Sáng kiến kinh nghiệm áp dụng dạy học tích cực để rèn luyện kỹ năng thực hành phép nhân cho học sinh lớp 3

20 509 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/10/2016, 15:34

    Sáng kiến kinh nghiệm Đề Tài ÁP DỤNG DẠY HỌC TÍCH CỰC ĐỂ RÈN LUYỆN KỸ NĂNG THỰC HÀNH PHÉP NHÂN CHO HỌC SINH LỚP SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ÁP DỤNG DẠY HỌC TÍCH CỰC ĐỂ RÈN LUYỆN KỸ NĂNG THỰC HÀNH PHÉP NHÂN CHO HỌC SINH LỚP PHẦN I MỞ ĐẦU I.LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1.Xuất phát từ vị trí tầm quan trọng dạy phép nhân việc dạy môn Toán tiểu học Việc dạy học trường tiểu học nước ta có trình phát triển lâu.Chương trình môn Toán bậc Tiểu học gồm có tuyến kiến thức là: Số đại số, yếu tố hình học, đo đại lượng, giải toán.Trong số lớn trọng tâm đóng vai trò “cái trục chính” mà bốn mạch chuyển động chung quanh nó, phụ thuộc vào nó.Các biện pháp tính, phép nhân dãy tính.Trong ba mảng kiến thức mảng biện pháp tính quan trọng nhất, đặc biệt việc rèn luyện kỹ thực hành phép nhân , chia đóng vai trò chủ đạo, trọng tâm tuyến kiến thức số học, đại số hạt nhân toàn chương trình tiểu học Bắt đầu từ năm 2003-2004, bảng nhân 2, 3, 4, thức đưa vào chương tình Toán lớp hai bậc tiểu học.Nói thấy tầm quan trọng vai trò phép nhân môn Toán.Trong kỳ thi môn Toán lớp 2, 3, 4, đặc biệt thi học sinh giỏi bậc tiểu học xuất toán có liên quan đến phép tính nhân.Vì tính nhân, “ chìa khoá “ “ cầu nối” toán học thực tiễn đời sống.Nó chiếm vị trí quan trọng chương trình môn toán lớp môn toán tiểu học nói chung mặt thực hành tính toán 2.Xuất phát từ nhu cầu đặt công đổi giáo dục nói chung đổi dạy học môn toán tiểu học nói riêng Công đổi kinh tế, xã hội diễn ngày khắp đất nước.Nó đòi hỏi phải có lớp người lao động có lĩnh, có lực, chủ động sáng tạo, dám nghĩ dám làm, thích ứng với thực tiễn đời sống xã hội luôn phát triển.Nhu cầu làm cho mục tiêu đào tạo nhà trường phải điều chỉnh cách hợp lý dẫn đến thay đổi tất yếu nội dung phương pháp dạy học Đặc điểm phương pháp dạy học cũ có cân đối rõ rệt hoạt động dạy giáo dục hoạt động học sinh.Trong đó: - Giáo viên thường truyền đạt, giảng giải tài liệu có sẵn sách giáo khoa, sách giáo viên (hướng dẫn giảng dạy).Vì giáo viên thường làm việc cách máy móc quan tâm đến việc phát huy khả sáng tạo học sinh - Học sinh học tập cách thụ động, chủ yếu nghe giảng ghi nhớ làm theo mẫu.Do học sinh có hứng thú học tập, nội dung hoạt động học tập thường nghèo nàn, đơn điệu, lực vốn có học sinh có hội phát triển - Giáo viên người có quyền đánh giá kết học tập học sinh Học sinh tự đánh giá đánh giá lẫn nhau.Tiêu chuẩn đánh giá học sinh kết ghi nhớ, tái điều giáo viên giảng Cách dạy học cản trở việc đào tạo người lao động động, tự tin, linh hoạt, sáng tạo, sẵn sàng với đổi diễn hàng ngày Do phải có cố gắng đổi phương pháp dạy học để nâng cao chất lượng giáo dục đáp ứng nhu cầu công nghiệp hoá, đại hoá đất nước kỷ XXI 3.Xuất phát từ thực trạng việc dạy học môn toán cụ thể kỹ thực hành phép nhân cho học sinh lớp nhà trường