320 Câu hỏi trắc nghiệm nghiệp vụ ngân hàng có đáp án

83 744 12
  • Loading ...
1/83 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/10/2016, 15:32

1. Mục đích thực hành Incoterms – các điều kiện IncotermsMục đích: Incoterms làm rõ sự phân chia trách nhiệm, chi phí và rủi ro trong quá trình chuyển hàng từ người bán đến người mua2. Phạm vi sử dụng của Incoterms Chủ yếu qui định trách nhiệm của các bên trong hợp đồng mua bán hàng hóa hữu hình của xuất nhập khẩu3. – các điều kiện thương mại trong Incoterms quốc tế chủ yếu là ?4. Incoterm là chữ viết tắt của:a. International Commercial Termsb. Internation Company Termsc. International Commerce Termsd. Cả 3 câu trên saiĐáp án : A (International Commercial Terms)5. Incoterms là bộ qui tắc do ai phát hành để giải thích các điều kiện thương mại quốc tế:a. Phòng thương mạib. Phòng thương mại quốc tếc. Cả 2 câu trên đúngd. Cả 2 câu trên saiĐáp án : B (Phòng Thương Mại Quốc Tế - ICC - International Chamber of Commerce)6. Những yếu tố cần tham khảo khi quyết định lưa chọn điều kiện Incoterms nào?a. Tình hình thị trườngb. Giá cảc. Khả năng thuê phương tiện vận tải và mua bảo hiểmd. Khả năng làm thủ tục thông quan XNKe. Các quy định và hướng dẫn của nhà nướcf. Cả 5 câu trênĐáp án: F7. Những vấn đề Incoterms không giải quyết:a. Chuyển giao quyền sở hữu hàng hóab. Giải thoát trách nhiệm hoặc miễn trừ trách nhiệm trong trường hợp bất khả khángc. Vi phạm hợp đồngd. Cả 3 câu trênĐáp án: DChuyển giao quyền sở hữu hàng hóa(Incoterms chỉ là nguyên tắc để giải thích các điều kiện cơ sở giao hàng và không giải thích các điều kiện khác trong hợp đồng. Việc chuyển quyền sở hữu hàng hóa thông qua việc chuyển giao chứng từ như vận đơn đường biển, hoặc phụ thuộc vào quy định của các bên ký hợp đồng)Giải thoát trách nhiệm hoặc miễn trừ trách nhiệm trong trường hợp bất khả khángVi phạm hợp đồng (như không thanh toán đúng thời hạn, không giao hàng đúng thời hạn)8.9. Incoterms đã sửa đổi bao nhiêu lầna. 3 b. 5c. 6d. 8Đáp án: C (6 lần sửa đổi, bổ sung: 1953,1967,1976,1980,1990,2000)10.Incoterms-các điều kiện thương mại quốc tế đề cập?Nhóm E: nghĩa vụ tối thiểu của người bán: chuẩn bị hàng tại cơ sở của mình (EXW)Nhóm F:tăng nghĩa vụ của người bán: chuyển giao hàng hóa cho người vận tải do người mua chỉ định(FCA, FAS, FOB)Nhóm C:nghĩa vụ người bán tăng thêm:ký hợp đồng vận tãi và trả cước phí (CFR, CPT) và chi phí bảo hiểm với điều kiện (CIF, CIP)Nhóm D: nghĩa vụ lớn nhất của người bán:giao hàng đến đích (DAF,DES,DEQ,DDU,DDP)11.In\coterms 1990 và 2000 có bao nhiêu điều kiện và bao nhiêu nhóm?a. 12 điều kiện-4 nhómb. 13 điều kiện-4 nhómc. 14 điều kiện-3 nhómd. 15 điều kiện-3 nhómĐáp án: B12. Điều kiện Incoterm nào chỉ áp dụng cho phương tiện vận tải thủy?FASFOBCFR/CF/C &F/CNFCIFDESDEQ13. Nhóm điều kiện Incoterms nào mà người bán có nhiệm vụ giao hàng cho người chuyên chở do người mua chỉ định?a. Nhóm Cb. Nhóm Dc. Nhóm Ed. Nhóm FĐáp án: D14.Điều kiện Incoterm nào chỉ áp dụng cho phương tiện đường bộ đường sắt?