nguoi-thuan-tay-trai-tu-duy-nhanh-hon.pdf

2 846 6
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/08/2012, 12:25

Theo tài liệu nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc Trường đại học Quốc gia Úc, những người thuận tay trái thường tư duy nhanh hơn người thuận tay phải và đặc biệt là có khả năng truyền thông tin
- Xem thêm -

Xem thêm: nguoi-thuan-tay-trai-tu-duy-nhanh-hon.pdf, nguoi-thuan-tay-trai-tu-duy-nhanh-hon.pdf