Tiểu học Trong chương trình môn học bậc tiểu học, môn toán chiếm số lớn Bốn phép tính cộng, trừ, nhân , chia sử dụng hầu hết vào khâu trình dạy học toán.Tuy vậy, phép nhân, phép chia khái niệm trừu tượng.Vì việc nâng cao hiệu rèn luyện kỹ thực hành phép nhân, phép chia vấn đề cấp bách thường xuyên Một mục tiêu môn Toán bậc tiểu học hình thành kỹ thực hành tính toán.Bởi vậy, từ lớp 2, học sinh làm quen với bảng nhân với 2, 3, 4, phạm vi 100.Sang lớp ba, học sinh học bảng nhân với 6, 7, 8, nhân chia bảng phạm vi1.000.000 (với số có chữ số).Việc rèn luyện kỹ thực hành phép nhân giúp cho học sinh nắm số tính chất phép tính viết, thứ tự thực phép tính biểu thức có nhiều phép tính , mối quan hệ phép tính (đặc biệt phép cộng phép nhân, phép nhân phép chia).Đồng thời dạy học phép nhân , phép chia tên tập hợp số tự nhiên nhằm củng cố kiến thức có liên quan đến môn toán đại lượng phép đại lượng yếu tố hình học, giải toán Ngoài rèn kỹ thực hành phép nhân, phép chia góp phần trọng yếu việc phát triển lực tư duy, lực thực hành, đặc biệt khả phân tích, suy luận lôgíc phẩm chất thiếu người lao động Xuất phát từ lý thực tế trên, qua nghiên cứu trình dạy học môn toán lớp bậc tiểu học, giáo viên trực tiếp giảng dạy, kết hợp với hiểu biết có điều mẻ lĩnh hội từ bại giảng “phương pháp dạy học Toán Tiểu học” thầy giáo trường Đại học Sư Phạm, khuôn khổ cho phép đề tài khoa học, định chọn đề tài: “áp dụng dạy học tích cực để rèn kỹ thực hành phép nhân cho học sinh lớp 3” II.MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Đề tài nhằm: - Tìm hiểu vấn đề lí luận đổi dạy học tích cực nói chung dạy học tích cực môn Toán nói riêng - Vận dụng dạy học tích cực để thiết kế dạy để rèn luyện kỹ thực hành phép nhân góp phần nâng cao chất lượng dạy học Toán Tiểu học nói chung lớp nói riêng - Đề tài biểu kết tự học, tự rèn luyện nâng cao tay nghề thân, mong nhận góp ý bạn đồng nghiệp, quý thầy cô trường Đại học Sư phạm để đổi , nâng cao hiệu dạy học rèn luyện kỹ thực hành phép nhân, phép chia cho học sinh lớp III.PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU - Phương pháp nghiên cứu tài liệu: Đọc tài liệu giáo trình có liên quan đến vấn đề nghiên cứu.Tham khảo sáng kiến, kinh nghiệm đồng nghiệp - Phương pháp quan sát: Thông qua dự - Phương pháp điều tra: Tìm hiểu thực trạng việc dạy phép nhân lớp 3(chương trình Toán 2000) - Phương pháp thực nghiệm: Kiểm nghiệm tính khả thi đề tài tác dụng ý kiến đề xuất rèn kỹ thực hành phép nhân, phép chia cho học sinh lớp theo hướng phát huy tính tích cực học sinh IV.TÓM TẮT NỘI DUNG CỦA ĐỀ TÀI Ngoài phần mở đầu, phần thực nghiệm phần kết luận, đề tài gồm có nội dung sau đây: chương: Trong chương trình xin trình bày vấn đề chung dạy học tích cực Chương II: Đây chương xin trình bày nội dung phương pháp dạy học tích cực để rèn kỹ thực hành phép nhân cho học sinh lớp Chương III: Chúng xin nói thực trạng dạy học phép nhân nhà trường Tiểu học Chương IV: Chúng xin phép đề xuất số ý kiến thân đồng nghiệp để góp phần nâng cao hiệu dạy Toán nói chung việc dạy học phép nhân cho học sinh lớp nói riêng V.MỘT SỐ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC Trên sở nghiên cứu tài liệu, điều tra, quan sát tình hình thực tế trực tiếp giảng dạy phép nhân cho học sinh lớp nhận kết sau: - Tìm hiểu nội dung phương pháp giảng dạy học cho học sinh lớp - Tìm hiểu, phân tích, tổng hợp chương trình sách giáo khoa Toán phân loại toán có liên quan đến phép nhân lớp thành dạng - Tìm hiểu số vấn đề dạy học tích cực để dạy học nội dung - Từ kết phần trên, thiết kế thực nghiệm dạy học tiết học thu kết đáng khích lệ VI.TRIỂN VỌNG NGHIÊN CỨU SAU ĐỀ TÀI Rèn kỹ thực hành phép nhân cho học sinh lớp nói riêng, dạy học Toán tiểu học nói chung theo hướng phát huy tính tích cực học sinh, đáp ứng mục tiêu giáo dục đại PHẦN II: NỘI DUNG ĐỀ TÀI CHƯƠNG I NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ DẠY HỌC TÍCH CỰC I.Dạy học tích cực ? Tính tích cực phẩm chất vốn có người đời sống xã hội.Nhờ có tính tích cực mà người lao động sản xuất sáng tạo nhiều cải vật chất cần thiết cho tồn tại, phát triển xã hội, sáng tạo văn hoá, cải tạo môi trường, chinh phục thiên nhiên, cải tạo xã hội Bởi hình thành phát triển tính tích cực xã hội nhiệm vụ chủ yếu giáo dục nhằm đào tạo người động thích ứng góp phần phát triển cộng đồng.Tính tích cực xem điều kiện , đồng thời kết phát triển nhân cách trình giáo dục 1.Tính tích cực học sinh học tập: Tính tích cực người biểu hoạt động, đặc biệt hoạt động chủ động chủ thể Học tập hoạt động chủ đạo lứa tuổi học.Tính tích cực hoạt động học tập tính tích cực nhận thức, đặc trưng khát vọng hiểu biết, cố gắng trí tuệ nghị lực cao trình chiếm lĩnh tri thức Khác với trình nhận thức nghiên cứu khoa học, trình nhận thức học tập không nhằm phát điều loài người chưa biết mà nhằm lĩnh hội tri thức mà loài người tích luỹ được.Tuy nhiên, học tập, học sinh phải khám phá nắm qua hoạt động chủ động, nỗ lực mình.Đó chưa nói lên tới trình độ định học tập tích cực mang tính nghiên cứu khoa học người học làm tri thức cho khoa học Tính tích cực nhận thức hoạt động học tập liên quan trước hết với động học tập Động có đắn tạo hứng thú.Hứng thú tiền đề tự giác Hứng thú tự giác yếu tố tạo nên tính tích cực.Tính tích cực sản sinh tư độc lập suy nghĩ, độc lập suy nghĩ mầm mống sáng tạo Ngược lại phong cách học tập tích cực độc lập sáng tạo phát triển tự giác, hứng thú, bồi dưỡng động học tập Tính tích cực học tập biểu dấu hiệu hăng hái trả lời câu hỏi giáo viên, bổ sung câu trả lời bạn, thích phát biểu ý kiến trước vấn đề nêu ra, hay nêu thắc mắc, đòi hỏi giải thích cặn kẽ vấn đề chưa rõ, không chủ động vận dụng kiến thức kỹ học, kiên trì hoàn thành tập, không nản trước tình khó khăn Tính tích cực học tập đạt cấp độ từ thấp lên cao như: - Bắt chước: gắng sức làm theo mẫu hoạt động thầy, bạn - Tìm tòi: Độc lập giải vấn đề nêu ra, tìm kiếm cách giải khác số vấn đề - Sáng tạo: Tìm cách giải độc đáo, hữu hiệu 2.Độc lập với tính tích cực tính thụ động: Tính thụ động học tập học sinh biểu chỗ: - Học sinh chủ yếu nghe giảng, ghi nhớ làm theo mẫu - Học sinh hứng thú học tập, không thích phát biểu ý kiến - Trong lớp học sinh ý vào vấn đề học, không kiên trì nên không hoàn thành tập Khi gặp khó khăn học sinh dễ chán nản, buông xuôi Học sinh không tự giác đánh giá kết học tập bạn Do cách học nên học sinh thiếu động, tự tin , làm việc máy móc, thích ứng với đổi diễn hàng ngày 3.Những dấu hiệu đặc trưng phương pháp dạy học tích cực: a)Dạy học thông qua tổ chức hoạt động học tập học sinh: Trong phương pháp tích cực, người học hút vào hoạt động học tập giáo viên tổ chức đạo, thông qua tự lực khám phá điều chưa rõ thụ động tiếp thu tri thức giáo viên đặt.Được đặt vào tình đời sống thực tế, người học trực tiếp quan sát, thảo luận, làm thí nghiệm, giải vấn đề đặt theo cách suy nghĩ mình, từ nắm kiến thức kỹ mới, vừa nắm phương pháp “làm ra” kiến thức, kỹ không rập theo khuôn mẫu có sẵn, bộc lộ phát huy tiềm sáng tạo.Dạy theo cách giáo 10 viên không đơn giản truyền đạt tri thức mà hướng dẫn hành động.Chương trình dạy học giải pháp giúp cho học sinh biết hành động tích cực tham gia vào chương trình hành động cộng đồng b)Dạy học trọng phương pháp rèn luyện tự dạy học: Phương pháp tích cực xem việc rèn luyện phương pháp học tập cho học sinh không biện pháp nâng cao hiệu dạy học mà mục tiêu dạy học Trong xã hội đại biến đổi nhanh với bùng nổ thông tin, khoa học, kỹ thuật, công nghệ phát triển vũ bão nhồi nhét vào đầu óc trẻ khối lượng lớn kiến thức ngày nhiều.Phải quan tâm dạy cho trẻ phương pháp học từ bậc Tiểu học lên bậc học cao phải trọng Trong phương pháp học cốt lõi phương pháp tự học.Nếu rèn luyện cho người học có phương pháp , kỹ năng, thói quen, ý chí tự học tạo cho họ lòng tham học, khơi dậy nội lực vốn có người, kết học tập nhân lên gấp bội.Vì vậy, ngày người ta nhấn mạnh mặt hoạt động học trình dạy, nỗ lực tạo chuyển biến từ học tập bị động sang học tập chủ động, đặt vấn đề phát triển tự học trường phổ thông, không tự học nhà sau lên lớp mà tự học tiết học có hướng dẫn giáo viên c)Tăng cường học tập cá thể, phối hợp với học tập hợp tác: Trong lớp học mà trình độ kiến thứchọc sinh đồng tuyệt đối áp dụng phương pháp tích cực buộc phải 11 chấp nhận phân hoá trình độ, tiến độ hoàn thành nhiệm vụ học tập, học thiết kế thành chuỗi công tác độc lập Áp dụng dạy học tích cực trình độ cao phân hoá ngày lớn.Việc sử dụng công nghệ thông tin nhà trường đáp ứng yêu cầu cá thể học tập theo nhu cầu khả học sinh Tuy nhiên, học tập, tri thức, kỹ năng, thái độ hình thành hoạt động độc lập cá nhân.Lớp học môi trường giao tiếp thầy trò, tạo nên mối quan hệ hợp tác cá nhân đường chiếm lĩnh nội dung học tập.Thông qua thảo luận , tranh luận tập thể, ý kiếnnhân bộc lộ, khẳng định hay bác bỏ, qua người học nâng lên trình độ mới.Bài học vận dụng hiểu biết kinh nghiệm học sinh lớp dựa vốn hiểu biết kinh nghiệm thầy giáo Trong nhà trường, phương pháp học tập hợp tác tổ chức cấp cao nhóm, tổ, lớp nhà trường.Được sử dụng phổ biến dạy học hoạt động hợp tác nhóm đến người Học tập hợp tác làm tăng hiệu học tập lúc giải vấn đề gay cấn, lúc xuất thực nhu cầu phối hợp cá nhân để hoàn thành nhiệm vụ chung.Trong hoạt động theo nhóm nhỏ có tượng ỷ lại; tính cách lực thành viên bộc lộ, uốn nắn , phát triển tình bạn, ý thức tổ chức , tinh thần tương trợ.Mô hình hợp tác xã hội đưa vào đời sống học đường làm cho thành viên quen dần với phân công hợp tác lao động xã hội 12 Trong kinh tế thị trường xuất nhu cầu hợp tác xuyên quốc gia, liên quốc gia, lực hợp tác phải trở thành mục tiêu giáo dục mà nhà trường cần phải chuẩn bị cho học sinh d)Kết hợp đánh giá thầy đánh giá trò: Trong dạy học đánh giá học sinh không nhằm mục đích nhận định thực trạng điều chỉnh hoạt động học sinh mà đồng thời tạo điều kiện nhận định thực trạng điều chỉnh hoạt động dạy thầy Trước giáo viên giữ độc quyền đánh giá học sinh.Trong phương pháp tích cực, giáo viên phải hướng dẫn cho học sinh phát triển kỹ tự tạo điều kiện thuận lợi để học sinh tham gia đánh giá lẫn nhau.Tự đánh giá điều chỉnh hoạt động kịp thời lực cần cho thành đạt sống mà nhà trường phải trang bị cho học sinh Theo hướng phát triển phương pháp tích cực để đào tạo người động sớm thích nghi với đời sống xã hội, việc kiểm tra, đánh giá dừng lại yêu cầu tái kiến thức, lặp lại kỹ học mà phải khuyến khích trí thông minh, óc sáng tạo giải vấn đề thực tế Với trợ giúp thiết bị kỹ thuật, kiểm tra, đánh giá không công việc nặng nhọc giáo viên, mà lại cho nhiều thông tin kịp thời để linh hoạt điều chỉnh hoạt động dạy, đạo hoạt động học Từ dạy dạy thụ động sang dạy học tích cực, giáo viên không đóng vai trò đơn người truyền đạt kiến thức mà trở thành người thiết kế, tổ chức, hướng dẫn hoạt động độc lập theo nhóm nhỏ để học sinh tự 13 lực chiếm lĩnh nội dung học tập, chủ động đạt mục tiêu kiến thức, kỹ , thái độ theo yêu cầu chương trình.Trên lớp, học sinh hoạt động chính, giáo viên nhàn nhã.Trước đó, soạn giáo án giáo viên phải đầu tư công sức thời gian nhiều so với kiểu dạy học thụ động tổ chức, hướng dẫn hoạt động học sinh mà nhiều diễn biến bên tầm dự kiến giáo viên II.CÁC HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC THƯỜNG ĐƯỢC VÂN DỤNG TRONG DẠY HỌC TÍCH CỰC 1.Dạy học theo nhóm nhỏ: a)Ưu điểm cách dạy học theo nhóm - Góp phần rèn luyện tinh thần tự chủ học sinh: Một số hoạt động giao cho học sinh tự làm, giáo viên không cần can thiệp trực tiếp vào - Tạo hội để học sinh hoà nhập cộng đồng Học sinh tập lắng nghe ý kiến người khác, tập lắng nghe ý kiến - Tạo hội để học sinh nâng cao lực hợp tác, học sinh tự xác định trách nhiệm cá nhân công việc chung nhóm, nhận xét đánh giá ý kiến bạn điều chỉnh suy nghĩ - Tạo điều kiện để học sinh phát huy hết khả theo hướng phân hoá dạy học b)Cấu tạo tiết học theo nhóm sau: 14 + Làm việc chung lớp: - Nêu vấn đề, xác định nhiệm vụ nhận thức - Tổ chức nhóm: chia thành nhóm nhỏ(4-6 học sinh) - Giao nhiệm vụ: giáo viên giao việc cho nhóm nhóm trưởng, cần nói rõ yêu cầu nội dung công việc thời gian thực + Làm việc theo nhóm: - Phân công nhóm: Mỗi nhóm bầu nhóm trưởng, bầu thư kí (nếu cần) - Các nhóm làm việc: Nhóm trưởng điều khiển nhóm hoạt động , thành viên nhóm phải hoạt động, không ỷ lại vào nhóm trưởng thành viên khác nhóm, cần làm việc, suy nghĩ độc lập trước trao đổi, giúp đỡ lẫn nhau, giáo viên theo dõi giúp đỡ nhóm trưởng giải vướng mắc nhóm có - Cử đại diện(hoặc phân công) trình bày kết làm việc theo nhóm + Tổng kết trước lớp: - Các nhóm báo cáo kết - Thảo luận chung 15 - Giáo viên tổng kết, đặt vấn đề cho tiếp theo, vấn đề c)Một số cách chia nhóm Nhìn sơ chia nhóm theo cách ngẫu nhiên có chủ định, giao nhiệm vụ cho nhóm giao nhiệm vụ khác cho nhóm Xét theo tiêu chí chia nhóm này, tiết học Toán Tiểu học có số cách chia nhóm sau: - Chia ngẫu nhiên: chia ngẫu nhiên thường tiến hành không cần phân biệt đối tượng học sinh, học sinh phải hoạt động để giải vấn đề, chiếm lĩnh tri thức, nhiệm vụ giao khác không nhiều nội dung, có chênh lệch độ khó, chung nhu cầu.Để không tốn thời gian vào việc chia nhóm theo tổ, chia theo bàn, chia ngầu nhiên “bằng đếm vòng tròn” Chẳng hạn muốn chia lớp thành bốn nhóm: Ta cho học sinh đếm 1, 2, 3, lại đếm 1, 2, ,4 lặp lặp lại học sinh cuối cùng.Sau xác định nhóm tất học sinh mang số 1, nhóm tất học sinh mang số 2, nhóm tất học sinh mang số 3, nhóm tất học sinh mang số + Chia thành nhóm trình độ: 16 - Chia thành nhóm có trình độ cần có phân hoá mức độ khó-dễ nội dung học, tập cho đối tượng - Thường chia thành nhóm: Nhóm gồm học sinh giỏi, nhóm gồm học sinh khá, nhóm gồm học sinh trung bình, nhóm gồm học sinh yếu - Nếu chênh lệch trình độ học tập nhóm cao, chẳng hạn có khác biệt trình độ lớp với lớp khác, phân chia nhóm trở thành chia nhóm lớp ghép.Lớp ghép hình thức tổ chức dạy học giáo viên lúc dạy nhiều nhóm học sinh thuộc nhiều trình độ khác lớp học - Cần thận trọng chia thành nhóm có trình độ.Giáo viên cần thực nắm bắt trình độ học sinh lớp để không chia sai, cần ý trình độ thay đổi theo thời gian.Sự chia sai gây phản tác dụng, chẳng hạn cho học sinh vào nhóm yếu ỷ lại không làm việc.Cần tránh tâm lý tự ti nhóm học sinh yếu hay tâm lý tự kiêu nhóm học sinh giỏi.Khi chưa tự tin đánh giá mình, giáo viên nên sử dụng hình thức chia vào dạy lớp ghép thời gian hướng dẫn học sinh tự học - Chia thành nhóm có đủ trình độ: cách chia thông thường sử dụng nội dung hoạt động dạy học cần có hỗ trợ lẫn nhau.Chẳng hạn, tổ chức thực hành lớp học, ôn tập giải tập khó 17 - Chia nhóm theo sở trường: cách chia thường tiến hành buổi ngoại khoá.Mỗi nhóm gồm học sinh có sở trường, hứng thú.Giáo viên nêu tên, nêu tiêu chuẩn thành viên nhiệm vụ nhóm, để em tự xung phong vào nhóm.Cách chia áp dụng Tiểu học sở trường hay hứng thú chưa bộc lộ rõ ràng Dạy học theo nhóm hình thức đa số giáo viên.Dạy học theo nhóm giúp thành viên nhóm chia sẻ băn khoăn, kinh nghiệm thân, xây dựng nhận thức mới.Bằng cách trao đổi ý kiến, người nhận rõ trình độ hiểu biết chủ đề nêu ra, thấy cần học hỏi thêm điều Do thành công học phụ thuộc vào tham gia nhiệt tình thành viên.Tuy nhiên, dạy học theo nhóm bị hạn chế không gian chật hẹp lớp học, thời gian hạn định tiết học nên giáo viên hải biết tổ chức hợp lí học sinh quen với cách dạy có kết quả.Mỗi tiết học nên có từ đến hoạt động nhóm, nhóm hoạt động từ đến 10 phút.Cần nhớ hoạt động nhóm, tư tích cực học sinh phải phát huy ý nghĩa quan trọng phương pháp rèn luyện lực hợp tác thành viên tổ chức lao động.Cần tránh khuynh hướng hình thức đề phòng lạm dụng, cho tổ chức hoạt động nhóm nhiều chứng tỏ phương pháp dạy học đổi 2.Phiếu học tập Toán Tiểu học Phiếu học tập phần tập, làm riêng cho tiết học phần tiết học, coi phương tiện tổ chức hoạt động dạy học 18 Có nhiều loài phiếu học tập như: Phiếu kiểm tra, phiếu học phiếu thực hành - Nếu muốn kiểm tra thêm lý thuyết xem học sinh có nhớ thứ tự thực phép tính không ghi thêm vào phiếu kiểm tra đoạn sau Điền vào chỗ trống: Nếu biểu thứcphép tính cộng trừ, nhân chia ta thực phép tính , thực phép tính sau - Để tránh tình trạng học sinh “quay, cóp” bài, giáo viên đề nhiều để khác nhau, để hai người ngồi cạnh không chép tốt - Nếu dùng phiếu kiểm tra, đầu giờ(hoặc cuối giờ) giáo viên phát phiếu cho học sinh nêu thời gian làm bài, sau em tự làm.Việc nhận xét làm, chấm chữa tuỳ trường hợp giáo viên tiến hành theo cách khác nhau(trong nên tăng cường việc để học sinh tự chấm bài) Tuy nhiên nên tránh dùng tràn lan lối kiểm tra viết phiếu.Tốt nên phối hợp cân đối hình thức kiểm tra truyền thống với lối kiểm tra để vừa tổ chức 100% học sinh làm việc kiểm tra đầu giờ, vừa rèn luyện cho em lực trình bày diễn đạt lời d)Phiếu học: 19 [...]... hướng dẫn hành động.Chương trình dạy học giải pháp giúp cho từng học sinh biết hành động và tích cực tham gia vào các chương trình hành động của cộng đồng b )Dạy học chú trọng phương pháp rèn luyện tự dạy học: Phương pháp tích cực xem việc rèn luyện phương pháp học tập cho học sinh không chỉ là một biện pháp nâng cao hiệu quả dạy học mà còn là một mục tiêu dạy học Trong xã hội hiện đại đang biến... HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC THƯỜNG ĐƯỢC VÂN DỤNG TRONG DẠY HỌC TÍCH CỰC 1 .Dạy học theo nhóm nhỏ: a)Ưu điểm của cách dạy học theo nhóm - Góp phần rèn luyện tinh thần tự chủ của học sinh: Một số hoạt động có thể giao cho học sinh tự làm, giáo viên không cần can thiệp trực tiếp vào - Tạo ra cơ hội để học sinh hoà nhập cộng đồng Học sinh tập lắng nghe ý kiến của người khác, tập lắng nghe ý kiến của chính mình... dẫn của giáo viên c)Tăng cường học tập cá thể, phối hợp với học tập hợp tác: Trong một lớp học mà trình độ kiến thức tư duy của học sinh không thể đồng đều tuyệt đối thì khi áp dụng phương pháp tích cực buộc phải 11 chấp nhận sự phân hoá về trình độ, tiến độ hoàn thành nhiệm vụ học tập, nhất là khi bài học được thiết kế thành một chuỗi công tác độc lập Áp dụng dạy học tích cực ở trình độ cao thì sự phân... khoa học, kỹ thuật, công nghệ phát triển như vũ bão thì không thể nhồi nhét vào đầu óc trẻ khối lượng lớn kiến thức ngày càng nhiều.Phải quan tâm dạy cho trẻ phương pháp học ngay từ bậc Tiểu học và càng lên bậc học cao hơn càng phải được chú trọng Trong các phương pháp học thì cốt lõi là phương pháp tự học. Nếu rèn luyện cho người học có được phương pháp , kỹ năng, thói quen, ý chí tự học thì tạo ra cho. .. động học tập của học sinh được biểu hiện ở chỗ: - Học sinh chủ yếu ít nghe giảng, ghi nhớ rồi làm bài theo mẫu - Học sinh ít hứng thú học tập, không thích phát biểu ý kiến - Trong lớp học sinh ít chú ý vào vấn đề đang học, không kiên trì nên không hoàn thành các bài tập Khi gặp khó khăn học sinh dễ chán nản, buông xuôi Học sinh không tự giác đánh giá kết quả học tập của mình và của bạn Do cách học như... cầu .Để không tốn thời gian vào việc chia nhóm theo tổ, chia theo bàn, có thể chia ngầu nhiên “bằng đếm vòng tròn” Chẳng hạn muốn chia lớp thành bốn nhóm: Ta cho học sinh lần lượt đếm 1, 2, 3, 4 rồi lại đếm 1, 2, 3 ,4 lặp đi lặp lại cho đến học sinh cuối cùng.Sau đó xác định 4 nhóm là tất cả học sinh mang số 1, nhóm 2 là tất cả học sinh mang số 2, nhóm 3 là tất cả học sinh mang số 3, nhóm 4 là tất cả học. .. mình và của bạn Do cách học như vậy nên học sinh thiếu năng động, tự tin , làm việc máy móc, không thể thích ứng được với những đổi mới đang diễn ra hàng ngày 3. Những dấu hiệu đặc trưng của phương pháp dạy học tích cực: a )Dạy học thông qua các tổ chức các hoạt động học tập của học sinh: Trong phương pháp tích cực, người học được cuốn hút vào các hoạt động học tập do giáo viên tổ chức và chỉ đạo,... định thực trạng và điều chỉnh hoạt động của học sinh mà còn đồng thời tạo điều kiện nhận định thực trạng và điều chỉnh hoạt động dạy của thầy Trước đây giáo viên giữ độc quyền đánh giá học sinh. Trong phương pháp tích cực, giáo viên phải hướng dẫn cho học sinh phát triển kỹ năng tự tạo điều kiện thuận lợi để học sinh tham gia đánh giá lẫn nhau.Tự đánh giá đúng và điều chỉnh hoạt động kịp thời là năng. .. trong tập thể, ý kiến mỗi cá nhân được bộc lộ, khẳng định hay bác bỏ, qua đó người học nâng mình lên một trình độ mới.Bài học vận dụng được hiểu biết và kinh nghiệm của mỗi học sinh và của cả lớp chứ không phải dựa trên vốn hiểu biết và kinh nghiệm của thầy giáo Trong nhà trường, phương pháp học tập hợp tác được tổ chức ở cấp cao nhóm, tổ, lớp hoặc nhà trường.Được sử dụng phổ biến trong dạy học là hoạt... biệt về trình độ giữa lớp này với lớp khác, khi đó sự phân chia nhóm này trở thành sự chia nhóm trong một lớp ghép .Lớp ghép là hình thức tổ chức dạy học trong đó một giáo viên cùng một lúc dạy nhiều nhóm học sinh thuộc nhiều trình độ khác nhau trong cùng một lớp học - Cần thận trọng khi chia thành các nhóm có cùng trình độ.Giáo viên cần thực sự nắm bắt trình độ của học sinh trong lớp để không chia sai,
- Xem thêm -

Xem thêm: Sáng kiến kinh nghiệm áp dụng dạy học tích cực để rèn luyện kỹ năng thực hành phép nhân cho học sinh lớp 3 , Sáng kiến kinh nghiệm áp dụng dạy học tích cực để rèn luyện kỹ năng thực hành phép nhân cho học sinh lớp 3 , Sáng kiến kinh nghiệm áp dụng dạy học tích cực để rèn luyện kỹ năng thực hành phép nhân cho học sinh lớp 3

Từ khóa liên quan