GIÁO ÁN SINH HỌC 8 MẪU MỚI (3 CỘT)

160 5,839 85
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2013, 01:27

Trêng THCS Hßa Quang Tỉ Lý – Hãa – Sinh Tuần : 1 Tiết :1 Ngày : BÀI 1 : BÀI MỞ ĐẦU I/ MỤC TIÊU: 1/Kiến thức: – Nêu rõ mục đích, nhiệm vụ và ý nghóa của môn học – Xác đònh được vò trí của con người trong tự nhiên – Nêu được các phương pháp học tập đặc thù của môn học 2/ Kỹ năng: Rèn kỹ năng nhận biết các bộ phận cấu tạo trên cơ thể người 3/ Thái độ: Giáo dục lòng yêu thích bộ môn . II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 1 / Phương Pháp : Trực quan , thảo luận nhóm , vấn đáp , giảng giải . 2 / Giáo viên: - Tranh : H1.1, H1.2, H1.3 - Bảng phụ 3 / Học sinh : III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1/ Ổn đònh lớp : Kiểm tra só số công việc chuẩn bò của hs 2/ Kiểm tra bài cũ: 3/ Mở bài : Trong chương trìng Sinh học lớp 7, các em đã học các ngành động vật nào? Lớp động vật nào trong ngành Động vật có xương sống có vò trí tiến hoá nhất? 4/Hoạt độngdạy học Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung ghi Hoạt động 1: Vò trí của con người trong tự nhiên Mục tiêu: HS xác đònh được.vò trí của con người trong tự nhiên Cách tiến hành: – GV cho HS đọc thông tin – Treo bảng phụ phần  – GV nhận xét, kết luận – Kết luận :Các đặc điểm phân biệt người với động vật là người biết chế tạo và sử dụng công cụ lao động vào những mục đích nhất đònh, có tư duy, tiếng nói và chữ viết Hoạt động 2: Xác đònh mục đích – Đọc thông tin SGK – Quan sát bài tập và thảo luận nhóm để làm bài tập SGK – Các nhóm lần lượt trình bày, Các nhóm khác nhận xét, bổ sung I/ Vò trí của con người trong tự nhiên – Các đặc điểm phân biệt người với động vật là người biết chế tạo và sử dụng công cụ lao động vào những mục đích nhất đònh, có tư duy, tiếng nói và chữ viết II/ Nhiệm vụ của phần Gi¸o viªn Vâ Thµnh Quang Trêng THCS Hßa Quang Tỉ Lý – Hãa – Sinh nhiệm vụ của phần cơ thể người và vệ sinh Mục tiêu : Hs biết được mục đích, nhiệm vụ và ý nghóa của môn học Cách tiến hành: – GV cho HS đọc thông tin trong SGK – Có mấy nhiệm vụ? Nhiệm vụ nào là quan trọng hơn? – Vì sao phải nghiên cứu cơ thể về cả 3 mặt: cấu tạo, chức năng và vệ sinh? – GV lấy ví dụ giải thích câu “Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ”. Khi cười, tâm lí căng thẳng được giải toả, bộ não trở nên trở nên hưng phấn hơn, các cơ hô hấp hoạt động mạnh, làm tăng khả năng lưu thông máu, các tuyến nội tiết tăng cường hoạt động. Mọi cơ quan trong cơ thể đều trở nên hoạt động tích cực hơn, làm tăng cường quá trình trao đổi chất. Vì vậy, người luôn có cuộc sống vui tươi là người khoẻ mạnh, có tuổi thọ kéo dài – GV cho hoạt động nhóm trả lời  và nêu một số thành công của giới y học trong thời gian gần đây – Kết luận: Sinh học 8 cung cấp những kiến thức về đặc điểm cấu tạo và chức năng của cơ thể trong mối quan hệ với môi trường, những hiểu biết về phòng chống bệnh tật và rèn luyện cơ thể – Kiến thức về cơ thể người có liên quan tới nhiều ngành khoa học như Y học, Tâm lí giáo dục . Hoạt động 3: Tìm hiểu phương pháp học tập bộ môn – HS đọc thông tin SGK – 2 nhiệm vụ. Vì khi hiểu rõ đặc điểm cấu tạo và chức năng sinh lí của cơ thể, chúng ta mới thấy được loài người có nguồn gốc động vật nhưng đã vượt lên vò trí tiến hoá nhất nhờ có lao động – HS hoạt động nhóm trả lời  và nêu một số thành tựu của ngành y học – Các nhóm khác nhận xét – bổ sung – HS đọc thông tin SGK – Hoạt động cá nhân trả lời câu hỏi cơ thể người và vệ sinhSinh học 8 cung cấp những kiến thức về đặc điểm cấu tạo và chức năng của cơ thể trong mối quan hệ với môi trường, những hiểu biết về phòng chống bệnh tật và rèn luyện cơ thể – Kiến thức về cơ thể người có liên quan tới nhiều ngành khoa học như Y học, Tâm lí giáo dục . III/ Phương pháp học tập bộ môn – Phương pháp Gi¸o viªn Vâ Thµnh Quang Trêng THCS Hßa Quang Tỉ Lý – Hãa – Sinh Mục đích: HS nêu được các phương pháp học tập đặc thù của môn học Cách tiến hành: – GV cho HS đọc thông tin – Nêu lại một số phương pháp để học tập bộ môn – Kết luận: Phương pháp học tập phù hợp với đặc điểm môn học là kết hợp quan sát, thí nghiệm và vận dụng kiến thức, kó năng vào thực tến cuộc sống học tập phù hợp với đặc điểm môn học là kết hợp quan sát, thí nghiệm và vận dụng kiến thức, kó năng vào thực tế cuộc sống IV/ HƯỚNG DẪN TỰ HỌC A/ BÀI VỪA HỌC Đặc điểm cơ bản để phân biệt người với động vật là gì? 1. Để học tốt môn học, em cần thực hiện theo các phương pháp nào? Học ghi nhớ khung hồng 2. B/ BÀI SẮP HỌC - HS xem lại bài “ Thỏ” và bài “ Cấu tạo trong của thỏ” trong SGK Sinh 7 - Chuẩn bò bài “Cấu tạo cơ thể người” Gi¸o viªn Vâ Thµnh Quang Trêng THCS Hßa Quang Tỉ Lý – Hãa – Sinh CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT VỀ CƠ THỂ NGƯỜI Tiết :2 BÀI 2: CẤU TẠO CƠ THỂ NGƯỜI I/ MỤC TIÊU: 1/Kiến thức: • HS kể tên được và xác đònh được vò trí các cơ quan trong cơ thể người • Giải thích được vai trò của hệ thần kinh và hệ nội tiết trong sự điều hoà hoạt động các cơ quan 2/ Kỹ năng: Nhận biết các bộ phận trên cơ thể người . 3/ Thái độ: Ý thức giữ và rèn luyện cơ thể . II/ PHƯƠNG PHÁP và ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : 1 / Phương Pháp : Trực quan , vấn đáp , thảo luận , giảng giải . 2 / Giáo viên: - Tranh phóng to H2.1 – 2.2 SGK - Sơ đồ mối quan hệ qua lại giữa các hệ cơ quan trong cơ thể - Bảng phụ sau : III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1/ Ổn đònh lớp : Kiểm tra só số công việc chuẩn bò của hs 2/ Kiểm tra bài cũ: • Đặc điểm cơ bản để phân biệt người với động vật là gì? • Để học tốt môn học, em cần thực hiện theo các phương pháp nào? 3/ Mở bài : GV giới thiệu trình tự các hệ cơ quan sẽ được nghiên cứu trong suốt năm học của môn Cơ thể người và vệ sinh. Để có khái niệm chung, chúng ta tìm hiểu khái quát về cấu tạo cơ thể người 4/Hoạt độngdạy học Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung ghi bài Hoạt động 1: Tìm hiểu các phần của cơ thể Mục tiêu: HS xác đònh được vò trí các cơ quan trong cơ thể người Cách tiến hành: – Cho HS quan sát H 2.1 –2.2 SGK và cho HS quan sát mô hình các cơ quan ở phần thân cơ thể người – HS quan sát tranh và mô hình – HS xác đònh được các I/ Cấu tạo: 1. Các phần cơ thể: – Cơ thể người chia làm 3 phần: đầu, thân và tay chân – Cơ hoành chia cơ thể ra làm 2 khoang: khoang ngực và Gi¸o viªn Vâ Thµnh Quang Trêng THCS Hßa Quang Tỉ Lý – Hãa – Sinh – HS hoạt động cá nhân trả lời các câu hỏi . – GV nhận xét – bổ sung. Hoạt động 2: Tìm hiểu các hệ cơ quan trong cơ thể Mục tiêu : Hs xác đònh được chức năng, thành phần các hệ cơ quan Cách tiến hành: – Cơ thể chúng ta bao bọc bằng cơ quan nào? Chức phận chính của cơ quan này là gì? – Dưới da là các cơ quan nào? – Hệ cơ và bộ xương tạo ra những khoảng trống chức các cơ quan bên trong. Theo em đó là những khoang nào? – GV treo bảng phụ – GV cho HS thảo luận nhóm điền bảng – GV nhận xét – bổ sung Hoạt động 3: Sự phối hợp các hoạt động của các cơ quan Mục tiêu : HS giải thích được vai trò của hệ thần kinh và hệ nội tiết trong sự điều hoà hoạt động các cơ quan Cách tiến hành: – GV cho HS đọc thông tin SGK – Phân tích xem bạn vừa rồi đã làm gì khi thầy gọi? Nhờ đâu bạn ấy làm được như thế? cơ quan có ở phần thân cơ thể người – Các HS khác theo dõi và nhận xét : • Cơ thể người chia làm 3 phần: đầu, thân và tay chân • Khoang ngực và khoang bụng được ngăn cách bởi cơ hoành • Khoang ngực chứa tim, phổi • Khoang bụng chứa dạ dày, ruột, gan, tụy, thận, bóng đái và các cơ quan sinh sản – Da – Bảo vệ cơ thể – Cơ và xương => Hệ vận động – Khoang ngực và khoang bụng – HS thảo luận nhóm và điền bảng – Các nhóm lên trình bày – Các nhóm khác bổ sung – Đọc thông tin SGK – Khi nghe thầy gọi, bạn ấy đứng dậy cầm sách đọc đoạn thầy yêu cầu. Đó là khoang bụng 2. Các hệ cơ quan: - Bảng 2 SGK II/ Sự phối hợp các hoạt động của các cơ quan : – Sự phối hợp hoạt động của các cơ quan được thực hiện nhờ cơ chế thần kinh và cơ chế thể dòch Gi¸o viªn Vâ Thµnh Quang Trêng THCS Hßa Quang Tỉ Lý – Hãa – Sinh – GV cho HS giải thích bằng sơ đồ hiønh 2.3 – GV nhận xét – bổ sung Kết luận: Sự phối hợp hoạt động của các cơ quan được thực hiện nhờ cơ chế thần kinh và cơ chế thể dòch sự phối hợp hoạt động giữa các cơ quan: tai(nghe), cơ chân co (đứng lên), cơ tay co(cầm sách), mắt (nhìn), miệng (đọc). Sự phối hợp này được thực hiện nhờ cơ chế thần kinh và cơ chế thể dòch IV/ HƯỚNG DẪN TỰ HỌC A/ BÀI VỪA HỌC 1. Tại sao nói cơ thể người là một khối thống nhất? 2. Hãy điền dấu + (nếu đúng) và dấu – (nếu sai) để xác đònh vò trí của mỗi cơ quan trong bảng sau: Cơ quan Vò trí Khoang ngực Khoang bụng Vò trí khác Thận Phổi Khí quản Não Mạch máu Mắt Miệng Gan Tim Dạ dày Học thuộc ghi nhớ B/ BÀI SẮP HỌC  Xem lại cấu tạo tế bào thực vật và tế bào động vật  Chuẩn bò bài: “ Tế bào” Gi¸o viªn Vâ Thµnh Quang Trêng THCS Hßa Quang Tỉ Lý – Hãa – Sinh Tiết :3 Ngày : BÀI 3 :TẾ BÀO I/ MỤC TIÊU: 1/Kiến thức: • HS trình bày được thành phần cấu trúc cơ bản của tế bào bao gồm: màng sinh chất, chất tế bào ( lưới nội chất, riboxôm, ti thể, bộ máy Gôngi, trung thể), nhân ( nhiễm sắc thể, nhân con) • Phân biệt từng chức năng cấu trúc của tế bào • Chứng minh được tế bào là đơn vò chức năng của cơ thể 2/ Kỹ năng: 3/ Thái độ: II/ PHƯƠNG PHÁP và ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : 1 / Phương Pháp : 2 / Giáo viên: – Các tranh phóng to hình 2.2 trang 8, hình 3.1 , hình 4.1 –2 –3 –4 SGK – Bảng 3.1 – 3.2 SGK – Sơ đồ mối quan hệ giữa chức năng của tế bào với cơ thể và môi trường 3 / Học sinh III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1/ Ổn đònh lớp : Kiểm tra só số công việc chuẩn bò của hs 2/ Kiểm tra bài cũ: • Kể tên các hệ cơ quan và xác đònh vò trí, chức năng của các hệ cơ quan này trên lược đồ? • Căn cứ vào đặc điểm nào mà ta nói cơ thể người là một thể thống nhất? 3/ Mở Bài : Các em đã biết mọi bộ phận, cơ quan trong cơ thể đều được cấu tạo bằng tế bào. Vậy tế bào có cấu trúc và chức năng như thế nào? Có phải tế bào là đơn vò nhỏ nhất trong cấu tạo và hoạt động sống của cơ thể? 4/Hoạt độngdạy học Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung ghi Hoạt động 1:Tìm hiểu các thành phần cấu tạo tế bào Mục tiêu: HS trình bày được thành phần cấu trúc cơ bản của tế bào gồm: màng sinh chất, chất tế bào, nhân. Gi¸o viªn Vâ Thµnh Quang Trêng THCS Hßa Quang Tỉ Lý – Hãa – Sinh Cách tiến hành: – GV treo tranh hình 3.1, cho HS quan sát tranh và hoạt động cá nhân để trả lời  – GV giảng thêm: • Màng sinh chất có lỗ màng đảm bảo mối liên hệ giữa tế bào với máu và dòch mô. Chất tế bào có nhiều bào quan như lưới nội chất ( trên lưới nội chất có các ribôxôm), bộ máy Gơngi trong nhân là dòch nhân có nhiễm sắc thể Hoạt động 2: Tìm hiểu các chức năng các bộ phận trong tế bào Mục tiêu : Hs phân biệt được chức năng từng cấu trúc của tế bào Cách tiến hành: – GV treo bảng phụ 3.1 – Màng sinh chất có chức năng gì? Tại sao màng sinh chất lại thực hiện được chức năng đó? – Chất tế bào có chức năng là gì? – Kể tên hai hoạt động sống của tế bào? – Lưới nội chất có vai trò gì trong hoạt động sống của tế bào? – Ngoài chức năng tổng hợp các chất, lưới nội chất còn tham gia vận chuyển các chất giữa các bào quan trong tế bào. Nhờ đâu lưới nội chất thực hiện được chức năng này? – Năng lượng để tổng hợp protein lấy từ đâu? – GV cho HS hoạt động nhóm để trả lời câu hỏi :Hãy giải thích mối quan hệ thống nhất về chức năng giữa màng sinh chất, chất tế bào và nhân? – HS quan sát tranh hình 3.1 – Cấu tạo tế bào gồm: – Màng sinh chất – Chất tế bào: lưới nội chất, ti thể, thể Gôngi, trung thể – Nhân – Các HS khác nhận xét – Bổ sung – HS quan sát bảng phụ – Màng sinh chất có lỗ màng đảm bảo mối liên hệ giữa tế bào với máu và dòch mô. Có chức năng giúp – Gi¸o viªn Vâ Thµnh Quang Trêng THCS Hßa Quang Tỉ Lý – Hãa – Sinh – GV nhận xét – Bổ sung Hoạt động 3: Thành phần hoá học của màng tế bào Mục tiêu: – GV cho HS đọc thông tin trong SGK – GV bổ sung: Axit nuleic có 2 loại là ADN và ARN mang thông tin di truyền và được cấu tạo từ các nguyên tố hoá học là C,H.O,N,P . – Em có nhận xét gì về thành phần hoá học của tế bào so với các nguyên tố hoá học có trong tự nhiên? – Từ đó, em có thể rút ra kết luận gì ? – GV nhận xét – Bổ sung Hoạt động 4: Tim hiểu hoạt động sống của tế bào Mục tiêu: HS chứng minh được tế bào là đơn vò chức năng của tế bào Cách tiến hành: – GV treo sơ đồ hình 3.2 – Mối quan hệ giữa cơ thể với môi trường thể hiện như thế nào? – Tế bào trong cơ thể có chức năng gì? – Tại sao nói tế bào là đơn vò chức năng của cơ thể sống? – GV nhận xét – bổ sung IV/ HƯỚNG DẪN TỰ HỌC A/ BÀI VỪA HỌC  Trong tế bào, bộ phận nào là quan trọng nhất?  Tại sao nói tế bào là đơn vò chức năng của cơ thể?  Làm bài tập bảng 3.2 SGK B/ BÀI SẮP HỌC  Làm bài tập bảng 3.2 SGK Gi¸o viªn Vâ Thµnh Quang Trêng THCS Hßa Quang Tỉ Lý – Hãa – Sinh BÀI 6 : PHẢN XẠ ----------oOo-------- I . MỤC TIÊU : 1 . Kiến thức : – Mô tả cấu tạo 1 nơron điểm hình – Trình bày chức năng cơ bản của nơron – Trình bày được 5 thành phần của 1 cung phản xạ và đường dẫn truyền xung thần kinh trong 1 cung phản xạ . 2 . Kỹ năng : – Quan sát tranh để mô tả cấu tạo nơron và các thành phần tham gia một cung phản xạ . – Qua sơ đồ HS nhận biết và phân biệt cung phản xạ – Vòng phản xạ . 3 . Thái độ : II . ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : 1 . Giáo viên : • Tranh vẽ 6.1 :Nơron và hướng lan truyền xung thần kinh. • Tranh 6. 2 ( Câm ) : Cung phản xạ . • Sơ đồ 6.3 : Sơ đồ phản xạ . 2 . Học sinh : • Xem lại bài Mô  Mô thần kinh • Xem SGK bài phản xạ  Tìm và nêu 1 số phản xạ ở người mà em biết . III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1/ Ổn đònh lớp : Kiểm tra só số công việc chuẩn bò của hs 2 . Kiểm tra bài cũ :  Khái niệm mô ? Trong cơ thể người có mấy loại mô chính ?  Nêu cấu tạo và chức năng của mô thần kinh? 3 . Mở Bài : – Khi chạm tay vào vật nóng , chúng ta có phản ứng gì ? ( Giật tay lại ) . Phản ứng trên của cơ thể được gọi là phản xạ . Vậy phản xạ là gì ? Cơ chế phản xạ diễn ra như thế nào ? Chúng ta sẽ tìm hiểu trong bài học hôm nay : 4/Hoạt độngdạy học Hoạt động 1 : Tìm hiểu cấu tạo và chức năng của nơron . Gi¸o viªn Vâ Thµnh Quang [...]... xương có cấu tạo và chức năng như thế nào để thích nghi với tư thế đứng thẳng và lao động Chúng ta sẽ ………… 4/Hoạt độngdạy học HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG HỌC SINH NỘI DUNG GHI HĐ 1: Tìm hiểu các phần chính của xương I)CÁC THÀNH PHẦN _ Giáo viên yêu cầu học sinh xác đònh lại _ học sinh quan sát hình 7.1 ,7.2 , CHÍNH CỦA BỘ XƯƠNG : 7.3 / 24 /sgk các xương ngay trên cơ thể mình của xương đầu , xương thân... Con người đã đưa vào kỹ thuật Gi¸o viªn HOẠT ĐỘNG HỌC SINH NỘI DUNG GHI - Học sinh đọc thông tin I)CẤU TẠO CỦA XƯƠNG  / 28 /sgk 1) Cấu tạo và chức năng của xương - Học sinh thảo luận dài : theo nhóm : xương hình ống có tác dụng làm cho xương nhẹ và vững chắc , còn nan xương xếp vòng cung có tác dụng phân tán lực làm tăng khả năng chòu lực - Kẻ bảng 8. 1 /29 /sgk 2) Cấu tạo của xương ngắn và xương dẹt... vững chắc • KỸ NĂNG : Nhận biết , liên hệ thực tế • THÁI ĐỘ : Giáo dục học sinh ý thức bảo vệ và giữ gìn xương theo hướng phát triển tốt nhất II) PHƯƠNG PHÁP VÀ PHƯƠNG TIỆN : : Trực quan , vấn đáp , thảo luận nhóm , giảng giải _ Tranh 8. 1 ,8. 2 ,8. 3 ,8. 4 / 29 – 30 / sgk Bảng phụ cấu tạo và chức năng xương dài / 31 /sgk III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1/ Ổn đònh lớp : Kiểm tra só số công việc chuẩn bò của hs... Ý nghóa 3) Vai trò của từng loại khớp B/ BÀI SẮP HỌC HỌC CHÚ THÍCH HÌNH TRANG 24 / 25 /SGK TIẾT 8 BÀI 8: Gi¸o viªn CẤU TẠO VÀ TÍNH CHẤT CỦA XƯƠNG Vâ Thµnh Quang Trêng THCS Hßa Quang Tỉ Lý – Hãa – Sinh I ) MỤC TIÊU : - Học sinh nắm được cấu tạo chung của một xương dài  giải thích sự lớn lên của xương và khả năng chòu lực của xương - Thành phần hoá học của xương  giúp xương đàn hồi và vững chắc •... ghi IV/ HƯỚNG DẪN TỰ HỌC A/ BÀI VỪA HỌC tế bào cơ  Thực hiện phản xạ đầu gối và giải thích cơ chế của phản xạ B/ BÀI SẮP HỌC:  Học bài  Trả lời câu hỏi và bài tập SGK và sách bài tập  Chuẩn bò bài : “ Hoạt động của cơ “  Ngày soạn Ngày dạy Gi¸o viªn Tiết Bài 10: HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ Vâ Thµnh Quang Trêng THCS Hßa Quang Tỉ Lý – Hãa – Sinh I MỤC TIÊU : Học xong bài này học sinh phải nắm được : 1... , Vệ sinh hệ vận động “ Ngày soạn Ngày dạy Gi¸o viªn Tiết BÀI 11 :TIẾN HOÁ CỦA HỆ VẬN ĐỘNG Vâ Thµnh Quang Trêng THCS Hßa Quang VỆ SINH HỆ VẬN ĐỘNG Tỉ Lý – Hãa – Sinh I MỤC TIÊU : Học xong bài này học sinh phải nắm được : 1 Kiến thức : – Chứng minh được sự tiến hoá của người so với động vật thể hiện ở cơ và xương – Những biện pháp để giữ gìn vệ sinh hệ vận động 2 Kỹ năng : – Phân tích và so sánh... Quang Tỉ Lý – Hãa – Sinh thể chưa mắc bệnh IV/ HƯỚNG DẪN TỰ HỌC A/ BÀI VỪA HỌC  Nêu các hoạt động của bạch cầu ?  Phân biệt miễn dòch tự nhiên và nhân tạo ? B/ BÀI SẮP HỌCHọc bài  Trả lời câu hỏi và bài tập SGK và sách bài tập  Chuẩn bò bài : “ Đông máu và nguyên tắc truyền máu “ Ngày soạn Ngày dạy Tiết BÀI 15 : ĐÔNG MÁU VÀ NGUYÊN TẮC TRUYỀN MÁU I/ MỤC TIÊU: Học xong bài này học sinh phải nắm được... đưa cho học sinh bóp rồi thả vào axit HCl ? Quan sát có hiện tương gì xảy ra ? Nhận xét và giải thích ? Ngâm xương trong axit để làm gì - A,D phía ngoài sụn tăng trưởng _học sinh quan sát và theo dõi thí nghiệm _ có bọt khí nổi lên _ xương mềm và dẻo Tỉ Lý – Hãa – Sinh III) THÀNH PHẦN HOÁ HỌC VÀ TÍNH CHẤT CỦA XƯƠNG : _ Xương gồm 2 thành phần chính là cốt giao ( xương mềm , dẻo ) và muối khoáng ( xương... trình lao động và đứng thẳng 3 Thái độ : – Hình thành thói quen giữ gìn vệ sinh hệ vận động II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : 1 Giáo viên : – Hình 11.1  11.5 SGK – Mô hình bộ xương người và bộ xương thú – Bảng câm 11 ( phiếu học tập ) 2 Học sinh : – Sưu tầm tranh ảnh về các bệnh về cột sống – Hoàn thành bảng 11 III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1/ Ổn đònh lớp : Kiểm tra só số công việc chuẩn bò của hs 2 Kiểm tra bài... năng : – Rèn luyện kỹ năng phân tích 3 Thái độ : – Có ý thức tiêm phòng bệnh II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : 1 Giáo viên : – Tranh : Sơ đồ hoạt động thực bào ; Sơ đồ tiết kháng thể để vô hiệu hoá các kháng nguyên ; Sơ đồ hoạt động của tế bào T phá huỷ tế bào cơ thể đã nhiễm bệnh 2 Học sinh : III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1/ Ổn đònh lớp : Kiểm tra só số công việc chuẩn bò của hs 1 Ổn đònh lớp : 2 Kiểm tra bài . 4/Hoạt độngdạy học HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG HỌC SINH NỘI DUNG GHI HĐ 1: Tìm hiểu các phần chính của xương _ Giáo viên yêu cầu học sinh xác đònh lại. khoa học như Y học, Tâm lí giáo dục . III/ Phương pháp học tập bộ môn – Phương pháp Gi¸o viªn Vâ Thµnh Quang Trêng THCS Hßa Quang Tỉ Lý – Hãa – Sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO ÁN SINH HỌC 8 MẪU MỚI (3 CỘT), GIÁO ÁN SINH HỌC 8 MẪU MỚI (3 CỘT), GIÁO ÁN SINH HỌC 8 MẪU MỚI (3 CỘT), Các hệ cơ quan: -, Các nhóm máu ở người Các nguyên tắc cần tuân thủ khi, Phương pháp hà hơi thổi ngạt, Biến đổi lý học – Biến đổi hoá học –, Biến đổi hoá học: