Bài tiểu luận môn Kỹ năng làm việc nhóm

11 5,584 55
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/10/2016, 14:50

MỤC LỤC Lời nói đầu Câu 1: Đối với bạn, nhóm quan trọng nhất, sao? Hãy trình bày đóng góp bạn nhóm mà bạn tham gia thực tế……………………… Câu 2: Phân tích yếu tố tạo nên nhóm thành công……………………………….4 Câu 3: Bạn đọc sách: “Thế giới rộng lớn có nhiều việc phải làm” nguyên Tổng giám đốc Tập Đoàn Deawoo - Kim Woo Chung (tải mạng) Bạn ấn tượng với phần (hoặc đoạn, câu nói) nào? Liên hệ với thân…………….…… Lời cám ơn .10 LỜI NÓI ĐẦU Kỹ làm việc nhóm kỹ tương tác thành viên nhóm, nhằm thúc đẩy hiệu công việc, phát triển tiềm tất thành viên Một mục tiêu lớn thường đòi hỏi nhiều người làm việc với nhau, làm việc nhóm trở thành định nghĩa quan trọng tổ chức sống Trong thời đại ngày nay, khoa học kỹ thuật ngày phát triển yêu cầu làm việc theo nhóm cần thiết hết Đơn giản không hoàn hảo, làm việc theo nhóm tập trung mặt mạnh người bổ sung cho Hơn nữa, chẳng cáng đáng hết việc Vì Kỹ làm việc nhóm môn học bổ ích cần thiết Qua trình học tập, môn học giúp cho sinh viên nắm kiến thức nhóm: khái niệm, tầm quan trọng làm việc nhóm, quy mô, phân loại nhóm Bên cạnh trang bị cho sinh viên kiến thức quan trọng để xây dựng nhóm làm việc hiệu quả, từ áp dụng vào công việc học tập lĩnh vực sống Không thế, môn học cung cấp kỹ làm việc cần thiết hữu ích đường lập nghiệp sinh viên sau Kỹ làm việc nhóm môi trường tốt để bạn phát triển kiến thức, kỹ kinh nghiệm làm việc từ việc học hỏi thành viên nhóm Nhất bạn sinh viên trường, bắt đầu bước vào môi trường công sở Và bạn có đầy đủ kiến thức, kỹ kinh nghiệm việc thăng tiến công việc điều hiển nhiên Câu : Đối với bạn, nhóm quan trọng nhất, sao? Hãy trình bày đóng góp bạn nhóm mà bạn tham gia thực tế Trả lời : “Không làm Mỗi sinh nhóm sống nhóm” Vì vậy, vấn đề làm việc theo nhóm không quan trọng phát triển cá nhân hay nhóm khác xã hội mà quan trọng quốc gia rộng toàn giới Đặc biệt tất bạn trẻ, rèn luyện kỹ làm việc nhóm hiệu giúp họ tối đa hóa hội việc làm cho thân tối ưu hóa công việc mà họ tham gia • Đối với tôi, nhóm quan trọng nhóm gia đình Như biết, người sinh thực thể sinh học thuộc loài người – nhánh phát triển tiến hóa Darwin, mà chưa có nhận thức kỹ sống; lại chưa có quan điểm riêng, sở thích riêng, cá tính riêng… Nghĩa là, người sinh hoàn toàn người mặt sinh học Nếu người sinh học bị tách khỏi xã hội loài người, sống giới loài vật, trở thành thành viên bầy động vật mà Và từ sinh ra, tham gia vào nhóm tự nhiên, nhóm gia đình Nhóm gia đình bao gồm người sống chung mái nhà, ăn chung bếp, có lợi ích kinh tế chung có trách nhiệm với sống Nhờ có gia đình mà cá nhân nuôi dưỡng, chăm sóc dạy bảo điều đầu tiên, sơ đẳng để sống làm người Ở tuổi ấu thơ, gia đình giới người Một người bình thường sống mà không tham gia nhóm gia đình (trừ số trường hợp đặc biệt) Họ sinh gia đình, sống với gia đình suốt thời thơ ấu Lớn lên họ lại lập gia đình, có gia đình nhỏ riêng họ lại tham gia vào nhóm gia đình khác Mối quan hệ gia đình quan hệ tình cảm, dựa yêu thương, chia sẻ, quan tâm lẫn Không có nhóm khác mà người nhận nhiều tình cảm nhiều chăm sóc gia đình Đây môi trường nhóm lý tưởng cho hình thành hoàn thiện nhân cách cho cá nhân Mỗi cá nhân sản phẩm giáo dục gia đình hay nói cách khác kết rèn luyện thân trình tham gia nhóm gia đình Bên cạnh đó, gia đình tế bào xã hội, có vai trò định hình thành phát triển xã hội Nhũng chuẩn mực tốt đẹp nhóm gia đình tiếp nhận, phát triển, góp phần xây dựng, tô thắm làm rạng rỡ thêm sắc văn hóa dân tộc Ngoài ra, nhóm gia đình nhân tố quan trọng, đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế, xã hội đất nước Như vậy, nhóm gia đình thực cần thiết quan trọng Nó ảnh hưởng tới phát triển cá nhân mà ảnh hưởng tới phát triển xã hội • Trong thực tế, tham gia vào nhiều nhóm: nhóm thức không thức Nhưng dù tham gia vào nhóm cố gắng hoạt động cách tích cực để góp phần xây dựng phát triển nhóm, với thành viên khác thực mục tiêu chung nhóm đề - Nhóm thức: Câu lạc IT: câu lạc thức khoa Công nghệ thông tin Khi tham gia vào câu lạc cố gắng tham gia vào hoạt động học tập câu lạc phát động: học nhóm, hỗ trợ giảng dạy em sinh viên khóa hoạt động vui chơi ngoại khóa: tham dự thi Mr & Mrs IT, tham gia team cổ vũ thi lập trình di động SMAC 2014, - Nhóm không thức: + Nhóm làm tập lớn môn Lập trình hướng đối tượng: thành viên tìm đề tài học tập nghiên cứu phù hợp, hỗ trợ số thành viên yếu hơn, tạo cảm hứng, tinh thần học tập cho thành viên khác + Nhóm thuyết trình môn Phương pháp luận nghiên cứu: phụ trách thuyết trình nội dung số nội dung cần tìm hiểu Câu : Phân tích yếu tố tạo nên nhóm thành công Trả lời : Chúng ta nhận thấy hình thức nhóm diện mặt đời sống xã hội công ngày mạnh mẽ vào tổ chức, doanh nghiệp chứng tỏ hiệu không nhỏ Tuy nhiên nhóm thành lập đạt thành công mong muốn, chí nhóm có giải pháp sai lầm, có rơi vào tình trạng trì trệ bế tắc, có sóng gió triền miên sớm tan rã,… Vậy làm để nhóm hoạt động hiệu đạt thành công mong đợi? Trước tiên, ta phải biết đặc trưng nhóm thành công, hoạt động hiệu Thứ nhất, mặt lực: thành viên có tài năng, kiến thức, kinh nghiệm bí chuyên môn cần thiết để triển khai công việc, đồng thời phải tìm cách để thành viên phát huy đươc tối đa lực điểm mạnh Thứ hai, mục tiêu: tất thành viên phải đồng tình thành viên tham gia xác định mục tiêu chung cụ thể thực tế nhóm cách bình đẳng Dưới yếu tố quan trọng để tạo nên nhóm thành công: Xác định mục tiêu, phân công nhiệm vụ trách nhiệm rõ ràng a) Xác định mục tiêu Trong hành trình đến thành công, việc xác định mục tiêu coi bước đặt móng vững cho bước tiến tương lai Cho dù cá nhân, nhóm hay tổ chức, xác định mục tiêu chẳng khác người lạc rừng, dò dẫm, vô định, vô phương hướng rơi vào tình tồi tệ Nếu không xác định hướng chung, thành viên nhóm theo hướng riêng nhóm chẳng có ý nghĩa gì, tan rã điều tất yếu Đối với nhóm thực thụ lí để nhóm tồn không khác tiến tới mục tiêu chung nhóm Mục tiêu đắn có đồng tình tất thành viên tạo động lực mạnh mẽ cho nhóm, khiến nhóm liên kết chặt chẽ, phối hợp ăn ý để chèo lái thuyền đưa nhóm nhanh đến đích Ngược lại, mục tiêu mơ hồ, không phù hợp, thiếu thực tế khiến nhóm hoạt động rời rạc, chán nản, bấp bênh, khó khả thi Vì vậy, việc xác định mục tiêu đắn mang lại ý nghĩa vô thiết thực Để nhóm hoàn toàn tin tưởng vào tính khả thi mục tiêu, cần xác định mục tiêu theo nguyên tắc S.M.A.R.T: • Specific: cụ thể, rõ ràng, dễ hiểu • Measurable: đo đếm • Achievable: đạt • Realistic: thực tế, không viển vông • Time bound: có thời hạn b) Phân công nhiệm vụ trách nhiệm rõ ràng Để hoàn thành khối lượng lớn công việc hay để đạt mục tiêu lớn ta cần phải chia nhỏ công việc Đối với mục tiêu lớn cần phải phân tích thành nhiều mục tiêu nhỏ, mục tiêu nhỏ phải chia thành nhiều nhiệm vụ nhỏ đồng thời tiến hành phân bố nguồn lực sẵn có (thời gian, người thực hiện, chi phí, trang thiết bị cần thiết) Mỗi nhiệm vụ phân công, giao phó cho thành viên phù hợp Nếu sai lầm việc dẫn đến lãng phí thời gian nguồn nhân lực, chí ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết cuối Vì vậy, phân công nhiệm vụ cần lưu ý tiêu chí sau: - Mỗi nhiệm vụ nên giao cho người cụ thể - Hiểu rõ ưu, nhược điểm thành viên, đánh giá kỹ mà họ sở hữu Từ đảm bảo nhiệm vụ giao phó cho thành viên phù hợp tính khả thi cao - Khi phân công nhiệm vụ, giao nguồn lực cần thiết quyền tự định phần việc nhóm viên - Cân số thành viên số lượng công việc đảm bảo công thành viên - Nếu nhiệm vụ không tìm người có đủ lực giải thành viên đủ khả đảm nhận nhiệm vụ phải đào tạo lại Trường hợp xấu nhất, nhóm phải sa thải thành viên tuyển dụng người Tạo lập môi trường làm việc hiệu a) Điều kiện vật chất tinh thần: Một môi trường làm việc thuận lợi vật chất tinh thần đảm bảo nhiệm vụ xử lý cách trôi chảy thông suốt Đó môi trường lý tưởng mà nhóm cần để hoàn thành công việc giao Vậy môi trường thuận lợi dễ chịu? Ta cần phải tổ chức không gian làm việc riêng cho nhóm, thường phòng – nơi để họp nhóm, để thành viên gặp gỡ, giao tiếp, chia sẻ thông tin hay ý kiến, nơi trang bị đầy đủ phương tiện hỗ trợ công việc máy móc, giấy tờ, tài liệu, sách báo chuyên môn… Để tạo môi trường khuyến khích mặt tinh thần cần tạo không gian văn hóa đặc trưng nhóm mà thành viên gia nhập nhóm cảm thấy an toàn tự hào Cụ thể hơn, văn hóa nhóm tạo từ việc thành viên chia sẻ giá trị cốt lõi như: động viên, tương trợ, đồng thuận, chuẩn mực, thấu hiểu mục tiêu, lãnh đạo gương, … b) Nguyên tắc hoạt động nhóm (nội quy làm việc): Nguyên tắc hoạt động nhóm dẫn cho thành viên thấy cần phải làm việc ứng xử với nào, điều nên điều không nên Mỗi nhóm thiết lập tập hợp tiêu chí chuẩn mực làm nên sắc riêng nhóm Chẳng hạn việc tuân thủ giấc, sử dụng trang phục, quy trình công việc, bảo mật thông tin, cam kết lòng trung thành, thái độ biểu hiện, … Thông thường, nhóm hiệu dành thời gian buổi họp để xây dựng nguyên tắc Tốt lấy ý kiến chung người vấn đề liên quan đến công việc lối sống thành viên nhóm Nguyên tắc nhóm nhân tố tác động đến trình làm việc cá nhân thành công chung nhóm Duy trì hoạt động truyền thông (giao tiếp) hiệu Giao tiếp nhu cầu tất yếu xã hội hoạt động thiếu nhóm Không có công việc nhóm mà lại không thông qua giao tiếp nhóm Hoạt động giao tiếp xem huyết mạch nhóm định thành công hay thất bại nhóm Giao tiếp cầu nối cá nhân, nhóm với nhau, giúp người xích lại gần nhau, nhờ người thỏa mãn nhu cầu xã hội thân Quá trình giao tiếp giúp người tự nhận thức, đánh giá nhau, tác động qua lại ảnh hưởng lẫn nhau; từ đưa ứng xử phù hợp, định xác Thông qua giao tiếp, người giải vô số vấn đề thân xã hội Nếu giao tiếp hoạt động sống công việc bị ngưng trệ Vì vậy, giao tiếp thực miếng ghép quan trọng tranh thành công đời Một nhóm nghĩa họ đạt thỏa hiệp từ tất thành viên kế hoạch hành động tốt trước tình đưa Để trở thành người giao tiếp giỏi nhóm đòi hỏi bạn phải biết lắng nghe ý kiến, quan điểm mối quan tâm thành viên khác Một người giao tiếp giỏi không đón nhận trích việc bảo thủ chống đối, thay vào đó, họ bày tỏ suy nghĩ quan điểm với nhóm tinh thần xây dựng tôn trọng Giải mâu thuẫn, xung đột nhóm Xung đột điều tránh khỏi phần tất yếu môi trường nhóm Xung đột hiểu bất đồng, đối nghịch hay tranh chấp hai hay nhiều phía (cá nhân với nhau, cá nhân với nhóm, nhóm với nhau) Mấy thập niên trở lại đây, nhà quản trị khoa học nghiên cứu vấn đề phát xung đột có tác động tích cực hay tiêu cực phụ thuộc vào chất xung đột cách thức xứ lý xung đột Một người kinh nghiệm chưa đào tạo kỹ giải xung đột thường có xu hướng né tránh xung đột giải xung đột cách chủ quan Ngược lại, hiểu cách thấu đáo xử lý tốt mang lại hiệu tích cực Thậm chí, theo Kenwyn Smith David Berg sách “Paradoxes of Life”, xung đột cần thiết cho loại hình nhóm Xung đột thực chất khía cạnh tương tác Nó giúp củng cố nhóm, tăng cường trao đổi, thảo luận, thúc đẩy ý tưởng Nó động lực tích cực giúp nhóm biết phê bình tự phê bình, có khả cạnh tranh, sáng tạo đổi Nếu xung đột, cạnh tranh, áp lực, thông tin độc đáo Với cách giải Hợp tác (Chim Cú), chuyên gia khuyên bên cần phải tuân thủ bước sau để trình hợp tác hiệu nhanh chóng, đạt mục tiêu mối quan hệ lâu dài: • Bước 1: Phân tích: Xác định nội dung xung đột cụ thể tốt, không dãn nhãn, không tố cáo • Bước 2: Trao đổi: Lắng nghe, đánh giá ý kiến • Bước 3: Hiểu hoàn cảnh: Cố gắng hiểu hoàn cảnh bên kia, đặt vị trí họ • Bước 4: Thỏa thuận: Tìm giải pháp khôn ngoan Uyển chuyển sẵn sàng hợp tác Tăng cường động lực làm việc nhóm Động lực sức mạnh tác động lên người sức mạnh nảy sinh lòng anh ta, thúc đẩy người hành động hướng tới mục tiêu định Động lực sức mạnh tác động bên hay từ bên cá nhân làm khởi phát dẫn dắt hành vi cá nhân Con người có đặc điểm làm việc tham gia vào hoạt động mà họ cảm thấy tin tưởng công việc (hoạt động) đem lại lợi ích định cho Lợi ích lớn mức độ thỏa mãn cao, kích thích lòng say mê sáng tạo, hăng hái hoạt động Như vậy, nhóm làm việc, để tạo động lực cho thành viên nhóm tích cực tham gia hoạt động nhằm gặt hái thành lớn hơn, nhóm cần phải đưa chế, sách mang lại lợi ích cho cá nhân nhằm đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng họ Dưới nhu cầu người lao động lựa chọn nhiều nhất: - Được trả lương bổng cao - Được ghi nhận công lao đóng góp - Có nhiều hội phát triển thân - Được làm công việc thú vị, có ý nghĩa - Được nâng cao trình độ lực - Được làm việc bầu không khí lành mạnh, tích cực, thân thiện, chia sẻ - Được tham gia định - Được đảm bảo môi trường lao động thuận lợi, không nguy hiểm độc hại Nếu đảm bảo đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng tối thiểu người lao động, chắn có người làm việc chăm chỉ, hăng hái, tích cực, sáng tạo, gắn bó lâu dài với tập thể Câu : Bạn đọc sách: “Thế giới rộng lớn có nhiều việc phải làm” nguyên Tổng giám đốc Tập Đoàn Deawoo - Kim Woo Chung (tải mạng) Bạn ấn tượng với phần (hoặc đoạn, câu nói) nào? Liên hệ với thân Trả lời : Sau đọc sách: “Thế giới rộng lớn có nhiều việc phải làm” nguyên Tổng giám đốc Tập Đoàn Deawoo – Kim Woo Chung, thích đoạn sau : “Trong số điều mà tuổi trẻ mang lại ước mơ điều quan trọng Những người biết ước mơ nghèo khó người giàu có ước mơ Tuổi trẻ ước mơ rộng lớn trời biển, bạn tay phải ganh tị có ước mơ.” Khi đọc đến đoạn sách, không ngừng suy nghĩ thân, ước mơ thân Tôi đọc “Nếu bạn không tự xây ước mơ người khác thuê bạn xây ước mơ họ” Phải, tuổi trẻ cần phải có ước mơ học cách ước mơ Ai có ước mơ Ước mơ không cần phải xa vời, to lớn, nhu cầu bình thường sinh hoạt ngày Nhưng kế hoạch lâu dài, khát khao hướng thượng cho thân Ước mơ điểm xuất phát quan trọng sở để cá nhân, tổ chức vươn bay cao Nhưng ước mơ ước mơ không kèm với nỗ lực cố gắng người mơ ước Tuổi trẻ thường gắn liền với nhiệt huyết, với hoài bão, thích khám phá ưa mạo hiểm lại thiếu mục tiêu, kế hoạch để biến điều thành Ước mơ thuộc tương lai mà người trẻ tuổi sống tương lai, không sống phấn đấu ước mơ mình? Thành công suy nghĩ “dám ước mơ” Chúng ta dám ước mơ, dám nghĩ khác vượt khỏi hạn hẹp hoàn cảnh sống để thực cho khát vọng Ước mơ giống tên lửa chuẩn bị cất cánh, không châm ngòi niềm tin, ý chí nỗ lực vượt khó mãi nằm chỏng chơ mặt đất Cuộc đời thật có nhiều ước mơ, có ước mơ trở thành thật, ước mơ mãi mơ ước mà Nhưng cảm nhận ước mơ người học cách để nuôi dưỡng Trước hết, phải tìm cho hoài bão, đam mê tự đặt câu hỏi liệu có dám đánh đổi tất để hoàn thành ước nguyện hay không? Rồi sau này, bạn hiểu “Ước mơ điều định phải thực cho được, điều người ta khả thực suốt đời mình” Một ngày bạn nhận ý nghĩa ước mơ chỗ có phù hợp với khả thực tế hay không Điều quan trọng cho phép bạn sống thêm đời với cảm xúc riêng bạn, giới với ước mơ riêng bạn Ngày bé, ước mơ sau lớn lên trở thành cô giáo Rồi vào cấp ba, lại ước mơ trở thành kiểm toán tài giỏi Sau kết thi Đại học không mong muốn, có khoảng thời gian không xác định mục tiêu, định hướng cho tương lai Hàng ngày lên lớp ngồi đợi đến về, mục tiêu học tập cuối qua môn Nhưng bắt đầu sang năm thứ ba, bắt đầu có suy nghĩ khác, dù học ngành học không dự định mình, chưa nằm ước mơ cố gắng, nỗ lực biến thành đam mê thân Và nhận ước mơ lớn gia đình sống hạnh phúc, người thân xung quanh vui vẻ, khỏe mạnh Để ước mơ trở thành thực cần phải cố gắng nhiều, trước hết cố gắng học tập thật tốt, rèn luyện thật tốt để trở thành công dân có ích cho xã hội, đất nước Không biết chắn ước mơ trở thành thực không động lực để cố gắng, phấn đấu Mỗi chúng ta, người trẻ, ước mơ ước mơ đường cho ta lao đích Cho dù đường vấp ngã ước mơ nâng đứng dậy tiếp Tuổi trẻ tuổi tươi đẹp ước mơ giai đoạn thể lực trí lực người dồi để nuôi dưỡng hoài bão.Vì vậy, bạn trẻ nên có nhiều ước mơ, nhiều khát vọng để ta dấn thân đường nghiệp đời “Tuổi trẻ ước mơ tuổi trẻ Ước mơ điều tối quan trọng cho tuổi trẻ Tuổi trẻ ước mơ lịch sử thuộc người biết ước mơ.” LỜI CÁM ƠN Đầu tiên, em xin gửi lời cám ơn sâu sắc đến Học viện Công nghệ Bưu Viễn thông đưa môn học Kỹ làm việc nhóm vào chương trình giảng dạy Đặc biệt, em xin gửi lời cám ơn sâu sắc đến giảng viên môn Đỗ Hải Hoàn dạy dỗ, rèn luyện truyền đạt kiến thức quý báu cho em suốt thời gian học tập kỳ vừa qua Trong thời gian tham dự lớp học cô, em tiếp thu thêm nhiều kiến thức bổ ích, học tâp tinh thần làm việc hiệu quả, nghiêm túc Đây thực điều cần thiết cho trình học tập công tác sau em Bộ môn Kỹ làm việc nhóm môn học thú vị, bổ ích gắn liền với nhu cầu thực tiễn sinh viên Tuy nhiên, thời gian học tập lớp không nhiều, cố gắng chắn hiểu biết kỹ môn học em nhiều hạn chế Do đó, Bài tiểu luận kết thúc học phần em khó tránh khỏi thiếu sót chỗ chưa chuẩn xác, kính mong giảng viên môn xem xét góp ý giúp Bài tiểu luận em hoàn thiện Em xin chân thành cám ơn! Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2015 Sinh viên Phạm Thị Huyền 10 11
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tiểu luận môn Kỹ năng làm việc nhóm, Bài tiểu luận môn Kỹ năng làm việc nhóm, Bài tiểu luận môn Kỹ năng làm việc nhóm

Từ khóa liên quan