(DAF)15.Biên giới phân chia trách nhiệm chi phí rủi ro giữa nhà xuất khẩu và nhà nhập khẩu theo điều kiện Incoterm?Trong phương thức thanh toán quốc tế phương thức thanh toán chuyển tiền là gì?16.Nhà NK ở tp HCM, XK café đi Mỹ, hàng được đóng trong container, chọn điều kiện thương mại Incoterms thích hợp khi người bán thuê phương tiện vận tải để chở hàng đến cảng đến? (CPT)17.Nhà đàm phán không nên sử dụng kiểu đàm phán mềm khi?18.Kiểu đàm phán “hợp tác” là kiểu đàm phán?19.Mục tiêu “cất giữ” trong đàm phán đó là?20.Chiến thuật nghe chủ động? dùng cách ghi nào trong chiến thuật nghe chủ động?21.Khi báo giá hàng cho khách, người bán lẻ dùng loại thư nào sau đây?22. Loại vận đơn nào sau đây được sử dụng ở Việt Nam23.Loại thư nào sau đây do nhà NK viết trong hợp đồng ngoại thương?Cách ghi nào sau đây là sai (đúng)?Nhân tố nào sao đây không phải là nhân tố chủ quan?24.Nhân tố nào không phải là nhân tố chủ quan ảnh hưởng đến sự biến động của tỷ giá hối đoáia. Sự biến động của thị trường tài chính tiền tệ khu vực và thế 320 Câu hỏi trắc nghiệm nghiệp vụ ngân hàng có đáp án Câu 1: Thế nguồn vốn NHTM? A: Là toàn nguồn tiền tệ NHTM tạo lập vay, kinh doanh B: Là toàn nguồn tiền tệ NHTM tạo lập để đầu tư, kinh doanh chứng khoán C: Là toàn nguồn tiền tệ NHTM tạo lập vay đầu tư D: Là toàn nguồn tiền tệ NHTM tạo lập vay, đầu tư thực dịch vụ ngân hàng Câu 2: Vốn chủ sở hữu NHTM gì? A: Là nguồn vốn mà chủ NHTM phải có để bắt đầu hoạt động B: Là nguồn vốn chủ NHTM đóng góp C: Là nguồn vốn thuộc sở hữu NHTM D: Là nguồn vốn nhà nước cấp Câu 3: Nguồn từ quỹ coi vốn chủ sở hữu bao gồm khoản nào? A: Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, quỹ khấu hao B: Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, quỹ dự phòng tài chính, quỹ khác C: Quỹ dự trữ vốn điều lệ, quỹ khen thưởng D: Quỹ dự phòng tài chính, quỹ khấu hao sửa chữa lớn, quỹ khen thưởng Câu 4: Các tài sản nợ khác coi vốn chủ sở hữu gồm nguồn nào? A: Vốn đầu tư mua sắm nhà nước cấp có; vốn tài trợ từ nguồn B: Vốn đầu tư mua sắm nhà nước cấp có Các khoản chênh lệnh đánh giá lại tài sản, chênh lệch tỷ giá; loại cổ phần cổ đông góp thêm C: Vốn đầu tư mua sắm nhà nước cấp có Các khoản chênh lệnh đánh giá lại tài sản, chênh lệch tỷ giá, lợi nhuận để lại chưa phân bổ cho quỹ D: Các khoản chênh lệnh đánh giá lại tài sản, lợi nhuận để lại chưa phân bổ cho quỹ Câu 5: Vốn huy động NHTM gồm loại nào? A: Tiền gửi, vốn vay tổ chức tín dụng khác NHTW; vốn vay thị trường vốn, nguồn vốn khác B: Tiền gửi, vốn vay NHTM; vay ngân sách nhà nước; vốn ngân sách cấp bổ sung C: Tiền gửi, vốn vay tổ chức tín dụng khác; ngân sách nhà nước cấp hàng năm D: Tiền gửi, vốn vay NHTW; vốn vay ngân sách, nguồn vốn khác Câu 6: Vốn huy động từ tiền gửi bao gồm phận nào? A: Tiền gửi toán (tiền gửi không kỳ hạn), tiền gửi có kỳ hạn, tiền vay NHTW B: Tiền gửi toán, tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm, tiền vay TCTD khác C: Tiền gửi toán, tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi khác VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí D: Tiền gửi toán, tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi khác Câu 7: Tại phải quản lý nguồn vốn A: Khai thác tối đa nguồn vốn nhàn rỗi kinh tế Đảm bảo khả toán, chi trả NHTM để có vốn nộp lợi nhuận, thuế cho nhà nước B: Khai thác tối đa nguồn vốn nhàn rỗi kinh tế; Đảm bảo nguồn vốn NHTM tăng trưởng bền vững, đáp ứng kịp thời, đầy đủ thời gian, lãi suất thích hợp; Đảm bảo khả toán, chi trả NHTM nâng cao hiệu kinh doanh C: Đảm bảo khả toán, chi trả NHTM nâng cao hiệu kinh doanh Đảm bảo nguồn vốn NHTM tăng trưởng bền vững, đáp ứng kịp thời, đầy đủ thời gian lãi suất thích hợp D: Khai thác tối đa nguồn vốn nhàn rỗi kinh tế Đảm bảo khả toán, chi trả NHTM nâng cao hiệu kinh doanh Câu 8: Quản lý vốn chủ sở hữu gồm nội dung gì? A: Xác định vốn chủ sở hữu quan hệ với tổng tài sản có ; Xác định vốn chủ sở hữu quan hệ với tài sản có có rủi ro; Xác định vốn CSH mối liên hệ với nhân tố khác B: Xác định vốn chủ sở hữu quan hệ với tổng tài sản; xác định vốn chủ sở hữu với vốn cho vay; C: Xác định vốn chủ sở hữu quan hệ với tổng tài sản; Xác định vốn CSH mối liên hệ với nhân tố khác D: Xác định vốn chủ sở hữu quan hệ với tài sản rủi ro Xác định vốn CSH mối liên hệ với nhân tố khác; xác định vốn chủ sở hữu với quan hệ bảo lãnh, cho thuê tài Câu 9: Phát biểu quản lý vốn huy động nhất? A: Quản lý quy mô, cấu, quản lý lãi suất chi trả B: Quản lý quy mô, cấu, quản lý lãi suất chi trả, quản lý kỳ hạn, phân tích tính khoản nguồn vốn C: Quản lý quy mô, cấu, quản lý lãi suất chi trả, quản lý kỳ hạn D: Quản lý quy mô, cấu, quản lý lãi suất chi trả, quản lý kỳ hạn, phân tích tính khoản nguồn vốn; xác định nguồn vốn dành cho dự trữ Câu 10: Nội dung khái niệm tín dụng xác nhất? A: Chuyển nhượng tạm thời lượng giá trị B: Chuyển nhượng tạm thời lượng giá trị, thời hạn chuyển nhượng C: Chuyển nhượng tạm thời lượng giá trị, tính hoàn trả D: Chuyển nhượng quyền sử dụng tạm thời lượng giá trị, thời hạn chuyển nhượng, tính hoàn trả Câu 11: Theo quy định hành Vệt Nam, đối tượng cho vay tín dụng ngân hàng gì? A: Là tất nhu cầu vay vốn kinh tế - xã hội B: Là nhu cầu vay vốn ngắn hạn, trung dài hạn kinh tế – xã hội VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí C: Là nhu cầu vay vốn hợp pháp theo quy định pháp luật D: Là nhu cầu vay vốn doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức xã hội Câu 12: Tổ chức tín dụng không cho vay vốn nhu cầu nào? A: Nhu cầu mua sắm tài sản chi phí hình thành nên tài sản mà pháp luật cấm mua bán, chuyển nhượng, chuyển đổi B: Nhu cầu toán chi phí, thực giao dịch mà pháp luật cấm C: A đối tượng kinh doanh xét thấy lợi nhuận lớn D: Nhu cầu tài để giao dịch mà pháp luật cấm; nhu cầu toán chi phí, thực giao dịch mà pháp luật cấm A Câu 13: Tín dụng ngân hàng có nguyên tắc nào? A: Tiền vay sử dụng mục đích thoả thuận có tài sản đảm bảo cho vốn vay B: Tiền vay sử dụng mục đích thoả thuận; tiền vay hoàn trả hạn gốc lãi C: Tiền vay sử dụng mục đích