Đề Thi HSG Địa Lí lớp 12

2 808 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/10/2016, 12:14

Câu 1: (3điểm)•Trình bày các nhân tố ảnh hưởng tới chế độ nước sông.•Cho bảng số liệu về lưu lượng nước sông Hồng của các tháng trong năm ở Sơn Tây.Tháng123456789101112Lưu lượng13181100914107118934692798692466690412228131746Hãy phân tích chế độ nước của sông Hồng của các tháng trong năm ở Sơn Tây.Câu 2: (3điểm)•Dựa vào bảng số liệu dưới đây:Tỉ suất tử thô của thế giới và các nhóm nước thới kì 1950 – 2005Đơn vị: 000Giai đoạnNhóm nước195019551960196519751980198519901995200020002005Các nước phát triển1599101010Các nước phát triển2817121098Thế giới2515111099Hãy nhận xét và giải thích về tình hình biến động tỉ suất tử thô của thế giới và các nhóm nước thời kì 19502005.•Tại sao nói việc đưa chăn nuôi lên thành ngành chính ở các nước đang phát triển không dể thực hiện.Câu 3: (2điểm) SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK NÔNG ĐỀ ĐỀ NGHỊ KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2014 - 2015 Môn: ĐỊA LÍ – Vòng Thời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Ngày thi thứ nhất: 30/10/2014 Câu 1: (3điểm) • Trình bày nhân tố ảnh hưởng tới chế độ nước sông • Cho bảng số liệu lưu lượng nước sông Hồng tháng năm Sơn Tây Tháng Lưu lượng 1318 1100 914 1071 1893 4692 7986 9246 6690 10 4122 11 2813 12 1746 Hãy phân tích chế độ nước sông Hồng tháng năm Sơn Tây Câu 2: (3điểm) • Dựa vào bảng số liệu đây: Tỉ suất tử thô giới nhóm nước thới kì 1950 – 2005 Đơn vị: 0/00 Giai đoạn 1950-1955 1960-1965 1975-1980 1985-1990 1995-2000 2000-2005 Nhóm nước Các nước phát triển 15 9 10 10 10 Các nước phát triển 28 17 12 10 Thế giới 25 15 11 10 9 Hãy nhận xét giải thích tình hình biến động tỉ suất tử thô giới nhóm nước thời kì 1950-2005 • Tại nói việc đưa chăn nuôi lên thành ngành nước phát triển không dể thực Câu 3: (2điểm) Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam xác định vị trí tên đảo, quần đảo lớn nước ta Câu 4: (3điểm) Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam kiến thức học Em hãy: • Vì có nhận xét : Việt Nam đất nước có nhiều đồi núi • Chứng minh miền núi nước ta có địa hình đa dạng Câu 5: (3điểm) • Khái quát Biển Đông • Hãy chứng minh : Việt nam quốc gia ven biển có tính biển sâu sắc thể qua khí hậu, địa hình Câu 6: (3điểm) Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam kiến thức học Em hãy: • Xác định vùng có nhiệt độ trung bình năm cao nhất, thấp nước ta giải thích • Xác định hướng di chuyển bão vào nước ta Khu vực năm chịu ảnh hưởng bão với tần suất cao nhất? Câu 7: (3điểm) • Trình bày tài nguyên đất vùng Nam Trung Bộ Nam Bộ • Hãy chứng minh địa hình miền Bắc Đông Bắc Bắc Bộ thể rõ đặc điểm địa hình vùng nhiệt đới ẩm gió mùa
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề Thi HSG Địa Lí lớp 12, Đề Thi HSG Địa Lí lớp 12, Đề Thi HSG Địa Lí lớp 12