Những biện pháp cơ bản góp phần duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm ở công ty TNHH TESECO

85 240 0
  • Loading ...
1/85 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/09/2016, 20:26

Chuyên đề tốt nghiệp Lời mở đầu Trong năm qua, thực công đổi toàn diện chuyển kinh tế nước ta từ kinh tế kế hoạch hoá tập trung quan liêu bao cấp sang kinh tế thị trường có quản lý vĩ mô Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa Hoạt động kinh tế thị trường có quản lý Nhà nước, doanh nghiệp thực trở thành chủ thể kinh tế trình tái sản xuất xã hội Các doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế tiếp thêm sức mạnh mới, không ngừng phát triển nâng cao chất lượng, số lượng quy mô hoạt động Trải qua hoàn cảnh khó khăn thử thách doanh nghiệp bước khẳng định vị thương trường, đóng góp phần to lớn vào nghiệp phát triển chung kinh tế nước nhà Thị trường luôn biến động, có đào thải theo quy luật vốn có Và điều cốt lõi, doanh nghiệp muốn đứng vững phát triển thị trường bắt buộc phải có: vốn, lao động trình độ quản lý, điều kiện doanh nghiệp áp dụng tận dụng cách triệt để vào công việc kinh doanh đơn vị Vấn đề đặt doanh nghiệp đứng vững phát triển thị trường, hoạt động sản xuất kinh doanh ngày đạt hiệu tốt hay giậm chân chỗ, hay them chí làm ăn thua lỗ Chuyên đề tốt nghiệp đến phá sản? Câu trả lời hoàn toàn phụ thuộc vào nhận thức lực khả nắm bắt thị trường nhà quản lý Trong chế thị trường nay, doanh nghiệp vừa người sản xuất, đồng thời vừa người trực tiếp tiêu thụ sản phẩm làm ra, doanh nghiệp phải đảm bảo mục tiêu cuối lợi nhuận Thị trường thay đổi nhu cầu ngày cao Thị trường trở thành vấn đề định tồn vong doanh nghiệp Để tồn phát triển kinh tế thị trường đòi hỏi doanh nghiệp phải tung sản phẩm phù hợp với nhu cầu tiêu dùng với hiệu “hãy sản xuất mà khách hàng thích, bán sản xuất mà khách hàng cần”, thêm vào chất lượng sản phẩm yếu tố quan trọng mà doanh nghiệp phải quan tâm đến đồng thời cố gắng giảm chi phí hạ giá thành sản phẩm để phù hợp với thu nhập người tiêu dùng.Từ sở , xây dựng chiến lược lâu dài nhằm thoả mãn nhu cầu khách hàng Điều tạo chữ tín với khách hàng, mà chữ tín kinh doanh tài sản vô hình lớn doanh nghiệp, nhờ tài sản mà doanh nghiệp phát huy mạnh riêng , phát triển liên tục bền vững để vươn lên chiếm lĩnh thị trường Qua lý luận thực tiễn, thấy người yếu tố quan trọng, tất yếu cần phải có doanh nghiệp, yếu tố người định thành công doanh nghiệp Vì việc thu hút lao động, Chuyên đề tốt nghiệp bố trí lao động mới, xếp lại lao động, giải quan hệ lao động yếu tố quan trọng chức quản trị Bất kỳ doanh nghiệp muốn chiến thắng cạnh tranh, có uy tín chỗ đứng thị trường Muốn cách khác phải trì mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, tạo cho doanh nghiệp có vị ngày ổn định, đảm bảo cho việc tiêu thụ sản phẩm đạt hiệu tốt Điều phụ thuộc vào trình độ chiếm thị phần lớn thị trường vai trò nhà quản lý, mặt khác giúp cho doanh nghiệp tận dụng đến mức cao ưu nguồn lực, hạn chế nhiều rủi ro nhằm đạt hiệu kinh tế cao kinh doanh Mỗi doanh nghiệp tế bào tạo nên hệ thống kinh tế quốc dân nước Doanh nghiệp có phát triển kinh doanh tốt giúp cho đất nước phồn vinh phát triển Vì chủ doanh nghiệp phải biết cách kinh doanh để làm giàu cho thân, cho doanh nghiệp cho đất nước Muốn có kết doanh nghiệp phải tìm cho thị trường tiêu thụ sản phẩm thích hợp Muốn tiêu thụ nhiều sản phẩm thị trường doanh nghiệp phải mở rộng Chính vậy, doanh nghiệp phải tìm cách để trì thị trường truyền thống mở rộng thị trường Trước thực tế với kiến thức tích luỹ trình học tập Công ty TNHH TESECO nghiên cứu tìm hiểu, phân tích sâu đánh Chuyên đề tốt nghiệp giá hoạt động kinh doanh, mặt mạnh, mặt yếu công tác quản trị, hội nguy doanh nghiệp Là sinh viên khoa quản trị kinh doanh – cử nhân kinh tế tương lai – mong muốn hiểu tất vấn đề có liên quan đến thị trường cách hệ thống sâu sắc, mong muốn tích luỹ kinh nghiệm góp phần công sức nhỏ bé tồn phát triển Công ty Và lý thúc định chọn đề tài : “Những biện pháp góp phần trì mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm Công ty TNHH TESECO” Ngoài phần mở đầu kết luận, chuyên đề chia làm phần: Phần I : Duy trì mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm nhân tố cần thiết để doanh nghiệp tồn phát triển Phần II : Thực trạng giải pháp thực nhằm trì mở rộng thị trường Công ty TESECO Phần III : Những biện pháp góp phần trì mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm Công ty TESECO Chuyên đề tốt nghiệp Phần I trì mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm nhân tố cần thiết để doanh nghiệp tồn phát tri ển I số quan điểm thị trường : Khái niệm thị trường Thị trường đời gắn liền với sản xuất hàng hoá, môi trường để tiến hành hoạt động giao dịch mang tính chất thương mại doanh nghiệp công nghiệp Trong xã hội phát triển, thị trường không thiết địa điểm cụ thể gặp gỡ trực tiếp người mua người bán mà doanh nghiệp khách hàng giao dịch, thoả thuận với thông qua phương tiện thông tin viễn thông đại Cùng với phát triển sản xuất hàng hoá, khái niệm thị trường ngày trở nên phong phú đa dạng Có số khái niệm phổ biến thị trường sau: Chuyên đề tốt nghiệp 1.1 Thị trường nơi mua bán hàng hoá, nơi gặp gỡ để tiến hành hoạt động mua bán người mua người bán 1.2 Thị trường biểu thu gọn trình mà thông qua định tổ chức,đơn vị kinh tế tiêu dùng mặt hàng nào, định doanh nghiệp sản xuất gì, sản xuất định người lao động việc làm bao lâu, cho định giá 1.3 Thị trường kết hợp cung cầu, người mua người bán bình đẳng cạnh tranh Số lượng người mua người bán nhiều hay phản ánh quy mô thị trường lớn hay nhỏ Việc xác định nên mua hay bán bàng hoá dịch vụ với khối lượng giá quan hệ cung cầu định Từ ta thấy thị trường nơi thực kết hợp hai khâu sản xuất tiêu dùng hàng hoá 1.4 Thị trường phạm trù riêng sản xuất hàng hoá Hoạt động thị trường thể qua nhân tố có mối quan hệ hữu với nhu cầu hàng hoá dịch vụ, cung ứng hàng hoá dịch vụ giá hàng hoá dịch vụ 1.5 Khái niệm thị trường hoàn toàn không tách rời khái niệm phân công lao động xã hội Các Mác nhận định:“hễ đâu có phân công lao động xã hội có sản xuất hàng hoá có thị trường Thị trường chẳng qua biểu Chuyên đề tốt nghiệp phân công lao động xã hội phát triển vô tận” 1.6 Thị trường theo quan điểm Maketing, hiểu bao gồm tất khách hàng tiềm ẩn có nhu cầu hay mong muốn cụ thể, sẵn sàng có khả tham gia trao đổi để thoả mãn nhu cầu mong muốn Tóm lại, thị trường hiểu nơi gặp gỡ cung cầu loại hàng hoá, dịch vụ hàng hoá hay cho đối tác có giá trị Ví dụ thị trường sức lao động bao gồm người muốn đem sức lao động để đổi lấy tiền công hàng hoá Để công việc trao đổi thuận lợi, dần xuất tổ chức kiểu văn phòng, trung tâm giới thiệu, xúc tiến việc làm cho người lao động Cũng tương tự thế, thị trường tiền tệ đem lại khả vay mượn, cho vay tích luỹ tiền bảo đảm an toàn cho nhu cầu tài tổ chức, giúp họ hoạt động liên tục Như điểm lợi ích người mua người bán gía hình thành sở thoả thuận nhân nhượng lẫn cung cầu Phân loại phân đoạn thị trường 2.1 Phân loại thị trường : Thị trường hình thành từ hệ thống cung cầu ,nó tổng thể mối quan hệ phức tạp Để dễ dàng tiếp cận tìm hiểu cặn kẽ tính chất thị trường ta phân loại thi trường theo tiêu thức sau:  Phân loại theo tính chất: Chuyên đề tốt nghiệp Thị trường thành thị, nông thôn :hình thức phân chia dựa vào sựa khác biệt thành thị nông thôn mặt dân cư ,thu nhập,địa lý …ở nước ta, thị trường thành thị trọng điểm sôi động song thị trường nông thôn lại rộng lớn có nhiều tiềm  Phân loại theo đối tượng mua bán -Thị trường hàng hóa : Đây loại thị trường có quy mô lớn ,phức tạp ,tinh vi Trong thị trường diễn hoạt động mua bán hàng hóa với mục đích thỏa mãn nhu cầu tiêu dùng vật chất -Thị trường lao động : Những người lao động cung ứng sức lao động ,còn doanh nghiệp có nhu cầu lao động Lương giá lao động Nhiều người thất nghiệp tạo canh tranh thị trường lao động mức lương tất nhiên giảm xuống , đây, xuất mối quan hệ mua bán sức lao động Thị trường gắn bó chặt chẽ với nhân tố người : nhân cách ,tâm lý, thị hiếu,và chịu ảnh hưởng số quy luật đặc thù -Thị trường chất xám : Là nơi diễn trao đổi tri thức : mua quyền, bí công nghệ… -Thị trường vốn :Có thị trường vốn ta có cung ,cầu giá Thật ra, quyền sở hữu vốn không di chuyển quyền sử dụng vốn chuyển nhượng qua vay nợ Những thành phần kinh tế sẵn có vốn dưa vốn vào thị trường ,những người cần Chuyên đề tốt nghiệp vốn lại tới người cho vay Người vay phải trả tỷ lệ lãi xuất ,tức họ phải trả cho quyền sử dụng vốn -Thị trường tiền tệ tín dụng : Là nơi diễn hoạt động trao đổi mua bán tiền tệ ,trái phiếu ,cổ phiếu giấy tờ có giá trị khác Với phát triển kinh tế, loại thị trường quan trọng định phát triển xã hội Trên thị trường vốn tiền tệ trung gian ngân hàng  Phân loại theo phạm vi: -Thị trường giới : Là nơi diễn hoạt động trao đổi mua bán quốc gia.Hiện xu hướng tòan cầu hóa kinh tế, thị trường giới phát triển mạnh mẽ hết với tham gia hầu hết toàn kinh tế quốc gia toàn cầu.Thị trường giới công ty đa quốc gia, công ty xuyên quốc gia tham gia kinh doanh,là nơi giao lưu kinh tế trị,xã hội nơi định giá quốc tế.Ngoài quy luật thị trường ra,thị trường giới chịu tác đọng thông lệ quốc tế biến đổi theo quốc gia dặc thù -Thị trường quốc gia : Là nơi diễn hoạt động mua bán phạm vi quốc gia.Thị trường thị phần thị trường quốc tế,chịu biến động chi phối tình hình thị trường khu vực thị trường giới.Ngày nay,rất thị trường quốc gia tồn độc lập.Với xu hợp tác Chuyên đề tốt nghiệp bình đẳng,mọi kinh tế quốc gia nhiều hội nhập vào thị trường giới Phân loại theo khả biến nhu cầu thành thực -Thị trường thực tế : Là khả mà người mua thực tế mua hàng hóa để thỏa mãn nhu cầu tiêu dùng -Thị trường tiềm : Là môt thị trường thực tế phận khách hàng có nhu cầu có khả toán lí mà chưa mua hàng hóa để thỏa mãn nhu cầu -Thị trường lý thuyết : Là thị trường tiềm phận khách hàng có nhu cầu không chưa có khả toán Phân loại theo vai trò thị trường hệ thống thị trường -Thị trường chính(trung tâm) -Thị trường phụ(nhánh)  Phân loại theo số lượng người mua người bán thị trường -Thị trường độc quyền: Độc quyền đơn phương Độc quyền đa phương -Thị trường cạnh tranh: Cạnh tranh hoàn hảo Cạnh tranh không hoàn hảo 2.2 Phân đoạn thị trường: Người làm thị trường tiêu dùng công nghiệp từ lâu nhận thấy rằng:thị trường không bao gồm khách hàng đại khác hàng tương 10 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp -Sử dụng hiệu sở vật chất kỹ thuật có -Tích cực đào tạo, sử dụng đội ngũ cán kỹ thuật, cán quản lý công nhân lành nghề -Ngoài việc tận dụng tối đa hội có ký kết hợp đồng nhập khẩu, đội ngũ kỹ thuật viên cần tích cực tìm kiếm nguồn hàng có chất lượng cao Bên cạnh đó, công ty cần phải đa dạng hóa mặt hàng kinh doanh nhằm đáp ứng đầy đủ nhu cầu khách hàng Như biết nhà tiêu dùng người định cuối việc tiêu thụ hàng hóa Do vậy, chất lượng hàng hóa điều kiện việc mở rộng thị trường Công ty phải bán hàng thật, chủng loại mà khách hàng cần đảm bảo chất lượng hàng bán để từ “khách nhớ nhà hàng” tiêu thụ nhiều hàng hóa Khi người tiêu dùng mua tức tin lựa chọn đắn Do vậy, tín nhiệm Công ty thể qua chất lượng hàng hóa bán chấp nhận khách hàng Vì vậy, để phù hợp với nhu cầu khó tính khách hàng giai đoạn toàn thể cán công nhân viên công ty phải cố gắng hoạt động kinh doanh hoạt động quản lý nhằm tạo khả thích ứng tốt với hoàn cảnh thị trường, nhạy bén trước biến cố xảy linh hoạt việc tạo lập kế hoạch kinh doanh Đồng thời công ty có biện 60 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp pháp khuyến khích để nâng cao ý thức cán công nhân viên Hiện giới Nhật Bản nước mà công nhân viên chức họ có ý thức tổ chức kỷ luật cao, làm việc tự giác, công việc - điều cần phải học tập họ Để làm việc lâu dài công ty cần phải giáo dục đào tạo nhân viên qua lớp, nâng cao ý thức tự giác công việc để người thấy trách nhiệm chất lượng hàng hóa bán thị trường tạo điều kiện cho công ty tăng doanh số, tiết kiệm vốn đầu tư, nâng cao khả thích ứng công ty kinh tế thị trường Như vậy, muốn giữ vững mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm công ty phải luôn đổi mới, nâng cao chất lượng mặt hàng ngày phù hợp với thị hiếu, yêu cầu người tiêu dùng 2.Duy trì phát triển mặt hàng truyền thống Hiện trì phát triển mặt hàng truyền thống : Cáp quang, Máy phát điện, Máy xúc mục tiêu hàng đầu Công ty thị trường mặt hàng cạnh tranh thiết bị chuyên dụng khốc liệt nên khả trì Công ty gặp nhiều khó khăn Các mặt hàng có giá trị cao, nên định mua hàng người tiêu dùng phải tham khảo 61 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp cách kỹ lưỡng, xem xét cẩn thận để đưa định Vì vậy, yếu tố chất lượng giá người tiêu dùng đặc biệt quan tâm Do vậy, Công ty cần phải có chiến lược giá hợp lý để cạnh tranh với đối thủ khác Để trì, khôi phục phát triển mặt hàng truyền thống công ty cần phải có biện pháp như: -Tổ chức nghiên cứu thị trường mặt hàng -Có sách giá hợp lý, phù hợp với thời kỳ biến động thị trường -Giảm chi phí đến mức tối đa -Do phải cạnh tranh với mặt hàng nhập lậu nên công ty cần phải hạ giá thành sản phẩm -Theo dõi tình hình biến động phát triển đối thủ cạnh tranh -Đầu tư vốn vào mặt hàng truyền thống để cạnh tranh thị trường -Tuy phân phối đặc điểm vùng khác nên công ty phải có sách để tăng thêm chi phí đảm bảo lợi nhuận Chính vậy, sách giá công ty phải áp dụng cách hợp lý vùng, khu vực có khuyến khích vật chất (thưởng suất, hoa hồng ) nhân 62 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp viên bán hàng khách hàng, đồng thời kích thích nhu cầu khách hàng tiêu dùng mua hàng hóa Công ty Tóm lại, nâng cao chất lượng hàng hóa việc trì phát triển mặt hàng truyền thống Công ty định hướng chiến lược phát triển lâu dài cần thiết, công ty cần nhanh chóng thực tốt biện pháp Hiệu công tác mang lại nguồn thu, uy tín, chỗ đứng Công ty thị trường có cạnh tranh khốc liệt Có hoạt động kinh doanh công ty đạt kết tốt V.Biện pháp 5: Tăng cường thông tin quảng cáo hoạt động hỗ trợ xúc tiến bán hàng Tăng cường thông tin quảng cáo Thông tin quảng cáo hoạt động hỗ trợ xúc tiến bán hàng có tác dụng vô quan trọng việc kích thích gợi mở nhu cầu khách hàng, giúp cho cung cầu gặp Sự ý khách hàng đến sản phẩm hàng hóa để từ dẫn đến việc mua hàng hóa Do vậy, hiệu hoạt động quảng cáo xúc tiến bán hàng không thước đo đo xác Nếu chi phí cho quảng cáo để phục vụ cho chiến dịch quảng cáo tốt, tiếp cận tốt khách hàng mục tiêu chắn doanh số bán cao Vì vậy, công ty nên chọn vài hình thức quảng cáo cho phù hợp với kinh phí (đài, báo, ti vi ) để đưa thông tin hàng hóa công 63 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp ty đến với người tiêu dùng nhiều nhất, gây ấn tượng nhiều Trong nội dung quảng cáo phải hướng vào lợi ích tiêu dùng, mạnh công ty địa điểm cụ thể, phương thức toán, vận chuyển nhanh gọn, tiện lợi Trước tình hình nay, công ty cần có nhận thức đắn quảng cáo tác dụng quảng cáo Để phát huy vai trò quảng cáo cần phải tránh ý nghĩ cho hàng hóa thị trường tồn kho, chất lượng quảng cáo mà phải coi quảng cáo công cụ đắc lực phục vụ cho việc bán hàng trường hợp Từ công ty nên tăng cường đầu tư cho quảng cáo cách dành cho quảng cáo phần chi phí thích hợp không nhiều không công ty dành phần doanh thu nhỏ cho quảng cáo Chính thế, Công ty phải trì cách đặn, thường xuyên việc quảng cáo phương tiện thông tin đại chúng Để thành công việc quảng cáo nội dung quảng cáo phải thực hợp lý, lôi hấp dẫn nhiều khách hàng ý đến gây uy tín Công ty Do đó, Công ty tiêu thụ nhiều hàng hóa, doanh thu tăng lên năm Thông thường chương trình quảng cáo gây nhiều ý nhiều khó quên ti vi chương trình kẽ phim dù chi phí quảng cáo cao hiệu thu lớn 64 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp 2.Tăng cường hoạt động hỗ trợ xúc tiến bán hàng Hoạt động xúc tiến bán hàng công cụ quan trọng thiếu Mục đích hoạt động xúc tiến nhằm lôi kéo khách hàng đến Công ty thông tin cho khách hàng hàng hóa Công ty Việc tiếp cận giúp Công ty tăng nhanh khối lượng hàng hóa bán đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ góp phần tối đa lợi nhuận cho Công ty Hoạt động xúc tiến bán hàng có tác dụng khơi dậy nhu cầu tiền đề khách hàng làm nảy sinh nhu cầu thúc đẩy định mua hàng khách hàng, giới thiệu cho khách hàng biết rõ ưu hàng hóa lạ đặc tính riêng hàng hóa Ngày nay, định mua số sản phẩm hàng hóa nhà tiêu dùng việc xác định giá cả, chất lượng hàng hóa, mẫu mã, chủng loại việc xác định dịch vụ kèm theo (đặc biệt dịch vụ sau bán hàng) mà nhà kinh doanh thực có thích hợp không đóng vai trò quan trọng tiến trình mua sắm họ Một hàng hóa bán với nhiều dịch vụ kèm theo giá trị cao, nhà kinh doanh, doanh nghiệp không trọng để đến vấn đề bên sản phẩm, hàng hóa mà phải quan tâm đến yếu tố bên có tác dụng tới hoạt động tiêu thụ Do công ty kinh doanh mặt hàng chủ yếu thiết bị 65 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp chuyên dụng nên cần phải ý đến dịch vụ như: Sửa chữa, lắp đặt, bảo hành, hướng dẫn người tiêu dùng, bảo quản hàng hóa -Tổ chức đội vận tải tốt nhằm tạo điều kiện giao hàng thuận tiện cho khách hàng mua hàng với khối lượng lớn -Đối với cửa hàng giới thiệu sản phẩm hàng hóa Công ty, cần phải có đặt hợp lý, mẫu mã trang trí đẹp, gây cảm giác thoải mái, tiện lợi cho khách hàng -Có kế hoạch đào tạo đội ngũ bán hàng có trình độ nghiệp vụ để hướng dẫn giới hiệu hàng hóa công ty với thái độ ân cần, niềm nở, đáp ứng đòi hỏi khách hàng hàng hóa công ty -Tạo mối quan hệ mật thiết với khách hàng khách hàng truyền thống ngày chặt chẽ tạo nhiều hội thu hút khách hàng (hoạt động có ý nghĩa quan trọng công tác tiêu thụ cạnh tranh hàng hóa công ty thị trường) -Tạo khả cạnh tranh uy tín Công ty thương trường Do vậy, muốn đạt lợi ích công ty cần quan tâm ý tới việc tổ chức hoạt động, dịch vụ kèm theo trước sau hoạt động bán hàng việc đào tạo cán công nhân thực công tác Tổ chức công tác tốt giúp cho Công ty có lợi phát triển, phát huy tính hữu ích sản phẩm đến đơn vị, tổ 66 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp chức tiêu dùng, thông qua Công ty khắc phục điểm yếu qua công tác bán hàng Đặc biệt, Công ty phải thường xuyên tổ chức hội nghị khách hàng nhằm thu ý kiến góp ý khách hàng, từ rút kinh nghiệm cho thời kỳ kinh doanh Tóm lại tăng cường thông tin quảng cáo hoạt động hỗ trợ xúc tiến bán hàng phải công ty kết hợp chặt chẽ, tác động qua lại lẫn từ tạo điều kiện làm vũ khí sắc bén để Công ty chiến thắng cạnh tranh VI.Một số kiến nghị cấp Thực trạng hoạt động kinh doanh công ty TNHH TESECO năm qua có nhiều biến đổi quan trọng mặt từ sở vật chất đến nhận thức tư không tránh khỏi khiếm khuyết Để tạo điều kiện cho hàng hóa Công ty có khả cạnh tranh với sản phẩm Công ty khác hàng nhập lậu, mở rộng thị trường tiêu thụ, Nhà nước cần phải thực nhiều biện pháp đồng để hỗ trợ khuyến kích phát triển doanh nghiệp kinh doanh thương mại - dịch vụ -Nhà nước cần phải thực luật thuế xuất nhập để chống hàng lậu thuế tràn vào làm lũng loạn thị trường có sách bảo trợ hàng hóa sản xuất nước 67 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp -Nên dành khoản vốn lãi suất thấp cho vay dài hạn vào -5 năm đầu không tính lãi cho vay nguồn vốn ODA Tóm lại: Trong kinh tế thị trường muốn trì mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, công ty cần phải đáp ứng mong muốn đòi hỏi thị trường người tiêu dùng Thân mật, cởi mở tận tình chu đáo trình phục vụ khách hàng thứ nam châm thu hút khách hàng Bên cạnh công ty cần phải kết hợp giải pháp rút kinh nghiệm qua năm hoạt động kinh doanh mình, kinh doanh mặt hàng thích ứng với thị trường sách Nhà nước thực theo thứ tự ưu tiên biện pháp Muốn tồn đứng vững cạnh tranh khác công ty phải trì mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm 68 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Kết luận Trong chế thị trường trì mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm nhiệm vụ sống doanh nghiệp nói chung Công ty TESECO nói riêng Duy trì mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm giúp cho công ty bù đắp chi phí tăng doanh thu từ tăng lợi nhuận kết cuối tăng thu nhập cho người lao động Điều mang lại hiệu xã hội lớn làm cho sống cải thiện, xã hội phát triển Qua thời gian thực tập Công ty TESECO với kiến thức học ghế nhà trường mà kết Chuyên đề tốt nghiệp này, em muốn đóng góp phần vào vấn đề mà Công ty quan tâm, trì mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm Qua em xin trân thành cảm ơn cô giáo hướng dẫn Thạc sỹ Trần Thị Thạch Liên cán chuyên môn phòng Kế toán Công ty TESECO giúp em hoàn thành Chuyên đề tốt nghiệp Hà nội , ngày 15 tháng 04 năm 2004 Sinh viên Phạm Sao 69 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Danh mục tài liệu tham khảo Marketing QTKD - Trương Đình Chiến PGS.PTS Tăng Văn Bền (NXB thống kê - 1998) Kinh tế trị học - Đại học Kinh Tế Quốc Dân (NXB giáo dục - 1998) “Chiến lược quản lý kinh doanh ” lasseprephilippe – 1996 Tạp chí công nghiệp tài năm 2000 Maketing – Philipkotler (NXB – TK 1997) Maketing quản lý kinh tế – Trương Đình Chiến – PSG.PTS Tăng Văn Bền (NXBTK - 1998) Một số tài liệu báo cáo Công ty TESECO năm 2001,2002,2003 70 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp 71 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Mục lục Lời mở đầu Phần I trì mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm nhân tố cần thiết để doanh nghiệp tồn phát triển I số quan điểm thị trường : Khái niệm thị trường Phân loại phân đoạn thị trường 2.1 Phân loại thị trường : 2.2 Phân đoạn thị trường: 10 Vai trò chức thị trường: 12 3.1 Vai trò thị trường 12 3.2 Chức thị trường: 14 II vai trò việc trì mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp 17 Thế trì mở rộng thị trường sản phẩm 17 Duy trì mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm tất yếu khách quan doanh nghiệp 18 III nhân tố ảnh hưởng đến trì mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp 20 Quan hệ cung cầu - giá thị trường: 20 Nhịp độ phát triển ngành kinh tế quốc dân: 21 Sức cạnh tranh doanh nghiệp 22 Trình độ quản lý doanh nghiệp 23 Nhân tố kỹ thuật công nghệ 24 Phần II 25 Thực trạng giải pháp thực nhằm trì 25 mở rộng thị trường công ty teseco 25 I Quá trình hình thành phát triển công ty: 25 II Một số đặc điểm kinh tế kỹ thuật chủ yếu ảnh hưởng tới việc trì mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm Công ty 27 1.Đặc điểm kinh doanh doanh nghiệp 27 Chức nhiệm vụ 28 72 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp 3.Cơ cấu tổ chức máy Công ty : 29 Sơ đồ2: Bộ máy quản lý Công ty TESECO 29 Cơ sở vật chất kỹ thuật Công ty 31 Nguồn lao động 32 Nguồn cung ứng hàng hoá Công ty 33 Cơ cấu mặt hàng chủ yếu 35 III Tình hình chiếm lĩnh thị trường Công ty TESECO 37 1.Phân tích tình hình thực kế hoạch tiêu thụ sản phẩm thị trường Công ty 37 Phân tích tình hình trì mở rộng thị trường sản phẩm Công ty TESECO năm qua 29 Một số giải pháp nhằm trì mở rộng thị trường mà Công ty TESECO thực năm qua 38 3.1 Hạ gía thành sản phẩm 38 3.2 Nghiên cứu để tìm nguồn hàng hóa, sản phẩm mới: 39 3.3 Xác định vị trí chiến lược mặt hàng qua công tác tiêu thụ sản phẩm Công ty 39 IV Đánh giá chung tình hình thực công tác trì mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm Công ty TESECO 40 Những ưu điểm thị trường tiêu thụ sản phẩm Công ty 40 Những tồn việc tiêu thụ sản phẩm Công ty 42 Nguyên nhân dẫn đến tồn việc trì mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm công ty 43 3.1.Các nguyên nhân phía công ty 43 Phần III 46 Những biện pháp góp phần trì mở rộng thị trường 46 tiêu thụ sản phẩm công ty TNHH TESECO 46 I Biện pháp 1: Tăng cường công tác điều tra nghiên cứu thị truờng 47 II Biện pháp 2: Tăng cường biện pháp huy động vốn sử dụng vốn có hiệu 55 III.Biện pháp 3: Coi trọng công tác quản trị nhân công ty 56 IV.Biện pháp 4: Nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa trì phát triển mặt hàng truyền thống 59 73 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp V.Biện pháp 5: Tăng cường thông tin quảng cáo hoạt động hỗ trợ xúc tiến bán hàng 63 VI.Một số kiến nghị cấp 67 Kết luận 69 Danh mục tài liệu tham khảo 70 74
- Xem thêm -

Xem thêm: Những biện pháp cơ bản góp phần duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm ở công ty TNHH TESECO , Những biện pháp cơ bản góp phần duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm ở công ty TNHH TESECO , Những biện pháp cơ bản góp phần duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm ở công ty TNHH TESECO

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn