Đề kiểm tra giữa kì I môn Toán lớp 3 trường tiểu học Phú Lương năm 2015 - 2016

2 371 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/10/2016, 15:42

Họ và Tên: . Lớp : 1 . Trường Tiểu học Quảng Liên Đề kiểm tra chất lượng định kì cuối kì I Môn Toán Lớp 1 Thời gian : 40 phút( không kể giao đề) Năm học 2012-2013 1 . Viết các số : 2, 8 , 5 , 10, 6 a) Theo thứ tự từ bé đến lớn: b) Theo thứ tự từ lớn đến bé: 2. Tính : a) + 5 + 3 - 6 - 10 + 7 5 7 6 8 0 . . . . . b) 3 + 2 + 1 = 6 + 4 – 5 = 10 – 6 = 8 – 0 – 4 = 3. Khoanh vào số lớn nhất : 2 7 4 9 1 Khoanh vào số bé nhất: 8 1 5 6 6 4. Điền dấu thích hợp vào ô trống: > 3 + 5 9 8 – 2 10 - 4 < = 6 – 2 10 - 4 8 + 0 8 - 0 5 . Viết phép tính thích hợp: a) b) Hàng trên: 6 cây Hàng dưới: 3 cây có tất cả: . cây ? 6. Hình bên có : . hình vuông . hình tam giác Họ tên giáo viên coi: Họ tên giáo viên chấm Điểm bài PHÒNG GD-ĐT ĐÔNG HƯNG TRƯỜNG TH PHÚ LƯƠNG ĐỀ-BÀI KIỂM TRA GIỮA KÌ I NĂM HỌC 2015-2016 MÔN TOÁN - LỚP Thời gian làm bài: 35 phút Họ tên HS Lớp A PHẦN TRẮC NGHIỆM (2điểm): Khoanh vào câu trả lời Câu 1: Số gồm có trăm đơn vị số: A 909 B 99 C 990 D 999 Câu 2: Bình tính 0: x có kết là? A B C D 10 C 400 D 301 C số D số Câu 3: Số liền trước số 300 là: A 200 B 299 Câu 4: Số tròn trăm lớn 500 có tất cả: A số B số B PHẦN TỰ LUẬN Bài (2 điểm): Đặt tính tính 701 - 490 211 + 569 29 x 36 : Bài (2 điểm): Tính x + 308 = 36 : x = Bài (1 điểm): Tìm X: a; X : = 14 b; X x = 36 Bài : (2 điểm) Khối lớp Ba có 250 học sinh Khối lớp Hai có 225 học sinh Hỏi Khối lớp Ba có nhiều Khối lớp Hai học sinh? Bài (1 điểm): Tính hiệu, biết số bị trừ số lớn có ba chữ số số trừ 900 PHÒNG GD-ĐT ĐÔNG HƯNG TRƯỜNG TH PHÚ LƯƠNG ĐÁP ÁN BIỂU ĐIỂM KIỂM TRA GIỮA KÌ I NĂM HỌC 2015 - 2016 MÔN TOÁN - LỚP Phần trắc nghiệm Bài 1: (2 điểm) Khoanh phần cho 0,5 điểm Câu 1: A Câu 2: C Câu 3: B Câu 4: D Phần tự luận Bài 1: (2 điểm) Tính phép tính cho 0,5 điểm Đ/s: 211; 780; 203; 7dư Bài 2: (2 điểm) Tính phép tính cho 0,5 điểm x + 308 = 63 + 308 (0,5điểm) 36 : x = 12 x (0,5điểm) = 371 (0,5điểm) = 72 (0,5điểm) Bài 3: (1 điểm) Tìm số (0,5 điểm) X : = 14 X x = 36 X= 14 : (0,25điểm) X = 36 : (0,25điểm) X = (0,25 điểm) X = (0,25điểm) Bài : (2 điểm) - Viết câu lời giải (0,5 điểm) - Viết phép tính (1 điểm) 250 - 225 = 25 ( học sinh) - Viết đáp số (0,5 điểm) Đ/s: 25 học sinh Bài : (1 điểm) - Tìm số bị trừ cho 0,25 điểm Số bị trừ 999 - Viết câu lời giải (0,25 điểm) Ta có phép tính: - Viết phép tính (0,25 điểm) 999 – 900 = - Viết đáp số (0,5 điểm) Đ/s : Trường: KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I Họ và tên:…………………………… Lớp:………………………………… Môn: Toán – Khối II Điểm Đọc thành tiếng: Đọc thầm: Viết: Lời phê của giáo viên Chữ ký giáo viên coi thi………………… Chữ ký giáo viên chấm thi………………. Câu 1: ( 2 điểm ) a. Viết các số : Từ 60 đến 70 : ………………………………………………………………. Các số tròn chục bé hơn 60 : ………………………………………………… b. Viết số : Số liền trước của 87 : ……………… Số liền sau của 99 : ……………… Số lớn hơn 54 và bé hơn 56 :………… Số liền trước của 1 : ………… Câu 2 : Tính nhẩm ( 1 điểm ) : 9 + 2 + 4 = … 8 + 2 + 7 = …… 9 + 1 + 3 = …… 8 + 3 – 5 = ……. Câu 3 : Đặt tính rồi tính : 2 điểm 24 + 36 96 – 42 80 + 15 53 – 12 Câu 4 : ( 2 điểm ) Điền dấu > , < , = vào chỗ chấm . 19 + 7 ……9 + 17 9 + 6 ………5 + 9 29 + 7 … 48 - 8 18 + 9 …….9 + 18 Câu 5 : 1 điểm 1dm = … cm 40 cm = ……dm 5 dm = … cm 20 cm = ……dm Câu 6 : 1 điểm . Đoạn thẳng MN dài 8 cm , đoạn thẳng PQ dài hơn đoạn thẳng MN là 2cm. a. Hỏi đoạn thẳng PQ dài bao nhiêu xăng ti mét ? Giải 1 b. Vẽ đoạn thẳng PQ : …………………………………………………… Câu 7 : 1 điểm . Khoanh vào chữ đặt trứoc câu trả lời đúng : Số hình tứ giác có trong hình vẽ là : A. 2 B . 3 C. 4 Hết 2 ĐÁP ÁN : Câu 1 ;2 điểm a. Làm đúng mỗi ý của phần a được 0,5 điểm . 60 , 61 , 62 ,63 ,64 ,65 ,66, 67 ,68 ,69 , 70 . 10 ,20 , 30, 40 ,50 . b.Làm đúng mỗi ý được 0,25 điểm Số liền trước của 87 là 86 Số liền sau của 99 là 100 Số lớn hơn 54 và bé hơn 56 là 55 Số liền trước 1 là 0 Câu 2 : 1 điểm . Học sinh tính nhẩm đúng mỗi biểu thức được ghi 0,25 điểm 9 + 2 + 4 = 15 8 + 2 – 7 = 3. 9 + 1 + 3 = 13 8 + 3 – 5 = 6. Câu 3 : 2 điểm . Học sinh tính đúng kết quả mỗi phép tính được 0,5 điểm . Câu 4 : ( 2 điểm ) Điền đúng mỗi dấu dược 0,5 điểm 19 + 7 = 9 + 17 9 + 6 > 5 + 9 29 + 7 < 48 – 8 18 + 9 = 9 + 18 . Câu 5 : 1 điểm Đúng mỗi ý được 0,25 điểm 1 dm = 10 cm 40 cm = 4 dm 5 dm = 50 cm 20 cm = 2 dm Câu 6: 1 điểm Bài giải : a/ Đoạn thẳng PQ dài là ( 0,25 điểm ) 8 + 2 = 10 ( cm ) ( 0,25 điểm ) Đáp số : 10 cm ( 0,25 điểm ) b/ Vẽ được đoạn thẳng PQ dài 10 cm ( 0,25 đ) Câu 7 :1 điểm : Khoanh vào chữ cái đúng : B.3 Hết. 3 Trường:…………………. ĐỂ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I Lớp……………………… Môn :Toán Khối 3\ Họ và tên………………… Năm học : 2011- 2012 Thời gian: 60 phút 1/ Điền vào chỗ chấm: (1 điểm) a) Đọc số: 205: ……………………………………………………………………… 723: ……………………………………………………………………… b) Viết số: Ba trăm linh bảy: ………………………………………………………… Tám trăm năm mươi mốt: ……………………………………………… 2/ Tính: ( 1 điểm) 5 x 6 = ; 56 : 8 = 6 x 7 = ; 35 : 5 = 3/ Đặt tính rồi tính: (2 điểm) 2877 + 132 841 – 612 564 - 215 559 + 322 …………… ……………… …………. ………… …………… ……………… …………. ………… …………… ……………… ………… …………… 4/ Tìm X: (2 điểm) a/ X x 4 = 32 ; b/ X : 5 = 9 ………………………… ………………………… …………………………. …………………………. ………………………… ………………………… …………………………. ………………………… 5/ Hình sau đã tô đậm vào một phần mấy của hình: (1 điểm) a. 1 b. 1 c. 1 2 3 4 6/ Đồng hồ chỉ mấy giờ: ( 1 điểm) 11 12 . 12 1 1 11 2 10 2 . 10 9 3 - 9 3 Điểm Lời phê của giáo viên Người coi KT…………… Người chấm KT……………. 8 4. 8 4 7 5 7 5 6 6 …………………………………… ………………………………… 7/ Trong hình bên: (1 điểm) - Có …… hình chữ nhật - Có …… hình tam giác 8/ Bài toán: (1 điểm) Một cửa hàng bán gạo, buổi sáng bán được 72 kg gạo, buổi chiều bán bằng 1/3 buổi sáng. Hỏi buổi chiều cửa hàng đó bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo? Bài giải ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… Đáp án Môn Toán Khối 3 Giữa học kì I Năm học 2011-2012 1/ Điền vào chỗ chấm: (1 điểm) đúng mỗi ý 0,25 đ. a) Đọc số: 205: Hai trăm linh năm 723: Bảy trăm hai mươi ba b) Viết số: Ba trăm linh bảy: 307 Tám trăm năm mươi mốt: 851 2/ Tính: ( 1 điểm) đúng mỗi ý 0,25 đ. 5 x 6 = 30 ; 56 : 8 = 7 6 x 7 = 42 ; 35 : 5 = 7 3/ Đặt tính rồi tính: (2 điểm) đúng mỗi cột 0,5 đ. 287 + 132 841 – 612 564 - 215 559 + 322 287 841 564 559 + 132 _ 612 - 215 + 322 419 229 309 881 4/ Tìm X: (2 điểm) đúng mỗi câu 1 đ. a/ X x 4 = 32 ; b/ X : 5 = 9 X = 32 : 4 X = 9 x 5 X = 8 X = 45 5/ 1 điểm- câu c 1/4 6/ - Đồng hồ chỉ 9 giờ ( 0,5 đ) - Đồng hồ chỉ 7 giờ 20 phút ( 0,5 đ) 7/ Trong hình bên: (1 điểm) đúng mỗi câu 0,5 đ - Có 9 hình chữ nhật (0,5 đ) - Có 6 hình tam giác ( 0,5 đ) 8/ Bài toán: ( 1 điểm) Bài giải Buổi chiều cửa hàng đó bán được số ki-lô-gam gạo là (0,25 đ) 72 : 3 = 24 (kg) (0,5 đ) Đáp số : 24 ki-lô-gam gạo. ( 0,25 đ) Trường TH Xuyên Mộc Tên : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lớp : 5A . . . . ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ I – NĂM HỌC 2011– 2012 MÔN: TOÁN – LỚP 5 Thời gian : 30 phút Điểm: Chữ ký giám thị: Chữ ký giám khảo: Bài 1/ (2.đ) Mỗi bài tập dưới đây có các câu trả lời A, B, C, D. Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. a. Số gồm: “ Chín trăm mười đơn vị, 8 phần nghìn ” được viết là: A. 901,8 B. 9,108 C. 910,0008 D. 910,008 b. Phân số 4 3 được viết dưới dạng phân số thập phân là: A. 20 15 B. 100 75 C. 100 3 D. 10 3 c. Mua 12 quyển vở hết 24 000 đồng. Hỏi mua 30 quyển vở như vậy hết bao nhiêu tiền? A. 36 000 đồng B. 2000 đồng C. 60 000 đồng D. 30 0000 đồng d. Chữ số 5 trong số thập phân 62,359 có giá trị là bao nhiêu ? A. 5 B. 10 5 C. 100 5 D. 1000 5 Bài 2/ (1đ) Viết số thích hợp vào chỗ chấm : a. 8m 236mm = … … … … m. b. 9hm 2 7dam 2 = … … … … hm 2 c. 6kg 33g = … … … … g d. 9050kg = … … tấn … … kg Bài 3/ (1d) Diền đấu ( =, >, < ) thích hợp vào chỗ chấm : a) 84,2 84,19 b) 6,483 6,85 c) 47,5 47,500 d) 90,6 89,6 Bài 4/ (1đ) Viết các số thập phân sau theo thứ tự : a). Từ bé đến lớn : 86,08 ; 86,60 ; 68, 80 ; 68,08 ; 680,8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b). Từ lớn đến bé : 13,67 ; 13,9 ; 1,367 ; 1,398 ; 136,7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8m 5m 4m Giải : Giaûi baøi : Giải : Bài 5/ (1đ) Tính. a) =+ 3 2 4 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b) 8 5 : 2 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bài 6/ (1đ) a/ Tìm x là số tự nhiên để : 32,56 > x > 31,09 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b/ Tìm x là số thập phân để : 32,56 > x > 31,09 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bài 7/ (1.đ) Tính diện tích của mảnh đất có kích thước theo hình vẽ bên (được tạo bởi 1 hình chữ nhật và 1 hình vuông như hình vẽ)? Bài 8/ (2đ Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 40m, chiều rộng 20m . a. Tính diện tích thửa ruộng đó ?(1đ) b. Biết rằng cứ 100 m 2 thu hoạch được 50 kg thóc. Hỏi trên cả thửa ruộng đó thu hoạch được bao nhiêu kg thóc ?(1đ) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Trường Tiểu học Phương Hưng Lớp: . BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I NĂM HỌC: 2011 - 2012 MÔN TOÁN - LỚP Họ tên: . Thời gian 40 phút (Không kể thời gian giao đề) Điểm Nhận xét giáo viên . Phần I – Trắc nghiệm: (3 điểm) Câu 1: (1 điểm) Tính nhẩm: x = . x = . 49 : = . x = . x = . 21 : = . 36 : = . 21 : = . 54 : = . Câu 2: (1 điểm) > < = 5m 5dm 505dm 8m 32cm 832cm 8m35cm 832cm 57hm - 18hm 30hm Câu 3: (1 điểm) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: a) Hình bên có: A. góc vuông, góc không vuông B. góc vuông, góc không vuông C. góc vuông, góc không vuông b) Giá trị dãy tính 24 : + 36 là: A. 40 B. 30 C. 10 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Phần II – Tự luận: (7 điểm) Câu 4: (3 điểm) Đặt tính tính: a. 372 + 136 Câu 5: (1 điểm) Tìm a) b. 694 - 237 c. 42 x d. 90 : x x - 120 = 85 b) 28 : x =7 Câu 6: (2,5 điểm) Một truyện tranh dày 48 trang. An đọc số trang đó. Hỏi An đọc trang ? Bài giải Câu 7: (0,5 điểm) Viết số có chữ số mà tổng chữ số 3. Bài làm (Tổ chuyên môn thống đáp án biểu điểm chi tiết) Họ tên giáo viên coi, chấm: Ý kiến PHHS VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2011 – 2012 MÔN TOÁN – LỚP Câu (1 điểm). Đúng ý 0,1 điểm Câu (1 điểm). Đúng ý 0,5 điểm. Câu (1 điểm). Đúng ý 0,5 điểm. Đ.A: a) khoanh vào B b) khoanh vào A Câu (3 điểm). Đặt tính tính phép tính 0,75 điểm; đặt tính phép tính tính sai kết 0,25 điểm) (Kết là: 508 ; 457 ; 252 ; 30) Câu (1 điểm. Đúng phần 0,5 điểm, bước tính 0,25 điểm). a) x - 120 = 85 b) x = 85 + 120 x = 205 28 : x = x = 28 : x = Câu (2,5 điểm). An đọc số trang là: 48 : = 12 (trang) Đáp số: 12 trang (1 điểm) (1 điểm) (0,5 điểm) Câu (0,5 điểm). Ta có: = + + = + + = + + Các số có chữ số mà tổng chữ số số (hoặc: Các số viết theo yêu cầu toán) là: 300 ; 210 ; 201 ; 120 ; 102 ; 111.
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra giữa kì I môn Toán lớp 3 trường tiểu học Phú Lương năm 2015 - 2016, Đề kiểm tra giữa kì I môn Toán lớp 3 trường tiểu học Phú Lương năm 2015 - 2016, Đề kiểm tra giữa kì I môn Toán lớp 3 trường tiểu học Phú Lương năm 2015 - 2016

Từ khóa liên quan