Một số kinh nghiệm để làm tốt công tác chủ nhiệm ở lớp 9a5 trường thcs đào duy từ

7 327 2
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/10/2016, 15:30

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ KINH NGHIỆM ĐỂ LÀM TỐT CƠNG TÁC CHỦ NHIỆM Ở LỚP 9A5 TRƯỜNG THCS ĐÀO DUY TỪ MỤC LỤC A/ ĐẶT VẤN ĐỀ: I/ TÊN ĐỀ TÀI II/ LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI III/ MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU IV/ GIỚI HẠN ĐỀ TÀI V/ ĐỐI TƯỢNG VÀ KHÁCH THỂ NGHIÊN CỨU VI/ GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU VII/ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU VIII/ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU IX/ KẾ HOẠCH NGHIÊN CỨU B/ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ: I/ CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI II/ TÌM HIỂU ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH III CÁC GIẢI PHÁP C/ KẾT LUẬN: I/ KẾT QUẢ Trang II/ BÀI HỌC RÚT KINH NGHIỆM III/ KIẾN NGHỊ Trang Trang Trang Trang Trang Trang Trang Trang Trang Trang Trang Trang Trang Trang Trang Trang Trang 10 Trang 11 A/ ĐẶT VẤN ĐỀ I / TÊN ĐỀ TÀI MỘT SỐ KINH NGHIỆM ĐỂ LÀM TỐT CƠNG TÁC CHỦ NHIỆM Ở LỚP 9A5 TRƯỜNG THCS ĐÀO DUY TỪ - NĂM HỌC: 2010-2011 II / LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI “Vì lợi ích 10 năm trồng lợi ích trăm năm trồng người” Câu nói Bác Hồ thấm nhuần vào Đường lối Đảng Chủ trương Nhà nước ta Hiện Đảng Nhà nước ta nêu việc phát triển tồn diện - giáo dục tồn diện Vậy người giáo viên chủ nhiệm phải có nhận thức đắn vai trò người thầy lớp học Người giáo viên chủ nhiệm lớp người huy ngồi chiến trường, muốn dành thắng lợi người phải biết tổ chức, bao qt, xử lí tốt tình giành thắng lợi Đối với người giáo viên khơng dạy em kiến thức, văn hố mà dạy em nề nếp, cách sống, cách làm người ý thức làm chủ tương lai đất nước Nhưng thực trạng cơng tác chủ nhiệm chưa đạt hiệu cao nề nếp, cơng tác tổ chức lớp học hoạt động khác Từ nhận thức trên, người giáo viên chủ nhiệm lớp quan trọng việc hướng dẫn, đạo lớp đào tạo hệ trẻ theo mục đích giáo dục tồn diện Người giáo viên chủ nhiệm lớp đóng nhều vai trò: Vừa thầy dạy học, vừa người cha, người mẹ có lúc phải người bạn tốt em Từ uốn nắn em theo quỹ đạo Giáo viên có đạo, quản lí lớp tốt dẫn đến việc học em chắn tốt việc giảng dạy giáo viên đạt hiệu Vì tơi chọn đề tài: “Một số kinh nghiệm để làm tốt cơng tác chủ nhiệm” lớp 9A5 Trường THCS Đào Duy Từ năm học 2010 – 2011 III / MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Từ thực trạng trên, đề tài tìm ngun nhân mà cơng tác chủ nhiệm chưa đạt hiệu Qua đề xuất số biện pháp hữu hiệu để giáo viên làm tốt cơng tác chủ nhiệm nhằm khắc phục tình trạng nề nếp lớp, hạn chế học sinh vi phạm nội qui, chun cần học tập IV / GIỚI HẠN ĐỀ TÀI Đề tài tập trung nghiên cứu số kinh nghiệm để làm tốt cơng tác chủ nhiệm lớp 9A5 Trường THCS Đào Duy Từ năm học 2010 – 2011 V / ĐỐI TƯỢNG VÀ KHÁCH THỂ NGHIÊN CỨU 1)Đối tượng nghiên cứu: Một số kinh nghiệm giáo viên chủ nhiệm năm học vừa qua 2)Khách thể nghiên cứu: Tìm hiểu thực trạng cơng tác chủ nhiệm lớp giáo viên lớp 9A5 Trường THCS Đào Duy Từ năm học 2010 – 2011 VI / GIẢ THIẾT NGHIÊN CỨU Nếu lớp áp dụng đồng kinh nghiệm mà đề tài nêu cơng tác chủ nhiệm lớp đạt kết cao năm học VII / NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU Để đạt mục đích nêu trên, đề tài tự xác định cho nhiệm vụ nghiên cứu sau đây: 1)Nghiên cứu sở lí thuyết đề tài 2)Tìm hiểu thực trạng cơng tác chủ nhiệm giáo viên lớp 9A5 Trường THCS Đào Duy Từ năm học 2010 – 2011 3)Đề xuất biện pháp đạo cơng tác để làm tốt cơng tác chủ nhiệm lớp VIII / PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1)Nhóm phương pháp nghiên cứu lý thuyết 2)Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn: Điều tra, trực quan, nêu gương, hỏi đáp 3)Các phương pháp hỗ trợ: Thống kê mơ tả, IX / KẾ HOẠCH NGHIÊN CỨU 1)Tháng 9/ 2010: Đăng kí đề tài, lập đề cương 2)Tháng 9-10/ 2010: Điều tra thực trạng nề nếp lớp học lí lịch học sinh lớp 9A5 3)Tháng 11/ 2010: Thu thập xử lí số liệu điều tra 4)Tháng 12/ 2010 đến tháng 01/ 2011: Thống kê, phân tích số liệu 5)Tháng 02/ 2011: Viết đề tài, báo cáo sơ 6)Tháng 3/ 2011: Chỉnh sửa hồn thiện đề tài B/ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I/ CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI Trong q trình đổi nội dung, phương pháp giảng dạy hưởng ứng vận động “Hai khơng” với bốn nội dung: “Nói khơng với tiêu cực thi cử bệnh thành tích giáo dục, vi phạm đạo đức nhà giáo học sinh ngồi nhầm lớp” “Năm học ứng dụng cơng nghệ thơng tin, …”; “Trường học thân thiện” hưởng ứng vận động “Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh” ngành Giáo dục - Đào tạo Đòi hỏi CB - GV ngành giáo dục phải nổ lực để bước nâng cao chất lượng giáo dục Ngồi kiến thức chun mơn, giáo viên phải thường xun rèn luyện, tu dưỡng đạo đức Cách mạng, đạo đức nhà giáo, đặc biệt giáo viên chủ nhiệm lớp phải nổ lực “Vì đàn em thân u” để hồn thành tốt nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao phó Muốn đạt mục đích này, giáo viên chủ nhiệm lớp phải tận tụy với nhiệm vụ giao, phải có kế hoạch cụ thể cơng tác chủ nhiệm lớp nhằm hổ trợ cho học sinh có ý thức phấn đấu học tập, rèn luyện hạnh kiểm để trở thành học sinh có lực tồn diện cơng xây dựng đất nước ngày giàu đẹp Trong lĩnh vực giáo dục, người thầy khơng có lòng “u nghề mến trẻ” đem hết nhiệt tình để truyền đạt kiến thức cho học sinh mà quan trọng phải có biện pháp, làm để đạt hiệu cao Muốn học sinh tiếp cận tri thức, người giáo viên chủ nhiệm phải có biện pháp giúp em có ý thức học tập, chủ động tiếp thu kiến thức, hăng say thi đua học tập Những năm gần giáo dục nước ta có nhiều thay đổi biến động khơng ngừng, Đảng Nhà nước đặc biệt quan tâm đến nghiệp giáo dục, đến vấn đề đảm bảo chất lượng dạy học Việc nghiên cứu cho ta hình dung em học sinh thiếu niên, ngồi ghế trường THCS, học sinh phát triển nhân cách, tình cảm, trí tuệ, để có tri thức kỹ giao tiếp Để tới nghiên cứu cụ thể, trước hết cần xác định cơng tác chủ nhiệm lớp vấn đề quan trọng Đối với cơng tác chủ nhiệm lớp, người giáo viên phải có tính kiên trì, tận tình Sự nhiệt tâm, chu đáo giáo viên yếu tố quan trọng đảm bảo thành cơng người giáo viên cơng tác chủ nhiệm lớp Song với lứa tuổi học sinh lớp 9, nhận thức em non trẻ, ln chứng tỏ người lớn tư chưa đạt tới đỉnh cao, em cần có người hướng dẫn, đạo cho em vào nề nếp, để em dần trở thành người tài sống có ích xã hội, người giáo viên chủ nhiệm lớp II/ TÌM HIỂU ĐẶC ĐIỂM-TÌNH HÌNH *Thuận lợi: Được đạo sâu sắc Ban giám hiệu nhà trường, BCH Cơng đồn nhà trường đề kế hoạch cụ thể hàng tháng, học kì theo dõi, kiểm tra, đơn đốc thường xun Sự kết hợp, hỗ trợ kịp thời đồn đội, ban thi đua nhà trường Sự cộng tác chặc chẽ từ phía giáo viên mơn giáo viên chủ nhiệm quản lí lớp Sự quan tâm từ Ban thường trực Hội PHHS quyền địa phương Cơ sở vật chất dạy học trường khang trang, đầy đủ phòng học mơn, phòng chức năng, phòng truyền thống, , phòng học thống mát, sân tập TDTT, nhà vệ sinh * Khó khăn: Trường THCS Đào Duy Từ trường địa bàn dân cư gồm nhiều thành phần khắp xã huyện đến lập nghiệp, người dân chủ yếu làm nghề nơng, có số cán cơng nhân viên tiểu thương nên điều kiện kinh tế nhân dân có phát triển chưa đồng Do điều kiện gia đình tính ỷ lại vài phụ huynh, khốn trắng việc học em cho nhà trường, cho giáo viên, chưa thật quan tâm đến việc học tập em Nhiều em học sinh nhà xa trường nên việc học trái buổi gặp nhiều khó khăn Là giáo viên dạy theo tiết nên không thường xuyên có mặt lớp hay trường nên việc theo dõi hàng ngày để kòp thời nhắc nhở học sinh khó khăn Trong tình hình nay, vấn đề phổ cập giáo dục dẫn đến việc học tập, ý thức học tập em phần bò giảm sút Để xác đònh động học tập, người giáo viên chủ nhiệm phải thời gian dài *Qua thuận lợi khó khăn trên, việc xây dựng cho học sinh thói quen nề nếp, đạo đức tốt điều thực cần thiết Vì mà việc đưa giải pháp nhằm giúp em có nề nếp, đao đức tốt, ý thức tự giác học tập điều cần thiết III/ CÁC GIẢI PHÁP Trong năm học gần đây, vào đầu năm học nề nếp lớp chưa ổn định lộn xộn Vì học sinh lớp 9A5 biên chế từ lớp năm học 20092010 (8A1: em; 8A2: 10 em; 8A3: em; 8A4: 11 em; 8A5: 10 em; lưu ban (9A5: em) Chính nên em chưa tự giác, chưa ý thức tập thể, chưa vào qui củ lớp lên từ lớp Việc chấp hành nội quy nhà trường lỏng lẻo, nhiều hạn chế Để ổn định vào quỹ đạo lớp học khó phải thời gian dài Do từ Ban Giám Hiệu phân cơng cho chủ nhiệm lớp 9A5, thân trực tiếp gặp giáo viên chủ nhiệm lớp cũ để điều tra sơ khảo tình hình mặt học sinh, để nắm mặt mạnh, mặt yếu học sinh, đặc biệt hạnh kiểm lực học học sinh Về mặt hạnh kiểm: Bản thân điều tra học sinh lớp xem em vi phạm nội qui lớp dưới, em có ý thức tập thể khơng vi phạm để có kế hoạch bồi dưỡng, giáo dục cho em Về tình hình học tập: Căn vào tình hình lớp qua sổ điểm học bạ, để biết lớp có loại học lực theo danh hiệu khen thưởng: Có học sinh giỏi, có học sinh tiên tiến học sinh lại Sau biết lực học học sinh lớp để có kế hoạch giáo dục giảng dạy Ngồi điều tra thêm đội ngũ cán lớp lớp cũ có làm tốt nhiệm vụ giáo viên giao khơng, có tập thể lớp tín nhiệm khơng, ngun nhân nào? Do đạo ban lãnh đạo lớp hay giáo viên chủ nhiệm Từ việc điều tra sơ khảo nắm mặt mạnh, mặt yếu lớp từ có biện pháp giáo dục thích hợp: Tổ chức, định hướng cho tập thể lớp bầu ban cán lớp mới, ban cán mơn Ban cán lớp, cán mơn phải người có học lực giỏi, có ý thức tập thể, đối xử hòa đồng với bạn bè, tự giác, nhiệt tình cơng việc giao Tiến hành việc điều tra sơ yếu lí lịch học sinh lớp, có học sinh gia đình nghèo, gia đình khó khăn, cơng nhân, nơng dân, cán cơng chức Từ có sở để phân loại biện pháp giáo dục Đối với học sinh nghèo, học sinh gặp hồn cảnh khó khăn ln kết hợp với nhà trường, ban thường trực hội cha mẹ học sinh, ban ngành đồn thể khác tạo điều kiện giúp đỡ em mặt như: Tinh thần vật chất để em an tâm học tập hòa nhập bạn bè
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số kinh nghiệm để làm tốt công tác chủ nhiệm ở lớp 9a5 trường thcs đào duy từ , Một số kinh nghiệm để làm tốt công tác chủ nhiệm ở lớp 9a5 trường thcs đào duy từ , Một số kinh nghiệm để làm tốt công tác chủ nhiệm ở lớp 9a5 trường thcs đào duy từ

Từ khóa liên quan