thoả thuận, có tài sản làm đảm bảo, trả nợ hạn D: Tiền vay sử dụng mục đích thoả thuận, có tài sản làm đảm bảo, trả hạn gốc lãi Câu 14: Điều kiện vay vốn gồm nội dung nào? A: Địa vị pháp lý ... HỌC KINH DOANH BLOG http://kienthucquantri.tk Câu hỏi trắc nghiệm thi vào ngân hàng và IQ có đáp án 1. Việc thay đổi thời gian khấu hao khi thẩm định tài chính của dự án sẽ làm: a. Dòng tiền của dự án tăng b. Dòng tiền của dự án giảm c. Dòng tiền của dự án không thay đổi d. Dòng tiền của dự án giảm nếu lãi 2. Dòng tiền của dự án đứng trên danh nghĩa đầu tư (hay quan điểm của ngân hàng) được định nghĩa: a. Khấu hao và lợi nhuận b. Khấu hao và lợi nhuận sau thuế c. Tổng dòng thu bằng tiền trừ đi tổng dòng chi bằng tiền nhưng bao gồm trả nợ gốc và lãi ngân hàng d. Tổng dòng thu bằng tiền trừ đi tổng dòng chi bằng tiền 3. Ngân hàng sẽ xem xét cho vay dự án khi a. Dự án có tỉ suất sinh lời cao b. Dự án có NPV dương c. Dự án có khả năng trả nợ ngân hàng và IR của chủ đầu tư cao hơn lãi suất cho vay d. Dự án có khả năng trả nợ ngân hàng và IR của dự án cao hơn tỉ suất sinh lời chung của ngành 4. Tỷ lệ chiết khấu là: a. Tỷ lệ chiết khấu dòng tiền các năm về hiện tại mà tại đó NPV = 0 b. Lãi suất mong đợi của nhà đầu tư bao gồm cả tỷ lệ lạm phát c. Lãi suất cho vay d. Chi phí sử dụng vốn bình quân của dự án e. Lãi suất mong đợi của nhà đầu tự đã bao gồm hoặc không bao gồm tỷ lệ lạm phát. 5. Hình thức đầu tư nào dưới đây sẽ ít chịu rủi ro lãi suất nhất a. Trái phiếu trả lãi một lần khi trả gốc b. Trái phiếu kho bạc dài hạn c. Cổ phần ưu đãi d. Trái phiếu dài hạn của công ty HỌC KINH DOANH BLOG http://kienthucquantri.tk e. Kỳ phiếu kho bạc ngắn hạn 6. Trong điều kiện đồng tiền của một quốc gia được tự do chuyển đổi khi tỷ giá hối đoái được thả nổi thì trong dài hạn tỷ giá của đồng bản tệ so với đồng ngoại tệ sẽ tăng nếu a. Ngân hàng trung ương bán đồng ngoại tệ ra nước ngoài nhiều hơn b. Luồng vốn ra nước ngoài tăng lên c. Tỷ lệ lạm phát giảm tương đối so với lạm phát của các quốc gia khác d. Sản lượng toàn cầu giảm 7. Lãi suất thực thường nhỏ hơn lãi suất danh nghĩa vì a. Lạm phát b. Thâm hụt cán cân vãng lai c. Việc thanh toán cổ tức d. Khấu hao 8. Bảng tổng kết tài sản của doanh nghiệp là: a. Báo cáo tài chính của doanh nghiệp trong một kỳ báo cáo, thông thường là tháng, quý, năm b. Bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp trong một kỳ báo cáo, thông thường là tháng, quý, năm. c. Một loại báo cáo kế toán phản ánh vốn, tài sản và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp tại thời điểm báo cáo. d. Không có câu trả lời nào ở trên là đúng 9. Vốn vay ngắn hạn của ngân hàng dùng để: a. Bổ sung vốn lưu động b. Bổ sung vốn cố định c. Mua cổ phiếu góp vốn liên doanh d. Kinh doanh bất động sản 10. Nguồn vốn dùng để trả nợ trung và dài hạn cho ngân hàng là: a. Vốn vay ngân hàng khác b. Khấu hao tài sản cố định và lợi nhuận c. Doanh thu bán hàng. 11. Để có vốn đầu tư vào dự án mà ngân hàng đã cam kết, ngân hàng sẽ thực hiện biện pháp huy động vốn nào? a. Huy động tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn b. Phát hành kỳ phiếu c. Phát hành trái phiếu d. Vay vốn trên thị trường liên ngân hàng 12. Để hạn chế rủi ro tín dụng ngân hàng thực hiện biện pháp nào HỌC KINH DOANH BLOG http://kienthucquantri.tk a. Đồng tài trợ b. Bán nợ c. Cơ cấu lại nợ d. Hạn chế cho vay 13. Thời hạn cho vay a. Là khoảng thời gian được tính từ khi khách hàng bắt đầu nhận tiền vay cho đến thời điểm khách hàng hoàn trả hết nợ gốc và 320 Câu - TRẮC NGHIỆM NVNH Câu 1: Thế nguồn vốn NHTM? A: Là toàn nguồn tiền tệ NHTM tạo lập vay, kinh doanh B: Là toàn nguồn tiền tệ NHTM tạo lập để đầu tư, kinh doanh chứng khoán C: Là toàn nguồn tiền tệ NHTM tạo lập vay đầu tư D: Là toàn nguồn tiền tệ NHTM tạo lập vay, đầu tư thực dịch vụ ngân hàng Câu 2: Vốn chủ sở hữu NHTM gì? A: Là nguồn vốn mà chủ NHTM phải có để bắt đầu hoạt động B: Là nguồn vốn chủ NHTM đóng góp C: Là nguồn vốn thuộc sở hữu NHTM D: Là nguồn vốn nhà nước cấp Câu 3: Nguồn từ quỹ coi vốn chủ sở hữu bao gồm khoản nào? A: Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, quỹ khấu hao B: Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, quỹ dự phòng tài chính, quỹ khác C: Quỹ dự trữ vốn điều lệ, quỹ khen thưởng D: Quỹ dự phòng tài chính, quỹ khấu hao sửa chữa lớn, quỹ khen thưởng Câu 4: Các tài sản nợ khác coi vốn chủ sở hữu gồm nguồn nào? A: Vốn đầu tư mua sắm nhà nước cấp có; vốn tài trợ từ nguồn B: Vốn đầu tư mua sắm nhà nước cấp có Các khoản chênh lệnh đánh giá lại tài sản, chênh lệch tỷ giá; loại cổ phần cổ đông góp thêm C: Vốn đầu tư mua sắm nhà nước cấp có Các khoản chênh lệnh đánh giá lại tài sản, chênh lệch tỷ giá, lợi nhuận để lại chưa phân bổ cho quỹ D: Các khoản chênh lệnh đánh giá lại tài sản, lợi nhuận để lại chưa phân bổ cho quỹ Câu 5: Vốn huy động NHTM gồm loại nào? A: Tiền gửi, vốn vay tổ chức tín dụng khác NHTW; vốn vay thị trường vốn, nguồn vốn khác B: Tiền gửi, vốn vay NHTM; vay ngân sách nhà nước; vốn ngân sách cấp bổ sung C: Tiền gửi, vốn vay tổ chức tín dụng khác; ngân sách nhà nước cấp hàng năm D: Tiền gửi, vốn vay NHTW; vốn vay ngân sách, nguồn vốn khác Câu 6: Vốn huy động từ tiền gửi bao gồm phận nào? A: Tiền gửi toán (tiền gửi không kỳ hạn), tiền gửi có kỳ hạn, tiền vay NHTW B: Tiền gửi toán, tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm, tiền vay TCTD khác C: Tiền gửi toán, tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi khác D: Tiền gửi toán, tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi khác Câu 7: Tại phải quản lý nguồn vốn A: Khai thác tối đa nguồn vốn nhàn rỗi kinh tế Đảm bảo khả toán, chi trả NHTM để có vốn nộp lợi nhuận, thuế cho nhà nước B: Khai thác tối đa nguồn vốn nhàn rỗi kinh tế; Đảm bảo nguồn vốn NHTM tăng trưởng bền vững, đáp ứng kịp thời, đầy đủ thời gian, lãi suất thích hợp; Đảm bảo khả toán, chi trả NHTM nâng cao hiệu kinh doanh C: Đảm bảo khả toán, chi trả NHTM nâng cao hiệu kinh doanh Đảm bảo nguồn vốn NHTM tăng trưởng bền vững, đáp ứng kịp thời, đầy đủ thời gian lãi suất thích hợp D: Khai thác tối đa nguồn vốn nhàn rỗi kinh tế Đảm bảo khả toán, chi trả NHTM nâng cao hiệu kinh doanh Câu 8: Quản lý vốn chủ sở hữu gồm nội dung gì? A: Xác định vốn chủ sở hữu quan hệ với tổng tài sản có ; Xác định vốn chủ sở hữu quan hệ với tài sản có có rủi ro; Xác định vốn CSH mối liên hệ với nhân tố khác B: Xác định vốn chủ sở hữu quan hệ với tổng tài sản; xác định vốn chủ sở hữu với vốn cho vay; C: Xác định vốn chủ sở hữu quan hệ với tổng tài sản; Xác định vốn CSH mối liên hệ với nhân tố khác D: Xác định vốn chủ sở hữu quan hệ với tài sản rủi ro Xác định vốn CSH mối liên hệ với nhân tố khác; xác định vốn chủ sở hữu với quan hệ bảo lãnh, cho thuê tài Câu 9: Phát biểu quản lý vốn huy động nhất? A: Quản lý quy mô, cấu, quản lý lãi suất chi trả B: Quản lý quy mô, cấu, quản lý lãi suất chi trả, quản lý kỳ hạn, phân tích tính khoản nguồn vốn C: Quản lý quy mô, cấu, quản lý lãi suất chi trả, quản lý kỳ hạn D: Quản lý quy mô, cấu, quản lý lãi suất chi trả, quản lý kỳ hạn, phân tích tính khoản nguồn vốn; xác định nguồn vốn dành cho dự trữ Câu 10: Nội dung khái niệm tín dụng xác nhất? A: Chuyển nhượng tạm thời lượng giá trị B: Chuyển nhượng tạm thời lượng giá trị, thời hạn chuyển nhượng C: Chuyển nhượng tạm thời lượng giá trị, tính hoàn trả D: Chuyển nhượng quyền sử dụng tạm thời lượng giá trị, thời hạn chuyển nhượng, tính hoàn trả Câu 11: Theo quy định hành Vệt Nam, đối tượng cho vay tín dụng ngân hàng gì? A: Là tất nhu cầu vay vốn kinh tế - xã hội B: Là nhu cầu vay vốn ngắn hạn, trung dài hạn kinh tế – xã hội C: Là nhu cầu vay vốn hợp pháp [...]... khác D Dịch vụ ủy thác cá nhân, dịch vụ ủy thác đối với doanh nghiệp, dịch vụ ủy thác đối với các tổ chức từ thiện, dịch vụ ủy thác đối với các tổ chức khác Câu 97: Có các loại dịch vụ thông tin tư vấn nào đối với NHTM? A Dịch vụ thông tin về môi trường, dịch vụ tư vấn chứng khoán cho khách hàng B Dịch vụ thông tin về môi trường, dịch vụ tư vấn chứng khoán cho khách hàng, dịch vụ lập dự án đầu tư, tư... giải ngân C Dịch vụ thông tin về môi trường, dịch vụ tư vấn chứng khoán cho khách hàng, dịch vụ lập dự án đầu tư, tư vấn giải ngân, dịch vụ phân tích kinh tế các dự án đầu tư, các dịch vụ khác liên quan đến hoạt động TCNH VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí D Dịch vụ thông tin về môi trường, dịch vụ tư vấn chứng khoán cho khách hàng, dịch vụ lập dự án đầu tư, tư vấn giải ngân, ... giấy tờ nêu trên Câu 158: Khi vay vốn ngân hàng yêu cầu khách hàng doanh nghiệp nộp cho ngân hàng các báo cáo tài chính của thời kỳ gần nhất nhằm mục đích gì? A Nhằm xem khách hàng có đang nợ ngân hàng hay không? B Nhằm xem khách hàng có nợ thuế đối với nhà nước không? C Nhằm xem xét tình hình tài chính của khách hàng tốt hay không? D Nhằm xem khách hàng có hoạt động hợp pháp hay không? Câu 159: Việc... thanh toán, từ chối các dịch vụ thanh toán bất hợp pháp Câu 63: Tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán có nghĩa vụ gì? A Thực hiện các dịch vụ thanh toán nhanh, đầy đủ, chính xác, an toàn theo yêu cầu của khách hàng B Gồm A; niêm yết công khai phí dịch vụ thanh toán, giữ bí mật số dư tài khoản, cung cấp thông tin định kỳ, đột xuất cho chủ tài khoản về số dư tài khoản và các dịch vụ thanh toán có liên... thanh toán kể cả khi khách hàng không đáp ứng các điều kiện để sử dụng dịch vụ hoặc vi phạm các quy định về thanh toán B Quy định phí, mức thấu chi, yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin liên quan đến sử dụng dịch vụ thanh toán, không được từ chối các dịch vụ thanh toán mà khách hàng yêu cầu C Gồm A; từ chối cung cấp dịch vụ thanh toán khi khách hàng không đáp ứng các điều kiện để sử dụng dịch vụ hoặc... được bảo lãnh, ngân hàng phục vụ người hưởng bảo lãnh Câu 134: Tham gia bảo lãnh gián tiếp gồm các bên nào? A Ngân hàng phát hành bảo lãnh, ngân hàng trung gian, người hưởng bảo lãnh B A và người được bảo lãnh C Ngân hàng phát hành bảo lãnh, người được bảo lãnh D Ngân hàng trung gian, người hưởng bảo lãnh, người được bảo lãnh Câu 135: Quy trình bảo lãnh gồm những nội dung nào? A Khách hàng lập và gửi... giá chứng khoán hợp lý, bảo hiểm danh mục đầu tư D Phân tích, xác định giá chứng khoán hợp lý, quản lý tài khoản đầu tư, bảo hiểm danh mục đầu tư Câu 96: Có các loại dịch vụ ủy thác nào? A Dịch vụ ủy thác cá nhân, dịch vụ ủy thác đối với doanh nghiệp B Dịch vụ ủy thác cá nhân, dịch vụ ủy thác đối với các tổ chức từ thiện C Dịch vụ ủy thác cá nhân, dịch vụ ủy thác đối với doanh nghiệp, dịch vụ ủy thác... lãnh, ngân hàng thẩm định hồ sơ và ra quyết định bảo lãnh B Ngân hàng ký hợp đồng bảo lãnh với khách hàng và phát thư bảo lãnh; khách hàng lập và gửi hồ sơ đề nghị bảo lãnh; ngân hàng thâmt định hồ sơ và quyết định C B ; khách hàng thanh toán phí bảo lãnh và các khoản phí khác (nếu có) theo thoả thuận trong hợp đồng bảo lãnh D C và tất toán bảo lãnh Câu 136: Trong phân tích hoạt động kinh doanh của ngân. .. vay là hoạt động của ngân hàng thương mại và cấp tín dụng là hoạt động của các tổ chức tín dụng Câu 147: Quy trình tín dụng do ngân hàng nào xây dựng? A Quy trình tín dụng là những quy định do ngân hàng thương mại và Ngân hàng Nhà nước cùng xây dựng B Quy trình tín dụng là trình tự các bước tiến hành khi xem xét cấp tín dụng cho khách hàng do Ngân hàng Nhà nước quy định cho các ngân hàng thương mại C... vay có thể trả gốc và lãi không theo kỳ hạn nhất định Câu 124: Thế nào là thư tín dụng có thể huỷ ngang? A Thư tín dụng có thể huỷ ngang là loại thư tín dụng mà người mua có quyền đề nghị ngân hàng mở L/C sửa đổi nhưng phải báo cho người bán biết B Thư tín dụng có thể huỷ ngang là loại thư tín dụng mà người mua có quyền đề nghị ngân hàng mở L/C bổ sung và phải báo cho người bán biết C Thư tín dụng có
- Xem thêm -

Xem thêm: 320 Câu hỏi trắc nghiệm nghiệp vụ ngân hàng có đáp án, 320 Câu hỏi trắc nghiệm nghiệp vụ ngân hàng có đáp án, 320 Câu hỏi trắc nghiệm nghiệp vụ ngân hàng có đáp án

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn