Hãy kể về một lần em mắc khuyết điểm khiến thầy cô giáo buồn

5 1,642 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/10/2016, 08:50

Đề bài: K ểv ềm ột l ần em m ắc khuy ết ểm ến th ầy (cô) giáo bu ồn Trong cu ộc s ống, m ỗi không l ần m ắc l ỗi nh ưng có nh ững l ỗ i lầ m gây không bao gi quên đ ợ c Bây gi ờ, c ứm ỗi l ần nh ớđ ế n cô giáo d ạy v ă n n ăm l ớp b ả y, l i th ấ y lòng ray r ứt vô l ễv ới cô Tôi v ốn m ột đ ứ a tr ẻb ất h ạnh nh ất đ i – ngh ĩ v ềb ản thân nh ưv ậ y M ẹtôi sinh nh ưng b ố T ừbé b ị m ọi ng i xung quanh khinh mi ệ t, gi ễ u c ợt “ đ hoang” Nhi ều bà m ẹkhông cho h ọch v ới Tôi s ống thui th ủ i nh ưth ếv ới m ẹtrong c ă n nhà nh ỏt i tàn cu ối xóm T ừbé, không th t ốt b ụ ng th n g m ẹtôi Hai m ẹcon s ố ng tr ơtr ọ i không h ọhàng s ựkhinh mi ệt c m ọi ng i xung quanh Trong m tôi, loài ng i th ậ t xấ u xa đ ộ c ác – tr ừng i m ẹhi ền lành mà h ết lòng th n g yêu kính tr ọng Đ ế n tu ổi h ọ c, không ch v ới b n l ớp, lãnh đ m , th ờơ v ới m ọi ng i xung quanh N ăm , h ọc l ớp b ả y Trong gi ờv ăn, hôm l ớp h ọc v ăn ngh ị lu ậ n ch ứng minh Cô giáo gi ả ng đ ề “Lá lành đù m rách” Cô dùng nhi ều l ập lu ận d ẫn ch ứng g ần g ũ i, c ụth ể, thi ết th ực đ ể cho th đ ấ y lòng nhân c ng i Vi ệt Nam ta Gi ảng xong, cô cho l ớp vi ế t bài, ti ế t sau cô s ẽs a Ti ế t h ọc sau, cô g ọi m ột s ốb ạn n ộp cho cô s ửa – có Cô g ọi lên h ỏ i: “Toàn, t i em l ại không làm mà đ ể gi tr ắng? Em không hi ểu à? Không hi ể u ch ỗnào cô s ẽgi ả ng l i cho?” Ph ản ứn g c b ất ng ờđ ế n m ức làm c ảl ớp s ững s ờnhìn Tôi gân c ổlên tr ảl ời cô: “Em không làm em không thèm làm ch ứkhông ph ải không hi ểu Toàn nói d ối, b ịa đ ặ t , đ i làm có lòng nhân ái, ng i yêu th n g ng i T ại em l ại ch ứng minh ều d ố i trá nh ưth ếlà đú ng c ơch ứ ?” Tôi nói mà không bi ết đa ng nói Có l ẽđó nh ững ều u ấ t ức d ồn nén t ừlâu hôm b ộ c phát C ả l ớp đ ổ d ồn nh ững c ặp m ng ỡngàng v ềphía Còn cô giáo m ặt tái xanh, th ấ y cô gi ậ n đ ế n run ng i Cô không nói l ời mà b c nhanh kh ỏi l ớp Tôi bi ế t cô r ấ t gi ận Cô s ợkhông kìm ch ếđ ợ c c ảm xúc nên b c ch ăng? Tôi thoáng ân h ận l ời v ới cô nh ng không th ấ y sai L ớp tr ởng đ ế n bên nh ẹnhàng: “T ại c ậu vô l ễnh ưth ế? Đi theo xin l ỗi cô !” Tôi gi ậ n : “T không nói sai T ớkhông có l ỗi!” Sau s ựvi ệc trên, nh ninh s ẽb ị đu ổi h ọc ho ặc chí m ời ph ụhuynh Tôi ch ỉ lo m ẹs ẽbu n Cu ối gi ờ, cô g ọi lên g ặp riêng cô Tôi bi ết s ẽb ị ể n trách r ất n ặ ng Tôi b c vào phòng giáo viên, cô ng ồi v ẻm ặt bu ồn r ời r ợ i Trên đô i m đe n lay láy c ủ a cô ngân ng ấ n nư c Tôi đo án cô v ừa khóc th ng ạc nhiên Tôi ng ạc nhiên h ơn cô m ắng mà nh ẹnhàng phân tích cho th r ằng ngh ĩ nh ưth ếlà l ệch l ạc Các b ạn g ầ n gũ i giúp đ ỡ tôi, cô quan tâm yêu th n g tôi,… Tôi vô ân h ận Tôi lí nhí xin l ỗi cô Cô d ịu dàng xoa vào đ ầ u b ảo: “Em hi ểu đ ợ c nh ưth ếlà t ốt đ n g nên m ất ni ềm tin vào tình ng i nh ưth ế ! Cô không gi ậ n em đâ u” Dù cô nói v ậy nh ưng v ẫn th th ật có l ỗi vô l ễv ới cô Tôi th ật bi ết ơn cô d ạy h ọc v ềt ấm lòng đ ộ lư ợ n g giúp l ấ y l ại ni ề m tin v ềtình ng ời Bài làm v ăn ti ết 36+37 th ời gian 90 phút đ ề bài: K ểv ềm ột l ần em m ắc khuy ết ểm ến th ầy (cô) giáo bu ồn Trong nhịp sống xô bồ, náo nhiệt, thứ theo dòng thời gian lui vào dĩ vãng để lại đằng sau nỗi niềm nuối tiếc Ngậm ngùi hai tiếng “Giá như…”, thật cảm thấy hối hận nghĩ lần không học cũ khiến cô giáo buồn Là học sinh giỏi văn, ban cán s ự l ớp, cô giáo tin t ưởng quý mến, mà… Sáng hôm ấy, buổi sáng xanh, mát mẻ Nh ững giọt nắng tinh nghịch nhảy nhót đường qua kẻ xanh thẫm Những chim chuyền cành nhí nhảnh, vô t Không khí thiên nhiên đầu thu thật nhẹ nhàng, quyến rũ Thế mà thật vội vàng, hối bướ c nhanh đến tr ường để tranh thủ vài phút đầu buổi ôn lại đống cũ mà hôm qua chơi, quên không học Tôi hấp tấp gi t ừng v đọc l ướt…đọc l ướt… Trống trườ ng vang lên, học căng thẳng đến Giờ S đầu tiên… Tiết hai, ba trôi qua May thay, không bị gọi lên bảng Nhưng tiết bốn, tiết Ngữ văn….lại đến Cô giáo bướ c vào lớp với màu áo trắng giản dị Vẫn t ươi c ười nh khi, cô chuẩn bị kiểm tra cũ Vì đọc qua loa vài phút đầu buổi nên đầu chẳng nh Tặc l ưỡi cầu may, hy vọng tiếp tục thoát nạn nh ững tiết tr ước, phó mặc cho số phận Cái cảm giác học môn yêu thích hôm dườ ng bỏ đến vùng đất xa xôi nào, thay vào s ự hồi hộp, căng thẳng Bỗng “Trần Văn Nam lên bảng”- giọng cô giáo cất lên phá v ỡ không khí yên lặng l ớp học Tôi th phào nhẹ nhỏm thấy thật may mắn Tôi chưa kịp sung sướ ng cô giáo lại hạ tay bút rà… rà vào sổ điểm kết thúc ba tiếng ngắn gọn: -Hiền – lên – bảng! tim đập rộn lên chui khỏi lòng ng ực Thật bất ng Tôi nóng ran ngườ i, cố vẻ tự nhiên, bình thường để che dấu nỗi lo lắng Thế nhớ “diễn” R ời rạc Lung tung Bối rối nh ững tiếng xì xào bạn Tôi thấy xấu hổ vô Giọng cô chùng xuống, buồn buồn bảo chỗ Yên vị ghế thân thuộc song đầu hỗn độn bao ý nghĩ mặt đất chưa có bà N ữ Oa Tôi lo s ợ, t ự trách thân.Tiếc nuối, xót xa, hổ thẹn cô giáo nhận xét học ch ưa k ĩ – cách nói giảm, nói tránh cô – cô không muốn nói thẳng không học Ánh mắt cô nhìn nh xoáy sâu vào tâm hồn Cả học, ánh mắt hướng phía v ới dấu hỏi không giải thích, biện bạch được… Phải lười biếng chủ quan vô tình chạm vào tình cảm lòng tin cô dành cho tôi? Về cuối tiết học, lấy lại bình tĩnh chăm học Hình nh cô biết vậy, cô hỏi lại gọi trả lời Tôi chuộc lỗi với tất cố gắng Nét mặt t ươi c ười cô khiến nhận cô ngườ i bao dung, niềm tin vào cô học trò bé nhỏ Cô bỏ qua tha th ứ cho rồi… Chuyện qua lâu nh ưng lòng dai dẳng nh ững buồn vui tiết học Muốn nói v ới cô lời cảm ơn xin lỗi mà chưa dám Võ Thị Hiền – Lớp 81 Đề bài: M ột l ần m ắc l ỗi ến th ầy cô bu ồn Tôi thường tự hào “nổi tiếng” với trò quậy phá Có rúc đầu vào bãi cát, chờ ngang qua “hù” Cũng có lúc treo bịch nước lên cành cây, cần bóng dáng thân quen nẻo đường xa tiến lại “ùm” “mát lạnh tâm hồn” Chính nên tôn lên làm “hiệp nữ giang hồ”, oai …cóc Tuy trò quậy phá không làm giận, đơn giản biết “lựa người mà thí nghiệm” Vậy mà có lúc không quậy phá nghịch ngợm lại gây lỗi lầm khiến cho “nạn nhân” buồn vô hạn “Nạn nhân” mà nói tới cô giáo chủ nhiệm năm ngoái Hễ nhớ lại thấy bứt rứt khó chịu lòng Đó câu chuyện buồn năm lớp bảy Một năm nhớ rõ Vào buổi sáng thứ hai, trời đẹp, cảnh đẹp, người đẹp có không đẹp buồn rầu, lo lắng hồi hộp – viết khảo sát nhà chưa hoàn thành để nộp cho cô giáo Giờ chào cờ hôm chẳng nghe chẳng vui vẻ Đáng lẽ lúc “tranh thủ” lấy viết tiếp chẳng hiểu lại không làm mà ngồi thừ Khi tiết chào cờ kết thúc, có lớp về, có lớp vào học tiếp ca sau Còn bảy đứa đội tuyển chúng tôi, gồm có Oanh, Vi, Nhi, Duyên, Phương, Tú phải lại để học bồi dưỡng thêm Chúng chờ lâu mà cô chưa đến Đứa than vãn: “Bài tui dở ẹc à!”, đứa thảnh thơi: “Tui làm tạm ổn” Chúng vui vẻ chuyền cho xem, bình phẩm tán loạn Nhưng nhóm có nhỏ Oanh với chưa làm Tranh thủ xộc vào thư viện mở làm liền, vội lao theo Nhưng vừa viết dăm ba câu, lại bị câu chuyện bạn làm theo Vui quá! Thế lo lắng hay hồi hộp dẹp sang bên… Trong suốt thời gian chờ đợi lòng vòng quanh sân trường, ngồi ghế đá tán dóc đủ thứ chuyện trời đất, cười đùa ầm ĩ chạy xuống căng tin mua quà ăn vặt Thỉnh thoảng nhớ lại vụ tập nhà có lo có sợ trò vui hấp dẫn nên khiến nhắm mắt làm ngơ, tự nhủ: “Trễ rôi, cô không đến đâu Vả cô có đến không nhớ việc cho đâu mà lo.” Đến Oanh làm xong bài, hãnh diện đem khoe với nỗi lo sợ thành nỗi buồn Vậy nhóm đứa có bài, trừ tôi, mà lại đứa học cô đặt niềm tin lớn đội đâu phải bình thường … Đang lo buồn, rồi, bóng dáng quen thuộc cô giáo xuất cổng trường Giờ “tử hình” đến Cô giáo vội vã vào phòng học quen thuộc dành riêng cho đội Cô xin lỗi có việc nhà đột xuất nên đến trễ khiến phải chờ, cô lặng lẽ ngồi vào bàn nghiêm nghị nhắc chúng tôi: “Nộp khảo sát em!” Các bạn lẹ làng chuyển cho cô Khi cô xem sơ qua xấp ngạc nhiên lên tiếng: “Sao có sáu em? Em chưa làm vậy?” Và cúi gầm mặt rụt rè lên tiếng nghe hai má nóng bừng: “Thưa cô, em ạ!” Cô chuyển hướng nhìn sang không lòng Những trách móc cô lúc chẳng có sai, chẳng hiểu lúc giận ngược lại cô Tôi bướng bỉnh lên tiếng: “Nhưng em bận ạ! Đây đâu có phải kiểm tra định kì quan trọng đâu cô !” Tôi nói nói biết rõ khảo sát lực đợt cho đội chúng tôi, thầy giáo hiệu trưởng kiểm tra kết hôm sau Chính nên, sau câu nói bướng vừa vọt khỏi miệng tôi, hối hận vây kín Mặt cô đanh lại, ánh mắt có đám mây mờ thoáng qua đầy vẻ thất vọng lạnh lẽo làm sao! “Lấy sách ra, hôm ta học thơ em!”mãi đến năm phút sau cô giáo cất tiếng “Ôi Cô giáo muôn vàn kính yêu em Thật em ngu dốt hỗn xược khi mở miệng để nói với cô câu ấy.” Và biết cô giận ghê gớm suốt buổi học hôm cô không nhìn không nói với câu Sau cô buồn, dù liền hôm sau mang đến nộp cho cô Tôi không dám xin lỗi cô thái độ lạnh lùng lòng ray rứt cô có bị thầy hiệu trưởng khiển trách lỗi không quản lí tốt học sinh không? Từ hôm ấy, tinh thần gần suy sụp, vẩn vẩn vơ vơ Tôi không tinh nghịch trêu ghẹo chọc phá người lời tôn xưng “hiệp nữ giang hồ” Lúc nghĩ đến “chuyện ấy”.Tôi vừa giận kinh khủng vừa hối hận tràn trề Nhưng có hối cũng muộn Người ta cho “Lời nói gió bay” với lời nói không rút lại được? Và dù có cố cách không dám lại gần cô để nói lời xin lỗi mong cô tha thứ cho Tôi biết cô bao dung nỗi day dứt bám theo (vì tuần sau cô lại vui vẻ trò chuyện xảy vậy) Đến bây giờ, học sinh lớp tám rồi, chưa thể mở miệng nói lời xin lỗi cô, rụt rè ngại ngùng hay mặc cảm tội lỗi không phân biệt Tuy lòng lúc vang lên bốn tiếng: “Em xin lỗi cô!” với hi vọng điều thầm kín đến với cô phép màu thường đọc thấy cổ tích để cô buồn đứa học trò ham chơi mà phát ngôn vô tâm Các bạn ạ! Thầy cô người sinh lần thứ hai, người vĩ đại không khác cha mẹ ta Vì ta không làm điều sai trái, mắc lỗi lầm không đáng có để thầy cô phải buồn Ta phải biết kính trọng yêu quí thầy cô cha mẹ chúng ta, đừng làm để phải hối hận ray rứt suốt đời Câu chuyện buồn học đáng nhớ cho mà cho học trò Hi vọng viết nhỏ bật lên lời xin tha lỗi đến với cô –cô giáo yêu quí em Như day dứt Đề: K ể v ề m ột l ần em m ắc khuy ết ểm làm th ầy vô giáo bu ồn Trong đời ngườ i, có lần mắc khuyết điểm Nh ưng có nh ững khuyết điểm khiến ta ray rức Đó trường hợp Đến tận bây gi nh nh in chuyện ngày hôm Tôi ân hận khiến cô buồn phiền lỗi lầm nh ưng tin Cô sẵn sàng cảm thông tha thứ cho Tôi vốn học sinh giỏi Toán lớp Bài kiểm tra đạt điểm chín, điểm m ười Mỗi lần, cô gọi điểm, tự hào trả l ời rành rọt trước s ự thán phục bạn bè l ớp Một hôm, ôn tập, chủ quan không xem lại cũ Theo th ường lệ, cô gọi bạn lên bnảg làm để lấy điểm Tôi khăng khăng nghĩ cô không gọi đến đâu, có điểm kiểm tra miệng Vì vậy, ung dung ngắm trời qua khung cửa sổ thả hồn t ưởng t ượng đến trận kéo co mà đội l ớp lớp bảy năm diễn chiều Nhưng chuyện bất ngờ xảy ra, tin “chấn động” làm l ớp nhốn háo lên Cô giáo yêu cầu lấy giấy làm kiểm tra Biết bây gi ờ? Tôi ch ưa ôn cũ Mỗi làm bài, cô thường báo tr ướ c để chuẩn bị mà Còn hôm lại này? Tôi ngơ ngác nhìn quanh lượ t ch ợt b ừng tỉnh nhỏ Hoa ngồi cạnh huých tay nvào s ườn nhắc chép đề lo làm Tôi loay hoay c ứ viết lại xóa Nhìn quanh thấy bạn chăm làm Về phía tôi, đầu óc quay cuồng muốn vỡ tung, hoàn toàn bình t ĩnh suy nghĩ cách làm Thời gian hết, nộp mà lòng c ứ thấp thỏm, không yên Tôi ngh ĩ đến lúc phát ra, bị điểm đây? Tôi mặt tr ước l ớp, lại bị cô giáo khiển trách, chưa nói đến việc bố mẹ la rầy Bố mẹ đốt sành sanh kho tàng truyện tranh cho mà xem Tôi phải làm ? Tôi phải làm đây? Các câu hỏi dồn dập đạt khiến lo lắng Rồi thời khắc định mệnh đến Như lần, nhận từ tay cô để phát cho bạn Liếc qua mình, số ba khiến tim thắc lại Tôi cố không để nhìn thấy cố gi ữ nét mặt thản nhiên Vẻ mặt che giấu sóng gió quay cuồng, lên lòng Thật chuyện ch ưa t ừng có Tôi biết ăn nói v ới cô, v ới bố mẹ, với bạn bè bây gi ? Tôi lo nghĩ bất ch ợt nảy ý… Cô giáo bắt đầu gọi điểm vào sổ Đến tên tôi, bình tĩnh x ướng to “Tám ạ!” Cô giáo d ường nh không phát Tôi th phào nhẹ nhõm t ự nhũ : “Chắc cô không để ý đâu ví có gần chục bị điểm mà!” Để xóa dấu vết, tối hôm làm lại khác lấy bút đỏ ghi điểm “tám” theo nét chữ cô Ngày qua ngày, nghĩ đến lúc cô giáo đòi xem lại bài, lạnh ng ười Tr ời h ỡi, nh lời “tiên tri”, trời xuôi đất khiến ấy, cô thật muốn xem lại đểm tám không kh ớp vời số cô tổng kết trướ c trả Cả ngườ i lạnh run, mặt tái mét Tôi muốn trốn khỏi lớp mà Và hốt hoảng h ơn nghe cô gọi tên Cô phát s ửa điểm Cô gọi lên đưa giấy mời phụ huynh Cả lớp nh bị bao trùm b ởi không khí nặng nề, khô khốc Cô chẳng nói lời với khiến s ợ bối rối h ơn Tôi không tâm trạng để học môn khác Cô cảm thấy “ghét” cô biết bao! Tôi m ới vi phạm lần đầu đầu mà cô không tha th ứ cho Tôi ghi nhớ điều muốn trả thù cô S ự việc ba mẹ phạt suốt tuần lễ không cho xem truyện, bắt làm tập Toán miệt mài Tôi lại “ghét” cô h ơn…Và ngày nọ, hết đến ch ơi, bạn chạy lên bàn hỏi cô, nhanh tay giấu số chủ nhiệm sổ tay cô Tôi nghĩ làm cô t ức lo lắng… Tôi thấy cô quay lại lớp tìm thông báo cho l ớp Nh ưng không biết… Cô không mảy may nghi ng đến nh ững cô cậu học trò bé bỏng cô Đúng d ự đoán, cô phải nộp sổ chủ nhiệm cho nhà tr ường Cô làm sổ nên bị nhà trườ ng khiển trách Trên môi cô không n nụ c ười nào, trông cô buồn r ười r ượi Cô phải thời gian làm lại số Điều làm thấy Một hôm, tình cờ giở sổ tay cô xem T ừng trang, t ừng trang nh ững ghi nhận công việc, có trang cô kỉ niệm l ớp Cô ghi lại tên bạn bị ốm, nhận xét` bạn cần giúp đỡ môn nào, bạn tiến bộ… Tôi cảm thấy bất ng Thì cô chăm chút, yêu th ương Tôi lật đến trang gần cuối, cô viết kiểm tra Toán gần l ớp Tôi hết s ức ngạc nbhiên có đoạn nhỏ cô viết :“Không hiểu khôn ghiểu bé Trinh làm tệ nhỉ? hay gặp chuyện không vui? Mình phải tìm hiểu nguyên nhân xem có giúp em không? Th ường trò chăm ngoan, giúp đỡ bạn bè lễ phép…” Đọc nh ững dòng tâm tình cô, thấy khóe mắt cay cay, lòng nh thắt lại Gi m ới boết cô xem đứa trò ngoan, lễ phép tôn trọng cô Cô nghĩ lí khiến khiến không làm ch ứ có ngh ĩ lườ i học đâu Cô cho điểm ba đáng Điểm ba khiến khiến phải nhắc nh mình… Tôi biết làm để chuộc lỗi việc đem trả sổ cho cô xin lỗi cô Mong cô tha th ứ cho Nghĩ vậy, sáng hôm sau, định đem sổ vào trả cô hay tin cô phải quê gấp mẹ cô bệnh nặng ngườ i chăm sóc Cô nộp đơn xin nghỉ việc th ời gian… Cía tin làm sửng sốt Hai sổ nguyên trongt cặp Tôi không biềt làm để liên lạc v ới cô đây? Mọi thứ muộn Giá lúc không sửa điểm có lẽ không gây nên bao lỗi lầm, bao buồn phiền cho cô đâu Và ray r ức nh bây gi Tôi chẳng biết làm h ơn, biết dày vò thân Bao cảm xúc đè nén làm muốn v ỡ tung Tại ngày lại có suy nghĩ sai lầm ngốc nghếch đến để bây gi ân hận Tôi không gặp cô n ữa chẳng biết để xin lỗi cô Tôi biết gìn gi ữ sổ cô mong ngày gần gặp lại cô, trả sổ cho cô kèm l ời xin lỗi chân thành Cô ơi… Thời gian không dừng lại Gi xa cô Chiếc ghế cô ngồi gi có ng ưới thầy khác Tôi biết ngườ i thầy yêu thương, lo lắng cho nh ưng mong tìm lại bóng dáng cô ngày Tôi mong gặp lại cô để xin lỗi, để nhận tha th ứ, bao dung củ cô Cô ơi, thật lòng xin lỗi cô…
- Xem thêm -

Xem thêm: Hãy kể về một lần em mắc khuyết điểm khiến thầy cô giáo buồn , Hãy kể về một lần em mắc khuyết điểm khiến thầy cô giáo buồn , Hãy kể về một lần em mắc khuyết điểm khiến thầy cô giáo buồn

Từ khóa liên quan