hoa quản trị chuỗi cung ứng, 2003 11 Các Websites: http://tinquangtri.com/huong-hoa-mau-xanh-tren-dat-tan-long.html https://vi.wikipedia.org/wiki/Hành_lang_kinh_tế_Đông_-_Tây https://vi.wikipedia.org/wiki http://cucthongke.quangtri.gov.vn http://www.fao.org luanvan.net.vn SVTH: Nguyễn Thị Thùy Phương – Lớp: K46A - KTNN 77 GVHD: PGS.TS Bùi Đức Tính Khóa luận tốt nghiệp PHỤ LỤC (1) Áp dụng công thức xác định cỡ mẫu điều tra Slovin (1960): n=N/(1+Ne2) Trong đó: n – cỡ mẫu điều tra; N – Quy mô hộ trồng chuối xã; e – sai số kỳ vọng (2) Việc lựa chọn hộ điều tra thực cách sử dụng hệ số bước nhảy K Với N = 1008, n = 109, K=N/n = hộ (3) Thu gom quy mô nhỏ người dân địa phương huyện Hướng Hóa chuyên làm nghề thu gom chuối từ hộ nông dân Khối lượng thu mua bình quân đạt khoảng 7-8 tạ/ngày (theo kết điều tra) (4) Điểm cân người dân địa phương huyện Hướng Hóa chuyên làm tế H uế nghề thu gom chuối từ hộ nông dân thu gom nhỏ Khối lượng thu mua bình quân đạt khoảng 10 tấn/ngày Các điểm cân có khả dự trữ chuối từ – ngày, đồng thời thực công việc phân loại, đóng gói để phân phối sản phẩm chuối thị trường nước (theo kết điều tra) Đầu mối thu gom người chuyên làm nghề thu mua chuối từ điểm ại họ cK in h (5) cân người thu gom chuối quy mô nhỏ để phân phối sang thị trường nước Trung Quốc Thái Lan Họ nhà xuất mặt hàng chuối địa bàn huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị (theo kết điều tra) (6) FAO: Tổ chức Lương thực Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc (7) GAP: GAP viết tắt đầu từ tiếng Anh (Good Agriculture Production) dịch sang tiếng Việt Thực hành nông nghiệp tốt GAP chứng áp dụng công Đ nghệ sản xuất tiên tiến nhà nông Sản xuất phải theo quy trình kỹ thuật, suất cao, chất lượng tốt, hàng đẹp bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, sản xuất môi trường không ô nhiễm ( nguồn: http://sac.edu.vn ) SVTH: Nguyễn Thị Thùy Phương – Lớp: K46A - KTNN 78
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuỗi cung sản phẩm chuối trên địa bàn huyện hướng hóa, tỉnh quảng trị , Chuỗi cung sản phẩm chuối trên địa bàn huyện hướng hóa, tỉnh quảng trị , Chuỗi cung sản phẩm chuối trên địa bàn huyện hướng hóa, tỉnh quảng trị , PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ, Đối tượng và phạm vi nghiên cứu, Sơ đồ 4: Quá trình tạo giá trị trong chuỗi cung, Sơ đồ 6: chuỗi giá trị chuối ở Ecuador, Bảng 2: Thành phần dinh dưỡng trong quả chuối ăn tươi và chuối nấu, Bảng 6: Diện tích, số thôn, dân số và mật độ dân số năm 2014 phân theo xã, thị trấn, Bảng7: Sản lượng chuối thế giới năm 2005 (Triệu tấn), Bảng 9: Diện tích, năng suất, sản lượng chuối của các hộ điều tra năm 2016, Bảng 13: Kết quả và hiệu quả sản xuất chuối của các hộ năm 2016, Sơ đồ 7. Chuỗi cung chuối ở huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, Bảng 15. Vị thế tài chính của các thành phần tham gia chuỗi giá trị chuối, ở thị trường nội địa, Sơ đồ 8. Cây vấn đề của chuỗi cung chuối ở huyện Hướng Hóa, CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHUỖI CUNG SẢN PHẨM, PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm